AUTOTEAM Mělník, a.s., IČO: 25051857 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. Údaje byly staženy 20. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25051857. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25051857 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 5. 1996
Datum zániku1. 9. 2005
StavVymazáno
Obchodní firma
od 21. 11. 2001 do 1. 9. 2005

AUTOTEAM Mělník, a.s.

od 20. 5. 1996 do 21. 11. 2001

Roman Roubíček,a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
Mělník, Českolipská 3332, PSČ 276 01
IČO
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005

25051857

DIČ

CZ25051857

Právní forma
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka4032 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 9. 1999 do 1. 9. 2005
- pořádání společenských akcí
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- opravy karosérií
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma vyznačeného v příloze 1,2,3 živnostenského zákona
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- pronájem motorových vozidel
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- opravy motorových vozidel
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2005 do 1. 9. 2005
- Společnost AUTOTEAM Mělník, a.s. spolu se společnostmi A.Charouz Kladno, a.s., se sídlem Kladno II, Americká čp. 2754, IČ: 250 65 912, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4168, A. Charouz City s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 492 44 825, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 20618 a Lundyja, s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 475 45 364, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl C., vložka 27421, zanikla sloučením se společností A.Charouz, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ: 110 00, IČ: 158 88 436, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 990, jako společ ností nástupnickou. Společnost se vymazává ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku.
od 26. 5. 2004 do 14. 7. 2004
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 101.000.000,-- Kč (slovy: jednosto jeden milion korun českých) s tím , že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 101 (jednosto jedna kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude činit 1.000.000, -- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení p řednostního práva. Zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterými je společnost ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsa ná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, pod číslem vložky 34190994. Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 101 (jednosto jedna) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každé z nich, znějících na jméno. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bu de doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením že nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOT EAM Mělník, a.s. o částku 101.000.000,-- Kč (jednosto jeden milion korun českých). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V. za společností AUTOTEAM Mělník, a.s. proti pohledávce společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnost ACT Invest ment B.V. má za společností AUTOTEAM Mělník, a.s. pohledávku ve výši 119.474.384,47 Kč (jednostodevatenáct milionů čtyřistasedmdesát čtyři tisíc třistaosmdesátčtyři 47/100 korun českých), která původně vznikla na základě: a) Smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-007-97-AS uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností IČ: 45 31 66 19, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32 (dále jen IPB), a společností AUTOTEAM Mělník, a.s. dne 12.února 1997, v e znění dodatků č. 1-5 a na základě Dohody o vyrovnání č. 1080-007-97/DV ze dne 12.února 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.února 1998. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00 00 13 50, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále jen ČSOB) jako kupujícím a IPB jako prodávajícím na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB 1009013 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ: 70 10 99 66, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2 dne 28.března 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16.prosince 2002 tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA 07_007_52200766 uzavřené dne 29.července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V. tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. a b) Smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-007-97-AS uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45 31 66 19, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32 (dále jen IPB), a společností AUTOTEAM Mělník, a.s. dne 12.února 1997, ve znění dodatků č. 1-5 a na základě Dohody o vyrovnání č. 1080-007-97/DV ze dne 12.února1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.února 1998. Tato pohledávka přešla dne 19.června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00 00 13 50, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále jen ČSOB) jako kupujícím a IPB jako prodávajícím na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1001315 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ: 70 10 99 66, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2 dne 28.května 2002 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16.prosince 2002 tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rekojemství) č. P ČKA07_0007_5240134 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V. tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Výše závazku společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V. je ověřena potvrzením ze dne 24.března 2004 vydaným společností PRIMASKA AUDIT, a.s., se sídlem Nad Primaskou 27, IČ: 25 06 43 39, číslo licence 209, auditor Ing. Jan Sed lák, číslo osvědčení 435. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V. ve výši 101.000.000,-- Kč (slovy: jednosto jeden milion korun českých), proti pohledávce společnosti AUTOTEAM Mělník, a .s. ve výši 101.000.000,-- Kč (slovy: jednosto jeden milion korun českých), která vznikne společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností ACT Investment B.V. na z ákladě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení pohledávky společnosti ACT Investment B.V., kterou má společnost ACT Investment B.V. za společností AUTOTEAM Mělník, a.s. proti pohledávce společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emis ního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : a) lhůta 14 dnů rpo upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením že nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. o částku 101.00 0.000,-- Kč (jednosto jeden milion korun českých). b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouv a o upsání akcií uvedená pod písm. a).
Kapitál
od 14. 7. 2004 do 1. 9. 2005
Základní kapitál 102 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 1996 do 14. 7. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 14. 7. 2004 do 1. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 14. 7. 2004 do 1. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 101.
od 20. 5. 1996 do 14. 7. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Ing. František Ureš - předseda představenstva
Praha 9, Zelenečská 504/47
den vzniku členství: 20. 5. 2005
den vzniku funkce: 20. 5. 2005
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Konstantin Čegrincev - člen představenstva
Praha 8, Milovická 1116/29
den vzniku členství: 20. 5. 2005
od 2. 3. 2005 do 29. 6. 2005
Michal Hušek - předseda představenstva
Praha 4-Kamýk, Papírníkova 613/15, PSČ 142 00
od 1. 10. 2002 do 1. 9. 2005
Josef Voják - člen představenstva
Praha 4, V podhájí 774/25
den vzniku členství: 26. 6. 2002
den vzniku funkce: 26. 6. 2002
od 21. 11. 2001 do 1. 10. 2002
Mgr. Jaroslav Bartoš - člen představenstva
Plavy, 188
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 26. 6. 2002
od 21. 11. 2001 do 29. 6. 2005
Václav Matuška - člen představenstva
Praha 4, Na Pankráci 113
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Eva Hübschová - člen představenstva
Neratovice, Mládežnická 471/33, PSČ 277 11
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Otakar Plašil - člen představenstva
Mělník, Kokořínská 1610, PSČ 276 01
od 24. 9. 1999 do 2. 3. 2005
Michal Hušek - předseda představenstva
Praha 4, Brandlova 1385, PSČ 149 00
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Ladislav Maier - předseda představenstva
Mělník, Oldřicha Wenzla 2556, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Radek Donner
Mělník, Nemocniční 472, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 5. 2. 2002
Michal Hušek
Praha 4, Macurova 1385, PSČ 140 00
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
Společnost navenek zastupuje a za společnost se podepisuje předseda představenstva akciové společnosti tak,že k znění obchodního jména připojí svůj podpis s uvedením své funkce
Dozorčí rada
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Jan Ruta
Praha 5, Lamačova 21/907
den vzniku členství: 20. 5. 2005
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Richard Bém
Praha 10, Tuchorazská 322
den vzniku členství: 20. 5. 2005
od 21. 11. 2001 do 29. 6. 2005
Ing. Pavel Tojšl
Praha 2, Vinohradská 1595
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 21. 11. 2001 do 1. 9. 2005
Ing. Květoslav Vilímek
Uhlířské Janovice, 1. máje 603
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Václav Matuška
Praha 4, Na Pankráci 113, PSČ 140 00
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Ing. Irena Titěrová
Praha 4, Branická 32, PSČ 140 00
od 24. 9. 1999 do 29. 6. 2005
Eva Šulcová
Ovčáry, Ovčáry 4, PSČ 277 14
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
František Roubíček
Mělník, Revoluční 2491, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Otakar Plašil
Mělník, Kokořínská 1610, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Radka Terazová
Velký Borek, Velký Borek 172, PSČ 277 31
Akcionáři
od 24. 9. 1999 do 5. 2. 2002
František Roubíček
Mělník, Revoluční 2491, PSČ 276 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+60

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+2

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+1

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-2

+
-
Jakub Štáfek
+
-
Lukáš Konečný
+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services