Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

EXIM HOLDING a.s.
IČO: 24159921

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 9. 2011
Obchodní firma
od 9. 9. 2011

EXIM HOLDING a.s.

od 9. 9. 2011 do 9. 9. 2011

EXIM HOLDIN G a.s.

Sídlo
od 9. 9. 2011 do 26. 10. 2017
Praha 1, Revoluční , PSČ 110 00
IČO
od 9. 9. 2011

24159921

DIČ

CZ24159921

Identifikátor datové schránky:6zn5paf
Právní forma
od 9. 9. 2011
Akciová společnost
Spisová značka17506 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 1. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 9. 2011 do 9. 1. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2015
- Valná hromada společnosti EXIM HOLDING a.s., se sídlem Revoluční 1044/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 241 59 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17506, rozhodla dne 1. července 2015 o snížení základního kapitálu spo lečnosti podle ust. § 516 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tímto usnesením: Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 1.733.224.500,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet tři milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), tedy na částku 100.875.500,- Kč (slovy: jedno sto milionů osm set sedmdesát pět tisíc pět set korun českých) s tím, že: 1.účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury a zvýšení flexibility při nakládání s ní, 2.částka ve výši 1.733.224.500,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet tři milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude převedena na ostatní kapitálové fondy, 3.snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech kusů akcií z dosavadní výše 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na novou výši 55,- Kč (slovy: padesát pět korun českých), 4.lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení nové nominální hodnoty se stanovuje v délce dvanácti měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva podle ust. § 526 zákona o obchodních korporacích.
od 11. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 4. 7. 2012 do 18. 7. 2012
- Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, jediný akcionář společnosti EXIM HOLDING a.s. (dále jen jako „Společnost“) rozhodl dne 26. 6. 2012 v souladu s ust. §190 odst. 1 obchodního z ákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je záměr Společnosti převést pod Společnost společnost EXIM spólka akcyjna, a to vložením celého akciového podílu pana Ing. Ferida Nasra v této společnosti do základního kapitálu Společnosti. Převod společnosti EXIM spólka akcyjna do holdingové struktury, která již zahrnuje společnosti ze skupiny EXIM v České republice i v zahraničí tj., EXIM TOURS a.s., KARTAGO TOURS, a.s., KARTAGO TOURS Utazás szervezö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, je důležitým zájmem Společnosti, neboť tím dosáhne kontroly nad uvedenou společností, která je poslední společností ze skupiny EXIM stojící mimo holdingovou strukturu. Základní kapitál Společnost i se zvyšuje ze stávající částky 1.807.100.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda osm set sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) na částku 1.834.100.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda osm s et třicet čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1.350 (slovy: jede n tisíc tři sta padesáti) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 20.000,-- Kč (s lovy: dvacet tisíc korun českých), přičemž celá částka představuje nominální hodnotu jedné nově emitované akcie, emisní ážio je nulové. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), přičemž celá část ka představuje nominální hodnotu nově emitovaných akcií, emisní ážio je nulové. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář - Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49 (dále jen „předem určený zájemce“). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náleži tosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Jedinému akcionáři Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručeno na adresu uvedenou v rozhodnutí Jediného akcionáře oznámení o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o u psání akcií. Společnost poskytne předem určenému zájemci lhůtu k uzavření smlouvy o upsání akcií v délce nejméně 14 dnů. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Pra ha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří akcie společnosti EXIM spólka akcyjna, registrační číslo: KRS 0000391791, se sídlem ul. Piekna 45, 00-672 Warszawa, Polská republika, a to 1.000.000 ks akcií znějících na majitele, vyd aných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- PLN, nominální hodnota všech akcií činí 1.000.000,-- PLN. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn Znaleckým posudkem č. 20120072 znaleckého deníku, ze dne 20. 6. 2012, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5040/2012 - 10, ze dne 21. 5. 2012, které nabylo právní moci dne 1. 6. 2012, a to Ing. Jiřím Kadrmanem, trvalým pobytem a bydlištěm Ústí nad Orli cí, Švermova 369, na částku 35.100.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 1.350 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 60 dnů ode dne z ápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zároveň musí nabýt účinnosti smlouva o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 1. 12. 2011 do 9. 1. 2012
- Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49, jediný akcionář společnosti EXIM HOLDING a.s. (dále jen jako "Společnost") rozhodl dne 24.11.2011 v souladu s ust. § 190 odst. 1 obchodního z ákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je záměr Společnosti vytvořit holdingovou strukturu, kdy pod společnost EXIM HOLDING a.s. budou převedeny společnosti EXIM TOURS a.s., KARTAGO TOUR S, a.s., KARTAGO TOURS Utazásszervezö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, a to vložením celých akciových podílů Ing. Ferida Nasra v těchto společnostech do základního kapitálu Společnosti. Vytvoření holdingové struktury je důležitým zájmem Společnosti, neboť tím Společnost dosáhne kontroly nad uvedenými společnostmi. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: Dva miliony Korun českých) o částku 1.805.100.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět m ilionů jedno sto tisíc Korun českých) na částku 1.807.100.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set sedm milionů jedno sto tisíc Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 90 255 (slovy: devadesáti tisíc dvě stě padesáti pěti) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých), znějících na majit ele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 20.000,78 Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých Sedmdesát osm Haléřů), z toho je jmenovitá hodnota 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých) a emisní ážio 0,78 Kč (slovy: Sedmdesát osm Haléřů). Emi sní kurs všech upisovaných akcií činí 1.805.170.398,90 Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět milionů jedno sto sedmdesát tisíc tři sta devadesát osm Korun českých devadesát Haléřů), z toho součet jmenovitých hodnot všech upisovaných akcií činí 1.805.100.0 00,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět milionů jedno sto tisíc Korun českých) a emisní ážio je ve výši 70.398,90 Kč (slovy: Sedmdesát tisíc tři sta devadesát osm Korun českých devadesát Haléřů). Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem , kterým je Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49 (dále jen "předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve s myslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Jedinému akcionáři Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost poskytne předem určenému zájemci lhůtu k uzavření smlouvy o upsání akcií v délce nejméně 14 dnů. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: 100 ks akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 120.000,-- Kč, o celkové nominální hodnotě 12.000.000,-- Kč, české společnosti EXIM TOURS a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 23, PSČ 110 00, IČ: 453 12 974; 100 ks kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 332 EUR, o celkové nominální hodnotě 33.200 EUR, slovenské společnosti KARTAGO TOURS, a.s., se sídlem Bratislava, Špitálská 53, PSČ 811 0 1, IČ: 313 71 205; 20 000 ks akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 HUF, o celkové nominální hodnotě 20.000.000 HUF, maďarské společnosti KARTAGO TOURS Zrt., se sídlem 1076 Budapest, Thököly út 21, registrační číslo 01-10-045550. Nepeněžitý vklad b yl v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn Znaleckým posudkem č. 20110067 znaleckého deníku, ze dne 10. 11. 2011, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5648/2011 - 17, ze dne 13. 10. 2011, které nabylo právní moci dne 17. 10. 2011, a to Ing. Jiřím Kadrmanem, trvalým pobytem a bydlištěm Ústí nad Orlicí, Švermova 369, na částku 2.347.100.000,-- Kč (slovy: Dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů jedno sto tisíc Korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 90 255 (slovy: devadesát tisíc dvě stě padesát pět) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v list inné podobě. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 60 dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zárov eň musí nabýt účinnosti smlouva o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 11. 12. 2015
Základní kapitál 100 875 500 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 7. 2012 do 11. 12. 2015
Základní kapitál 1 834 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 1. 2012 do 18. 7. 2012
Základní kapitál 1 807 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 9. 2011 do 9. 1. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 11. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 55, počet akcií: 1 834 100.
od 11. 12. 2015
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Jakýkoli převod akcií jiný než převod mezi akcionáři společnosti, zatížení nebo jakékoli jiné nakládání s právy nebo podíly na akciích společnosti ve prospěch třetí osoby, stejně tak jako jakékoli dohody opravň ující třetí stranu nabýt nebo jakkoli zatížit akcie společnosti nebo jakékoli právo nebo podíl s nimi související, včetně oprávnění podílet se na zisku, jsou podmíněny předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 9. 10. 2013 do 11. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 834 100.
od 9. 10. 2013 do 11. 12. 2015
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Jakýkoli převod akcií jiný než převod mezi akcionáři společnosti, zatížení nebo jakékoli jiné nakládání s právy nebo podíly na akciích společnosti ve prospěch třetí osoby, stejně tak jako jakékoli dohody opravň ující třetí stranu nabýt nebo jakkoli zatížit akcie společnosti nebo jakékoli právo nebo podíl s nimi související, včetně oprávnění podílet se na zisku, jsou podmíněny předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
od 10. 12. 2012 do 9. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 834 100.
od 18. 7. 2012 do 10. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 91 705.
od 9. 1. 2012 do 18. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 90 355.
od 9. 9. 2011 do 9. 1. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 16. 3. 2019
TATIANA POLÁKOVÁ - Člen představenstva
Praha - Nusle, Pod vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 17. 8. 2017
JAN KŘÍŽ - člen představenstva
Praha - Vinoř, Stojická, PSČ 190 17
den vzniku členství: 1. 8. 2017
od 6. 2. 2017 do 10. 2. 2017
Ing. STANISLAV ZÍMA - člen představenstva
Třebíč - Vnitřní Město, Hasskova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 29. 6. 2016 - 30. 6. 2016
od 30. 12. 2016 do 17. 8. 2017
LADISLAV KRÁL - člen představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 7. 2017
od 26. 7. 2013 do 30. 12. 2016
LADISLAV KRÁL - člen představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 1. 2. 2013
FERID NASR - předseda představenstva
Kořenov, , PSČ 468 49
den vzniku členství: 1. 1. 2013
den vzniku funkce: 22. 1. 2013
od 1. 2. 2013
Romana Slížková - člen představenstva
Libeř, , PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 1. 2. 2013 do 26. 7. 2013
LADISLAV KRÁL - člen představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013
od 1. 2. 2013 do 31. 3. 2015
Martina Síbrtová - člen představenstva
Tábor, Kvapilova, PSČ 390 03
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 28. 2. 2015
od 9. 9. 2011 do 1. 2. 2013
Ing. Ferid Nasr - předseda představenstva
Kořenov, , PSČ 468 49
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 9. 9. 2011 - 31. 12. 2012
od 9. 9. 2011 do 1. 2. 2013
Kristýna Nasrová-Pinarcioglu - člen představenstva
Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 31. 12. 2012
od 9. 9. 2011 do 1. 2. 2013
Ing. Stanislav Zíma - člen představenstva
Třebíč, Hasskova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 31. 12. 2012
od 30. 6. 2015
Za společnost jednají vůči třetím stranám vždy dva členové představenstva společně.
od 11. 7. 2014 do 30. 6. 2015
Za společnost jedná vůči třetím stranám předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 1. 2. 2013 do 11. 7. 2014
Za společnost a jejím jménem jedná vůči třetím stranám předseda představenstva společně a nerozdílně s dalším členem představenstva.
od 9. 9. 2011 do 1. 2. 2013
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 9. 2018
BORIS MAXIMILIAN SCHNABEL - Místopředseda dozorčí rady
Vídeň, Zieglergasse 61/2/9, Rakouská republika
den vzniku členství: 3. 11. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2018
od 19. 9. 2018
SÖREN HARTMANN - Předseda dozorčí rady
Kolín nad Rýnem, Im Zollhafen 13 C, PSČ 506 78, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 1. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2018
od 2. 9. 2018 do 19. 9. 2018
Ing. STANISLAV ZÍMA - člen dozorčí rady
Třebíč - Vnitřní Město, Hasskova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 28. 6. 2018
od 14. 7. 2018
GEORG SCHMICKLER - Člen dozorčí rady
Kolín nad Rýnem, Schleidenerstrasse 24, PSČ 509 37, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 1. 2018
den vzniku funkce: 2. 1. 2018
od 14. 7. 2018 do 19. 9. 2018
SÖREN HARTMANN - Člen dozorčí rady
Kolín nad Rýnem, Im Zollhafen 13 C, PSČ 506 78, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 1. 2018
den vzniku funkce: 2. 1. 2018
od 21. 12. 2017 do 2. 9. 2018
Ing. STANISLAV ZÍMA - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Kaprova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 10. 2. 2017 do 21. 12. 2017
Ing. STANISLAV ZÍMA - člen dozorčí rady
Třebíč - Vnitřní Město, Hasskova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 6. 2. 2017 do 19. 9. 2018
BORIS MAXIMILIAN SCHNABEL - člen dozorčí rady
Vídeň, Zieglergasse 61/2/9, Rakouská republika
den vzniku členství: 3. 11. 2016
od 22. 11. 2016 do 19. 9. 2018
ROLF-DIETER MALTZAHN - člen dozorčí rady
Kolín nad Rýnem, Marsdorfer Strasse 27, PSČ 508 58, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 3. 11. 2016 - 28. 6. 2018
od 26. 4. 2016
DIRK TIETZ - člen dozorčí rady
Kolín nad Rýnem, Hansaring 16, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 3. 3. 2016
od 1. 2. 2013 do 26. 4. 2016
RENE HERZOG - člen dozorčí rady
Meerbusch, Hinsbecker Weg 10, PSČ 406 70, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 3. 3. 2016
od 1. 2. 2013 do 22. 11. 2016
JOSEF SVOBODA - člen dozorčí rady
Praha - Liboc, U stanice, PSČ 161 00
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 3. 11. 2016
od 1. 2. 2013 do 22. 11. 2016
KLAUS FRANKE - člen dozorčí rady
Biebertal, Oberhalb der Waldmühle 16, PSČ 354 44, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 3. 11. 2016
od 1. 2. 2013 do 6. 2. 2017
STANISLAV ZÍMA - člen dozorčí rady
Třebíč - Vnitřní Město, Hasskova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 29. 6. 2016
od 1. 2. 2013 do 14. 7. 2018
FRANZ LEITNER - místopředseda dozorčí rady
Klosterneuburg, Ernst Wagner-Gasse 19, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 23. 1. 2013 - 1. 1. 2018
od 1. 2. 2013 do 14. 7. 2018
SÖREN HARTMANN - předseda dozorčí rady
Köln, Bahnhofstrasse 41, PSČ 509 99, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 23. 1. 2013 - 1. 1. 2018
od 7. 11. 2012 do 1. 2. 2013
JUDr. Josef Svoboda - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Liboc, U stanice, PSČ 161 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 10. 9. 2012 - 31. 12. 2012
od 7. 11. 2012 do 1. 2. 2013
Romana Slížková - člen dozorčí rady
Libeř, , PSČ 252 41
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 31. 12. 2012
od 7. 11. 2012 do 1. 2. 2013
Ing. Martina Síbrtová - člen dozorčí rady
Tábor, Kvapilova, PSČ 390 03
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 31. 12. 2012
od 9. 9. 2011 do 7. 11. 2012
JUDr. Josef Svoboda - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Liboc, U stanice, PSČ 162 00
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 9. 9. 2012
den vzniku funkce: 9. 9. 2011 - 9. 9. 2012
od 9. 9. 2011 do 7. 11. 2012
Romana Slížková - člen dozorčí rady
Libeř, , PSČ 252 41
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 9. 9. 2012
od 9. 9. 2011 do 7. 11. 2012
Ing. Martina Síbrtová - člen dozorčí rady
Tábor, Kvapilova, PSČ 390 03
den vzniku členství: 9. 9. 2011 - 9. 9. 2012
Akcionáři
od 16. 1. 2018
DER Touristik Group GmbH
Kolín nad Rýnem, Humboldtstraße 140-144, Spolková republika Německo
od 10. 12. 2012 do 1. 2. 2013
Ing. Ferid Nasr
Kořenov, , PSČ 468 49
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 652,00 Kč
Expobank CZ 2 656,40 Kč
Komerční banka 2 658,07 Kč
Sberbank CZ 2 666,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 710,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+16
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-25
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-49
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-75
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-482
+
-

Články na Heroine.cz

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Joker: monstrum pro rok 2019

Joker: monstrum pro rok 2019

Jeden z nejslavnějších komiksových záporáků překročil hranice žánru. O to je děsivější:...více

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Česká vláda by dnes měla projednávat, jak činí každý rok, Zprávu o rovnosti žen a mužů...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Darování peněz mezi sourozenci
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí > Darování peněz mezi sourozenci

Otázka: Dobré ráno, rád bych se zeptal, zda zdanění podléhá finanční částka do dvou milionů - jedná se o sourozence. Moc děkuji a přeji hezký den. Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services