Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

HARENGIL, a.s.
IČO: 24802794

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 2. 2011
Obchodní firma
od 16. 2. 2011

HARENGIL, a.s.

Sídlo
od 27. 11. 2015 do 7. 7. 2016
Praha, Koněvova , PSČ 130 00
od 16. 2. 2011 do 27. 11. 2015
Praha 3, Koněvova , PSČ 130 00
IČO
od 16. 2. 2011

24802794

DIČ

CZ24802794

Identifikátor datové schránky:yxqyf6g
Právní forma
od 16. 2. 2011
Akciová společnost
Spisová značka16906 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 6. 4. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 2. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2020
- Společnost HARENGIL, a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24802794, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16906 se sloučila se společností Předpolí reality s.r.o., se sídlem Praha 1, Rev oluční 767/25, PSČ 11000, IČ: 24271144, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199653 a přešlo na ní jmění zanikající společnosti Předpolí reality s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 11000, IČ: 24271144, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199653.
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 11. 6. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 17. 7. 2014 do 11. 6. 2018
- Počet členů správní rady: 1
od 22. 9. 2011 do 17. 10. 2011
- Jediný společník společnosti HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 29.8.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti HARENGIL, a.s. o částku 83.700.000 Kč (osmdesát tři milionů sedm set tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku 85.700.000,00 Kč (osmdesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) a nepeněžitým vkladem ve výši 24.100.000 Kč (dvacet čtyři milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 837 (osm set třicet sedm) kusy nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž 596 (pět set devadesát šest) akcií bude splaceno peněžitým vkladem a 241 (dvě stě čtyřicet jedna) akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem.Veškeré nové akcie společnosti HARENGIL, a.s. budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. 3. Předem určený zájemce: Společnost PROROYAL LLC se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií a 596 (pět set devadesát šest) kusů nově upisovaných akcií budou nabídnuty Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci. Společnost PROROYAL LLC tedy upíše 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Radek Luňák, datum narození 22. 06. 1973, bytem Chmelová 2893/4, Praha 10, Záběhlice, PSČ 106 00 (dále jen Radek Luňák) upíše 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akc ií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce.(společnost PROROYAL LLC a Radek Luňák společně dále jen předem určený zájemce) 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti HARENGIL, a.s., tj. Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodn utí valné hromady polečnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení ákladního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti HARENGIL, a.s. je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpisakcií. 6. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je společnost PROROYAL LLC povinna splatit peněžitým vkladem, a to tak, že bude uzavřena Dohoda o započtení, na základěkteré budou započteny tyto pohledávky: - pohledávka společnosti PROROYAL LLC za společností HARENGIL, a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 05. 04. 2011 uzavřená mezi společností PROROYAL LLC jako věřitelem a obchodní společností Tiger Investment CZ, s. r. o., IČ 274 36 306, jako dlužníkem, jež zanikla v důsledku fúzesloučením a jejíž právním nástupcem je společnost HARENGIL, a.s., přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 18.87 2.503,71 Kč (osmnáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc pět set tři korun českých sedmdesát jedna haléřů) spolu s příslušenstvím, a - pohledávka společnosti PROROYAL LLC jako věřitelem HARENGIL, a. s. za společností HARENGIL, a.s. jako dlužníkem z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18. 04. 2011, přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 42.500.000 Kč čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých). Jediný akcionář schvaluje započtení pohledávek v celkové výši 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých). Jediný akcionář dále schvaluje, aby za toto započtení pohledávek v celkové hodnotě 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) bylo vydáno 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na m ajitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření dohody o započtení: společnost HARENGIL, a. s. zašle společnosti PROROYAL LLC návrh dohody o započtení pohledávek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost PROROYAL LLC je povinna doho du o započtení uzavřít nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu dohody tak, že v uvedené lhůtě doručí do sídla společnosti HARENGIL podepsanou dohodu o započtení. 8. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku souhlasí s tím, aby vkladem Radka Luňáka byl nepeněžitý vklad, a tvořily ho níže uvedené nemovitosti, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudku uvedeném v odst. 9 ?Ocenění nepeněžitého vkladu? tohoto notářského zápisu, a to: - budova č. p. 1298, bydlení, postavená na pozemku parcela číslo 1615, - pozemek parcela číslo 1615, - pozemek parcela číslo 1616, vše v katastrálním území Strašnice, obec Praha, část obce Strašnice, zapsáno na listu vlastnictví č. 12437 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha; a dále - jednotka č. 810/61, byt, v budově č. p. 810 (dále jen ?Budova?), postavené na pozemku parcela číslo 3093/1 (dále jen ?Pozemek?), včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 12844/3207988 (čitatel: dvanáct tisíc osm set čtyřicet čtyři, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, - jednotka č. 810/457, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, - jednotka č. 810/458, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 8362 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,(společně dále jen ?Nepeněžitý vklad?). 9. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 375-59/2011 soudního znalce ? obchodní společnosti APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČ: 261 03 451, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, ze dne 27. 4. 2011, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2011, č. j. 2 Nc 4874/2011 - 7, které nabylo právní moci dne 31. 03. 2011. Hodnota Nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku výše uvedeném stanovena na částku ve výši 24.150.000 Kč (dvacet čtyři milionů jedno sto padesát tisíc korun českých). Toto ocenění Nepeněžitého vkladu se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžitý vklad v hodnotě 24.150.000Kč (dvacet čtyři milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) bylo vydáno 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu těchto nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých), tvoří emisní ážio. 10. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a v souladu se stanovami společnosti HARENGIL a.s. tak, že Radek Luňák předá společnosti HARENGIL, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle společnosti HARENGIL, a.s. a současně předá Nepeněžitý vklad společnosti HARENGIL, a.s. v místech, kde se nachází, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 7. 2011
- Na společnost HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794 přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Tiger Investment CZ, s.r.o., IČ: 274 36 306, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Klausova 1439/12, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 112786.
Kapitál
od 17. 10. 2011
Základní kapitál 85 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 2. 2011 do 17. 10. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 857 v listinné podobě.
od 17. 10. 2011 do 17. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 857 v listinné podobě.
od 16. 2. 2011 do 17. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 11. 6. 2018
ZDENEK MACHALEK - člen představenstva
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 31. 5. 2018
od 11. 6. 2018
JANA HRDLIČKOVÁ - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Harmonická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 31. 5. 2018
od 27. 11. 2015 do 11. 6. 2018
ZDENEK MACHALEK - Statutární ředitel
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014 - 31. 5. 2018
den vzniku funkce: 17. 7. 2014 - 31. 5. 2018
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
ZDENĚK MACHÁLEK - Statutární ředitel
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
den vzniku funkce: 17. 7. 2014
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
-
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Zdeněk Machálek - předseda představenstva
Praha 8, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 3. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Michal Kuda - člen
Praha 4 - Záběhlice, Severní VII, PSČ 141 00
den vzniku členství: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Radek Luňák - člen
Praha 10 - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 6. 4. 2011 do 19. 11. 2012
Zdeněk Machálek - člen představenstva
Praha 8, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 29. 3. 2011 - 25. 6. 2014
od 16. 2. 2011 do 6. 4. 2011
Ing. Vilém Dostál - člen představenstva
Lidice, Josefa Štemberky, PSČ 273 54
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 29. 3. 2011
od 11. 6. 2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to dva členové představenstva společně.
od 17. 7. 2014 do 11. 6. 2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu statutární ředitel samostatně.
od 16. 2. 2011 do 17. 7. 2014
1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. 2) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Správní rada
od 27. 11. 2015 do 11. 6. 2018
ZDENEK MACHALEK - Člen správní rady
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
ZDENĚK MACHÁLEK - Člen správní rady
Praha - Čimice, Chvatěrubská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 7. 2014
od 17. 7. 2014 do 27. 11. 2015
-
Dozorčí rada
od 11. 6. 2018
Ing. TOMÁŠ HRDLIČKA, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 101 00
den vzniku členství: 31. 5. 2018
od 14. 6. 2013 do 17. 7. 2014
VOJTĚCH SCHLECHTER - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Krouzova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 12. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 19. 11. 2012 do 17. 7. 2014
Jana Babůrková - člen
Praha 9 - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 12. 11. 2012 - 25. 6. 2014
od 21. 5. 2012 do 17. 7. 2014
Hana Tykalová - Člen
Lidice, Josefa Stříbrného, PSČ 273 54
den vzniku členství: 12. 3. 2012 - 25. 6. 2014
od 12. 8. 2011 do 14. 6. 2013
Vojtěch Schlechter - předseda dozorčí rady
Praha 4, Krouzova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 12. 7. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 7. 2011 - 25. 6. 2014
od 16. 2. 2011 do 12. 8. 2011
Zdeňka Linková - předseda dozorčí rady
Teplice, Pražská, PSČ 415 01
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 12. 7. 2011
den vzniku funkce: 16. 2. 2011 - 12. 7. 2011
od 16. 2. 2011 do 21. 5. 2012
Petra Janáková - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, PSČ 278 01
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 12. 3. 2012
od 16. 2. 2011 do 19. 11. 2012
Jana Babůrková - člen dozorčí rady
Praha 9 - Hloubětín, Kukelská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 16. 2. 2011 - 12. 11. 2012
Akcionáři
od 15. 7. 2011 do 17. 10. 2011
PROROYAL LLC
Albany, State Street 46, NY 12207, Spojené státy americké
od 16. 2. 2011 do 15. 7. 2011
CRYSTAL RIVER, s.r.o., IČO: 24711951
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

28. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

Náhradu mzdy i nemocenskou vám spočítá naše kalkulačka. A máme i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

28. 1. 2020 | | Veronika Hejná | 1 komentářů

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

Zpřísnění míří hlavně proti neaktivním společnostem, které existují jenom formálně.

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 535,00 Kč
Czech Exchange 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 593,00 Kč
Expobank CZ 2 599,70 Kč
Komerční banka 2 600,44 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 651,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+5
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-16
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-34
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-74
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-171
+
-

Články na Heroine.cz

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné je téma, které se v parlamentu periodicky objevuje už od roku 2001....více

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Příběh židovské malířky Charlotte Salomon je tak krutý a barvitý, jak jen byla první polovina...více

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: dodatečné danové přiznání
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > dodatečné danové přiznání

Otázka: Jsem OSVC vedlejší. Před 10 lety jsem koupila družstevní byt.V daňovém přiznání v par. 9 vykazuji příjmy a skutečné náklady t.zn. zrychlené odpisy a nepatrné náklady na opravy. Ted mi známý řekl, že mohu...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services