HARENGIL, a.s., IČO: 24802794 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti HARENGIL, a.s. Údaje byly staženy 5. 6. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 24802794. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24802794 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 2. 2011
Obchodní firma
od 16. 2. 2011

HARENGIL, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 11. 2015 do 7. 7. 2016
Praha, Koněvova , PSČ 130 00
od 16. 2. 2011 do 27. 11. 2015
Praha 3, Koněvova , PSČ 130 00
IČO
od 16. 2. 2011

24802794

DIČ

CZ24802794

Identifikátor datové schránky:yxqyf6g
Právní forma
od 16. 2. 2011
Akciová společnost
Spisová značka16906 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 4. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 2. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2020
- Společnost HARENGIL, a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24802794, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16906 se sloučila se společností Předpolí reality s.r.o., se sídlem Praha 1, Rev oluční 767/25, PSČ 11000, IČ: 24271144, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199653 a přešlo na ní jmění zanikající společnosti Předpolí reality s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 11000, IČ: 24271144, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199653.
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 11. 6. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 17. 7. 2014 do 11. 6. 2018
- Počet členů správní rady: 1
od 22. 9. 2011 do 17. 10. 2011
- Jediný společník společnosti HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 29.8.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti HARENGIL, a.s. o částku 83.700.000 Kč (osmdesát tři milionů sedm set tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku 85.700.000,00 Kč (osmdesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) a nepeněžitým vkladem ve výši 24.100.000 Kč (dvacet čtyři milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 837 (osm set třicet sedm) kusy nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž 596 (pět set devadesát šest) akcií bude splaceno peněžitým vkladem a 241 (dvě stě čtyřicet jedna) akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem.Veškeré nové akcie společnosti HARENGIL, a.s. budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. 3. Předem určený zájemce: Společnost PROROYAL LLC se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií a 596 (pět set devadesát šest) kusů nově upisovaných akcií budou nabídnuty Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci. Společnost PROROYAL LLC tedy upíše 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Radek Luňák, datum narození 22. 06. 1973, bytem Chmelová 2893/4, Praha 10, Záběhlice, PSČ 106 00 (dále jen Radek Luňák) upíše 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akc ií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce.(společnost PROROYAL LLC a Radek Luňák společně dále jen předem určený zájemce) 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti HARENGIL, a.s., tj. Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodn utí valné hromady polečnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení ákladního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti HARENGIL, a.s. je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpisakcií. 6. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je společnost PROROYAL LLC povinna splatit peněžitým vkladem, a to tak, že bude uzavřena Dohoda o započtení, na základěkteré budou započteny tyto pohledávky: - pohledávka společnosti PROROYAL LLC za společností HARENGIL, a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 05. 04. 2011 uzavřená mezi společností PROROYAL LLC jako věřitelem a obchodní společností Tiger Investment CZ, s. r. o., IČ 274 36 306, jako dlužníkem, jež zanikla v důsledku fúzesloučením a jejíž právním nástupcem je společnost HARENGIL, a.s., přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 18.87 2.503,71 Kč (osmnáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc pět set tři korun českých sedmdesát jedna haléřů) spolu s příslušenstvím, a - pohledávka společnosti PROROYAL LLC jako věřitelem HARENGIL, a. s. za společností HARENGIL, a.s. jako dlužníkem z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18. 04. 2011, přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 42.500.000 Kč čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých). Jediný akcionář schvaluje započtení pohledávek v celkové výši 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých). Jediný akcionář dále schvaluje, aby za toto započtení pohledávek v celkové hodnotě 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) bylo vydáno 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na m ajitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření dohody o započtení: společnost HARENGIL, a. s. zašle společnosti PROROYAL LLC návrh dohody o započtení pohledávek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost PROROYAL LLC je povinna doho du o započtení uzavřít nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu dohody tak, že v uvedené lhůtě doručí do sídla společnosti HARENGIL podepsanou dohodu o započtení. 8. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku souhlasí s tím, aby vkladem Radka Luňáka byl nepeněžitý vklad, a tvořily ho níže uvedené nemovitosti, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudku uvedeném v odst. 9 ?Ocenění nepeněžitého vkladu? tohoto notářského zápisu, a to: - budova č. p. 1298, bydlení, postavená na pozemku parcela číslo 1615, - pozemek parcela číslo 1615, - pozemek parcela číslo 1616, vše v katastrálním území Strašnice, obec Praha, část obce Strašnice, zapsáno na listu vlastnictví č. 12437 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha; a dále - jednotka č. 810/61, byt, v budově č. p. 810 (dále jen ?Budova?), postavené na pozemku parcela číslo 3093/1 (dále jen ?Pozemek?), včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 12844/3207988 (čitatel: dvanáct tisíc osm set čtyřicet čtyři, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, - jednotka č. 810/457, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, - jednotka č. 810/458, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 8362 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,(společně dále jen ?Nepeněžitý vklad?). 9. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 375-59/2011 soudního znalce ? obchodní společnosti APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČ: 261 03 451, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, ze dne 27. 4. 2011, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2011, č. j. 2 Nc 4874/2011 - 7, které nabylo právní moci dne 31. 03. 2011. Hodnota Nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku výše uvedeném stanovena na částku ve výši 24.150.000 Kč (dvacet čtyři milionů jedno sto padesát tisíc korun českých). Toto ocenění Nepeněžitého vkladu se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžitý vklad v hodnotě 24.150.000Kč (dvacet čtyři milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) bylo vydáno 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu těchto nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých), tvoří emisní ážio. 10. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a v souladu se stanovami společnosti HARENGIL a.s. tak, že Radek Luňák předá společnosti HARENGIL, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle společnosti HARENGIL, a.s. a současně předá Nepeněžitý vklad společnosti HARENGIL, a.s. v místech, kde se nachází, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 7. 2011
- Na společnost HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794 přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Tiger Investment CZ, s.r.o., IČ: 274 36 306, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Klausova 1439/12, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 112786.
Kapitál
od 17. 10. 2011
Základní kapitál 85 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 2. 2011 do 17. 10. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 857 v listinné podobě.
od 17. 10. 2011 do 17. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 857 v listinné podobě.
od 16. 2. 2011 do 17. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 11. 6. 2018
ZDENEK MACHALEK - člen představenstva
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 31. 5. 2018
od 11. 6. 2018
JANA HRDLIČKOVÁ - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Harmonická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 31. 5. 2018
od 27. 11. 2015 do 11. 6. 2018
ZDENEK MACHALEK - Statutární ředitel
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014 - 31. 5. 2018
den vzniku funkce: 17. 7. 2014 - 31. 5. 2018
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
ZDENĚK MACHÁLEK - Statutární ředitel
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
den vzniku funkce: 17. 7. 2014
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
-
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Zdeněk Machálek - předseda představenstva
Praha 8, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 3. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Michal Kuda - člen
Praha 4 - Záběhlice, Severní VII, PSČ 141 00
den vzniku členství: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Radek Luňák - člen
Praha 10 - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 6. 4. 2011 do 19. 11. 2012
Zdeněk Machálek - člen představenstva
Praha 8, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 3. 2011 - 25. 6. 2014
od 16. 2. 2011 do 6. 4. 2011
Ing. Vilém Dostál - člen představenstva
Lidice, Josefa Štemberky, PSČ 273 54
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 29. 3. 2011
od 11. 6. 2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to dva členové představenstva společně.
od 17. 7. 2014 do 11. 6. 2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu statutární ředitel samostatně.
od 16. 2. 2011 do 17. 7. 2014
1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. 2) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Správní rada
od 27. 11. 2015 do 11. 6. 2018
ZDENEK MACHALEK - Člen správní rady
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
ZDENĚK MACHÁLEK - Člen správní rady
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
-
Dozorčí rada
od 11. 6. 2018
Ing. TOMÁŠ HRDLIČKA, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 31. 5. 2018
od 14. 6. 2013 do 17. 7. 2014
VOJTĚCH SCHLECHTER - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Krouzova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 12. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Jana Babůrková - člen
Praha 9 - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 21. 5. 2012 do 17. 7. 2014
Hana Tykalová - Člen
Lidice, Josefa Stříbrného, PSČ 273 54
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 25. 6. 2014
od 12. 8. 2011 do 14. 6. 2013
Vojtěch Schlechter - předseda dozorčí rady
Praha 4, Krouzova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 12. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 16. 2. 2011 do 12. 8. 2011
Zdeňka Linková - předseda dozorčí rady
Teplice, Pražská, PSČ 415 01
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 12. 7. 2011
den vzniku funkce: 16. 2. 2011 - 12. 7. 2011
od 16. 2. 2011 do 21. 5. 2012
Petra Janáková - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, PSČ 278 01
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 12. 3. 2012
od 16. 2. 2011 do 19. 11. 2012
Jana Babůrková - člen dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Kukelská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 12. 11. 2012
Akcionáři
od 15. 7. 2011 do 17. 10. 2011
PROROYAL LLC
Albany, State Street 46, NY 12207, Spojené státy americké
od 16. 2. 2011 do 15. 7. 2011
CRYSTAL RIVER, s.r.o., IČO: 24711951
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+183

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+77

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-50

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-53

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-122

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-243

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services