Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MOPET CZ a.s.
IČO: 24759023

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu3. 11. 2010
Obchodní firma
od 3. 11. 2010

MOPET CZ a.s.

Sídlo
od 2. 11. 2017 do 27. 2. 2020
Praha, Budějovická , PSČ 140 00
od 15. 12. 2015 do 2. 11. 2017
Praha, Vinohradská , PSČ 130 00
od 19. 11. 2015 do 15. 12. 2015
Praha, Hvězdova , PSČ 140 00
od 3. 11. 2010 do 19. 11. 2015
Praha 4, Hvězdova , PSČ 140 78
IČO
od 3. 11. 2010

24759023

DIČ

CZ24759023

Identifikátor datové schránky:tftvibd
Právní forma
od 3. 11. 2010
Akciová společnost
Spisová značka16627 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 7. 2012
- a) vydávání elektronických peněz, b) poskytování platebních služeb, které se týkají elektronických peněz, c) provádění činnosti související s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b), d) provozování platebního systému s výjimkou platebního systému s neodvolatelností zúčtování
od 3. 11. 2010 do 12. 7. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 25. 9. 2018
- Jediný akcionář rozhodl dne 25. 09. 2018 o snížení základního kapitálu o částku 74.965.850,-- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů devět set šedesát pět tisíc osm set padesát korun českých), z původní výše 101.840.400,-- Kč (slovy: jedno sto jedna miliónů o sm set čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši 26.874.550,-- Kč (slovy: dvacet šest miliónů osm set sedmdesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých) a to z důvodu úhrady kumulované ztráty hospodaření z minulých let vykázané v řádné účet ní závěrce za rok 2016 a 2017, s tím, že snížení základního kapitálu bude provedeno zjednodušeným režimem v souladu s ustanovením § 544 ZOK změnou jmenovité hodnoty jedné akcie z původní hodnoty 360,-- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) na novou jm enovitou hodnotu jedné akcie ve výši 95,-- Kč (slovy: devadesát pět korun českých) a vydáním nových akcií, počet akcií přitom zůstává nezměněn. Vzhledem k tomu, že společnost vydala akcie v zaknihované podobě, bude snížení základního kapitálu provedeno ta k, že bude společností podán příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti. Dále jediný akcionář rozhodl, že částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 7 4.965.850,-- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů devět set šedesát pět tisíc osm set padesát korun českých) bude použita na úhradu části ztráty společnosti vykázané v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016 a 2017.
od 9. 7. 2015 do 17. 9. 2015
- Řádná valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. konaná dne 1. července 2015 přijala následující usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 25.000.200 Kč (dvacet pět milionů dvě stě korun českých) ze současné výše 76.840.200 Kč (sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě korun českých) na výši 10 1.840.400 Kč (jedno sto jeden milion osm set čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých) za následujících podmínek: (a)Upisování nad tuto částku se nepřipouští a upisování pod tuto částku se připouští; (b)Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti; (c)Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (d)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 69.445 (šedesáti devíti tisíc čtyř set čtyřiceti pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě; (e)Úpis nových akcií bude proveden v rámci dvou kol; (f)V prvním kole budou nové akcie upsány s využitím přednostního práva akcionáři Společnosti, když každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu; (g)Údaje pro využití přednostního práva na upisování nových akcií v prvním kole jsou následující: i.Místem pro upsání nových akcií v prvním kole je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 15:00 hodin; ii.Lhůta pro vykonání upsání nových akcií v prvním kole jsou 2 (dva) týdny a počíná běžet dnem, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva Společnosti o přednostním právu zaslané akcionářům Společnosti, přičemž tento den bude rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, pro svolání valné hromady; iii.Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), připadá 25.000.200 / 76.840.200 (dvacet pět milionů dvě stě lomeno sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě) kusů nových akcií s tím, že nové akcie lze upisovat pouze celé; iv.Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 3 60 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě; (h)Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 0 0, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen předem určený zájemce); (i)Údaje pro upsání nových akcií ve druhém kole jsou následující: i.Předmětem úpisu budou nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva; ii.Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 3 60 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě; iii.Upisování nových akcií ve druhém kole může začít následující pracovní den po dni skončení lhůty pro upisování nových akcií v prvním kole (počátek běhu upisovací lhůty); iv.Lhůta pro upisování akcií ve druhém kole se stanoví na 15 (patnáct) dnů. Počátek běhu upisovací lhůty ve druhém kole bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; v.Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 15:00 hodin; vi.Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (j)Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 30 (třicet)i dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne upsání akcií využitím přednostního práva v prvním kole nebo ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií ve druhém kole, a to na účet č. 500xxxx, ved ený u Česká spořitelna, a.s.
od 10. 9. 2014
- Řádná valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. konaná dne 12. srpna 2014 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti MOPET CZ a.s. o částku 25.000.200 Kč (dvacet pět milionů dvě stě korun českých) ze současné výše 51.840.000 Kč (padesát jedna milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých) na vý ši 76.840.200 Kč (sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 69.445 (šedesáti devíti tisíc čtyř set čtyřiceti pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), které všechny budou vydán y v zaknihované podobě; (e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbra chtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen předem určený zájemce); (f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě; (g) Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení řádnou valnou hromadou společnosti (počátek běhu upisovací lhůty); (h) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na patnáct dnů. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (i) Místem pro upsání akcií je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin. (j) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o ob chodních korporacích. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (k) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 5711xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s.
od 16. 4. 2014
- Valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. rozhodla dne 28. března 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: "Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 92.160.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony jedno s to šedesát tisíc korun českých), přičemž důvodem a současně i účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty Společnosti vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013; základní kapitál Společnosti se sníží ze současných 144.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřiceti čtyř milionů korun českých) o částku ve výši 92.160.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) na částku ve výši 51.840.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých ), a to snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti z 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii na 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) za jednu akcii; počet akcií přitom zůstává nezměněn; částka odpovídající snížení základn ího kapitálu Společnosti ve výši 92.160.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) bude použita na úhradu části ztráty Společnosti vykázané v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013; vzhledem k tomu, že Společnost v ydala akcie v zaknihované podobě, bude snížení základního kapitálu provedeno tak, že bude Společností podán příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií Společnosti.
od 25. 2. 2014
- Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.
od 6. 12. 2013 do 2. 1. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti MOPET CZ a.s. konaná dne 3. prosince 2013 přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti MOPET CZ a.s. o částku 40.000.000 Kč (čtyřicet milionů korun českých) ze současné výše 104.000.000 Kč (jedno sto čtyři miliony korun českých) na výši 144.000.000 Kč (jedno sto č tyřicet čtyři milionů korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 40.000 (čtyřiceti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě; (e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1 929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen „předem určený zájemce“); (f) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.00 0 Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v zaknihované podobě; (g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; (h) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (i) Místem pro upsání akcií je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin. (j) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (k) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č. 5060xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s.
od 26. 9. 2011 do 9. 1. 2012
- Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti MOPET CZ a.s. ze dne 2.6.2011 (druhého června roku dva tisíce jedenáct), kterým valná hromada společnosti rozhodla o pověření představenstva společnosti MOPE T CZ a.s. podle ustanovení § 210 zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti MOPET CZ a.s. o 13.000.000,- Kč (třináct milionů korun českých), zvyšuje základní kapitál společ nosti MOPET CZ a.s. o částku ve výši 13.000.000,- Kč (třináct milionů korun českých) ze současné výše 91.000.000,- Kč (devadesát jedna milionů korun českých) na výši 104.000.000,- Kč (jedno sto čtyři miliony korun českých) za následujícíh podmínek: (1) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií společnosti MOPET CZ a.s. a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; (2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13.000 (třináct tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), přičemž emisní kurz nově upisovaných akcií činí v součtu celkem 20.000.000 ,- Kč (dvacet milionu korun českých), tj. emisní ážio nově upisovaných akcií činí v součtu celkem 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) (dále jen "Nové akcie" nebo samostatně jen "Nová akcie"); (3) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva k úpisu Nových akcií na valné hromadě konané dne 2. června 2011, a Nové akcie tak nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny Nové akcie nabídnuty určitému zájemc i, a to společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ: 64949681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3787 (dále jen "Upisovatel"); (4) Místem pro upisování Nových akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je provozovna společnosti MOPET CZ a.s. v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00; (5) Počátek běhu lhůty pro upisování Nových akcií bude Upisovateli oznámen po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku doručením návrhu smlouvy o upsání Nových akcií. Lhůta pro upisování Nových akcií činí 14 (čtrnáct) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Nových akcií; (6) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz Nových akcií na zvláštní účet banky č. 5040xxxx, a to následovně: (a) částku ve výši 13.000.000,- Kč (třináct milionů korun českých) (z toho částka 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých) na úhradu jmenovité hodnoty Upsaných akcií, což představuje více než 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty Upsaných akcií a čás tka 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) na splacení emisního ážia Upsaných akcií) uhradí Upisovatel způsobem uvedeným ve smlouvě o upsání akcií nejpozději do 20 (dvaceti) dní ode dne úpisu Nových akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií ; (b) částku ve výši zbylých 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) uhradí Upisovatel nejpozději do 5-ti měsíců ode dne úpisu Nových akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 25. 9. 2018
Základní kapitál 26 874 550 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 2015 do 25. 9. 2018
Základní kapitál 101 840 400 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 9. 2014 do 17. 9. 2015
Základní kapitál 76 840 200 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 4. 2014 do 10. 9. 2014
Základní kapitál 51 840 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 1. 2014 do 16. 4. 2014
Základní kapitál 144 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 7. 2012 do 2. 1. 2014
Základní kapitál 104 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 1. 2012 do 12. 7. 2012
Základní kapitál 104 000 000 Kč, splaceno 97 000 000 Kč.
od 3. 11. 2010 do 9. 1. 2012
Základní kapitál 91 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno 95, počet akcií: 282 890 v zaknihované podobě.
od 17. 9. 2015 do 25. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno 360, počet akcií: 282 890 v zaknihované podobě.
od 10. 9. 2014 do 17. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno 360, počet akcií: 213 445 v zaknihované podobě.
od 16. 4. 2014 do 10. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 360, počet akcií: 144 000 v zaknihované podobě.
od 2. 1. 2014 do 16. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 144 000 v zaknihované podobě.
od 9. 1. 2012 do 2. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 104 000 v zaknihované podobě.
od 3. 11. 2010 do 9. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 91 000 v zaknihované podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 6. 2020
VÁCLAV ADAMEC - předseda představenstva
Černošice, Slunečná, PSČ 252 28
den vzniku členství: 1. 10. 2017
den vzniku funkce: 19. 3. 2020
od 27. 2. 2020
Ing. JAN HAILICH - člen představenstva
Praha - Holešovice, Dělnická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 11. 7. 2018 do 4. 12. 2019
MICHAEL RYCHNA - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Doksanská, PSČ 184 00
den vzniku členství: 1. 2. 2018 - 31. 10. 2019
od 9. 4. 2018 do 11. 7. 2018
MICHAEL RYCHNA - člen představenstva
Říčany, Vrchlického, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 2. 2018
od 2. 11. 2017 do 4. 1. 2018
PETER STRUCKEL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Táboritská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 12. 2016 - 30. 11. 2017
od 2. 11. 2017 do 27. 2. 2020
Mgr. MICHAEL KNAPP - předseda představenstva
Praha - Košíře, Beníškové, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 2. 2017 - 31. 12. 2019
den vzniku funkce: 1. 9. 2017 - 31. 12. 2019
od 2. 11. 2017 do 10. 6. 2020
VÁCLAV ADAMEC - člen představenstva
Černošice, Slunečná, PSČ 252 28
den vzniku členství: 1. 10. 2017
od 25. 3. 2017 do 2. 11. 2017
Mgr. MICHAEL KNAPP - Člen představenstva
Praha - Košíře, Beníškové, PSČ 150 00
den vzniku členství: 13. 2. 2017
od 27. 1. 2017 do 2. 11. 2017
PETER STRUCKEL - Předseda představenstva
Praha - Žižkov, Táboritská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 12. 2016 - 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 8. 12. 2016 - 1. 9. 2017
od 26. 5. 2016 do 10. 3. 2017
ROMAN LUX - Místopředseda představenstva
Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, PSČ 252 10
den vzniku členství: 26. 2. 2016 - 31. 1. 2017
den vzniku funkce: 29. 3. 2016 - 31. 1. 2017
od 27. 10. 2015 do 26. 5. 2016
JIŘÍ MAŇAS - místopředseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 12. 2013 - 25. 2. 2016
den vzniku funkce: 3. 9. 2015 - 25. 2. 2016
od 27. 10. 2015 do 27. 1. 2017
RADEK HAVLÍK - předseda představenstva
Kardašova Řečice - Nítovice, , PSČ 378 21
den vzniku členství: 1. 8. 2015 - 8. 12. 2016
den vzniku funkce: 3. 9. 2015 - 8. 12. 2016
od 15. 7. 2015 do 27. 10. 2015
JIŘÍ MAŇAS - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 12. 2013
den vzniku funkce: 28. 5. 2015 - 3. 9. 2015
od 9. 7. 2015 do 15. 7. 2015
JIŘÍ MAŇAS - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 12. 2013
den vzniku funkce: 28. 5. 2015
od 9. 7. 2015 do 27. 1. 2017
PETER STRUCKEL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Táboritská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 5. 2015 - 8. 12. 2016
od 10. 2. 2014 do 9. 7. 2015
FILIP ZEMAN - předseda představenstva
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 28. 1. 2014 - 19. 5. 2015
den vzniku funkce: 28. 1. 2014 - 19. 5. 2015
od 2. 1. 2014 do 10. 2. 2014
FILIP ZEMAN - člen představenstva
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 28. 1. 2014
od 2. 1. 2014 do 27. 10. 2015
PAVEL MAREK - místopředseda představenstva
Dolní Břežany, U Náměstí, PSČ 252 41
den vzniku členství: 3. 12. 2013 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 3. 12. 2013 - 31. 7. 2015
od 6. 12. 2013 do 2. 1. 2014
PAVEL MAREK - člen představenstva
Dolní Břežany, U Náměstí, PSČ 252 41
den vzniku členství: 3. 12. 2013
od 6. 12. 2013 do 9. 7. 2015
JIŘÍ MAŇAS - člen představenstva
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 12. 2013
od 17. 9. 2013 do 6. 12. 2013
PAVEL FRANĚK - místopředseda představenstva
Hostivice, Kaštanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 1. 9. 2013 - 30. 11. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2013 - 30. 11. 2013
od 17. 9. 2013 do 2. 1. 2014
FILIP ZEMAN - předseda představenstva
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 9. 2013 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2013 - 31. 12. 2013
od 12. 4. 2013 do 17. 9. 2013
FILIP ZEMAN - předseda představenstva
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 21. 6. 2012 - 31. 8. 2013
den vzniku funkce: 20. 3. 2013 - 31. 8. 2013
od 12. 4. 2013 do 17. 9. 2013
PAVEL FRANĚK - místopředseda představenstva
Hostivice, Kaštanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 19. 3. 2013 - 31. 8. 2013
den vzniku funkce: 20. 3. 2013 - 31. 8. 2013
od 12. 4. 2013 do 17. 9. 2013
PAVEL KUHN - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Berlínská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 19. 3. 2013 - 31. 8. 2013
od 12. 7. 2012 do 12. 4. 2013
Filip Zeman - člen představenstva
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 21. 6. 2012 - 31. 8. 2013
od 3. 11. 2010 do 12. 7. 2012
Jan Havlůj - člen představenstva
Praha 2, Lublaňská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 21. 6. 2012
od 3. 11. 2010 do 12. 4. 2013
Tomáš Salomon - předseda představenstva
Praha 6, Sadová, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 19. 3. 2013
den vzniku funkce: 3. 11. 2010 - 19. 3. 2013
od 3. 11. 2010 do 12. 4. 2013
Viktor Peška - místopředseda představenstva
Praha 6, Pod Novým lesem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 19. 3. 2013
den vzniku funkce: 3. 11. 2010 - 19. 3. 2013
od 3. 11. 2010
Jménem společnosti jednají v plném rozsahu vždy společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 5. 2020
Mgr. JIŘÍ FRANKIČ - člen dozorčí rady
Praha - Řeporyje, Doušova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 27. 11. 2015
od 14. 11. 2019
FILIP ZEMAN - člen dozorčí rady
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 20. 5. 2019
od 24. 7. 2019 do 14. 11. 2019
DANIEL KRIŠTOF - člen dozorčí rady
Praha - Braník, U dubu, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 8. 2017 - 28. 2. 2019
od 17. 5. 2019 do 24. 7. 2019
DANIEL KRIŠTOF - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Herálecká II, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 8. 2017
od 29. 1. 2019 do 14. 11. 2019
Ing. RADKA TURKOVÁ - člen dozorčí rady
Velké Popovice - Brtnice, Na Zeleném Vršku, PSČ 251 69
den vzniku členství: 5. 3. 2018 - 28. 2. 2019
od 2. 11. 2017
DUŠAN SÝKORA - člen dozorčí rady
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 6. 2017
od 2. 11. 2017 do 17. 5. 2019
DANIEL KRIŠTOF - člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Kubelíkova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 21. 8. 2017
od 4. 10. 2016 do 2. 11. 2017
Ing. LUKÁŠ HEMEK - předseda dozorčí rady
Praha - Břevnov, Plojharova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 19. 5. 2016 - 30. 4. 2017
den vzniku funkce: 19. 5. 2016 - 30. 4. 2017
od 16. 3. 2016 do 22. 5. 2020
Mgr. JIŘÍ FRANKIČ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Doubravická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 11. 2015
od 19. 11. 2015 do 4. 10. 2016
ALEŠ POKLOP - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Minice, Pražská, PSČ 278 01
den vzniku členství: 22. 8. 2013 - 19. 5. 2016
den vzniku funkce: 22. 8. 2013 - 19. 5. 2016
od 9. 7. 2015 do 2. 11. 2017
FILIP ZEMAN - člen dozorčí rady
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 27. 5. 2015 - 20. 8. 2017
od 10. 9. 2014 do 16. 3. 2016
Ing. JOSEF HÁJEK - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Družstevní, PSČ 562 01
den vzniku členství: 12. 8. 2014 - 10. 10. 2015
od 6. 12. 2013 do 9. 7. 2015
Mgr. DAVID LORENC - člen dozorčí rady
Dolní Břežany - Lhota, V Ouzkém, PSČ 252 41
den vzniku členství: 3. 12. 2013 - 25. 5. 2015
od 28. 11. 2013 do 10. 9. 2014
Ing. JOSEF HÁJEK - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Družstevní, PSČ 562 01
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 2. 6. 2014
od 17. 9. 2013 do 19. 11. 2015
ALEŠ POKLOP - předseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Minice, Pražská, PSČ 278 01
den vzniku členství: 22. 8. 2013
den vzniku funkce: 22. 8. 2013
od 12. 4. 2013 do 16. 8. 2013
TOMÁŠ SALOMON - člen dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Sadová, PSČ 161 00
den vzniku členství: 19. 3. 2013 - 26. 6. 2013
od 7. 7. 2011 do 12. 4. 2013
Petr Šmída - člen dozorčí rady
Praha 7, Letohradská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 19. 3. 2013
od 7. 7. 2011 do 17. 9. 2013
Václav Zakouřil - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Urešova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 22. 8. 2013
den vzniku funkce: 2. 6. 2011 - 22. 8. 2013
od 7. 7. 2011 do 28. 11. 2013
Ing. Josef Hájek - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Družstevní, PSČ 562 01
den vzniku členství: 2. 6. 2011 - 2. 6. 2014
od 3. 11. 2010 do 7. 7. 2011
Mgr. Ondřej Lukáš Machala, LL.M. - předseda dozorčí rady
Praha 4, Svatoslavova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 2. 6. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2010 - 2. 6. 2011
od 3. 11. 2010 do 7. 7. 2011
Ing. Josef Hájek - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Družstevní, PSČ 562 01
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 2. 6. 2011
od 3. 11. 2010 do 7. 7. 2011
Petr Šmída - člen dozorčí rady
Praha 7, Letohradská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 3. 11. 2010 - 2. 6. 2011
Akcionáři
od 16. 3. 2016
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

1. 8. 2020 | | Jiří Hovorka

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

30. 7. 2020 | | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo zareagovat na další posun termínu pro daňové přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám je proto nutné podat o 14 dnů dřív, než končí lhůta pro samotné přiznání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 681,20 Kč
ČSOB 2 681,20 Kč
Komerční banka 2 686,88 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 703,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+14
+
-
2.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-4
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-5
+
-
4.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-31
+
-
5.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-38
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i...

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i k sobě samé

Zážitek ze dne na den zastaveného světa a uzavřených hranic nejspíš poznamenal úplně každého....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services