AEROMEDIA a.s., IČO: 25133322 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AEROMEDIA a.s. Údaje byly staženy 18. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25133322. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25133322 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 5. 1997
Obchodní firma
od 30. 5. 1997

AEROMEDIA a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 29. 1. 2003
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Žižkov
Ulice: Baranova
Adresní místo: Baranova 113/38
PSČ: 13000
od 30. 5. 1997 do 29. 1. 2003
Praha 5, Radlická 170
IČO
od 30. 5. 1997

25133322

DIČ

CZ25133322

Identifikátor datové schránky:iqpck2s
Právní forma
od 30. 5. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4752 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 5. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)
od 30. 5. 1997
- nakladatelská činnost
od 30. 5. 1997
- vydavatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 27. 8. 2004 do 24. 1. 2005
- Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 11.9.2003, které bylo ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Opletalova 55, Praha 1, č.j. N 448/2003, NZ 399/2003 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2,400.000,- Kč o částku 680.000,- Kč (šestsetosmdesáttisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3,080.000,- Kč (třimiliony osmdesáttisíc korun českých) formou peněžitých vkladů akcionář ů s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude 68 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že tyto akcie nebudou veřejně obchodovate lné. Na základě zprávy představenstva schválila valná hromada s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou J ihostroj a.s., se sídlem Velešín, Budějovická 184, IČ 46678212, v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč, Slovakia Press s.r.o., se sídlem Říčany u Brna, V Dědině 881/34, IČ 26262134, v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., se sídlem Slovensk o, Bratislava, nám. SNP 12, IČ 31356958, v rozsahu 192.000,- Kč, tj. věřitelé společnosti, tak, aby tito věřitelé mohli splacení emisního kursu jimi upsaných akcií započíst své pohledávky za společností, které vznikly z titulu bezdůvodného obohacení v sou vislosti se splacením emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné a které vzniklo z rozhodnutí valné hromady ze dne 3.7.2002 sepsané notářem pod č.j. NZ 417/2002, o zvýšení základního kapitálu o kterém rozhodl Městský soud v P raze svým usnesením č.j. F xxxx, F xxxx ze dne 7.1.2003, které nabylo právní moci. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři nevyužili svého přednostního práva na úpis akcií a splacení akcií, byl předmětný úpis neúčinný. Nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určeným zájemcům a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s .r.o., v rozsahu 192.000,- Kč a to formou návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů. Upisovate li bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 204a odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 680.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 10.0 00,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii ve výši 2.000,- Kč, tj. celkem ve výši 136.000,- Kč, ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. Předem určení zájemci splatí 100% emisního kursu jimi upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně připustila možnost a vyslovila souhlas se započtením pohledávky předem určených zájemců a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magn et Press Slovakia s.r.o., v rozsahu 192.000,- Kč, za společností v celkové výši 680.000,- Kč vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné, proti pohledávce společnosti na spl acení emisního kurzu akcií upsaných předem určenými zájemci. Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli splolečně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií. Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií. Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku posledním dnem lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
od 29. 1. 2003 do 27. 8. 2004
- Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 17.9.2002, které bylo přijato ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Oplatelova 55, Praha 1, čj. N 478/2002, NZ 417/2002 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání prostředů ke krytí ztráty z hospodaření společnosti a krytí výrobních potřeb společnosti. Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 2 400 000,- Kč se zvyšuje o částku 1 200 000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 3 600 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu přesahující částku 1 200 000,- Kč je nepřípustné. Společnost bude emitovat 120 kusů kmenových listinných akcií, každou o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znejících na jméno, majících charakter neregistrovaných cenných papírů, každý akcionář se může na zvýšení základního kapitálu podílem pouize v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Podrobnější údaje budou zveřejněny způsobem stanoveným v obchodním zákoníku a ve stanovách. Místem úpisu akcií je Baranova 38/113, Praha 3-Žižkov, PSČ 13000. Lhůta pro úpis je stanovena do jednoho týdne ode dne zápisu usnesení dnešní valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií výzvou představenstva společnosti zaslanou akcionářům. Emisní kurs nových akcií činí 120 % jejich jmenovité hodnoty, tj. emisní ážio činí 20 % jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři splatí 100 % emisního kursu akcií upsaných jimi ve lhůtě do jednoho týdne ode dne úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, na účet společnosti číslo 51-1454xxxx vedený u Komerční banky a.s.
od 21. 7. 1998 do 29. 1. 2003
- Základní jmění se zvýší o 1.200.000,-Kč na částku 2.400.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude rozděleno na 120 kusů kmenových, listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč. Emisní kurs jedné akcie bude 12.000,-Kč. Ke zvýšení dojde o peněžité vklady stávajících akcionářů tak, že akcionáři využijí svého přednostního práva na úpis a upíší nabízené akcie, za akcionáře, kteří nevyužijí přednostního práva v I. kole upisování upíší akcie v II. kole stávající akcionáři bez omezení počtu akcií. Upisování nad částku 1.200.000,-Kč se nepřipouští. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou kmenové, v listinné podobě. Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií v plné výši je stanovena do 10 dnů od upsání akcií zájemcům. Upisovatelé splatí akcie na účet společnosti č. 6350xxxx vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 4.
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
- Základní jmění ke dni zápisu splacen v rozsahu 30%.
od 30. 5. 1997 do 29. 1. 2003
- Společnost byla založena prohlášením zakladatelů se zakladatelskou smlouvou ze dne 29.4.1997 ve formě notářského zápisu, čj. NZ 147/97, N 186/97, v zakladatelské smlouvě bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členů dozorčí rady. Dozorčí rada na svém jednání osvědčeném notářským zápisem ze dne 29.4.1997, čj. NZ 149/97, N 188/97 zvolila předsedu dozorčí rady a členy představenstva.
od 30. 5. 1997 do 24. 1. 2005
- Akcie v listinné podobě.
Kapitál
od 24. 1. 2005
Základní kapitál 3 080 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 3. 2000 do 24. 1. 2005
Základní kapitál 2 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Základní kapitál 1 200 000 Kč
od 24. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 308.
od 24. 1. 2005
v listinné podobě
od 28. 3. 2000 do 24. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 240.
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 120.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 2. 2015
Dr. ŠTEFAN HORŇÁK - člen představenstva
Brno - Líšeň, Leskauerova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009
Dr. Zdeněk Úšela, CSc. - předseda představenstva
Bratislava - Petržalka, Krásnohorská 3118/10, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 15. 1. 2009
od 9. 4. 2009
Jan Čadil - místopředseda představenstva
Praha 4 - Háje, Mejstříkova 627/20, PSČ 149 00
den vzniku členství: 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 15. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Dr. Zdeněk Úšela, CSc. - předseda představenstva
Říčany, V Dědině 34, PSČ 664 82
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Martin Salajka - místopředseda představenstva
Praha 5, Nušlova 2283/31
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Dr. Štefan Horňák - člen představenstva
Brno, Valtická 17/4107
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 25. 2. 2015
Dr. Štefan Horňák - člen představenstva
Brno - Židenice, Valtická 17/4107, PSČ 628 00
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Dr. Štefan Horňák - člen představenstva
Brno, Valtická 17/4107
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 18. 5. 2004
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 18. 5. 2004
od 17. 8. 2000 do 28. 2. 2001
Jozef Frýba - člen představenstva
Praha 10, Bulharská 37
od 17. 8. 2000 do 9. 4. 2009
Dr. Zdeněk Úšela, CSc. - předseda představenstva
Říčany, V Dědině 34, PSČ 664 82
den vzniku členství: 30. 6. 1999 - 18. 5. 2004
den vzniku funkce: 30. 6. 1999 - 18. 5. 2004
od 17. 8. 2000 do 9. 4. 2009
Martin Salajka - místopředseda představenstva
Praha 5, Nušlova 2283/31
den vzniku členství: 30. 9. 1999 - 18. 5. 2004
den vzniku funkce: 30. 9. 1999 - 18. 5. 2004
od 28. 3. 2000 do 17. 8. 2000
Ing. Vladimír Plšek - Předseda představenstva
Praha 4, ul. U svépomoci 883/2
od 28. 3. 2000 do 17. 8. 2000
Vlastimil Rolfík - Místopředseda představenstva
Brandýs nad Labem, Kralupská 1489
od 28. 3. 2000 do 17. 8. 2000
Martin Salajka - Člen představenstva
Praha 5, Nušlova 2283/31
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Ing. Vlastimil Motyčka - předseda představenstva
Praha 4, Jarníkova 1869, PSČ 148 00
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Josef Frýba - místopředseda představenstva
Praha 10, Bulharská 37, PSČ 100 00
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Jan Brskovský - člen představenstva
Praha 5-Zbraslav, Sobotkova 250, PSČ 150 00
od 30. 5. 1997
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování: za společnost podepisují předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 9. 4. 2009
Ing. Jiří Gerle - předseda dozorčí rady
Strakonice - Strakonice I, Zvolenská 890, PSČ 386 01
den vzniku členství: 13. 1. 2009
den vzniku funkce: 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009
PharmDr. Renáta Úšelová - člen dozorčí rady
Bratislava - Petržalka, Krásnohorská 3118/10, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Jiří Gerle - předseda dozorčí rady
Strakonice 1, Zvolenská 890
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
den vzniku funkce: 14. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Milan Holl, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8, Chorušická 463/13
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Václav Vaněk, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 5, Nad Santoškou 8/3
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. - člen dozorčí rady
Pardubice, Brožíkova 438
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Jan Dvořák - člen dozorčí rady
Jihlava, Olbrachtova 5
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 26. 3. 2019
Ing. Milan Holl, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8 - Čimice, Chorušická 463/13, PSČ 181 00
den vzniku členství: 13. 1. 2009 - 13. 3. 2019
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Ing. Václav Vaněk, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 5, Nad Santoškou 8/3
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Ing. Jiří Gerle - předseda dozorčí rady
Strakonice 1, Zvolenská 890
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. - člen dozorčí rady
Pardubice, Brožíkova 438
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 9. 3. 2001 do 9. 4. 2009
Ing. Jan Dvořák - člen dozorčí rady
Jihlava, Olbrachtova 5
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 17. 8. 2000 do 29. 1. 2003
Ing. Vlastimil Motyčka - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Jarníkova 1869, PSČ 148 00
od 17. 8. 2000 do 29. 1. 2003
Ing. Jiří Gerle - člen dozorčí rady
Strakonice 1, Zvolenská 890
od 30. 5. 1997 do 9. 3. 2001
Ing. Zdeněk Pernica - člen dozorčí rady
Praha 4, Michnova 16
od 30. 5. 1997 do 29. 1. 2003
Ing. Václav Vaněk, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 5, Nad Santoškou 8/3
od 30. 5. 1997 do 9. 4. 2009
Ing. Milan Holl, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8, Chorušická 463/13
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+9

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

0

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

0

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-1

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-5

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-13

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services