Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KH Real Estate a.s.
IČO: 24821969

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 3. 2011
Obchodní firma
od 21. 4. 2011

KH Real Estate a.s.

od 14. 3. 2011 do 21. 4. 2011

Gadish Commerce, a.s.

Sídlo
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Praha 4, U Kamýku , PSČ 142 00
IČO
od 14. 3. 2011

24821969

DIČ

CZ24821969

Identifikátor datové schránky:8avy98g
Právní forma
od 14. 3. 2011
Akciová společnost
Spisová značka17008 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 7. 2011
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 20. 4. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 3. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 10. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 7. 2011 do 4. 8. 2011
- Valná hromada společnosti KH Real Estate a.s. učinila dne 29.6.2011 v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 5.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 50 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na regulovaném trhu; 3) určuje, že všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitými vklady; 4) bere na vědomí, že: - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu vkladatele Pavla Geiera vypracován znalecký posudek č. 3991/41/11, který byl vypracován znalcem Ing. Lubošem Bočákem, bytem Kaňk 165, Kutná Hora, PSČ 284 04 ( dále jen "znalecký posudek č. 1"), - shora uvedený znalec byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu Pavla Geiera jmenován Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5061/2011-6 ze dne 9.5.2011, které nabylo právní moci dne 1.6.2011, - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu vkladatele Petra Volfa vypracován znalecký posudek č. 3992/42/11, který byl vypracován znalcem Ing. Lubošem Bočákem, bytem Kaňk 165, Kutná Hora, PSČ 284 04 (d ále jen "znalecký posudek č. 2"), - shora uvedený znalec byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu Petra Volfa jmenován Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5060/2011-10 ze dne 6.5.2011, které nabylo právní moci dne 31.5.2011, - představenstvo společnosti předložilo valné hromadě zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitých vkladů ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku); 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitými vklady, nemají dosavadní akcionáři přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoník u a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku; 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že žádnému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydán y, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům, a to takto: - a) panu Pavlu Geierovi, nar. 14.8.1962, bytem Husova 151/6, Kutná Hora, PSČ 284 01, bude nabídnuto 40 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu, - b) panu Petru Volfovi, nar. 20.1.1967, bytem Anenské náměstí 339, Kutná Hora, PSČ 284 01, bude nabídnuto 10 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu; 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určití (předem určení) zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti KH Real Estate a.s. na adrese Praha 3, Žižkov, Husitská 107/3, PSČ 130 00, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotlivým upisovatelům (tj. shora uvedeným předem určeným zájemcům); tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovatelům - určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej bu d' zašle doporučeným dopisem na adresu bydliště každého z nich nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude zapsáno do obchodního rejstříku toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům - určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva , že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 100.000,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč; 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že: předmětem nepeněžitého vkladu určitého (předem určeného) zájemce pana Pavla Geiera jsou tyto nemovitosti: - pozemek pare. č. 430/1, druh zahrada, - pozemek pare. č. 430/2, druh zastavěná plocha a nádvoří, - budova č.p. 328, část obce Malin, způsob využití objekt občanské vybavenosti, na pozemku pare. č. 430/2, všechny v katastrálním území Malin, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kr aj, katastrální pracoviště Kutná Hora, na listu vlastnictví č. 4997 (dále jen "nepeněžitý vklad č. 1"), předmětem nepeněžitého vkladu určitého (předem určeného) zájemce pana Petra Volfa jsou tyto nemovitosti: - pozemek pare. č. 170/2, druh zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek pare. č. 170/3, druh zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na pozemku pare. č. 170/2, všechny v katastrálním území Malin, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, na listu vlastnictví č. 10091 (dále jen "nepeněžitý vklad č. 2"), celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu č. 1 dle znaleckého posudku č. 1 činí částku 4.000.000,- Kč; celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu č. 2 dle znaleckého posudku č. 2 činí částku 1.000.000,- Kč; za nepeněžitý vklad č. 1 bude vydáno: - 40 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na regulovaném trhu, za nepeněžitý vklad č. 2 bude vydáno: - 10 kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na regulovaném trhu; 10) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitými vklady č. 1 a č. 2 popsanými v bodě 9 tohoto rozhodnutí; 12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti KH Real Estate a.s. na adrese Praha 3, Žižkov, Husitská 107/3, PSČ 130 00, a to tak, že vkladatelé (upisovatelé) předají společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; předáním těchto prohlášení spo lu s předáním nemovitostí jsou vklady splaceny; 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 7.000.000,- Kč.
Kapitál
od 4. 8. 2011
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 4. 2011 do 4. 8. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 4. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 70.
od 14. 3. 2011 do 4. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 13. 1. 2015
JAROSLAV LITEN - Statutární ředitel
Benešov u Semil, , PSČ 512 06
den vzniku funkce: 26. 11. 2014
od 10. 6. 2014 do 13. 1. 2015
JIŘÍ HORÁK - člen představenstva
Církvice, , PSČ 285 33
den vzniku členství: 9. 5. 2014 - 26. 11. 2014
od 5. 2. 2014 do 10. 6. 2014
MICHAL KRÁLIK - člen představenstva
Kutná Hora - Hlouška, Masarykova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 9. 11. 2013 do 10. 6. 2014
PETR VOLF - předseda představenstva
Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město, Anenské náměstí, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
den vzniku funkce: 30. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 20. 4. 2011 do 9. 11. 2013
Petr Volf - předseda představenstva
Kutná Hora, Anenské náměstí, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
den vzniku funkce: 30. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 20. 4. 2011 do 5. 2. 2014
Michal Králik - člen představenstva
Kutná Hora, Masarykova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 20. 4. 2011 do 10. 6. 2014
Pavel Geier - člen představenstva
Kutná Hora, Husova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Martin Žižka - předseda představenstva
Praha 4, U Kamýku, PSČ 142 00
den vzniku členství: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
den vzniku funkce: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Monika Žižková Procházková - člen představenstva
Praha 4, U Kamýku, PSČ 142 00
den vzniku členství: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Martin Beník - člen představenstva
Velké Přílepy, Werichova, PSČ 252 64
den vzniku členství: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
od 13. 1. 2015
Za společnost jedná statutární ředitel.
od 10. 6. 2014 do 13. 1. 2015
Za společnost jedná jediný člen představenstva.
od 14. 3. 2011 do 10. 6. 2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společnosti samostatně.
Správní rada
od 13. 1. 2015
JAROSLAV LITEN - člen
Benešov u Semil, , PSČ 512 06
den vzniku členství: 26. 11. 2014
Dozorčí rada
od 10. 6. 2014 do 13. 1. 2015
MARKÉTA HEMERKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Ostrovní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 9. 5. 2014 - 26. 11. 2014
od 9. 11. 2013 do 10. 6. 2014
HANA VOLFOVÁ - člen dozorčí rady
Kutná Hora - Žižkov, Vajdova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 20. 4. 2011 do 9. 11. 2013
Hana Volfová - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Vajdova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 20. 4. 2011 do 10. 6. 2014
Jan Píška - člen dozorčí rady
Čáslav, Na Mýtě, PSČ 286 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 20. 4. 2011 do 10. 6. 2014
Adolf Kulda - předseda dozorčí rady
Kutná Hora, Partyzánská, PSČ 284 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 9. 5. 2014
den vzniku funkce: 30. 3. 2011 - 9. 5. 2014
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Tereza Kollárová - předseda dozorčí rady
Trutnov, Národní, PSČ 541 01
den vzniku členství: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
den vzniku funkce: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Renata Křížková - člen dozorčí rady
Milín, Sportovní, PSČ 262 31
den vzniku členství: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
od 14. 3. 2011 do 20. 4. 2011
Jaroslav Málek - člen dozorčí rady
Praha 10, Minská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 14. 3. 2011 - 25. 3. 2011
Akcionáři
od 13. 1. 2015
JAROSLAV LITEN
Benešov u Semil, , PSČ 512 06
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 6 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Komerční banka 2 633,72 Kč
Česká spořitelna 2 636,00 Kč
Expobank CZ 2 640,90 Kč
Sberbank CZ 2 654,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 695,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+142
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+23
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-83
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-130
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-238
+
-

Články na Heroine.cz

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

S šéfkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou o měnícím se neziskovém...více

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Věcné břemena
Poradna > Hypoteční úvěr > Věcné břemena

Otázka: Dobrý den, koupili jsme pozemek na kterém by jsme příští rok chtěli začat stavět rodinný dům, který by jsme financovali hypotékou a do zástavy by jsme dali pozemek. Už nějakou dobu nás uhání majitel vedlejšího...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services