Trilet Ground Services, a.s., IČO: 25056514 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Trilet Ground Services, a.s. Údaje byly staženy 22. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25056514. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25056514 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 6. 1996
Obchodní firma
od 13. 3. 2002

Trilet Ground Services, a.s.

od 7. 6. 1996 do 13. 3. 2002

C.H.D., a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 7. 6. 1996 do 27. 1. 2015
Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10
IČO
od 7. 6. 1996

25056514

DIČ

CZ25056514

Identifikátor datové schránky:37hgrh6
Právní forma
od 7. 6. 1996
Akciová společnost
Spisová značka4060 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 20. 10. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 10. 2016
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 13. 3. 2002 do 20. 10. 2016
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 13. 3. 2002 do 20. 10. 2016
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 5. 1997 do 20. 10. 2016
- reklamní a propagační činnost
od 13. 5. 1997 do 20. 10. 2016
- automatizované zpracování dat
od 13. 5. 1997 do 20. 10. 2016
- nákup, prodej, poskytování softwarového vybavení a databází užívaných a zpracovávaných
od 13. 5. 1997 do 20. 10. 2016
- zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací
od 7. 6. 1996 do 20. 10. 2016
- koupě zboží za účelem jeho dlašího prodeje a prodej
od 7. 6. 1996 do 20. 10. 2016
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 7. 6. 1996 do 20. 10. 2016
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 14. 6. 2005
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.2.2005 o snížení základního kapitálu společnosti o částku 527.369.600,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií takto: a) důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let; b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 527.369.600,- Kč (slovy: pět set dvacet sedm miliónů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých), tj. z částky 824.015.000,- Kč (slovy: osm set dvacet čtyři milióny patnáct tisíc korun če ských) na částku 296.645.400,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest miliónů šest set čtyřicet pět tisíc čtyři sta korun českých); c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 527.369.000,- Kč bude použita výlučně k úhradě ztráty a nebude použita k výplatě akcionářům; d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všech akcií společnosti o 64 %, tj. u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 360.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) , u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých) a u akcií o stávající jmenovité hodnotě 93,75 Kč na jmenovitou hodnotu 33,75 Kč (slovy: třicet tři koruny české sedmdesát pět haléřů). e) lhůta pro předložení akcií akcionáři vlastnící akcie v listinné podobě, jsou povinni předložit tyto akcie k výměně ve lhůtě dvou měsíců od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vůči třetím osobám, tj. ode dne zveřejnění oznámení o snížení zá
od 1. 1. 2005
- Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, PSČ 148 00, IČ 630 79 291.
od 13. 3. 2002 do 8. 7. 2002
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu spo- lečnosti C.H.D., a.s. z původní výše 703.000.000,- Kč ( slovy : sedmsettřimilióny korun českých ) o částku 121.015.000,- Kč ( slovy : jednostodvacetjedenmiliónpatnácttisíc korun českých ), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společnosti C.H.D., a.s. po jeho zvýšení bude činit 824.015.000,- Kč ( slovy : osmsetdvacetčtyřimiliónypat- nácttisíc korun českých ). Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozvinutí činnosti firmy v rozšířeném rozsahu předmětu podnikání. Zvýšení základního kapitálu společnosti C.H.D., a.s. bude prove- deno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu spo- lečnosti bude vydáno 121 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč ( slovy : jedenmilión korun českých ), a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou veřejně registrované. A dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč ( slovy : patnácttisíc korun čes- kých ), a to kmenová akcie na majitele, v listinné podobě. Nově vydávaná akcie nebude veřejně registrovaná. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upi- sování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Akciová společnost " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. " jako jediný akcionář společnosti C.H.D., a.s. má podle usta- novení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvý- šení základního kapitálu. Ing. Jan Kovář a Ing. František Peč, jako statutární orgán ak- ciové apolečnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", prohlašují, že se jediný akcionář výslovně vzdává svého před- nostního práva dle § 204a obchodního zákoníku v plném rozsahu a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je posílení a rozvoj jejího podnikatelského zaměření souvisejícího s rozšíře- ným předmětem podnikání. Veškeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti C.H.D., a.s. budou nabídnuty k upsání akciové spo- lečnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", se síd- lem Praha 4, U Rakovky 849, IČ 63079291, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku. Všech 122 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 121.015.000,- Kč ( slovy : jednostodvacetjedenmiliónpatnáctti- síckorun českých ) bude upsáno předem určeným zájemcem, tj. spo- lečností " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", na zák- ladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. ", se sídlem Praha 4, U Ra- kovky 849, IČ 63079291 jako předem určeným zájemcem a společnos- tí C.H.D., a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ 25056514, podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen před- stavenstvem společnosti C.H.D., a.s. předem určenému zájemci - společnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s. " bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základ- ního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 121.015.000,- Kč se nepřipouští. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahuje alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodní- ho zákoníku bude doručen představenstvem společnosti předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnu- tí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) Společnost " Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s., jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlou- vy o úpisu akcií ( již podepsané jménem společnosti C.H.D., a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti C.H.D., a.s. tzn. podepsané " Trilet Ground Capital CORPORATION CZ.a.s. c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o up- sání akcií doručit společnosti C.H.D., a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Emisní kurz upisovaných tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz upisovaných akcií 1.000.000,- Kč za kus a jedné vydané akcie 15.000,- Kč za kus. Emisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem spla- cen nepeněžitým vkladem a to souborem movitého majetku - staveb- ních strojů a zařízení v majetku společnosti " Trilet Ground Capital Corporation CZ.a.s. " se sídlem Praha 4, U Rakovky 849, IČ: 63079291, tak jak je popsán ve společném znaleckém posudku níže uvedených znalců. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn spo- lečným znaleckým posudkem ze dne 28.11.2001 zpracovaným znalci Luďkem Píchou, bytem Saratovská 7, 100 00 Praha 10, znalcem jme- novaným ministrem spravedlnosti ČSR ( znalecký posudek číslo 142/01) a Ing. Janem Uhlířem, bytem Sobětuchy 27, 294 74 Před- měřice nad Jizerou, znalcem Krajského soudu v Praze ( znalecký posudek číslo 2083/40). K ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu byli znalci jmenováni usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2001 sp. značka Nc 4337/2001, které nabylo právní moci dne 26.11.2001. Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená společným specifiko- vaným znaleckým posudkem činí 121.015.000,- Kč (slovy : jedno- stodvacetjedenmilionpatnácttisíckorunčeských) Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s rozšířením podnikání společnosti o pronájem a půjčování věcí movitých - stavebních strojů. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz všech upsa- ných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti. Jediný akcionář schválil písemnou zprávu představenstva ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitými vklady ( viz výše ) a byla zároveň odůvodněna výše emisního kurzu upisovaných akcií.
od 25. 9. 1999 do 13. 3. 2002
- Jediný akcionář: Chemapol Group, a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 00000744.
od 22. 10. 1997 do 12. 2. 1998
- CHEMAPOL GROUP, a.s., jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v C.H.D. a.s., usnesením představenstva CHEMAPOL GROUP a.s. ze dne 10.4.1997 schvaluje: zvýšení základního jmění upsáním nových akcií C.H.D a.s. o 702.000.000,-Kč (slovy: sedmsetdvamilióny korun českých) ze stávajících 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českkých) na 703.000.000,-Kč (slovy: sedsetřimilióny korun českých) vydáním 702000 ks (slovy:sedmsetdvatisíce kusů) akcií jmenovité hodnoty l.000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých),znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurs za jednu akcii činí 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné pouze peněžité vklady. Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti C.H.D., a.s., Koďanská 46, 100 01 Praha 10, místnost č.A/111, v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin, ve lhůtě do 20 dnů ode dne následujícího po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. S využitím přednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč upsat 702 ks (slovy: jedentisíc korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následují po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jmění C.H.D., a.s. do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsaných akcií, nejméně však 30%, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet emitenta č.:327159-988 U ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. O splacení emisního kursu předloží upisovatel příslušný doklad osvědčující, že příslušné částky byly odepsány z účtu upisovatele ve prospěch účtu emitenta.
od 13. 5. 1997 do 12. 2. 1998
- Základní jmění 1000000 Kč splaceno jediným akcionářem CHEMAPOL GROUP, a.s. dne 30.5.1996
od 3. 3. 1997 do 25. 9. 1999
- Akcie znějící na majitele jsou v zaknihované podobě. Jediný akcionář: Chemapol Group, a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 00000744.
Kapitál
od 29. 6. 2005
Základní kapitál 296 645 400 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 5. 2002 do 29. 6. 2005
Základní kapitál 824 015 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 2. 1998 do 22. 5. 2002
Základní kapitál 703 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 6. 1996 do 12. 2. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 22. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 966 454 v listinné podobě.
od 29. 6. 2005 do 22. 6. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 702 000 v listinné podobě.
od 29. 6. 2005 do 22. 6. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.
od 29. 6. 2005 do 22. 6. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 121 v listinné podobě.
od 29. 6. 2005 do 22. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 160 v listinné podobě.
od 1. 1. 2005 do 29. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 160.
od 16. 4. 2004 do 1. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 16. 4. 2004 do 29. 6. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 702 000.
od 16. 4. 2004 do 29. 6. 2005
v listinné podobě
od 16. 4. 2004 do 29. 6. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 16. 4. 2004 do 29. 6. 2005
v zaknihované podobě
od 16. 4. 2004 do 29. 6. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 121.
od 16. 4. 2004 do 29. 6. 2005
v listinné podobě
od 22. 5. 2002 do 16. 4. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 121.
od 22. 5. 2002 do 16. 4. 2004
v listinné podobě, veřejně neregistrované
od 22. 5. 2002 do 16. 4. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 22. 5. 2002 do 16. 4. 2004
v listinné podobě, veřejně neregistrované
od 13. 3. 2002 do 16. 4. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 702 000.
od 13. 3. 2002 do 16. 4. 2004
v listinné podobě
od 13. 3. 2002 do 16. 4. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 13. 3. 2002 do 16. 4. 2004
v zaknihované podobě
od 12. 2. 1998 do 13. 3. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 703 000.
od 7. 6. 1996 do 12. 2. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 15. 2. 2023
Ing. ZDENĚK RATAJ - Předseda představenstva
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 6. 2022
den vzniku funkce: 22. 6. 2022
od 15. 2. 2023
Ing. LADISLAV HOLÍK - Člen představenstva
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 22. 6. 2022
od 15. 2. 2023
Ing. MILAN KRÁL - Člen představenstva
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 22. 6. 2022
od 15. 2. 2023
Ing. FRANTIŠEK PEČ - Člen představenstva
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 6. 2022
od 22. 6. 2017 do 15. 2. 2023
Ing. ZDENĚK RATAJ - předseda představenstva
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
den vzniku funkce: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 22. 6. 2017 do 15. 2. 2023
Ing. LADISLAV HOLÍK - člen představenstva
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 22. 6. 2017 do 15. 2. 2023
Ing. MILAN KRÁL - člen představenstva
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 22. 6. 2017 do 15. 2. 2023
Ing. FRANTIŠEK PEČ - člen představenstva
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 27. 1. 2015 do 22. 6. 2017
Ing. ZDENĚK RATAJ - předseda představenstva
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 4. 2012 - 21. 6. 2017
den vzniku funkce: 12. 4. 2012 - 21. 6. 2017
od 27. 1. 2015 do 22. 6. 2017
Ing. DAVID PEČ - člen představenstva
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 4. 2012 - 21. 6. 2017
od 27. 1. 2015 do 22. 6. 2017
Ing. LADISLAV HOLÍK - člen představenstva
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 26. 11. 2014 - 21. 6. 2017
od 6. 2. 2013 do 27. 1. 2015
ZDENĚK RATAJ - předseda představenstva
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 4. 2012
den vzniku funkce: 12. 4. 2012
od 6. 2. 2013 do 27. 1. 2015
DAVID PEČ - člen představenstva
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 4. 2012
od 28. 2. 2011 do 27. 1. 2015
Ing. Jiří Vejnar - člen představenstva
Horní Jirčany, Azalková 510, PSČ 252 42
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 26. 11. 2014
od 4. 5. 2007 do 6. 2. 2013
Ing. Zdeněk Rataj - předseda představenstva
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 4. 2007 - 12. 4. 2012
den vzniku funkce: 17. 4. 2007 - 12. 4. 2012
od 4. 5. 2007 do 6. 2. 2013
Ing. David Peč - člen
Praha 4, Pod Lysinami 467/11, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 4. 2007 - 12. 4. 2012
od 13. 4. 2006 do 13. 4. 2006
Ing. Zdeněk Rataj - člen
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 11. 2001
den vzniku funkce: 30. 1. 2006
od 13. 4. 2006 do 4. 5. 2007
Ing. Zdeněk Rataj - předseda představenstva
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 11. 2001 - 17. 4. 2007
den vzniku funkce: 30. 1. 2006 - 17. 4. 2007
od 13. 4. 2006 do 28. 2. 2011
Ing. Jiří Vejnar - člen představenstva
Horní Jirčany, Azalková 510, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 1. 2006 - 28. 1. 2011
den vzniku funkce: 30. 1. 2006 - 28. 1. 2011
od 13. 3. 2002 do 13. 4. 2006
Ing. Zdeněk Rataj - člen
Praha 4, Marie Cibulkové 1615/1b, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 19. 11. 2001
od 13. 3. 2002 do 13. 4. 2006
Ing. Jan Kovář
Praha 4, Štúrova 1417/2, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 19. 11. 2001 - 30. 1. 2006
od 13. 3. 2002 do 4. 5. 2007
Ing. David Peč - člen
Praha 4, Pod Lysinami 467/11, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 11. 2001 - 17. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 11. 2001 - 17. 4. 2007
od 6. 11. 2001 do 13. 3. 2002
MVDr. Jindřich Koska - člen
Dolní Benešov, Poštovní 79, PSČ 747 22
od 18. 6. 1999 do 13. 3. 2002
JUDr. Aleš Dvouletý - člen
Praha 6, Internacionální 984
od 18. 6. 1999 do 13. 3. 2002
Ing. Vladimír Zachoval - předseda
Praha 5, U Blaženky 31
od 22. 10. 1997 do 18. 6. 1999
Ing. Petr Himl - člen
Praha 4, Rodopská 3154/6
od 22. 10. 1997 do 18. 6. 1999
Ing. Jan Kerbach, r.č. xxxx - předseda
Praha 10, Aubrechtové 3102
od 22. 10. 1997 do 6. 11. 2001
Ing. Eliška Rohlová, CSc. - člen
Praha 8, Bergerova 115/2
od 13. 5. 1997 do 22. 10. 1997
Ing. Jiří Blahník - člen
Praha 10, Počernická 512/58
od 3. 3. 1997 do 13. 5. 1997
Ing. Jiří Bláhník - člen
Kralovice, Kočín 20
od 3. 3. 1997 do 22. 10. 1997
Ing. Petr Himl - předseda
Praha 4, Rodopská 3154
od 3. 3. 1997 do 22. 10. 1997
Ing. Václav Černý - člen
Praha 4, Dědinova 1985/10
od 7. 6. 1996 do 3. 3. 1997
Ing. Petr Himl - předseda
Praha 4, Rodopská 3154
od 7. 6. 1996 do 3. 3. 1997
Ing. Jiří Bláhník - člen
Kralovice, Kočín 20
od 7. 6. 1996 do 3. 3. 1997
Ing. Zdeněk Jiras - člen
Praha 4, Matúškova 796
od 22. 6. 2017
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně, nebo společně další dva členové představenstva.
od 20. 10. 2016 do 22. 6. 2017
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo společně další dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 13. 5. 1997 do 20. 10. 2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.
od 3. 3. 1997 do 13. 5. 1997
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseeda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.
od 7. 6. 1996 do 3. 3. 1997
Jménem společnost jednají předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo společně další dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 15. 2. 2023
ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - Předsedkyně dozorčí rady
Vědomice, Ovocná, PSČ 413 01
den vzniku členství: 22. 6. 2022
den vzniku funkce: 22. 6. 2022
od 15. 2. 2023
Ing. HELENA KORTUSOVÁ - Člen dozorčí rady
Dolní Břežany, Třešňová, PSČ 252 41
den vzniku členství: 22. 6. 2022
od 15. 2. 2023
Ing. OLGA KUIPEROVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Břidličná, PSČ 147 00
den vzniku členství: 22. 6. 2022
od 15. 2. 2023
Ing. DAVID PEČ - Člen dozorčí rady
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 6. 2022
od 6. 1. 2023 do 15. 2. 2023
Ing. ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Vědomice, Ovocná, PSČ 413 01
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
den vzniku funkce: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 30. 11. 2019 do 6. 1. 2023
Ing. ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Budovatelů, PSČ 413 01
den vzniku členství: 21. 6. 2017
den vzniku funkce: 21. 6. 2017
od 16. 2. 2019 do 15. 2. 2023
Ing. HELENA KORTUSOVÁ - člen dozorčí rady
Dolní Břežany, Třešňová, PSČ 252 41
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 22. 6. 2017 do 16. 2. 2019
Ing. HELENA KORTUSOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Libuš, K lukám, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017
od 22. 6. 2017 do 30. 11. 2019
Ing. ŠTĚPÁNKA LEBDUŠKOVÁ - předseda dozorčí rady
Vědomice, Ovocná, PSČ 413 01
den vzniku členství: 21. 6. 2017
den vzniku funkce: 21. 6. 2017
od 22. 6. 2017 do 15. 2. 2023
Ing. OLGA KUIPEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Břidličná, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 22. 6. 2017 do 15. 2. 2023
Ing. DAVID PEČ - člen dozorčí rady
Praha - Vysočany, Na vysočanských vinicích, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 6. 2017 - 21. 6. 2022
od 26. 2. 2016 do 22. 6. 2017
Ing. LADISLAV BROŽ - předseda dozorčí rady
Praha - Bohnice, Poznaňská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 21. 6. 2017
den vzniku funkce: 28. 1. 2011 - 21. 6. 2017
od 10. 10. 2015 do 22. 6. 2017
Ing. MILAN KRÁL - člen dozorčí rady
Vědomice, Na průhonu, PSČ 413 01
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 21. 6. 2017
od 6. 2. 2013 do 22. 6. 2017
JAN PŠENIČKA - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Na rovnosti, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 4. 2012 - 21. 6. 2017
od 28. 2. 2011 do 10. 10. 2015
Ing. Milan Král - člen dozorčí rady
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 27. 1. 2011
od 28. 2. 2011 do 26. 2. 2016
Ing. Ladislav Brož - předseda dozorčí rady
Praha 8, Poznaňská 429/45, PSČ 180 00
den vzniku členství: 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 28. 1. 2011
od 4. 5. 2007 do 6. 2. 2013
Ing. Jan Pšenička - člen dozorčí rady
Praha 3, Na Rovnosti 2691/19, PSČ 130 00
den vzniku členství: 16. 4. 2007 - 11. 4. 2012
od 13. 4. 2006 do 28. 2. 2011
Ing. Ladislav Brož - předseda dozorčí rady
Praha 8, Poznaňská 429/45, PSČ 180 00
den vzniku členství: 30. 1. 2006 - 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 30. 1. 2006 - 27. 1. 2011
od 13. 4. 2006 do 28. 2. 2011
Ing. Milan Král - člen dozorčí rady
Vědomice, Na Průhonu 309, PSČ 413 01
den vzniku členství: 30. 1. 2006 - 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 30. 1. 2006 - 27. 1. 2011
od 13. 3. 2002 do 13. 4. 2006
Ing. Karel Hájek
Tábor - Měšice, Sezimovská 533, PSČ 391 56
den vzniku členství: 19. 11. 2001 - 30. 1. 2006
den vzniku funkce: 19. 11. 2001 - 30. 1. 2006
od 13. 3. 2002 do 13. 4. 2006
Ing. Pavel Černý - člen
Praha 4, Točitá 1414, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 11. 2001 - 30. 1. 2006
den vzniku funkce: 19. 11. 2001 - 30. 1. 2006
od 13. 3. 2002 do 4. 5. 2007
Ing. Jan Pšenička - člen
Praha 3, Na Rovnosti 2691/19, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 11. 2001 - 16. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 11. 2001 - 16. 4. 2007
od 11. 2. 2002 do 13. 3. 2002
Ing. Petr Čočka - člen
Praha 4, Vazovova 3219, PSČ 143 00
od 6. 11. 2001 do 11. 2. 2002
Ing. Petr Čočka - člen
Praha 4, Vazovova 3219, PSČ 143 00
od 18. 6. 1999 do 6. 11. 2001
Ing. František Melka - člen
Praha 6-Suchdol, Stržná 39
od 18. 6. 1999 do 13. 3. 2002
Ing. Boris Čajánek - předseda
Jablonec nad Nisou, Vrkoslavická 16
od 18. 6. 1999 do 13. 3. 2002
Mgr. Anna Zinglová - člen
Praha 9, Strážkovická 329
od 3. 3. 1997 do 18. 6. 1999
Ing. Václav Junek, CSc - předseda
Praha 4, Nad pískovnou 1466
od 3. 3. 1997 do 18. 6. 1999
Ing. Otakar Bízek - člen
Praha 4, Nad Šálkovnou 19
od 3. 3. 1997 do 25. 9. 1999
Ing. Jaromír Burián - člen
Praha 10, Pod Valem 324
od 7. 6. 1996 do 3. 3. 1997
Ing. Václav Junek, CSc - předseda
Praha 4, Nad pískovnou 1466
od 7. 6. 1996 do 3. 3. 1997
Ing. Petr Ježek - člen
Praha 4, Lomnického 2
od 7. 6. 1996 do 3. 3. 1997
JUDr. Jiří Hronovský - člen
Praha 4, V hůrkách 2143
Akcionáři
od 13. 4. 2006
TERRAFIN GROUP, a.s., IČO: 27134571
Praha 4, U Rakovky 849, PSČ 148 00
od 13. 3. 2002 do 13. 4. 2006
Trilet Ground Capital Corporation CZ, a.s., IČO: 63079291
Praha 4, U Rakovky 849, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+7
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+341

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+1

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-58

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-109

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-111

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services