LATENICA a.s., IČO: 24757799 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti LATENICA a.s. Údaje byly staženy 14. 4. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 24757799. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24757799 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 11. 2010
Obchodní firma
od 3. 11. 2010

LATENICA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 3. 11. 2010 do 25. 5. 2016
Praha 6, Velvarská , PSČ 160 00
IČO
od 3. 11. 2010

24757799

Identifikátor datové schránky:9u9viaq
Právní forma
od 3. 11. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16619 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 11. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 2. 12. 2021 do 18. 12. 2021
- Valná hromada schválila dne 2. prosince 2021 zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 13.300.000,-- Kč (třináct milionů tři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 266 (dvě stě šedesát šest) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: panu Janu Soukupovi, datum narození 7. září 1971, bydliště Praha 10, Strašnice, U Hranic 3221/18, (dále též jen Jan Soukup nebo Zájemce 1) a Ing. Václavu Vaňkovi, datum narození 22. září 1950, bydliště Říčany, U Olivovny 1640/2, (dále též jen Ing. Václav Vaněk nebo Zájemce 2), (Jan Soukup a Ing. Václav Vaněk dále společně též jen Zájemci) takto: a)panu Janu Soukupovi bude nabídnuto upsání 133 (jedno sto třiceti tří) kusů Akcií, b)Ing. Václavu Vaňkovi bude nabídnuto upsání 133 (jedno sto třiceti tří) kusů Akcií. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou (2) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurz byl zvolen s ohledem na potřebu dalšího rozvoje společnosti a s ohledem na ekonomickou hodnotu připravovaných projektů. 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: a)Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: -proti pohledávce společnosti LATENICA a.s. ve výši 6.650.000,-- Kč (šest milionů šest set padesát tisíc korun českých) za Zájemcem 1 z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky Zájemce 1 za společností LATENICA a.s. ve výši 6.670.000,-- Kč (šest milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 7. července 2021 mezi Zájemcem 1, na straně jedné jako zapůjčitelem, a společností LATENICA a.s., na straně druhé jako vy dlužitelem; -proti pohledávce společnosti LATENICA a.s. ve výši 6.650.000,-- Kč (šest milionů šest set padesát tisíc korun českých) za Zájemcem 2 z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky Zájemce 2 za společností LATENICA a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 25. března 2019 mezi Zájemcem 2, na straně jedné jako zapůjčitelem, a společností LATENICA a.s., na straně druhé jako vydlužitelem. c)Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LATENICA a.s. Zájemci 1 a Zájemci 2 současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5. tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. d)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smluv o započtení pohledávek takto: Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek, dle níž se proti pohledávce společnosti LATENICA a.s. ve výši 6.650.000,-- Kč (šest milionů šest set padesát tisíc korun českých) za panem Janem Soukupem z titulu splacení emisního kursu upsaný ch Akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky pana Jana Soukupa za společností LATENICA a.s. ve výši 6.670.000,-- Kč (šest milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 7. července 2021 mezi panem Jan em Soukupem, na straně jedné jako zapůjčitelem, a společností LATENICA a.s., na straně druhé jako vydlužitelem, přičemž pohledávka bude započtena ve výši 6.650.000,-- Kč (šest milionů šest set padesát tisíc korun českých), (dále též jen započtení pohledáv ek 1). Návrh smlouvy o započtení pohledávek 1 tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek, dle níž se proti pohledávce společnosti LATENICA a.s. ve výši 6.650.000,-- Kč (šest milionů šest set padesát tisíc korun českých) za Ing. Václavem Vaňkem z titulu splacení emisního kursu upsaný ch Akcií bude započtena část jistiny peněžité pohledávky Ing. Václava Vaňka za společností LATENICA a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 25. března 2019 mezi Ing. Václavem Vaňkem, na straně j edné jako zapůjčitelem, a společností LATENICA a.s., na straně druhé jako vydlužitelem, přičemž pohledávka bude započtena ve výši 6.650.000,-- Kč (šest milionů šest set padesát tisíc korun českých), (dále též jen započtení pohledávek 2). Návrh smlouvy o z apočtení pohledávek 2 tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu.
od 23. 11. 2015 do 2. 12. 2021
- a)Akcionář Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), z původní částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4,000.000,- Kč (slo vy: čtyři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním čtyřiceti (40) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs všech akcií bude splacen výhradně formou započtení pohledávky, budou všechny akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je pan Ing. Václav Vaněk, nar. 22.9.1950, bytem Říčany, U Olivovny 1640/2, PSČ 251 01, kter ý upíše 40 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem tohoto rozhodnutí jediného akcionáře. Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jednu akcii, a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Akcionář schvaluje možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu, a to pohledávky, kterou má předem určený zájemce pan Ing. Václav Vaněk - za Společností, vzniklé a exist ující na základě následujících smluv o zápůjčkách, uzavřených mezi předem určeným zájemcem panem Ing. Václavem Vaňkem jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem: Smlouvy o bezúročné zápůjčce peněžních prostředků ve výši 500.000,- Kč ze dne 4.5.2015 Smlouvy o bezúročné zápůjčce peněžních prostředků ve výši 500.000,- Kč ze dne 12.5.2015 Smlouvy o bezúročné zápůjčce peněžních prostředků ve výši 1,000.000,- Kč ze dne 5.8.2015 Pohledávka není ke dni konání valné hromady splatná a Akcionář souhlasí se započtením i před její splatností. Dle potvrzení paní Kateřiny Monhartové, osoby odpovědné za účetnictví Společnosti, je tento závazek ke dni 5.11.2015 v účetnictví Společnosti řádně veden a zaúčtován v účetní evidenci Společnosti. Potvrzení tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a předem určeným zájemcem panem Ing. Václavem Vaňkem - ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o za počtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za předem určeným zájemcem panem Ing. Václavem Vaňkem - z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má předem určený zájemce pan Ing. Václav Vaněk - za Společností, bude splacena rovněž zcela. Návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu.
Kapitál
od 2. 12. 2021
Základní kapitál 17 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 11. 2015 do 2. 12. 2021
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 10. 2014 do 23. 11. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 2010 do 23. 10. 2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 2. 12. 2021
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 346 v listinné podobě.
od 23. 11. 2015 do 2. 12. 2021
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 23. 10. 2014 do 23. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 3. 11. 2010 do 23. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 12. 2020
JAN SOUKUP - člen představenstva
Praha - Strašnice, U hranic, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 9. 2019
od 23. 10. 2014 do 1. 12. 2020
JAN SOUKUP - člen
Praha - Strašnice, U hranic, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 9. 2014 - 27. 9. 2019
od 26. 1. 2014 do 23. 10. 2014
KATEŘINA UHROVÁ - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Hrdličkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 26. 9. 2014
od 17. 1. 2014 do 23. 10. 2014
Mgr. TOMÁŠ KAPLAN - předseda představenstva
Praha 8 - Karlín, Nekvasilova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 26. 9. 2014
den vzniku funkce: 3. 11. 2010 - 26. 9. 2014
od 3. 11. 2010 do 3. 11. 2010
Jindřich Hroch - člen představenstva
Praha 4, Bohuslava ze Švamberka
den vzniku členství: 3. 11. 2010
od 3. 11. 2010 do 17. 1. 2014
Mgr. Tomáš Kaplan - předseda představenstva
Praha 8, Nekvasilova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010
den vzniku funkce: 3. 11. 2010
od 3. 11. 2010 do 26. 1. 2014
Kateřina Uhrová - člen představenstva
Praha 4, Hrdličkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010
od 3. 11. 2010 do 23. 10. 2014
Miloš Kindl - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Žitomírská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 26. 9. 2014
od 23. 10. 2014
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
od 3. 11. 2010 do 23. 10. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 1. 12. 2020
ŠTĚPÁN SVATOŠ - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, U Roháčových kasáren, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 9. 2019
od 23. 10. 2014 do 1. 12. 2020
ŠTĚPÁN SVATOŠ - člen
Praha - Vršovice, U Roháčových kasáren, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 9. 2014 - 27. 9. 2019
od 26. 1. 2014 do 23. 10. 2014
HELENA HEJSKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Motol, Brdlíkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 26. 9. 2014
od 26. 1. 2014 do 23. 10. 2014
JINDŘICH HROCH
Praha 4 - Nusle, Bohuslava ze Švamberka, PSČ 140 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 26. 9. 2014
od 21. 12. 2013 do 5. 2. 2014
MARTINA HAMÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Sušice - Sušice II, 5. května, PSČ 342 01
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 3. 2. 2012
od 3. 11. 2010 do 21. 12. 2013
Martina Hamáková - člen dozorčí rady
Sušice, Lerchova, PSČ 342 01
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 3. 2. 2012
od 3. 11. 2010 do 26. 1. 2014
Helena Hejsková - člen dozorčí rady
Praha 5, Brdlíkova
den vzniku členství: 3. 11. 2010
od 3. 11. 2010 do 26. 1. 2014
Jindřich Hroch
Praha 4, Bohuslava ze Švamberka
den vzniku členství: 3. 11. 2010
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+46

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+37

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

+15

+
-
Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

-7

+
-
Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-112

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-126

+
-

A tohle už jste četli?

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Bez peněz do sociálního podnikání nelez

Bez peněz do sociálního podnikání nelez

Pokud si dnes chcete otevřít chráněnou dílnu, bohulibý úmysl vám k tomu stačit nebude. Chce to finanční rezervy a ani tak není přežití na trhu jisté. Jak se dnes sociálně podniká, vysvětluje Pavel Vorlický, majitel firmy EEREE, která brzy spustí sériovou výrobu barefootové obuvi.

PPF má nového šéfa. Bartoníčka střídá Šmejc

PPF má nového šéfa. Bartoníčka střídá Šmejc

Skupina PPF mění vedení. Novým generálním ředitelem bude od 15. června Jiří Šmejc, dlouholetý spolupracovník Petra Kellnera, který loni v březnu tragicky zemřel.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 901 997 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

S pokračující válkou na Ukrajině se stále více mluví o možném použití jaderných zbraní. Dokonce se o...

„Vyrostlo mi jen jedno prso. Říkají mi amazonka.“ Příběh ženy, která si vztah ke svému tělu musela vybojovat

„Vyrostlo mi jen jedno prso. Říkají mi amazonka.“ Příběh ženy, která si vztah ke svému tělu musela vybojovat

Žádný boky, žádnej zadek. Krátký vlasy, kozí nohy. Štafle. Tyčka. Plochá dráha. Tohle o sobě slýchala...

Partners Financial Services