ENERGOCHEMICA SE, IČO: 24198099 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ENERGOCHEMICA SE Údaje byly staženy 29. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 24198099. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24198099 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 12. 2011
Obchodní firma
od 25. 4. 2012

ENERGOCHEMICA SE

od 23. 12. 2011 do 25. 4. 2012

ENCHEM SE

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 3. 2. 2014 do 17. 5. 2016
Praha, Prosecká , PSČ 190 00
od 25. 10. 2012 do 3. 2. 2014
Praha 4, Hvězdova , PSČ 140 00
od 23. 12. 2011 do 25. 10. 2012
Praha 2, Moravská , PSČ 120 00
IČO
od 23. 12. 2011

24198099

DIČ

CZ24198099

Identifikátor datové schránky:yxz8aed
Právní forma
od 23. 12. 2011
Evropská společnost
Spisová značka502 H, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 10. 2012
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 23. 12. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 4. 4. 2016 do 17. 5. 2016
- Valná hromada dne 15.2.2016 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) se zvyšuje o částku 71.000.050,- EUR (slovy: sedmdesát jedna milionů padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět cel ých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o částku 1.797.721.266,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devadesát sedm milionů sedm set dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun čes kých). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod určenou částku. Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) na novou částku 153.500.050,- EUR (slovy: jedno sto padesát tři milionů pět set tisíc padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 2 5,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) z částky 2.088.900.000 Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých) na novou čá stku 3.886.621.266,- Kč (slovy: tři miliardy osm set osmdesát šest milionů šest set dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele v zakniho vané podobě. Počet nově upisovaných akcií společnosti bude 129.091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů. Emisní ážio se rovná nule. Nové akcie společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 2.Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnu od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcio nářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. Na každou jednou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), připadá podíl ve výši xxxx000 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíce devadesát jedna lomeno jeden milion pět set tisíc) na jednu nově ups anou akci. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 129.091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926 ,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 550,- EUR (slovy: pět set a padesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy : dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen tak, že nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií musí být splaceno v plné výši nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti IBAN:CZ30 5800 0000 0025 0002 2213, BIC: JTBPCZPP, vedený u J&T BANKA, a.s., Praha, Česká republika. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ISTROKAPITAL SE, se sídlem: 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Cyprus; registrační číslo: SE 2 (dále jen Vybraný zájemce). 3.Bez využití přednostního práva budou upsány všechny akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí své přednostní právo. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude 550,- EUR (slovy: pět set p adesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní ážio se rovná nule. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních spo lečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti IBAN: CZ30 5800 0000 0025 0002 2213, BIC: JTBPCZPP, vedený u J&T BANKA, a.s., Praha, Česká republika, a to tak, že nejméně 30% jmenovité hodnoty akcií musí být splaceno nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií s Vybraným zájemcem, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od uzavření smlouvy o úpisu akcií s Vybraný m zájemcem. 4.Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): a)upsáním akcií, a b)splacením alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí. 5.Valná hromada rozhodla, aby s novými akciemi společnosti nebylo obchodováno na evropském regulovaném trhu. 6.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou všech akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
od 15. 7. 2014
- Představenstvo má nejvíce 5 (pět) členů. Počet členů stanoví svým rozhodnutím valná hromada.
od 15. 7. 2014
- Dozorčí rada má maximálně 7 (sedm) členů. Počet členů podléhá rozhodnutí valné hromady.
od 15. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 1. 2014 do 19. 3. 2014
- Valná hromada Společnosti dne 13.1.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu Záměrem vedení Společnosti je snížení finanční angažovanosti akcionářů na kapitálové struktuře Společnosti. Zároveň představenstvo Společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření Společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 67.500.000,- EUR (slovy: šedesát sedm milionů pět set tisíc euro), tj. z částky 150.000.000,- EUR (slovy: jedno sto padesát milionů euro) na novou částku 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva mili onů pět set tisíc euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o celkovou částku 1.709.100.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devět milionů jedno sto tisíc korun českých), tj. z 3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých) na novou částku 2.088.900.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu Společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 1.500.000 kusů (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100,- EUR (slovy: jedno sto euro) snížena o částku ve výši 45,- EUR (slovy: čtyřicet pět euro ), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva t isíce jedenáct) bude jmenovitá hodnota každé z 1.500.000 kusů (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých) snížena o částku ve výši 1.139,40 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet devět celých čtyřicet setin korun českých), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 67.500.000,- EUR (slovy: šedesát sedm milionů pět set tisíc euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) částka 1.709.100.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devět milionů jedno sto tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům Společnosti. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 1.500.000 kusů (slovy: jednoho milionu pět seti tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100,- EUR (slovy: jedno sto euro), tj. dle přepočítacího koefici entu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých) bude vyplacena částka 45,- EUR (slovy: č tyřicet pět euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 1.139,40 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet devět c elých čtyřicet setin korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty a kcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí na internetových stránkách Společnosti (www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinne zverejňované informácie“) bez zbytečného odkladu: - datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; - datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; - datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat představenstvo. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem, přičemž tato částka bude splatná následujícím způsobem: - stane-li se zápis snížení základního kapitálu účinný (tedy okamžik zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku) do dne 31. března 2014 (včetně), bude výplata uskutečněna do 31. března 2014, ne však dříve než 5. (pátým) dnem od okamžiku této účinnosti; - stane-li se zápis snížení základního kapitálu účinný po dni 31. března 2014, bude výplata uskutečněna počínaje 10. (desátým) dnem od okamžiku této účinnosti. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií Společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obcho dního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající sn ížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada v souvislosti se snížením základního kapitálu Společnosti rozhodla takto: Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V t akovém úplném znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu Společnosti: - v čl. 4 odst. 1 stanov Společnosti se text „3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 150.000.000,- EUR (slovy: sto padesát milionů euro)“ změní na „2 .088.900.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro)“; - v čl. 5 odst. 1 stanov Společnosti se text „2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých), tj. 100 EUR (slovy: jedno sto euro)“ změní na „1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát set in korun českých), tj. 55,- EUR (slovy: padesát pět euro)“; - v čl. 5 odst. 3 stanov Společnosti se text „100 EUR (slovy: jedno sto euro), tj. 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých)“ změní na „55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých)“.“
od 27. 2. 2012 do 1. 3. 2012
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 149.880.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů osm set osmdesát tisíc euro), tj. z částky 120.000,- EUR nově na částku 150.000.000,- EUR, a dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (dvace t pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o částku 3.794.961.600,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát čtyři milionů devět set šedesát jeden tisíc šest set korun český ch), tj. z částky 3.038.400,- Kč (tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých) nově na částku 3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení zákla dního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 1.498.800 ks (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc osm set kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- EUR (slovy: jedno sto euro), a dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české). Druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na majitele. Emis ní kurz každé upisované akcie činí: 100 EUR (slovy: jedno sto euro), tj. 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 149.880.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů osm set osmdesát tisíc euro), tj. 3.794.961.600,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát čtyři milionů devět set šedesát jeden tisíc šest set korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. Všechny nové akcie emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti budou upsány za využití přednostního práva jediným akcionářem, to je společností LINKSKATERS LIMITED, se sídlem Michalakopoulou 12, 4th floor, Flat/Office 401, 1075, Ni kósie, Kyperská republika, identifikační číslo: HE 139702. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 17.00 hod. Upsání nových akcií upisovatelem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Představenstvo společnosti doručí upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hro mady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro vykonání přednostního práva, resp. rozhodný den pro jeho uplatnění a místo pro vykonání přednostního práva oznámí představenstvo společnosti jedinému akcionáři písem ně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií; k upsání akcií bude jedinému akcionáři poskytnuta lhůta čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu k jejímu uzavření. Jediný akcionář je s využitím přednostního práva oprávněn upsat 1.498.800 ks (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc osm set kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- EUR (slovy: jedno sto euro), a dle přepočítacíh o koeficientu 25,320 Kč (dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české) v zaknihované podobě, s tím, že emisní kurz každé upisované akcie činí: 100 EUR (slovy: jedno sto euro), tj. 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české). Nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 30.384,- Kč (tř icet tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých), tj. 1.200 EUR (tisíc dvě stě EUR) může být upsáno 14.988 ks nově emitovaných akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 2), písm. d) obchodního zákoníku je den, kdy představenstvo společnosti jedinému akcionáři doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Jediný akcionář rozhodl o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky upisovatele za společností ve výši 149.880.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů osm set osmdesát tisíc euro), která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 15.02.2012 proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení celkového emisního kurzu upsaných akcií, která vznikne uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a upisovatelem. Celkový emisní kurs akcií upsaných jediným akcionářem bude splacen uzavřením dohody o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele; návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo společnosti a doručit ho upisovateli společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií upisovateli; uzavřením smlouvy o zápočtu je až do výše započítané pohledávky splacen emis ní kurs akcií.
Kapitál
od 4. 4. 2016
Základní kapitál 3 886 621 266 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2014 do 4. 4. 2016
Základní kapitál 2 088 900 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 3. 2012 do 19. 3. 2014
Základní kapitál 3 798 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2011 do 1. 3. 2012
Základní kapitál 3 038 400 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele 13 926, počet akcií: 129 091 v zaknihované podobě.
od 4. 4. 2016
Jmenovitá hodnota v EUR: 550,- EUR
od 19. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 500 000 v zaknihované podobě.
od 19. 3. 2014
Jmenovitá hodnota v EUR: 55,- EUR
od 1. 3. 2012 do 19. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 500 000 v zaknihované podobě.
od 1. 3. 2012 do 19. 3. 2014
Jmenovitá hodnota v EUR: 100,- EUR
od 27. 2. 2012 do 1. 3. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 200 v zaknihované podobě.
od 27. 2. 2012 do 1. 3. 2012
Jmenovitá hodnota v EUR: 100,- EUR
od 23. 12. 2011 do 27. 2. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 v zaknihované podobě.
od 23. 12. 2011 do 27. 2. 2012
Jmenovitá hodnota v EUR: 1.200,- EUR
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 24. 8. 2021
Ing. BORIS KREHEĽ - Předseda představenstva
Bratislava-Ružinov, Sv. Vincenta 5849/2, PSČ 821 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 9. 2017
den vzniku funkce: 21. 7. 2021
od 24. 8. 2021
Ing. MILAN HANIC - Člen představenstva
Bratislava-Ružinov, Pavlovova 1035/1, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 7. 2021
od 12. 5. 2021
JUDr. PETER TÓTH - Člen představenstva
Bratislava-Nové Mesto, Mandľovníková 3314/10, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 4. 2021
od 4. 1. 2021 do 12. 5. 2021
Ing. ANDREJ NOCIAR - Člen představenstva
Oslany, A. Bernoláka 147/21, PSČ 972 47, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2020 - 26. 4. 2021
od 21. 11. 2018 do 4. 1. 2021
Mgr. MARIAN KULTAN - člen představenstva
Bratislava-Ružinov, Jelačičova 508/24, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2018 - 30. 10. 2020
od 16. 1. 2018 do 21. 11. 2018
Ing. MARTIN BARTOŠ - člen představenstva
Bratislava, Rozvodná 2959/1, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 9. 2017 - 1. 10. 2018
od 16. 1. 2018 do 24. 8. 2021
Ing. ONDREJ MACKO - předseda představenstva
Bratislava, Líščie Nivy 238/4, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 9. 2017 - 20. 7. 2021
den vzniku funkce: 26. 9. 2017 - 20. 7. 2021
od 16. 1. 2018 do 24. 8. 2021
Ing. BORIS KREHEĽ - člen představenstva
Bratislava-Ružinov, Sv. Vincenta 5849/2, PSČ 821 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 9. 2017
od 10. 5. 2013 do 16. 1. 2018
BORIS KREHEL' - člen představenstva
Bratislava - Ružinov, Sv. Vincenta 5849/2, PSČ 821 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 25. 9. 2017
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Ing, Ondrej Macko - předseda představenstva
Bratislava, Líščie Nivy 238/4, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
den vzniku funkce: 28. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Ing. Martin Bartoš - člen představenstva
Bratislava, Rozvodná 2959/1, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Ing. Boris Krehel' - člen představenstva
Bratislava, Púpavová 680/24, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 10. 5. 2013
Ing. Boris Krehel' - člen představenstva
Bratislava, Púpavová 680/24, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 16. 1. 2018
Ing, Ondrej Macko - předseda představenstva
Bratislava, Líščie Nivy 238/4, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 25. 9. 2017
den vzniku funkce: 28. 9. 2012 - 25. 9. 2017
od 25. 10. 2012 do 16. 1. 2018
Ing. Martin Bartoš - člen představenstva
Bratislava, Rozvodná 2959/1, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 25. 9. 2017
od 15. 2. 2012 do 25. 10. 2012
JUDr. Peter Antala - člen představenstva
Bratislava, Šintavská, PSČ 851 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 2. 2012 - 25. 9. 2012
od 23. 12. 2011 do 15. 2. 2012
Mgr. Klára Karásková - člen představenstva
Kněždub, , PSČ 696 64
den vzniku členství: 23. 12. 2011 - 7. 2. 2012
od 15. 7. 2014
Za Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 10. 5. 2013 do 15. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 23. 12. 2011 do 10. 5. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 12. 5. 2021
Mgr. KLAUDIA LEGÉŇOVÁ - Člen dozorčí rady
Bratislava-Ružinov, Ondrejovova 885/5, PSČ 821 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 4. 2021
od 5. 3. 2019 do 12. 5. 2021
JUDr. PETER TÓTH - Člen dozorčí rady
Bratislava-Nové Mesto, Mandľovníková 3314/10, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 1. 2019 - 26. 4. 2021
od 29. 12. 2016
MARIO HOFFMANN - předseda dozorčí rady
Bratislava, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 12. 2016
den vzniku funkce: 16. 12. 2016
od 29. 12. 2016
Ing. TATIANA FRANZENOVÁ - člen dozorčí rady
Bratislava, Heyrovského 4636/3, PSČ 841 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 12. 2016
od 29. 12. 2016 do 5. 3. 2019
Ing. JANA VRÁBLOVÁ - člen dozorčí rady
Chynorany, Pod stanicou 608/6, PSČ 956 33, Slovenská republika
den vzniku členství: 15. 12. 2016 - 14. 1. 2019
od 3. 8. 2015 do 29. 12. 2016
Doc. Ing. DUŠAN VELIČ, PhD. - předseda dozorčí rady
Bratislava, Plánky 450/4, PSČ 841 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 15. 12. 2016
den vzniku funkce: 26. 5. 2015 - 15. 12. 2016
od 3. 8. 2015 do 29. 12. 2016
Ing. JURAJ PÍŠ - člen dozorčí rady
Prievidza, Mariánska 580/18, PSČ 971 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 15. 12. 2016
od 3. 8. 2015 do 29. 12. 2016
Ing. ĽUBOMÍR KUKUČKA - člen dozorčí rady
Šal'a, Mostová 1840/15, PSČ 927 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 15. 12. 2016
od 10. 5. 2013 do 3. 8. 2015
MILOŠ BADIDA - člen dozorčí rady
Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 30. 6. 2015
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Doc. Ing. Dušan Velič, PhD. - člen dozorčí rady
Bratislava, Plánky 450/4, PSČ 841 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Ing. Miroslav Remeta - člen dozorčí rady
Prešov, Čapajevova 29, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
JUDr. Petr Sisák - člen dozorčí rady
San Giljan, Portomaso, Triq Gdida fi Triq il - Knisja, Paceville, PSČ 172 1, Maltská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Ing. Martin Procházka - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Střekov, Novoveská, PSČ 400 03
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Mario Hoffmann - předseda dozorčí rady
Bratislava, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
den vzniku funkce: 28. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 10. 5. 2013
Mgr. Miloš Badida - člen dozorčí rady
Praha 4 - Libuš, K lesu, PSČ 142 00
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 3. 8. 2015
Doc. Ing. Dušan Velič, PhD. - člen dozorčí rady
Bratislava, Plánky 450/4, PSČ 841 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012
od 25. 10. 2012 do 3. 8. 2015
Ing. Miroslav Remeta - člen dozorčí rady
Prešov, Čapajevova 29, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 30. 6. 2015
od 25. 10. 2012 do 3. 8. 2015
JUDr. Petr Sisák - člen dozorčí rady
San Giljan, Portomaso, Triq Gdida fi Triq il - Knisja, Paceville, PSČ 172 1, Maltská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 30. 6. 2015
od 25. 10. 2012 do 3. 8. 2015
Ing. Martin Procházka - člen dozorčí rady
Ústí nad Labem - Střekov, Novoveská, PSČ 400 03
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 30. 6. 2015
od 25. 10. 2012 do 3. 8. 2015
Mario Hoffmann - předseda dozorčí rady
Bratislava, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 25. 9. 2012 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 9. 2012 - 26. 5. 2015
od 15. 2. 2012 do 25. 10. 2012
Mgr. Viliam Debnár - člen dozorčí rady
Žarnovica, Sandrická, PSČ 966 81, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 2. 2012 - 25. 9. 2012
od 23. 12. 2011 do 15. 2. 2012
Kateřina Kudláčková - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Opletalova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 23. 12. 2011 - 7. 2. 2012
Akcionáři
od 1. 3. 2012 do 21. 8. 2012
LINSKATERS LIMITED
Nikósie, Michalakopoulou 12, 4th floor, Flat/Office 401, Kyperská republika
od 23. 12. 2011 do 1. 3. 2012
HHP SE-ready, SE, IČO: 24127451
Praha 2, Moravská, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
+9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

0

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

0

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

0

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-10

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-42

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-55

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services