Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BRET CZ a.s.
IČO: 25128779

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 5. 1997
Obchodní firma
od 15. 5. 1997

BRET CZ a.s.

Sídlo
od 18. 9. 2004 do 7. 12. 2015
Praha 5 - Smíchov, Radlická čp.663/28
od 15. 5. 1997 do 18. 9. 2004
Praha 5 - Smíchov, Radlická 28
IČO
od 15. 5. 1997

25128779

DIČ

CZ25128779

Identifikátor datové schránky:s5wuat7
Právní forma
od 15. 5. 1997
Akciová společnost
Spisová značka3456 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 14. 9. 2010
- ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v rámci živnosti volné
od 14. 9. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 3. 2009
- provozování Visuté osobní lanové dráhy v areálu firmy BRET CZ a.s. v Prkenném Dole
od 23. 7. 2008 do 14. 9. 2010
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 23. 7. 2008 do 14. 9. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 23. 7. 2008 do 14. 9. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 7. 2008 do 14. 9. 2010
- mimoškolní výchova a vzdělávání
od 23. 7. 2008 do 14. 9. 2010
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 23. 7. 2008 do 14. 9. 2010
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělěsné výchovy a sportu
od 19. 11. 1999 do 14. 9. 2010
- reklamní a propagační činnost
od 19. 11. 1999 do 14. 9. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 15. 5. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 -3 živnostenského zákona/
od 15. 5. 1997
- hostinská činnost
od 15. 5. 1997 do 14. 9. 2010
- ubytovací služby
od 15. 5. 1997 do 14. 9. 2010
- provozování lyžařských vleků
od 15. 5. 1997 do 14. 9. 2010
- zemědělská činnost
Ostatní skutečnosti
od 23. 7. 2008 do 3. 9. 2008
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 2.050.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých), z dosavadní výše základního kapitálu 4,100.000,-Kč (tj. čtyři miliony jedno sto tisíc korun če ských) na celkovou částku 6,150.000,-Kč (tj. slovy: šest milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 2050 ks (tj. slovy: dva tisíce padesát kusů) akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jeji ch druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Navrhovaná výše emisního kursu činí 10.731,70 Kč (tj. deset tisíc sedm set třicet jedna korun českých a sedmdesát haléřů) za akcii. Emisní kurs na každou upisovanou akcii činí tedy 10.731,70 Kč a bude s placen peněžitým vkladem. Důvodem zvýšení základního kapitálu je částečné oddlužení Společnosti, posílení stability a situace Společnosti a vstup strategického partnera do Společnosti. Valná hromada Společnosti dále bere na vědomí prohlášení stávajících akcionářů o vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií v souladu s ustanovením §204a odst. (7) a §220b odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdější ch právních předpisů. Nové akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu, bude upsána bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Vladislav Veselý, nar . 12.7.1951, s bydlištěm Zeleneč, Štefánikova 507, okres Praha ? východ. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve zně ní pozdějších právních předpisů, a kterou uzavře se Společností. Předem určený zájemce, a to pan Vladislav Veselý, nar. 12.7.1951, s bydlištěm Zeleneč, Štefánikova 507, okres Praha ? východ, je oprávněn upsat akcie v sídle Společnosti ve lhůtě do 6ti (tj. slovy: šesti) měsíců od zápisu rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie lze však upsat i tehdy, pokud Smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a pokud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce bude seznámen s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva o podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a o dni zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Předem určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatel ? předem určený zájemce takto: a) Část emisního kursu nově emitovaných akcií v částce 5.000.000,-Kč bude zaplacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterou má za Společností z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2007 ve výši 5.000.000,-Kč, proti pohledávce Společ nosti na splacení části emisního kursu akcií nově emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti. Z tohoto důvodu valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky věřitele jako předem určeného zájemce podle §203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení části emisního kursu nově emitovaných akcií do výše pohledávky předem určeného zájemce za Společností z titulu půjčky do částky 5.000.000,-Kč. Jedná se o tuto pohledávku: ? Pohledávka věřitele (předem určeného zájemce) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2007 ve výši 5.000.000,-Kč. Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici věřiteli (shora uvedenému předem určenému zájemci) v sídle Společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 60. (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem ? předem určeným zájemcem v sídle Společnosti. Dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem ? předem určeným zájemcem zaniknou vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí, tj. do výše 5.000.000,-Kč. b) Zbývající část emisního kursu upsaných akcií nově emitovaných na zvýšení základního kapitálu splatí upisovatel - předem určený zájemce do 60 (tj. šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 35-1304xxxx.
od 9. 7. 2007 do 31. 8. 2007
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých), z dosavadní výše základního kapitálu 4,000.000,- Kč (tj. slovy: čtyři miliony korun českých) na celkovou částku 4,100.000,- Kč (tj. slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), a to úpisem všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 100 (tj. slovy: jedno sto) kusů akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč a nebudou s nimi spojena řádná zvláštní práva. Stávající akcie, je jich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech nových akcií je 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je částečné oddlužení společnosti a vstup strategického partnera do společnosti. Předem určený zájemce, a to obchodní společnost ASTER s.r.o., se sídlem Jičín, Denisova 504, PSČ 506 01, identifikační číslo 150 55 353, je oprávněn upsat akcie v sídle společnosti ve lhůtě 35 (tj. slovy: třiceti pěti) dní od zápisu rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie lze však upsat i tehdy, pokud Smlouva o úpisu akcií bude sjednána s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a p okud bude podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce bude seznámen s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva o podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a o dni zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením části peněžité pohledávky věřitele jako předem určeného zájemce podle § 203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vůči společnosti proti pohledávce společ nosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií, a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tedy: Pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 1. května 2004 ve výši 2,100.000,- Kč, a to do výše 100.000,- Kč. Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici věřiteli (shora uvedenému předem určenému zájemci) v sídle společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví délka do 15. (tj. slovy: patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí.
od 15. 5. 1997
- Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada neudělí souhlas k převodu akcií mezi akcionáři po dobu dvou roků od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
od 15. 5. 1997
- Akcie budou vydány v listinné podobě.
Kapitál
od 7. 7. 2015
Základní kapitál 6 150 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 9. 2008 do 7. 7. 2015
Základní kapitál 6 150 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 8. 2007 do 3. 9. 2008
Základní kapitál 4 100 000 Kč
od 28. 6. 1999 do 31. 8. 2007
Základní kapitál 4 000 000 Kč
od 15. 5. 1997 do 28. 6. 1999
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 13. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 123 v listinné podobě.
od 3. 9. 2008 do 13. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 150 v listinné podobě.
od 31. 8. 2007 do 3. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 100 v listinné podobě.
od 15. 5. 1997 do 31. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 12. 11. 2019
LUKÁŠ DOLEŽAL - Statutární ředitel
Praha - Dejvice, Evropská, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 7. 10. 2019
od 5. 4. 2016 do 12. 11. 2019
Ing. VÁCLAV DLOUHÝ - statutární ředitel
Brada-Rybníček - Rybníček, , PSČ 506 01
den vzniku funkce: 4. 3. 2016 - 7. 10. 2019
od 7. 12. 2015 do 5. 4. 2016
VLADISLAV VESELÝ - statutární ředitel
Zeleneč, Štefánikova, PSČ 250 91
den vzniku funkce: 31. 10. 2015 - 4. 3. 2016
od 7. 7. 2015 do 7. 12. 2015
MILOŠ MACHAROVSKÝ - Statutární ředitel
Žacléř - Bobr, , PSČ 542 01
den vzniku členství: 25. 5. 2015 - 31. 10. 2015
den vzniku funkce: 25. 5. 2015 - 31. 10. 2015
od 19. 11. 2012 do 8. 4. 2015
Kristýna Dlouhá - člen
Brada-Rybníček - Rybníček, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 16. 8. 2012 - 8. 4. 2015
od 13. 9. 2010 do 13. 9. 2010
Zdeněk Martínek - člen představenstva
Rychnov u Lablonce nad Nisou, Topolová 192, PSČ 468 02
den vzniku členství: 8. 6. 2010
od 13. 9. 2010 do 19. 11. 2012
Ing. Zdeněk Hřebejk - člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům 1116/35, PSČ 165 00
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 16. 8. 2012
od 13. 9. 2010 do 8. 4. 2015
Mgr. Jiří Doležal - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům 1112/27
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
den vzniku funkce: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
od 13. 9. 2010 do 8. 4. 2015
Ing. Václav Dlouhý - místopředseda představenstva
Brada-Rybníček - Rybníček, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
den vzniku funkce: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
od 13. 9. 2010 do 8. 4. 2015
Lukáš Doležal - člen představenstva
Nový Knín - Senešnice, 24, PSČ 262 03
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
od 13. 9. 2010 do 8. 4. 2015
Zdeněk Martínek - člen představenstva
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Topolová 192, PSČ 468 02
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
od 1. 12. 2008 do 13. 9. 2010
Lukáš Doležal - člen představenstva
Nový Knín - Senešnice, 24, PSČ 262 03
den vzniku členství: 20. 10. 2008
od 1. 12. 2008 do 13. 9. 2010
Zdeněk Martínek - člen představenstva
Rychnov u Lablonce nad Nisou, Topolová 192, PSČ 468 02
den vzniku členství: 20. 10. 2008
od 18. 9. 2004 do 13. 9. 2010
Mgr. Jiří Doležal - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům 1112/27
den vzniku členství: 17. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 5. 2004
od 1. 9. 2004 do 18. 9. 2004
Mgr. Jiří Doležal - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům 1122/27
den vzniku členství: 17. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 5. 2004
od 1. 9. 2004 do 13. 9. 2010
Ing. Václav Dlouhý - místopředseda představenstva
Brada-Rybníček, Rybníček 32
den vzniku členství: 17. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 5. 2004
od 1. 9. 2004 do 13. 9. 2010
Ing. Zdeněk Hřebejk - člen představenstva
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům 1116/35
den vzniku členství: 17. 5. 2004
od 21. 12. 2000 do 1. 9. 2004
Ing. Zdeněk Hřebejk - člen
Praha 6 - Suchdol, K Horoměřicům 35/1116
od 1. 4. 1998 do 1. 9. 2004
Jaroslav Košťál - člen-místopředseda představenstva
Trutnov, Elektrárenská 302
od 15. 5. 1997 do 1. 4. 1998
Jaroslav Košťál - člen
Trutnov, Elektrárenská 302
od 15. 5. 1997 do 28. 6. 1999
Václav Ryba - člen
Praha 1, Karmelitská 16/380
od 15. 5. 1997 do 28. 6. 1999
Ing. Zdeněk Hromádko - člen
Staré Hradiště, Brozany 20
od 15. 5. 1997 do 21. 12. 2000
Richard Mach - člen
Praha 3 - Vinohrady, Písecká 10
od 15. 5. 1997 do 1. 9. 2004
Jiří Doležal - předseda představenstva
Praha 6, K Horoměřicům 27/1112
od 8. 4. 2015
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 1. 9. 2004 do 8. 4. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis oprávněné osoby.
od 1. 4. 1998 do 1. 9. 2004
Jménem společnosti jednají vždy společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo společně předseda představenstva a prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společn osti připojí svůj podpis předseda představenstva, společně s jedním členem představenstva nebo s prokuristou se samostatnou prokurou.
od 15. 5. 1997 do 1. 4. 1998
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva či prokur ista v rozsahu prokury, s dodatkem označujícím prokuru.
Správní rada
od 12. 11. 2019
Bc. TOMÁŠ HORÁK - předseda správní rady
Praha - Záběhlice, Hyacintová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 7. 10. 2019
den vzniku funkce: 7. 10. 2019
od 12. 11. 2019
Drs. Ing. PETRUS HERMANUS MARIA WINKELMAN - člen správní rady
Praha - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 10. 2019
od 12. 11. 2019
Ing. ALAN GÜTL - člen správní rady
Praha - Karlín, U invalidovny, PSČ 186 00
den vzniku členství: 7. 10. 2019
od 12. 11. 2019
EUGEN RODEN - člen správní rady
Praha - Libeň, Lihovarská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 10. 2019
od 12. 11. 2019
Mgr. JIŘÍ DOLEŽAL - člen správní rady
Praha - Suchdol, K Horoměřicům, PSČ 165 00
den vzniku členství: 7. 10. 2019
od 12. 6. 2017 do 12. 11. 2019
Ing. VÁCLAV DLOUHÝ - člen správní rady
Brada-Rybníček - Rybníček, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 21. 5. 2015 - 7. 10. 2019
od 12. 6. 2017 do 12. 11. 2019
LUKÁŠ DOLEŽAL - člen správní rady
Praha - Dejvice, Evropská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 4. 2017 - 7. 10. 2019
od 5. 4. 2016 do 12. 11. 2019
Mgr. JIŘÍ DOLEŽAL - Předseda správní rady
Praha - Suchdol, K Horoměřicům, PSČ 165 00
den vzniku členství: 25. 2. 2016 - 7. 10. 2019
den vzniku funkce: 4. 3. 2016 - 7. 10. 2019
od 7. 12. 2015 do 5. 4. 2016
Ing. VÁCLAV DLOUHÝ - Předseda správní rady
Brada-Rybníček - Rybníček, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 21. 5. 2015 - 4. 3. 2016
den vzniku funkce: 31. 10. 2015 - 4. 3. 2016
od 7. 12. 2015 do 5. 4. 2016
VLADISLAV VESELÝ - Člen správní rady
Zeleneč, Štefánikova, PSČ 250 91
den vzniku členství: 21. 5. 2015 - 25. 2. 2016
od 7. 7. 2015 do 7. 12. 2015
VLADISLAV VESELÝ - Předseda správní rady
Zeleneč, Štefánikova, PSČ 250 91
den vzniku členství: 21. 5. 2015
den vzniku funkce: 25. 5. 2015 - 31. 10. 2015
od 7. 7. 2015 do 7. 12. 2015
Ing. VÁCLAV DLOUHÝ - Člen správní rady
Brada-Rybníček - Rybníček, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 21. 5. 2015
od 7. 7. 2015 do 12. 6. 2017
EVA ŠORELOVÁ, MBA - Člen správní rady
Praha - Břevnov, Zeyerova alej, PSČ 162 00
den vzniku členství: 21. 5. 2015 - 14. 4. 2017
od 8. 4. 2015 do 7. 7. 2015
Mgr. Ing. EVA ŠORELOVÁ, MBA - Člen správní rady
Praha - Břevnov, Zeyerova alej, PSČ 162 00
den vzniku členství: 8. 4. 2015 - 21. 5. 2015
od 8. 4. 2015 do 7. 7. 2015
Ing. VÁCLAV DLOUHÝ - Člen správní rady
Brada-Rybníček - Rybníček, , PSČ 506 01
den vzniku členství: 8. 4. 2015 - 21. 5. 2015
od 8. 4. 2015 do 7. 7. 2015
Mgr. JIŘÍ DOLEŽAL - Člen správní rady
Praha - Suchdol, K Horoměřicům, PSČ 165 00
den vzniku členství: 8. 4. 2015 - 21. 5. 2015
Prokura
od 15. 5. 1997 do 28. 6. 1999
Ing. Zdeněk Velen
Trutnov, Zámečnická 474
Dozorčí rada
od 16. 4. 2014 do 8. 4. 2015
VLADISLAV VESELÝ - předseda dozorčí rady
Zeleneč, Štefánikova, PSČ 250 91
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
den vzniku funkce: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
od 19. 11. 2012 do 8. 4. 2015
Monika Havránková - člen
Velké Přílepy, Dany Medřické, PSČ 252 64
den vzniku členství: 16. 8. 2012 - 8. 4. 2015
od 13. 9. 2010 do 19. 11. 2012
Petr Krejčí - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Boženy Hofmeisterové 962, PSČ 156 00
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 16. 8. 2012
od 13. 9. 2010 do 16. 4. 2014
Vladislav Veselý - předseda dozorčí rady
Zeleneč, Štefánikova 507, PSČ 250 91
den vzniku členství: 8. 6. 2010
den vzniku funkce: 8. 6. 2010
od 13. 9. 2010 do 8. 4. 2015
Dagmar Veselá - člen dozorčí rady
Zeleneč, Štefánikova 507, PSČ 250 91
den vzniku členství: 8. 6. 2010 - 8. 4. 2015
od 23. 7. 2008 do 13. 9. 2010
Vladislav Veselý - předseda dozorčí rady
Zeleneč, Štefánikova 507, PSČ 250 91
den vzniku členství: 14. 3. 2008
den vzniku funkce: 17. 3. 2008
od 23. 7. 2008 do 13. 9. 2010
Dagmar Veselá - člen dozorčí rady
Zeleneč, Štefánikova 507, PSČ 250 91
den vzniku členství: 14. 3. 2008
od 9. 7. 2007 do 23. 7. 2008
Ing. Jaroslav Zatloukal - předseda dozorčí rady
Jičín - Nové Město, Barákova 228, PSČ 506 01
den vzniku členství: 17. 5. 2004 - 14. 3. 2008
den vzniku funkce: 17. 5. 2004 - 14. 3. 2008
od 1. 9. 2004 do 9. 7. 2007
Ing. Jaroslav Zatloukal - předseda dozorčí rady
Jičín, Pod lipami 893
den vzniku členství: 17. 5. 2004
den vzniku funkce: 17. 5. 2004
od 1. 9. 2004 do 23. 7. 2008
Eva Zatloukalová - člen dozorčí rady
Chlum č.36, Lomnice nad Popelkou
den vzniku členství: 17. 5. 2004 - 14. 3. 2008
od 1. 9. 2004 do 13. 9. 2010
Petr Krejčí - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, B. Hoffmeisterové 962
den vzniku členství: 17. 5. 2004
od 28. 6. 1999 do 1. 9. 2004
Ing. Martin Vais - předseda dozorčí rady
Trutnov, Náchodská 301
od 28. 6. 1999 do 1. 9. 2004
Lenka Doležalová - člen dozorčí rady
Praha 6, K Horoměřicům 27/1112
od 28. 6. 1999 do 1. 9. 2004
Ing. Zdeněk Velen - člen dozorčí rady
Trutnov, Zámečnická 474
od 15. 5. 1997 do 1. 4. 1998
Miroslav Vašíček
Trutnov, Kapitána Jaroše 526
od 15. 5. 1997 do 28. 6. 1999
Ivo Rittig
Praha 8 - Chabry, Ledčická 649
od 15. 5. 1997 do 28. 6. 1999
Luboš Panny
Žacléř, Boženy Němcové 389
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+16
+
-
2.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+15
+
-
3.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+4
+
-
4.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-1
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-38
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services