Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RS HOLDING SE
IČO: 24182184

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 11. 2011
Obchodní firma
od 9. 10. 2012

RS HOLDING SE

od 22. 11. 2011 do 9. 10. 2012

PURPUREA SE

Sídlo
od 29. 1. 2013 do 12. 5. 2015
Praha, Libocká , PSČ 162 00
od 22. 11. 2011 do 29. 1. 2013
Praha 2, Italská , PSČ 120 00
IČO
od 22. 11. 2011

24182184

Identifikátor datové schránky:azg7e6v
Právní forma
od 22. 11. 2011
Evropská společnost
Spisová značka471 H, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 22. 11. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 20. 11. 2012 do 30. 11. 2012
- Jediný akcionář obchodní společnosti RS HOLDING SE rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, takto: Zvyšuje se základní kapitál ze stávající výše 2 976 000,- Kč (slo vy: dva miliony devět set sedmdesát šest tisíc korun českých), resp. ze stávající výše 120 000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro) o částku 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11 .2012 (1 EUR = 25,490 Kč), o částku 39 231,071 EUR(slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a sedmdesát jedna centů), na částku 3 976 000,-Kč (slovy: tři miliony devět set sedmdesát šest tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní bank y ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč), na částku 155 982,738 EUR (slovy: jedno sto padesát pět tisíc devět set osmdesát dva euro a sedm set třicet osm centů). Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na maji tele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíc e devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů). Akcie nejsou kótované. 3. Jediný akcionář - pan Ing. Radek Kozák, narozený 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává sv ého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. Připouští, aby 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů), splácených peněžitým vkladem, bylo nabídnuto, k upsání předem určenému zájemci - panu Ing. Radku Kozákovi, narozenému 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22. Emisní kurs každé akcie, která má být předem určeným zájemcem upsána, se rovná částce 4 100 000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) částce 160 847,391 EUR (slovy: jedno sto šedesát tisíc osm set čtyřicet sedm euro a tři sta devadesát jedna centů). Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií se považuje za emis ní ážio. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka pana Ing. Radka Kozáka, narozeného 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, ve výši 216 000 000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct milionů koru n českých), z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti REMVIKO s.r.o. se sídlem Praha, Nové Město, Lípová 1468/7, PSČ 120 00, IČ 263 59 324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140694, ze dne 07. 09.2012, uzavřené mezi panem Ing. Radkem Kozákem, narozeným 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, jako převodcem a společností RS HOLDING SE (dříve PURPUREA SE), IČ 241 82 184, jako nabyvatelem, která představuje neuhrazenou splatnou kupní cen u za převod obchodního podílu. Existence závazku společnosti RS HOLDING SE vůči panu Ing. Radku Kozákovi byla ověřena a potvrzena auditorem - paní Ing. Irenou Štěpánkovou, osvědčení č. KA ČR 1788, zprávou ze dne 14.11.2012. Připouští započtení peněžité po hledávky upisovatele - pana Ing. Radka Kozáka, narozeného 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, ve výši 216 000 000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct milionů korun českých), za společností RS HOLDING SE se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/ 26, PSČ 120 00, IČ 241 82 184, z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti REMVIKO s.r.o. uzavřené dne 07.09.2012 mezi panem Ing. Radkem Kozákem, jako převodcem a společností RS HOLDING SE (dříve PURPUREA SE), jako nabyvatelem, proti pohle dávce společnosti RS HOLDING SE se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 241 82 184, na splacení emisního kursu 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů), tedy na splacení částk y ve výši 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých), resp. částky 1 608 473,911 EUR (slovy: jeden milion šest set osm tisíc čtyři sta sedmdesát tři euro a devět set jedenáct centů). Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započten í takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzav řena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, d) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ing. Radka Kozáka, narozeného 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, bude započtena ve výši 41 000 000,- Kč (slovy: čtyř icet jedna milionů korun českých), na splacení emisního kursu 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, resp. dle přepočtu kurzu České St rana čtvrtá národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů), upsaných panem Ing. Radkem Kozákem na zvýšení základního kapitálu, e) dne m podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení pohledávka na splacení emisního kursu akcií zaniká, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. 5. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti RS HOLDING SE, mezi předem určeným zájemcem, panem Ing. Radkem Kozákem, a společností RS H OLDING SE. 6. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště či dopisem osobně předaným proti podpisu. Důvodem započtení je zán ik dluhu společnosti RS HOLDING SE a.s., když pro Společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu
Kapitál
od 30. 11. 2012
Základní kapitál 3 976 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 2011 do 30. 11. 2012
Základní kapitál 2 976 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 20. 11. 2013
jmenovitá hodnota akcií v EUR: 12000,- EUR
od 20. 11. 2013
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 10.
od 20. 11. 2013
jmenovitá hodnota akcií v EUR: 3923,107,- EUR
od 12. 12. 2012 do 20. 11. 2013
Akcie na majitele 100 000, počet akcií: 10.
od 12. 12. 2012 do 20. 11. 2013
jmenovitá hodnota akcií v EUR: 3923,107,- EUR
od 30. 11. 2012 do 12. 12. 2012
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 10.
od 22. 11. 2011 do 20. 11. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 22. 11. 2011 do 20. 11. 2013
jmenovitá hodnota akcií v EUR: 12000,- EUR
Statutární orgán
od 28. 6. 2013
Ing. RADEK KOZÁK - člen představenstva
Praha - Dejvice, Na čihadle, PSČ 160 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 27. 9. 2012
od 8. 10. 2012 do 28. 6. 2013
Ing. Radek Kozák - člen představenstva
Praha 6 - Liboc, Libocká, PSČ 162 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 27. 9. 2012
od 22. 11. 2011 do 8. 10. 2012
Mgr. Ivan Hruškovič - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Švédská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 11. 2011 - 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 22. 11. 2011 - 27. 9. 2012
od 22. 11. 2011
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 8. 10. 2012
Ing. Petr Spáčil - člen dozorčí rady
Františkovy Lázně - Slatina, Franze Kafky, PSČ 351 01
den vzniku členství: 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 27. 9. 2012
od 22. 11. 2011 do 8. 10. 2012
Lýdie Bendová - člen dozorčí rady
Klecany, Nad Rychtou, PSČ 250 67
den vzniku členství: 22. 11. 2011 - 27. 9. 2012
den vzniku funkce: 22. 11. 2011 - 27. 9. 2012
Akcionáři
od 28. 6. 2013
Ing. RADEK KOZÁK
Praha - Dejvice, Na čihadle, PSČ 160 00
od 8. 10. 2012 do 28. 6. 2013
Ing. Radek Kozák
Praha 6 - Liboc, Libocká, PSČ 162 00
od 22. 11. 2011 do 8. 10. 2012
CO&co SE, IČO: 24685984
Praha 2 - Vinohrady, Italská, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 643,00 Kč
Komerční banka 2 649,82 Kč
Expobank CZ 2 656,40 Kč
Sberbank CZ 2 666,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+206
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+5
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-40
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-48
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-162
+
-

Články na Heroine.cz

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Joker: monstrum pro rok 2019

Joker: monstrum pro rok 2019

Jeden z nejslavnějších komiksových záporáků překročil hranice žánru. O to je děsivější:...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Darování peněz mezi sourozenci
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí > Darování peněz mezi sourozenci

Otázka: Dobré ráno, rád bych se zeptal, zda zdanění podléhá finanční částka do dvou milionů - jedná se o sourozence. Moc děkuji a přeji hezký den. Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services