Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Fincentrum a.s.
IČO: 24260444

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 8. 2012
Obchodní firma
od 1. 7. 2013

Fincentrum a.s.

od 15. 4. 2013 do 1. 7. 2013

Fincentrum Czech a.s.

od 15. 8. 2012 do 15. 4. 2013

PRW Czech, a.s.

Sídlo
od 15. 8. 2012 do 1. 7. 2013
Praha 1, V Celnici , PSČ 110 00
IČO
od 15. 8. 2012

24260444

DIČ

CZ24260444

Identifikátor datové schránky:dzdjjge
Právní forma
od 15. 8. 2012
Akciová společnost
Spisová značka18458 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 7. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 7. 2013
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 18. 7. 2013
- Investiční zprostředkovatel
od 18. 7. 2013
- Pojišťovací agent
od 18. 7. 2013
- Pojišťovací makléř
Předmět činnosti
od 15. 8. 2012 do 18. 7. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 8. 2013 do 5. 9. 2013
- Základní kapitál společnosti Fincentrum a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 526.700.000 Kč (pět set dvacet šest milionů sedm set tisíc korun českých) o částku 174.000.000 Kč (sto sedmdesát čtyři miliony korun českých) na částku 700.700.000 Kč ( sedm set milionů sedm set tisíc korun českých); Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.740 (tisíc sedm set čtyřicet) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) každé akcie; Emisní kurz upisovaných akcií činí 174.000.000 Kč (sto sedmdesát čtyři miliony korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých); Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem; Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost Fincentrum Holdings (Lux) S.A., společnost založená a existující podle lucemburského práva, se sídlem na adrese 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Lucembursko, reg. číslo B 176543 (dále též jen „Fincentrum Holdings (Lux) S.A.“). Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Sídlo Společnosti“); Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S.A., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o up sání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce. Předmět nepeněžitého vkladu: Určený zájemce - společnost Fincentrum Holdings (Lux) S.A.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým jsou akcie, to je 100 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 332 EUR (tři sta třicet dva eur), v listinné pod obě, od čísla 1 do čísla 100, emitovaných společností Fincentrum a.s., se sídlem Bratislava, Mlýnské Nivy 49/II. 16920, PSČ 821 09, IČ 367 52 606, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4102/B (dále též &#822 2;Fincentrum SK“), představovaných hromadnou listinou číslo 1, nahrazující kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 332 EUR (tři sta třicet dva eur), v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 74, a hromadnou listinou číslo 2, nahrazující kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 332 EUR (tři sta třicet dva eur), v listinné podobě, od čísla 75 do čísla 100, které představují v souhrnu 100% podíl na základním kapitálu společnosti Fincentrum SK. Hodnota nepeněžitého vkladu - výše jeho ocenění, určeného znaleckým posudkem číslo 523/61/2013 vyhotoveným dne 14. srpna 2013 znaleckým ústavem ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha - Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 260 99 306, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116 310, kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro mj. oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování fi nančního majetku a nehmotného majetku, znalcem jmenovaným soudem, je 200.772.000 Kč (dvě stě milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých); Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.740 (tisíc sedm set čtyřicet) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) každé akcie; Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění se považuje podle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku za emisní ážio; Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu je Sídlo Společnosti; Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií.
od 1. 7. 2013
- Na společnost Fincentrum Czech a.s. (po zápisu fúze s novou firmou Fincentrum a.s.) coby nástupnickou právnickou osobu přešlo fúzí sloučením jmění zanikající právnické osoby Fincentrum a.s., IČ: 01549936, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 19056.
od 15. 4. 2013 do 22. 4. 2013
- Společnost Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. založená a existující podle lucemburského práva, se sídlem na adrese 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg jako jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti činí toto rozhodnutí o zvýšení zák ladního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: Zvyšuje základní kapitál společnosti Společnost o částku 524.700.000 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000 Kč na výši 526.700.000 Kč tak, že: (1) Upisování nad tuto částku se nepřipouští (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze peněžitým vkladem. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. S každou novou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 hlas. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz upisovaných akcií činí 524.700.000 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí tak 100.000 ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) (3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5.247 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč, které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu (4) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. (5) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitému zájemci, jímž je společnost Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. založené a existující podle lucemburského práva, se sídlem na adrese 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. Tento přede m určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. (6) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva, formou uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00. (7) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstř íku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele. (8) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. vůči Společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií; jedná se o pohledávku v celkové výši 524.725.813 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set dvacet pět tisíc osm set třináct korun českých) (z toho jistina 524.689.875 Kč a úroky 35.938 Kč) odpovídající částce 20.326.392 EUR (slovy: dvacet miliónů tři sta dvacet šest tisíc tři sta devadesát dva euro) (z toho jistina 20.325.000 EUR a úro ky 1.392 EUR) vzniklou na základě smlouvy o úvěru, uzavřené dne 4.4.2013 mezi Společností jako dlužníkem a Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. jako věřitelem. (9) K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 524.700.000 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), která je tvořena jistinou ve výši 524.689.875 Kč a úroky ve výši 10.125 Kč na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.4.2013 sh ora. (10) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude doručen představenstvem Společnosti určenému zájemci - společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu smlo uvy o započtení určenému zájemci.
Kapitál
od 5. 9. 2013
Základní kapitál 700 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 4. 2013 do 5. 9. 2013
Základní kapitál 526 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 8. 2012 do 22. 4. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 7 007.
od 22. 4. 2013 do 5. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 5 267.
od 15. 8. 2012 do 22. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 8. 12. 2018
VLADEK KRÁMEK - člen
Praha - Karlín, U Sluncové, PSČ 186 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013
od 29. 11. 2018
DOMINIK KOLLÁR - člen představenstva
Kryry, Příčná, PSČ 439 81
den vzniku členství: 19. 10. 2018
od 29. 11. 2018
Ing. KAREL ŠULC - místopředseda představenstva
Praha - Smíchov, U Malvazinky, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 10. 2018
den vzniku funkce: 24. 10. 2018
od 29. 11. 2018
FILIP DUCHOŇ - předseda představenstva
Praha - Střešovice, Na Malovance, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 2. 2015
den vzniku funkce: 24. 10. 2018
od 21. 6. 2018 do 14. 9. 2018
PETR STUCHLÍK - předseda
Praha - Staré Město, Jilská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 4. 9. 2018
den vzniku funkce: 1. 7. 2013 - 4. 9. 2018
od 20. 11. 2017
DAVID HEGNER - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Harmonická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 10. 2017
od 7. 8. 2016 do 29. 11. 2018
FILIP DUCHOŇ - člen
Praha - Střešovice, Na Malovance, PSČ 169 00
den vzniku členství: 10. 2. 2015
od 25. 2. 2015 do 7. 8. 2016
FILIP DUCHOŇ - člen
Praha - Holešovice, Osadní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 2. 2015
od 25. 2. 2015 do 20. 11. 2017
MARIO DROSC - místopředseda
Praha - Vokovice, Irská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 2. 2015 - 16. 10. 2017
den vzniku funkce: 10. 2. 2015 - 16. 10. 2017
od 25. 2. 2015 do 29. 11. 2018
MARTIN NEJEDLÝ - člen
Praha - Jinonice, Na Vidouli, PSČ 158 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013 - 19. 10. 2018
od 22. 8. 2014 do 8. 12. 2018
VLADEK KRÁMEK - člen
Praha - Karlín, U Sluncové, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013
od 8. 8. 2013 do 25. 2. 2015
MARTIN NEJEDLÝ - místopředseda
Praha 5 - Jinonice, Na Vidouli, PSČ 158 00
den vzniku členství: 8. 4. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2013 - 10. 2. 2015
od 3. 7. 2013 do 8. 8. 2013
MARTIN NEJEDLÝ - místopředseda
Přerov - Přerov XI-Vinary, Mezilesí I, PSČ 751 24
den vzniku členství: 8. 4. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2013
od 3. 7. 2013 do 22. 8. 2014
VLADEK KRÁMEK - člen
Sobotka, Zahradní, PSČ 507 43
den vzniku členství: 1. 7. 2013
od 3. 7. 2013 do 21. 6. 2018
PETR STUCHLÍK - předseda
Praha - Dolní Chabry, Ulčova, PSČ 184 00
den vzniku členství: 1. 7. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2013
od 22. 5. 2013 do 3. 7. 2013
TOMÁŠ LÁNSKÝ - člen
Roztoky, V Solníkách, PSČ 252 63
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 1. 7. 2013
od 22. 5. 2013 do 3. 7. 2013
MARTIN NEJEDLÝ - člen
Přerov - Přerov XI-Vinary, Mezilesí I, PSČ 751 24
den vzniku členství: 8. 4. 2013
od 4. 3. 2013 do 22. 5. 2013
MICHAL ARON - člen představenstva
Praha 5 - Košíře, Linhartova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013 - 13. 5. 2013
od 15. 8. 2012 do 4. 3. 2013
Petra Čápová - člen představenstva
Radimovice, , PSČ 463 44
den vzniku členství: 15. 8. 2012 - 24. 1. 2013
od 15. 8. 2012
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 29. 11. 2018
NILS FROWEIN - předseda dozorčí rady
Wollerau, Wilenstrasse 4, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 19. 10. 2018
den vzniku funkce: 20. 11. 2018
od 29. 11. 2018
RUDOLF WERNER SUTER - člen dozorčí rady
Curych, Englischviertelstrasse 49, PSČ 803 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 19. 10. 2018
od 29. 11. 2018
MARKUS KRÄMER - člen dozorčí rady
Thomm, Borngasse 9, PSČ 543 17, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 10. 2018
od 14. 10. 2016 do 29. 11. 2018
MICHAL ARON - člen
Praha - Velká Chuchle, Dubnická, PSČ 159 00
den vzniku členství: 13. 5. 2013 - 19. 10. 2018
od 26. 8. 2013 do 29. 11. 2018
LUBOR ŽALMAN - předseda
Mnichovice, Pod Šibeničkami, PSČ 251 64
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 19. 10. 2018
den vzniku funkce: 29. 7. 2013 - 19. 10. 2018
od 22. 5. 2013 do 26. 8. 2013
LUBOR ŽALMAN - člen
Mnichovice, Pod Šibeničkami, PSČ 251 64
den vzniku členství: 5. 4. 2013
od 22. 5. 2013 do 14. 10. 2016
MICHAL ARON - člen
Praha - Košíře, Linhartova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 5. 2013
od 22. 4. 2013 do 29. 11. 2018
OLIVER SCHUMANN - člen dozorčí rady
Bad Soden am Taunus, Fasanenweg 1, PSČ 658 12, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 4. 2013 - 19. 10. 2018
od 4. 3. 2013 do 4. 3. 2013
BRIAN ALBERT WARDROP - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013 - 13. 5. 2013
den vzniku funkce: 25. 1. 2013 - 13. 5. 2013
od 4. 3. 2013 do 22. 4. 2013
TOMÁŠ LÁNSKÝ - člen dozorčí rady
Roztoky, V Solníkách, PSČ 252 63
den vzniku členství: 25. 1. 2013 - 5. 4. 2013
od 4. 3. 2013 do 22. 4. 2013
KAROLINA PROCHÁZKOVÁ - člen dozhorčí rady
Lysá nad Labem, U Vodárny, PSČ 289 22
den vzniku členství: 25. 1. 2013 - 5. 4. 2013
od 4. 3. 2013 do 22. 5. 2013
BRIAN ALBERT WARDROP - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Bílkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013 - 13. 5. 2013
den vzniku funkce: 25. 2. 2013 - 13. 5. 2013
od 15. 8. 2012 do 4. 3. 2013
Veronika Beránková - předseda dozorčí rady
Kladno, Jeseniova, PSČ 272 03
den vzniku členství: 15. 8. 2012 - 24. 1. 2013
den vzniku funkce: 15. 8. 2012 - 24. 1. 2013
od 15. 8. 2012 do 4. 3. 2013
Petra Rychnovská - člen dozorčí rady
Praha 7, Čechova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 8. 2012 - 24. 1. 2013
od 15. 8. 2012 do 4. 3. 2013
Veronika Altmanová - člen dozorčí rady
Praha 4, Zdiměřická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 15. 8. 2012 - 24. 1. 2013
Akcionáři
od 29. 11. 2018
Swiss Life Select International Holding AG
Curych, General-Guisan-Quai 40, PSČ 800 2, Švýcarská konfederace
od 3. 7. 2014 do 29. 11. 2018
Fincentrum Holdings (Lux) S.A.
Lucemburk, 6, Rue Eug ne Ruppert, Lucemburské velkovévodství
od 26. 8. 2013 do 3. 7. 2014
Fincentrum Holdings (Lux) S.A.
Lucemburk, 13-15 Avenue de la Liberté 16, Lucemburské velkovévodství
od 22. 5. 2013 do 26. 8. 2013
Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l.
Lucemburk, 13-15 Avenue de la Liberté 16, Lucemburské velkovévodství
od 15. 4. 2013 do 22. 5. 2013
Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l.
Lucemburk, 13-15 Avenue de la Liberté 16, Lucemburské velkovévodství
od 15. 4. 2013 do 22. 5. 2013
-
od 4. 3. 2013 do 15. 4. 2013
LORNOCO HOLDINGS LIMITED
Nicosia, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi Avenue 16, PSČ 108 2, Kyperská republika
od 15. 8. 2012 do 4. 3. 2013
ASB Czech SC, s.r.o., IČO: 24201235
Praha 1, V Celnici, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-138
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Desítky tisíc neplatných exekucí. Budou exekutoři vracet peníze?

23. 1. 2019 | Co se děje | Petr Němec

Desítky tisíc neplatných exekucí. Budou exekutoři vracet peníze?

Exekutoři musejí vracet peníze z nezákonných exekucí, potvrdil Krajský soud v Ostravě. Začíná boj pro desítky tisíc poškozených.

Přídavky na dítě 2019. Kolik dělají a kdo má nárok?

23. 1. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková

Přídavky na dítě 2019. Kolik dělají a kdo má nárok?

Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s nízkými příjmy. S naší kalkulačkou si lehce spočtete, jestli na přídavky na děti dosáhnete a kolik vám úřady měsíčně vyplatí.

Za první tři dny nemoci dostanou zaměstnanci znovu peníze

22. 1. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková | 3 komentáře

Za první tři dny nemoci dostanou zaměstnanci znovu peníze

Novinka v nemocenské prošla. Poslanecká sněmovna přetlačila senátory. Novela zákoníku práce teď čeká na podpis prezidenta. Pravidla, podle kterých nemocní zaměstnanci budou za první tři pracovní dny v pracovní neschopnosti dostávat náhradu mzdy, by měla začítl platit od letošního července.

ČEZ očima investora

22. 1. 2019 | Co se děje | Jaroslav Šura | 3 komentáře

ČEZ očima investora

Burzovní propady z nedávné doby přiměly české novináře, aby se věnovali akciovému dění. A jako obvykle: jak se tiskly nejčernější scénáře, trhy otočily a posílily. Hodně potenciálních investorů teď sedí na penězích a nechtějí se spálit. A vidím nejistotu v očích spekulantů, což přispěje k větším výkyvům…

Realitní zákon: očekávání nenaplněna

22. 1. 2019 | Komentář | Daniel Kotula

Realitní zákon: očekávání nenaplněna

Realitní zákon mohl přinést revoluční změnu v kvalitě služeb na realitním trhu. V podobě projednávané vládou je ale slabý jak třikrát louhovaný pytlík ovocného čaje.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 575,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 585,00 Kč
Expobank CZ 2 635,80 Kč
Česká spořitelna 2 681,00 Kč
Sberbank CZ 2 691,00 Kč
ČSOB 2 680,50 Kč
Komerční banka 2 703,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 719,20 Kč
Raiffeisenbank 2 756,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 690 778 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-65
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-142
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-223
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-325
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-351
+
-

Další čtení na flowee.cz

Rozhovor: Ke knize Velký bobek mě dohnalo fekální období mých dětí

Rozhovor: Ke knize Velký bobek mě dohnalo fekální období mých dětí

Bude to už deset let, co Milada Rezková začala psát knížky pro děti. A je tak odvážná,...více

Je elektromobil skutečně ekologičtější? Studie ukazují, že ne

Je elektromobil skutečně ekologičtější? Studie ukazují, že ne

Na konci devatenáctého století představovaly elektromobily špičku tehdejší techniky. Jako...více

Žena je společenštější než muž. Díky vazbám ve svém mozku

Žena je společenštější než muž. Díky vazbám ve svém mozku

Dnešní společnost, a zejména zastánci genderového proudu, se vytrvale snaží zpochybňovat...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Průkaz energetické náročnosti budov
Poradna > Realitní poradna > Průkaz energetické náročnosti budov

Otázka: Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Chystáme se na pronájem našeho bytu. Je nutné žádat bytové družstvo o průkaz energetické náročnosti budov (PENB), když byt je menší než 50 m2 energeticky vztažené...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services