Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci
IČO: 25088718 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1997
Datum zániku26. 10. 2017
StavVymazáno
Obchodní firma
od 23. 1. 2012 do 26. 10. 2017

Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci

od 2. 11. 2007 do 23. 1. 2012

Dýhovaný nábytek Říčany a.s.

od 3. 6. 2003 do 2. 11. 2007

Interier Říčany a.s.

od 1. 1. 1997 do 3. 6. 2003

ALFA ŘÍČANY a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1997 do 4. 11. 2016
Říčany, Černokostelecká 1623, PSČ 251 01
IČO
od 1. 1. 1997 do 26. 10. 2017

25088718

DIČ

CZ25088718

Identifikátor datové schránky:5tcds23
Právní forma
od 1. 1. 1997 do 26. 10. 2017
Akciová společnost
Spisová značka4406 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Truhlářství, podlahářství
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Hostinská činnost
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 8. 2002 do 2. 4. 2009
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 17. 10. 2001 do 2. 4. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Truhlářství.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 26. 8. 2010
- Silniční motorová doprava nákladní.
od 4. 9. 1997 do 2. 4. 2009
- Provozování vodovodů a kanalizací.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Výroba a rozvod tepla.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy "Vlečka ALFA Říčany".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "SANITAS".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "Domov Praha a.s.".
od 28. 1. 1997 do 20. 5. 1999
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 10. 11. 2005
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Truhlářství.
od 28. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Polygrafická výroba.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Dřevozpracující výroba - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Výroba laminovaných desek.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Montáž nábytku.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Ubytovací služby v ubytovacím zařízení.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Pronájem nebytových prostor včetně služeb.
od 1. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Čalounictví.
Ostatní skutečnosti
od 23. 1. 2012 do 26. 10. 2017
- Společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vstoupila do likvidace ke dni 1. ledna 2012 a byl jmenován likvidátor.
od 31. 8. 2010 do 26. 10. 2017
- Na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 08.07.2010 mezi společností Dýhovaný nábytek Říčany, a.s., se sídlem Říčany, Černokostelecká 1623, PSČ 251 01, IČ: 250 88 718, jako prodávajícím a společností CONTERA Investment III s.r.o., se sídle m Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 247 02 668, jako kupujícím, došlo k převodu části podniku s názvem "Správa areálu Říčany" na společnost CONTERA Investment III s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 24 7 02 668. Převod části podniku na základě uvedené Smlouvy o prodeji části podniku nabyl účinnosti dne 8.7.2010.
od 10. 6. 2010 do 10. 8. 2010
- Jediný akcionář CDV-1, LTD. při výkonu působnosti valné hromady dne 25. srpna 2009 rozhodl formou notářského zápisu NZ 226/2009, N 227/2009 sepsaného notářem v Mariánských Lázních Mgr. Ing. Jaroslavem Havlem o zvýšení základního kapitálu upsáním nových ak cií takto: Základní kapitál společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. (dále také "společnost") se zvyšuje o částku 1,323.120.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistadvacettři milionů stodvacet tisíc korun českých), tzn., že dosavadní výše základního kapitálu 47.084.000 ,- Kč (slovy: čtyřicetsedm milionů osmdesátčtyři tisíc korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 1,370.204.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistasedmdesát milionů dvěstěčtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti a významné snížení cizích zdrojů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 8.880 (osm tisíc osmsetosmdesát) kusů nových kmenov ých akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vt ělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 zákona o cenných papírech ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. Jediný akcionář CDV-1, LTD. se prohlášením uč iněným v článku "Za prvé" notářského zápisu NZ 226/2009, N 227/2009 dle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdal přednostního práva na upisování akcií. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých). Upsání všech 8.880 (slovy: osm tisíc osmsetosmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých), bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti CDV-1, LTD., se sídlem London, Peterborough Court, Fleet Street 133, EC4A 2BB, Spojené království Velké Britá nie a Severního Irska (dále také "určený zájemce"). Akcie je možné upsat v sídle společnosti, tedy v Říčanech, Černokostelecká 1623, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájem ci. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán n ávrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstří ku. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 o dst. 3 obch. zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Pro případ, že 8.880 (slovy: osm tisíc osmsetosmdesát) kusů nových akcií bude zcela upsáno určeným zájemcem, připouští se započtení pohledávky určeného zájemce vůči společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. ve výši 1,323.120.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistadvacettři milionů stodvacet tisíc korun českých), a to: (i) pohledávky, která vznikla na základě smlouvy č. 142/96 o prodeji privatizovaného majetku státního podniku NOVÝ INTERIÉR ŘÍČANY uzavřené dne 15. dubna 1996, ve znění dodatků č. 1 až 6, ve spojení s oznámením Fondu národního majetku České republiky a společnosti CDV-1, LTD. o postoupení této pohledávky Fondu národního majetku České republiky společnosti CDV-1, LTD. s účinností ke dni 19. listopadu 2002 (oznámení dlužníkovi doručeno d ne 16. prosince 2002), přičemž výše této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31. května 2009 činí částku 769.128.424,- Kč (slovy: sedmsetšedesátdevět milionů stodvacetosm tisíc čtyřistadvacetčtyři korun českých), a (ii) pohledávky, která vz nikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 19. března 1996, ve znění dodatků č. 1 až 9, ve spojení s oznámením o postoupení pohledávky České spořitelny a.s. Konsolidační bance s.p.ú. (oznámeno dne 10. prosince 1999) a oznámením o postoupení pohledávky Konsolidační banky s.p.ú. společnosti CDV-1, LTD. (oznámeno dne 5. června 2001), přičemž výše této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31. května 2009 činí 656.572.109,- Kč (slovy šestsetpadesátšest milionů pětsetsedmdesát dva tisíc stodevět korun českých), proti pohledávce společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. na splacení emisního kursu určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního ka pitálu společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s., a to ve výši určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou dne 24. července 2009 zpracovala auditorská, účetní a poradenská firma BDO Prima Audit s.r.o., zastoupená auditory Ing. Ladislavem Novákem, osvědčení č. 0165, a Ing. Ondřejem Šnejdarem, osvědčení č. 1987, byla ověřena existence závazků společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vůči určenému zájemci, a to jak co do důvodu jej ich vzniku, tak i do jejich výše. Emisní kurs 8.880 kusů nových akcií upsaných určeným zájemcem při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením výše uvedené peněžité pohledávky určeného zájemce vůči společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s . Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 článku "Za druhé" notářského zápisu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 článku "Za druhé" notářského zápisu. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. Předst avenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
od 11. 12. 2007 do 26. 10. 2017
- Společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s., IČ: 25088718, převedla na základě Smlouvy o prodeji části podnikju uzavřené dne 30.10.2007, s účinností ke dni 1.11.2007, na společnost Interier Říčany, a.s., IČ: 28162471, se sídlem Říčany, Radošovice, Uhelná 421, PSČ 25101, část podniku vymezenou Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.10.2007 - divizi laminovaného nábytku.
od 9. 7. 2002 do 24. 3. 2004
- Valná hromada konaná dne 26.6.2001 jednomyslně rozhodla řešit účetní ztrátu z roku 2000 snížením základního kapitálu o 44 998 400 Kč,-tj. z 92 082 400,- Kč na 47 084 000,- Kč a to snížením nominální hodnoty všech 316 ks akcií o 142 400,- Kč, tj. z nominální hodnoty jedné akcie ve výši 291 400,- Kč na novou nominální hodnotu jedné akcie ve výši 149 000,- Kč, s tím, že zbývající část ztráty bude převedena na vrub ztrát minulého období. Změna - snížení nominální hodnoty akcií bude uskutečněna výměnou za nové akcie s uvedením nominální hodnotou 149 000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetdevěttisíc korun českých) a to na základě výzvy akcionářům uskutečněného do 1 měsíce po nabytí účinností usnesení příslušného soudu. Předložení akcií k výměně lze uskutečnit nejpozději do 1 měsíce od převzetí výzvy.
od 17. 10. 2001 do 19. 3. 2003
- Valná hromada konaná dne 29.6.2000 schválila snížit základní jmění společnosti zrušením 35 ks ajcií ALFA ŘÍĆANY a.s., které vklastní, s nominální hodnotou 860.000,- Kč tj. celkem 30.100.000,- Kč na nové základní jmění ve výši 271.760.000,- Kč a takto snížené základní jmění společnosti snížit o 179.677.600,- Kč na nové základní jmění ve výši 92.082.400,- Kč snížením nominální hodnoty všech 316 ks akcií o 568.600,- Kč na novou nominální hodnotu ve výši 291.400,- Kč, a to výměnou akcií, za účelem řešení ztráty za rok 1999 a roky předchozí. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat písemně všechny akcionáře, kteří mají v držení listinné akcie společnosti nejpozdějí do 14 dnů od právní moci unsesení o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku, aby předložili tyto akice nejpozději do třiceti dnů po obdržení výzvy představenstu k výměně za akcie s nižší nominální hodnotou.
od 20. 5. 1999 do 9. 7. 2002
- Valná hromada akcionářů kananá dne 1.6.1998 jednomyslně rozhodla o zrušeníodštěpného závodu ALFA ŘÍČANY a.s. odštěpný závod ALFA SOLNICE a vložení jeho majetku do společnosti ALFA Solnice a.s. se sídlem Černokostelecká 1623, Říčany, IČ 25670204.
od 22. 2. 1999 do 9. 7. 2002
- Valná hromada rozhodla vypořádat účetní ztrátu společnosti za rok 1997 ve výši 140 326 000(jednostočtyřicet milionů třistadvacetšest tisíc korun českých),vzniklou v souvislosti s vysokou mírou zadluženosti společnosti a s tím související úrovní nákladových úroků, těmito způsoby: a) snížením základního jmění společnosti o 49 140 000 Kč (čtyřicetdevět milionů jednostočtyřicet tisíc korun českých) poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, každé akcie o 140 000 Kč (jednosto tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 860 000 Kč (osmsetšedesát tisíc korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty činí šest měsíců po písemné výzvě doručené osobně proti podpisu nebo zaslané jednotlivým akcionářům s tím, že představenstvo je povinno vyzvat akcionáře k výměně akcií nejpozději do jednoho týdne po právní moci usnesení soudu o zápisu snížení základního jmění, b) snížením rezervního fondu společnosti z částky 45 187 000 Kč (čtyřicetpět milionů jednostoosmdesátsedm tisíc korun českých)na částku 22 187 000 Kč (dvacetdva miliony jednostoosmdesátsedm tisíc korun českých), tedy o částku 23 000 000 Kč (dvacettři miliony korun českých), c) snížením emisního ážia o celou jeho výši tj. o částku 16 041 000 Kč (šestnáct milionů čtyřicetjeden tisíc korun českých), d) převodem zbytku účetní ztráty ve výši 52 145 000 Kč (padesátdva miliony jednostočtyřicetpět tisíc korun českých) na neuhrazenou ztrátu minulých let.
od 25. 7. 1997 do 4. 9. 1997
- Valná hromada rozhodla dne 16.6.1997 o: - zvýšení základního jmění společnosti o 60.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. - zvýšení základního jmění úpisem 60 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, vydaných v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných. - o tom, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány bez výzvy k upisování akcií na základě dohody akcionářů, uzavřené dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku do 30 dnů po zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku - určení místa a lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti předáním příslušných listin akciové společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku - předmětu nepeněžitého vkladu, kterým je část podniku ALFA-výroba nábytku, s.r.o. IČ 49196901, se sídlem v Říčanech, Široká 1489, nacházející se v kat. území Spálené Poříčí. Ocenění nepeněžitého vkladu, odsouhlasené valnou hromadou, bylo určeno těmito posudky: a) posudkem č. 50-29/97 ze dne 15.5.1997 vypracovaným znaleckým ústavem INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o. IČ 44266154, se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, který ocenil nepeněžitý vklad částkou 74 263 157,- Kč b) posudkem znalce ing. Štefana Bažanta ze dne 15.5.1997 vypracovaným pod č.j. 182/97, který ocenil nepeněžitý vklad stejnou částkou, tj. 74 263 157,- Kč. Částka 14 263 157,- Kč představuje ve smyslu § 163a odst. 3 obchodního zákoníku emisní ážio.
od 1. 1. 1997 do 4. 9. 1997
- Na základním jmění je splaceno 290 300 000,- Kč.
Kapitál
od 10. 8. 2010 do 26. 10. 2017
Základní kapitál 1 370 204 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 4. 2003 do 10. 8. 2010
Základní kapitál 47 084 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 8. 2002 do 30. 4. 2003
Základní kapitál 92 082 400 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 10. 1999 do 28. 8. 2002
Základní kapitál 301 860 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 1998 do 14. 10. 1999
Základní kapitál 351 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 9. 1997 do 21. 4. 1998
Základní kapitál 351 000 000 Kč, splaceno 350 300 000 Kč.
od 1. 1. 1997 do 4. 9. 1997
Základní kapitál 291 000 000 Kč
od 10. 8. 2010 do 26. 10. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 9 196.
od 30. 4. 2003 do 10. 8. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 316.
od 30. 4. 2003 do 10. 8. 2010
v listinné podobě
od 28. 8. 2002 do 30. 4. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 316.
od 14. 10. 1999 do 28. 8. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 351.
od 4. 9. 1997 do 14. 10. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 351.
od 1. 1. 1997 do 4. 9. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 291.
Statutární orgán
od 16. 11. 2011 do 23. 1. 2012
Štěpán Pejpal - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 8. 2011 - 31. 12. 2011
od 23. 12. 2008 do 16. 11. 2011
Dagmar Mirošová - člen představenstva
Praha 5, Pod Lečí 594, PSČ 155 31
den vzniku členství: 14. 11. 2008 - 29. 8. 2011
od 23. 12. 2008 do 16. 11. 2011
Dagmar Vašková - člen představenstva
Praha 9, Lipnická 1560, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2008 - 29. 8. 2011
od 11. 6. 2008 do 23. 12. 2008
Ing. Jaroslav Kotas - místopředseda představenstva
Teplice, Polská 3/1946, PSČ 415 01
den vzniku členství: 6. 5. 2008 - 14. 11. 2008
den vzniku funkce: 6. 5. 2008 - 14. 11. 2008
od 11. 6. 2008 do 23. 12. 2008
Ing. Petr Kareš - člen představenstva
Liberec, Ježkova 906/16, PSČ 460 06
den vzniku členství: 6. 5. 2008 - 14. 11. 2008
od 11. 6. 2008 do 16. 11. 2011
Ing. Petr Nováček - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Keltů 1195, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 5. 2008 - 29. 8. 2011
den vzniku funkce: 6. 5. 2008 - 29. 8. 2011
od 3. 2. 2006 do 11. 6. 2008
Ing. Petr Nováček - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Keltů 1195, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 11. 2002 - 6. 2. 2008
den vzniku funkce: 6. 11. 2002 - 6. 2. 2008
od 10. 11. 2005 do 11. 6. 2008
Ing. Petr Sondel - člen představenstva
Ostrava - Svinov, Josefa Kainara 906/32, PSČ 721 00
den vzniku členství: 1. 8. 2005 - 6. 5. 2008
od 19. 3. 2003 do 24. 3. 2004
Ing. Pavel Rozehnal - člen představenstva
Praha 10, Bulharská 736/32, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 11. 2002 - 14. 7. 2003
od 19. 3. 2003 do 3. 2. 2006
Ing. Petr Nováček - předseda představenstva
Hranice, Boženy Němcové 661/11, PSČ 753 01
den vzniku členství: 6. 11. 2002
den vzniku funkce: 6. 11. 2002
od 19. 3. 2003 do 11. 6. 2008
Ing. Jaroslav Kotas - místopředseda představenstva
Teplice, Polská 3/1946, PSČ 415 01
den vzniku členství: 6. 11. 2002 - 6. 2. 2008
den vzniku funkce: 6. 11. 2002 - 6. 2. 2008
od 9. 7. 2002 do 19. 3. 2003
ing. Robert Zednik - Místopředseda představenstva
Praha 6, Za Strahovem 372/78
den vzniku členství: 14. 12. 2000 - 6. 11. 2002
od 1. 3. 2002 do 19. 3. 2003
Ing. Milan Pekárek - člen představenstva
Praha 8 - Bohnice, Ratibořská 754/26, PSČ 180 00
den vzniku členství: 14. 12. 2000 - 6. 11. 2002
od 20. 5. 1999 do 17. 10. 2001
Ing. Jiří Franc - člen
Říčany, Krameriova 1119
od 20. 5. 1999 do 19. 3. 2003
Mgr. Josef Felegy - člen
Plzeň, E. Krásnohorské 4
den vzniku členství: 14. 12. 2000 - 6. 11. 2002
od 4. 9. 1997 do 24. 11. 1999
ing. Emil Czakó, CSc. - Člen představenstva
Praha 6, Maříkova 181/7
od 4. 9. 1997 do 24. 11. 1999
JUDr. Zdeňka Hessová - Člen představenstva
Praha 5, Renoirova 653/18
od 25. 7. 1997 do 24. 11. 1999
ing. Milan Pekárek - Člen představenstva
Praha 8, Ratibořská 754
od 28. 1. 1997 do 20. 5. 1999
ing. Milan Rozlivka - Člen představenstva
Praha 6, Krásného 4
od 1. 1. 1997 do 28. 1. 1997
ing. Ivan Rozlivka - Člen představenstva
Praha 6, Krásného 4
od 1. 1. 1997 do 25. 7. 1997
ing. Josef Vais - Člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 48
od 1. 1. 1997 do 4. 9. 1997
ing. Emil Czako - Člen představenstva
Praha 6, Maříkova 7
od 1. 1. 1997 do 4. 9. 1997
JUDr. Zdeňka Hessová - Člen představenstva
Praha 5, Renoirova 653/18
od 1. 1. 1997 do 20. 5. 1999
ing. Václav Valenta - Člen představenstva
Liberec, Květnové revoluce 322
od 1. 1. 1997 do 9. 7. 2002
ing. Robert Zednik - Místopředseda představenstva
Praha 6, Na Petřinách 291/66
od 1. 1. 1997 do 19. 3. 2003
Milan Svoboda - Předseda představenstva
Říčany, Široká 1489
den vzniku členství: 14. 12. 2000 - 6. 11. 2002
od 1. 1. 1997 do 19. 3. 2003
ing. Josef Janoušek - Člen představenstva
Říčany, Černokostelecká 288
den vzniku členství: 14. 12. 2000 - 6. 11. 2002
od 16. 11. 2011 do 26. 10. 2017
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.
od 26. 8. 2010 do 16. 11. 2011
Jménem společnosti ve všech věcech jedná představenstvo společnosti, a to společně dva členové představenstva společnosti.
od 24. 4. 2006 do 26. 8. 2010
Za společnost jedná ve všech věcech představenstvo společnosti, a to společně dva členové představenstva společnosti.
od 10. 11. 2005 do 24. 4. 2006
Zastupování: společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 19. 3. 2003 do 10. 11. 2005
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně zmocněn. Společnost pak zavazují na písemných dokumentech tak, že k "firmě" připojí svůj podpis.
od 9. 7. 2002 do 19. 3. 2003
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Společnost pak zavazují na písemných dokumentech tak, že k "firmě" společnosti připojí svůj podpis.
od 20. 5. 1999 do 9. 7. 2002
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednají a podepisují buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo v nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva, nebo samotatně jeden člen představenstva ve funkci generálního ředitele společnosti, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 1. 1. 1997 do 20. 5. 1999
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo v nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Likvidace
od 23. 1. 2012 do 26. 10. 2017
Štěpán Pejpal
Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů, PSČ 170 00
Dozorčí rada
od 16. 11. 2011 do 23. 1. 2012
Tomáš Bechner - předseda dozorčí rady
Kladno - Rozdělov, Bří Rybářů, PSČ 272 04
den vzniku členství: 29. 8. 2011 - 31. 12. 2011
den vzniku funkce: 29. 8. 2011 - 31. 12. 2011
od 16. 11. 2011 do 23. 1. 2012
Zuzana Borecká - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Na Slavíkově, PSČ 109 00
den vzniku členství: 29. 8. 2011 - 31. 12. 2011
od 16. 11. 2011 do 23. 1. 2012
Petr Zatočil - člen dozorčí rady
Praha 6 - Vokovice, Angolská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 8. 2011 - 31. 12. 2011
od 2. 4. 2009 do 7. 10. 2010
Ludmila Mlejnková - předseda dozorčí rady
Praha 10, U Pavilonu 411/5, PSČ 107 00
den vzniku členství: 14. 11. 2008 - 6. 9. 2010
den vzniku funkce: 5. 3. 2009 - 6. 9. 2010
od 2. 4. 2009 do 16. 11. 2011
Anežka Znamenáčková - člen dozorčí rady
Říčany, Dukelská 335, PSČ 251 01
den vzniku členství: 25. 2. 2009 - 28. 2. 2011
od 23. 12. 2008 do 2. 4. 2009
Ludmila Mlejnková - člen dozorčí rady
Praha 10, U Pavilonu 411/5, PSČ 107 00
den vzniku členství: 14. 11. 2008
od 11. 6. 2008 do 23. 12. 2008
RNDr. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Chomutov, Zadní Vinohrady 4631, PSČ 430 01
den vzniku členství: 6. 5. 2008 - 14. 11. 2008
od 11. 6. 2008 do 2. 4. 2009
Lubomír Bašný - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kbely, Chotětovská 689, PSČ 197 00
den vzniku členství: 26. 3. 2008 - 14. 11. 2008
od 11. 6. 2008 do 16. 11. 2011
Michal Řehořovský - člen dozorčí rady
Nové Mitrovice, 55, PSČ 335 63
den vzniku členství: 6. 5. 2008 - 28. 2. 2011
od 24. 8. 2006 do 11. 6. 2008
RNDr. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Chomutov, Zadní Vinohrady 4631, PSČ 430 01
den vzniku členství: 1. 8. 2006
od 24. 4. 2006 do 11. 6. 2008
Pavel Šrámek - člen dozorčí rady
Lučiště, 50, PSČ 335 61
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 10. 11. 2005 do 24. 8. 2006
ing. David Hanuš - člen
Libice nad Cidlinou, Slavníkova 443
den vzniku členství: 14. 7. 2003 - 31. 7. 2006
den vzniku funkce: 14. 7. 2003 - 31. 7. 2006
od 24. 3. 2004 do 10. 11. 2005
ing. David Hanuš - člen
Žatec, Javorová 2695
den vzniku členství: 14. 7. 2003
den vzniku funkce: 14. 7. 2003
od 19. 3. 2003 do 24. 3. 2004
Ing. Jiří Geissler - člen
Dobřichovice, Za Mlýnem 407
den vzniku členství: 6. 11. 2002 - 14. 7. 2003
od 19. 3. 2003 do 24. 8. 2006
Milan Svoboda - člen
Říčany, Široká 1489
den vzniku členství: 6. 11. 2002 - 31. 7. 2006
od 28. 6. 2000 do 24. 4. 2006
Ing. Jan Maixner
Praha 10, Počernická 463, PSČ 108 00
od 24. 11. 1999 do 28. 6. 2000
Ing. Emil Czakó, CSc.
Praha 6, Maříkova 181/7
od 24. 11. 1999 do 28. 6. 2000
Ing. Květa Jurásková
Ořech, p. Jinočany, K Vodoteči 208
od 6. 10. 1997 do 28. 6. 2000
Michal Žilka
Praha 10, Lvovská 3
od 1. 1. 1997 do 24. 11. 1999
Jaroslav Večeřa
Říčany, Černokostelecká 1725
od 1. 1. 1997 do 24. 11. 1999
ing. Michaela Fajfrová
Kolín II, Dělnická 786
od 1. 1. 1997 do 6. 10. 1997
Třetí člen dozorčí rady bude zvolen zaměstnanci společnosti po vzniku společnosti.
Akcionáři
od 2. 10. 2006 do 26. 10. 2017
CDV-1, LTD.
London, Peterborough Court, Fleet Street 133, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 24. 3. 2004 do 2. 10. 2006
Milan Svoboda
Říčany, Široká 1489
Odštěpné závody
Název
od 3. 6. 2003 do 3. 2. 2006
Interier Říčany a.s., odštěpný závod Spálené Poříčí
od 6. 10. 1997 do 3. 6. 2003
ALFA ŘÍČANY a.s., odštěpný závod ALFA SPÁLENÉ POŘÍČÍ
Sídlo
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
Spálené Poříčí, Zámecká 200
Předmět podnikání
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Truhlářství, podlahářství
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Hostinská činnost
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 8. 2002 do 2. 4. 2009
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 17. 10. 2001 do 2. 4. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Truhlářství.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 26. 8. 2010
- Silniční motorová doprava nákladní.
od 4. 9. 1997 do 2. 4. 2009
- Provozování vodovodů a kanalizací.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Výroba a rozvod tepla.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy "Vlečka ALFA Říčany".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "SANITAS".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "Domov Praha a.s.".
od 28. 1. 1997 do 20. 5. 1999
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 10. 11. 2005
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Truhlářství.
od 28. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Polygrafická výroba.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Dřevozpracující výroba - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Výroba laminovaných desek.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Montáž nábytku.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Ubytovací služby v ubytovacím zařízení.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Pronájem nebytových prostor včetně služeb.
od 1. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Čalounictví.
Vedoucí odštěpného závodu
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
Mgr. Josef Felegy
Plzeň, E. Krásnohorské 733
Název
od 28. 1. 1997 do 20. 5. 1999
ALFA ŘÍČANY a.s., odstěpný závod ALFA SOLNICE
Sídlo
od 28. 1. 1997 do 20. 5. 1999
Solnice, Kvasinská 297, PSČ 517 01
Předmět podnikání
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Truhlářství, podlahářství
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Hostinská činnost
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 8. 2002 do 2. 4. 2009
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 17. 10. 2001 do 2. 4. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Truhlářství.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 26. 8. 2010
- Silniční motorová doprava nákladní.
od 4. 9. 1997 do 2. 4. 2009
- Provozování vodovodů a kanalizací.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Výroba a rozvod tepla.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy "Vlečka ALFA Říčany".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "SANITAS".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "Domov Praha a.s.".
od 28. 1. 1997 do 20. 5. 1999
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 10. 11. 2005
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Truhlářství.
od 28. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Polygrafická výroba.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Dřevozpracující výroba - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Výroba laminovaných desek.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Montáž nábytku.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Ubytovací služby v ubytovacím zařízení.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Pronájem nebytových prostor včetně služeb.
od 1. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Čalounictví.
Vedoucí odštěpného závodu
od 2. 6. 1997 do 20. 5. 1999
ing. Milan Rozlivka
Praha 6, Krásného 4
od 28. 1. 1997 do 2. 6. 1997
ing. Václav Valenta
Liberec XIII, Květnové revoluce 322
Název
od 3. 6. 2003 do 10. 11. 2005
Interier Říčany a.s., odštěpný závod Říčany
od 5. 2. 1998 do 3. 6. 2003
ALFA ŘÍČANY a.s., odštěpný závod INTERIER ŘÍČANY
od 28. 1. 1997 do 5. 2. 1998
ALFA ŘÍČANY a.s., odštěpný závod ALFA INTERIÉR ŘÍČANY
Sídlo
od 28. 1. 1997 do 10. 11. 2005
Říčany, Černokostelecká 1623, PSČ 251 01
Předmět podnikání
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Truhlářství, podlahářství
od 2. 4. 2009 do 26. 8. 2010
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Hostinská činnost
od 2. 4. 2009 do 26. 10. 2017
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 8. 2002 do 2. 4. 2009
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 9. 7. 2002 do 2. 4. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 17. 10. 2001 do 2. 4. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Truhlářství.
od 6. 10. 1997 do 3. 2. 2006
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Hostinská činnost.
od 6. 10. 1997 do 2. 4. 2009
- Poradenská, konzultační a školicí činnost zaměřená k výrobě nábytku.
od 6. 10. 1997 do 26. 8. 2010
- Silniční motorová doprava nákladní.
od 4. 9. 1997 do 2. 4. 2009
- Provozování vodovodů a kanalizací.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Výroba a rozvod tepla.
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy "Vlečka ALFA Říčany".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "SANITAS".
od 4. 9. 1997 do 26. 10. 2017
- Provozování dráhy Vlečka "Domov Praha a.s.".
od 28. 1. 1997 do 20. 5. 1999
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 10. 11. 2005
- Totožný s předmětem podnikání akciové společnosti.
od 28. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Truhlářství.
od 28. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Polygrafická výroba.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Dřevozpracující výroba - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Výroba laminovaných desek.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Montáž nábytku.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Ubytovací služby v ubytovacím zařízení.
od 1. 1. 1997 do 2. 4. 2009
- Pronájem nebytových prostor včetně služeb.
od 1. 1. 1997 do 26. 8. 2010
- Čalounictví.
Vedoucí odštěpného závodu
od 24. 3. 2004 do 10. 11. 2005
ing. Jaroslav Kotas
Teplice, Polská 3/1946, PSČ 415 01
od 1. 3. 2002 do 24. 3. 2004
ing. Milan Pekárek
Praha 8, Ratibořská 754/26, PSČ 180 00
od 29. 6. 1999 do 1. 3. 2002
ing. Jiří Franc
Říčany, Krameriova 1119
od 25. 7. 1997 do 29. 6. 1999
ing. Milan Pekárek
Praha 8, Ratibořská 754
od 28. 1. 1997 do 25. 7. 1997
ing. Josef Vais
Praha 10, Kodaňská 1459/48
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 33 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Česká spořitelna 2 637,00 Kč
Komerční banka 2 643,63 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 662,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+2
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-4
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-62
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-85
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-509
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Úřad práce
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Úřad práce

Otázka: Dobrý den, dostala jsem doporučenku od ÚP. Nakonec jsem nebyla přijata a jako důvod zaměstnavatel uvedl zdravotní nezpůsobilost. Jednalo se o fyzicky náročnější práci a zaměstnavatel zřejmě usoudil, že...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services