Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AUTOTEAM Mělník, a.s.
IČO: 25051857 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 5. 1996
Datum zániku1. 9. 2005
StavVymazáno
Obchodní firma
od 21. 11. 2001 do 1. 9. 2005

AUTOTEAM Mělník, a.s.

od 20. 5. 1996 do 21. 11. 2001

Roman Roubíček,a.s.

Sídlo
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
Mělník, Českolipská 3332, PSČ 276 01
IČO
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005

25051857

DIČ

CZ25051857

Právní forma
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka4032 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 9. 1999 do 1. 9. 2005
- pořádání společenských akcí
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- opravy karosérií
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma vyznačeného v příloze 1,2,3 živnostenského zákona
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- pronájem motorových vozidel
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
- opravy motorových vozidel
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2005 do 1. 9. 2005
- Společnost AUTOTEAM Mělník, a.s. spolu se společnostmi A.Charouz Kladno, a.s., se sídlem Kladno II, Americká čp. 2754, IČ: 250 65 912, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4168, A. Charouz City s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 492 44 825, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 20618 a Lundyja, s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 475 45 364, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl C., vložka 27421, zanikla sloučením se společností A.Charouz, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ: 110 00, IČ: 158 88 436, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 990, jako společ ností nástupnickou. Společnost se vymazává ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku.
od 26. 5. 2004 do 14. 7. 2004
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 101.000.000,-- Kč (slovy: jednosto jeden milion korun českých) s tím , že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 101 (jednosto jedna kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií bude činit 1.000.000, -- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení p řednostního práva. Zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterými je společnost ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsa ná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, pod číslem vložky 34190994. Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 101 (jednosto jedna) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každé z nich, znějících na jméno. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bu de doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením že nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOT EAM Mělník, a.s. o částku 101.000.000,-- Kč (jednosto jeden milion korun českých). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V. za společností AUTOTEAM Mělník, a.s. proti pohledávce společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnost ACT Invest ment B.V. má za společností AUTOTEAM Mělník, a.s. pohledávku ve výši 119.474.384,47 Kč (jednostodevatenáct milionů čtyřistasedmdesát čtyři tisíc třistaosmdesátčtyři 47/100 korun českých), která původně vznikla na základě: a) Smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-007-97-AS uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností IČ: 45 31 66 19, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32 (dále jen IPB), a společností AUTOTEAM Mělník, a.s. dne 12.února 1997, v e znění dodatků č. 1-5 a na základě Dohody o vyrovnání č. 1080-007-97/DV ze dne 12.února 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.února 1998. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00 00 13 50, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále jen ČSOB) jako kupujícím a IPB jako prodávajícím na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB 1009013 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ: 70 10 99 66, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2 dne 28.března 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16.prosince 2002 tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA 07_007_52200766 uzavřené dne 29.července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V. tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. a b) Smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-007-97-AS uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45 31 66 19, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32 (dále jen IPB), a společností AUTOTEAM Mělník, a.s. dne 12.února 1997, ve znění dodatků č. 1-5 a na základě Dohody o vyrovnání č. 1080-007-97/DV ze dne 12.února1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.února 1998. Tato pohledávka přešla dne 19.června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00 00 13 50, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále jen ČSOB) jako kupujícím a IPB jako prodávajícím na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1001315 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ: 70 10 99 66, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2 dne 28.května 2002 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16.prosince 2002 tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rekojemství) č. P ČKA07_0007_5240134 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V. tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Výše závazku společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V. je ověřena potvrzením ze dne 24.března 2004 vydaným společností PRIMASKA AUDIT, a.s., se sídlem Nad Primaskou 27, IČ: 25 06 43 39, číslo licence 209, auditor Ing. Jan Sed lák, číslo osvědčení 435. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V. ve výši 101.000.000,-- Kč (slovy: jednosto jeden milion korun českých), proti pohledávce společnosti AUTOTEAM Mělník, a .s. ve výši 101.000.000,-- Kč (slovy: jednosto jeden milion korun českých), která vznikne společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností ACT Investment B.V. na z ákladě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení pohledávky společnosti ACT Investment B.V., kterou má společnost ACT Investment B.V. za společností AUTOTEAM Mělník, a.s. proti pohledávce společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emis ního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : a) lhůta 14 dnů rpo upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením že nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTOTEAM Mělník, a.s. o částku 101.00 0.000,-- Kč (jednosto jeden milion korun českých). b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouv a o upsání akcií uvedená pod písm. a).
Kapitál
od 14. 7. 2004 do 1. 9. 2005
Základní kapitál 102 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 1996 do 14. 7. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 14. 7. 2004 do 1. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 14. 7. 2004 do 1. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 101.
od 20. 5. 1996 do 14. 7. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Ing. František Ureš - předseda představenstva
Praha 9, Zelenečská 504/47
den vzniku členství: 20. 5. 2005
den vzniku funkce: 20. 5. 2005
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Konstantin Čegrincev - člen představenstva
Praha 8, Milovická 1116/29
den vzniku členství: 20. 5. 2005
od 2. 3. 2005 do 29. 6. 2005
Michal Hušek - předseda představenstva
Praha 4-Kamýk, Papírníkova 613/15, PSČ 142 00
od 1. 10. 2002 do 1. 9. 2005
Josef Voják - člen představenstva
Praha 4, V podhájí 774/25
den vzniku členství: 26. 6. 2002
den vzniku funkce: 26. 6. 2002
od 21. 11. 2001 do 1. 10. 2002
Mgr. Jaroslav Bartoš - člen představenstva
Plavy, 188
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 26. 6. 2002
od 21. 11. 2001 do 29. 6. 2005
Václav Matuška - člen představenstva
Praha 4, Na Pankráci 113
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Eva Hübschová - člen představenstva
Neratovice, Mládežnická 471/33, PSČ 277 11
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Otakar Plašil - člen představenstva
Mělník, Kokořínská 1610, PSČ 276 01
od 24. 9. 1999 do 2. 3. 2005
Michal Hušek - předseda představenstva
Praha 4, Brandlova 1385, PSČ 149 00
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Ladislav Maier - předseda představenstva
Mělník, Oldřicha Wenzla 2556, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Radek Donner
Mělník, Nemocniční 472, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 5. 2. 2002
Michal Hušek
Praha 4, Macurova 1385, PSČ 140 00
od 20. 5. 1996 do 1. 9. 2005
Společnost navenek zastupuje a za společnost se podepisuje předseda představenstva akciové společnosti tak,že k znění obchodního jména připojí svůj podpis s uvedením své funkce
Dozorčí rada
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Jan Ruta
Praha 5, Lamačova 21/907
den vzniku členství: 20. 5. 2005
od 29. 6. 2005 do 1. 9. 2005
Richard Bém
Praha 10, Tuchorazská 322
den vzniku členství: 20. 5. 2005
od 21. 11. 2001 do 29. 6. 2005
Ing. Pavel Tojšl
Praha 2, Vinohradská 1595
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 21. 11. 2001 do 1. 9. 2005
Ing. Květoslav Vilímek
Uhlířské Janovice, 1. máje 603
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Václav Matuška
Praha 4, Na Pankráci 113, PSČ 140 00
od 24. 9. 1999 do 21. 11. 2001
Ing. Irena Titěrová
Praha 4, Branická 32, PSČ 140 00
od 24. 9. 1999 do 29. 6. 2005
Eva Šulcová
Ovčáry, Ovčáry 4, PSČ 277 14
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
František Roubíček
Mělník, Revoluční 2491, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Otakar Plašil
Mělník, Kokořínská 1610, PSČ 276 01
od 20. 5. 1996 do 24. 9. 1999
Radka Terazová
Velký Borek, Velký Borek 172, PSČ 277 31
Akcionáři
od 24. 9. 1999 do 5. 2. 2002
František Roubíček
Mělník, Revoluční 2491, PSČ 276 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

14. 7. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ: Startuje poslední vlna

Osoby samostatně výdělečně činné mohou ode dneška žádat o „ošetřovné“ za červen. Částka 500 korun za kalendářní den zůstává shodná jako v předchozím měsíci, stejně jako další základní podmínky.

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 66 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,40 Kč
ČSOB 2 739,40 Kč
Expobank CZ 2 746,00 Kč
Komerční banka 2 747,84 Kč
Česká spořitelna 2 756,00 Kč
Raiffeisenbank 2 788,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 797,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 455 309 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+16
+
-
2.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-1
+
-
3.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-13
+
-
4.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-35
+
-
5.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-64
+
-

Články na Heroine.cz

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Táto, chybíš mi! Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Otec je bezesporu zásadní postavou našich životů. Existují různé teorie na to, jak moc...více

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina...

Radši uvěříme svůdnému příběhu, než abychom mysleli logicky, říká forenzní genetička Halina Šimková

Rukama jí prošly tisíce biologických stop, ze kterých s pomocí DNA usvědčovala vrahy a...více

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Letošní léto je pro většinu Čechů ve znamení tuzemských dovolených. Nejrůznější kampaně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services