Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VPR a.s.
IČO: 25003011

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1996
Obchodní firma
od 1. 5. 1996

VPR a.s.

Sídlo
od 1. 5. 1996 do 17. 3. 2004
Bílina, Litoměřická 280/48
IČO
od 1. 5. 1996

25003011

DIČ

CZ25003011

Identifikátor datové schránky:vkpgyj2
Právní forma
od 1. 5. 1996
Akciová společnost
Spisová značka851 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 17. 3. 2004
- velkoobchod
od 17. 3. 2004
- specializovaný maloobchod
od 17. 3. 2004
- zprostředkování obchodu
od 17. 3. 2004
- zprostředkování služeb
od 18. 3. 1997
- zemědělská výroba
od 1. 5. 1996 do 17. 3. 2004
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 5. 1996 do 17. 3. 2004
- zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 15. 9. 2009 do 24. 9. 2009
- Dne 3.9.2009 rozhodla valná hromada společnosti VPR a.s. mj. o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 16.100.000,- Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 20.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 36.100.000,- Kč. Upisování nad navrhovano u částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, a to 1.610 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou obchodovány (kótovány) na oficiálních trzích. Převod akcií podléhá předchozímu souhlasu představenstva. 3) Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude činit 10.000,- Kč. 4) Žádná nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku (vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři svého přednostního práva k úpisu akcií vzdali), ale všechny nové akcie budou upsány předem určenými ( určitými) zájemci postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 5) Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k úpisu určeným (určitým) zájemcům takto: - 1.200 kusů nově vydávaných akcií družstvu ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHOMUTOV v likvidaci, se sídlem Údlice, Zámecká č. 2, identifikační číslo (IČ): 00119865, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl DrXXIV, vložka 1 212, - 410 kusů nově vydávaných akcií Josefu Horovi, r.č. xxxx, bytem Bílina, Mírová 339, okres Teplice. 6) Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. 7) Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem určeným (určitým) zájemcům představenstvem. 8) Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určeným (určitým) zájemcům do 7 dnů ode dne rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému re jstříkovému soudu. 9) Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií peněžitými vklady je sídlo společnosti. 10) Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu. 11) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude z důvodu snížení závazků společnosti splácen výlučně započtením za podmínek dále uvedených. 12) Připouští se možnost započtení: - pohledávky ve výši 12.000.000,- Kč předem určeného (určitého) zájemce - ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHOMUTOV v likvidaci za společností vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 18.2.2009 proti pohledávce společnosti za tímto předem určeným (určitým) zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 12.000.000,- Kč, a to do celé své výše, 13) Pohledávky předem určeného (určitého) zájemce - Josefa Hory za společností vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.1.2000 a uznání závazku co do důvodu a výše ve výši 376.997,- Kč v plné výši a části pohledávky určitého zájemce - Jose fa Hory za společností vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.1.2002 a uznání závazku co do důvodu a výše ve výši 3.822.388,- Kč do výše 3.723.003,- Kč /tj. pohledávek tohoto předem určeného (určitého) zájemce za společností v celkové výš i 4.100.000,- Kč/ proti pohledávce společnosti za tímto předem určeným (určitým) zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 4.100.000,- Kč. 14) Splacení závazku - emisního kurzu nově upsaných akcií započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upsaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude ú ředně ověřen. 15) Návrh smluv o započtení pohledávek je povinno zaslat předem určeným (určitým) zájemcům do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření příslušné smlouvy o započtení pohledávek činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy předem určené mu (určitému) zájemci. 16) Poukázky na akcie nebudou vydány. 17) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 18) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurz u nové akcie nebo zatímní listy.
od 8. 4. 1997
- splaceno: 100 %
od 18. 3. 1997
- Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 %
od 18. 3. 1997 do 8. 4. 1997
- Valná hromada obchodní společnosti VPR, a.s., IČO 25 00 30 11, se sídlem v Bílině, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01, v souladu s ustanovením § 187 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), rozhodla dne 10. 1. 1997 o zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií, a to za těchto podmínek: a) Základní jmění obchodní společnosti VPR, a.s., IČO 25 00 30 11, se sídlem v Bílině, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01, se zvyšuje o částku 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct miliónů korun českých), tj. zvyšuje ze stávající hodnoty 1.000.000,- Kč na novou hodnotu 20.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. b)Předmětem upisování je 1.900 ks (slovy: jeden tisíc devětset kusů) veřejně neobchodovatelných listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). c) Přednostní právo všech stávajících akcionářů na upisování nových akcií je vyloučeno. Všechny nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody uskutečněné podle ustanovení § 205 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků). d) Místem upisování nových akcií je sídlo společnosti, tj. Bílina, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01. Lhůta pro upisování nových akcií činí 120 dní a začíná běžet ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Emisní kurz každé nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. činí částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie je pro všechny upisovatele stejný. e) Valná hromada schvaluje upisování nových akcií nepeněžiými vklady, jejichž předmětem jsou následující penězi ocenitelné hodnoty. Nemovité věci (tj. stavby a pozemky, včetně jejich součástí a příslušenství), které jsou taxativně vyjmenovány a podrobně popsány ve znaleckém posudku č. 927/136/96, který dne 16. 11. 1996 vypracoval soudní znalec pan František Poživil, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 730, PSČ 418 04, jakož i ve znaleckém posudku č. 1651/129/99, který dne 27. 11. 1996 vypracoval soudní znalec pan Jan Fajman, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 768, PSČ 418 01. Soudní znalec pan František Poživil, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 730, PSČ 418 04, stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu na částku 17.497.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů čtyřista devadesát sedm tisíc korun českých). Soudní znalec pan Jan Fajman, trvale bytem Bílina, ul. Za Chlumem 768, PSČ 418 01, stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu na částku 17.497.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů čtyřista devadesát sedm tisíc korun českých). Movité věci (tj. základní prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství), které jsou taxativně vyjmenovány a podrobně popsány ve znaleckém posudku č. 1960/006/97, který dne 9. 1. 1997 vypracovali soudní znalci pan Jindřich Kašpar, trvale bytem Teplice, ul. Karolíny Světlé 1905/9, PSČ 415 01 a pan František Bouška, trvale bytem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1, PSČ 400 01. Oba výše uvedení soudní znalci, tj. pan Jindřich Kašpar, trvale bytem Teplice, ul. Karolíny Světlé 1905/9, PSČ 415 01 a pan František Bouška, trvale bytem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1, PSČ 400 01, stanovili hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu na částku 1.503.000,- Kč (slovy: jeden milion pětset tři tisíce korun českých). f) Místem pro splacení výše uvedených nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti, tj. Bílina, ul. Litoměřická 280/48, PSČ 418 01. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 dní a začíná běžet dnem upsání nových akcií. Výše uvedené nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Vkladatel nemovitostí musí předat společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen.
Kapitál
od 24. 9. 2009
Základní kapitál 36 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 4. 1997 do 24. 9. 2009
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 1. 5. 1996 do 8. 4. 1997
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 24. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 610 v listinné podobě.
od 15. 9. 2009 do 24. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000 v listinné podobě.
od 15. 9. 2009 do 24. 9. 2009
K převodu akcií je nezbytný předchozí souhlas představenstva.
od 17. 3. 2004 do 15. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000.
od 17. 3. 2004 do 15. 9. 2009
podoba akcií: listinná
od 8. 4. 1997 do 17. 3. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 1. 5. 1996 do 8. 4. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 13. 4. 2019
JOSEF HORA - Předseda představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Mírová, PSČ 418 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 26. 2. 2018
od 13. 4. 2019
JANA MARTINÁKOVÁ - Místopředseda představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Mírová, PSČ 418 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 26. 2. 2018
od 13. 4. 2019
IVANA HOVORKOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Mírová, PSČ 418 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 21. 2. 2014 do 13. 4. 2019
JANA MARTINÁKOVÁ - Místopředseda představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Mírová, PSČ 418 01
den vzniku členství: 4. 11. 2013 - 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 4. 11. 2013 - 26. 2. 2018
od 21. 2. 2014 do 13. 4. 2019
IVANA HOVORKOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Mírová, PSČ 418 01
den vzniku členství: 4. 11. 2013 - 26. 2. 2018
od 31. 5. 2013 do 31. 5. 2013
JOSEF HORA - Předseda představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Mírová, PSČ 418 01
den vzniku členství: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
den vzniku funkce: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
od 31. 5. 2013 do 31. 5. 2013
Ing. MIROSLAV VYHNÁLEK, CSc. - Místopředseda představenstva
Bílina - Pražské Předměstí, Pražská, PSČ 418 01
den vzniku členství: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
den vzniku funkce: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
od 31. 5. 2013 do 31. 5. 2013
ALENA HUDCOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
od 31. 5. 2013 do 21. 2. 2014
MIROSLAV VYHNÁLEK - Místopředseda představenstva
Bílina - Pražské Předměstí, Pražská, PSČ 418 01
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 4. 11. 2013
od 31. 5. 2013 do 21. 2. 2014
ALENA HUDCOVÁ - Člen představenstva
Bílina - Teplické Předměstí, Čapkova, PSČ 418 01
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 4. 11. 2013
od 31. 5. 2013 do 13. 4. 2019
JOSEF HORA - Předseda představenstva
Bílina - Újezdské Předměstí, Mírová, PSČ 418 01
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 25. 2. 2018
den vzniku funkce: 25. 2. 2013 - 25. 2. 2018
od 7. 3. 2008 do 31. 5. 2013
Josef Hora - Předseda představenstva
Bílina, Mírová 339, PSČ 418 01
den vzniku členství: 25. 2. 2008 - 9. 2. 2012
den vzniku funkce: 25. 2. 2008 - 9. 2. 2012
od 7. 3. 2008 do 31. 5. 2013
Ing. Miroslav Vyhnálek, CSc. - Místopředseda představenstva
Bílina, Pražská 134/28, PSČ 418 01
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 9. 2. 2012
den vzniku funkce: 25. 2. 2008 - 9. 2. 2012
od 18. 5. 2007 do 7. 3. 2008
Ing. Miroslav Vyhnálek, CSc. - Předseda představenstva
Bílina, Pražská 134/28, PSČ 418 01
den vzniku členství: 12. 2. 2007
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 25. 2. 2008
od 18. 5. 2007 do 7. 3. 2008
Marie Žibřidová - místopředseda představenstva
Bílina, Na Větráku 328/16, PSČ 418 01
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 25. 2. 2008
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 25. 2. 2008
od 18. 5. 2007 do 31. 5. 2013
Alena Hudcová - Člen představenstva
Bílina, Čapkova 846, PSČ 418 01
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 9. 2. 2012
od 17. 3. 2004 do 18. 5. 2007
Ing. Miroslav Vyhnálek, CSc. - Předseda představenstva
Bílina, ul. Pražská 134/28, PSČ 418 01
den vzniku členství: 1. 2. 2002 - 12. 2. 2007
den vzniku funkce: 1. 2. 2002 - 12. 2. 2007
od 17. 3. 2004 do 18. 5. 2007
Mgr. Radomír Johanna - Místopředseda představenstva
Bílina, Mírové náměstí 94/23, PSČ 418 01
den vzniku členství: 1. 6. 2001 - 1. 9. 2006
den vzniku funkce: 1. 6. 2001 - 1. 9. 2006
od 17. 3. 2004 do 18. 5. 2007
Alena Hudcová - Člen představenstva
Bílina, ul. Čapkova 846, PSČ 418 01
den vzniku členství: 4. 12. 1998 - 4. 3. 2004
od 11. 2. 1999 do 17. 3. 2004
Ing. Miroslav Vyhnálek, CSc. - Předseda představenstva
Bílina, ul. Pražská 134/28, PSČ 418 01
od 11. 2. 1999 do 17. 3. 2004
Alena Hudcová - Člen představenstva
Bílina, ul. Čapkova 846, PSČ 418 01
od 18. 3. 1997 do 11. 2. 1999
Ing. Josef Hora - Předseda představenstva
Bílina, ul. Za Chlumem 772, PSČ 418 01
od 18. 3. 1997 do 11. 2. 1999
Ing. Miroslav Vyhnálek, CSc. - Člen představenstva
Bílina, ul. Pražská 134/28, PSČ 418 01
od 18. 3. 1997 do 17. 3. 2004
Mgr. Radomír Johanna - Místopředseda představenstva
Bílina, Mírové náměstí 94/23, PSČ 418 01
od 1. 5. 1996 do 18. 3. 1997
Ing. Josef Hora - Člen představenstva
Bílina, Za Chlumem 772
od 1. 5. 1996 do 18. 3. 1997
Mgr. Radomír Johanna - Člen představenstva
Bílina, Mírové náměstí 94/23
od 1. 5. 1996 do 18. 3. 1997
Michal Vyhnálek - Člen představenstva
Bílina, Pražská 134/28
od 14. 4. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda samostatně. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis spolu s uvedením funkce.
od 17. 3. 2004 do 14. 4. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva (alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva). Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis spolu s uvedením funkce.
od 18. 3. 1997 do 17. 3. 2004
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se mohou podepisovat pouze společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Při podepisování za společnost postupují všechny oprávněné osoby tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka připojí kromě svého podpisu také dodatek označující prokuru, tj. "p.p." nebo "per procuram".
od 1. 5. 1996 do 18. 3. 1997
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před ji- nými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda před- stavenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že oprávnění členové představenstva připojí k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada
od 28. 2. 2020
Bc. MARKÉTA GYURJANOVÁ - Člen dozorčí rady
Most, Kpt. Jaroše, PSČ 434 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 26. 2. 2020 do 28. 2. 2020
Bc. MARKÉTA GYURJANOVÁ - Člen dozorčí rady
Most, Lipová, PSČ 434 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 13. 4. 2019
Bc. VERONIKA BALONOVÁ - Předseda dozorčí rady
Teplice - Trnovany, Modlanská, PSČ 415 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 26. 2. 2018
od 13. 4. 2019
Dis. MICHAELA PATEROVÁ - Člen dozorčí rady
Bílina - Teplické Předměstí, Horská, PSČ 418 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 13. 4. 2019 do 26. 2. 2020
Bc. MARKÉTA ČIBEROVÁ - Člen dozorčí rady
Most, Lipová, PSČ 434 01
den vzniku členství: 26. 2. 2018
od 13. 1. 2016 do 13. 4. 2019
VERONIKA BALONOVÁ - Předseda dozorčí rady
Teplice - Trnovany, Modlanská, PSČ 415 01
den vzniku členství: 4. 11. 2013 - 26. 2. 2018
den vzniku funkce: 4. 11. 2013 - 26. 2. 2018
od 11. 11. 2015 do 13. 4. 2019
MARKÉTA ČIBEROVÁ - Člen dozorčí rady
Most, Lipová, PSČ 434 01
den vzniku členství: 4. 11. 2013 - 26. 2. 2018
od 21. 2. 2014 do 11. 11. 2015
MARKÉTA ČIBEROVÁ - Člen dozorčí rady
Most, Josefa Ševčíka, PSČ 434 01
den vzniku členství: 4. 11. 2013
od 21. 2. 2014 do 13. 1. 2016
VERONIKA BALONOVÁ - Předseda dozorčí rady
Teplice - Trnovany, Masarykova třída, PSČ 415 01
den vzniku členství: 4. 11. 2013
den vzniku funkce: 4. 11. 2013
od 31. 5. 2013 do 31. 5. 2013
MARIE ŽIBŘIDOVÁ - Předseda dozorčí rady
Bílina - Teplické Předměstí, Teplická, PSČ 418 01
den vzniku členství: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
den vzniku funkce: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
od 31. 5. 2013 do 31. 5. 2013
EVA ROSENLACHEROVÁ - Člen dozorčí rady
Hrobčice - Mirošovice, , PSČ 418 04
den vzniku členství: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
od 31. 5. 2013 do 31. 5. 2013
Ing. JITKA POKLUDOVÁ - Člen dozorčí rady
Most, M. J. Husa, PSČ 434 01
den vzniku členství: 9. 2. 2012 - 25. 2. 2013
od 31. 5. 2013 do 21. 2. 2014
MARIE ŽIBŘIDOVÁ - Předseda dozorčí rady
Bílina - Teplické Předměstí, Teplická, PSČ 418 01
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 4. 11. 2013
den vzniku funkce: 25. 2. 2013 - 4. 11. 2013
od 31. 5. 2013 do 21. 2. 2014
EVA ROSENLACHEROVÁ - Člen dozorčí rady
Hrobčice - Mirošovice, , PSČ 418 04
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 4. 11. 2013
od 31. 5. 2013 do 13. 4. 2019
MICHAELA PATEROVÁ - Člen dozorčí rady
Bílina - Teplické Předměstí, Horská, PSČ 418 01
den vzniku členství: 25. 2. 2013 - 25. 2. 2018
od 12. 12. 2008 do 31. 5. 2013
Marie Žibřidová - Předseda dozorčí rady
Bílina, Na Větráku 328/16, PSČ 418 01
den vzniku členství: 1. 12. 2008 - 9. 2. 2012
den vzniku funkce: 1. 12. 2008 - 9. 2. 2012
od 13. 8. 2007 do 31. 5. 2013
Ing. Jitka Pokludová - člen dozorčí rady
Most, J. Husa 448/2, PSČ 434 01
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 9. 2. 2012
od 18. 5. 2007 do 12. 12. 2008
Lenka Láchová - Předseda dozorčí rady
Bílina - Teplické předměstí, Sídl. SHD 573/18, PSČ 418 01
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 1. 12. 2008
den vzniku funkce: 12. 2. 2007 - 1. 12. 2008
od 18. 5. 2007 do 31. 5. 2013
Eva Rosenlacherová - Člen dozorčí rady
Mirošovice, 16, PSČ 418 04
den vzniku členství: 12. 2. 2007 - 9. 2. 2012
od 29. 4. 2004 do 18. 5. 2007
Lenka Láchová - Předseda dozorčí rady
Bílina - Teplické předměstí, Sídliště Za Chlumem 786, PSČ 418 01
den vzniku členství: 25. 11. 2003 - 12. 2. 2007
den vzniku funkce: 25. 11. 2003 - 12. 2. 2007
od 17. 3. 2004 do 29. 4. 2004
Petra Kutová - Předseda dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, ul. Čajkovského 1672/24, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 9. 2002 - 25. 11. 2003
den vzniku funkce: 5. 9. 2002 - 25. 11. 2003
od 17. 3. 2004 do 18. 5. 2007
Ing. Miroslav Picka - Člen dozorčí rady
Bílina - Teplické předměstí, Sídliště Za Chlumem 722, PSČ 418 01
den vzniku členství: 1. 6. 2001 - 1. 9. 2006
od 17. 3. 2004 do 18. 5. 2007
Eva Rosenlacherová - Člen dozorčí rady
Mirošovice, 16, PSČ 417 57
den vzniku členství: 4. 12. 1998 - 4. 3. 2004
od 11. 2. 1999 do 17. 3. 2004
Eva Rosenlacherová - Člen dozorčí rady
Mirošovice 16, PSČ 417 57
od 18. 3. 1997 do 11. 2. 1999
Ing. Lumír Füllsack - Člen dozorčí rady
Teplice, ul. Karla Čapka 22, PSČ 415 01
od 18. 3. 1997 do 17. 3. 2004
Ing. František Jelínek - Předseda dozorčí rady
Teplice, Pražská 3009, PSČ 415 01
od 18. 3. 1997 do 17. 3. 2004
Miroslav Picka - Člen dozorčí rady
Bílina, ul. Litoměřická 862, PSČ 418 01
od 1. 5. 1996 do 18. 3. 1997
Ing. František Jelínek - Člen dozorčí rady
Teplice, Pražská 3009
od 1. 5. 1996 do 18. 3. 1997
Ing. Lumír Füllsack - Člen dozorčí rady
Teplice, Karla Čapka 22
od 1. 5. 1996 do 18. 3. 1997
Miroslav Picka - Člen dozorčí rady
Bílina, Litoměřická 862
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 64 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,10 Kč
ČSOB 2 739,10 Kč
Komerční banka 2 744,96 Kč
Expobank CZ 2 748,00 Kč
Česká spořitelna 2 758,00 Kč
Raiffeisenbank 2 793,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 798,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+24
+
-
2.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

+16
+
-
3.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-11
+
-
4.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-14
+
-
5.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-26
+
-

Články na Heroine.cz

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Letošní léto je pro většinu Čechů ve znamení tuzemských dovolených. Nejrůznější kampaně...více

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

V jejím designu se míchá kupé a terénní auto, technika zase dynamiku kombinuje se spořivostí....více

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services