Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Safety Real, fond SICAV, a.s.
IČO: 24799751

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu11. 2. 2011
Obchodní firma
od 10. 1. 2018

Safety Real, fond SICAV, a.s.

od 29. 1. 2015 do 10. 1. 2018

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

od 2. 9. 2014 do 29. 1. 2015

Safety Real investiční fond, a.s.

od 11. 2. 2011 do 2. 9. 2014

Safety Real uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 29. 1. 2015 do 1. 10. 2016
Praha, Bořivojova , PSČ 130 00
od 11. 2. 2011 do 29. 1. 2015
Praha 3, Bořivojova , PSČ 130 00
IČO
od 11. 2. 2011

24799751

Identifikátor datové schránky:i95yaqx
Právní forma
od 11. 2. 2011
Akciová společnost
Spisová značka16888 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 1. 2015
- činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
od 2. 9. 2014 do 29. 1. 2015
- výkon činnosti podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
od 11. 2. 2011 do 2. 9. 2014
- kolektivní investování podle zákona č. 189/2004Sb. vykonané na základě povolení ČNB
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2017
- Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO: 01739697, se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, která byla uvedena v projektu rozdělen í odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 19.6.2017 a schváleném dne 24.7.2017.
od 1. 8. 2017
- Společnost může vytvářet podfondy.
od 1. 10. 2016
- Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti SI KARLIN, s.r.o., IČO 03056864, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 213/44, PSČ 186 00, která byla uvedena v projektu rozdělení o dštěpením sloučením, vyhotoveném formou notářského zápisu dne 19.8.2016.
od 1. 10. 2016
- Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti BOHEMIANS REAL a.s., IČO 25110543, se sídlem Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 101 00, která byla uvedena v projektu rozdělení odště pením sloučením, vyhotoveném dne 19.8.2016 a schváleném dne 26.9.2016.
od 23. 12. 2014
- Společnost GALLORANTE a.s., se sídlem Dolní Břežany, Ke Kapličce 635, PSČ 252 41, IČ 282 17 934 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti Safety Real investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00, IČ 247 99 751. Na společnost Safety Real investiční fond, a.s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti GALLORANTE a.s., a to dle projektu rozdělení.
od 2. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 9. 2014 do 23. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 2. 9. 2014 do 23. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 27. 9. 2013 do 17. 10. 2013
- Společnost Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. přijala dne 10.9.2013 rozhodnutí následujícího obsahu: Valná hromada společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., a to peněžitým vkladem z částky 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) o částku 17.00 0.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na částku 69.000.000,- Kč (slovy: šedesát devět milionů korun českých) za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 170 (slovy: jedno sto sedmdesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun čes kých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. Stávající akcionáři se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odstavec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu panu Martinu Bendovi, narozenému 8. 9. 1971, bytem Borač 46, okres Brno-venkov. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na záp is tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou for mu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Místem upisování je sídlo společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ: 284 95 349, na adrese Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upisování akcií jsou 3 (slovy: tři) týdny počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následuj ící pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůt y pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro splácen í emisního kurzu akcií, číslo 0002xxxx vedený u J & T BANKA, a.s., do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení úpisu akcií. Poukázky na akcie nebudou vydány. Finančních prostředky získané emisí akcií budou použity k investiční činnosti společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 247 99 751, se sídlem: Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00.
od 17. 10. 2011 do 3. 11. 2011
- Jediný akcionář obch.společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. učinil dne 11.října 2011 v působnosti její valné hromady toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 o částku 50.000.000,--Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) z částky 2.000.000,--Kč (slovy: dva milióny ko run českých) tedy na částku 52.000.000,--Kč (sovy: padesát dva milioónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad čásku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akc ií předem určenému zájemci - společnosti ČIS Investiční, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180. V Procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 500 ks (s lovy: pět set kusů) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář - Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 11000, IČ 28495349 - prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k upsání nových akcií s tím, že tyto budou v celém rozsahu upsány předem určeným zájemc em, kterým je ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180. Emisní kurz upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Nové akcie budou upsány ve lhůtě do 3 (slovy: tří) týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a to v sídle společnosti Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 13000, IČ 28495349, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin. Emisní kurz nových akcií musí být upisovatelem - společností ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180, splacen v celém rozsahu nejpozději ve lhůtě 15ti d nů od upsání nových akcií na zvláštní účet zřízený na firmu společnosti Safety Real uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 u J&T Banka, a.s. číslo účtu 0002xxxx. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rohodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 8. 2017
Základní kapitál 34 086 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 1. 2015 do 1. 8. 2017
Základní kapitál 34 086 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 2013 do 29. 1. 2015
Základní kapitál 69 000 000 Kč
od 3. 11. 2011 do 17. 10. 2013
Základní kapitál 52 000 000 Kč
od 11. 2. 2011 do 3. 11. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 1. 8. 2017
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 34 086.
od 1. 8. 2017
Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií společnosti je omezena zákonným předkupním právem ve smyslu ust. § 160 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, které je blíže upraveno v článku 6 stanov.
od 29. 1. 2015 do 24. 11. 2016
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 34 914.
od 29. 1. 2015 do 24. 11. 2016
Společnost vydává investiční akcie ke společnosti jako takové, a k jednotlivým podfondům společnosti v souladu se stanovami a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.
od 29. 1. 2015 do 1. 8. 2017
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 34 086.
od 29. 1. 2015 do 1. 8. 2017
Zakladatelské akcie. Převod zakladatelských akcií je podmíněn souhlasem statutárního ředitele.
od 17. 10. 2013 do 29. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 690.
od 3. 11. 2011 do 17. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 520.
od 11. 2. 2011 do 3. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 10. 1. 2018
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558 - statutární ředitel
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2018
od 29. 1. 2015 do 10. 1. 2018
Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČO: 28495349 - statutární ředitel
Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 23. 1. 2015
den vzniku funkce: 23. 1. 2015 - 1. 1. 2018
od 2. 9. 2014 do 29. 1. 2015
Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČO: 28495349 - člen představenstva
Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 23. 1. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 23. 1. 2015
od 2. 9. 2014 do 29. 1. 2015
- Člen představenstva je jako právnická osoba při výkonu své funkce zastoupen pověřenými členy svého statutárního orgánu, kteří při výkonu tohoto zastoupení jednají samostatně. Zastoupení právnické osoby: MICHAL VLACH, dat. nar. 11.04.1966 Galandauerova 2588/10, Královo Pole, 612 00 Brno pověřený člen statutárního orgánu člena představenstva Zastoupení právnické osoby: JIŘÍ BRADA, dat. nar. 01.01.1966 Nádražní 259, 277 51 Nelahozeves pověřený člen statutárního orgánu člena představenstva
od 9. 1. 2013 do 2. 9. 2014
PETRA NOVÁKOVÁ - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Liliová, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 12. 2012 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2012 - 1. 7. 2014
od 6. 2. 2012 do 9. 1. 2013
Ing. Hynek Žirovnický - předseda představenstva
Praha 9, Českolipská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 4. 1. 2012 - 17. 12. 2012
den vzniku funkce: 4. 1. 2012 - 17. 12. 2012
od 6. 2. 2012 do 2. 9. 2014
Monika Fuková - místopředseda představenstva
Brno, Jindřichova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 4. 1. 2012 - 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2012 - 1. 7. 2014
od 11. 2. 2011 do 6. 2. 2012
Ing. Jiří Brada - místopředseda představenstva
Nelahozeves, Nádražní, PSČ 277 51
den vzniku členství: 11. 2. 2011 - 4. 1. 2012
den vzniku funkce: 11. 2. 2011 - 4. 1. 2012
od 11. 2. 2011 do 6. 2. 2012
Ing. Michal Vlach - předseda představenstva
Brno, Galandauerova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 11. 2. 2011 - 4. 1. 2012
den vzniku funkce: 11. 2. 2011 - 4. 1. 2012
od 11. 2. 2011 do 2. 9. 2014
Ing. Richard Harazim - člen představenstva
Přezletice, U Bažantnice, PSČ 250 73
den vzniku členství: 11. 2. 2011 - 1. 7. 2014
od 17. 4. 2018
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím tří pověřených zmocněnců. Pověření zmocněnci jednají vždy následujícím způsobem: Pověřený zmocněnec A jedná vždy společně s pověřeným zmocněncem B nebo pověřený zmocněnec A jedná vždy společně s pověřeným zmocněncem C. Pověřený zmocněnec B nebo C musí vždy jednat s pověřeným zmocněncem A.
od 10. 1. 2018 do 17. 4. 2018
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. Každý pověřený zmocněnec může jednat samostatně.
od 24. 11. 2016 do 10. 1. 2018
Společnost zastupuje statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. Podepisování za společnost provádí statutární ředitel tak, že k firmě společnosti připojí pověřený zmocněnec statutárního ředitele obchodní firmu statutárního ředitele a s vůj podpis.
od 29. 1. 2015 do 24. 11. 2016
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce.
od 2. 9. 2014 do 29. 1. 2015
Za společnost jedná ve všech záležitostech člen představenstva v plném rozsahu, samostatně a bez omezení. Podepisování za společnost provádí člen představenstva tak, že k firmě společnosti připojí alespoň jedna z fyzických osob pověřených zastupováním právnické osoby při výkonu funkce člena představenstva obchodní firmu člena představenstva a svůj podpis, a d ále připojí své jméno a uvede způsob zastupování právnické osoby ve funkci člena představenstva (zda za právnickou osobu jedná na základě zmocnění nebo jako pověřený člen statutárního orgánu právnické osoby).
od 11. 2. 2011 do 2. 9. 2014
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda představenstva a další člen představenstva.
Správní rada
od 10. 1. 2018
Ing. HYNEK ŽIROVNICKÝ - člen správní rady
Praha - Střížkov, Českolipská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2018
od 25. 11. 2015 do 1. 8. 2017
MONIKA FUKOVÁ - člen správní rady
Březí, , PSČ 251 01
den vzniku členství: 23. 1. 2015 - 24. 7. 2017
den vzniku funkce: 23. 1. 2015 - 24. 7. 2017
od 11. 4. 2015 do 10. 1. 2018
MARTIN BENDA - předseda správní rady
Březí, , PSČ 251 01
den vzniku členství: 23. 1. 2015 - 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 23. 1. 2015 - 1. 1. 2018
od 29. 1. 2015 do 11. 4. 2015
MARTIN BENDA - předseda správní rady
Borač, , PSČ 592 61
den vzniku členství: 23. 1. 2015
den vzniku funkce: 23. 1. 2015
od 29. 1. 2015 do 25. 11. 2015
MONIKA FUKOVÁ - člen správní rady
Brno - Žabovřesky, Jindřichova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 23. 1. 2015
den vzniku funkce: 23. 1. 2015
od 29. 1. 2015 do 1. 8. 2017
JAROSLAV HAVLÍČEK - člen správní rady
Praha - Modřany, Urbánkova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 23. 1. 2015 - 24. 7. 2017
den vzniku funkce: 23. 1. 2015 - 24. 7. 2017
Dozorčí rada
od 15. 6. 2014 do 29. 1. 2015
Ing. KLÁRA VLACHOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Braník, Podolská, PSČ 147 00
den vzniku členství: 11. 2. 2011 - 23. 1. 2015
den vzniku funkce: 11. 2. 2011 - 23. 1. 2015
od 6. 2. 2012 do 29. 1. 2015
Jaroslav Havlíček - člen dozorčí rady
Praha 4, Urbánkova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 4. 1. 2012 - 23. 1. 2015
od 11. 2. 2011 do 6. 2. 2012
Monika Fuková - člen dozorčí rady
Brno, Jindřichova, PSČ 600 00
den vzniku členství: 11. 2. 2011 - 4. 1. 2012
od 11. 2. 2011 do 15. 6. 2014
Ing. Klára Matuszková - předseda dozorčí rady
Brno, Dunajská, PSČ 600 00
den vzniku členství: 11. 2. 2011
den vzniku funkce: 11. 2. 2011
od 11. 2. 2011 do 2. 9. 2014
Taťána Drhlíková - člen dozorčí rady
Nelahozeves, Nádražní, PSČ 277 51
den vzniku členství: 11. 2. 2011 - 8. 8. 2014
Akcionáři
od 11. 2. 2011 do 3. 11. 2011
Safety invest, investiční společnost, a.s., IČO: 28495349
Praha 1, Revoluční, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 1 komentářů

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 3 komentáře

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 14 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+105
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+3
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-38
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-53
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-116
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services