Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
BDO Digital a.s., IČO: 25056646

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 6. 1996
Obchodní firma
od 31. 5. 2020

BDO Digital a.s.

od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2020

BELCOM IT SYSTEMS a.s.

od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020

BDO IT a.s.

od 4. 7. 2001 do 1. 1. 2020

BDO IT a.s.

od 24. 4. 2001 do 4. 7. 2001

BELCOM SYSTEMS a.s.

od 25. 7. 2000 do 24. 4. 2001

TECTOTEX  a.s.

od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000

Teutonics, a.s.

od 10. 6. 1996 do 15. 7. 1999

U NOVÁKA, a.s.

Adresa sídla
od 9. 6. 2015 do 31. 5. 2020
Praha, Olbrachtova , PSČ 140 00
od 4. 7. 2001 do 9. 6. 2015
Praha 4, Olbrachtova 5/1980, PSČ 140 00
od 24. 4. 2001 do 4. 7. 2001
Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25
od 25. 7. 2000 do 24. 4. 2001
Praha 1, Vodičkova 33, PSČ 110 00
od 10. 6. 1996 do 25. 7. 2000
Praha 1, Školská 32
IČO
od 10. 6. 1996

25056646

DIČ

CZ25056646

Identifikátor datové schránky:p43c3pq
Právní forma
od 10. 6. 1996
Akciová společnost
Spisová značka4080 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 7. 2001
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 4. 7. 2001
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 4. 7. 2001
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 15. 7. 1999
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 15. 7. 1999
- zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu
od 15. 7. 1999 do 4. 7. 2001
- vymáhání pohledávek administrativní cestou
od 15. 7. 1999 do 4. 7. 2001
- odkup pohledávek formou factoringu a forfaintingu
od 10. 6. 1996
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 6. 1996 do 4. 7. 2001
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 31. 5. 2020
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti dne 29.5.2020 rozhodl o snížení základního kapitálu takto: a) důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má přebytek vlastních zdrojů, když udržování vlastních zdrojů ze základního kapitálu nad rámec minimální zákonem stanovené výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun č eských) neodpovídá provozním potřebám společnosti, přičemž rozhodnutím o snížení základního kapitálu bude umožněno rozdělit tyto přebytečné vlastní zdroje jedinému akcionáři, b) základní kapitál se snižuje o částku 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých), a to tím, že na základě veřejného návrhu smlouvy bude vzato z oběhu 300 (tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), c) částka snížení základního kapitálu bude v celé výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) vyplacena jedinému akcionáři, d) základní kapitál se snižuje na základě návrhu jediného akcionáře, přičemž se navrhuje bezúplatné vzetí akcií z oběhu, e) s ohledem na skutečnost, že akcie společnosti jsou zaknihovány, provede se zpětvzetí akcií z oběhu změnou v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti osobě, která pro společnost evidenci zaknihovaných cenných papírů vede, a t o vždy do 6 (šesti) měsíců od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o vzetí akcií z oběhu uzavřené na základě veřejného návrhu smlouvy podle tohoto usnesení o snížení základního kapitálu.
od 21. 5. 2014
- Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.
od 28. 6. 2013
- Společnost se rozhodla zvýšit základní kapitál společnosti, a to za těchto podmínek: - Upisování akcií nad částku 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) se nepřipouští. - Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti je zajištění finančních prostředků pro další rozvoj společnosti, přijetí nových zaměstnanců, zvýšení kvalifikace stávajících zaměstnanců, zajištění certifikací pro provozování podnikatelské činnosti spo lečnosti a udržení klíčových zaměstnanců. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 150 (jedno sto padesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou k ótované na oficiálním trhu. - Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s tím, že akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. - Lhůta pro využití přednostního práva akcionářů se stanoví na dva týdny od zveřejnění informace o právu na přednostní upsání akcií akcionáři společnosti v Obchodním věstníku. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty zveřejněním informace o právu na pře dnostní upsání akcií akcionáři společnosti v Obchodním věstníku. - Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti BDO IT a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9,00 hodin do 16,00 hodin. - Podíl jedné nové akcie společnosti k jedné dosavadní akcii společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 2 písm. b) ObchZ je 0,3 (tři desetiny) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné a kcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. - Emisní kurs akcií musí být v plné výši splacen nejpozději do 15.7.2013 (patnáctého července roku dva tisíce třináct) na účet společnosti, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PŠC: 140 78, IČ: 49240901, č. účtu 465xxxx. - Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti BDO IT a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o za mítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti BDO IT a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. - V případě, že nebudou upsány všechny akcie v rámci upisování akcionářů společnosti s přednostním právem, budou zbylé akcie upsány akcionáři - upisovateli v prvním kole podle poměru jimi upsaných akcií společnosti (dále jen „upsání akcií společnost i v druhém kole“). - Lhůta pro upsání akcií společnosti v druhém kole se stanoví do 2. srpna 2013. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty výzvou k podpisu smlouvy o úpisu. - Místem pro upsání akcií společnosti v druhém kole je sídlo společnosti BDO IT a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upsání akcií společnosti v druhém kole od 9,00 hodin do 16,00 hodin. - Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) při upsání akcií společnosti v druhém kole se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii z nějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. - Emisní kurs akcií při upsání akcií společnosti v druhém kole musí být splacen v plné výši nejpozději do 5. 8. 2013 na účet společnosti, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PŠC: 140 78, IČ: 49240901, č. účtu 4 65xxxx.
od 28. 6. 2013 do 26. 9. 2016
- Převoditelnosti akcií je omezena formou předchozího souhlasu valné hromady dle ustanovení čl. 10.10 Stanov společnosti.
od 22. 7. 1999
- Zapisuje se prodej části podniku Teutonics, a.s. (dříve U NOVÁ- KA, a.s.) společnosti EDICE N, a.s. se sídlem Školská 32, Praha 1, IČO 25 05 66 38 na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.11.1998, spočívající v převodu práv, věcí a jiných majet- kových hodnot sloužících k provozování hostinské činnosti nebo poskytování franšízy se všemi pohledávkami a závazky.
od 21. 10. 1998 do 4. 7. 2001
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 29. 1. 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 4.000.000,- Kč, tedy na celkovou výši 5.000.000,- Kč s tím, že celou částku 4.000.000,- Kč, o níž se zvyšuje základní jmění, mohou upsat dosavadní akcionáři společnosti na základě přednostního práva, a to v poměru, v němž se podílí na základním jmění společnosti, přičemž nelze upsat základní jmění ve větším rozsahu než 4.000.000,- Kč. Společnost vydá celkem 400 kusů nových listinných akcií na majitele, z nichž každá bude mít nominální hodnotu 10.000,- Kč. Emisní kurs je shodný s nominální hodnotou akcií. Upisování akcií proběhne ve 2 kolech takto: V prvním kole upisování mohou upsat akcie dosavadní akcionáři, kteří na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění využijí svého přednostního práva na úpis akcií. První kolo upisování akcií započne první den, následující po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 14 dnů. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti č. 125 792 232/5100 vedený u IPB Praha. Upisování se uskuteční v sídle společnosti zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u předsedy představenstva společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod.. V případě, že v 1. kole nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to po 7 dnech ode dne, kdy bude ukončeno 1. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování akcií bude trvat 7 dnů. V tomto druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obch. zák.. Splacení emisního kursu akcií upsaných v 2. kole bude předmětem výše uvedené dohody akcionářů, která bude obsahovat i veškeré další náležitosti stanovené zákonem. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům faxovou zprávou, doporučeným dopisem a dále vývěskou v sídle společnosti datum, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 15. 7. 1999
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 6. 1996 do 15. 7. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 31. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500 v zaknihované podobě.
od 31. 5. 2020
Omezení převodu akcií: Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady, podle ustanovení článku 3 odst. 3 stanov společnosti.
od 26. 9. 2016 do 31. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500 v zaknihované podobě.
od 26. 9. 2016 do 31. 5. 2020
Omezení převodu akcií: Převod akcií společnosti na stávající akcionáře, stejně jako i na třetí osoby je podmíněn souhlasem valné hromady, podle ustanovení článku 3 odst. 3 stanov společnosti.
od 15. 9. 2010 do 26. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500 v listinné podobě.
od 15. 7. 1999 do 15. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 15. 7. 1999 do 15. 9. 2010
v listinné podobě
od 10. 6. 1996 do 15. 7. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 12. 2019
Ing. VLADIMÍR HANZLÍK - člen představenstva
Praha - Nusle, U Jezerky, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 12. 2019
od 4. 11. 2017
DAN VANÍČEK - Předseda představenstva
Praha - Michle, Třeboňská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 24. 2. 2017
den vzniku funkce: 24. 2. 2017
od 4. 11. 2017 do 6. 9. 2019
Ing. MILOSLAV RUT - místopředseda představenstva
Praha - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 19. 7. 2017 - 12. 7. 2019
den vzniku funkce: 19. 7. 2017 - 12. 7. 2019
od 22. 3. 2017 do 27. 9. 2017
DAN VANÍČEK - předseda představenstva
Praha - Michle, Třeboňská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 23. 2. 2017
den vzniku funkce: 23. 2. 2012 - 23. 2. 2017
od 22. 2. 2017
Ing. TOMÁŠ KUBÍČEK, Ph.D. - místopředseda představenstva
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Na okraji, PSČ 250 01
den vzniku členství: 10. 10. 2016
den vzniku funkce: 10. 10. 2016
od 10. 11. 2016 do 27. 9. 2017
Ing. MILOSLAV RUT - místopředseda představenstva
Praha - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 18. 7. 2012 - 18. 7. 2017
den vzniku funkce: 18. 7. 2012 - 18. 7. 2017
od 12. 6. 2015 do 22. 3. 2017
DAN VANÍČEK - předseda představenstva
Praha - Kobylisy, Luhovská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 2. 2012
od 9. 6. 2015 do 12. 6. 2015
DAN VANÍČEK - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Luhovská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 2. 2012
od 9. 6. 2015 do 10. 11. 2016
Ing. MILOSLAV RUT - místopředseda představenstva
Praha - Nebušice, Na Malé Šárce, PSČ 164 00
den vzniku členství: 18. 7. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2012
od 9. 6. 2015 do 22. 2. 2017
Ing. MILAN RUSNÁK - místopředseda představenstva
Jesenice - Osnice, Mečíková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 30. 3. 2015 - 10. 10. 2016
den vzniku funkce: 30. 3. 2015 - 10. 10. 2016
od 8. 8. 2014 do 9. 6. 2015
Ing. VLADIMÍR HANZLÍK - místopředseda představenstva
Praha 4 - Nusle, U Jezerky, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 30. 3. 2015
den vzniku funkce: 11. 6. 2012 - 30. 3. 2015
od 10. 7. 2014 do 9. 6. 2015
DAN VANÍČEK - předseda představenstva
Praha 8 - Kobylisy, Luhovská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 2. 2012
od 26. 7. 2012 do 8. 8. 2014
Ing. Vladimír Hanzlík - místopředseda představenstva
Praha 4, U Jezerky, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012
den vzniku funkce: 11. 6. 2012
od 26. 7. 2012 do 9. 6. 2015
Ing. Miloslav Rut - místopředseda představenstva
Praha - Nebušice, Na Malé Šárce, PSČ 164 00
den vzniku členství: 18. 7. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2012
od 29. 5. 2012 do 26. 7. 2012
Ing. Vladimír Hanzlík - člen
Praha 4, U Jezerky 1165/2, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012
od 19. 3. 2012 do 29. 5. 2012
Martin Koníček - místopředseda představenstva
Praha 6, Běžecká
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 27. 4. 2012
den vzniku funkce: 23. 2. 2012 - 27. 4. 2012
od 19. 3. 2012 do 26. 7. 2012
Martin Kolařík - místopředseda představenstva
Jesenice, Mladíkov 927, PSČ 252 42
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 18. 7. 2012
den vzniku funkce: 23. 2. 2012 - 18. 7. 2012
od 19. 3. 2012 do 10. 7. 2014
Dan Vaníček - předseda představenstva
Praha 8, Luhovská 10, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 2. 2012
od 13. 5. 2008 do 13. 5. 2008
Dan Vaníček - předseda
Praha 8, Luhovská 10, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 4. 2005 - 23. 11. 2007
den vzniku funkce: 12. 4. 2005 - 23. 11. 2007
od 13. 5. 2008 do 13. 5. 2008
Martin Kolařík - místopředseda
Praha 9, Bryksova 956/3, PSČ 198 00
den vzniku členství: 14. 8. 2006 - 23. 11. 2007
den vzniku funkce: 14. 8. 2006 - 23. 11. 2007
od 13. 5. 2008 do 13. 5. 2008
Martin Koníček - místopředseda
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku členství: 9. 4. 2007 - 23. 11. 2007
den vzniku funkce: 9. 4. 2007 - 23. 11. 2007
od 13. 5. 2008 do 13. 5. 2008
Martin Kolařík - místopředseda
Praha 9, Bryksova 956/3, PSČ 198 00
den vzniku členství: 23. 11. 2007
den vzniku funkce: 23. 11. 2007
od 13. 5. 2008 do 13. 5. 2008
Martin Koníček - místopředseda
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku členství: 23. 11. 2007
den vzniku funkce: 23. 11. 2007
od 13. 5. 2008 do 19. 3. 2012
Dan Vaníček - předseda
Praha 8, Luhovská 10, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
od 13. 5. 2008 do 19. 3. 2012
Martin Kolařík - místopředseda
Jesenice, Mladíkov 927, PSČ 252 42
den vzniku členství: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
od 13. 5. 2008 do 19. 3. 2012
Martin Koníček - místopředseda
Praha 6 - Břevnov, Běžecká 2407/2, PSČ 169 00
den vzniku členství: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
od 27. 3. 2004 do 13. 5. 2008
Martin Koníček - místopředseda
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 9. 4. 2007
den vzniku funkce: 17. 12. 2003 - 9. 4. 2007
od 19. 2. 2003 do 27. 3. 2004
Luděk Novák - člen
Brno, Valtická 17, PSČ 629 00
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 16. 12. 2003
od 19. 2. 2003 do 13. 5. 2008
Martin Kolařík - místopředseda
Praha 9, Bryksova 956/3, PSČ 198 00
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 14. 8. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2002 - 14. 8. 2006
od 24. 4. 2001 do 27. 3. 2004
Martin Koníček - místopředseda
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku funkce: 12. 3. 2001
od 24. 4. 2001 do 27. 3. 2004
Ing. Alexander Mašek - člen
Praha 4, Vedlejší 1230/5, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 12. 3. 2001
od 24. 4. 2001 do 13. 5. 2008
Dan Vaníček - předseda
Praha 8, Luhovská 10, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 3. 2001 - 12. 4. 2005
den vzniku funkce: 12. 3. 2001 - 12. 4. 2005
od 25. 7. 2000 do 24. 4. 2001
Ing. Václav Třeštík - člen
Dešná, 64, PSČ 763 15
od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000
JUDr. Jiří Čtvrtník - člen
Praha 1, Vodičkova 30
od 15. 7. 1999 do 24. 4. 2001
Ing. Miroslav Kučera - předseda
Praha 5, Chaplinovo nám. 650
od 15. 7. 1999 do 24. 4. 2001
Ing. František Koníček - místopředseda
Jinočany, Lidická 228
od 21. 10. 1998 do 15. 7. 1999
Ing. Jan Gaszczyk - předseda představenstva
Ostrava, Průkopnická 21
od 21. 10. 1998 do 15. 7. 1999
Ing. Zdeňka Trojanová - místopředseda představenstva
Roztoky, Horova 1631
od 21. 10. 1998 do 15. 7. 1999
Josef Řepka - člen představensva
Praha 8, Chvatěrubská 363
od 10. 6. 1996 do 21. 10. 1998
JUDr. Jan Sedláček - předseda představenstva
Brno, Lerchova 32
od 10. 6. 1996 do 21. 10. 1998
JUDr. Miroslav Šipovič - místopředseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Ke znaku 770
od 10. 6. 1996 do 21. 10. 1998
MUDr. Radek Bajgar - člen představensva
Černošice, Chebská 1336
od 31. 5. 2020
Za společnost je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 24. 4. 2001 do 24. 4. 2001
Za společnost jedná a společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí předseda nebo nebo napsané firmě společnosti připojí předseda nebo
od 24. 4. 2001 do 31. 5. 2020
Za společnost jedná a společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva svůj podpis.
od 25. 7. 2000 do 24. 4. 2001
Za společnost jedná a společnost zastupuje samostatně předseda představenstva, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.
od 10. 6. 1996 do 25. 7. 2000
Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
Prokura
od 16. 4. 2005 do 4. 7. 2008
Robert Gogela
Popovice, 98, PSČ 664 61
od 27. 3. 2004 do 16. 4. 2005
Luděk Novák
Brno, Valtická 17, PSČ 629 00
od 27. 3. 2004 do 4. 7. 2008
Prokurista podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 3. 12. 2019
Ing. PETR SLAVÍČEK - člen dozorčí rady
Říčany, Bezručova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 2. 12. 2019
od 8. 11. 2017 do 3. 12. 2019
Ing. MICHAL GABRIEL - Člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, V březině, PSČ 190 14
den vzniku členství: 24. 2. 2017 - 2. 12. 2019
den vzniku funkce: 24. 2. 2017 - 2. 12. 2019
od 4. 11. 2017 do 8. 11. 2017
Ing. MICHAL GABRIEL - Člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, V březině, PSČ 190 14
den vzniku členství: 24. 2. 2017
den vzniku funkce: 24. 2. 2017
od 9. 6. 2015 do 27. 9. 2017
Ing. MICHAL GABRIEL - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, V březině, PSČ 190 14
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 23. 2. 2017
od 16. 4. 2014 do 21. 5. 2014
Ing. PETR VANÍČEK - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Na dlážděnce, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 7. 2. 2014
od 28. 6. 2013 do 21. 5. 2014
Ing. JAROSLAV CRHONEK
Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 6. 2013 - 7. 2. 2014
od 19. 3. 2012 do 28. 6. 2013
Ing. Jiří Švancara - předseda dozorčí rady
Dobřichovice, Nad Jezem 929, PSČ 252 29
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 22. 6. 2013
den vzniku funkce: 23. 2. 2012 - 22. 6. 2013
od 19. 3. 2012 do 16. 4. 2014
Ing. Petr Vaníček - člen dozorčí rady
Praha 8, Nad Hercovkou 421/22, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 2. 2012 - 7. 2. 2014
od 19. 3. 2012 do 9. 6. 2015
Ing. Michal Gabriel - člen dozorčí rady
Praha 9 - Klánovice, V Březině 694, PSČ 190 14
den vzniku členství: 23. 2. 2012
od 13. 5. 2008 do 13. 5. 2008
Ing. Petr Vaníček - člen
Praha 8, Nad Hercovkou 421/22, PSČ 182 00
den vzniku členství: 12. 4. 2005 - 23. 11. 2007
od 13. 5. 2008 do 13. 5. 2008
Jiří Pípal - člen
Praha 6, Kralupská 66/23, PSČ 161 00
den vzniku členství: 14. 8. 2006 - 23. 11. 2007
od 13. 5. 2008 do 19. 3. 2012
Ing. Jiří Švancara - předseda dozorčí rady
Dobřichovice, Nad Jezem 929, PSČ 252 29
den vzniku členství: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
od 13. 5. 2008 do 19. 3. 2012
Ing. Petr Vaníček - člen
Praha 8, Nad Hercovkou 421/22, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
od 13. 5. 2008 do 19. 3. 2012
Ing. Ivo Martinec - člen dozorčí rady
Praha 4, Láskova 1815/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 11. 2007 - 23. 2. 2012
od 27. 3. 2004 do 13. 5. 2008
Ing. Jiří Švancara - předseda dozorčí rady
Dobřichovice, Nad Jezem 929, PSČ 252 29
den vzniku členství: 17. 12. 2003 - 23. 11. 2007
den vzniku funkce: 17. 12. 2003 - 23. 11. 2007
od 19. 2. 2003 do 13. 5. 2008
Jiří Pípal - člen
Praha 6, Kralupská 66/23, PSČ 161 00
den vzniku členství: 27. 6. 2002 - 14. 8. 2006
od 4. 7. 2001 do 19. 2. 2003
Jiří Czaban - člen
Praha 1, Vojtěšská 11, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 6. 2001 - 26. 6. 2002
od 24. 4. 2001 do 4. 7. 2001
Ing. Václav Provazník - člen
Praha 8, Korycanská 368/3, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 12. 3. 2001
od 24. 4. 2001 do 27. 3. 2004
Ing. František Koníček - předseda dozorčí rady
Jinočany, Lidická 228, PSČ 252 25
den vzniku funkce: 12. 3. 2001
od 24. 4. 2001 do 13. 5. 2008
Ing. Petr Vaníček - člen
Praha 8, Nad Hercovkou 421/22, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 12. 3. 2001 - 12. 4. 2005
od 25. 7. 2000 do 24. 4. 2001
Dr. Antonín Kutil - předseda dozorčí rady
Košice, Vencova 15, Slovenská republika
od 25. 7. 2000 do 24. 4. 2001
Ing. Milan Adam - člen
Ivančice, Chřestová 1, PSČ 664 91
od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000
Radka Pluhaříková - člen
Ostrava, M. Majerové 1694
od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000
Ing. Jan Kotíšek - předseda
Praha 2, Šafaříkova 10/253
od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000
Ing. Zuzana Kučerová - člen
Praha 5, Chaplinovo nám. 650
od 21. 10. 1998 do 21. 10. 1998
Marie Valentová - člen dozorčí rady
Brno, Dubová 7
od 21. 10. 1998 do 15. 7. 1999
Ing. Jindřich Nowak - předseda dozorčí rady
Ostrava 1, Na Liškovci 2
od 21. 10. 1998 do 15. 7. 1999
Mgr. Luis Velázquez - člen dozorčí rady
Praha 4, Ohradní 30
od 21. 10. 1998 do 15. 7. 1999
Ing. Václava Veselá - člen dozorčí rady
Praha 9, Novozámecká 822
od 10. 6. 1996 do 21. 10. 1998
Markéta Stránská - předseda
Praha 6, Lomená 46
od 10. 6. 1996 do 21. 10. 1998
Ing. Petr Hetto - člen
Ústí nad Labem, Vinářská 18
od 10. 6. 1996 do 21. 10. 1998
Zbyněk Loebl - člen
Praha 4, Hněvkovská 3
Akcionáři
od 15. 7. 1999 do 15. 7. 1999
Beseda Holding, a.s., IČO: 64949800
Praha 1, Školská 3
od 15. 7. 1999 do 24. 4. 2001
Ing. Miroslav Kučera
Praha 5, Chaplinovo nám. 650
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

+31
+
-
2.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+26
+
-
3.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

+26
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-4
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-92
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services