FEZKO a.s.
IČO: 25124668 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 4. 1997
Datum zániku24. 10. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 9. 1999 do 24. 10. 2008

FEZKO a.s.

od 23. 6. 1999 do 1. 9. 1999

FEZKO Česká republika a.s.

od 28. 4. 1997 do 23. 6. 1999

STARK, a.s.

Sídlo
od 1. 10. 2001 do 24. 10. 2008
Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16
od 23. 6. 1999 do 1. 10. 2001
Strakonice, Heydukova 1111
od 28. 4. 1997 do 23. 6. 1999
Praha 3, Přemyslovská 28, PSČ 130 00
IČO
od 28. 4. 1997 do 24. 10. 2008

25124668

Právní forma
od 28. 4. 1997 do 24. 10. 2008
Akciová společnost
Spisová značka1033 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 26. 1. 2005 do 24. 10. 2008
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpené pro životní prostředí
od 16. 5. 2002 do 26. 1. 2005
- vodoinstalatérství, tepenářství
od 16. 5. 2002 do 26. 1. 2005
- zámečnictví
od 16. 5. 2002 do 26. 1. 2005
- kovoobráběčství
od 16. 5. 2002 do 26. 1. 2005
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 16. 5. 2002 do 26. 1. 2005
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 16. 5. 2002 do 26. 1. 2005
- výroba, instalace a opravy elektrických zařízení
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- velkoobchod
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- výroba textilních vláken a tkanin
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- testování, měření a analýzy
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- zpracovnání dat, služby databank, správa sítí
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 16. 5. 2002 do 24. 10. 2008
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 14. 4. 2000 do 16. 5. 2002
- silniční motorová doprava nákladní
od 14. 4. 2000 do 16. 5. 2002
- vedení účetnictví (včetně mzdového)
od 14. 4. 2000 do 16. 5. 2002
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 10. 9. 1999 do 16. 5. 2002
- výroba tkaných a pletených textilií, přízí a kusových výrobků (barety, čepice, fezy a šály)
od 10. 9. 1999 do 16. 5. 2002
- textilní zkušebnictví a odvozená laboratorní činnost
od 10. 9. 1999 do 16. 5. 2002
- automatizované zpracování dat
od 10. 9. 1999 do 16. 5. 2002
- poskytování sofware
od 10. 9. 1999 do 16. 5. 2002
- pořádání výchovně vzdělávacích akcí
od 10. 9. 1999 do 24. 10. 2008
- barvení a chemická úprava textilií
od 28. 4. 1997 do 16. 5. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 24. 10. 2008 do 24. 10. 2008
- I. Společnost FEZKO a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 251 24 668 zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením se společností MICHEL THIERRY Central Europe, a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 280 85 272, zap sanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1770, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo na základě schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 9.9.2008 k rozh odnému dni 1.7.2008 jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. II. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost FEZKO a.s. se sídlem Strakonice, Heydukova 1111, PSČ 386 16, IČ 251 24 668 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 5. 9. 2006 do 24. 10. 2008
- Jediným akcionářem společnosti je STARK B.V., 1076EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, Nizozemské království
od 1. 10. 2001 do 24. 10. 2008
- Dne 30.12.2000 společnosti FEZKO a. s. se sídlem Heydukova 1111, 386 16 Strakonice, IČ 25 12 46 68 a TONAK akciová společnost se sídlem Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín, IČ OO 01 32 26 uzavřely v souladu s ustanovením § 476 a násl. obchodního zákoníku smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy společnost FEZKO a. s. prodala společnosti TONAK akciová společnost část svého podniku označenou jako "pokrývky hlavy". Smlouva nabyla účinnost dne 1. května 2001.
od 28. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Jediný akcionář společnosti STARK BV v působnosti valné hromady obchodní společnosti FEZKO a.s. učinil toto rozhodnutí: 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze současné hodnoty 100,626.000,- Kč (jednostomilionůšestsetdvacetšesttisíc korun českých) o částku 50,000.000,- Kč (padesátmilionů korun českých) na hodnotu 150,626.000,- Kč (jednostopadesátmilionůšestsetdvacetšesttisíc korun českých). Zvýšení bude provedeno upsáním nových 50.000 ks (padesáttisíc kusů) akcií listinné podoby znějících na jméno, přičemž každá tato akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Upisování nad určenou částku 50,000.000,- Kč (padesátmilionů korun českých) se nepřipouští. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné akcie, tzn. že za každou akcii je nutno zaplatit 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 240a obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání nově vydávaných akcií s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti počne běžet pátý den ode dne vydání usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku a potrvá patnáct dnů. Místem úpisu bude advokátní kancelář Bake & McKenzie v.o.s. v Praze 1, Klimentská 46. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě patnácti dnů ode dne úpisu na účet společnosti, vedený u České spořitelny, a.s., pod č. 994404-141xxxx. 2. Představenstvu společnosti se ukládá, aby do třiceti dnů podalo návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 3. Představenstvu společnosti se ukládá, aby po splacení emisního kursu nově vydávaných akcií podalo návrh na zápis nové výše základního jmění do obchodního rejstříku a vypracovalo úplné znění stanov společnosti včetně odpovídající změny ustanovení § 6 stanov.
od 23. 10. 1998 do 23. 6. 1999
- Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl o zvýšení základního jmění Společnosti:
od 23. 10. 1998 do 23. 6. 1999
- 1. Částka zvýšení základního jmění: Základní jmění Společnosti se zvyšuje o částku 94.000.000,- Kč (slovy: devadesátčtyři milionů korun českých), upisování nad tuto částku se připouští a stanoví se horní hranice upisování, kterou je částka 104.000.000,- Kč (slovy: stočtyři miliony korun českých)
od 23. 10. 1998 do 23. 6. 1999
- 2. Charakteristika upisovaných akcií: a) počet akcií: v rozsahu od 94.000 ks (devadesátčtyři tisíc kusů) do 104.000 ks (stočtyři tisíce kusů) b) druh akcií: kmenové c) forma akcií: na jméno d) podoba akcií: listinné e) jmenovitá hodnota akcií: 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) f) emisní kurs akcií: 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) g) obchodovatelnost akcií: veřejně neobchodovatelné
od 23. 10. 1998 do 23. 6. 1999
- 3. Způsob a podmínky upisování akcií: a) upisované akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč budou kmenovými akciemi znějícími na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, akcie budou vydány v takovém počtu kolik jich bude navrhovatelem upsáno, emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie b) akcie nové emise budou upsány jediným akcionářem Společnosti společností STARK B.V., tudíž s plným využitím předkupního práva na úpis všech akcií, tento úpis bude proveden jediným akcionářem společnosti ve lhůtě 15 dnů od vydání usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění Společnosti do obchodního rejstříku, úpis bude proveden v sídle Společnosti c) jediný akcionář Společnosti splatí celý emisní kurs upsaných akcií nejpozději do 15 dnů (slovy: patnácti dnů) od úpisu akcií na účet Společnosti č. 241xxxx vedený u Erste Bank.
od 23. 10. 1998 do 5. 9. 2006
- Jediným akcionářem je společnosti STARK B.V., se sídlem Strawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, Nizozemské království.
od 23. 10. 1998 do 24. 10. 2008
- Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě jako akcie kmenové
od 23. 10. 1998 do 24. 10. 2008
- Rozsah splacení základního jmění: 100%
od 28. 4. 1997 do 23. 10. 1998
- Rozsah splacení základního jmění : 30% Akci společnosti jsou vydány v listinné podobě jako akcie kmenové
Kapitál
od 18. 12. 2000 do 24. 10. 2008
Základní kapitál 150 626 000 Kč, splaceno 150 626 000 Kč.
od 23. 6. 1999 do 18. 12. 2000
Základní kapitál 100 626 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 4. 1997 do 23. 6. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 18. 12. 2000 do 24. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150 626.
od 23. 6. 1999 do 18. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 626.
od 28. 4. 1997 do 23. 6. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 28. 8. 2008 do 24. 10. 2008
Alain Koenig - člen představenstva
92500 Rueil Malmaison, rue du Fond louvel, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 8. 2008
od 28. 8. 2008 do 24. 10. 2008
Michel Bertet - člen představenstva
44270 Machecoul , rue de la Grande Doucetiere, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 8. 2008
od 28. 8. 2008 do 24. 10. 2008
Nicolas Nese - člen představenstva
60000 Perpignan, rue Foch 83, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 8. 2008
od 5. 9. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Josef Blecha - předseda představenstva
Psáry, V zahradách 229, PSČ 252 44
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
od 5. 9. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Jaroslav Hořínek - místopředseda představenstva
Psáry, Nad soutokem 271, PSČ 252 44
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
od 5. 9. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Michaela Veselá - člen představenstva
Strakonice, Modlešovice 38, PSČ 386 01
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
od 5. 9. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Jaroslav Zahradník - člen představenstva
Strakonice, Sídliště 1. máje 1136, PSČ 386 01
den vzniku členství: 25. 6. 2006 - 1. 8. 2008
od 8. 6. 2004 do 5. 9. 2006
Ing. Josef Blecha - předseda představenstva
Psáry, V zahradách 229, PSČ 252 44
den vzniku členství: 28. 5. 2001 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 9. 7. 2001 - 28. 6. 2006
od 8. 6. 2004 do 5. 9. 2006
Ing. Michaela Veselá - člen představenstva
Strakonice, Modlešovice čp.38, PSČ 386 01
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 28. 6. 2006
od 20. 8. 2002 do 5. 9. 2006
Ing. Jaroslav Hořínek - místopředseda představenstva
Psáry, Nad soutokem 271, PSČ 252 44
den vzniku členství: 15. 4. 2002 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 21. 5. 2002 - 28. 6. 2006
od 1. 10. 2001 do 20. 8. 2002
Ing. Petr Vlček - místopředseda představenstva
Husinec, Žižkova 319, PSČ 384 21
den vzniku členství: 28. 5. 2001
den vzniku funkce: 9. 7. 2001
od 1. 10. 2001 do 8. 6. 2004
Ing. Josef Blecha - předseda představenstva
Praha 3, Sudoměřská 1895/13, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 5. 2001
den vzniku funkce: 9. 7. 2001
od 1. 10. 2001 do 8. 6. 2004
Ing. Michaela Veselá - člen představenstva
Strakonice, Mlýnská 1063, PSČ 386 01
den vzniku členství: 29. 6. 2001
od 1. 10. 2001 do 5. 9. 2006
Ing. Emil Kovář - člen představenstva
Strakonice, Nad školou 302, PSČ 386 01
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 28. 6. 2006
od 1. 10. 2001 do 5. 9. 2006
Ing. Jaroslav Zahradník - člen představenstva
Strakonice, Sídliště 1.máje 1136, PSČ 386 01
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 28. 6. 2006
od 23. 1. 2001 do 1. 10. 2001
Michel Rene Fernand Ledroit - člen představenstva
60 Rue Pierre Guilbert, 91330 Yerres,, Francouzská republika
od 23. 1. 2001 do 1. 10. 2001
- v ČR: Písek, R. Weinera 2398, 397 01
od 14. 4. 2000 do 1. 10. 2001
Ing. Ladislav Matyáštík - předseda představenstva
Sedlice, Komenského 269
od 14. 4. 2000 do 1. 10. 2001
Ing. Michal Šimek - místopředseda představenstva
Strakonice, Arch. Dubského 389
od 14. 4. 2000 do 1. 10. 2001
Ing. Václav Kajtman - člen představenstva
Strakonice, Kosmonautů 1234
od 1. 9. 1999 do 14. 4. 2000
Ing. Ladislav Matyáštík - člen představenstva
Sedlice, Komenského 269
od 1. 9. 1999 do 14. 4. 2000
Ing. Michal Šimek - člen představenstva
Strakonice, Arch. Dubského 389
od 22. 10. 1998 do 1. 9. 1999
Ing. Jan Vrba - člen
Praha 6, Na Hanspaulce 8, PSČ 160 00
od 22. 10. 1998 do 1. 9. 1999
Michael Tělecký - člen
Praha 9, Místecká 450
od 22. 10. 1998 do 14. 4. 2000
Carl-Magnus Norden dat.nar. 26. ledna 1955 - předseda
Brusel, Rue Gabrielle 13, PSČ 118 0, Belgické království
od 28. 4. 1997 do 22. 10. 1998
Barbora Opltová - člen
Buštěhrad, Švermova 383
od 28. 4. 1997 do 22. 10. 1998
Ing. Lenka Hudíková - člen
Beroun 2, Tyršova 53
od 28. 4. 1997 do 22. 10. 1998
Ing. Jan Vrba - předseda
Praha 6, Na Hanspaulce 8, PSČ 160 00
od 28. 8. 2008 do 28. 8. 2008
Za společnost může jednat a podepisovat ten člen představenstva, který má povolení k douhodobému pobytu na území ČR a jehož bydliště v ČR je zapsáno v obchodním rejstříku.
od 28. 8. 2008 do 24. 10. 2008
Jménem společnosti jednají samostatně členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
od 22. 10. 1998 do 28. 8. 2008
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jednají samostatně členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. Za společnost může jednat a podepisovat ten člen představenstva, který má povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR a jehož bydliště v ČR je zapsáno v obchodním rejstříku.
od 28. 4. 1997 do 22. 10. 1998
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jednají samostatně členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 28. 8. 2008 do 24. 10. 2008
Hervé Guillaume - člen dozorčí rady
75016 Paris, rue de Boulainvilliers 53, Francouzská republika
od 28. 8. 2008 do 24. 10. 2008
Frédéric Chaussat - člen dozorčí rady
41000 Blois, rue du Foix 69, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 8. 2008
od 5. 9. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Jan Vrba - předseda dozorčí rady
Praha 6, Na Čihadle 24, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
od 5. 9. 2006 do 28. 8. 2008
Ing. Josef Dobeš - člen dozorčí rady
Strakonice, Heydukova 1102, PSČ 386 01
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 1. 8. 2008
od 7. 6. 2005 do 24. 10. 2008
Michal Reiser - člen dozorčí rady
Strakonice, Mlýnská 1065, PSČ 386 01
den vzniku členství: 25. 2. 2005
od 8. 6. 2004 do 5. 9. 2006
Ing. Jan Vrba - předseda dozorčí rady
Praha 6, Na Hanspaulce 8
den vzniku členství: 28. 5. 1999 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 15. 9. 1999 - 28. 6. 2006
od 1. 10. 2001 do 5. 9. 2006
Ing. Josef Dobeš - člen dozorčí rady
Strakonice, Heydukova 1102, PSČ 386 01
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 4. 9. 2006
od 14. 4. 2000 do 7. 6. 2005
Ing. Martin Vild - člen dozorčí rady
Strakonice, Alfonse Šťastného 476
od 1. 9. 1999 do 8. 6. 2004
Ing. Jan Vrba - člen dozorčí rady
Praha 6, Na Hanspaulce 8
od 22. 10. 1998 do 1. 9. 1999
David Motyčka - předseda
Praha 9, Vysočanská 549/79
od 22. 10. 1998 do 14. 4. 2000
Václav Žák - člen
Praha 8, Nad Rokoskou 22
od 22. 10. 1998 do 14. 4. 2000
Václav Valeš - člen
Praha 3, Škrobárova 21
od 28. 4. 1997 do 22. 10. 1998
Carl-Magnus Norden, dat. nar. 26.1.1955 - předseda
B -1180 Brusel, Rue Gabrielle 13, Belgické království
od 28. 4. 1997 do 22. 10. 1998
David Motyčka - člen
Praha 9, Vysočanská 549/79
od 28. 4. 1997 do 22. 10. 1998
JUDr. Beřich Sakař - člen
Praha 3, U Kněžské louky 1
Akcionáři
od 5. 9. 2006 do 24. 10. 2008
STARK B.V.
1076EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, Nizozemské království
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+109
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-18
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-36
+
-
4.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-54
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-193
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.