Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Innovative Commerce a.s. Údaje byly staženy 30. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 24729353. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24729353 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 8. 2010
Obchodní firma
od 14. 10. 2015

Innovative Commerce a.s.

od 4. 10. 2010 do 14. 10. 2015

iCom Vision Holding, a.s.

od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010

BMQ Czech, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 13. 11. 2012 do 14. 10. 2015
Praha, Opatovická , PSČ 110 00
od 4. 10. 2010 do 13. 11. 2012
Praha 1, Hradčanské náměstí , PSČ 118 00
od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010
Praha 1, V Celnici , PSČ 110 00
IČO
od 30. 8. 2010

24729353

DIČ

CZ24729353

Identifikátor datové schránky:tn4tu2z
Právní forma
od 30. 8. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16444 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 10. 2010 do 3. 9. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 30. 8. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2014
- Dne 4.6.2014 uzavřela společnost iCom Vision Holding a.s., IČO 24729353, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16444, se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, na straně prodávající smlouvu o koupi závodu se společností Unicorn Systems a.s., IČO 25110853, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4579, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00, na straně kupující.
od 30. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 12. 2010 do 9. 2. 2011
- Ing. Tomáš Prošek, jakožto osoba oprávněná vykonávat práva spojená se všemi akciemi společnosti, jménem všech spoluvlastníků akcií společnosti v postavení jediného akcionáře společnosti přijal dne 18.11.2010 usnesení o zvýšení základního kapitálu Společno sti o částku 500.000,- Kč, přičemž se zároveň připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením horní hranice zvýšení základního kapitálu částkou 2.000.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne p ředstavenstvo společnosti. Celkový počet upisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž se bude zvyšovat základní kapitál polečnosti dle rozhodnutí představenstva společnosti, a to tak, že bude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o níž se bude zvyšovat základní kapitál společn osti, a jmenovitou hodnotou každé nově upisované akcie. Jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie bude činit 2,- Kč, půjde o kmenové, listinné akcie na majitele. Žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem. Všichni spoluvlastníci všech akcií společnosti se práva na upisovaní akcií vzdali. Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybrány p ouze fyzické a právnické osoby, u nichž, s přihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 255.000,- Kč , ledaže by tato podmínka byla zrušena představenstvem společnosti. Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení ve smyslu příslušných prá vních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku; mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií více než 99 (devadesáti) osobám. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen společností při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet každému z upisovate lů dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh n a zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo bylo pověřeno určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat d odatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- K č (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splacen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upisovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvede ní v návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na dále uvedený zvláštní účet společnosti, a to ve lhůtě stanovené pro úpis akcií. Účet u banky, na který má být upisovatelem splácen emisní kurs upisovaných akcií: 5840xxxx vedený u Raiffeisenbank, a.s.
od 21. 10. 2010 do 8. 11. 2010
- Ing. Tomáš Prošek, jakožto osoba oprávněná vykonávat práva spojená se všemi akciemi společnosti, jménem všech spoluvlastníků akcií společnosti v postavení jediného akcionáře společnosti přijal dne 4.10.2010 usnesení o zvýšení základního kapitálu o částku 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých) na částku 2.063.000,- Kč (slovy: dva miliony šedesát tři tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. a) Bude upsáno celkem 63 000 (slovy: šedesát tři tisíc) kusů kmenových listinných akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem. b) Všichni spoluvlastníci všech akcií společnosti se práva na upisovaní akcií vzdali. c) Nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to spoluvlastníky všech akcií společnosti, panem Ing. Tomášem Proškem, nar. 15.3.1969, bydliště Praha 8, Libeň, Krejčího 2279/6, Ing. Ondřejem Švihálkem, nar. 17.1.1973, bydliště Černošice, Pod Viš ňovkou 2131, a společností ANECT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 125, PSČ 619 00, identifikační číslo 253 13 029, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 2113 tak, že budou v jejich spoluvlastnictví v poměru, v jak ém mají tyto osoby ve spoluvlastnictví dosavadní akcie Společnosti. K úpisu dojde na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřené v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání a kcií je 14 (čtrnáct) kalendářních dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen společností předem určeným zájemcům při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet každému z předem určených zájemců dnem následujícím po dni, ve kte rém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Společnost je povinna doručit návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům do 15 (patnácti) pracovních dnů od tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti. d) Emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou). e) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek spoluvlastníků všech akcií společnosti, tj. pana Ing. Tomáše Proška, Ing. Ondřeje Švihálka a společnosti ANECT a.s., za společností proti pohledávce společnosti za předem určenými zájemci na spla cení emisního kurzu v souvislosti s úpisem akcií v rámci zvyšování základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, a to v celém jeho rozsahu; přičemž se jedná o tyto pohledávky předem určených zájemců za společností: i) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision, s.r.o. panu Ing. Tomáši Proškovi dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení části pohledávk y, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditorů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 15.435,- Kč (patnácttisícčtyřistatřicetpět korun českých), ii) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision, s.r.o. panu Ing. Ondřejovi Švihálkovi dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení části poh ledávky, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditorů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 15.435,- Kč (patnácttisícčtyřistatřicetpět korun českých), iii) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision s.r.o. společnosti ANECT a.s. dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditor ů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 32.130,- Kč (třicetdvatisícstotřicet korun českých). f) K započtení pohledávek dojde na základě dohody o započtení, přičemž její písemný návrh doručí společnost každému předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě pěti (5) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenými zájemci, s tím, že dohoda o započtení musí být podepsána každým předem určeným zájemcem do deseti (10) dnů od ode dne, kdy mu bude její návrh doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií musí dojít nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, tedy musí k tomuto okamžiku dojít ke střetu započítávaných pohledávek.
Kapitál
od 9. 2. 2011
Základní kapitál 4 063 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 11. 2010 do 9. 2. 2011
Základní kapitál 2 063 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 8. 2010 do 8. 11. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 101 575 000.
od 30. 6. 2014 do 23. 12. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 031 500.
od 9. 2. 2011 do 30. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 031 500.
od 20. 12. 2010 do 9. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 031 500.
od 8. 11. 2010 do 20. 12. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 63 000.
od 30. 8. 2010 do 20. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 23. 12. 2016
ARDAR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - člen představenstva
Varšava, Marszalkowska 58, Polská republika
den vzniku členství: 12. 12. 2016
den vzniku funkce: 12. 12. 2016
od 14. 10. 2015 do 23. 12. 2016
Solar Power to the People Coöperatief U.A. - člen představenstva
Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, Nizozemské království
den vzniku členství: 5. 2. 2015 - 12. 12. 2016
od 27. 1. 2011 do 19. 4. 2014
Petra Zderadičková - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Buchovcova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 1. 2011 - 10. 6. 2013
od 4. 10. 2010 do 20. 12. 2010
Ing. Miroslav Řihák - člen představenstva
Brno - Žabovřesky, Voroněžská, PSČ 616 00
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 18. 11. 2010
od 4. 10. 2010 do 30. 6. 2014
Ing. Tomáš Prošek - člen představenstva
Praha 8 - Libeň, Krejčího, PSČ 180 00
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 3. 6. 2014
od 4. 10. 2010 do 14. 10. 2015
Ing. Ondřej Švihálek - předseda představenstva
Černošice, Pod Višňovkou, PSČ 252 28
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 23. 9. 2010 - 5. 2. 2015
od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010
Rudolf Vřešťál - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Nad Lesním divadlem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 30. 8. 2010 - 23. 9. 2010
od 30. 6. 2014
Za společnost je oprávněn jednat samostatně člen představenstva, přičemž se podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
od 20. 12. 2010 do 30. 6. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 4. 10. 2010 do 20. 12. 2010
Jménem společnosti jednají všichni tři členové představenstva společně.
od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 23. 12. 2016
DARRA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - člen dozorčí rady
Varšava, Marszalkowska 58, Polská republika
den vzniku členství: 12. 12. 2016
den vzniku funkce: 12. 12. 2016
od 14. 10. 2015 do 23. 12. 2016
Solar Power to the People S.a.r.l. - člen dozorčí rady
Luxembourg, 11 - boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství
den vzniku členství: 5. 2. 2015 - 12. 12. 2016
od 19. 4. 2014 do 30. 6. 2014
Ing. ROMAN VYBÍRAL - člen dozorčí rady
Kuřim, Vontská, PSČ 664 34
den vzniku členství: 26. 6. 2012 - 3. 6. 2014
od 19. 4. 2014 do 14. 10. 2015
PETRA ZDERADIČKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Buchovcova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 5. 2. 2015
od 10. 8. 2013 do 19. 4. 2014
PAVEL MUCHA - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Ke dráze, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 1. 2011 - 26. 6. 2012
od 30. 8. 2011 do 19. 4. 2014
Ing. Juraj Šedivý - člen dozorčí rady
Praha 5 - Slivenec, Diamantová, PSČ 154 00
den vzniku funkce: 9. 6. 2011 - 25. 6. 2013
od 27. 1. 2011 do 10. 8. 2013
Pavel Mucha - člen dozorčí rady
Praha 10, Ke Dráze, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 1. 2011 - 26. 6. 2012
od 12. 10. 2010 do 27. 1. 2011
Petra Zderadičková - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Buchovcova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 19. 1. 2011
od 4. 10. 2010 do 12. 10. 2010
Petra Zderadičková - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Buchovcova, PSČ 130 00
od 4. 10. 2010 do 30. 8. 2011
Jana Černá - člen dozorčí rady
Dlhé nad Cirochou, , Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 9. 6. 2011
od 4. 10. 2010 do 19. 4. 2014
Ing. Miroslav Nováček - předseda dozorčí rady
Brno, Jaroslava Foglara, PSČ 639 00
den vzniku členství: 23. 9. 2010 - 26. 6. 2012
den vzniku funkce: 23. 9. 2010 - 26. 6. 2012
od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010
Veronika Beránková - předseda dozorčí rady
Kladno - Dubí, Jeseniova, PSČ 272 03
den vzniku členství: 30. 8. 2010 - 23. 9. 2010
den vzniku funkce: 30. 8. 2010 - 23. 9. 2010
od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010
Pavel Včelák - člen dozorčí rady
Hradec Králové, U Střelnice, PSČ 500 09
den vzniku členství: 30. 8. 2010 - 23. 9. 2010
od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010
Veronika Altmanová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Zdiměřická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 30. 8. 2010 - 23. 9. 2010
Akcionáři
od 30. 8. 2010 do 4. 10. 2010
ASB Prague, s.r.o., IČO: 47902728
Praha 1 - Nové Město, V Celnici, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+15

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+4

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+1

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-15

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-26

+
-
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-29

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 117 415 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services