Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HighSky Brokers, a.s. v likvidaci
IČO: 24710164

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu19. 7. 2010
Obchodní firma
od 9. 1. 2020

HighSky Brokers, a.s. v likvidaci

od 19. 7. 2010 do 9. 1. 2020

HighSky Brokers, a.s.

Sídlo
od 2. 2. 2011 do 25. 11. 2015
Praha 1, Vodičkova , PSČ 110 00
od 19. 7. 2010 do 2. 2. 2011
Praha 1, Na Příkopě , PSČ 110 00
IČO
od 19. 7. 2010

24710164

Identifikátor datové schránky:viusxus
Právní forma
od 19. 7. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16338 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 2. 2012 do 11. 2. 2019
- činnost obchodníka s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
od 19. 7. 2010 do 1. 2. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 11. 2. 2019
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 9. 1. 2020
- Valná hromada společnosti HighSky Brokers, a.s. rozhodla dne 9.1.2020 o zrušení společnosti HighSky Brokers, a.s. s likvidací a jejím vstupu do likvidace, a to ke dni 9.1.2020.
od 9. 2. 2016 do 12. 4. 2016
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 29.1.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), tj. z částky 37.500.000 Kč (slovy: třicet sedm milionů pět set tisíc korun českých) na čás tku 40.200.000 Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 2.700.000 (dvou milionů sedmi set tisíc) kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna českých) každá, jejichž emisní kurs bude splacen v plné výši peněžitým vkladem. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva jediného akcionáře společnosti, když jediný akcionář se tímto tohoto práva vzdává. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 záko na o obchodních korporacích. Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu omezenému okruhu zájemců. Tento zájemce nebo tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska požada vků zákona o podnikání na kapitálovém trhu na kvalitu základního kapitálu obchodníka s cennými papíry a které jsou uvedeny v plánu zvýšení základního kapitálu předkládaného České národní bance. Za předpokladu, že žádný ze zájemců nebude dle uvážení předst avenstva společnosti splňovat výše uvedené podmínky, budou nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu upsány jediným akcionářem společnosti. Zájemci nebo zájemcům bude nabídnuto k úpisu celkem 2.700.000 (dva miliony sem set tisíc) kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna českých) bude činit 1,- Kč (jednu korunu českou). Lhůta pro upsání nových akcií činí 3 měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli určenému způsobem uvedeným v bodu 4 tohoto rozhodnutí. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií (splacení peněžitých vkladů) činí 6 měsíců ode dne upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 2105xxxx.
od 23. 4. 2012
- Představenstvo společnosti HighSky Brokers, a.s. přijalo rozhodnutí následujícího obsahu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 50.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s tím, že o konečné částce rozhodne představenstvo společnosti, v souladu s pověřením, které bylo představenstvu uděleno jediným akcionářem při rozhodování v působnosti valné hromady. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno nejméně 50 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč za jednu akcii, znějící na majitele, v zaknihované podobě. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. Akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání přímo až 99 vybraným investorům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti za následujících podmínek: vybírány budou pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evrops ký hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý investor je p ovinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 5.000,- Kč, to je 5000 kusů akcií. Předem určení investoři nesmí být v platební neschopnosti nebo předluženi ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným p rohlášením. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 99 osobám. Místem pro upisování akcií bude Polská republika, 008 44 Varšava, Grzybowska 80/82. Lhůta pro upisování akcií je 14 dnů. Upisovatelům akcií bude počátek běhu této lhůty oznámen společností při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že tato lhůta počne běžet každému z upisovatelů dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Emisní kurz upisovaných akcií bude stanoven představenstvem, s tím, že emisní kurz upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určen zejména na základě následujících kritérií: 1) cenová poptávka investorů, 2) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti. Emisní kurz nesmí být nižš í než nominální hodnota upisovaných akcií. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu převodem na bankovní účet založený pro účely splácení základního kapitálu společnosti, číslo účtu 2102xxxx vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, P SČ 111 21, IČ 649 48 242, Česká republika, IBAN: CZ20 2700 0000 0021 0227 5100, SWIFT: BACXCZPP, a to ve lhůtě stanovené pro úpis akcií.
od 27. 9. 2011 do 11. 11. 2011
- 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 27.500.000,- Kč na částku 37.500.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 10 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a čin í 1.000,- Kč za jednu akcii. Celkový emisní kurz všech akcií tedy činí 10.000.000,- Kč. 3) Společnost NOSPINER PROPERTIES LIMITED se jako jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti. 4) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti, společností NOSPINER PROPERTIES LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, P.C. 3106, Gr. Xenopoulou 17. 5) Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti HighSky Brokers, a.s., Praha 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. 6) Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 15 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti v alné hromady. 7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 9. 6. 2011 do 1. 8. 2011
- 1) Základní kapitál společnosti HighSky Brokers, a.s., se zvyšuje o 7 500 000,-- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) vydáním 7 500 (sedmi tisíc pěti set) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v zaknihované pod obě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) a musí být v plné výši splacen na zvláštní účet společnosti číslo 2106xxxx zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií. 3) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem, jímž je společnost NOSPINER PROPERTIES LIMITED, která je jediným akcionářem společnosti. 4) Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci na jím určenou a předem sdělenou adresu nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podl e § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, informaci o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. 5) Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající dnem, kdy mu budou doručeny návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemná informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostního práva, v sídle společnost i na adrese: Praha 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin.
Kapitál
od 12. 4. 2016
Základní kapitál 40 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 11. 2011 do 12. 4. 2016
Základní kapitál 37 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2011 do 11. 11. 2011
Základní kapitál 27 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 7. 2010 do 1. 8. 2011
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40 200 000 v zaknihované podobě.
od 16. 3. 2012 do 12. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 37 500 000 v zaknihované podobě.
od 11. 11. 2011 do 16. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 37 500 v zaknihované podobě.
od 1. 8. 2011 do 11. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 27 500 v zaknihované podobě.
od 19. 7. 2010 do 1. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 000 v zaknihované podobě.
Statutární orgán
od 23. 4. 2012
Przemyslaw Bartosz Czubak - místopředseda představenstva
Ciechanów, Sienkiewicza 32a/16, 06400, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010
den vzniku funkce: 14. 3. 2012
od 23. 4. 2012
Krzysztof Kochan - místopředseda představenstva
Štětín, Chobolańska 27/4, 71023, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010
den vzniku funkce: 14. 3. 2012
od 23. 4. 2012 do 13. 11. 2018
Dominik Fludra - předseda představenstva
Varšava, Miedzyborska 82/10, 04010, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010 - 7. 6. 2018
den vzniku funkce: 14. 3. 2012 - 7. 6. 2018
od 19. 7. 2010 do 23. 4. 2012
Przemyslaw Bartosz Czubak - člen představenstva
Ciechanów, Sienkiewicza 32a/16, 06400, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010
od 19. 7. 2010 do 23. 4. 2012
Dominik Fludra - člen představenstva
Varšava, Miedzyborska 82/10, 04010, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010
od 19. 7. 2010 do 23. 4. 2012
Krzysztof Kochan - člen představenstva
Štětín, Chobolańska 27/4, 71023, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010
od 19. 7. 2010
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.
Likvidace
od 9. 1. 2020
Mgr. ADAM NEČAS
Husinec - Řež, Červená Skála, PSČ 250 68
Dozorčí rada
od 13. 11. 2018 do 23. 4. 2020
DEMETRIS HADJIOSSIF - Člen dozorčí rady
Nicosia, 107 Prodromou Str, Strovolos, Kyperská republika
den vzniku členství: 13. 9. 2018 - 13. 1. 2020
od 13. 11. 2018 do 23. 4. 2020
CHRYSOSTOMOS KALOS - Člen dozorčí rady
Nicosia, 3 Menandrou street, Kyperská republika
den vzniku členství: 13. 9. 2018 - 13. 1. 2020
od 25. 11. 2015 do 13. 11. 2018
Mgr. JANA RAUEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Čakovice, Otavská, PSČ 196 00
den vzniku členství: 14. 3. 2012 - 10. 9. 2018
od 27. 3. 2012 do 25. 11. 2015
Mgr. Jana Rauerová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Čakovice, Otavská, PSČ 196 00
den vzniku členství: 14. 3. 2012
od 27. 3. 2012 do 13. 11. 2018
Grzegorz Kujawski - člen dozorčí rady
Krakov, Helclów 23/19, 31148, Polská republika
den vzniku členství: 14. 3. 2012 - 10. 9. 2018
od 27. 3. 2012 do 13. 11. 2018
Leszek Wojciech Konopka - člen dozorčí rady
Varšava, Jazgarzewska 17/24, 00730, Polská republika
den vzniku členství: 14. 3. 2012 - 10. 9. 2018
od 19. 7. 2010 do 16. 3. 2012
Tomasz Franciszek Jabloński - člen dozorčí rady
Labowa, Czaczów 16, 33336, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010 - 19. 7. 2011
od 19. 7. 2010 do 16. 3. 2012
Leszek Wojciech Konopka - člen dozorčí rady
Varšava, Jazgarzewska 17/24, 00730, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010 - 19. 7. 2011
od 19. 7. 2010 do 16. 3. 2012
Grzegorz Kujawski - člen dozorčí rady
Krakov, Helclów 23/19, 31148, Polská republika
den vzniku členství: 19. 7. 2010 - 19. 7. 2011
Akcionáři
od 19. 7. 2010 do 18. 7. 2017
NOSPINER PROPERTIES LIMITED
Limassol, P.C. 3106, Gr. Xenopoulou 17, Kyperská republika
od 19. 7. 2010 do 18. 7. 2017
- Zapsán v obchodním rejstříku Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, odbor registrace společností a jejich úřední likvidace Kyperské republiky, Nikosia, číslo společnosti HE 261911.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

5. 6. 2020 | | Ondřej Tůma

Koho a jak zachraňovat? Vládní pomoc očima expertů

Má vláda ještě pomáhat české ekonomice? Jsou dosavadní podpůrná opatření dostatečná? A na koho konkrétně se při pomoci úplně zapomnělo?

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

3. 6. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

Čtrnáctý ročník ankety o Absurditu roku odstartoval. Akci opět pořádají Hospodářské noviny v rámci soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku.

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 47 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 670,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 735,90 Kč
ČSOB 2 735,90 Kč
Komerční banka 2 741,97 Kč
Expobank CZ 2 751,10 Kč
Česká spořitelna 2 757,00 Kč
Raiffeisenbank 2 777,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 796,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+54
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+9
+
-
3.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

0
+
-
4.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-8
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-30
+
-

Články na Heroine.cz

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

„Chceme vidět svět ve všech barvách,“ říkají vydavatelé knižních reportáží Absyntu

Vracím se dnes večer z Angoly, která právě jen těsně ubránila život svého prezidenta i...více

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Britské mámy sahají po překvapivém prostředku, jak si ulevit. Je mikrodávkování psychedelik...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Dneska se podíváme na otravnou diagnózu, kterou si mohou uhnat jak kancelářské krysy,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services