Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AHC a.s.
IČO: 24160369

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 9. 2011
Obchodní firma
od 8. 2. 2018

AHC a.s.

od 23. 9. 2011 do 8. 2. 2018

Ambeat Health Care a.s.

Sídlo
od 8. 6. 2017 do 19. 5. 2018
Praha, Týnská , PSČ 110 00
od 27. 3. 2012 do 8. 6. 2017
Praha, Týnská , PSČ 110 00
od 23. 9. 2011 do 27. 3. 2012
Praha 9, Kolbenova , PSČ 190 00
IČO
od 23. 9. 2011

24160369

DIČ

CZ24160369

Identifikátor datové schránky:x3r53gp
Právní forma
od 23. 9. 2011
Akciová společnost
Spisová značka17511 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 12. 2012
- poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, forma zdravotní péče: lůžková péče - dlouhodobá lůžková péče, druh zdravotní péče: ošetřovatelská péče
od 25. 10. 2012
- domovy pro seniory
od 23. 10. 2012 do 6. 2. 2015
- hostinská činnost
od 23. 9. 2011 do 6. 2. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 23. 9. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 16. 9. 2016
- U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, jež přešlo na nově vzniklou společnost Ambeat Real Estate a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00, identifikační číslo:054 01 496, a to dle projektu rozdělení ze dne 27.4.2016.
od 29. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 8. 2014 do 8. 6. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 29. 8. 2014 do 8. 6. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 10. 2012
- Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a .s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o. a Senior centrum Malá Čermná s.r.o.
od 23. 10. 2012 do 25. 10. 2012
- Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a .s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o.
od 7. 5. 2012 do 4. 6. 2012
- V důležitém zájmu společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem o 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tj. z 22.000.000,- Kč na 72.000.000,- Kč. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 50 ks nových kmenových akcií na jméno v lisrtnné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3) Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie. 4) Akcie nebudou obchodovány na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, tj. nebudou kótované. 5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář AMBEAT LIMITED, a to nepeněžitým vkladem, kterým je 10 ks listinných akcií obch. spol. GERIMED a.s., na jméno, poř. čísla 11 až 20, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, všechny emitovány dne 25.10.1999 a podep sány předsedou představenstva Ing. Přemyslem Bistrem, ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6) Akcie popsané v odst. 5) byly oceněny nezávislým odborníkem Ing. Jaroslavem Ježkem na 50.561.150,- Kč a jediný akcionář tuto hodnotu nepeněžitého vkladu schvaluje. 7) Rozdíl v ceně akcií, uvedené v odst. 5) - 50.561.150,- Kč a hodnotou zvýšení základního kapitálu ? 50.000.000,- Kč, tj. částka 561.150,- Kč bude emisním ážiem. 8) Doporučeným dopisem odeslaným jedinému akcionáři držitelem poštovní licence nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání nových akcií se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy je povinno představenstvo společnosti zaslat jedinému akcionáři společně s výzvou a poskytnout mu k uzavření smlouvy lhůtu alespoň 15 dnů po obdržení návrhu. Místem uzavření smlouvy bude sídlo společnosti. 9) Splacení emisního ážia a nepeněžitého vkladu: Jediný akcionář se zavazuje, že do 10 dnů po uzavření smlouvy podle odst. 7) předá společnosti všech 10 akcií obch. spol. GERIMED a.s., podrobně popsaných v odst. 4), opatřených rubopisem společnosti AMBEAT LIMITED ve prospěch společnosti Ambeat Health Ca re a.s. 10) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud podmínky uvedené v odst. 7) a 8) nebudou splněny. ------------- 10) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem pošto vní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 45 dnů po datu emise. Místem vydání bude sídlo společnosti. 11) Závazek jediného akcionáře: Jediný akcionář se zavazuje, že nepřevede dosavadní akcie společnosti na jinou osobu, dokud neobdrží nově emitované akcie společnosti.
od 13. 2. 2012 do 27. 3. 2012
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tj. ze 2.000.000,- Kč na 22.000.000,- Kč. 2. Upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští. 3. Základní kapitál se zvyšuje vydáním 20 (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). 4. Emisní kurz nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akci, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie. 5. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti, obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch. zák. 6. K upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií. 7. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s připuštěním započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce spole čnosti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií odeslat jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu, nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí. 8. Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapi tálu a na základě dohody podle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávce ve stejné výši 20.000.000,- Kč, kterou má jediný akcionář za společností, a to na základě těchto smluv: a) smlouvy o půjčce, uzavřené dne 10.6.2007 mezi jediným akcionářem jakožto věřitelem a společností GERIMED a.s., IČ: 25579282, s adresou sídla Sedlec-Prčice, Vítkovo nám. 3, PSČ: 257 91 jako dlužníkem, ve výši 20.000.000,- Kč, b) smlouvy o postoupení pohledávky, uvedené ad a), uzavřené dne 27.12.2011 mezi jediným akcionářem jakožto postupitelem, a společností jakožto postupníkem, za úplatu 20.000.000,- Kč. 9. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky jediného akcionáře za společností, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kurzu všech dvaceti upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy. 10. Vyjádření auditora Ing. Aleny Hřibové, dekret číslo 1386, ze dne 11.1.2012 k existenci a výši pohledávky jediného akcionáře za společností tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí. 11. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem pošt ovní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. Místem vydání bude sídlo společnosti.
Kapitál
od 16. 9. 2016
Základní kapitál 71 890 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 10. 2012 do 16. 9. 2016
Základní kapitál 130 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 6. 2012 do 23. 10. 2012
Základní kapitál 72 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2012 do 4. 6. 2012
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 9. 2011 do 27. 3. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 130.
od 23. 10. 2012 do 16. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 130.
od 4. 6. 2012 do 23. 10. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 72.
od 27. 3. 2012 do 4. 6. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 22.
od 23. 9. 2011 do 27. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 6. 2017
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - Statutární ředitel
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 11. 4. 2017
den vzniku funkce: 11. 4. 2017
od 20. 8. 2016 do 8. 6. 2017
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 23. 9. 2011 - 11. 4. 2017
od 23. 9. 2011 do 20. 8. 2016
Ing. Ivo Foltýn, MBA - člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 23. 9. 2011
od 8. 6. 2017
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech.
od 29. 8. 2014 do 8. 6. 2017
Společnost zastupuje samostatně jediný člen představenstva.
od 23. 9. 2011 do 29. 8. 2014
Má-li představenstvo více než jednoho člena, jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento jediný člen jménem společnosti ve všech věcech samostatně.
Správní rada
od 8. 6. 2017
Ing. IVO FOLTÝN, MBA - Předseda správní rady
Praha - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 11. 4. 2017
den vzniku funkce: 11. 4. 2017
Dozorčí rada
od 29. 8. 2014 do 8. 6. 2017
Mgr HELENA VRÁNOVÁ - předseda dozorčí rady
Pivín, , PSČ 798 24
den vzniku členství: 23. 9. 2011 - 11. 4. 2017
den vzniku funkce: 15. 12. 2013 - 11. 4. 2017
od 24. 6. 2014 do 29. 8. 2014
Mgr HELENA VRÁNOVÁ - člen dozorčí rady
Pivín, , PSČ 798 24
den vzniku členství: 23. 9. 2011
od 23. 9. 2011 do 24. 6. 2014
Mgr Helena Vránová - člen dozorčí rady
Pivín, , PSČ 798 24
den vzniku členství: 23. 9. 2011
od 23. 9. 2011 do 29. 8. 2014
Romana Patúšová - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Hnězdenská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 23. 9. 2011 - 15. 12. 2013
den vzniku funkce: 23. 9. 2011 - 15. 12. 2013
od 23. 9. 2011 do 8. 6. 2017
Mgr. Martina Foltýnová - člen dozorčí rady
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 23. 9. 2011 - 11. 4. 2017
Akcionáři
od 29. 8. 2014 do 21. 4. 2017
AMBEAT LIMITED
Nicosia, 40-42 Vyzantiou Street, Trinity House, 3rd Floor, Flat/Office 301, PSČ 206 4, Kyperská republika
od 23. 9. 2011 do 29. 8. 2014
AMBEAT LIMITED
Nicosia, Esperidon, PSČ 108 7, Kyperská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 12 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 64 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 738,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 802,70 Kč
ČSOB 2 802,70 Kč
Komerční banka 2 809,92 Kč
Expobank CZ 2 815,00 Kč
Česká spořitelna 2 828,00 Kč
Raiffeisenbank 2 858,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 868,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+44
+
-
2.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+15
+
-
3.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+11
+
-
4.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-2
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-205
+
-

Články na Heroine.cz

Emoce, aromaterapie a životní balanc. Oriflame představuje kolekci Mind & Mood

Emoce, aromaterapie a životní balanc. Oriflame představuje kolekci Mind & Mood

Už i neurověda prokázala, že esenciální oleje ovlivňují stav mysli, těla i naši náladu....více

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Aktuální číslo tištěného magazínu Heroine má jako své téma feminismus. Mluví o něm - a...více

Je Harry Potter gay? Karanténa vyzývá k ponoření do alternativního světa fanfikce

Je Harry Potter gay? Karanténa vyzývá k ponoření do alternativního světa fanfikce

Fenomén fanfikce postupně proniká ze zapadlých koutů internetu do mainstreamu. A má to...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services