Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
IČO: 24263796

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu3. 9. 2012
Obchodní firma
od 3. 9. 2012

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku

Sídlo
IČO
od 3. 9. 2012

24263796

Identifikátor datové schránky:g4nj3eg
Právní forma
od 3. 9. 2012
Organizační složka zahraniční právnické osoby
Spisová značka75819 A, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 4. 2017
- 1. 1. Čásť A - Pojistné odvětví neživotního pojištění 1. Pojištění úrazu (včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání) a) fixní peněžní plnění, b) s plněním majícím povahu odškodnění, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících, e) individuální zdravotní pojištění. 2. Pojištění nemoci d) individuální zdravotní pojištění 7. Pojištění dopravy zboží v průběhu přepravy včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek 8. Pojištění škod na jiném majetku, jak je uvedeno ve třetím až sedmém bodě, způsobených a) požárem, b)výbuchem, c) vichřicí, d)přírodními živly jinými jak vichřice, e) jaderní energií, f) sesuvem půdy. 9. Pojištění škod na jiném majetku, než je uvedeno ve třetím až sedmém bodě, vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými příčinami například krádeží, pokud nejsou tyto příčiny zahrnuty v osmém bodě. 10. Pojištění odpovědnosti b) dopravce. 13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné, než je uvedeno v bodech 10 a 12. 15. Pojištění záruky a) přímé záruky. 18. Asistenční služby.
od 3. 5. 2016 do 26. 4. 2017
- 1. 1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavného, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 a 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, cň zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trh ovej hodnoty, h) zo straty pravidleného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. 2. 2. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, d) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2.Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa a vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. 3.Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. 1.1. Část A- pojistná odvětví neživotního pojištění 1. Pojištění úrazu (včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání) a) fixní peněžní plnění, b) s plněním majícím povahu odškodnění, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících, e) individuální zdravotní pojištění. 2. Pojištění nemoci a) fixní peněžní plnění, b) s plněním majícím povahu odškodnění, c) s kombinovaným plněním, d) individuální zdravotní pojištění. 3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních a) motorových doprav ních prostředcích, b) nemotorových dopravních prostředcích. 4. Pojištění škod na drážních dopravních prostředcích. 5. Pojištění škod na letadlech. 6. Pojištění škod na plavajících dopravních prostředcích a) říčních a průplavových dopravních prostředcích, b) jezerních dopravních prostředcích, c) námořních dopravních prostředcích. 7. Pojištění dopravy zboží v průběhu přepravy, včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. 8. Pojištění škod na jiném majetku, jak je uvedeno ve t řetím až sedmém bodu, způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřice, e) jaderní energií, f) sesuvem nebo sesedáním půdy. 9. Pojištění škod na jiném majetku, jak je uvedeno ve třetím až sedmém bodě, vzniklých kru pobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami - například krádeží, pokud nejsou tyto příčiny zahrnuty v osmém bodě. 10. Pojištění odpovědnosti a) za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, b) dopravce. 11. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro vozem letadla, včetně odpovědnosti dopravce. 12. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem říčního, průplavního, jezerního nebo námořního dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce. 13. Obecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné, než j e uvedeno v bodech 10 a 12. 15. Pojištění záruky a) přímé záruky. 16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání, b) z nedostatečného příjmu, c) ze špatných povětrnostních podmínek, d) ze ztráty zisku, e) z trvalých obecních nák ladů, f) z neočekávaných obchodních nákladů, g) ze ztráty tržní hodnoty, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmů, i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, k) z ostatních finančních ztrát. 18. Asistenční služby. 2.2. Část B-pojistná odvětví životního pojištění 1. Pojištění a) pro případ dožití, pro případ smrti, pro případ smrti nebo dožití, pro případ dožití s možností vrácení pojistného, pojištění spojené s kapitalizačními smlouvami, d) důchodové pojištění, c) doplňkové pojištění uzavřené na zdraví včetně práceneschopnosti, pro případ smrti následkem úrazu a pro případ invalidity následkem úrazu nebo nemoci. 2. Pojištění pro případ narození dítěte, pojištění prostředků na výživu a pojištění pro případ uzavř ení manželství. 3. Pojištění uvedené v prvním bodě písm. a) a b) a druhém bodě spojené s investičními fondy. 6. Kapitalizační operace založené na aktuárských výpočtech, kde se za předem dohodnutou jednorázovou platbu nebo pravidelné platby převezmou závaz ky s určenou dobou trvání a v určené výši. 9. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní riziko. 3. Zajišťovací činnost pro pojistný druh neživotního pojištění.
od 13. 9. 2013 do 3. 5. 2016
- Provozování pojišťovací činnosti podle části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví, v rozsahu těchto pojistných odvětví neživotního pojištění: 1. Pojištění úrazu a) s jednorázovým plněním, b) s opakovaným plněním, c) s kombinovaným plněním, d) cestujíc ích, e) individuální zdravotní pojištění. 2. Pojištění pro případ nemoci, e) individuální zdravotní pojištění. 7. Pojištění dopravy zboží během přepravy včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. 8. Pojištění škod na maje tku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví, způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřice, e) jadernou energií, f) sesuvem nebo poklesem půdy. 9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než je uvedeno v bodě 3 až 7 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví, vzniklých krupobitím nebo mrazem nebo jinými příčinami (např. krádeží), pokud nejsou tyto příčiny zahrnuty v bodě 8 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictv í. 10. Pojištění odpovědnosti b) dopravce. 13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škody jiné než uvedené v bodech 10 až 12 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví. 15. Pojištění kauce a) přímé záruky. 18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cest ování nebo pobytu mimo místa svého trvalého pobytu.
od 13. 9. 2013 do 3. 5. 2016
- Provozování zajišťovací činnosti pro pojistný druh neživotného pojištení.
od 3. 9. 2012 do 13. 9. 2013
- Provozování pojišťovací činnosti podle části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví, v rozsahu těchto pojistných odvětví neživotního pojištění: 1. Pojištění úrazu a) s jednorázovým plněním, b) s opakovaným plněním, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících, e) individuální zdravotní pojištění. 2. Pojištění pro případ nemoci, e) individuální zdravotní pojištění. 7. Pojištění dopravy zboží během přepravy včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. 8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví, způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřice, e) jadernou energií, f) sesuvem nebo poklesem půdy. 9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než je uvedeno v bodě 3 až 7 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví, vzniklých krupobitím nebo mrazem nebo jinými příčinami (např. krádeží), pokud nejsou tyto příčiny zahrnuty v bodě 8 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví. 10. Pojištění odpovědnosti b) dopravce. 13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škody jiné než uvedené v bodech 10 až 12 části B Přílohy č. 1 k Zákonu o pojišťovnictví. 15. Pojištění kauce a) přímé záruky. 18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého pobytu.
Statutární orgán
od 16. 2. 2017
Mgr. MICHAL ŠPAŇÁR, MBA
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 101 00
od 3. 9. 2012 do 16. 2. 2017
Ing. Peter Polakovič
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova, PSČ 900 28, Slovenská republika
Statutární orgán zřizovatele - zahraniční osoba
od 6. 1. 2018
MARINUS JOHANNES SCHOLTEN - člen
Bratislava, Bezekova 2039/31, PSČ 841 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2017
od 11. 8. 2017 do 6. 1. 2018
MARINUS JOHANNES SCHOLTEN - člen
Zoetermeer, Gangesstroom 7, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2017
od 18. 5. 2017
Ing. TOMÁŠ KALIVODA - člen
Bratislava, Medzilaborecká 23, PSČ 821 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 1. 2017
den vzniku funkce: 30. 1. 2017
od 29. 12. 2015
Mgr. MICHAL ŠPAŇÁR, MBA - předseda
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 10. 2015
den vzniku funkce: 12. 10. 2015
od 29. 12. 2015
Ing. JOZEF KOMA, PhD. - člen
Bratislava, Votrubova 7, PSČ 821 09, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 29. 12. 2015 do 18. 5. 2017
Ing. BORIS MASLOVIEC - člen
Bratislava, Kaplinská 3, PSČ 831 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 11. 2015 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 2. 11. 2015 - 31. 1. 2017
od 25. 9. 2014 do 11. 8. 2017
RYAN FLORIJN - člen představenstva
Moyzesova 936/5, Bratislava, PSČ 811 05, Slovenská republika
den vzniku funkce: 1. 6. 2014 - 30. 6. 2017
od 30. 7. 2014 do 25. 9. 2014
RYAN FLORIJN - člen představenstva
Zeist, Charlotte de Bourbonlaan 2, Nizozemské království
den vzniku funkce: 1. 6. 2014
od 16. 5. 2014
ELENA MÁJEKOVÁ - člen představenstva
Bratislava, Líščie Nivy 6, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 3. 2014
od 27. 12. 2013 do 18. 5. 2017
PETER POLAKOVIČ - člen představenstva
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova, PSČ 900 28, Slovenská republika
den vzniku funkce: 2. 12. 2013 - 9. 1. 2017
od 13. 9. 2013 do 8. 5. 2015
ROMAN PODOLÁK - předseda představenstva
Krásno nad Kysucou, Zákysučie, PSČ 023 02, Slovenská republika
den vzniku funkce: 2. 9. 2013 - 21. 1. 2015
od 13. 9. 2013 do 29. 12. 2015
BORIS MASLOVIEC - člen představenstva
Bratislava, Kaplinská, PSČ 931 06, Slovenská republika
den vzniku funkce: 1. 11. 2012
od 3. 9. 2012 do 13. 9. 2013
Ing. Roman Podolák - předseda představenstva
Krásno nad Kysucou, Zákysučie, PSČ 023 02, Slovenská republika
den vzniku funkce: 1. 9. 2010
od 3. 9. 2012 do 13. 9. 2013
Ing. Boris Masloviec - člen představenstva
Bratislava, Kaplinská, PSČ 931 06, Slovenská republika
den vzniku funkce: 1. 11. 2007
od 3. 9. 2012 do 27. 12. 2013
Ing. Peter Polakovič - člen představenstva
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova, PSČ 900 28, Slovenská republika
den vzniku funkce: 1. 12. 2010
od 3. 9. 2012 do 16. 5. 2014
Ing. Elena Májeková - členka představenstva
Bratislava, Líščie Nivy, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku funkce: 26. 3. 2009 - 26. 3. 2014
od 3. 9. 2012 do 30. 7. 2014
Martin Hargaš - člen představenstva
Bratislava, Orenburská, PSČ 821 06, Slovenská republika
den vzniku funkce: 1. 3. 2012 - 31. 5. 2014
Nadační fond
od 25. 4. 2018
Union poisťovňa, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10, PSČ 813 60, Slovenská republika
od 25. 4. 2018
- zřizovatel je zapsán v Obchodním rejstříku Slovenské republiky, číslo zápisu: oddíl Sa, vložka číslo 383/B
od 3. 9. 2012 do 25. 4. 2018
Union poisťovňa, a.s.
Bratislava, Bajkalská, PSČ 813 60, Slovenská republika
od 3. 9. 2012 do 25. 4. 2018
- zřizovatel je zapsán v Obchodním rejstříku Slovenské republiky, číslo zápisu: oddíl Sa, vložka číslo 383/B
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

24. 5. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Očima expertů: Kam zamíří bitcoin

Vystřelí bitcoin znovu do závratných výšin, nebo ho čeká pád na kryptoměnové dno?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

24. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

24. 5. 2019 | Jak na to | Petr Kučera | 3 komentáře

Chcete dovolenou, šéf je proti. Na co máte nárok?

Může o termínu a délce vaší dovolené rozhodovat opravdu jenom zaměstnavatel? Kdy ji může zrušit a odvolat vás z ní? A do kdy si musíte vybrat zbytek? Projděte si praktický přehled pravidel.

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

23. 5. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

Neplatit bance za vedení běžného účtu a za základní služby už je dneska v Česku standardem. UniCredit Bank přišla s reklamou, která nabízí něco víc než jenom účet zdarma.

Češi chtějí mít své jisté

23. 5. 2019 | Rozhovor | Martin Vlnas

Češi chtějí mít své jisté

A stejné to je – minimálně, když jde o spoření nebo investování na penzi – na celém světě, říká Miloš Filip, ředitel oddělení produktů a marketingu Generali Investments CEE. V našem rozhovoru ale nezapomene připomenout i ty nepoučitelné, kteří se chtějí „svézt a rychle zbohatnout“, a tak „pořád kupují bitcoiny za dvacet tisíc dolarů, protože věří, že budou mít do měsíce sto tisíc“.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 704,00 Kč
Sberbank CZ 2 724,00 Kč
ČSOB 2 703,50 Kč
Komerční banka 2 727,92 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 766,80 Kč
Raiffeisenbank 2 778,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 301 129 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-10
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-30
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-38
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-68
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-71
+
-

Články na Heroine.cz

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodem vchod! #7 O domácích porodech

Porodní asistentka Alžběta Samková a záchranář Vít Samek se střídají v psaní o situacích,...více

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Právo na život? Antipotratová revoluce jím ve skutečnosti pohrdá

Alabama, Georgia a další americké státy přijaly nebo se chystají přijmout tvrdé antipotratové...více

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Reklamace sluchátek
Poradna > Spotřebitelská poradna > Reklamace sluchátek

Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Koupila jsem si před par mesici docela drahá sluchátka. Po cca 3 měsících používání mi odpadla nozicka, která mi měla pomoci drátku držet sluchátko v uchu. Český servis mi reklamaci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services