Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PROXY - FINANCE a.s.
IČO: 18623174

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 12. 1991
Obchodní firma
od 19. 7. 1993

PROXY - FINANCE a.s.

od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993

DELTA MEDIA, a.s.

Sídlo
od 6. 3. 1998 do 20. 10. 2015
Praha 1, Anežská 10
od 19. 7. 1993 do 6. 3. 1998
Praha 8, Trojská 101
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
p. Jevany, Černé Voděrady č. 115
IČO
od 27. 12. 1991

18623174

Identifikátor datové schránky:3fpr3ij
Právní forma
od 27. 12. 1991
Akciová společnost
Spisová značka1155 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 5. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 7. 1993 do 16. 5. 2014
- činnost ekonomnických a organizačních poradců
od 19. 7. 1993 do 16. 5. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
- a) poskytování služeb v oblasti pořizování výroby a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků ve všech technických formách,
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
- b) poskytování produkčních, konzultačních a technických služeb při pořizování, výrobě a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků,
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
- c) veškerá reklamní činnost a služby s ní související zejména propagace, vypracovávání grafických návrhů a reklamních tiskopisů.
Ostatní skutečnosti
od 31. 5. 2020
- Společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ 18623174, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikající společností FINTOP, a.s., IČ 63998106, se sídlem Praha 1, Anežská 986/č.or. 10, PSČ 11000. Na n ástupnickou společnost PROXY - FINANCE a.s. přešlo jmění zanikající společnosti FINTOP, a.s. Nástupnická společnost PROXY - FINANCE a.s. vstoupila do právního postavení zanikající společnosti FINTOP, a.s.
od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2015
- Valná hromada přijala dne 16.4.2015 toto usnesení o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je postup dle § 544 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy snížení základního kapitálu společnosti za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je převod částky 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základn ího kapitálu společnosti do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti bude snížen z částky 410.000.000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 400 .000.000,- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK, tedy použitím vlastních akcií, které má společnost v majetku. Společnost použije 20 (dvacet) kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých), které má společnost ve svém majetku, tak, že je zničí. Při snížení základního kapitálu společnosti bude v souladu s § 544 odst. 1 písm. b) ZOK s částkou 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu naloženo tak, že bude převedena do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti realizovat přijaté usnesení valné hromady.
od 16. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 5. 2014 do 27. 12. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 5. 2014 do 27. 12. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 7. 2007 do 8. 8. 2007
- Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je postup v souladu s ust. § 216a odst. 1 psím. b) obchodního zákoníku v platném znění za účelem posílení rezervního fondu Společnosti na úhradu níže uvedené budoucí ztráty. Při snížení základního kapitálu o vlastní akcie bude v souladu s ust.§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku v platném znění částka 25.000.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu převedena do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí zt ráty, která může Společnosti vzniknout v souvislosti s rozdíly mezi jmenovitou hodnotu a pořizovací cenou úplatně nabývaných cenných papírů Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 250.000.000,- Kč o částku 25.000.000,- Kč na částku 225.000.000,-Kč. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem stanoveným v ust. § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku v platném znění. Společnost použije 100 kusů vlastních kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné ak cie 250.000,- Kč, které má ve svém majetku, tak, že je zničí.
od 17. 12. 2001
- Na PROXY-FINANCE a.s. se ve smyslu § 69b a 220p obch. zák. převádí jmění společnosti Dopravní a finanční služby, a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 986/10, 110 00, IČ: 45359768, která z důvodu převodu jmění na PROXY-FINANCE a.s., jejího hlavního akcionáře, zaniká.
od 22. 10. 2001 do 18. 12. 2002
- Dne 17.5.2001 schválila řádná valná hromada PROXY-FINANCE a.s. jednomyslně následující usnesení o snížení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla takto: I. snižuje základní kapitál společnosti o 10,000.000,- Kč, tj. ze 60,000.000,- Kč na 50,000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného sníže- ní je žádost části akcionářů o takový právní úkon s tím, že část- ka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcio- nářům, resp. akcionářům bude vyplacena za akcie úplata odpovída- jící jmenovité hodnotě akcií. Základní kapitál se snižuje způsobem podle § 213c písm. b) ob- chodního zákoníku, tedy tak, že bude úplatným způsobem vzato z o- běhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům 200 kusů kme- nových akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovi- té hodnotě 50.000,- Kč. Kupní cena (úplata) za jednu kmenovou ak- cii společnosti, vzatou z oběhu, bude činit 50.000,- Kč. Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z obě- hu představenstvo zveřejní dvěma způsoby, určenými stanovami spo- lečnosti pro svolávání valné hromady, a to oznámením na oznamova- cí tabuli v sídle společnosti a písemným oznámením každému akcio- náři na jeho adresu, evidovanou v knize akcionářů společnosti, a dále v Hospodářských novinách. Po ukončení závaznosti návrhu smlouvy o koupi akcií (dále jen "návrh") zjistí představenstvo společnosti sčítáním počet akcií, které hodlají prodávající prodat na základě přijetí tohoto návr- hu. V případě, že celkový počet akcií prodávaných prodávajícími podle jejich oznámení o přijetí návrhu bude převyšovat objem 200 kusů, budou akceptace jednotlivých prodávajících kráceny poměrně procentem, o které celkový počet prodávaných akcií převyšuje po- čet 200 kusů Výsledek krácení bude u jednotlivých prodávajících zaokrouhlován na celé akcie dolů. Prodávajících, kteří prodávají ne více než 4 kusy akcií společnosti, se krácení nebude týkat. Výsledek kráce- ní, pokud k němu představenstvo přistoupí, bude v písemné formě, s podpisy všech členů představenstva společnosti, zaslán všem prodávajícím. Bude-li provedeno krácení tímto postupem, je spo- lečnost oprávněna odmítnout zčásti všechna přijetí návrhu prodá- vajícími, oznámená podle čl. 4 návrhu; v případě, že by součet jmenovitých hodnot všech akcií prodávaných prodávajícími přijetím návrhu podle čl. 4 nedosáhl částky, o níž má být základní kapitál snížen, je společnost oprávněna odmítnout všechna přijetí návrhu prodávajícími. Kupní cena (úplata) za akcie je splatná nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Listinné akcie společnosti, brané z oběhu na základě návrhu, mu- sí být předloženy akcionáři za účelem jejich zničení ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rej- stříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 10. 6. 1998 do 17. 8. 1998
- Valná hromada konaná dne 24.4.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 20.000 000,-Kč. V souladu s § 208 obch.zák. se ke zvýšení základního jmění použije vlastní zdroj společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let. Tento je evidován v účetnictví společnosti pod číslem účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let a k 31.12.1997 byla jeho výše 95 615 896,25 Kč. Na zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů se použije část tohoto nerozděleného zisku ve výši 10.000.000,-Kč. Základní jmění se zvyšuje vydáním 1 000 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Tyto akcie budou bezplatně rozdě- leny mezi stávající akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, t.j. na každé čtyři doposud vlastněné akcie, každou o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, obdrží každý akcionář jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. V souladu s ustanovením § 203 obch.zák. se základní jmění zvyšuje také úpisem nových akcií. Upisuje se 1 000 kusů kmeno- vých listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisování nad tento rámec se nepřipouští. Všech 1 000 kusů akcií upíše v souladu s § 204a odst.6 obch.zák. obchodník s cennými papíry na základě Smlouvy o obstarání vydání cenných papírů ( dále jen Smlouva). Smlouva, uzavřená mezi společností a obchodníkem s cennými papíry, je přílohou usnesení o zvýšení základního jmění a obsahuje také závazek obchodníka s cennými papíry prodat stávajícím akcionářům na jejich žádost upsané akcie za cenu a ve lhůtě dle Smlouvy, a to v rozsahu jejich přednostního práva, t.j. na čtyři doposud vlastněné akcie jedna nová. Emisní kurz akcií je 60.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisovatel musí do 3 dnů po úpisu akcií uhradit 100 % stanovené emisní ceny upsaných akcií na bankovní účet 3xxxx, vedený u Banky Haná, a.s. Brno, pobočka Praha, Senovážné nám.19. Uhrazením se rozumí přípsání předmětné částky za upsané akcie na výše uvedený účet společnosti. Emisní kurz je stanoven v souladu s ekonomickými parametry společnosti. Přednostní právo zúčastnit se navýšení základního jmění mají osoby, které jsou akcionáři společnosti ke dni konání valné hromady, která o zvýšení základního jmění rozhodla. Po zvýšení bude základní jmění společnosti činit 60.000.000,-Kč ( slovy šedesát milionů korun českých).
od 19. 7. 1993 do 17. 8. 1998
- Základní jmění - jeho zvýšení z 1,000.000,- Kč na 4,000.000,- Kč bylo splaceno z 30%.
od 27. 12. 1991
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost DELTA MEDIA byla založena zakladatelským plánem ze dne 5.12.1991, zakladatelé uskutečnili v souladu s ust. § 25 o akciových společnostech jednorázové založení společnosti. Podpisem zakladatelského plánu zároveň schválili stanovy společnosti, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu a revizora účtů.
od 27. 12. 1991 do 17. 8. 1998
- Datum uzavření zakl. plánu: 5. 12. 1991
od 27. 12. 1991 do 17. 8. 1998
- Ze 100 % upsaného kapitálu je splaceno 50 %.
od 27. 12. 1991 do 17. 8. 1998
- Držitelem akcií bude zakladatel.
Kapitál
od 12. 6. 2015
Základní kapitál 400 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 5. 2014 do 12. 6. 2015
Základní kapitál 410 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 2007 do 16. 5. 2014
Základní kapitál 450 000 000 Kč
od 8. 8. 2007 do 7. 9. 2007
Základní kapitál 225 000 000 Kč
od 22. 1. 2003 do 8. 8. 2007
Základní kapitál 250 000 000 Kč
od 18. 12. 2002 do 22. 1. 2003
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 17. 8. 1998 do 18. 12. 2002
Základní kapitál 60 000 000 Kč
od 21. 11. 1996 do 17. 8. 1998
Základní kapitál 40 000 000 Kč
od 11. 10. 1995 do 21. 11. 1996
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 19. 7. 1993 do 11. 10. 1995
Základní kapitál 4 000 000 Kč
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
Základní kapitál 100 000 Kč
od 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 800 v listinné podobě.
od 16. 5. 2014 do 12. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 820 v listinné podobě.
od 7. 9. 2007 do 16. 5. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 900.
od 7. 9. 2007 do 16. 5. 2014
v listinné podobě
od 8. 8. 2007 do 7. 9. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 900.
od 8. 8. 2007 do 7. 9. 2007
v listinné podobě
od 22. 1. 2003 do 8. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 22. 1. 2003 do 8. 8. 2007
v listinné podobě
od 18. 12. 2002 do 22. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 18. 12. 2002 do 22. 1. 2003
v listinné podobě
od 9. 11. 1998 do 18. 12. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 200.
od 17. 8. 1998 do 9. 11. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 6 000.
od 21. 11. 1996 do 17. 8. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 000.
od 11. 10. 1995 do 21. 11. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 19. 7. 1993 do 11. 10. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 20. 5. 2020
PETER FOGLAR - člen představenstva
Praha - Staré Město, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 4. 2020
den vzniku funkce: 22. 4. 2020
od 20. 5. 2020
Ing. VLADIMÍR RAJČÁK - předseda představenstva
Bratislava, Strečnianska 3085/5, PSČ 851 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2017
den vzniku funkce: 23. 4. 2020
od 27. 12. 2017
MARTIN VAJDA - člen představenstva
Praha - Žižkov, Pod Parukářkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 27. 12. 2017
ANDREA KRÁLOVÁ - člen představenstva
Praha - Staré Město, Vězeňská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 27. 12. 2017
Ing. MICHAL KAMAS - člen představenstva
Rosice, Zhořova, PSČ 665 01
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 27. 12. 2017 do 20. 5. 2020
Ing. VÁCLAV FOGLAR - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Ostrovní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 12. 2017 - 19. 4. 2020
den vzniku funkce: 7. 12. 2017 - 19. 4. 2020
od 27. 12. 2017 do 20. 5. 2020
Ing. VLADIMÍR RAJČÁK - člen představenstva
Bratislava, Strečnianska 3085/5, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 12. 6. 2015 do 25. 10. 2017
Ing. PETER VAJDA, CSc. - člen představenstva
Praha - Žižkov, Pod Parukářkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 4. 2015 - 15. 10. 2017
od 12. 6. 2015 do 27. 12. 2017
Ing. VÁCLAV FOGLAR - člen představenstva
Praha - Nové Město, Ostrovní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 4. 2015 - 6. 12. 2017
od 12. 6. 2015 do 27. 12. 2017
Ing. MICHAL KAMAS - člen představenstva
Rosice, Zhořova, PSČ 665 01
den vzniku členství: 16. 4. 2015 - 6. 12. 2017
od 9. 11. 2013 do 12. 6. 2015
Ing. MICHAL KAMAS - člen představenstva
Rosice, Zhořova, PSČ 665 01
od 5. 10. 2004 do 12. 6. 2015
Ing. Peter Vajda, CSc. - člen představenstva
Praha 3, Pod Parukářkou 2, PSČ 130 00
od 6. 3. 1998 do 5. 10. 2004
Ing. Peter Vajda, CSc. - člen představenstva
Praha 5, Seydlerova 2146, PSČ 155 00
od 6. 3. 1998 do 9. 11. 2013
Ing. Michal Kamas - člen představenstva
Rosice, Zhořova 1218, PSČ 665 01
od 6. 3. 1998 do 12. 6. 2015
Ing. Václav Foglar - člen představenstva
Praha 9, Kuchařská 773, PSČ 190 14
od 6. 6. 1995 do 6. 3. 1998
Ing. Václav Foglar - člen představenstva
Praha 5, Ovčí Hájek 2154, PSČ 155 00
od 6. 6. 1995 do 6. 3. 1998
Ing. Vladimír Hoffmann - člen představenstva
Praha 9, Františkova 903, PSČ 190 00
od 6. 6. 1995 do 6. 3. 1998
Ing. Peter Vajda, CSc. - člen představenstva
Praha 6, Pod Hájovnou 590, PSČ 160 00
od 19. 7. 1993 do 6. 6. 1995
Ing. Jaromír Procházka - člen představenstva
Praha 8, Trojská 101, PSČ 180 00
od 19. 7. 1993 do 6. 6. 1995
Ing. Pavel Hoffmann, DrSc. - člen představenstva
Praha 5, Lohniského 903, PSČ 150 00
od 19. 7. 1993 do 6. 6. 1995
Ing. Rudolf Foglar - člen představenstva
Praha 2, Polská 40, PSČ 120 00
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
JUDr. Jana Haltmarová - člen představenstva
Praha 4, Petýrkova 1954
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
Ing. Tomáš Šílený - člen představenstva
Bor u Tachova, Sokolská 463
od 27. 12. 1991 do 19. 7. 1993
JUDr. Marcela Miklová - člen představenstva
Praha 4, Rytířova 784
od 16. 5. 2014
Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva.
od 22. 10. 2001 do 16. 5. 2014
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- venstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva.
od 9. 11. 1998 do 22. 10. 2001
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně, případně zmocněnec v rozsahu udělené plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména společně dva členové představenstva nebo pracovník společnosti na základě udělené plné moci.
od 27. 12. 1991 do 9. 11. 1998
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se vykoná tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 20. 5. 2020
Ing. VÁCLAV FOGLAR - předseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Ostrovní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 4. 2020
den vzniku funkce: 23. 4. 2020
od 20. 5. 2020
ALEXANDRA ŠLOSARČÍKOVÁ - člen dozořčí rady
Praha - Dejvice, Na Klimentce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 4. 2020
den vzniku funkce: 22. 4. 2020
od 4. 1. 2018
Ing. MIROSLAV MIHALUS - člen dozorčí rady
Bratislava, Strážna 13101/32, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 27. 12. 2017
Ing. VILIAM MAROŠ - člen dozorčí rady
Bratislava, Flöglova 2, PSČ 811 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 27. 12. 2017
Ing. ANDREA RAJČÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Bratislava, Slávičie údolie 5753/41, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 27. 12. 2017 do 4. 1. 2018
Ing. MIROSLAV MILHAUS - člen dozorčí rady
Bratislava, Strážna 13101/32, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2017
od 27. 12. 2017 do 20. 5. 2020
Mgr. OLGA TRČKOVÁ, PhD. - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Ostrovní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 12. 2017 - 19. 4. 2020
od 27. 12. 2017 do 20. 5. 2020
Ing. JOZEF GRNÁČIK - člen dozorčí rady
Senec, Kysucká 3940/15, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 12. 2017 - 22. 4. 2019
od 20. 10. 2015 do 27. 12. 2017
Ing. VLADIMÍR RAJČÁK - člen dozorčí rady
Bratislava, Strečnianska 3085/5, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 4. 2015 - 6. 12. 2017
od 12. 6. 2015 do 20. 10. 2015
Ing. VLADIMÍR RAJČÁK - člen dozorčí rady
Bratislava, Strečnianska 3085/5, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 4. 2015
od 12. 6. 2015 do 27. 12. 2017
Ing. JOZEF GRNÁČIK - člen dozorčí rady
Senec, Kysucká 3940/15, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 4. 2015 - 6. 12. 2017
od 12. 6. 2015 do 27. 12. 2017
ANDREA KRÁLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Vězeňská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 4. 2015 - 6. 12. 2017
od 5. 6. 2013 do 12. 6. 2015
ANDREA KRÁLOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Vězeňská, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 22. 4. 2004
od 5. 10. 2004 do 5. 6. 2013
Andrea Krausová - člen dozorčí rady
Ořech, Na Beránku IV 242
den vzniku funkce: 22. 4. 2004
od 6. 3. 1998 do 12. 6. 2015
Ing. Jozef Grnáčik - člen dozorčí rady
Bratislava, Vígľašská 11, Slovenská republika
od 6. 6. 1995 do 6. 3. 1998
Ing. Pavel Hoffmann, Dr.Sc. - člen dozorčí rady
Praha 5, Lohniského 903
od 6. 6. 1995 do 5. 10. 2004
Ing. Peter Severín - člen dozorčí rady
Praha 5, Nušlova 2272
od 6. 6. 1995 do 12. 6. 2015
Ing. Vladimír Rajčák - člen dozorčí rady
Bratislava, Strečianská 5
od 19. 7. 1993 do 6. 6. 1995
Ing. Peter Vajda, CSc. - člen dozorčí rady
Bratislava, Hummelova 16
od 19. 7. 1993 do 6. 6. 1995
Ing. Vladimír Hoffmann - člen dozorčí rady
Praha 9, Františkova 903, PSČ 190 00
od 19. 7. 1993 do 6. 6. 1995
Ing. Tomáš Šílený - člen dozorčí rady
Bor u Tachova, Borská 545
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

5. 6. 2020 | | Ondřej Tůma

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

Má vláda ještě pomáhat české ekonomice? Jsou dosavadní podpůrná opatření dostatečná? A na koho konkrétně se při pomoci úplně zapomnělo?

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

3. 6. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

Čtrnáctý ročník ankety o Absurditu roku odstartoval. Akci opět pořádají Hospodářské noviny v rámci soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku.

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 47 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 670,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 735,90 Kč
ČSOB 2 735,90 Kč
Komerční banka 2 741,97 Kč
Expobank CZ 2 751,10 Kč
Česká spořitelna 2 757,00 Kč
Raiffeisenbank 2 777,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 796,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+54
+
-
2.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+10
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-8
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-34
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-52
+
-

Články na Heroine.cz

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

Vracím se dnes večer z Angoly, která právě jen těsně ubránila život svého prezidenta i...více

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Britské mámy sahají po překvapivém prostředku, jak si ulevit. Je mikrodávkování psychedelik...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Dneska se podíváme na otravnou diagnózu, kterou si mohou uhnat jak kancelářské krysy,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services