Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AEROMEDIA a.s.
IČO: 25133322

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 5. 1997
Obchodní firma
od 30. 5. 1997

AEROMEDIA a.s.

Sídlo
od 30. 5. 1997 do 29. 1. 2003
Praha 5, Radlická 170
IČO
od 30. 5. 1997

25133322

DIČ

CZ25133322

Identifikátor datové schránky:iqpck2s
Právní forma
od 30. 5. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4752 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 5. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)
od 30. 5. 1997
- nakladatelská činnost
od 30. 5. 1997
- vydavatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 27. 8. 2004 do 24. 1. 2005
- Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 11.9.2003, které bylo ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Opletalova 55, Praha 1, č.j. N 448/2003, NZ 399/2003 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2,400.000,- Kč o částku 680.000,- Kč (šestsetosmdesáttisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3,080.000,- Kč (třimiliony osmdesáttisíc korun českých) formou peněžitých vkladů akcionář ů s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude 68 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že tyto akcie nebudou veřejně obchodovate lné. Na základě zprávy představenstva schválila valná hromada s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou J ihostroj a.s., se sídlem Velešín, Budějovická 184, IČ 46678212, v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč, Slovakia Press s.r.o., se sídlem Říčany u Brna, V Dědině 881/34, IČ 26262134, v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., se sídlem Slovensk o, Bratislava, nám. SNP 12, IČ 31356958, v rozsahu 192.000,- Kč, tj. věřitelé společnosti, tak, aby tito věřitelé mohli splacení emisního kursu jimi upsaných akcií započíst své pohledávky za společností, které vznikly z titulu bezdůvodného obohacení v sou vislosti se splacením emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné a které vzniklo z rozhodnutí valné hromady ze dne 3.7.2002 sepsané notářem pod č.j. NZ 417/2002, o zvýšení základního kapitálu o kterém rozhodl Městský soud v P raze svým usnesením č.j. F xxxx, F xxxx ze dne 7.1.2003, které nabylo právní moci. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři nevyužili svého přednostního práva na úpis akcií a splacení akcií, byl předmětný úpis neúčinný. Nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určeným zájemcům a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s .r.o., v rozsahu 192.000,- Kč a to formou návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů. Upisovate li bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 204a odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 680.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 10.0 00,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii ve výši 2.000,- Kč, tj. celkem ve výši 136.000,- Kč, ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. Předem určení zájemci splatí 100% emisního kursu jimi upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada současně připustila možnost a vyslovila souhlas se započtením pohledávky předem určených zájemců a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magn et Press Slovakia s.r.o., v rozsahu 192.000,- Kč, za společností v celkové výši 680.000,- Kč vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné, proti pohledávce společnosti na spl acení emisního kurzu akcií upsaných předem určenými zájemci. Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli splolečně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií. Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií. Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku posledním dnem lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
od 29. 1. 2003 do 27. 8. 2004
- Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 17.9.2002, které bylo přijato ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Oplatelova 55, Praha 1, čj. N 478/2002, NZ 417/2002 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání prostředů ke krytí ztráty z hospodaření společnosti a krytí výrobních potřeb společnosti. Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 2 400 000,- Kč se zvyšuje o částku 1 200 000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 3 600 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu přesahující částku 1 200 000,- Kč je nepřípustné. Společnost bude emitovat 120 kusů kmenových listinných akcií, každou o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znejících na jméno, majících charakter neregistrovaných cenných papírů, každý akcionář se může na zvýšení základního kapitálu podílem pouize v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Podrobnější údaje budou zveřejněny způsobem stanoveným v obchodním zákoníku a ve stanovách. Místem úpisu akcií je Baranova 38/113, Praha 3-Žižkov, PSČ 13000. Lhůta pro úpis je stanovena do jednoho týdne ode dne zápisu usnesení dnešní valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií výzvou představenstva společnosti zaslanou akcionářům. Emisní kurs nových akcií činí 120 % jejich jmenovité hodnoty, tj. emisní ážio činí 20 % jmenovité hodnoty akcií. Akcionáři splatí 100 % emisního kursu akcií upsaných jimi ve lhůtě do jednoho týdne ode dne úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, na účet společnosti číslo 51-1454xxxx vedený u Komerční banky a.s.
od 21. 7. 1998 do 29. 1. 2003
- Základní jmění se zvýší o 1.200.000,-Kč na částku 2.400.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude rozděleno na 120 kusů kmenových, listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč. Emisní kurs jedné akcie bude 12.000,-Kč. Ke zvýšení dojde o peněžité vklady stávajících akcionářů tak, že akcionáři využijí svého přednostního práva na úpis a upíší nabízené akcie, za akcionáře, kteří nevyužijí přednostního práva v I. kole upisování upíší akcie v II. kole stávající akcionáři bez omezení počtu akcií. Upisování nad částku 1.200.000,-Kč se nepřipouští. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou kmenové, v listinné podobě. Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií v plné výši je stanovena do 10 dnů od upsání akcií zájemcům. Upisovatelé splatí akcie na účet společnosti č. 6350xxxx vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 4.
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
- Základní jmění ke dni zápisu splacen v rozsahu 30%.
od 30. 5. 1997 do 29. 1. 2003
- Společnost byla založena prohlášením zakladatelů se zakladatelskou smlouvou ze dne 29.4.1997 ve formě notářského zápisu, čj. NZ 147/97, N 186/97, v zakladatelské smlouvě bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členů dozorčí rady. Dozorčí rada na svém jednání osvědčeném notářským zápisem ze dne 29.4.1997, čj. NZ 149/97, N 188/97 zvolila předsedu dozorčí rady a členy představenstva.
od 30. 5. 1997 do 24. 1. 2005
- Akcie v listinné podobě.
Kapitál
od 24. 1. 2005
Základní kapitál 3 080 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 3. 2000 do 24. 1. 2005
Základní kapitál 2 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Základní kapitál 1 200 000 Kč
od 24. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 308.
od 24. 1. 2005
v listinné podobě
od 28. 3. 2000 do 24. 1. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 240.
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 120.
Statutární orgán
od 25. 2. 2015
Dr. ŠTEFAN HORŇÁK - člen představenstva
Brno - Líšeň, Leskauerova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009
Dr. Zdeněk Úšela, CSc. - předseda představenstva
Bratislava - Petržalka, Krásnohorská 3118/10, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 15. 1. 2009
od 9. 4. 2009
Jan Čadil - místopředseda představenstva
Praha 4 - Háje, Mejstříkova 627/20, PSČ 149 00
den vzniku členství: 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 15. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Dr. Zdeněk Úšela, CSc. - předseda představenstva
Říčany, V Dědině 34, PSČ 664 82
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Martin Salajka - místopředseda představenstva
Praha 5, Nušlova 2283/31
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 14. 1. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2004 - 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Dr. Štefan Horňák - člen představenstva
Brno, Valtická 17/4107
den vzniku členství: 18. 5. 2004 - 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 25. 2. 2015
Dr. Štefan Horňák - člen představenstva
Brno - Židenice, Valtická 17/4107, PSČ 628 00
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Dr. Štefan Horňák - člen představenstva
Brno, Valtická 17/4107
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 18. 5. 2004
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 18. 5. 2004
od 17. 8. 2000 do 28. 2. 2001
Jozef Frýba - člen představenstva
Praha 10, Bulharská 37
od 17. 8. 2000 do 9. 4. 2009
Dr. Zdeněk Úšela, CSc. - předseda představenstva
Říčany, V Dědině 34, PSČ 664 82
den vzniku členství: 30. 6. 1999 - 18. 5. 2004
den vzniku funkce: 30. 6. 1999 - 18. 5. 2004
od 17. 8. 2000 do 9. 4. 2009
Martin Salajka - místopředseda představenstva
Praha 5, Nušlova 2283/31
den vzniku členství: 30. 9. 1999 - 18. 5. 2004
den vzniku funkce: 30. 9. 1999 - 18. 5. 2004
od 28. 3. 2000 do 17. 8. 2000
Ing. Vladimír Plšek - Předseda představenstva
Praha 4, ul. U svépomoci 883/2
od 28. 3. 2000 do 17. 8. 2000
Vlastimil Rolfík - Místopředseda představenstva
Brandýs nad Labem, Kralupská 1489
od 28. 3. 2000 do 17. 8. 2000
Martin Salajka - Člen představenstva
Praha 5, Nušlova 2283/31
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Ing. Vlastimil Motyčka - předseda představenstva
Praha 4, Jarníkova 1869, PSČ 148 00
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Josef Frýba - místopředseda představenstva
Praha 10, Bulharská 37, PSČ 100 00
od 30. 5. 1997 do 28. 3. 2000
Jan Brskovský - člen představenstva
Praha 5-Zbraslav, Sobotkova 250, PSČ 150 00
od 30. 5. 1997
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování: za společnost podepisují předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 9. 4. 2009
Ing. Jiří Gerle - předseda dozorčí rady
Strakonice - Strakonice I, Zvolenská 890, PSČ 386 01
den vzniku členství: 13. 1. 2009
den vzniku funkce: 14. 1. 2009
od 9. 4. 2009
PharmDr. Renáta Úšelová - člen dozorčí rady
Bratislava - Petržalka, Krásnohorská 3118/10, PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Jiří Gerle - předseda dozorčí rady
Strakonice 1, Zvolenská 890
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
den vzniku funkce: 14. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Milan Holl, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8, Chorušická 463/13
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Václav Vaněk, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 5, Nad Santoškou 8/3
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. - člen dozorčí rady
Pardubice, Brožíkova 438
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 9. 4. 2009
Ing. Jan Dvořák - člen dozorčí rady
Jihlava, Olbrachtova 5
den vzniku členství: 13. 1. 2007 - 13. 1. 2009
od 9. 4. 2009 do 26. 3. 2019
Ing. Milan Holl, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8 - Čimice, Chorušická 463/13, PSČ 181 00
den vzniku členství: 13. 1. 2009 - 13. 3. 2019
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Ing. Václav Vaněk, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 5, Nad Santoškou 8/3
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Ing. Jiří Gerle - předseda dozorčí rady
Strakonice 1, Zvolenská 890
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 29. 1. 2003 do 9. 4. 2009
Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. - člen dozorčí rady
Pardubice, Brožíkova 438
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 9. 3. 2001 do 9. 4. 2009
Ing. Jan Dvořák - člen dozorčí rady
Jihlava, Olbrachtova 5
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
od 17. 8. 2000 do 29. 1. 2003
Ing. Vlastimil Motyčka - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Jarníkova 1869, PSČ 148 00
od 17. 8. 2000 do 29. 1. 2003
Ing. Jiří Gerle - člen dozorčí rady
Strakonice 1, Zvolenská 890
od 30. 5. 1997 do 9. 3. 2001
Ing. Zdeněk Pernica - člen dozorčí rady
Praha 4, Michnova 16
od 30. 5. 1997 do 29. 1. 2003
Ing. Václav Vaněk, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 5, Nad Santoškou 8/3
od 30. 5. 1997 do 9. 4. 2009
Ing. Milan Holl, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 8, Chorušická 463/13
den vzniku členství: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2002 - 13. 1. 2007
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 575,00 Kč
Komerční banka 2 579,94 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 631,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

0
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-3
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-6
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-141
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-227
+
-

Články na Heroine.cz

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Mohlo by se zdát, že žijeme v zemi s relativně fungujícím zdravotnictvím, kde se o nás...více

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services