Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

mobile2card a.s. v likvidaci
IČO: 24301761 - Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 5. 2012
StavVyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 1. 1. 2017

mobile2card a.s. v likvidaci

od 8. 4. 2015 do 1. 1. 2017

mobile2card a.s.

od 13. 6. 2012 do 8. 4. 2015

Czech Lucky Service a.s.

od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012

DOBBINS Finance a.s.

Sídlo
od 8. 4. 2015 do 6. 12. 2016
Praha, Hanusova , PSČ 140 00
od 13. 6. 2012 do 8. 4. 2015
Praha 4, Na Pankráci , PSČ 140 00
od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012
Praha 1, Revoluční , PSČ 110 00
IČO
od 10. 5. 2012

24301761

Identifikátor datové schránky:3vsc4dn
Právní forma
od 10. 5. 2012
Akciová společnost
Spisová značka3529 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 13. 6. 2012
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 5. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2017
- Dne 6.12.2016 rozhodla valná hromada společnosti o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2017.
od 20. 11. 2015
- Dne 20.11.2015 přijala valná hromada toto: u s n e s e n í o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií I. Hodnota zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 2,000.000,-- Kč ( dva miliony korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2,000.000,--Kč (dva miliony korun českých), na novou výši základního kapitálu, která před stavuje 4,000.000,--Kč( čtyři miliony korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 200 ks (celkem) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,- Kč 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 2,000.000,--Kč 4) Emisní kurs upisovaných akcií 10.000,- Kč/1kus 5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 2,000.000,--Kč 6) Druh upisovaných akcií: kmenové 7) Forma upisovaných akcií: na jméno 8) Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie) III. Přednostní právo na upisování akcií: Všichni akcionáři společnosti se dne 20.11.2015 před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II. IV. Způsob upisování akcií: Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, jimiž jsou: 1)brychta.org družstvo, IČ 28772164, se sídlem Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1382, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 140 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 1,400.000,--Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 1,400.000,--Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 10.000,--Kč. 2)Pan Ing. Miloslav Palata, nar. 12. srpna 1967, bytem Nerudova 456, 552 03 Česká Skalice, kterému Společnost nabídne k upsání celkem 60 kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 600.000,--Kč, za emisní kurs všech jím upisovanýc h akcií v úhrnné výši 600.000,--Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 10.000,--Kč. V. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místo upisování akcií: V sídle notářské kanceláře JUDr. Jany Čírtkové, notářky se sídlem na adrese Hradec Králové, ul. Šafaříkova 550, PSČ 500 02. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet ode dne 20.11.2015 ( dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct), včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení: S ohledem na skutečnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně smlouvou o započtení pohledávky, neuvádí se bankovní účet, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií. VII. Souhlas se započtením pohledávek: Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti specifikovaných pod bodem VII. proti pohledávkám společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisní kurzu jimi upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisn ího kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. VII.1 Valná hromada uděluje souhlas, aby na pohledávku Společnosti vůči zájemci - brychta.org družstvo, IČ 28772164, se sídlem Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové v celkové výši 1,400.000,-- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) spo čívající v právu na splacení emisního kursu 140 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč/1kus specifikovaných pod bodem II. byla započtena pohledávka tohoto zájemce v celkové výši 1,400.000,-- Kč ( jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), a to: Peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 19.1.2015 ( devatenáctého ledna roku dva tisíce patnáct) mezi brychta.org družstvo jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které brychta.org družstvo zapůjčilo Společnosti částk u ve výši 3,896.200,--Kč ( tři miliony osm set devadesát šest tisíc dvě stě korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 ( t řicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky brychta.org družstvo za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči brychta.org družstvo, která Společnosti vznikne na základě upsání akcií brychta.org družstvo, započtena částka odpovídající části půjčené jistiny, tj. částka ve výši 1,400.000,-- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), když zbývající část jistiny ve výši 2,496.200,--Kč ( dva miliony čtyři sta devadesát šest tisíc dvě stě korun českých) a úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny brychta.org družstvo jiným způsobem. VII.2 Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli panu Ing. Miloslavu Palatovi, nar. 12. srpna 1967, bytem Nerudova 456, 552 03 Česká Skalice, v celkové výši 600.000,--Kč ( šest set tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 60 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1kus specifikovaných pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikované peněžité pohledávce pana Ing. Miloslava Palaty vůči s polečnosti v celkové výši 600.000,--Kč ( šest set tisíc korun českých), a to: Peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 24.6.2015 ( dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce patnáct) mezi Ing. Miloslavem Palatou jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Ing. Miloslav Palata zapůjčil Společnost i částku ve výši 600.000,--Kč ( čest set tisíc korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 ( třicátého prvního prosince roku dva t isíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Ing. Miloslava Palaty za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Ing. Miloslavu Palatovi, která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Ing. Miloslavem Palatou, započtena částka odpovídají cí půjčené jistině, tj. částka ve výši 600.000,--Kč ( čest set tisíc korun českých), když úroky shora uvedené nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Ing. Miloslavu Palatovi jiným způsobem. VIII. Způsob splacení emisního kurzu: Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovatelům (předem určeným zájemcům - akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých), pr oti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 2,000.000,--Kč ( dva miliony korun českých) specifikovaným pod bodem VII. IX. Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení: Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII. budou uzavírány tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - v sídle notářské kanceláře JUDr. Jany Čírtkové, notářky se sídlem na adrese Hradec Králové, ul. Šafaříkova 550. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - do 3 ( tří) pracovních dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se Společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou f ormu a Společnost společně s upisovateli (akcionáři) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovatelům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám upisovatelů (akcionářů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem VII., může být uzavřena také při témže právním je dnání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků.
Kapitál
od 20. 11. 2015
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 5. 2012 do 20. 11. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 11. 2015
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 400.
od 20. 11. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 8. 4. 2015 do 20. 11. 2015
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 200.
od 8. 4. 2015 do 20. 11. 2015
Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
od 10. 5. 2012 do 8. 4. 2015
Akcie na majitele 100 000, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 11. 8. 2015 do 1. 1. 2017
PAVEL KOLDRT - člen představenstva
Hradec Králové, Smetanovo nábřeží, PSČ 500 02
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 31. 12. 2016
od 11. 8. 2015 do 1. 1. 2017
Ing. MILOSLAV PALATA - člen představenstva
Česká Skalice, Nerudova, PSČ 552 03
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 31. 12. 2016
od 5. 2. 2015 do 11. 8. 2015
ROBERT MELČ - člen
Liberec - Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 30. 6. 2015
od 5. 2. 2015 do 11. 8. 2015
Ing. ZDENĚK LINHART - člen
Jesenice, U Parku, PSČ 252 42
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 30. 6. 2015
od 5. 2. 2015 do 1. 1. 2017
Ing. RADEK BRYCHTA - předseda
Tvořihráz, , PSČ 671 34
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 29. 1. 2015 - 31. 12. 2016
od 2. 8. 2013 do 5. 2. 2015
JIŘÍ BALCAR - předseda
Praha 5 - Radotín, Sobětická, PSČ 153 00
den vzniku členství: 24. 5. 2012 - 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 25. 5. 2012 - 29. 1. 2015
od 13. 6. 2012 do 2. 8. 2013
Jiří Balcar - předseda
Praha 5 - Radotín, Sobětická, PSČ 153 00
den vzniku členství: 24. 5. 2012
den vzniku funkce: 25. 5. 2012
od 13. 6. 2012 do 5. 2. 2015
Vendulka Linhartová - člen
Jesenice, U Parku, PSČ 252 42
den vzniku členství: 24. 5. 2012 - 29. 1. 2015
od 13. 6. 2012 do 5. 2. 2015
Lucie Bláhová - člen
Kladno, Mládežnická, PSČ 272 04
den vzniku členství: 24. 5. 2012 - 29. 1. 2015
od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012
Mgr. Jan Lustig - člen
Praha 6 - Břevnov, Moravanů, PSČ 169 00
den vzniku funkce: 10. 5. 2012 - 24. 5. 2012
od 8. 4. 2015 do 1. 1. 2017
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, v jeho nepřítomnosti společně člen představenstva spolu s předsedou dozorčí rady.
od 13. 6. 2012 do 8. 4. 2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to alespoň předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Pokud má představenstvo jediného člena, jedná tento člen samostatně.
Likvidace
od 1. 1. 2017
Ing. RADEK BRYCHTA
Tvořihráz, , PSČ 671 34
Dozorčí rada
od 11. 8. 2015 do 31. 12. 2015
Ing. MILAN SOTONA - člen dozorčí rada
Praha - Kobylisy, Tanvaldská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 19. 8. 2015
od 11. 8. 2015 do 1. 1. 2017
Ing. PETR BARTOŇ - člen dozorčí rady
Jinačovice, , PSČ 664 34
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 31. 12. 2016
od 5. 2. 2015 do 11. 8. 2015
Ing. MILOSLAV PALATA - člen
Česká Skalice, Nerudova, PSČ 552 03
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 30. 6. 2015
od 5. 2. 2015 do 11. 8. 2015
LUCIE BLÁHOVÁ - člen
Kladno, Mládežnická, PSČ 272 04
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 30. 6. 2015
od 5. 2. 2015 do 1. 1. 2017
JUDr. JIŘÍ VŠETEČKA - předseda
Hradec Králové, Velké náměstí, PSČ 500 03
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 31. 12. 2016
den vzniku funkce: 29. 1. 2015 - 31. 12. 2016
od 27. 8. 2014 do 5. 2. 2015
Ing. MARTIN VÁVRA - předseda
Předboj, U Prutníku, PSČ 250 72
den vzniku členství: 24. 5. 2012 - 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 25. 5. 2012 - 29. 1. 2015
od 13. 6. 2012 do 27. 8. 2014
Ing. Martin Vávra - předseda
Předboj, U Prutníku, PSČ 250 72
den vzniku členství: 24. 5. 2012
den vzniku funkce: 25. 5. 2012
od 13. 6. 2012 do 5. 2. 2015
Vladan Berka - člen
Mladá Boleslav - Čejetičky, U letiště, PSČ 293 01
den vzniku členství: 24. 5. 2012 - 29. 1. 2015
od 13. 6. 2012 do 5. 2. 2015
Richard Jareš
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Mandysova, PSČ 500 12
od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012
Drahoš Lustig - člen
Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 5. 2012 - 24. 5. 2012
od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012
Veronika Houdová - člen
Dolní Zálezly, U kaolinky, PSČ 403 01
den vzniku členství: 10. 5. 2012 - 24. 5. 2012
od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012
Jaroslava Kramperová - člen
Praha 5 - Smíchov, Matoušova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 5. 2012 - 24. 5. 2012
Akcionáři
od 10. 5. 2012 do 13. 6. 2012
Společnosti pro Vás s.r.o., IČO: 28383605
Praha 1 - Staré Město, Revoluční, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

25. 4. 2019 | Jak na to | Jiří Hovorka

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

Když budete žít aspoň tak dlouho jako průměrný důchodce, vyděláte na tom. Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak pracovat takzvaně na procenta.

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

25. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

Kdo neprokáže před soudem skutečné příjmy, zaplatí dítěti výživné, jako by bral 85 250 korun. Jsou ovšem i lidé, kterým se to vyplatí.

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

24. 4. 2019 | Jak na to | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

Na úhradu daně z nemovitých věcí zbývá pár týdnů. Poradíme, jak na to. A naše kalkulačka ukáže, kolik si připlatíte, když nestihnete zaplatit včas.

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

24. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

Když přestane chodit mzda, protože zaměstnavatel je v platební neschopnosti, je to zlé. Můžete se o peníze soudit a čekat, jak dopadne insolvenční řízení, v první řadě ale běžte na úřad práce. Ten vám může mzdu proplatit za zaměstnavatele. Víme, jak na to.

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat hlavně e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 693,00 Kč
ČSOB 2 690,60 Kč
Sberbank CZ 2 714,00 Kč
Komerční banka 2 715,47 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 756,70 Kč
Raiffeisenbank 2 769,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-1
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-7
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-31
+
-
4.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

-42
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-89
+
-

Články na Heroine.cz

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services