Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Gama Investment a.s.
IČO: 24708143

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu12. 7. 2010
Obchodní firma
od 12. 7. 2010

Gama Investment a.s.

Sídlo
od 12. 7. 2010 do 2. 11. 2016
Praha 4, Hvězdova , PSČ 140 00
IČO
od 12. 7. 2010

24708143

DIČ

CZ24708143

Identifikátor datové schránky:t96ski3
Právní forma
od 12. 7. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16321 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 7. 2017
- výroba elektřiny
od 12. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 24. 5. 2012 do 6. 6. 2012
- 1.) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 150.298.400,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milio nů korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 206.298.400,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipou ští. 2.) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: počet akcií: 2 ks (slovy: dva kusy) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 75.149.200,- (slovy: sedmdesát pět milionů jedno sto čtyřicet devět tisíc dvě stě korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinná, forma akcií: akcie na majitele, emisní kurz jedné akcie: 75.149.203,7422 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů jedno sto čtyřicet devět tisíc dvě stě tři korun českých, sedmdesát čtyři haléř ů, dvacet dva desetitisícin korun české), (dále jen Nové akcie); 3.) celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české); emisní kurz Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem; 4.) Rozdíl mezi souhrnnou jmenovitou hodnotou Nových akcií a celkovým emisním kurzem Nových akcií se považuje za emisní ážio a činí 7,4844 Kč (slovy: sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české). 5.) Všechny Nové akcie na zvýšení základního kapitálu upíše Jediný akcionář, tedy společnost: Novácka Energetika, a.s., se sídlem 97271 Nováky, M.R.Štefánika 1, Slovenská republika, IČ: 442 03 454, a to za emisní kurz ve výši 150.298.407,4844 Kč (slovy: j edno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české). 6.) Jediný akcionář udělil souhlas s možností započtení pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun čes kých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české), která vznikne uzavřením smlouvy o úpisu Nových akcií mezi Společností a Jediným akcionářem a peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností, která vznikla na základě uzavření tě chto smluv o úvěru: (i) č. S 2011/GAMA/94/U, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 5.545.000 EUR a výše příslušenství 195.886,24 EUR, (ii) č. S-2010/GAMA/77/U, ze dne 3.11.2010, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 7.907,77 EUR a výše příslušen ství 9.897,78 EUR, (iii) č. S-2011/GAMA/86/U, ze dne 25.1.2011, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 100.000 EUR a výše příslušenství 7.752,98 EUR; (iv) č. S-2011/GAMA/89/U, ze dne 24.2.2011, ke dni tohoto rozhodnutí činí výše jistiny 100.000 EUR a výše příslušenství 7.259,82 EUR, tedy pohledávky v celkové výši 5.973.704,59 EUR (slovy: pět milionů devět set sedmdesát tři tisíc sedm set čtyři eura padesát devět centů), což dle devizového kurzu České národní banky, který je roven 25,160 Kč (slovy: dva cet pět korun českých jedno sto šedesát haléřů) za 1 EUR odpovídá 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sedm korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české). 7.) Emisní kurz upsaných Nových akcií bude Jediným akcionářem splacen uzavřením dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Jediného akcionáře do výše 150.298.407,4844 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyři sta sed m korun českých, čtyřicet osm haléřů, čtyřicet čtyři desetitisícin koruny české), čímž pohledávka Společnosti za Jediným akcionářem a pohledávka Jediného akcionáře za Společností zcela zaniknou; návrh dohody o započtení vzájemných peněžitých pohledávek je povinno vypracovat představenstvo a doručit ho Jedinému akcionáři společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do deseti (10) dní ode dne uzavření smlouvy o úpisu Nových akcií mezi Společností a Jediným akcion ářem. Uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs Nových akcií. 8.) Určuje, že místem pro upisování Nových akcií je sídlo Společnosti Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00. Upisování Nových akcií Jediným akcionářem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí Jedinému akcionáři návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že Jedinému akcionáři bude poskytnuta lhůta k upsání Nových akcií a uzavření této smlouvy o úpisu třicet (30) dnů ode dn e podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 15. 12. 2010 do 24. 1. 2011
- 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Gama Investment a.s. peněžitým vkladem takto: 2. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Gama Investment a.s., ze stávající částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 54.000.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) na novou hodnotu 56.000.000,- Kč (slovy: padesát š est milionů korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Gama Investment a.s. bude upsáno 54 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 54.000.000,- Kč (slovy padesát čtyři miliony korun českých); akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 5. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář společnost NCHZ Energetika, a.s., se sídlem M. R. Štefánika 1, Nováky, PSČ 972 71, Slovenská republika, IČ: 44 203 454, (dále jen ?Upisovatel?), a to za emisní kurz ve výši 54.000.000,- Kč. 6. Jediný akcionář rozhodl o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky Upisovatele za Společností, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 3.11.2010, číslo S-2010/GAMA/77/U, a pohledávky Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kur zu akcií, která vznikne uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Upisovatelem, a to uzavřením dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Upisovatele do výše 54.186.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto osmdesát šest tisíc k orun českých), čímž pohledávka Společnosti za Upisovatelem zanikne zcela a pohledávka Upisovatele za Společností zanikne do výše 54.000.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů korun českých). 7. Pohledávka Jediného akcionáře za Společností, která vznikla z titulu poskytnutého úvěru, činí v měně Euro částku 2.200.000,- Euro (slovy: dva miliony dvě stě tisíc Euro), tedy po přepočtu dle středového kurzu vyhlášeného dne 12.11.2010 (slovy: dvanácté ho listopadu roku dva tisíce deset) Českou národní bankou 1 Euro = 24,630,- Kč částku 54.186.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto osmdesát šest tisíc korun českých). 8. Splacení upsaných akcií bude realizováno formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Upisovatele. Návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo a doručit ho Upisovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s Upisovatelem Společnost uzavřela smlouvu o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy Upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisn í kurs akcií. 9. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00; upsání nových akcií Upisovatelem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podaní návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí ná vrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti doručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hro mady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že Upisovateli bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.
Kapitál
od 6. 6. 2012
Základní kapitál 206 298 400 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 1. 2011 do 6. 6. 2012
Základní kapitál 56 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2010 do 24. 1. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2010 do 15. 12. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 2. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 2. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 54.
od 2. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno 75 149 200, počet akcií: 2.
od 6. 6. 2012 do 2. 7. 2015
Kmenové akcie na majitele 75 149 200, počet akcií: 2.
od 24. 1. 2011 do 2. 7. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 54.
od 12. 7. 2010 do 2. 7. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4.
Statutární orgán
od 12. 7. 2017
RICHARD LENÁRT - Předseda představenstva
Bratislava - Podunajské Biskupice, Bodrocká 5052/42, PSČ 821 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 4. 2017
den vzniku funkce: 25. 4. 2017
od 21. 7. 2016
Mgr. MÁRIO SELECKÝ - Člen představenstva
Chorvátsky Grob, Žitná 3255/17, PSČ 900 25, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 7. 2016
den vzniku funkce: 14. 7. 2016
od 7. 1. 2014 do 21. 7. 2016
DUŠAN SÝKORA - člen představenstva
Bratislava - Vrakuňa, Toryská 5060/8, PSČ 821 07, Slovenská republika
den vzniku funkce: 20. 12. 2013 - 14. 7. 2016
od 15. 12. 2010 do 7. 1. 2014
Ing. Marián Hluzák - člen představenstva
Prievidza, Kútovská, PSČ 971 01, Slovenská republika
den vzniku funkce: 30. 9. 2010 - 20. 12. 2013
od 12. 7. 2010 do 15. 12. 2010
Mgr. Lucia Pálušová - člen představenstva
Martin, Björnsonova, PSČ 036 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 30. 9. 2010
od 12. 7. 2017
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, člen představenstva společně s předsedou představenstva.
od 2. 7. 2015 do 12. 7. 2017
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 12. 7. 2010 do 2. 7. 2015
Navenek jménem společnosti jedná samostatně člen představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 7. 2016
BORIS ČARAKČIEV - Předseda dozorčí rady
Bratislava - Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 7527/10B, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2016
od 21. 7. 2016
KATARÍNA TKÁČIKOVÁ - Člen dozorčí rady
Senec, Slávičia 5047/15, PSČ 903 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2016
den vzniku funkce: 27. 6. 2016
od 21. 7. 2016
MIROSLAVA KUČERÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Brezno, Tisovská cesta 606/31, PSČ 977 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2016
den vzniku funkce: 27. 6. 2016
od 2. 7. 2015 do 21. 7. 2016
Ing. ANNA BELANSKÁ - člen dozorčí rady
Bratislava - Petržalka, Holíčska 3043/13, PSČ 851 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 6. 2015 - 27. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 6. 2015 - 27. 6. 2016
od 15. 12. 2010 do 2. 7. 2015
Ing. Andrea Folentová - člen dozorčí rady
Chrenovec, , PSČ 972 32, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 9. 2010 - 10. 6. 2015
od 15. 12. 2010 do 21. 7. 2016
Ing. Ján Dobrotka - člen dozorčí rady
Diviacka Nová Ves, , PSČ 972 24, Slovenská republika
den vzniku funkce: 30. 9. 2010 - 27. 6. 2016
od 15. 12. 2010 do 21. 7. 2016
Ing. Anton Lomnický - člen dozorčí rady
Diviacka Nová Ves, Vrbany, PSČ 972 24, Slovenská republika
den vzniku funkce: 30. 9. 2010 - 27. 6. 2016
od 12. 7. 2010 do 15. 12. 2010
Ing. Petr Neškrábal - člen dozorčí rady
Praha 10, Hyacintová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 30. 9. 2010
od 12. 7. 2010 do 15. 12. 2010
Ing. Markéta Marušáková - člen dozorčí rady
Velké Popovice, 105E, PSČ 251 69
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 30. 9. 2010
od 12. 7. 2010 do 15. 12. 2010
Ing. Martin Pech - člen dozorčí rady
Přerov, Osmek, PSČ 750 02
den vzniku členství: 12. 7. 2010 - 30. 9. 2010
Akcionáři
od 9. 3. 2018
MUSTAND INVESTMENT LIMITED
Nikósie, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Kyperská republika
od 20. 1. 2017 do 20. 1. 2017
REMIKONI INVESTMENT LIMITED
Nikósie, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, Kyperská republika
od 20. 1. 2017 do 9. 3. 2018
MERALCUS ENTERPRISES LIMITED
Panteli Psyllou, Nikósie, 1 Lythrodontas, PSČ 256 5, Kyperská republika
od 25. 2. 2016 do 20. 1. 2017
Ing. MONIKA CÉREOVÁ
Bratislava, Zadunajská cesta 3434/8, PSČ 851 01, Slovenská republika
od 24. 8. 2012 do 25. 2. 2016
STUPEFY HOLDINGS LIMITED
Nikósie, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 2012, Kyperská republika
od 24. 1. 2011 do 24. 1. 2011
NCHZ Energetika a.s.
Nováky, M.R.Štefánika, PSČ 972 71, Slovenská republika
od 24. 1. 2011 do 24. 8. 2012
Novácka Energetika a.s.
Nováky, M.R.Štefánika, PSČ 972 71, Slovenská republika
od 15. 12. 2010 do 24. 1. 2011
VCHZ Energetika a.s.
Nováky, M.R.Štefánika, PSČ 972 71, Slovenská republika
od 12. 7. 2010 do 15. 12. 2010
DSCCZ, s.r.o., IČO: 26697980
Praha 4 - Nusle, Hvězdova, PSČ 140 78
Hodnocení firmy
+9
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

28. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

Náhradu mzdy i nemocenskou vám spočítá naše kalkulačka. A máme i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

28. 1. 2020 | | Veronika Hejná | 2 komentáře

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

Zpřísnění míří hlavně proti neaktivním společnostem, které existují jenom formálně.

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 535,00 Kč
Czech Exchange 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 593,00 Kč
Komerční banka 2 596,25 Kč
Expobank CZ 2 599,70 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 651,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+131
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+99
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-20
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-62
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-159
+
-

Články na Heroine.cz

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné je téma, které se v parlamentu periodicky objevuje už od roku 2001....více

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Příběh židovské malířky Charlotte Salomon je tak krutý a barvitý, jak jen byla první polovina...více

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: dodatečné danové přiznání
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > dodatečné danové přiznání

Otázka: Jsem OSVC vedlejší. Před 10 lety jsem koupila družstevní byt.V daňovém přiznání v par. 9 vykazuji příjmy a skutečné náklady t.zn. zrychlené odpisy a nepatrné náklady na opravy. Ted mi známý řekl, že mohu...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services