Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FAIR PLAY TREND, s.r.o.
IČO: 25022971

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 7. 1997
Obchodní firma
od 30. 7. 2020

FAIR PLAY TREND, s.r.o.

od 14. 7. 1997 do 30. 7. 2020

FAIR PLAY TREND, a.s.

Sídlo
IČO
od 14. 7. 1997

25022971

Identifikátor datové schránky:cfqd25t
Právní forma
od 30. 7. 2020
Společnost s ručením omezeným
od 14. 7. 1997 do 30. 7. 2020
Akciová společnost
Spisová značka45693 C, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 14. 9. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 9. 2015
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 14. 9. 2015
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 14. 9. 2015
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 14. 9. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 14. 9. 2015 do 30. 7. 2020
- poradenství v oblasti zařízení sloužících k provozování loterií a jiných podobných her
od 12. 10. 1999 do 14. 9. 2015
- poskytování software
od 12. 10. 1999 do 14. 9. 2015
- provozování zábavných zařízení a zábavných center (mimo her podléhajících režimu zák. č. 202/1990 Sb.)
od 12. 10. 1999 do 14. 9. 2015
- pronájem motorových vozidel
od 12. 10. 1999 do 14. 9. 2015
- automatizované zpracování dat
od 12. 10. 1999 do 14. 9. 2015
- reklamní činnost
od 12. 10. 1999 do 14. 9. 2015
- pronájem průmyslového zboží
od 12. 10. 1999 do 30. 7. 2020
- hostinská činnost
od 23. 2. 1999 do 30. 7. 2020
- provádění staveb jejich změn a odstraňování
od 14. 7. 1997 do 14. 9. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání/
od 14. 7. 1997 do 14. 9. 2015
- pronájem bytových a nebytových prostor
od 14. 7. 1997 do 14. 9. 2015
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 14. 7. 1997 do 14. 9. 2015
- činnost účetních poradců
od 14. 7. 1997 do 14. 9. 2015
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 30. 7. 2020
- Společnost s ručením omezeným FAIR PLAY TREND, s.r.o. vznikla změnou právní formy z akciové společnosti FAIR PLAY TREND, a.s.
od 6. 10. 2015
- Valná hromada společnosti rozhodla dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) upsáním nových akcií určeným záj emcem s připuštěním možnosti započtení pohledávky takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 76.960.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů d evět set šedesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 119.680.000,- Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet d va miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním těchto nových akcií, které společnost vydá jako listinné akcie: Počet upisovaných akcií (celkem)...................................4.272 ks Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie.....................................10.000,- Kč Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:......42.720.000,- Kč Druh upisovaných akcií:...................................................kmenové Forma upisovaných akcií:.................................................na jméno (dále jen Akcie) III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie...................................10.000,- Kč Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií..................42.720.000,- Kč IV. Vzdání se přednostního práva na upisování akcií, vyloučení přednostního práva na upisování akcií Oba akcionáři společnosti, Ing. Miloš Vajner, nar. 2.1.1952, bytem Rozstání 5, Světlá pod Ještědem, PSČ 463 43, a Ing. Lidie Vajnerová, nar. 1.7.1955, bytem Liberec, Liberec XV - Starý Harcov, Ječná č.p. 930/8a, okr. Liberec, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti výslovně vzdali svého přednostního práva, a to svým prohlášením v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Valná hromada společnosti dále rozhodla dle ust. § 488 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního pr áva pro všechny akcionáře společnosti při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých), neboť je dán důležitý důvod spočívající ve skutečnosti, že up isované akcie (4.272 ks akcií s emisním kurzem jedné akcie 10.000,- Kč) budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein, která má vůči společnosti pohledávku, vůči které bude p řipuštěna možnost započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 4.272 ks specifikované pod bodem II. budou nabídnuty k upsání určenému zájemci - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. VII. Upisovací lhůty Určený zájemce je povinen upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě: nejpozději do 30.6.2015 (včetně). VIII. Účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kurs Účet u banky pro splacení emisního kursu: 905xxxx. Lhůta pro splacení emisního kursu: upisovatel splatí emisní kurs nejpozději do 30.7.2015 (včetně). IX. Připuštění možnosti započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Valná hromada připouští možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a v této souvislosti určuje pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení a určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka: Proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) může být započtena pohledávka určeného zájemce - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz , Aeulestrasse 5, Liechtenstein, ve výši 42.723.369,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tři tisíce tři sta šedesát devět korun českých), a to v rozsahu, ve kterém se tyto pohledávky kryjí, tj. v částce 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva mi liony sedm set dvacet tisíc korun českých), přičemž pohledávka společnosti FILEA Aktiengesllschaft vznikla na základě dohody o novaci závazků uzavřené mezi společností FILEA Aktiengesellschaft jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 22.5.2015. Doh oda o zápočtu vzájemných pohledávek bude mezi společností a společnosti FILEA Aktiengesellschaft uzavřena nejpozději do 30.7.2015 (včetně), a to v sídle společnosti, tj. na adrese Jeronýmova 62/24, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec. Návrh dohody o zápočtu vzájemných pohledávek musí být před uzavřením dohody schválen valnou hromadou společnosti.
od 30. 8. 2001 do 23. 10. 2002
- Mimořádná valná hromada společnosti FAIR PLAY TREND, a.s. ze dne 22.2.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Celková částka zvýšení základního kapitálu bude činit dle mimořádné valné hromady společnosti ze dne 22.2.2001 částku 45.000.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 4.500 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie. c) Akcie, nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale budou upsány společností FAIR PLAY TRADE, spol. s r.o., IČO: 40762211, se sídlem Půlkruhová 16, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00. Upisovatel je povinen upsat nový vklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Emisní kurs je pro nový úpis stejný a činí 10.000,- Kč za jednu ackii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. e) Splatnost upsaných akcií bude stanovena do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku formou peněžitého vkladu ze strany společnosti FAIR PLAY TRADE, spol. s r.o. ve výši 45.000.000,- Kč a to na bankovní účet vedený u ČSOB Liberec.
od 23. 2. 1999 do 12. 10. 1999
- Mimořádná valná hromada konaná dne 28.7.1997 a řádná valná hromada konaná dne 21.7.1998 rozhodly o zvýšení základního jmění takto: a) Celková částka zvýšení základního jmění činí 30,960.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 3.096 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na majitele jako kmenové akcie. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku formou nepeněžitého vkladu - objektu domu č.p. 24/62 se stavební parcelou č. 318 v Liberci Horním Růžodole, v Jeronýmově ulici čp. 24/62, který je osobním vlastnictvím akcionářů, do akciové společnosti. f) Upisovatel je povinen upsat nepeněžitý vklad v termínu do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 23. 2. 1999 do 12. 10. 1999
- cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Josefa Slavíčka ze dne 15.7.1998 pod č.j. 1450/092/1998 na částku 31,100.000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Petra Švorce ze dne 17.7.1998 pod č.j. 1786/1998 na částku 32,200.000,- Kč.
od 14. 7. 1997 do 12. 10. 1999
- Splaceno: 100 %
Kapitál
od 30. 7. 2020
Základní kapitál 119 680 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 10. 2015 do 30. 7. 2020
Základní kapitál 119 680 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 10. 2002 do 6. 10. 2015
Základní kapitál 76 960 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 1999 do 23. 10. 2002
Základní kapitál 31 960 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 7. 1997 do 12. 10. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 16. 2. 2017 do 30. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 11 968 v zaknihované podobě.
od 16. 2. 2017 do 30. 7. 2020
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností.
od 6. 10. 2015 do 16. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 11 968 v listinné podobě.
od 6. 10. 2015 do 16. 2. 2017
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností.
od 14. 9. 2015 do 6. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 7 696 v listinné podobě.
od 14. 9. 2015 do 6. 10. 2015
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností.
od 23. 10. 2002 do 14. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 696.
od 12. 10. 1999 do 23. 10. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 196.
od 14. 7. 1997 do 12. 10. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 30. 7. 2020
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ, MBA - jednatel
Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Ječná, PSČ 460 15
den vzniku členství: 30. 7. 2020
den vzniku funkce: 30. 7. 2020
od 30. 7. 2020
Ing. MILOŠ VAJNER - jednatel
Světlá pod Ještědem - Rozstání, , PSČ 463 43
den vzniku členství: 30. 7. 2020
den vzniku funkce: 30. 7. 2020
od 12. 4. 2019 do 12. 4. 2019
Ing. EMANUEL KRÁTKÝ - člen představenstva
Liberec - Liberec XIII-Nové Pavlovice, Borový vrch, PSČ 460 01
den vzniku členství: 15. 6. 2017 - 14. 6. 2018
od 12. 4. 2019 do 25. 7. 2020
Ing. MARCEL KRATOCHVÍL - místopředseda představenstva
Liberec - Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, PSČ 463 12
den vzniku členství: 15. 6. 2017 - 27. 5. 2020
den vzniku funkce: 15. 6. 2017 - 27. 5. 2020
od 12. 4. 2019 do 30. 7. 2020
Ing. MILOŠ VAJNER - předseda představenstva
Světlá pod Ještědem - Rozstání, , PSČ 463 43
den vzniku členství: 15. 6. 2017
den vzniku funkce: 15. 6. 2017
od 6. 10. 2015 do 12. 4. 2019
Ing. MARCEL KRATOCHVÍL - místopředseda představenstva
Liberec - Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 5. 2015 - 27. 5. 2014
od 6. 10. 2015 do 12. 4. 2019
Ing. EMANUEL KRÁTKÝ - člen představenstva
Liberec - Liberec XIII-Nové Pavlovice, Borový vrch, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 27. 5. 2014
od 14. 9. 2015 do 14. 9. 2015
Ing. MILOŠ VAJNER - člen představenstva
Světlá pod Ještědem - Rozstání, , PSČ 463 43
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 14. 9. 2015 do 14. 9. 2015
Ing. EMANUEL KRÁTKÝ - člen představenstva
Liberec - Liberec XIII-Nové Pavlovice, Borový vrch, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 14. 9. 2015 do 6. 10. 2015
Ing. MARCEL KRATOCHVÍL - člen představenstva
Liberec - Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 14. 9. 2015 do 6. 10. 2015
Ing. EMANUEL KRÁTKÝ - místopředseda představenstva
Liberec - Liberec XIII-Nové Pavlovice, Borový vrch, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 29. 5. 2012 - 26. 5. 2015
od 14. 9. 2015 do 12. 4. 2019
Ing. MILOŠ VAJNER - předseda představenstva
Světlá pod Ještědem - Rozstání, , PSČ 463 43
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 29. 5. 2012 - 27. 5. 2014
od 30. 7. 2015 do 14. 9. 2015
Ing. EMANUEL KRÁTKÝ - místopředseda představenstva
Liberec - Liberec XIII-Nové Pavlovice, Borový vrch, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 29. 5. 2007 - 29. 5. 2012
od 28. 6. 2013 do 14. 9. 2015
Ing. MILOŠ VAJNER - předseda představenstva
Světlá pod Ještědem - Rozstání, , PSČ 463 43
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 29. 5. 2102
den vzniku funkce: 29. 5. 2007 - 29. 5. 2012
od 28. 6. 2013 do 14. 9. 2015
Ing. MARCEL KRATOCHVÍL - člen představenstva
Liberec - Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, PSČ 463 12
den vzniku členství: 28. 5. 2008 - 29. 5. 2012
od 3. 7. 2008 do 28. 6. 2013
Ing. Marcel Kratochvíl - člen představenstva
Liberec 23, Mařanova 349, PSČ 463 13
den vzniku členství: 28. 5. 2008
od 23. 8. 2007 do 3. 7. 2008
Ing. Jaroslav Bařinka - člen představenstva
Liberec 23, Nová Cesta 457, PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 28. 5. 2008
od 23. 8. 2007 do 28. 6. 2013
Ing. Miloš Vajner - předseda představenstva
Dlouhý Most, 301, PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 29. 5. 2007
od 23. 8. 2007 do 30. 7. 2015
Ing. Emanuel Krátký - místopředseda představenstva
Liberec, Borový vrch 293, PSČ 460 14
den vzniku členství: 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 29. 5. 2007
od 14. 4. 2004 do 23. 8. 2007
ing. Emanuel Krátký - Místopředseda představenstva
Liberec, Borový Vrch 293
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 3. 2. 2004 - 29. 5. 2007
od 28. 11. 2003 do 14. 4. 2004
Ing. Jan Ullmann - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Pražského povstání 386/17
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 3. 2. 2004
den vzniku funkce: 18. 5. 2000 - 3. 2. 2004
od 10. 7. 2001 do 28. 11. 2003
Ing. Jan Ullmann - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Na úbočí 29, PSČ 466 05
den vzniku členství: 18. 5. 2000
den vzniku funkce: 18. 5. 2000
od 18. 4. 2001 do 23. 8. 2007
Ing. Miloš Vajner - Předseda představenstva
Liberec 23, V cihelně 419, PSČ 463 13
den vzniku členství: 20. 3. 2000 - 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 20. 3. 2000 - 29. 5. 2007
od 18. 4. 2001 do 23. 8. 2007
Ing. Jaroslav Bařinka - Člen představenstva
Liberec 23, Nová Cesta 457, PSČ 463 12
den vzniku členství: 2. 9. 1999 - 29. 5. 2007
od 3. 12. 1999 do 18. 4. 2001
Ing. Karel Klika - Předseda představenstva
Liberec 3, Domažlická 769/25, PSČ 460 10
od 3. 12. 1999 do 18. 4. 2001
Ing. Jaroslav Bařinka - Člen představenstva
Liberec 6, Červeného 611/7, PSČ 460 06
od 3. 12. 1999 do 10. 7. 2001
Ing. Jaroslav Rada - Místopředseda představenstva
Holešov, Kráčiny 285
od 12. 10. 1999 do 3. 12. 1999
Ing. Lidie Vajnerová - Místopředseda představenstva
Liberec 23, V cihelně 419
od 14. 7. 1997 do 12. 10. 1999
Ing. Lidie Vajnerová - Člen představenstva
Liberec 23, V cihelně 419
od 14. 7. 1997 do 3. 12. 1999
Ing. Jaroslav Rada - Předseda představenstva
Holešov, Kráčiny 285
od 14. 7. 1997 do 3. 12. 1999
Ing. Emanuel Krátký - Člen představenstva
Liberec XIII, Borový vrch 293/25
od 30. 7. 2020
Každý jednatel jedná za společnost samostatně.
od 6. 10. 2015 do 30. 7. 2020
Společnost zastupuje každý z členů představenstva ve všech věcech samostatně.
od 14. 9. 2015 do 6. 10. 2015
Společnost zastupují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.
od 12. 10. 1999 do 14. 9. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda, či místopředseda představenstva. Za společnost se podepisují společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda, či místopředseda představenstva a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a funkci v představenstvu společnosti.
od 14. 7. 1997 do 12. 10. 1999
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva.
Dozorčí rada
od 12. 4. 2019 do 30. 7. 2020
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Ječná, PSČ 460 15
den vzniku členství: 15. 6. 2017
od 16. 10. 2017 do 12. 4. 2019
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Ječná, PSČ 460 15
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 29. 5. 2012 - 27. 5. 2014
od 14. 9. 2015 do 14. 9. 2015
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ - člen dozorčí rady
Dlouhý Most, , PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 14. 9. 2015 do 16. 10. 2017
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ - předseda dozorčí rady
Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Ječná, PSČ 460 15
den vzniku členství: 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 29. 5. 2012
od 14. 9. 2015 do 16. 10. 2017
IVAN ZVOLÁNEK - člen dozorčí rady
Stráž nad Nisou, Studánecká, PSČ 463 03
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 5. 10. 2017
od 14. 9. 2015 do 16. 10. 2017
PAVEL ŠRAJER - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec III-Jeřáb, Americká, PSČ 460 07
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 5. 10. 2017
od 6. 8. 2015 do 14. 9. 2015
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ - předseda dozorčí rady
Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Ječná, PSČ 460 15
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 29. 5. 2012
den vzniku funkce: 29. 5. 2007 - 29. 5. 2012
od 18. 8. 2013 do 6. 8. 2015
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ - předseda dozorčí rady
Dlouhý Most, , PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 29. 5. 2007
od 3. 7. 2008 do 14. 9. 2015
Pavel Šrajer - člen dozorčí rady
Liberec 3, Americká 674/51, PSČ 460 07
den vzniku členství: 28. 5. 2008 - 29. 5. 2012
od 23. 8. 2007 do 3. 7. 2008
Ing. Marcel Kratochvíl - člen dozorčí rady
Liberec 23, Mařanova 349
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 28. 5. 2008
od 23. 8. 2007 do 18. 8. 2013
Ing. Lidie Vajnerová - předseda dozorčí rady
Dlouhý Most, 301, PSČ 463 12
den vzniku členství: 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 29. 5. 2007
od 23. 8. 2007 do 14. 9. 2015
Ivan Zvolánek - člen dozorčí rady
Stráž nad Nisou, Studánecká 96
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 29. 5. 2012
od 14. 4. 2004 do 23. 8. 2007
ing. Marcel Kratochvíl - Člen dozorčí rady
Liberec 23, Mařanova 349
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 29. 5. 2007
od 28. 11. 2003 do 23. 8. 2007
Ivan Zvolánek - člen dozorčí rady
Stráž nad Nisou, Studánecká 96
den vzniku členství: 8. 10. 2002 - 29. 5. 2007
od 10. 7. 2001 do 14. 4. 2004
Ing. Emanuel Krátký - Člen dozorčí rady
Liberec, Borový Vrch 293, PSČ 460 14
den vzniku členství: 18. 5. 2000 - 3. 2. 2004
od 3. 12. 1999 do 23. 8. 2007
Ing. Lidie Vajnerová - Předseda dozorčí rady
Liberec 23, V cihelně 419
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 29. 5. 2007
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 29. 5. 2007
od 14. 7. 1997 do 3. 12. 1999
Ing. Jan Majzner - Předseda dozorčí rady
Liberec 1, Felberova 123/3
od 14. 7. 1997 do 10. 7. 2001
Ing. Jiří Velechovský - Člen dozorčí rady
Liberec, Černého 61
od 14. 7. 1997 do 28. 11. 2003
Milada Stránská - Člen dozorčí rady
Liberec XII, Letná 530/41
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 8. 10. 2002
Společníci s vkladem
od 30. 7. 2020
Ing. MILOŠ VAJNER
Světlá pod Ještědem - Rozstání, , PSČ 463 43
Vklad: 38 480 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 481/1496
od 30. 7. 2020
Ing. LIDIE VAJNEROVÁ, MBA
Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Ječná, PSČ 460 15
Vklad: 38 480 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 481/1496
od 30. 7. 2020
FILEA Aktiengesellschaft
Vaduz, Aeulestrasse 5, Lichtenštejnské knížectví
Vklad: 42 720 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 534/1496
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+18
+
-
2.Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-13
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-47
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-49
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-56
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services