Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Bestsport Services, a.s. v likvidaci
IČO: 24215171 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 2. 2012
Datum zániku15. 9. 2016
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 14. 10. 2015 do 15. 9. 2016

Bestsport Services, a.s. v likvidaci

od 6. 2. 2012 do 14. 10. 2015

Bestsport Services, a.s.

Sídlo
od 6. 2. 2012 do 29. 10. 2015
Praha 9, Českomoravská , PSČ 190 00
IČO
od 6. 2. 2012 do 15. 9. 2016

24215171

Identifikátor datové schránky:ux59n8a
Právní forma
od 6. 2. 2012 do 15. 9. 2016
Akciová společnost
Spisová značka17877 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 2. 2012 do 15. 9. 2016
- hostinská činnost
od 6. 2. 2012 do 15. 9. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 14. 10. 2015 do 15. 9. 2016
- Valná hromada společnosti rozhodla s účinností k 1.9.2015 o zrušení společnosti s likvidací, tímto dnem vstoupila společnost do likvidace a byl povolán likvidátor.
od 20. 3. 2014 do 18. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 20. 3. 2014 do 18. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 20. 2. 2013 do 25. 2. 2013
- Insolvenční správce společnosti BESTSPORT akciová společnost JUDr. Josef Cupka (dále jen „Insolvenční správce“) vydal v působnosti valné hromady společnosti Bestsport Services, a.s. (dále také „BSS Services“) rozhodnutí, jímž rozho dl o zvýšení základního kapitálu společnosti Bestsport Services, a.s. takto: a) Společnost Bestsport Services, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace záměrů stanovených v reorganizačním plánu společnosti BESTSPORT akciová společnost, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 3.9.2012 p od č. d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-129 a schváleného Městským soudem v Praze usnesením ze dne 1.10.2012 pod č.d.: MSPH 89 INS 5393/2011-B-136 ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.10.2012 č.d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-138 (dále jen &#8 222;Reorganizační plán“), který předpokládá, že BESTSPORT akciová společnost vloží svůj majetek do dvou nově založených dceřiných společností - BSS Services a Bestsport Arena, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, Česká republi ka, identifikační číslo 242 14 795 (dále jen „BSS Arena“) a zjištěné pohledávky věřitelů BESTSPORT akciová společnost uspokojí předáním akcií těchto dvou dceřiných společností, přičemž v případě BSS Services Reorganizační plán předpokládá, že poté, co budou akcie BSS Arena vypořádány v souladu s Reorganizačním plánem, rozhodne BESTSPORT akciová společnost jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti BSS Services o změně jejích stanov umožňující vydání prioritních akcií a o zvýše ní základního kapitálu BSS Services o částku 364.000.000,- Kč ( tři sta šedesát čtyři milionů korun českých) vkladem Regresní pohledávky BESTSPORT akciová společnost (jak je tato definována níže) jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Services, upíše 181.000.000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) kmenových akcií BSS Services a 183.000.000 kusů (jedno sto osmdesát tři miliony) prioritních akcií BSS Services a jejich emisní kurs splatí vkladem Regresní pohledávky (jak je tato d efinována níže). b) Základní kapitál společnosti Bestsport Services, a.s. se zvyšuje o částku 364.000.000,- Kč (tři sta šedesát čtyři miliony korun českých), tedy z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 366.000.000,- Kč (tři sta šedesát š est milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem: (i) 181,000,000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě. (ii) 183,000,000 kusů (jedno sto osmdesát tři miliony) nových prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě, s přednostním právem k likvidačnímu zůstatku a s neomezeným hlasovacím právem. d) Emisní kurs nově vydávaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1,- Kč (jedna koruna česká) na jednu akcii, tedy celkem činí emisní kurs všech nově vydávaných akcií 364.000.000,- Kč (tři sta šedesát čtyři miliony korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je společnost BESTSPORT akciová společnost, jako vlastník dále popsaného předmětu nepeněžitého vkladu. Předmětem vkladu upisovatele je pohledávka společnosti BESTSPORT akciová společnost za společností SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, Česká republika, identifikační číslo 471 163 07 (dále jen „SAZKA“), z titulu regr esního postihu ve výši 1.313.800.000,- Kč (jedna miliarda tři sta třináct milionů osm set tisíc korun českých), odpovídajícího hodnotě zástavy - budovy, obecně též označované jako O2 ARENA, č.p. 2345, stavby pro shromažďování většího počtu osob, umístěné na pozemku parc. č. 3343/35 v katastrálním území Libeň, obec Praha, část obce Libeň, okres Hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 7024 pro katastrální území Libeň, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní m ěsto Prahu se sídlem v Praze, Katastrálním pracovištěm Praha (dále jen „Zástava“) stanovené usnesením Městského soudu v Praze o ceně majetkové podstaty ze dne 21. listopadu 2011 (č.j. MSPH 89 INS 5393/2011-B-89), který společnosti BESTSPORT ak ciová společnost jako zástavnímu dlužníku vznikla v důsledku uspokojení zajištěného věřitele - společnosti společnost THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, se sídlem One Canada Square, Londýn, E14 5AL, Spojené království Velké Británie a Severního I rska, identifikační číslo 5522, další identifikační číslo BR000818 - ze Zástavy způsobem stanoveným Reorganizačním plánem (dále jen „Regresní pohledávka“). Vkládaná Regresní pohledávka byla oceněna znaleckým posudkem č. L41671/12 ze dne 29. srpna 2012, vystaveným znalcem, společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ: 257 61 421, dle ustanove ní § 59a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) pro účely určení hodnoty Regresní pohledávky jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Services na 364. 000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát čtyři miliony korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem (i) 181.000.000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koru na česká) v zaknihované podobě a (ii) 183.000.000 kusů (jedno sto osmdesát tři miliony) nových prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě, s přednostním právem k likvidačnímu zůstatku a s neomezeným hlasovacím právem. e) Společnost BESTSPORT akciová společnost, jakožto jediný akcionář společnosti BSS Services, a Insolvenční správce, jakožto osoba vykonávající práva a povinnosti akcionáře ohledně všech akcií společnosti BSS Services zahrnutých do majetkové podstaty spol ečnosti BESTSPORT akciová společnost, byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti BSS Services o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti BSS Services, když takové zvýšení zákla dního kapitálu nepeněžitým vkladem je v souladu s Reorganizačním plánem. f) Všechny nově upisované akcie, tj. (i) 181.000.000 kusů (jedno sto osmdesát jedna milionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě a (ii) 183.000.000 kusů (jedno sto osmdesát tř i miliony) nových prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) v zaknihované podobě, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je BESTSPORT akciová společnost. g) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti BSS Services na adrese Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00. h) Předem určený zájemce - BESTSPORT akciová společnost bude upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí b ýt úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti BSS Services předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude přede m určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí Insolvenčního správce v působnosti valné hromady BSS Services o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. i) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Regresní pohledávky.
Kapitál
od 25. 2. 2013 do 15. 9. 2016
Základní kapitál 366 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 2. 2012 do 25. 2. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 2013 do 15. 9. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 183 000 000.
od 25. 2. 2013 do 15. 9. 2016
Prioritní akcie na majitele 1, počet akcií: 183 000 000.
od 6. 2. 2012 do 25. 2. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000 000.
Statutární orgán
od 29. 10. 2015 do 15. 9. 2016
Ing. ROBERT SCHAFFER - předseda představenstva
Praha - Velká Chuchle, U bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2013
den vzniku funkce: 24. 1. 2014
od 29. 10. 2015 do 15. 9. 2016
JAN TOMANÍK - člen představenstva
Praha - Žižkov, U zásobní zahrady, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 20. 3. 2014 do 18. 12. 2014
VLADIMÍR MLYNÁŘ - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Jindrova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 20. 6. 2014
od 20. 3. 2014 do 29. 10. 2015
Ing. ROBERT SCHAFFER - předseda představenstva
Praha - Velká Chuchle, U bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2013
den vzniku funkce: 24. 1. 2014
od 20. 3. 2014 do 29. 10. 2015
JAN TOMANÍK - člen představenstva
Praha - Žižkov, U zásobní zahrady, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 4. 12. 2013 do 20. 3. 2014
RADEK DYNTAR - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013 - 23. 1. 2014
od 4. 12. 2013 do 20. 3. 2014
PAVEL ŠAROCH - předseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, Nepálská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013 - 23. 1. 2014
den vzniku funkce: 25. 10. 2013 - 23. 1. 2014
od 4. 12. 2013 do 20. 3. 2014
ROBERT SCHAFFER - člen představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, U bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2013 - 23. 1. 2014
od 4. 12. 2013 do 15. 9. 2016
RICHARD BENÝŠEK - místopředseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013
den vzniku funkce: 25. 10. 2013
od 6. 2. 2012 do 4. 12. 2013
Ing. Robert Schaffer - předseda představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012 - 25. 10. 2013
od 6. 2. 2012 do 4. 12. 2013
JUDr. Tomáš Porupka - člen představenstva
Znojmo, Bratrstva, PSČ 669 02
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 8. 10. 2013
od 6. 2. 2012 do 4. 12. 2013
Mgr. Michaela Šurmanová - člen představenstva
Ivaň, , PSČ 691 23
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 8. 10. 2013
od 18. 12. 2014 do 15. 9. 2016
Za společnost jednají vždy 2 (dva) členové představenstva společně.
od 4. 12. 2013 do 18. 12. 2014
Jménem společnosti jednají vždy: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva společně; nebo b) předseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo c) místopředseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo d) společně všichni členové představenstva.
od 6. 2. 2012 do 4. 12. 2013
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.
Likvidace
od 14. 10. 2015 do 15. 9. 2016
PETR DUCHEK
Jesenice - Horní Jirčany, Azalková, PSČ 252 42
Dozorčí rada
od 29. 10. 2015 do 15. 9. 2016
PETR DOHNAL - místopředseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 2. 2014
od 29. 10. 2015 do 15. 9. 2016
PAVEL HELLEBRAND - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Wassermannova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 20. 3. 2014 do 29. 10. 2015
PETR DOHNAL - místopředseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 2. 2014
od 20. 3. 2014 do 29. 10. 2015
PAVEL HELLEBRAND - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Wassermannova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 4. 12. 2013 do 20. 3. 2014
JOSEF NOVOTNÝ - místopředseda dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013 - 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 6. 11. 2013 - 17. 2. 2014
od 4. 12. 2013 do 15. 9. 2016
LUBOMÍR KRÁL - předseda dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, K Palečku, PSČ 193 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013
den vzniku funkce: 6. 11. 2013
od 29. 3. 2013 do 4. 12. 2013
RICHARD BENÝŠEK - předseda dozorčí rady
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 8. 10. 2013
den vzniku funkce: 28. 12. 2012 - 8. 10. 2013
od 29. 3. 2013 do 4. 12. 2013
ALEŠ MINX - člen dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Nad hradním vodojemem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 8. 10. 2013
od 29. 3. 2013 do 20. 3. 2014
ZDENĚK ERTL - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vinohrady, Dykova, PSČ 101 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 17. 2. 2014
od 6. 2. 2012 do 29. 3. 2013
Ing. Richard Benýšek - předseda dozorčí rady
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
od 6. 2. 2012 do 29. 3. 2013
Ing. Aleš Minx - člen dozorčí rady
Praha 5, Na Hvězdárně, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
od 6. 2. 2012 do 29. 3. 2013
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl - člen dozorčí rady
Praha 10, Dykova, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 652,00 Kč
Komerční banka 2 658,07 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Sberbank CZ 2 673,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 710,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-15
+
-
2.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-40
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-47
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-68
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-70
+
-

Články na Heroine.cz

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Joker: monstrum pro rok 2019

Joker: monstrum pro rok 2019

Jeden z nejslavnějších komiksových záporáků překročil hranice žánru. O to je děsivější:...více

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Česká vláda by dnes měla projednávat, jak činí každý rok, Zprávu o rovnosti žen a mužů...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: nárok na mateřskou
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > nárok na mateřskou

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a potřebuji ověřit, zda mám narok na placenou mateřskou dovolenou. Má první práce trvala od 27.8.2017 do 18.8.2019, od 19.8.2019 jsem nastoupila do nového zaměstnani, ale od 19.9.2019...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services