Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TECHSOX INVEST SE
IČO: 24266442

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 9. 2012
Obchodní firma
od 1. 9. 2012

TECHSOX INVEST SE

Sídlo
od 1. 9. 2012 do 27. 10. 2015
Praha 1, Rybná , PSČ 110 00
IČO
od 1. 9. 2012

24266442

Identifikátor datové schránky:m32qbrr
Právní forma
od 1. 9. 2012
Evropská společnost
Spisová značka760 H, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 12. 2017
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 9. 2012
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 11. 12. 2013 do 23. 12. 2013
- Jediný akcionář společnosti TECHSOX INVEST SE rozhodl dne 5.12.2013 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TECHSOX INVEST SE o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHSOX INVEST SE: Základní kapitál společnosti TECHSOX INVEST SE se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 20.573.180,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set sedmdesát tři tisíce jedno sto osmdesát korun českých) z dosavadní výše 326.709.420,- Kč (slovy: tři sta dvacet šest mil iónů sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), s tím že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 709.420,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého v kladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání. Jako předmě t nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti zapsané v katastru nemovitosti pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Pří bram, a to: - pozemek parc. č. st. 3167 o výměře 1437 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez č.p./č.e., jiná stavba (hala, technická opravna vozů), na pozemku parc. č. st. 3167. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 2401-97/2013 ze dne 20.10.2013 Jiřího Janouška, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na nemovitosti, částkou ve výši 20.573.180,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set sedmdesát tři tisíce jedno sto osmdesát korun českých). O tomto způsobu určení hodnoty nepeněžitého vkladu rozhodl statutární orgán společnosti TECHSOX INVEST SE ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku. za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 709.420,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem společností ESOX lentus, s.r.o., IČ: 264 72 767, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, tj. vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále jen upisovatel), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy a upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doru čí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TECHSOX INVEST SE, Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24 , PSČ 110 00, doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 709.420,- Kč ( slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 20.573.180,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set sedmdesát tři tisíce jedno sto osmdesát korun českých).
od 4. 1. 2013 do 18. 3. 2013
- Jediný akcionář společnosti TECHSOX INVEST SE rozhodl dne 20. 12. 2012 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TECHSOX INVEST SE o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHSOX INVEST SE: Základní kapitál společnosti TECHSOX INVEST SE se zvyšuje upsáním nových akcií o částku o 323.609.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tři milióny šest set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) z dosavadní výše 3.100.000,-- Kč (slovy: tři milióny jedno sto tisíc korun českých) na 326.709.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet šest miliónů sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovi té hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pra coviště Příbram, a to: - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (vrátnice a strážnice) situovaná na st. parc. č. 3160, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Bios 1) situovaná na st. parc. č. 3162, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Bios 2) situovaná na st. parc. č. 3163, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (kuchyňský blok) situovaná na st. parc. č. 3165, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (objekt velení) situovaná na st. parc. č. 3166, - garáž bez č.p./č.e. (Hala - velký přístřešek - garáže) situovaná na st. parc. č. 3168, - garáž bez č.p./č.e. (Hala - přístřešek malý) situovaná na st. parc. č. 3171, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (kontrolní tech. stanice) situovaná na st. parc. č. 3170, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (budova PHM) situovaná na st. parc. č. 3172, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Umývárna vozidel) situovaná na st. parc. č. 3174, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (hlavní rozvodna el. sítě) situovaná na st. parc. č. 3175, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (hala - zastřešená skládka paliva) situovaná na st. parc. č. 3176, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (kotelna) situovaná na st. parc. č. 3177, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (sportovní hala ESO) situovaná na st. parc. č. 3150, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (hlavní výměníková stanice) situovaná na st. parc. č. 3154, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (provozní a administrativní budova) situovaná na st. parc. č. 3155, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Ubytovací objekt U2) situovaná na st. parc. č. 3091, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Ubytovací objekt U1) situovaná na st. parc. č. 3156, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (objekt ATS) situovaná na st. parc. č. 3159, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (objekt strážnice) situovaná na st. parc. č. 3161, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (sklad odpadků) situovaná na st. parc. č. 3164, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (vrchní stavba ČOV) situovaná na st. parc. č. 3059, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (přístřešek PHM) situovaná na st. parc. č. 3173, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (stavba určená pro chov prasat včetně přístřešku pro prasata) situovaná na st. parc. č. 3178, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (psinec - zděný objekt) situovaná na st. parc. č. 3149, včetně příslušenství, kterým je dřevostavba - sklad pro prasata, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (psinec, kotce) situovaná na st. parc. č. 3148, včetně příslušenství a součástí a to: - inženýrská stavba - zpevněné plochy a komunikace na poz. parc. č. 1809/9, poz. parc. č. 1809/81 a na poz. parc. č. 1809/12 (poz. parc. č. 1809/9 a 1809/81 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/9 o výměře 16164 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemov itostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Hol ého 976.), - inženýrská stavba - rozvody topení - teplovod o rozměru DN 80, - inženýrská stavba - rozvody topení - teplovod o rozměru DN 70, - inženýrská stavba - rozvody topení - teplovod o rozměru DN 40, - inženýrská stavba - zpevněná plocha - (skládka uhlí) na části poz. parc. č. 1809/80. (poz. parc. č. 1809/80 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/7 o výměře 70604 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.) - inženýrská stavba - silnoproudé rozvody vedou od trafostanice Voznice, jedná se o rozvod KV 22kV 3*185, - inženýrská stavba - slaboproudé rozvody vedoucí od trafostanice v objektu k jednotlivým objektům, - inženýrská stavba - požární nádrž na poz. parc. č. 1809/15, požární nádrž na poz. parc. č. 1809/16 a požární nádrž na poz. parc. č. 1809/17, - inženýrská stavba - nádrž na poz. parc. č. 1809/19, - inženýrská stavba - kanalizace splašková prof. 300 mm, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 600, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 500, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 400, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 300, - inženýrská stavba - veřejné osvětlení, - inženýrská stavba - přivaděč vody, (z vodojemu v katastru Voznice poz. parc. č. 2024/1 pozemek je jiného vlastníka), - inženýrská stavba - rozvod vody v areálu - DN 80, - inženýrská stavba - ČOV na st. parc. č. 3059, - inženýrská stavba - nádrž PHM - betonová monolitická nádrž na st. parc. č. 3173, - inženýrská stavba - zauhlovací šachta, - inženýrská stavba - výtah u kotelny, - inženýrská stavba - komín u kotelny, - inženýrská stavba - vodojem - na st. parc. č. 3159, - inženýrská stavba - komunikace na poz. parc. č. 2563/1 (pozemek je jiného vlastníka), - venkovní úpravy - kanalizace splašková profil 250, - venkovní úpravy - kanalizace splašková profil 200, - venkovní úpravy - odlučovač tuků u obj. kontrolní tech. stanice - betonová jímka u stanice technické kontroly na st. parc. č. 3170, - venkovní úpravy - lapol u Kuchyňského bloku, - venkovní úpravy - odlučovač tuků u přístřešku na PHM, - venkovní úpravy - jímka u objektu pro prasata na st. parc. č. 3178, - venkovní úpravy - oplocení, - venkovní úpravy - vrata plotu 7 ks, - venkovní úpravy - vrátka 4 ks, - venkovní úpravy - šachta na teplovodu, - venkovní úpravy - trafostanice - umístěna v objektu na st.parc. č. 3175, - dále pozemky zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, a to: - poz. parc. č. 1809/12, poz. parc. č. 3116, - poz. parc. č. 1809/81, (poz. parc. č. 1809/81 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/9 o výměře 16164 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kr aj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.), - poz. parc. č. 1809/9 o výměře 9233 m2 (poz. parc. č. 1809/9 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/9 o výměře 16164 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.), - poz. parc. č. 1809/11, poz. parc. č. 1809/13, poz. parc. č. 1809/14, - poz. parc. č. 1809/80, (poz. parc. č. 1809/80 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/7 o výměře 70604 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kr aj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.), - poz. parc. č. 1809/10, poz. parc. č. 1809/15, poz. parc. č. 1809/16, poz. parc. č. 1809/17, poz. parc. č. 1809/19, st. parc. č. 3159, st. parc. č. 3059, st. parc. č. 3148, st. parc. č. 3149, st. parc. č. 3178, st. parc. č. 3150, st. parc. č. 3091, st. p arc. č. 3155, st. parc. č. 3156, st. parc. č. 3160, st. parc. č. 3161, st. parc. č. 3162, st. parc. č. 3163, st. parc. č. 3164, st. parc. č. 3165, st. parc. č. 3166, st. parc. č. 3172, st. parc. č. 3168, st. parc. č. 3170, st. parc. č. 3171, st. parc. č. 3173, st. parc. č. 3174, st. parc. č. 3154, st. parc. č. 3175, st. parc. č. 3176, st. parc. č. 3177. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 2268-79/2012 Jiřího Janouška znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na nemovitosti, částkou, ve výši 323.609.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tři milióny šest set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). O tomto způsobu určení hodnoty nepeněžitého vkladu rozhodl statutární orgán společnosti TECHSOX INVEST SE ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie n a majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem společností ESOX lentus, s.r.o., identifikační číslo: 264 72 767, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, tj. vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále jen jako upisov atel), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doru čí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo advokátní kanceláře NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s. tj. Praha 1 , V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých) částku 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých), u kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých) částku 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých), u kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmen ovité hodnotě 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) částku 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 323.609.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tři milióny šest set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých).
Kapitál
od 23. 12. 2013
Základní kapitál 347 282 600 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 3. 2013 do 23. 12. 2013
Základní kapitál 326 709 420 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 1. 2013 do 18. 3. 2013
Základní kapitál 3 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2012 do 4. 1. 2013
Základní kapitál 3 100 000 Kč, splaceno 30 %.
od 23. 12. 2013
Akcie na jméno 709 420, počet akcií: 29.
od 18. 3. 2013
Akcie na majitele 32 600 000, počet akcií: 10.
od 18. 3. 2013
Akcie na majitele 709 420, počet akcií: 1.
od 18. 3. 2013 do 18. 3. 2013
Akcie na majitele 32 600 000, počet akcií: 9.
od 18. 3. 2013 do 18. 3. 2013
Akcie na majitele 29 500 000, počet akcií: 1.
od 1. 9. 2012 do 18. 3. 2013
Akcie na majitele 310 000, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 27. 10. 2015
VÍTĚZSLAV LIŠKA - člen představenstva
Praha - Nové Město, Vodičkova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013
od 5. 2. 2013 do 27. 10. 2015
VÍTĚZSLAV LIŠKA - člen představenstva
Praha - Nové Město, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013
od 1. 9. 2012 do 5. 2. 2013
JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M. - člen představenstva
Karlovy Vary - Rybáře, Klínovecká, PSČ 360 10
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 25. 1. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2012 - 25. 1. 2013
od 1. 9. 2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představe nstva.
Dozorčí rada
od 27. 10. 2015
PAVEL LIŠKA - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Odborů, PSČ 120 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013
od 5. 2. 2013 do 27. 10. 2015
PAVEL LIŠKA - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Odborů, PSČ 120 00
den vzniku členství: 25. 1. 2013
od 1. 9. 2012 do 4. 1. 2013
Mgr. Jakub Houžvic - člen dozorčí rady
Bakov nad Jizerou, Na Návsi, PSČ 294 01
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 2. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2012 - 2. 9. 2012
Akcionáři
od 1. 9. 2012 do 5. 2. 2013
CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE, IČO: 24824577
Praha 1, V Jirchářích, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

3. 6. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

Čtrnáctý ročník ankety o Absurditu roku odstartoval. Akci opět pořádají Hospodářské noviny v rámci soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku.

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 47 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 728,90 Kč
ČSOB 2 728,90 Kč
Komerční banka 2 734,58 Kč
Expobank CZ 2 735,70 Kč
Česká spořitelna 2 753,00 Kč
Raiffeisenbank 2 776,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 790,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-1
+
-
2.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-8
+
-
3.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-9
+
-
4.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-17
+
-
5.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-23
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Dneska se podíváme na otravnou diagnózu, kterou si mohou uhnat jak kancelářské krysy,...více

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila velkou novelu zákoníku práce, které přináší...více

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Život v uzavřené církevní komunitě není pro každého, ale opustit společenství a změnit...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services