Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Fotbalový Klub Jablonec, a.s.
IČO: 25023144

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 7. 1997
Obchodní firma
od 1. 7. 2015

Fotbalový Klub Jablonec, a.s.

od 25. 7. 2008 do 1. 7. 2015

FK BAUMIT Jablonec, a.s.

od 7. 7. 1997 do 25. 7. 2008

FK Jablonec 97, a.s.

Sídlo
od 22. 4. 2008 do 28. 7. 2014
Jablonec nad Nisou, U Stadionu 4904/5, PSČ 466 01
od 20. 3. 2002 do 22. 4. 2008
Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1348/5, PSČ 466 01
od 7. 7. 1997 do 20. 3. 2002
Jablonec nad Nisou, U stadionu 5, PSČ 466 01
IČO
od 7. 7. 1997

25023144

Identifikátor datové schránky:i5ud5m2
Právní forma
od 7. 7. 1997
Akciová společnost
Spisová značka1010 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 6. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 7. 1997 do 6. 2. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej
od 7. 7. 1997 do 6. 2. 2009
- organizační a zprostředkovatelská činnost v oblasti sportu
od 7. 7. 1997 do 6. 2. 2009
- pronájem sportovního zařízení a nebytových prostor
od 7. 7. 1997 do 6. 2. 2009
- reklamní a propagační činnost
od 7. 7. 1997 do 6. 2. 2009
- marketingová činnost
od 7. 7. 1997 do 6. 2. 2009
- provozování sportovní činnosti - kopaná
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 7. 2014 do 8. 11. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 28. 7. 2014 do 8. 11. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 1. 2009 do 6. 2. 2009
- Zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření ekonomických předpokladů pro stabilizaci a další rozvoj sportovních aktivit společnosti, posílení její kapitálové přiměřenosti, zajištění kontinuálního růstu společnosti v oblastech předmětu podnikání, zefektivnění činnosti společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní částky 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) o částku 320.400.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 350.400. 000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů čtyři sta tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota nově vydávaných akcií: Druh: kmenové Podoba: listinná Forma: na jméno Počet: 3.204 ks (slovy: tři tisíce dvě stě čtyři kusů) Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou upsány předem určeným záje mcem postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Poukázky na akcie nebudou vydány. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci představenstvem. V případě, že upisování začne dříve, než rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zaps áno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí (usnesení) val né hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně zamítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určenému zájemci do 5 (pěti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií nepenězitým vkladem je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne úpisu. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou majetková práva vázaná ke kmeni pojištěnců (hráčů fotbalového klubu - společnosti) z uzavřených pojistných smluv, jejichž držitelem je Miroslav Pelta, r.č. xxxx, bytem Jablonec nad Nisou, Puškinova 4780/6. Nepeněžitý vklad je plně hospodářsky využitelný pro společnost ve vztahu k předmětu podnikání a upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dále specifikovaným je v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžitý vklad je blíže specifikován a výše jeho ocenění byla určena (byl oceněn) na základě znaleckého posudku vyhotoveného znalcem Ing. Otto Šmídou, jmenovaným Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, č.j. 38 Nc 65/2008 - 10 ze dne 26.8.2 008, zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 783/58/08 ze dne 19.11.2008, částkou 320.413.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet milionů čtyři sta třináct tisíc korun českých). Všechny akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Miroslav Pelta, r.č. xxxx, bytem Jablonec nad Nisou, Puškinova 4780/6, kterému bude nabídnuto za shora specifikovaný nepeněžitý vklad k úpisu 3.204 (slovy tři tisíce dvě stě čtyři) kusů nových listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií (tj. emisním kursem) tj. částka 13.000,- Kč (třináct tisíc korun českých) bude v souladu s § 163a odst. 3 ObchZ převedena a zaúčtována do rezervního fondu společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nov é akcie nebo zatímní listy.
od 21. 11. 1997 do 15. 7. 1998
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění dle § 190 a § 203 obchodního zákoníku: Jediný akcionář Bižuterie Česká Mincovna, a.s. rozhodl dne 24.10.1997 o zvýšení základního jmění o částku 29 000 000,- Kč bez připuštění upisování akcií nad tuto částku. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 290 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 100 000,- Kč každé akcie a proběhne v jednom upisovacím kole. Všech 290 kusů nově vydaných akcií bude upsáno na základě § 203 a § 204a obchodního zákoníku jediným akcionářem Bižuterie Česká Mincovna a.s., a to do 15ti dnů po zveřejnění zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet číslo 1312xxxx vedený u Komerční banky a.s. Praha, okr. pobočka v Jablonci nad Nisou. Úpis akcií se bude konat v sídle obchodní společnosti.
od 7. 7. 1997 do 20. 3. 2002
- Jediný akcionář: Obchodní jméno /název/: Bižuterie Česká Mincovna, akciová společnost Sídlo: Jablonec nad Nisou, U přehrady Identifikační číslo: 00012572
Kapitál
od 6. 2. 2009
Základní kapitál 350 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 7. 1998 do 6. 2. 2009
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 11. 1997 do 15. 7. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 7. 1997 do 21. 11. 1997
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 504.
od 28. 7. 2014
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady společnosti, přičemž při jakémkoliv zcizení akcií svědčí ostatním akcionářům společnosti předkupní právo k převáděným akciím.
od 6. 2. 2009 do 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 204.
od 20. 3. 2002 do 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 20. 3. 2002 do 28. 7. 2014
Akcie mají listinnou podobu.
od 15. 7. 1998 do 20. 3. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300.
od 7. 7. 1997 do 15. 7. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 11. 10. 2016
ADRIANUS LEONARDUS FRANCISCUS KRUF - předseda představenstva
Černolice, Všenorská, PSČ 252 10
den vzniku členství: 24. 9. 2016
den vzniku funkce: 24. 9. 2016
od 11. 10. 2016
Ing. ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Tichá, PSČ 466 02
den vzniku členství: 24. 9. 2016
den vzniku funkce: 24. 9. 2016
od 11. 10. 2016
MIROSLAV PELTA - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Puškinova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 24. 9. 2016
od 11. 3. 2016 do 11. 10. 2016
PETR FLODRMAN - člen představenstva
Pulečný, , PSČ 468 02
den vzniku členství: 18. 2. 2016 - 23. 9. 2016
od 26. 1. 2015
JAROSLAV REZÁK - člen představenstva
Říčany - Pacov, Nad Bahnivkou, PSČ 251 01
den vzniku členství: 10. 12. 2014
od 26. 1. 2015 do 11. 3. 2016
Mgr. PETR DOLEŽAL - člen představenstva
Jílové u Prahy, Na Tobole, PSČ 254 01
den vzniku členství: 10. 12. 2014 - 15. 2. 2016
od 28. 7. 2014 do 26. 1. 2015
ZDENĚK SCHEIB - člen představenstva
Desná - Desná I, Sluneční, PSČ 468 61
den vzniku členství: 9. 8. 2011 - 10. 12. 2014
od 28. 7. 2014 do 26. 1. 2015
JAROSLAV REZÁK - člen představenstva
Říčany - Pacov, Nad Bahnivkou, PSČ 251 01
den vzniku členství: 30. 11. 2009 - 30. 11. 2014
od 28. 7. 2014 do 11. 10. 2016
Ing. ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Tichá, PSČ 466 02
den vzniku členství: 9. 8. 2011 - 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2011 - 9. 8. 2016
od 28. 7. 2014 do 11. 10. 2016
MIROSLAV PELTA - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Puškinova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 9. 8. 2011 - 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2011 - 9. 8. 2016
od 8. 6. 2014 do 28. 7. 2014
MIROSLAV PELTA - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Puškinova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 9. 5. 2014 do 28. 7. 2014
Ing. ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Tichá, PSČ 466 02
den vzniku členství: 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 21. 9. 2013 do 28. 7. 2014
ZDENĚK SCHEIB - člen představenstva
Desná - Desná I, Sluneční, PSČ 468 61
den vzniku členství: 9. 8. 2011
od 6. 3. 2013 do 1. 7. 2015
MICHAL KRAUS - člen představenstva
Slaná - Bořkov, , PSČ 512 01
den vzniku členství: 6. 12. 2012 - 21. 5. 2015
od 24. 8. 2011 do 21. 9. 2013
Zdeněk Scheib - člen představenstva
Desná I, 408, PSČ 468 61
den vzniku členství: 9. 8. 2011
od 24. 8. 2011 do 9. 5. 2014
Ing. Zdeňka Truhlářová - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Tichá 4418/23, PSČ 466 02
den vzniku členství: 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 24. 8. 2011 do 8. 6. 2014
Miroslav Pelta - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Puškinova 4780/6, PSČ 466 01
den vzniku členství: 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 28. 12. 2009 do 28. 7. 2014
Jaroslav Rezák - člen představenstva
Most, Lidická 80/8, PSČ 434 01
den vzniku členství: 30. 11. 2009
od 22. 4. 2008 do 24. 8. 2011
Ing. Zdeňka Truhlářová - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Tichá 23, PSČ 466 02
den vzniku členství: 26. 5. 2006 - 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2006 - 9. 8. 2011
od 22. 4. 2008 do 6. 3. 2013
Mgr. Ing. Michal Kraus - člen
Slaná - Bořkov, 100, PSČ 512 01
den vzniku členství: 12. 11. 2007 - 6. 12. 2012
od 28. 11. 2006 do 22. 4. 2008
Ing. Zdeňka Truhlářová - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Tichá 23, PSČ 466 02
den vzniku členství: 7. 7. 1997 - 26. 5. 2006
den vzniku funkce: 3. 11. 2006
od 28. 11. 2006 do 24. 8. 2011
Miroslav Pelta - místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Puškinova 4780/6, PSČ 466 01
den vzniku členství: 26. 5. 2006 - 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2006 - 9. 8. 2011
od 10. 10. 2006 do 28. 11. 2006
Miroslav Pelta - člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Puškinova 4780/6, PSČ 466 01
den vzniku členství: 26. 5. 2006
od 10. 10. 2006 do 24. 8. 2011
Zdeněk Scheib - člen představenstva
Desná I, 408, PSČ 468 61
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 9. 8. 2011
od 25. 3. 2004 do 28. 8. 2004
Pavel Marek - Člen představenstva
Černošice, Rumunská 609
den vzniku členství: 22. 12. 2003 - 11. 3. 2004
od 25. 3. 2004 do 10. 10. 2006
ing. Libor Ježek - Předseda představenstva
Tanvald, U Lesíka 615, PSČ 468 01
den vzniku členství: 22. 12. 2003 - 30. 6. 2006
den vzniku funkce: 22. 12. 2003 - 30. 6. 2006
od 8. 6. 2000 do 25. 3. 2004
Ing. Petr Krupka - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Rabasova 4
den vzniku členství: 19. 7. 2000 - 22. 12. 2003
od 11. 8. 1999 do 8. 6. 2000
Miroslav Pelta - Člen představenstva
Jablonec nad Nisou, Pražská 166
od 11. 8. 1999 do 25. 3. 2004
Pavel Marek - Předseda představenstva
Černošice, Rumunská 609
den vzniku členství: 7. 7. 1997 - 22. 12. 2003
den vzniku funkce: 7. 7. 1997 - 22. 12. 2003
od 7. 7. 1997 do 11. 8. 1999
Miroslav Pelta - Předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Pražská 166
od 7. 7. 1997 do 11. 8. 1999
Pavel Marek - Člen představenstva
Černošice, Rumunská 609
od 7. 7. 1997 do 28. 11. 2006
Ing. Zdeňka Truhlářová - Místopředseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Tichá 23
den vzniku členství: 7. 7. 1997
den vzniku funkce: 7. 7. 1997 - 3. 11. 2006
od 28. 7. 2014
Společnost zastupuje představenstvo společnosti, a to tak, že samostatně společnost zastupuje předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva, nebo společně společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva.
od 24. 8. 2011 do 28. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti, a to buď samostatně předsedou představenstva nebo samostatně místopředsedou představenstva nebo společně dvěma členy představenstva.
od 7. 7. 1997 do 24. 8. 2011
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva nebo prokurista samostatně.
Prokura
od 11. 3. 2016
PETR FLODRMAN
Pulečný, , PSČ 468 02
od 11. 3. 2016
- Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně, a to ve všech právních jednáních, k nimž dochází při provozu společnosti. Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci ve vlastnictví společnosti.
od 8. 11. 2014 do 11. 3. 2016
Mgr. PETR DOLEŽAL
Jílové u Prahy, Na Tobole, PSČ 254 01
od 8. 11. 2014 do 11. 3. 2016
- Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně, a to ve všech právních jednáních, k nimž dochází při provozu FK BAUMIT Jablonec, a.s. Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci ve vlastnictví společnosti.
Dozorčí rada
od 11. 10. 2016
Ing. ZDENĚK JANEČEK - předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Puškinova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 24. 9. 2016
den vzniku funkce: 24. 9. 2016
od 11. 10. 2016
Ing. MIROSLAV JOTOV - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové, PSČ 466 01
den vzniku členství: 24. 9. 2016
od 1. 7. 2015
Ing. OTAKAR HAVEL - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XXV-Vesec, Dobrodružná, PSČ 463 12
den vzniku členství: 21. 5. 2015
od 28. 7. 2014 do 1. 7. 2015
Mgr. PETR KARÁSEK - Místopředseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Pod Lesem, PSČ 466 02
den vzniku členství: 9. 8. 2011 - 21. 5. 2015
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 28. 7. 2014 do 11. 10. 2016
Ing. ZDENĚK JANEČEK - Předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Puškinova, PSČ 466 01
den vzniku členství: 9. 8. 2011 - 9. 8. 2016
den vzniku funkce: 9. 8. 2011 - 9. 8. 2016
od 28. 7. 2014 do 11. 10. 2016
Ing. MIROSLAV JOTOV - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové, PSČ 466 01
den vzniku členství: 9. 8. 2011 - 9. 8. 2016
od 15. 5. 2014 do 28. 7. 2014
Mgr. PETR KARÁSEK - Místopředseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Pod Lesem, PSČ 466 02
den vzniku členství: 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 24. 8. 2011 do 15. 5. 2014
Mgr. Petr Karásek - Místopředseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Pod Lesem 4522/1a, PSČ 466 02
den vzniku členství: 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 24. 8. 2011 do 28. 7. 2014
Ing. Zdeněk Janeček - Předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Puškinova 2596/12, PSČ 466 01
den vzniku členství: 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 9. 8. 2011
od 24. 8. 2011 do 28. 7. 2014
Ing. Miroslav Jotov - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 2834/9, PSČ 466 01
den vzniku členství: 9. 8. 2011
od 22. 4. 2008 do 24. 8. 2011
Ing. Miroslav Jotov - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 9, PSČ 466 01
den vzniku členství: 26. 5. 2006 - 9. 8. 2011
od 22. 4. 2008 do 24. 8. 2011
Ing. Zdeněk Janeček - Předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Puškinova 12, PSČ 466 01
den vzniku členství: 26. 5. 2006 - 9. 8. 2011
den vzniku funkce: 26. 5. 2006 - 9. 8. 2011
od 25. 3. 2004 do 24. 8. 2011
Mgr. Petr Karásek - Místopředseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Pod Lesem 1a, PSČ 466 02
den vzniku členství: 22. 12. 2003 - 22. 3. 2009
den vzniku funkce: 22. 12. 2003 - 22. 3. 2009
od 25. 3. 2004 do 24. 8. 2011
ing. Petr Krupka - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Rabasova 4, PSČ 466 04
den vzniku členství: 22. 12. 2003 - 22. 3. 2009
od 20. 3. 2002 do 25. 3. 2004
Jaroslav Novák - Místopředseda dozorčí rady
Praha 8, Mazovská 479, PSČ 181 00
den vzniku členství: 18. 6. 2001 - 22. 12. 2003
den vzniku funkce: 18. 6. 2001 - 22. 12. 2003
od 20. 3. 2002 do 25. 3. 2004
Ing. Ervín Appelfeld - Člen dozorčí rady
Turnov, Mašov 230, PSČ 512 01
den vzniku členství: 18. 6. 2001 - 22. 12. 2003
od 20. 3. 2002 do 22. 4. 2008
Ing. Zdeněk Janeček - Předseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Lípová 4
den vzniku členství: 7. 7. 1997 - 26. 5. 2006
den vzniku funkce: 18. 6. 2001 - 26. 5. 2006
od 6. 4. 1998 do 22. 4. 2008
Ing. Miroslav Jotov - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 9
den vzniku členství: 7. 7. 1997 - 26. 5. 2006
od 7. 7. 1997 do 7. 7. 1997
Ing. Petr Fiala - Člen dorozčí rady
Praha 10, Strašnické 22
den vzniku členství: 7. 7. 1997
od 7. 7. 1997 do 6. 4. 1998
Ing. Miroslav Jotov - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 9
od 7. 7. 1997 do 20. 3. 2002
Mgr. Stanislav Pěnička - Předseda dozorčí rady
Tanvald, Vítězná 168
den vzniku členství: 18. 6. 2001
den vzniku funkce: 18. 6. 2001
od 7. 7. 1997 do 20. 3. 2002
Ing. Zdeněk Janeček - Místopředseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Lípová 4
od 7. 7. 1997 do 20. 3. 2002
Dipl. Vw. Kurt Mignon - Člen dozorčí rady
Innsbruck, Kaiser Franz Josef 1, Rakouská republika
od 7. 7. 1997 do 25. 3. 2004
Ing. Petr Fiala - Člen dorozčí rady
Praha 10, Ke Strašnické 22
den vzniku členství: 7. 7. 1997 - 22. 12. 2003
od 7. 7. 1997 do 10. 10. 2006
Ing. Vladimír Veselý - Člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Mšenská 10
den vzniku členství: 7. 7. 1997 - 26. 5. 2006
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 659,94 Kč
Expobank CZ 2 661,50 Kč
Sberbank CZ 2 675,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 712,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

-11
+
-
2.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-21
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-45
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-64
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-67
+
-

Články na Heroine.cz

Joker: monstrum pro rok 2019

Joker: monstrum pro rok 2019

Jeden z nejslavnějších komiksových záporáků překročil hranice žánru. O to je děsivější:...více

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Česká vláda by dnes měla projednávat, jak činí každý rok, Zprávu o rovnosti žen a mužů...více

Když muži vyprávějí svět

Když muži vyprávějí svět

Mírou všech věcí je člověk, říká řecký filozof. Ve skutečnosti se ale svět celá tisíciletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: nárok na mateřskou
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > nárok na mateřskou

Otázka: Dobrý den, jsem těhotná a potřebuji ověřit, zda mám narok na placenou mateřskou dovolenou. Má první práce trvala od 27.8.2017 do 18.8.2019, od 19.8.2019 jsem nastoupila do nového zaměstnani, ale od 19.9.2019...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services