Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SEVEROGRAFIA a.s.
IČO: 25035193

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 3. 1998
Obchodní firma
od 30. 5. 2001

SEVEROGRAFIA a.s.

od 1. 2. 2000 do 30. 5. 2001

BLENDING - CHEMIE, a.s.

od 31. 3. 1998 do 1. 2. 2000

SETA T, a.s.

Sídlo
od 31. 3. 1998 do 3. 8. 2001
Litvínov, Ke Střelnici 167, PSČ 436 01
IČO
od 31. 3. 1998

25035193

Identifikátor datové schránky:ajkf9pb
Právní forma
od 31. 3. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1091 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 21. 5. 2002
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 30. 5. 2001
- polygrafická výroba
od 4. 1. 2001
- opravy pracovních strojů
od 6. 1. 2000
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 6. 1. 2000 do 3. 8. 2001
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení
od 6. 1. 2000 do 3. 8. 2001
- výroba a zpracování paliv a maziv
od 31. 3. 1998
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)
od 31. 3. 1998
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a dopravy
od 31. 3. 1998
- Pronájem silničních motorových nákladních a speciálních vozidel
Ostatní skutečnosti
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- Obchodní společnost K.P.R. spol. s.r.o. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 196/4, PSČ 190 00, IČ 645 75 209, jediný akcionář obchodní společnosti SEVEROGRAFIA a. s. se sídlem Most, Obchodní ulice 22, PSČ 434 23, IČ 250 35 193, jednající panem Ing. Romanem Kinclem, rozhodl dne 1.10.2009 při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") takto 1. Snižuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 28 920 000,- Kč, (slovy: dvacet osm milionů devět set dvacet tisíc korun českých), o pevnou částku 26 920 000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů devět tisíc korun českých), na částku 2 000 000,- Kč, (slovy: dva miliony korun českých).
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti SEVEROGRAFIA a.s. je v souladu s ustanovením § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku úhrada ztrát z hospodaření společnosti. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let. Existence účetních ztrát společnosti ke dni 31.12.2008 byla ověřena auditorskou společností Auditep spol. s.r.o., se sídlem Bílina, Litoměřická 280/48, osvědčení č. KA ČR 16.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu dle ustanovení § 213c obchodního zákoníku, tj. vzetím 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 2 642 (slovy: dva tisíce šest set čtyřicet dva) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, číslo a 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Všechny akcie společnosti jsou ve vlastnictví jediného akcionáře společnosti K. P.R. spol. s.r.o. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 196/4, PSČ 190 00, IČ 645 75 209.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 4. V případě, že společnost bude mít stále jediného akcionáře - výše uvedenou společnost K.P.R. spol. s.r.o., IČ 645 75 209, která tuto skutečnost prokáže představenstvu společnosti předložením všech akcií společnosti, představenstvo předloží návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu osobně nebo doporučeným dopisem jedinému akcionáři společnosti - K.P.R. spol. s.r.o. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 196/4, PSČ 190 00, IČ 645 75 209.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- V případě, že společnost nebude mít jediného akcionáře nebo jí nebude tato skutečnost akcionářem prokázána, je představenstvo povinno zveřejnit veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, přičemž při veřejném návrhu smlouvy se bude řídit přiměřeně zejména ustanovením § 183a a násl. obchodního zákoníku.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 5. Akcionář je povinen předložit akcie vzaté z oběhu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- Obchodní společnost K.P.R. spol. s.r.o. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 196/4, PSČ 190 00, IČ: 645 75 209, jediný akcionář obchodní společnosti SEVEROGRAFIA a. s. se sídlem Most, Obchodní ulice 22, PSČ 434 23, IČ: 250 35 193, jednající panem Ing. Romanem Kinclem, rozhodl dne 1.10.2009 při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 obchodního zákoníku v souladu s ust. § 216b obchodního zákoníku takto:
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 1. Zvyšuje základní kapitál z výše; 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), upsáním nových akcií o částku 12 600 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), na částku 14 600 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to: 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie, 60 (slovy: šedesát) kusů kmenových akcií na majtele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie. Akcie jsou kótované.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 3. Jediný akcionář - společnost K.P.R. spol. s.r.o. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 196/4, PSČ 190 00, IČ: 645 75 209, jednající panem Ing. Romanem Kinclem, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 4. Připouští, aby 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 60 (slovy: šedesát) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem, bylo nabídnuto, k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti CELAIRE a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ: 279 29 931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12149. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 5. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje splatná pohledávka společnosti CELAIRE a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ: 279 29 931, za společností SEVEROGRAFIA a.s. v celkové výši 12 600 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.09. 2009 mezi společností E S B a.s. se sídlem Tušimice 10, 432 01 Kadaň, IČ: 272 60 526, jako postupitelem, a společností CELAIRE a.s., jako postupníkem, a které jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Existence závazku společnosti SEVEROGRAFIA a.s. vůči společnosti CELAIRE a.s., byla ověřena a potvrzena auditorskou společností Auditep spol. s.r.o., se sídlem Bílina, Litoměřická 280/48, osvědčení č. KA ČR 16, zprávou ze dne 17.09.2009.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele - společnosti CELAIRE a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ: 279 29 931, za společností SEVEROGRAFIA a.s. se sídlem Most, Obchodní ulice 22, PSČ 434 23, IČ: 250 35 193, v celkové výši 12 600 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), vyplývající z výše uvedené smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.09.2009, proti pohledávce společnosti SEVEROGRAFIA a.s., IČ: 250 35 193 na splacení emisního kursu 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 60 (slovy: šedesát) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady,
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- d) peněžitá pohledávka upisovatele společnosti CELAIRE a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ: 279 29 931, bude započtena ve výši 12 600 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tisíc korun českých) na splacení emisního kursu 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 60 (slovy: šedesát) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), upsaných touto společností na zvýšení základního kapitálu,
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- e) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 6. Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem - společností CELAIRE a.s., budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti SEVEROGRAFIA a.s., mezi předem určeným zájemcem, společností CELAIRE a.s. a společností SEVEROGRAFIA a.s.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od jejího započtení. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
- 7. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti SEVEROGRAFIA a.s., když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu.
od 17. 9. 2005
- Jediný akcionář společnosti SEVEROGRAFIA, a.s. rozhodl dne 28.6.2004 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 2 420 000,00 Kč, tj. dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých, a to upsáním dvaceti čtyř kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, tj. jedno sto tisíc korun českých, znějících na majitele a emitovaných v listinné podobě, emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Dále upsáním dvou kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč, tj. deset tisíc korun českých znějících na majitele a emitovaných v listinné podobě, emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad částku 2 420 000,00 Kč, tj. dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých se nepřipouští. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a jediným akcionářem. Smlouva musí být uzavřena nejpozději do dvaceti dnů ode dne, kdy bude návrh smlouvy o upsání akcií doručen akcionáři. Společnost doručí akcionáři návrh smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti SEVEROGRAFIA a.s. připouští v působnosti valné hromady možnost splatit celý emisní kurs upsaných akcií započtením pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce jediného akcionáře ELNA služby s.r.o., vzniklé ze smluv o úvěru uvedených a ověřených zprávou nezávislého auditora Ing. Jiřího Hory jmenovaného pro zvláštní účel ověření stavu závazků společnosti SEVEROGRAFIA a.s. ke společnosti ELNA služby s.r.o. ze dne 13.5.2004. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií.
od 3. 8. 2001 do 17. 9. 2005
- Jediný akcionář společnosti BLENING - CHEMIE, a.s. (SEVEROGRAFIA, a.s.) rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 25.500.000,- Kč, a to upsáním 2.550 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějících na majitele a emitovaných v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad částku 25.500.000,- Kč se nepřipouští. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a jediným akcionářem. Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy bude návrh smlouvy o upsání akcií doručen akcionáři. Společnost doručí akcionáři návrh smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti BLENDING - CHEMIE, a.s. (SEVEROGRAFIA, a.s.) připouští v působnosti valné hromady možnost splatit celý emisní kurs upsaných akcií započtením pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce jediného akcionáře ELNA služby s.r.o., vzniklé ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 29.1. 2001. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií.
Kapitál
od 9. 11. 2009
Základní kapitál 14 600 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 10. 2009 do 9. 11. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2005 do 7. 10. 2009
Základní kapitál 28 920 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 5. 2002 do 2. 12. 2005
Základní kapitál 26 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 1998 do 21. 5. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 12 v listinné podobě.
od 9. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele 10 000, počet akcií: 60 v listinné podobě.
od 7. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 20.
od 7. 10. 2009
podoba: listinná
od 2. 12. 2005 do 7. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele 10 000, počet akcií: 2 642 v listinné podobě.
od 2. 12. 2005 do 7. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 24 v listinné podobě.
od 21. 5. 2002 do 2. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele 10 000, počet akcií: 2 640.
od 21. 5. 2002 do 2. 12. 2005
podoba: listinná
od 21. 5. 2002 do 7. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele 1 000, počet akcií: 100.
od 21. 5. 2002 do 7. 10. 2009
podoba: listinná
od 31. 3. 1998 do 21. 5. 2002
Akcie na majitele 10 000, počet akcií: 90.
od 31. 3. 1998 do 21. 5. 2002
Akcie na majitele 1 000, počet akcií: 100.
Statutární orgán - představenstvo
od 21. 12. 2009
RNDr. Roman Rosenberg, CSc. - Předseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, U Jezera 22/2037, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 10. 2009
den vzniku funkce: 6. 10. 2009
od 21. 12. 2009
Ing. Pavel Michálek - Člen představenstva
Praha 7, U Pergamenky 1471/8, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 10. 2009
od 21. 12. 2009
Jaroslava Holovská - Člen představenstva
Chrášťany - Chotouň, 50, PSČ 282 01
den vzniku členství: 1. 10. 2009
od 22. 6. 2009 do 21. 12. 2009
Ing. Roman Kincl - Předseda představenstva
Praha 4, Krčská 2012/19B, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 4. 2009
den vzniku funkce: 29. 4. 2009
od 22. 6. 2009 do 21. 12. 2009
Hana Šílová - Člen představenstva
Bečov u Mostu, 204, PSČ 435 26
den vzniku členství: 28. 4. 2009
od 22. 6. 2009 do 21. 12. 2009
Jan Suchý - Člen představenstva
Chudoslavice, 5, PSČ 411 42
den vzniku členství: 28. 4. 2009
od 2. 12. 2005 do 22. 6. 2009
Ing. Jindřich Svojanovský - Předseda představenstva
Svitavy, Štítného 2A, PSČ 568 02
den vzniku členství: 13. 7. 2005
den vzniku funkce: 19. 7. 2005
od 2. 12. 2005 do 22. 6. 2009
Jiří Hudák - Člen představenstva
Bílina, Zahradní 317, PSČ 418 01
den vzniku členství: 13. 7. 2005
od 17. 9. 2005 do 2. 12. 2005
Ing. Pavel Horák - Předseda představenstva
Teplice, U Hrádku 22
den vzniku členství: 7. 4. 2004
den vzniku funkce: 19. 7. 2004
od 17. 9. 2005 do 2. 12. 2005
Ing. Jan Vohnout - Člen představenstva
Most, Jaroslava Průchy 2909/15, PSČ 434 01
den vzniku členství: 1. 8. 2003
od 17. 9. 2005 do 22. 6. 2009
František Jandl - Člen představenstva
Klášterec nad Ohří, Útočiště 586
den vzniku členství: 30. 1. 2004
od 3. 7. 2001 do 17. 9. 2005
Ing. Jan Vohnout - Předseda představenstva
Most, Jaroslava Průchy 2909/15, PSČ 434 01
den vzniku funkce: 4. 8. 2000
od 3. 7. 2001 do 17. 9. 2005
- předsedou od 31.1.2001
od 3. 7. 2001 do 17. 9. 2005
František Jandl - Člen představenstva
Klášterec nad Ohří, Útočiště 586
den vzniku funkce: 31. 1. 2001
od 30. 5. 2001 do 3. 7. 2001
Ladislav Mandík - Předseda představenstva
Litvínov, E. Destinové 600, PSČ 436 01
od 30. 5. 2001 do 3. 7. 2001
Ing. Jan Vohnout - Člen představenstva
Most, Jaroslava Průchy 2909/15, PSČ 434 01
od 30. 5. 2001 do 17. 9. 2005
Jaroslav Podroužek - Člen představenstva
Most, Karla Marxe 732/2, PSČ 434 01
den vzniku funkce: 4. 8. 2001
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Ladislav Mandík - Člen představenstva
Litvínov, E. Destinové 600, PSČ 436 01
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Ing. Stanislav Kolev - Člen představenstva
Litvínov, U Zámeckého parku 2008, PSČ 436 01
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Jaromír Bis - Člen představenstva
Praha 1, Jeruzalémská 8, PSČ 110 00
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Ing. Jaroslav Bačovský - Člen představenstva
Břeclav, Starovice 20, PSČ 690 02
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Ing. Jaroslav Zamykal - Člen představenstva
Olomouc, Krapkova 10, PSČ 779 00
od 31. 3. 1998 do 6. 1. 2000
Ing. Jiří Hájek - Předseda představenstva
Litvínov 1, U Zámeckého parku 2002, PSČ 436 01
od 31. 3. 1998 do 6. 1. 2000
Petr Čtvrtečka - Člen představenstva
Litvínov, Ruská 888, PSČ 436 01
od 31. 3. 1998 do 6. 1. 2000
Ing. Ludmila Richtrová - Člen představenstva
Most, Česká 649/49, PSČ 434 01
od 7. 10. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně pouze předseda představenstva. Ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy dva společně. Podepisují se tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
od 3. 8. 2001 do 7. 10. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Za představenstvo jedná předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti další člen představenstva. Podepisují se tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti a k vytištěnému nebo napsanému jménu a příjmení připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 6. 1. 2000 do 3. 8. 2001
Jménem společnosti jedná předseda představenstva a jeden člen nebo vždy společně alespoň dva členové představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně dva členové představenstva, popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.
od 31. 3. 1998 do 6. 1. 2000
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo vždy společně alespoň dva členové představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď dva členové představenstva nebo sám předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.
Dozorčí rada
od 21. 12. 2009
Tomáš Lhoták - Člen dozorčí rady
Brno, Řezáčova 68, PSČ 624 00
den vzniku členství: 1. 10. 2009
od 22. 6. 2009
Otto Bureš - Předseda dozorčí rady
Homole - Nová Homole, 171, PSČ 370 01
den vzniku členství: 14. 4. 2009
den vzniku funkce: 28. 4. 2009
od 22. 6. 2009
David Čapek - Člen dozorčí rady
Most, Lidická 25/7, PSČ 434 01
den vzniku členství: 10. 11. 2008
od 22. 6. 2009 do 21. 12. 2009
Jana Pertlíčková - Člen dozorčí rady
Novosedly nad Nežárkou, 69, PSČ 378 17
den vzniku členství: 14. 4. 2009
od 17. 9. 2005 do 22. 6. 2009
Ing. Oldřich Seják - Člen dozorčí rady
Černčice, Tylova 435
den vzniku členství: 7. 4. 2004
od 17. 9. 2005 do 22. 6. 2009
Oldřich Řáha - Člen dozorčí rady
Louny, Na Valích 641
den vzniku členství: 30. 1. 2004
od 17. 9. 2005 do 22. 6. 2009
Petr Kubala - Člen dozorčí rady
Chomutov, Krokova 4553
den vzniku členství: 30. 1. 2004
od 3. 7. 2001 do 17. 9. 2005
Oldřich Řáha - Člen dozorčí rady
Louny, Na Valích 641
den vzniku funkce: 31. 1. 2001
od 3. 7. 2001 do 17. 9. 2005
Petr Kubala - Člen dozorčí rady
Chomutov, Krokova 4553
den vzniku funkce: 31. 1. 2001
od 30. 5. 2001 do 3. 7. 2001
Ing. Josef Podolka - Předseda dozorčí rady
Mariánské Radčice, Dukelských hrdinů 56, PSČ 435 32
od 30. 5. 2001 do 3. 7. 2001
Ing. Stanislav Kolev - Člen dozorčí rady
Litvínov, K. Světlé 385, PSČ 436 01
od 30. 5. 2001 do 17. 9. 2005
Pavla Hojdarová - Člen dozorčí rady
Most, Jana Žižky 1460/5, PSČ 434 01
den vzniku funkce: 4. 8. 2001
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Ing. Jitka Němcová - Člen dozorčí rady
Úpice, Pod Skalkou 1003, PSČ 542 32
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Ing. Josef Podolka - Člen dozorčí rady
Mariánské Radčice, Dukelských hrdinů 56, PSČ 435 32
od 6. 1. 2000 do 30. 5. 2001
Karel Wojtowicz - Člen dozorčí rady
Vysoká Pec, Nad koupalištěm 207, PSČ 431 59
od 31. 3. 1998 do 6. 1. 2000
Eva Patlevičová - Předseda dozorčí rady
Litvínov 1, Ruská 937, PSČ 436 01
od 31. 3. 1998 do 6. 1. 2000
Petr Gajdula - Člen dozorčí rady
Most, Pionýrů 325, PSČ 434 01
od 31. 3. 1998 do 6. 1. 2000
Miloslav Hamouz - Člen dozorčí rady
Most, Fibichova 2620, PSČ 434 01
Akcionáři
od 29. 4. 2008 do 9. 11. 2009
K.P.R. spol. s r.o., IČO: 64575209
Praha 9, Pod Šancemi 196/4, PSČ 190 00
od 2. 12. 2005 do 29. 4. 2008
E S B s.r.o., IČO: 27260526
Kadaň, Tušimice čp. 10, PSČ 432 01
od 17. 9. 2005 do 2. 12. 2005
ELNA služby s.r.o., IČO: 60278501
Kadaň, Tušimice čp. 10, PSČ 432 01
od 3. 7. 2001 do 17. 9. 2005
ELNA služby s.r.o., IČO: 60278501
Klášterec nad Ohří, Útočiště 586
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 64 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,10 Kč
ČSOB 2 739,10 Kč
Komerční banka 2 744,96 Kč
Expobank CZ 2 748,00 Kč
Česká spořitelna 2 758,00 Kč
Raiffeisenbank 2 793,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 798,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+5
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-7
+
-
3.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-37
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-43
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-66
+
-

Články na Heroine.cz

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Letošní léto je pro většinu Čechů ve znamení tuzemských dovolených. Nejrůznější kampaně...více

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

V jejím designu se míchá kupé a terénní auto, technika zase dynamiku kombinuje se spořivostí....více

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services