Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

NOVAK CV a.s., IČO: 25029096 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti NOVAK CV a.s.. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25029096. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25029096 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
DPH Registr dotací

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
5. 12. 1997
Datum výmazu
15. 3. 2016
Obchodní firma
NOVAK CV a.s.
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016
Adresa firmy
Ctiborova 1, 430 01 Chomutov
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 2. 4. 2002
Ctiborova 1192/1, 430 01 Chomutov
zapsáno 2. 4. 2002 vymazáno 15. 3. 2016
IČO
25029096
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016
DIČ
Identifikátor datové schránky
hcife6g
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016
Spisová značka
B 1065/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016

Poslední změny a události

15. 3. 2016
Vymazán způsob jednání: Představenstvo společnosti je jednočlenné. Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo navenek jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis jediný člen představenstva.
15. 3. 2016
Vymazán předmět podnikání: provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
15. 3. 2016
Vymazán předmět podnikání: podlahářství
15. 3. 2016
Vymazán předmět podnikání: ubytovací služby
15. 3. 2016
Vymazán předmět podnikání: truhlářství

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Agentážní činnost v oblasti sportu
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 26. 4. 2007
Hostinská činnost
zapsáno 26. 7. 2000 vymazáno 26. 4. 2007
Pořádání kulturních akcí
zapsáno 26. 7. 2000 vymazáno 26. 4. 2007
Čalounictví
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016
Zprostředkování obchodní činnosti
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 15. 3. 2016
Truhlářství
zapsáno 21. 12. 2000 vymazáno 15. 3. 2016
Ubytovací služby
zapsáno 23. 7. 2003 vymazáno 15. 3. 2016
Podlahářství
zapsáno 4. 11. 2004 vymazáno 15. 3. 2016
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 30. 11. 2004 vymazáno 15. 3. 2016
Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 26. 7. 1999
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 7. 1999 vymazáno 10. 12. 2003
51 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 12. 2003 vymazáno 15. 3. 2016
Akcie
100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 5. 12. 1997
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč druh - kmenové, podoba - listinná
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 10. 12. 2003
100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč druh - kmenové, podoba - listinná
zapsáno 10. 12. 2003 vymazáno 15. 3. 2016
50 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč druh - kmenové, podoba - listinná
zapsáno 10. 12. 2003 vymazáno 15. 3. 2016
Ostatní skutečnosti
Valná hromada dne 10.2.2003 rozhodla takto: a) Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti NOVAK CV a.s. ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a po zvýšení bude činit výše základního kapitálu 51 000 000 Kč (slovy: padesát jeden milion korun českých). Upisování akcií nad částku 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií takto: - počet: 50 (slovy: padesát) kusů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) - druh: kmenové - podoba: listinná - forma: na jméno c) Akcionáři společnosti se před jednáním valné hromady vzdali dle § 204a odst. 7 ObchZ svých přednostních práv na upsání nových akcií společnosti, akcie budou upsány akcionáři na základě dohody uzavřené podle § 205 ObchZ. Akcie budou upsány v sídle společnosti NOVAK CV a.s., Ctiborova 1192/1, do dvou týdnů ode dne, kdy představenstvo akcionářům písemně oznámí, že usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií. d) Nepeněžitý vklad bude splacen do dvou týdnů ode dne uzavření dohody podle § 205 ObchZ, a to na adrese nemovitosti Chomutov, Kostnická 4797. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ spolu s předáním nemovitosti. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti Jiřího Nováka, r. č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797, ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých) vůči společnosti NOVAK CV a.s., proti pohledávce společnosti NOVAK CV a. s. vůči akcionáři Jiřímu Novákovi, r. č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797 na splacení emisního kurzu ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku za převod 100 % obchodního podílu ve společnosti Výroba nábytku - Novák s.r.o., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01, identifikační číslo 46709509, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce číslo 2366, kterou uzavřeli dne 9. 1. 2003 převodce, Jiří Novák, r.č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797, a nabyvatel, společnost NOVAK CV a. s. se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01, identifikační číslo 25029096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1065, za částku 50.000.000,- Kč (slovy padesát miliónů korun českých). Obchodní podíl byl oceněn znalcem Bc. Martinem Jurenkou ve znaleckém posudku pořadové číslo 036/0036/02 ze dne 8.12.2002 částkou 50.000.000,- Kč (slovy padesát miliónů korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započetí jsou tyto: Akcionář společnosti Jiří Novák, r. č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797 je povinen předložit společnosti NOVAK CV a. s., nejpozději do sedmi dnů ode dne uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, návrh dohody o započetí části své peněžité pohledávky z titulu uzavřené smlouvy o převodu 100 % obchodního podílu ve společnosti Výroba nábytku - Novák s. r. o. vůči společnosti NOVAK CV a. s., ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti NOVAK CV a. s. vůči němu na splacení emisního kurzu akcií ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých). V návrhu dohody bude uvedeno, která část jeho pohledávek vůči společnosti NOVAK CV a. s. je předmětem započetí, jaká je jejich úhrnná výše a jejich splatnost. Společnost NOVAK CV a. s. je povinna návrh dohody akceptovat do sedmi dnů od jejího obdržení. Akcionář Jiří Novák starší a společnost NOVAK CV a. s. se mohou dohodnout, že započíst lze i pohledávky, které nejsou dosud splatné. Schvaluje se upisování části akcií nepeněžitým vkladem akcionáře Jiřího Nováka, r.č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797. Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 2132 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu v Chomutově - budova č. p. 4797 Chomutov občanská vybavenost na parcele 231/5 a pozemky zastavěná plocha a nádvoří 231/5 o výměře 687 m2 a ostatní plocha 231/3 o výměře 3636 m2, včetně venkovních úprav. V oddíle C listu vlastnictví je zapsáno zástavní právo k budově č. p. 4797 Chomutov na parcele 231/5 a pozemkům 231/5 a 231/3, pro Komerční banku a.s. pobočku Chomutov, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 27.6.1997, vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Chomutově čj. V2 2213/1997, právní účinky vkladu vznikly dnem 30.6.1997, k zajištění její pohledávky ve výši 7.000.000,- Kč (slovy sedm milionů korun českých). Ve znaleckém posudku Ing. Vladimíra Fouse, Chomutov, Kpt. Jaroše 3760, ze dne 25. 11. 2002, číslo 1381-94/2002/T jsou nemovitosti popsány, provedeny způsoby ocenění, uvedena hodnota nemovitosti ve výši 12.790.000,- Kč (slovy dvanáct milionů sedm set devadesát tisíc korun českých) po odečtení aktuální výše nesplaceného závazku zajištěného zástavním právem ke dni ocenění a že tato částka odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být dány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Dle potvrzení znalce ze dne 30. 1. 2003 nemá novela zákona o oceňování majetku vliv na metodiku ocenění ani na stanovenou obvyklou cenu a na způsob výpočtu a celkový výsledek nemá vliv ani vyhláška číslo 540/2002 Sb. Za tento nepeněžitý vklad akcionáře budou vydány akcie: - počet: 13 (slovy třináct) kusů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) - druh: kmenové - podoba: listinná - forma: na jméno
zapsáno 23. 7. 2003 vymazáno 30. 1. 2004
Vymazává se z obchodního rejstříku společnost NOVAK CV a.s., Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 43001, identifikační číslo 250 29 096. Právní důvod výmazu: Společnost byla z obchodního rejstříku vymazána na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-259, ze dne 11.5.2015, které nabylo právní moci dne 24.6.2015. Uvedeným usnesením byl konkurs na majetek dlužníka NOVAK CV a.s., Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 43001, identifikační číslo 250 29 096, zrušen podle § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.
zapsáno 15. 3. 2016 vymazáno 15. 3. 2016

Údaje o insolvencích

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky ze dne 30.3.2009, č.j. KSUL 44 INS 1679/2009-A-3. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 30.3.2009 v 11:18 hodin.
zapsáno 2. 4. 2009 vymazáno 8. 4. 2009
Insolvenční zápis: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 1679/2009-A-6 ze dne 1. dubna 2009, bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka - společnosti NOVAK CV a.s., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, IČ 250 29 096.
zapsáno 22. 5. 2013 vymazáno 22. 5. 2013
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.4.2009 č.j. KSUL 45 INS 2317/2009-A-3. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 24.4.2009 v 15:49 hodin.
zapsáno 21. 5. 2009 vymazáno 22. 10. 2015
Insolvenční zápis: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.5.2009 č.j. KSUL 45 INS 2317/2009-A-30 byl zjištěn úpadek dlužníka NOVAK CV a.s., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01, IČ 250 29 096 a jmenován insolvenční správce. Účinky rozhodnutí o zjištění úpadku nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 21.5.2009.
zapsáno 25. 5. 2009 vymazáno 22. 10. 2015
Insolvenční zápis: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 23.7.2009 č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-30, byla povolena reorganizace dlužníka NOVAK CV a.s., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01, IČ 250 29 096.
zapsáno 29. 7. 2009 vymazáno 22. 10. 2015
Insolvenční zápis: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.1.2011, č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-199 byla přeměněna reorganizace dlužníka NOVAK CV a.s., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01, IČ 250 29 096, na konkurs. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 27.1.2011.
zapsáno 1. 2. 2011 vymazáno 22. 10. 2015
Insolvenční zápis: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-259 ze dne 11. května 2015, které nabylo právní moci dne 24. června 2015, byl dle § 308 odst. 1 písm. d) IZ zrušen konkurs na majetek dlužníka NOVAK CV a.s, se sídlem Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01 Chomutov, IČ 250 29 096 z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.
zapsáno 22. 10. 2015 vymazáno 15. 3. 2016
Insolvenční správce
Ing. Václav Dlouhý
Jirkovská, 431 41 Chomutov - Údlice
zapsáno 25. 5. 2009 vymazáno 16. 2. 2016

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Richard Novák
Školní, 430 01 Chomutov
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 26. 7. 1999
Člen představenstva
Jiří Novák
SRN, 978 16 Lohr am Main, Pressnitzerstr. 4, Spolková republika Německo
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 25. 9. 1999
Předseda představenstva
Jiří Novák
Kostnická, 430 03 Chomutov
Den vzniku funkce: 6. 12. 2000
Den zániku funkce: 6. 12. 2003
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2000
Den zániku členstvi: 6. 12. 2003
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 14. 6. 2004
Člen představenstva
Ing. Václav Kaňák
Partyzánská, 312 19 Plzeň
Den vzniku členstvi: 26. 4. 1999
Den zániku členstvi: 26. 4. 2002
zapsáno 26. 7. 1999 vymazáno 14. 6. 2004
Člen představenstva
Jiří Novák
Kostnická, 430 03 Chomutov
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2000
Den zániku členstvi: 6. 12. 2003
zapsáno 25. 9. 1999 vymazáno 14. 6. 2004
Předseda představenstva
Jiří Novák
Kostnická, 430 03 Chomutov
Den vzniku funkce: 7. 12. 2003
Den zániku funkce: 20. 2. 2004
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2003
zapsáno 14. 6. 2004 vymazáno 11. 10. 2004
Člen představenstva
Ing. Václav Kaňák
Partyzánská, 312 19 Plzeň
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2002
zapsáno 14. 6. 2004 vymazáno 11. 10. 2004
Člen představenstva
Jiří Novák
Kostnická, 430 03 Chomutov
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2003
zapsáno 14. 6. 2004 vymazáno 11. 10. 2004
Člen představenstva
Jiří Novák
Kostnická, Chomutov
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2003
Den zániku členstvi: 7. 12. 2006
zapsáno 11. 10. 2004 vymazáno 26. 4. 2007
Předseda představenstva
Ing. Václav Kaňák
Partyzánská, 312 19 Plzeň
Den vzniku funkce: 20. 2. 2004
Den zániku funkce: 27. 4. 2005
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2002
Den zániku členstvi: 27. 4. 2005
zapsáno 11. 10. 2004 vymazáno 26. 4. 2007
Místopředseda představenstva
Jiří Novák
Kostnická, 430 03 Chomutov
Den vzniku funkce: 20. 2. 2004
Den zániku funkce: 13. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2003
Den zániku členstvi: 13. 11. 2006
zapsáno 11. 10. 2004 vymazáno 26. 4. 2007
Předseda představenstva
Ing. Václav Kaňák
Partyzánská, 312 19 Plzeň
Den vzniku funkce: 27. 4. 2007
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2007
zapsáno 26. 4. 2007 vymazáno 26. 4. 2007
Předseda představenstva
Ing. Václav Kaňák
Partyzánská, 312 19 Plzeň
Den vzniku funkce: 27. 4. 2005
Den zániku funkce: 13. 11. 2006
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2005
Den zániku členstvi: 13. 11. 2006
zapsáno 26. 4. 2007 vymazáno 26. 4. 2007
Člen představenstva
Jiří Novák
Holečkova, 430 00 Chomutov
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2006
zapsáno 26. 4. 2007 vymazáno 16. 7. 2010
Člen představenstva
Jiří Novák
Kostnická, 430 03 Chomutov
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2006
Den zániku členstvi: 16. 3. 2011
zapsáno 16. 7. 2010 vymazáno 28. 2. 2012
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva. Ten není oprávněn převádět a zatěžovat majetek společnosti, prodávat část podniku nebo celý podnik, přijímat úvěry a přejímat závazky formou směnek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva.
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 26. 7. 1999
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva. Ten není oprávněn převádět a zatěžovat majetek společnosti, prodávat část podniku nebo celý podnik, přijímat úvěry a přejímat závazky formou směnek. Dále za společnost jedná jmenovaný prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva nebo prokurista s označením prokury.
zapsáno 26. 7. 1999 vymazáno 30. 1. 2004
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva. Ten není oprávněn převádět a zatěžovat majetek společnosti, prodávat část podniku nebo celý podnik, přijímat úvěry a přejímat závazky formou směnek. Dále za společnost jedná jmenovaný prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva nebo prokurista s označením prokury.
zapsáno 30. 1. 2004 vymazáno 11. 10. 2004
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo navenek jedná jménem společnosti pouze předseda nebo místopředseda. Jde-li však o právní úkony týkající se nemovitostí, směnek, nabývání a zcizování majetkových účastí ve společnostech, uzavírání jakékoliv zástavní smlouvy, leasingových a úvěrových smluv, smlouvy o prodeji (části) podniku, převzetí ručení či jiné zatěžování majetku společnosti nebo právní úkon, jehož předmětem je plnění v hodnotě přesahující 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) jednají a podepisují vždy společně předseda a místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis předseda, resp. místopředseda představenstva.
zapsáno 11. 10. 2004 vymazáno 26. 4. 2007
Představenstvo společnosti je jednočlenné. Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo navenek jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis jediný člen představenstva.
zapsáno 26. 4. 2007 vymazáno 15. 3. 2016

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Mgr. Josef Moule
V. Nezvala, 430 01 Chomutov
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 26. 7. 1999
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Jirák
Bezručova, 430 03 Chomutov
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2000
Den zániku členstvi: 6. 12. 2003
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 14. 6. 2004
Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Polanský
Moravská, 430 03 Chomutov
Den zániku funkce: 5. 3. 2001
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 13. 6. 2001
Člen dozorčí rady
Richard Novák
Školní, 430 01 Chomutov
zapsáno 26. 7. 1999 vymazáno 7. 9. 2000
Člen dozorčí rady
Jiří Vejražka
Zadní Vinohrady, Chomutov
Den vzniku členstvi: 14. 8. 2000
Den zániku členstvi: 14. 8. 2003
zapsáno 7. 9. 2000 vymazáno 19. 7. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Tvrzník
Pod Těžní věží, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 5. 3. 2001
Den zániku členstvi: 5. 3. 2004
zapsáno 13. 6. 2001 vymazáno 19. 7. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Jirák
Bezručova, 430 03 Chomutov
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2003
Den zániku členstvi: 7. 12. 2006
zapsáno 14. 6. 2004 vymazáno 19. 7. 2007
Člen dozorčí rady
Jiří Vejražka
Zadní Vinohrady, 430 01 Chomutov
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2003
Den zániku členstvi: 15. 8. 2006
zapsáno 19. 7. 2007 vymazáno 19. 7. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Tvrzník
Pod Těžní věží, 434 01 Most
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2004
Den zániku členstvi: 5. 3. 2007
zapsáno 19. 7. 2007 vymazáno 19. 7. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Jirák
Karolíny Světlé, 430 01 Chomutov
Den vzniku členstvi: 7. 12. 2006
zapsáno 19. 7. 2007 vymazáno 15. 3. 2016
Člen dozorčí rady
Jiří Vejražka
Zadní Vinohrady, 430 01 Chomutov
Den vzniku členstvi: 15. 8. 2006
zapsáno 19. 7. 2007 vymazáno 15. 3. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Tvrzník
Pod Těžní věží, 434 01 Most
Den vzniku členstvi: 5. 3. 2007
Den zániku členstvi: 30. 6. 2008
zapsáno 19. 7. 2007 vymazáno 30. 12. 2008
Člen dozorčí rady
Alexandra Ťupová Novák
Holečkova, 430 00 Chomutov
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2008
Den zániku členstvi: 9. 9. 2009
zapsáno 30. 12. 2008 vymazáno 26. 10. 2009

Prokura

Prokurista
Ing. Václav Kaňák
Partyzánská, 312 19 Plzeň
zapsáno 26. 7. 1999 vymazáno 11. 10. 2004

Jediný akcionář

Jediný akcionář
NOVAK Group s.r.o., IČO: 27124894
Kostnická 4797, 430 03 Chomutov
zapsáno 11. 10. 2004 vymazáno 5. 11. 2013

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Radim Passer

Radim Passer

miliardář

2
-
+
Pavel Bém

Pavel Bém

psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-5
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

19
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

-22
-
+
Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-3
-
+
Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-3
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem