Sloane Park Property Trust, a.s., IČO: 25036459 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. Údaje byly staženy 13. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25036459. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25036459 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 1998
Datum zániku1. 7. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 5. 2000 do 1. 7. 2011

Sloane Park Property Trust, a.s.

od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000

Chm-Trade, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 6. 2004 do 26. 3. 2009
Praha 6, Lužná 2/716, PSČ 160 00
od 21. 8. 2001 do 10. 6. 2004
Praha 9, U Elektry 650, PSČ 190 00
od 31. 5. 2000 do 21. 8. 2001
Praha 6, Dejvická 13, PSČ 160 00
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Ústí nad Labem, Třebízského 1020/11
IČO
od 5. 5. 1998 do 1. 7. 2011

25036459

DIČ

CZ25036459

Právní forma
od 5. 5. 1998 do 1. 7. 2011
Akciová společnost
Spisová značka6608 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 5. 2009 do 1. 7. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 10. 2000 do 4. 5. 2009
- poskytování telekomunikačních služeb
od 31. 5. 2000 do 4. 5. 2009
- pronájem technologií a technologických zařízení automatizované zpracování dat
od 5. 5. 1998 do 4. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2011 do 1. 7. 2011
- Společnost Sloane Park Property Trust, a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Sluneční náměstí 2588/14, PSČ 158 00, identifikační číslo 250 36 459, zanikla sloučením s nástupnickou společností UPC Česká republika, a.s.
od 15. 2. 2010 do 22. 5. 2010
- Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 115.000.000,- Kč s tím, že a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 62.000.000,- Kč; b) základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 6200 akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, jejichž emisní kurs je 34.000,- Kč za každou akcii a musí být splacen peněžit ým vkladem; c) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, d)akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci DWDM TECHNOLOGIES LIMITED, se sídlem Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, Larnac a v Kyperské republice, a to k upsání peněžitým vkladem, e) 6200 kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč budou upsány shora uvedeným předem určeným zájemcem DWDM TECHNOLOGIES LIMITED ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, tedy tato valná h romada určuje, že těchto 6200 akcií bude upsáno smlouvou o upsání akcií; g) místem pro upisování akcií smlouvou o upsání akcií je Praha 5, Sluneční náměstí 2588/14; h) lhůta pro upisování akcií smlouvou je 30 dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno stanovit tak, aby běh této lhůty začínal nejpozději 10 dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno oznámit shora uvedenému zájemci počátek běhu této lhůty dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií tomuto zájemci tak, aby se tento zájemce dozvěděl počátek běhu lhůty před zahájením jejího běhu, př ičemž zájemci bude tento dopis s návrhem smlouvy o upsání akcií zaslán k rukám jeho zástupce JUDr. Petra Vališe, advokáte, se sídlem Praha 7, pplk. Sochora 4, PSČ 170 00; i) na pohledávku společnosti vůči určenému zájemci ve výši 210.800.000,- Kč na splacení celého emisního kursu, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání a kcií, připouští, pod podmínkou, že dojde k zániku účasti tichého společníka DWDM TECHNOLOGIES LIMITED na podnikání společnosti, započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce ? shora uvedené DWDM TECHNOLOGIES LIMITED vůči společnosti, a to ve smysl u ustanovení § 681 obchodního zákoníku pohledávky ve výši 216.391.220, 95Kč z titulu Smlouvy o tichém společenství ze dne 4.1.2001, uzavřené mezi shora uvedenou Sloane Park Property Trust, a.s. a CEMTONA ENTERPRISES LIMITED, ve znění jejích změn v důsledk u Smlouvy o postoupení práva a převzetí povinností z tichého společenství uzavřené mezi CEMTONA ENTERPRISES LIMITED a STRODEN MANAGEMENT LIMITED a Souhlasu Sloane Park Property Trust, a.s. se změnou v osobě tichého společníka ze dne 28.6.2002, Dodatku ze dne 17.9.2003 ke Smlouvě o tichém společenství, Dodatku č. 2 ze dne 29.3.2004 ke Smlouvě o tichém společenství, Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z tichého společenství STRODEN MANAGEMENT LIMITED a NETLA MANAGEMENT LIMITED ze dne 15.11.2004, Souhlasu Sloane Park Property Trust, a.s. se změnou v osobě tichého společníka ze dne 15.12.2004 a Dodatku č. 3 ze dne 1.12.2005 ke Smlouvě o tichém společenství a dále Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z tichého společenství uzavřené mezi NETLA MANAGEMENT LIMITED a DWDM TECHNOLOGIES LIMITED dne 1.10.2009 a Souhlasu Sloane Park Property Trust, a.s. se změnou v osobě tichého společníka ze dne 5.10.2009; j) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením shora uvedené pohledávky a dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a DWDM TECHNOLOGIES LIMITED do 20 dnů od upsání akcií akcionářem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návr hu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, u rčený zájemce - DWDM TECHNOLOGIES LIMITED, který upsal akcie, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 dnů, nejpozděj i však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu.
od 24. 11. 2009 do 1. 7. 2011
- Na základě schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 1.6. 2009, schváleného 25.9. 2009, přešlo na obchodní společnost Sloane Park Property Trust, a.s. (se sídlem Praha 5, Stodůlky, Sluneční náměstí 2588/14, PSČ 158 00; IČ: 25036459) jako nás tupnickou společnost jmění zanikající obchodní společnosti 1.TS-Telekomunikace, s.r.o. (sídlem Praha 7, U Papírny 9/614, PSČ 170 00; IČ: 64788610).
od 10. 6. 2004 do 3. 8. 2004
- Valná hromada společnosti dne 16. března 2004 rozhodla, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 30.000.000,-Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých) s tím, že - a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 85.000.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmiliónů korun českých), b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 8500 (osmi tisíc pěti set) akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) a musí být splacen peněžitými vklady, d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to VENTEN MANAGEMENT LIMITED, se sídlem Naousis, l Larnaca v Kyperské republice v listinné podobě, znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (desettisíc korun českých), f) místem pro upisování akcií smlouvou mezi společností a shora uvedeným takto předem určeným zájemcem je Praha 6, Lužná 2/716; podpisy smluvních stran musí být na smlouvě úředně ověřeny, g) lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem smlouvou je 15 (patnáct) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit tomuto zájemci jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat tomu to zájemci do rukou JUDr. Petra Vališe bytem Praha 9, Borovská 789 spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10 (deseti) dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazo vací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, může být smlouva o upsání akcií uzavřena po podání návrhu na tento zápis i před zápisem tohoto rozhodnutí do o bchodního rejstříku, a to na návrh na uzavření této smlouvy učiněným společností tomuto zájemci nebo naopak - návrh může být přijat a tak může být smlouva uzavřena, až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, h) souhlasí se započtením peněžitých pohledávek shora uvedeného zájemce VENTEN MANAGEMENT LIMITED, jako akcionáře společnosti vůči společnosti, a to pohledávky ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých) vzniklé na základě "Smlouvy o posk ytnutí práva pronájmu optických vláken č. 2016/2001" uzavřené mezi STRODEN MANAGMENT LIMITED a Sloane Park Property Trust, a.s., ze dne 30.6.2001 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.5.2003, postoupené na VENTEN MANAGEMENT LIMITED "Smlouvou o postoupení pohledá vky" uzavřené mezi STRODEN MANAGEMENT LIMITED a VENTEN MANAGEMENT LIMITED ze dne 10.10.2003 a pohledávky ve výši 35.000.000,-Kč (slovy: třicetpětmiliónů korun českých) vzniklé na základě "Smlouvy o poskytnutí práva pronájmu optických vláken SOPV 006/00" u zavřené mezi NETLA MANAGEMENT LIMITED a Sloane Park Property Trust,a.s., ze dne 30.11.2000 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.5.2003, postoupené na VENTEN MANAGEMENT LIMITED "Smlouvou o postoupení pohledávky" uzavřené mezi STRODEN MANAGEMENT LIMITED a NETLA MANAGEMENT LIMITED dne 2.10.2003, tedy pohledávek v celkové výši 85.000.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmiliónů korun českých), a to proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionáři na splacení emisního kursu upisovaných akcií, která vznikne, pokud tento pře dem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše akcie smlouvou o upsání akcií, a tím započtení této pohledávky valná hromada připouští, přičemž stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením s tím, že dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a musí být uzavřena společností a zájemcem, který upsal akcie, do 20 (dvaceti) dnů od upsání akcií zájemcem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebude-li návrh s mlouvy a akceptace návrhu obsažena v jedné listině, zájemce, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptova t do dalších 5 (pěti) dnů.
od 23. 3. 2002 do 11. 12. 2002
- Dne 25.5.2001 rozhodl jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady takto : Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 29 000 000,- Kč (dvacet devět milionů korun českých), a to upsáním 2 900 (dvou tisíc devíti set) kusů nových listinných, kmenových (neregistrovaných) akcií na jméno, o celkové jmenovité hodnotě 29 000,- Kč (dvacet devět milionů korun českých) a jmenovité hodnotě 1 (jednoho) kusu akcie ve výši 10 000,-Kč (deset tisíc korun českých).Emisní kurs nově upisovaných akcií je ve výši jmenovité hodnoty akcií, tj. ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) na 1 (jednu) akcii. Emisní kurs nově upisovaných akcií se splácí peněžitým vkladem. Upisování nad částku 29 000 000,- Kč se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je posílení vlastních finančních zdrojů. Společnosti s ohledem na dosaženou účetní ztrátu Společnosti za rok 2000. Veškeré nové akcie, tj. celkem 2 900 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na jednu akcii, upíše resp. budou nabídnuty k úpisu, jedinému akcionáři Společnosti, tj. společnosti SLOANE PARK PROPERTY TRUST LIMITED, č. 370239, se sídlem 66 Wigmore Street, London, W1H OHQ, England ("Upisovatel"), který se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. K upsání akcií nedojde na základě veřejné nabídky. K upsání akcií dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře Upisovatel (jako jediný akcionář) se Společností. ("Smlouva o úpisu"). Smlouva o úpisu bude mít písemnou formu a podpisy stran budou úředně ověřeny. Smlouva o úpisu bude v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu a §204 odst. 5 a §205 odst. 3 Obchodního zákoníku, obsahovat zejména (a) přesné označení smluvních stran, (b) datum jejího uzavření, (c) přesné určení upisovaných akcií, (d) výši emisního kursu upisovaných akcií, (e) lhůtu pro upsání akcií, (f) lhůtu pro splacení emisního kursu a způsob jeho úhrady, a (g) prohlášení Upisovatele o tom, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií. K uzavření Smlouvy a úpisu akcií dojde v advokátní kanceláři Vaško & Partneři, Politických vězňů 19, Praha 1, ve lhůtě, která počíná běžet 10. (desátý) den ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, o čemž bude představenstvo Společnosti bezokladně písemně informovat Upisovatele, a končí uplynutím 45(čtyřiceti pěti) dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy o úpisu společnosti Upisovateli. Návrh Smlouvy o úpisu bude doručen Upisovateli na adresu sídla advokátní kanceláře Vaško & Partneři, Politických vězňů 19, Praha 1, k rukám Mgr.Radka Bláhy, a to společně s informací o zápisu usnesení o zvýšení základníího kapitálu do obchodního rejstříku a informací o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je Upisovatel povinen splatit Společnosti tak, že nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu uhradíčástku odpovídající 30% celkového emisního kursu upsaných akcií, tj. částku ve výši 8 700 000,- Kč(osm miliónů sedm set tisíc korun českých) a zbylou část emisního kursu odpovídající 70% celkového emisního kursu upsaných akcií, tj. částku ve výši 20 300 000,- Kč (dvacet miliónů tři sta tisíc korun českých), uhradí nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úhrada emisního kursu upsaných akcií bude provedena na zvláštní bankovní účet Společnosti č.ú. 994404-0643xxxx, u banky Česká spořitelna, a.s.,Praha, Česká republika.
Kapitál
od 22. 5. 2010 do 1. 7. 2011
Základní kapitál 177 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 8. 2004 do 22. 5. 2010
Základní kapitál 115 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 12. 2002 do 3. 8. 2004
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 2000 do 11. 12. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 22. 5. 2010 do 1. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17 700.
od 3. 8. 2004 do 22. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11 500.
od 3. 8. 2004 do 22. 5. 2010
podoba: listinná
od 11. 12. 2002 do 3. 8. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 11. 12. 2002 do 3. 8. 2004
podoba: listinná
od 19. 3. 2001 do 11. 12. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 30. 10. 2000 do 19. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 31. 5. 2000 do 30. 10. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu jde-li o převod akcií na manžela či příbuzné v řadě přímého akcionáře.
Statutární orgán
od 21. 3. 2011 do 24. 6. 2011
Robert Kacovský - člen představenstva
Pec pod Sněžkou, , PSČ 542 21
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 18. 5. 2011
od 21. 3. 2011 do 1. 7. 2011
Václav Bartoň - předseda představenstva
Praha 4 - Kunratice, Rozvadovská, PSČ 148 00
den vzniku členství: 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 21. 3. 2011 do 1. 7. 2011
Ing. Petr Procházka - člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 2. 2011
od 15. 2. 2010 do 21. 3. 2011
Martin Hruška - předseda představenstva
Plzeň 1, Tachovská 61, PSČ 323 25
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 28. 2. 2011
od 15. 2. 2010 do 21. 3. 2011
Josef Noul - místopředseda představenstva
Kralupy nad Vltavou - Mikovice, P. Bezruče 345, PSČ 278 01
den vzniku členství: 1. 3. 2009 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 1. 3. 2009 - 28. 2. 2011
od 15. 2. 2010 do 21. 3. 2011
Ing. Lubomír Otec - člen představenstva
Plzeň, Lísková 9, PSČ 312 00
den vzniku členství: 1. 3. 2009 - 28. 2. 2011
od 10. 6. 2004 do 15. 2. 2010
Josef Noul - místopředseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Petra Bezruče 345
den vzniku členství: 1. 3. 2004 - 1. 3. 2009
den vzniku funkce: 17. 3. 2004 - 1. 3. 2009
od 10. 6. 2004 do 15. 2. 2010
Ing. Lubomír Otec - člen představenstva
Plzeň, Lísková 9
den vzniku členství: 1. 3. 2004 - 1. 3. 2009
od 24. 9. 2003 do 15. 2. 2010
Martin Hruška - předseda
Plzeň 1, Tachovská 61, PSČ 323 25
den vzniku členství: 1. 7. 2003 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 15. 7. 2003 - 1. 7. 2008
od 15. 3. 2003 do 10. 6. 2004
Daniel Nalevajko - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Králodvorská 12/1085, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 6. 2002 - 29. 2. 2004
od 4. 5. 2002 do 15. 3. 2003
MUDr. Libor Žižka - Místopředseda představenstva
Jindřichův Hradec, Kosmonautů 15/5, PSČ 377 05
den vzniku funkce: 1. 12. 2001
od 21. 8. 2001 do 24. 9. 2003
Ing. Jan Láznička - Předseda představenstva
Lovosice, Máchova 15
den vzniku členství: 29. 1. 2001 - 1. 7. 2003
den vzniku funkce: 29. 1. 2001 - 1. 7. 2003
od 31. 5. 2000 do 21. 8. 2001
Michal Pešek - Předseda představenstva
Praha 6, Muchova 3/223
od 31. 5. 2000 do 4. 5. 2002
Mgr. Zdeněk Kloz - Člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 461
od 31. 5. 2000 do 4. 5. 2002
MUDr. Libor Žižka - Člen představenstva
Jindřichův Hradec, Kosmonautů 15/5, PSČ 377 05
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Milada Zbončáková - Předseda představenstva
Lovosice, Dlouhá 1044/V
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Ing. Tibor Novodomský - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Jeseninova 26
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Ing. Ivo Meduna - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Bří Čapků 652/26
od 21. 3. 2011 do 1. 7. 2011
Členové představenstva jednají a podepisují se jménem společnosti, a to tak, že pro jakýkoliv právní úkon učiněný jménem společnosti jsou vyžadovány současně podpisy alespoň dvou členů představenstva.
od 30. 10. 2000 do 21. 3. 2011
Členové představenstva jednají a podepisují se jménem společnosti, a to tak, že pro jakýkoliv právní úkon učiněný jménem společnosti je vyžadováno buď samostatného podpisu předsedy představenstva nebo současně podpisy alespoň dvou členů představenstva.
od 5. 5. 1998 do 30. 10. 2000
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena.
Dozorčí rada
od 21. 3. 2011 do 1. 7. 2011
Ing. Stanislav Pich - předseda dozorčí rady
Liberec, U Obrázku, PSČ 460 14
den vzniku členství: 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 28. 2. 2011
od 21. 3. 2011 do 1. 7. 2011
Ing. Martin Vyklický - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Lvovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 2. 2011
od 15. 2. 2010 do 15. 2. 2010
Ing. Eva Noulová - místopředseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Mikovice, Petra Bezruče 345, PSČ 278 01
den vzniku členství: 20. 6. 2002 - 29. 6. 2007
den vzniku funkce: 26. 6. 2005 - 29. 6. 2007
od 15. 2. 2010 do 15. 2. 2010
Jana Michalová - člen dozorčí rady
Olomouc, Partyzánská 35, PSČ 770 00
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 29. 6. 2007
od 15. 2. 2010 do 15. 2. 2010
Jan Hruška - předseda dozorčí rady
Plzeň, Na Roudné 176, PSČ 301 00
den vzniku členství: 23. 6. 2005 - 29. 6. 2007
den vzniku funkce: 26. 6. 2005 - 29. 6. 2007
od 15. 2. 2010 do 15. 2. 2010
Jan Hruška - člen dozorčí rady
Plzeň, Na Roudné 176, PSČ 301 00
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 25. 9. 2009
od 15. 2. 2010 do 15. 2. 2010
Ing. Eva Noulová - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Mikovice, Petra Bezruče 345, PSČ 278 01
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 25. 9. 2009
od 15. 2. 2010 do 15. 2. 2010
RNDr. Jitka Rejmanová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1115/9, PSČ 102 00
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 25. 9. 2009
od 15. 2. 2010 do 21. 3. 2011
Jan Hruška - předseda dozorčí rady
Plzeň, Na Roudné 176, PSČ 301 00
den vzniku členství: 25. 9. 2009 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 25. 9. 2009 - 28. 2. 2011
od 15. 2. 2010 do 21. 3. 2011
Ing. Eva Noulová - místopředseda dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Mikovice, P. Bezruče 345, PSČ 278 01
den vzniku členství: 25. 9. 2009 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 25. 9. 2009 - 28. 2. 2011
od 15. 2. 2010 do 21. 3. 2011
RNDr. Jitka Rejmanová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1115/9, PSČ 102 00
den vzniku členství: 25. 9. 2009 - 28. 2. 2011
od 15. 3. 2003 do 15. 2. 2010
Mgr. Jaroslav Vaško - předseda dozorčí rady
Praha 6, Svatovítská 16, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 3. 2000 - 6. 6. 2006
den vzniku funkce: 20. 6. 2002 - 6. 6. 2006
od 15. 3. 2003 do 15. 2. 2010
Ing. Eva Noulová - člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou - Mikovice, Petra Bezruče 345, PSČ 278 01
den vzniku členství: 20. 6. 2002
od 31. 5. 2000 do 15. 3. 2003
JUDr. Jan Hejda - Předseda dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Janderova 199/II, PSČ 377 05
od 31. 5. 2000 do 15. 3. 2003
Mgr. Jaroslav Vaško - Člen dozorčí rady
Praha 6, Svatovítská 16
od 31. 5. 2000 do 15. 2. 2010
Jana Michalová - Člen dozorčí rady
Olomouc, Partyzánská 35, PSČ 770 00
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Ing. Jan Kryštůfek - Člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Točitá 1721
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Ing. Jiří Gelný - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod Lysinami 463/3
od 5. 5. 1998 do 31. 5. 2000
Milan Zbončák - Člen dozorčí rady
Lovosice, Dlouhá 1044/V
Akcionáři
od 21. 3. 2011 do 1. 7. 2011
UPC Česká republika, a.s., IČO: 00562262
Praha 4 - Nusle, Závišova, PSČ 140 00
od 23. 3. 2002 do 26. 3. 2009
SLOANE PARK PROPERTY TRUST LIMITED
66 Wigmore Street, London W1H OHQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 31. 5. 2000 do 23. 3. 2002
JUDr. Jiří Hartman
Praha 4, Nad Spádem 206/9
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-33

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-55

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-117

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-124

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-136

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-164

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 548 251 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

„Musela jsem se chovat ne jako žena, ale jako voják,“ zaznívá v dokumentu s názvem Four Winters. Nový...

Partners Financial Services