Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AHC a.s., Praha, IČO: 24160369 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AHC a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 24160369. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24160369 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
23. 9. 2011
Obchodní firma
Ambeat Health Care a.s.
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 8. 2. 2018
AHC a.s.
zapsáno 8. 2. 2018
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 27. 3. 2012
Týnská 632/10, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 27. 3. 2012 vymazáno 8. 6. 2017
Týnská 632/10, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 8. 6. 2017 vymazáno 19. 5. 2018
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Michle
Ulice: Budějovická
Adresní místo: Budějovická 778/3a
IČO
24160369
zapsáno 23. 9. 2011
DIČ
Identifikátor datové schránky
x3r53gp
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 23. 9. 2011
Spisová značka
B 17511/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 23. 9. 2011
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

5. 1. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Michal Hauser, jako člen představenstva
5. 1. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Jan Mačejovský, jako člen představenstva
5. 1. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Peter Lukáč
5. 1. 2022
Změněn počet členů statutárního orgánu z 3 na 4
28. 12. 2021
Změna funkce: Ing. Ivo Foltýn, MBA z přímý skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 6. 2. 2015
Hostinská činnost
zapsáno 23. 10. 2012 vymazáno 6. 2. 2015
Domovy pro seniory
zapsáno 25. 10. 2012
Poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, forma zdravotní péče: lůžková péče - dlouhodobá lůžková péče, druh zdravotní péče: ošetřovatelská péče
zapsáno 11. 12. 2012
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 23. 9. 2011
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 27. 3. 2012
22 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 3. 2012 vymazáno 4. 6. 2012
72 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 6. 2012 vymazáno 23. 10. 2012
130 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 23. 10. 2012 vymazáno 16. 9. 2016
71 890 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 9. 2016
Akcie
2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 27. 3. 2012
22 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 27. 3. 2012 vymazáno 4. 6. 2012
72 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 4. 6. 2012 vymazáno 23. 10. 2012
130 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 23. 10. 2012 vymazáno 16. 9. 2016
130 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 553 000 Kč
zapsáno 16. 9. 2016
Ostatní skutečnosti
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tj. ze 2.000.000,- Kč na 22.000.000,- Kč. 2. Upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští. 3. Základní kapitál se zvyšuje vydáním 20 (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). 4. Emisní kurz nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akci, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie. 5. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti, obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch. zák. 6. K upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií. 7. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s připuštěním započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií odeslat jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu, nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí. 8. Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě dohody podle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávce ve stejné výši 20.000.000,- Kč, kterou má jediný akcionář za společností, a to na základě těchto smluv: a) smlouvy o půjčce, uzavřené dne 10.6.2007 mezi jediným akcionářem jakožto věřitelem a společností GERIMED a.s., IČ: 25579282, s adresou sídla Sedlec-Prčice, Vítkovo nám. 3, PSČ: 257 91 jako dlužníkem, ve výši 20.000.000,- Kč, b) smlouvy o postoupení pohledávky, uvedené ad a), uzavřené dne 27.12.2011 mezi jediným akcionářem jakožto postupitelem, a společností jakožto postupníkem, za úplatu 20.000.000,- Kč. 9. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky jediného akcionáře za společností, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kurzu všech dvaceti upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy. 10. Vyjádření auditora Ing. Aleny Hřibové, dekret číslo 1386, ze dne 11.1.2012 k existenci a výši pohledávky jediného akcionáře za společností tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí. 11. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem poštovní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. Místem vydání bude sídlo společnosti.
zapsáno 13. 2. 2012 vymazáno 27. 3. 2012
V důležitém zájmu společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem o 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tj. z 22.000.000,- Kč na 72.000.000,- Kč. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 50 ks nových kmenových akcií na jméno v lisrtnné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3) Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie. 4) Akcie nebudou obchodovány na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, tj. nebudou kótované. 5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář AMBEAT LIMITED, a to nepeněžitým vkladem, kterým je 10 ks listinných akcií obch. spol. GERIMED a.s., na jméno, poř. čísla 11 až 20, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, všechny emitovány dne 25.10.1999 a podepsány předsedou představenstva Ing. Přemyslem Bistrem, ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6) Akcie popsané v odst. 5) byly oceněny nezávislým odborníkem Ing. Jaroslavem Ježkem na 50.561.150,- Kč a jediný akcionář tuto hodnotu nepeněžitého vkladu schvaluje. 7) Rozdíl v ceně akcií, uvedené v odst. 5) - 50.561.150,- Kč a hodnotou zvýšení základního kapitálu ? 50.000.000,- Kč, tj. částka 561.150,- Kč bude emisním ážiem. 8) Doporučeným dopisem odeslaným jedinému akcionáři držitelem poštovní licence nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání nových akcií se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy je povinno představenstvo společnosti zaslat jedinému akcionáři společně s výzvou a poskytnout mu k uzavření smlouvy lhůtu alespoň 15 dnů po obdržení návrhu. Místem uzavření smlouvy bude sídlo společnosti. 9) Splacení emisního ážia a nepeněžitého vkladu: Jediný akcionář se zavazuje, že do 10 dnů po uzavření smlouvy podle odst. 7) předá společnosti všech 10 akcií obch. spol. GERIMED a.s., podrobně popsaných v odst. 4), opatřených rubopisem společnosti AMBEAT LIMITED ve prospěch společnosti Ambeat Health Care a.s. 10) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud podmínky uvedené v odst. 7) a 8) nebudou splněny. ------------- 10) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem poštovní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 45 dnů po datu emise. Místem vydání bude sídlo společnosti. 11) Závazek jediného akcionáře: Jediný akcionář se zavazuje, že nepřevede dosavadní akcie společnosti na jinou osobu, dokud neobdrží nově emitované akcie společnosti.
zapsáno 7. 5. 2012 vymazáno 4. 6. 2012
Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a.s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o.
zapsáno 23. 10. 2012 vymazáno 25. 10. 2012
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 8. 6. 2017
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 8. 6. 2017
Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a.s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o. a Senior centrum Malá Čermná s.r.o.
zapsáno 25. 10. 2012
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 29. 8. 2014
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, jež přešlo na nově vzniklou společnost Ambeat Real Estate a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00, identifikační číslo:054 01 496, a to dle projektu rozdělení ze dne 27.4.2016.
zapsáno 16. 9. 2016

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2011
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 20. 8. 2016
Člen představenstva
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den zániku funkce: 11. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2011
Den zániku členstvi: 11. 4. 2017
zapsáno 20. 8. 2016 vymazáno 8. 6. 2017
Předseda představenstva
Mgr. Ivana Majerechová
Kettnerova, 155 00 Praha - Stodůlky
Den vzniku funkce: 25. 2. 2021
zapsáno 23. 3. 2021
Člen představenstva
Ing. Peter Lukáč
Nad Strakovkou, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 25. 2. 2021
Den zániku funkce: 29. 12. 2021
zapsáno 23. 3. 2021 vymazáno 5. 1. 2022
Člen představenstva
Luboš Hovorka
Nad Opatovem, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 25. 2. 2021
zapsáno 23. 3. 2021 vymazáno 10. 9. 2021
Člen představenstva
Luboš Hovorka
Nad Opatovem, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 25. 2. 2021
zapsáno 10. 9. 2021
Člen představenstva
Jan Mačejovský
Vokovická, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2022
zapsáno 5. 1. 2022
Člen představenstva
Michal Hauser
K Jižnímu Městu, 149 00 Praha - Šeberov
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2022
zapsáno 5. 1. 2022
Počet členů
3
zapsáno 23. 3. 2021 vymazáno 5. 1. 2022
4
zapsáno 5. 1. 2022
Způsob jednání
Má-li představenstvo více než jednoho člena, jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento jediný člen jménem společnosti ve všech věcech samostatně.
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 29. 8. 2014
Společnost zastupuje samostatně jediný člen představenstva.
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 8. 6. 2017
Za společnost jednají nejméně dva členové představenstva ve všech věcech společně.
zapsáno 23. 3. 2021

Statutární ředitel

Statutární ředitel
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 11. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 11. 4. 2017
zapsáno 8. 6. 2017 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 8. 6. 2017 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech.
zapsáno 8. 6. 2017 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada

Předseda správní rady
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 11. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 11. 4. 2017
zapsáno 8. 6. 2017 vymazáno 23. 3. 2021
Počet členů
1
zapsáno 8. 6. 2017 vymazáno 23. 3. 2021

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Romana Patúšová
Hnězdenská, 181 00 Praha 8 - Troja
Den vzniku funkce: 23. 9. 2011
Den zániku funkce: 15. 12. 2013
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2011
Den zániku členstvi: 15. 12. 2013
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 29. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Martina Foltýnová
Nová, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Den zániku funkce: 11. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2011
Den zániku členstvi: 11. 4. 2017
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 8. 6. 2017
Člen dozorčí rady
Mgr. Helena Vránová
Pivín, 798 24 Pivín
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2011
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 24. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Helena Vránová
Pivín, 798 24 Pivín - Pivín
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2011
zapsáno 24. 6. 2014 vymazáno 29. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
Mgr. Helena Vránová
Pivín, 798 24 Pivín - Pivín
Den vzniku funkce: 15. 12. 2013
Den zániku funkce: 11. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 23. 9. 2011
Den zániku členstvi: 11. 4. 2017
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 8. 6. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Nová, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 25. 2. 2021
zapsáno 23. 3. 2021
Počet členů
1
zapsáno 23. 3. 2021

Jediný akcionář

Jediný akcionář
AMBEAT LIMITED
Esperidon 12, Nicosia, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 176145
zapsáno 23. 9. 2011 vymazáno 29. 8. 2014
Jediný akcionář
AMBEAT LIMITED
40-42 Vyzantiou Street, Trinity House, 3rd Floor, Flat/Office 301 12, Nicosia, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 176145
zapsáno 29. 8. 2014 vymazáno 21. 4. 2017

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 85%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 1. 2019
zapsáno 31. 1. 2019 vymazáno 28. 12. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Ivo Foltýn, MBA
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 1. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 28. 12. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

fotbalista

10
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-120
-
+
Daniel Vávra

Daniel Vávra

tvůrce videoher

40
-
+
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

herec, režisér

10
-
+
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-90
-
+
Michal Horáček

Michal Horáček

hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

20
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.