Farma Ploučnice a.s., IČO: 25024124 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Farma Ploučnice a.s. Údaje byly staženy 11. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25024124. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25024124 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 8. 1997
Obchodní firma
od 19. 11. 2003

Farma Ploučnice a.s.

od 13. 8. 1997 do 19. 11. 2003

PD - Skalice a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 11. 2013
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Česká Lípa
Obec: Horní Police
Část obce: Horní Police
Ulice: Školní
Adresní místo: Školní 92
PSČ: 47106
od 19. 11. 2003 do 6. 11. 2013
Horní Police, čp.1, PSČ 471 06
od 5. 1. 2000 do 19. 11. 2003
Velká Javorská 53, obec Žandov, pošta Valteřice, PSČ 471 05
od 13. 8. 1997 do 5. 1. 2000
Česká Lípa, Jiráskova 614, PSČ 470 01
IČO
od 13. 8. 1997

25024124

DIČ

CZ25024124

Identifikátor datové schránky:kt9d3gj
Právní forma
od 13. 8. 1997
Akciová společnost
Spisová značka1009 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 1. 8. 2018
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 18. 9. 2014
- zemědělská výroba podle zvláštního zákona
od 18. 9. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 9. 2004 do 18. 9. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 13. 8. 1997 do 18. 9. 2014
- zemmědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 13. 8. 1997 do 18. 9. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
Ostatní skutečnosti
od 16. 6. 2021
- Obchodní závod společnosti Farma Ploučnice a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavřen é dne 16. června 2021 mezi společností Farma Ploučnice a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů zejména ze Smlouvy o úvěru č. 2021006469, ve výši jistiny 37.610.000,-- EUR a souv isejících dluhů do částky 37.610.000,-- EUR, vznikajících nejpozději do 30. června 2041.
od 29. 11. 2016
- Valná hromada dne 15. listopadu 2016 schválila zvýšení základního kapitálu ve společnosti Farma Ploučnice a.s. (dále též jen "Společnost") takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 600.000,-- Kč (šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6 (šest) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno (dále společně též jen Akcie). 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti Verneřický Angus a.s., se sídlem Levínské Petrovice 35, 411 45 Lovečkovice, IČO 250 23 721, spisová značka B 1008 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též jen Zájemce). 4.Akcie je možno upsat ve lhůtě 21 (dvaceti jedna) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemci, a to v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. (od devíti do dvanácti hodin). Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne konání této valné hromady Společnosti. 5.Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 9.403.200,-- Kč (devět milionů čtyři sta tři tisíce dvě stě korun českých). Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považ uje za emisní ážio. 6.Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří část podílu Zájemce, a to část základního podílu ve společnosti RL - Management s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 250 08 510, spisová značka C 11200 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ve výši 7/385 (zlomek, v jehož čitateli je sedm a ve jmenovateli tři sta osmdesát pět), jemuž odpovídá vklad ve výši 280.000,-- Kč (dvě stě osmd esát tisíc korun českých), včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad bude vnesen v sídle advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3. Tento Nepeněžitý vklad bude vnesen tak, že Zájemce uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne upsání Akcií. Cena Nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 9.403.200,-- Kč (devět milionů čtyři sta tři tisíce dvě stě korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu provedl znalecký ústav - společnost RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 639 9 8 581, spisová značka B 3439 vedená u Městského soudu v Praze, zapsaný Ministerstvem spravedlnosti do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika dne 18. května 2001 pod značkou M 785/2001, na základě rozhodnutí o změně zápisu přiznané specializace č.j. 177/2009-OD-ZN/6 ze dne 9. září 2009 a rozhodnutí č.j. 124/2013-OSD-SZN/5 ze dne 20. srpna 2013, a to znaleckým posudkem č. 64 1/2016 ze dne 31. října 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu stanovena částkou 9.403.200,-- Kč ( devět milionů čtyři sta tři tisíce dvě stě korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které obdrží Zájemce za tento Nepeněžitý vklad jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie.
od 18. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 9. 2014 do 22. 10. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 18. 9. 2014 do 22. 10. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 2. 5. 2005
- Dne 11.3.2004 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku společnosti Farma Ploučnice, a.s. - Farma Kozly, Valteřice. Prodávajícím je Farma Ploučnice a.s., kupujícím je Zelená farma s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Kozly 106, PSČ 470 01, IČO 254 46 860.
od 23. 3. 2005 do 14. 2. 2006
- Valná hromada společnosti dne 27.1.2004 rozhodla takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.800.000,-Kč (slovy Šestmilionůosmsettisíckorunčeských) na 7.800.000,-Kč (slovy: Sedmmilionůosmsetitisíckorunčeských) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 68 (slovy: Šedesátosm) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, proto nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Verneřický Angus a.s., se sídlem Verneřice, Mírové nám. 142, PSČ 407 25, IČO: 250 23 721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1008 - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Spojené farmy a.s., Praha 6 - Dejvice, U Hadovky 10, PSČ 160 00, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne , kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v §205 odst. 3 obch.zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku - emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce společnosti Verneřický Angus a.s., který tvoří tyto nemovitosti: -kravín na parcele číslo 53 -kravín na parcele číslo 55 -parcela číslo 49/2 ostatní plocha -parcela číslo 53 zastavěná plocha a nádvoří -parcela číslo 54/2 ostatní plocha -parcela číslo 55 zastavěná plocha a nádvoří -parcela číslo 56/2 ostatní plocha v katastrálním území Velká Javorská, zapsané na listu vlastnictví číslo 73 pro obec Žandov a kat. území Velká Javorská u Katastrálního úřadu pro liberecký kraj Katastrálního pracoviště Česká Lípa, popsané a oceněné ve znaleckém posudku číslo 3364-024/04 z e dne 23.1.2004 znalce Mgr. Milana Špičky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky Liberec ze dne 10.10.2003 č.j. Nc 49/2003-7 na celkovou částku 6.875.670,- Kč, tj. slovy Šestmilionůosmsetsedmdesátpěttisícšestsetsedmdesátkorunčesk ých. -Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce Mgr. Milana Špičky na částku 6 .875.670,- Kč, tj. slovy Šestmilionůosmsetsedmdesátpěttisícšestsetsedmdesátkorunčeských, z níž se na zvýšení základního kapitálu započítá vá částka 6.800.000,-Kč, tj.slovy Šestmilionůosmsettisíckorunčeských. -Schvaluje se počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, které budou vydány za tento nepeněžitý vklad takto: 68 (slovy Šedesátosm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:Jednostotisíckorunčeských), v listinné podobě, znějící na jméno -Lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu se určují takto: předem určený zájemce je povinen splatit celý emistní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o zapsání nových akcií s úřed ně ověřenými podpisy, ve Velké Javorské, v areálu, v němž se nachází předmět nepeněžitého vkladu, a to před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu , jakožto vkladat el, předá společnosti písemně předmět nepeněžitého vkladu.
od 13. 8. 1997 do 22. 3. 1999
- Akcionář: S - Management, s.r.o. IČO 61503894, se sídlem Rybná 14, Praha 1
Kapitál
od 29. 11. 2016
Základní kapitál 8 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2006 do 29. 11. 2016
Základní kapitál 7 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 8. 1997 do 14. 2. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 84 v listinné podobě.
od 29. 11. 2016
Práva a povinnosti spojené s akciemi určují stanovy společnosti uložené v sbírce listin. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena.
od 18. 9. 2014 do 29. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 78 v listinné podobě.
od 18. 9. 2014 do 29. 11. 2016
Práva a povinnosti spojené s akciemi určují stanovy společnosti uložené v sbírce listin. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena.
od 14. 2. 2006 do 18. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 78.
od 14. 2. 2006 do 18. 9. 2014
Akcie jsou vydány v podobě listinného cenného papíru.
od 13. 8. 1997 do 14. 2. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 13. 8. 1997 do 14. 2. 2006
Akcie jsou vydány v podobě listinného cenného papíru.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 7. 2021
MARTIN NĚMEČEK - člen představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
od 9. 7. 2021
ZDENĚK HAVELKA - člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
od 25. 11. 2016 do 9. 7. 2021
ZDENĚK HAVELKA - člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2019
od 22. 10. 2014 do 25. 11. 2016
ZDENĚK HAVELKA - člen představenstva
Prachatice - Prachatice II, Slámova, PSČ 383 01
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 22. 10. 2014 do 9. 7. 2021
MARTIN NĚMEČEK - člen představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2019
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
PETR KROGMAN - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
PETR KROGMAN - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
LUBOR KITZLER - člen představenstva
Janovice v Podještědí, , PSČ 463 53
den vzniku členství: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
LUBOR KITZLER - člen představenstva
Janovice v Podještědí, , PSČ 463 53
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
MILAN BOLESLAV - člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
MILAN BOLESLAV - člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
od 6. 11. 2013 do 22. 10. 2014
PETR KROGMAN - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
od 6. 11. 2013 do 22. 10. 2014
LUBOR KITZLER - člen představenstva
Janovice v Podještědí, , PSČ 463 53
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
od 6. 11. 2013 do 22. 10. 2014
MILAN BOLESLAV - člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
od 18. 10. 2013 do 6. 11. 2013
ing. MILAN BOLESLAV - člen představenstva
Horní Police, Na Vyhlídce, PSČ 471 06
den vzniku členství: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
od 26. 7. 2013 do 6. 11. 2013
Ing. PETR KROGMAN - Předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Suchdolské náměstí, PSČ 165 00
den vzniku členství: 19. 3. 2002 - 18. 3. 2005
den vzniku funkce: 19. 3. 2002 - 18. 3. 2005
od 19. 11. 2003 do 18. 10. 2013
ing. Milan Boleslav - člen představenstva
Horní Police, 203, PSČ 471 06
den vzniku členství: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
od 19. 11. 2003 do 6. 11. 2013
Lubor Kitzler - člen představenstva
Janovice v Podještědí, 20, PSČ 463 53
den vzniku členství: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
od 11. 6. 2002 do 19. 11. 2003
Ing. Jan Crha - Místopředseda představenstva
Aš, Kvapilova 3, PSČ 352 01
den vzniku členství: 19. 3. 2002 - 12. 5. 2003
den vzniku funkce: 19. 3. 2002 - 12. 5. 2003
od 11. 6. 2002 do 19. 11. 2003
Jan Polák - Člen představenstva
Rumburk, Lesní 53/25, PSČ 408 01
den vzniku členství: 19. 3. 2002 - 12. 5. 2003
od 11. 6. 2002 do 26. 7. 2013
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Praha 8, nám. Dr. V. Holého 1056/15, PSČ 180 00
den vzniku členství: 19. 3. 2002 - 18. 3. 2005
den vzniku funkce: 19. 3. 2002 - 18. 3. 2005
od 22. 3. 1999 do 11. 6. 2002
Ing. Jan Crha - Místopředseda představenstva
Aš, Kvapilova 3, PSČ 352 01
od 22. 3. 1999 do 11. 6. 2002
Jan Polák - Člen představenstva
Rumburk, Lesní 53/25, PSČ 408 01
od 13. 8. 1997 do 22. 3. 1999
MUDr. Miloš Kravciv - Místopředseda představenstva
Praha 6, Galandova 1233/9, PSČ 160 00
od 13. 8. 1997 do 22. 3. 1999
Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. - Člen představenstva
Praha 5, V břízkách 1025
od 13. 8. 1997 do 11. 6. 2002
Ing. Petr Krogman - Předseda představenstva
Nový Šaldorf 133, okres Znojmo
od 11. 2. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 18. 9. 2014 do 11. 2. 2015
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 19. 11. 2003 do 18. 9. 2014
Za společnost jedná a společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda je oprávněni jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva . Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.
od 13. 8. 1997 do 19. 11. 2003
Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva nebo 2 prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, připojí člen představenstva nebo prokurista svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.
Dozorčí rada
od 9. 7. 2021
MILAN TRNĚNÝ - člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
od 22. 10. 2014 do 9. 7. 2021
MILAN TRNĚNÝ - člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2019
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
KAMIL TOMAN - člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
KAMIL TOMAN - člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
MAGDALENA HRUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
MAGDALENA HRUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
RŮŽENA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 18. 3. 2005 - 10. 3. 2008
od 6. 11. 2013 do 6. 11. 2013
RŮŽENA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 8. 3. 2011
od 6. 11. 2013 do 22. 10. 2014
KAMIL TOMAN - člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
od 6. 11. 2013 do 22. 10. 2014
MAGDALENA HRUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
den vzniku funkce: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
od 6. 11. 2013 do 22. 10. 2014
RŮŽENA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 1. 10. 2014
od 18. 10. 2013 do 6. 11. 2013
KAMIL TOMAN - Člen dozorčí rady
Hostivice, Jasanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 19. 3. 2002 - 18. 3. 2005
od 18. 10. 2013 do 6. 11. 2013
Ing. MAGDALENA HRUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Arbesovo náměstí, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
den vzniku funkce: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
od 18. 10. 2013 do 6. 11. 2013
RŮŽENA NOVÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská, PSČ 407 25
den vzniku členství: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
od 19. 11. 2003 do 19. 11. 2003
Ing. Magdaléna Hrušková - předseda dozorčí rady
Praha 5, Arbesovo nám. 12, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 5. 2003
den vzniku funkce: 12. 5. 2003
od 19. 11. 2003 do 18. 10. 2013
Kamil Toman - Člen dozorčí rady
Hostivice, Prostřední 817, PSČ 253 01
den vzniku členství: 19. 3. 2002 - 18. 3. 2005
od 19. 11. 2003 do 18. 10. 2013
Ing. Magdalena Hrušková - předseda dozorčí rady
Praha 5, Arbesovo nám. 12, PSČ 150 00
den vzniku členství: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
den vzniku funkce: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
od 19. 11. 2003 do 18. 10. 2013
Růžena Nováková - člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská 325, PSČ 407 25
den vzniku členství: 12. 5. 2003 - 18. 3. 2005
od 11. 6. 2002 do 19. 11. 2003
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská 325, PSČ 407 25
den vzniku členství: 20. 7. 2000 - 12. 5. 2003
od 11. 6. 2002 do 19. 11. 2003
Kamil Toman - Člen dozorčí rady
Moravské Budějovice, Čechova 1217, PSČ 676 02
den vzniku členství: 19. 3. 2002
od 19. 7. 2001 do 11. 6. 2002
Růžena Nováková - Člen dozorčí rady
Verneřice, Příbramská 334, PSČ 407 25
od 19. 7. 2001 do 11. 6. 2002
Jaroslav Flieger - Člen dozorčí rady
Markvartice 211, PSČ 407 42
od 19. 7. 2001 do 19. 11. 2003
Ing. Magdalena Hrušková - Předseda dozorčí rady
Praha 5, Arbesovo nám. 12, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 7. 2000 - 12. 5. 2003
den vzniku funkce: 20. 7. 2000 - 12. 5. 2003
od 13. 8. 1997 do 19. 7. 2001
Ing. Gabriel Kovács - Předseda dozorčí rady
Praha 5, Žilovská 760, PSČ 155 00
od 13. 8. 1997 do 19. 7. 2001
Pavel Šebera - Člen dozorčí rady
Praha 5, Pavla Švandy 11, PSČ 150 00
od 13. 8. 1997 do 19. 7. 2001
Ing. Lucie Štětinová - Člen dozorčí rady
Perštejn, Sluneční 167, PSČ 431 63
Akcionáři
od 19. 7. 2001 do 11. 6. 2002
CPH a.s., IČO: 25096630
Praha 6 - Dejvice, U Hadovky 10, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+47

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+10

+
-
Jakub Štáfek
+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

0

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-5

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-73

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services