ROCHEBY Finance a.s. v likvidaci
IČO: 25165453 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 8. 1997
Datum zániku2. 12. 2013
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 1. 1. 2006 do 2. 12. 2013

ROCHEBY Finance a.s. v likvidaci

od 30. 12. 2004 do 1. 1. 2006

ROCHEBY Finance a.s.

od 5. 8. 1997 do 30. 12. 2004

AAC a.s.

Sídlo
od 15. 10. 2003 do 25. 8. 2008
České Budějovice, Chelčického 95/15, PSČ 370 01
od 23. 8. 2002 do 15. 10. 2003
České Budějovice, Chelčického 15, PSČ 370 01
od 5. 8. 1997 do 23. 8. 2002
České Budějovice, Chelčického 15
IČO
od 5. 8. 1997 do 2. 12. 2013

25165453

DIČ

CZ25165453

Právní forma
od 5. 8. 1997 do 2. 12. 2013
Akciová společnost
Spisová značka863 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 24. 8. 2004 do 2. 12. 2013
- vydavatelské a nakladatelské služby
od 13. 11. 2001 do 2. 12. 2013
- poradenská činnost
od 13. 11. 2001 do 2. 12. 2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 13. 11. 2001 do 2. 12. 2013
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 24. 1. 2001 do 13. 11. 2001
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 24. 1. 2001 do 2. 12. 2013
- pořádání a organizování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
od 5. 8. 1997 do 13. 11. 2001
- poradenská činnost (mimo příloh ŽZ)
od 5. 8. 1997 do 13. 11. 2001
- činnost účetních poradců
od 5. 8. 1997 do 13. 11. 2001
- pronájem motorových vozidel
od 5. 8. 1997 do 13. 11. 2001
- hostinská činnost
od 5. 8. 1997 do 13. 11. 2001
- výroba a prodej zvukových a audiovizuálních záznamů
od 5. 8. 1997 do 2. 12. 2013
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 8. 1997 do 2. 12. 2013
- zprostředkovatelská činnost
od 5. 8. 1997 do 2. 12. 2013
- reklamní činnost
od 5. 8. 1997 do 2. 12. 2013
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 5. 8. 1997 do 2. 12. 2013
- poskytování software
Ostatní skutečnosti
od 2. 12. 2013 do 2. 12. 2013
- Na základě návrhu likvidátora podaného po ukončení procesu likvidace se z obchodního rejstříku vymazává společnost ROCHEBY Finance a.s. v likvidaci, České Budějovice, Čechova 340/5, PSČ 370 01, IČ 251 65 453 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 1. 1. 2006 do 2. 12. 2013
- Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 9.12.2005 se dnem 1.1.2006 společnost ruší a vstupuje do likvidace.
od 31. 12. 2005 do 2. 12. 2013
- Obchodní společnost ROCHEBY Finance a.s. se sídlem České Budějovice, Chelčického 95/15, PSČ 370 01, IČ 251 65 453, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 863 převzala jmění a je jakožto nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti ProMON, spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, Chelčického 95/15, PSČ 370 01 (dříve Brno, Hudcova 532/78b, PSČ 612 00), IČ 607 16 525 zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16099, když na ni podle smlouvy o převodu jmění ze dne 23. 9. 2005 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2005 přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 24. 2. 1998 do 25. 5. 1998
- Mimořádná valná hromady ze dne 6.2.1998 rozhodla o tomto zvýšení základního jmění: a) základní jmění bude zvýšeno o částku Kč 15 mil., přičemž upisování akcií nad částku Kč 15 mil. se připouští bez omezení a orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění bude představenstvo, b) upisované akcie budou akciemi kmenovými na majitele a budou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude Kč 1.000,-/ks a jejich počet je závislý na tom, kolik akcií se podaří účinně upsat, c) uplatnění přednostního práva akcionářů: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Českých Budějovicích, Chelčického 15. Akcie bude možné upisovat ve lhůtě dvou týdnů. Počátek lhůty je shodný s dnem následujícím po uplynutí tří týdnů ode dne, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. Akcie bude možno upsat každý pracovní den od 1O.OO hodin do 14.OO hodin, - na jednu dosavadní akcii lze upsat libovolný počet akcií nových, - jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba jsou shodné s údaji v písm. b) uvedenými, emisní kurz akcií je Kč 1.000,-/akcii, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po uplynutí tří týdnů ode dne, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání vybraným zájemcům: - místo pro upisování akcií a čas, ve kterém lze v jednotlivých dnech akcie upisovat, jsou stejné jako pro upisování s přednostním právem, lhůta pro upisování akcií činí dva týdny a začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem po dni, kdy uplyne lhůta k upisování s uplatněním přednostního práva, - jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií je stejná jako při upisování s uplatněním pednostního práva. Emisní kurz je Kč 1.200,-/akcii pro upisovatele, kteří jsou akcionáři společnosti, zaměstnanci společnosti a zaměstnanci nebo společníky společností dceřinných, na nichž má společnost 100% kapitálovou účast a Kč 1.400,-/akcii pro upisovatele, kteří jsou společníky dceřinných společností, na nichž má společnost menší než 100% kapitálovou účast. Určení okruhu osob, na něž se vztahuje určení emisního kurzu, je současně způsobem výběru upisovatelů. e) připouští se splácení upsaných akcií v korunách českých nebo dolarech amerických. - Celý emisní kurz upsaných akcií splacený peněžitým vkladem s využitím přednostního práva i bez jeho využití v korunách je upisovatel povinen splatit před upsáním akcií na účet společnosti č. 104xxxx vedený u IPB a.s., pobočka České Budějovice, v dolarech pak ve stejné lhůtě na účet č. xxxx vedený u ČSOB a.s., pobočka České Budějovice (variabilním symbolem je v každém případě r.č. nebo IČO upisovatele). Emisní kurz je splacen dnem připsání na uvedený účet společnosti. Kurz dolaru k české koruně se pro účely splacení emisního kurzu určuje kurzem ČNB ke dni, kdy upisovatel splatí emisní kurz. - Nepeněžité vklady se splácí tak, že při úpisu akcií v místě upisování předá vkladatel společnosti prohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. a do 15 dnů nemovitosti společnosti předá, f) schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady a to nemovitostmi: - dům čp. 107 na parcele č. 165 a parc. č. 165 (zast.pl.), když nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích na LV č. 2444 pro obec České Budějovice a kat. úz. České Budějovice 6 a jsou oceněny ve znaleckých posudcích dvou znalců ing. Vladimíra Pokorného ze dne 20.1.1998 a ing. Karla Pokorného ze dne 25.1.1998 předložených valné hromadě, na částku Kč 3,450.000,- - dům čp. 569 na parcele č. 2114, dílny na par. č. 2119 a parc č. 2114 (zast.pl.), 2115 (zahrada) a 2119 (zast.pl.), když nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích na LV č. 2579 pro obec České Budějovice a kat. úz. České Budějovice 3 a jsou oceněny ve znaleckých posudcích dvou lnalců ing. Vladimíra Pokorného ze dne 2O.1.1998 a ing. Karla Pokorného ze dne 25.1.1998 předložených valné hromady, na částku Kč 7,000.000,-, - parkoviště na parc. č. 149 a parc. č. 149 (zast.pl.), když nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích na LV č. 2444 pro obec České Budějovice a kat. úz. České Budějovice 6 a jsou oceněny ve znaleckých posudcích dvou znalců ing. Vladimíra Pokorného ze dne 20.1.1998 a ing. Karla Pokorného ze dne 25.1.1998 předložených valné hromady, na částku Kč 1,560.000,-, - dům č. 95 na parcele č. 150 a parc. č. 150 (zast.pl.), když nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích na LV č. 2444 pro obec České Budějovice a kat. úz. České Budějovice 6 a jsou oceněny ve znaleckých posudcích dvou znalců ing. Vladimíra Pokorného ze dne 30.1.1998 a ing. Karla Pokorného ze dne 1.2.1998 předložených valné hromadě, na částku Kč 8,056.660,-, - dům čp. 175 na parcele č. 137/2 a parc. č. 137 (zast.pl.), a parc. č. 57 (zahrada, když nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Prachaticích na LV č. 769 pro obc a kat. úz. Prahatice a jsou oceněny ve znaleckých posudcích dvou znalců ing. Vladimíra Pokorného ze dne 30.1.1998 a ing. Karla Pokorného ze dne 1.2.1998 předložených valné hromadě, na částku Kč 4,661600,-. Schvaluje se současně ocenění vkladů(všech nemovitostí) ve znaleckých posudcích uvedené zaokrouhlené na celé tisíce dolů, to je Kč 24,728.000,-.
Kapitál
od 25. 5. 1998 do 2. 12. 2013
Základní kapitál 377 344 000 Kč, splaceno 377 344 000 Kč.
od 5. 8. 1997 do 25. 5. 1998
Základní kapitál 217 077 000 Kč, splaceno 217 077 000 Kč.
od 10. 3. 2006 do 2. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 25.
od 10. 3. 2006 do 2. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 122.
od 10. 3. 2006 do 2. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 47.
od 10. 3. 2006 do 2. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 58.
od 10. 3. 2006 do 2. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 64.
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 60 202.
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
v zaknihované podobě
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
v listinné podobě
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 112.
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
v listinné podobě
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 45.
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
v listinné podobě
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 58.
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
v listiné podobě
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 62.
od 6. 1. 2005 do 10. 3. 2006
v listinné podobě
od 25. 5. 1998 do 6. 1. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 377 344.
od 25. 5. 1998 do 6. 1. 2005
v zaknihované podobě
od 5. 8. 1997 do 25. 5. 1998
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 217 077.
Statutární orgán
od 21. 11. 2013 do 2. 12. 2013
LADISLAV MAREK - předseda představenstva
Praha 4 - Písnice, Písnické zahrady, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 1. 2005
den vzniku funkce: 1. 1. 2005
od 30. 12. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Petr Sedloň - člen představenstva
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Barborce 2260/21
den vzniku členství: 16. 9. 2004 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 16. 9. 2004
od 30. 12. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Petr Sedloň - člen představenstva
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Barborce 2260/21
den vzniku členství: 16. 9. 2004 - 31. 12. 2004
od 30. 12. 2004 do 28. 2. 2007
LI, Li-ching - člen představenstva
Beekstraat 5, 5258EG Berlicum, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 9. 12. 2005
od 30. 12. 2004 do 28. 2. 2007
Ing. Petr Hybrant - člen představenstva
České Budějovice, Jasanová 40, PSČ 370 08
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 9. 12. 2005
od 30. 12. 2004 do 21. 11. 2013
Ladislav Marek - předseda představenstva
České Budějovice, Chelčického 146, PSČ 370 01
den vzniku členství: 1. 1. 2005
den vzniku funkce: 1. 1. 2005
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Michal Henych - předseda představenstva
Hostivice, Olivová 1812, PSČ 253 01
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Pavel Bělocký - místopředseda představenstva
Brno, Oblá 36
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Michal Fajtl - místopředseda představenstva
České Budějovice - Šindlovy Dvory, U Střelnice 140, PSČ 370 01
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Stanislav Bryx - člen představenstva
Borek, Pod Vodárnou, 370 10 České Budějovice
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Radek Nekl - člen představenstva
Vysoké Mýto, Plk. Kohouta 806/IV
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Tomáš Netolický - člen představenstva
Heřmanův Městec, Jiráskova 674
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Marek Sedlák - člen představenstva
Praha 10, Jabloňová 2867/3
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Jan Duba - člen představenstva
Jihlava, Na Vyhlídce 21
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Stanislav Fukna - člen představenstva
Banská Bystrica, Starohorská 43, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 16. 9. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
- v ČR: České Budějovice, Chelčického 107/18
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Vladimír Pecho - člen představenstva
Trnava, A. Sládkoviča 3600/5, PSČ 917 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
- v ČR: České Budějovice, Chelčického 107/18
od 15. 10. 2003 do 26. 2. 2004
Ing. Jaromír Budík - člen představenstva
Brno, Potácelová 82, PSČ 636 00
den vzniku členství: 26. 5. 2003 - 31. 12. 2003
od 15. 10. 2003 do 24. 8. 2004
Michal Henych - člen představenstva
Hostivice, Olivová 1812, PSČ 253 01
den vzniku členství: 26. 5. 2003 - 13. 4. 2004
od 15. 10. 2003 do 24. 8. 2004
Dalibor Červinka - člen představenstva
Praha 1, Pohořelec 24, PSČ 118 00
den vzniku členství: 26. 5. 2003 - 12. 4. 2004
od 15. 10. 2003 do 24. 8. 2004
Ing. Michal Fajtl - člen představenstva
České Budějovice . Šindlovy Dvory, U Střelnice 140, PSČ 370 01
den vzniku členství: 26. 5. 2003 - 13. 4. 2004
od 19. 2. 2003 do 24. 8. 2004
Ing. Petr Hybrant - člen představenstva
České Budějovice, Jasanová 40
den vzniku členství: 6. 2. 1998 - 12. 4. 2004
den vzniku funkce: 17. 12. 1999 - 6. 1. 2003
od 19. 2. 2003 do 24. 8. 2004
Ivana Kulhavá - předseda představenstva
České Budějovice, Doudleby 40
den vzniku členství: 5. 8. 1997 - 12. 4. 2004
den vzniku funkce: 6. 1. 2003 - 12. 4. 2004
od 6. 2. 2002 do 24. 8. 2004
ing. Adolf Středa - člen představenstva
České Budějovice 3, Puklicova 1034/31
den vzniku členství: 16. 12. 1997 - 12. 4. 2004
od 13. 11. 2001 do 26. 2. 2004
Ing. Karel Veverka - člen představenstva
České Budějovice, Tylova 17
den vzniku členství: 29. 6. 2001 - 31. 12. 2003
od 24. 1. 2001 do 19. 2. 2003
Ivana Kulhavá - člen představenstva
České Budějovice, Doudleby 40, PSČ 370 07
den vzniku členství: 5. 8. 1997
od 4. 2. 2000 do 19. 2. 2003
Ing. Petr Hybrant - předseda představenstva
České Budějovice, Jasanová 40
den vzniku členství: 6. 2. 1998
den vzniku funkce: 17. 12. 1999
od 4. 2. 2000 do 26. 2. 2004
ing. Jaroslav Kokoška - člen představenstva
Praha 9, gen. Janouška 901
den vzniku členství: 17. 12. 1999 - 31. 12. 2003
od 24. 11. 1998 do 4. 2. 2000
Petr Vladyka - člen představenstva
Praha 5, Průchova 709/54
od 24. 11. 1998 do 6. 2. 2002
ing. Adolf Středa - člen představenstva
České Budějovice, Krčínova 36
den vzniku členství: 17. 8. 1998
od 24. 2. 1998 do 4. 2. 2000
Ing. Petr Hybrant - člen představenstva
České Budějovice, Jasanová 40
od 5. 8. 1997 do 24. 11. 1998
ing. Vladimír Dvořák - člen představenstva
Prachatice, Polní 758
od 5. 8. 1997 do 4. 2. 2000
Vincent Lee-Chen Pin - člen představenstva
Beekstraat 5, 5258 EG BERLICOM, Nizozemské království
od 5. 8. 1997 do 4. 2. 2000
- v ČR: České Budějovice, Chelčického 15 nar. 23. 3. 1958
od 5. 8. 1997 do 4. 2. 2000
Ladislav Marek - předseda představenstva
České Budějovice, Chelčického 15
od 5. 8. 1997 do 24. 1. 2001
Ivana Kulhavá - člen představenstva
Velešín, Nad cihelnou 600
od 5. 8. 1997 do 24. 8. 2004
ing. Pavel Bělocký - člen představenstva
Brno, Oblá 36
den vzniku členství: 5. 8. 1997 - 13. 4. 2004
od 1. 1. 2006 do 2. 12. 2013
Jménem společnosti jedná a podepisuje se každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.
od 4. 2. 2000 do 1. 1. 2006
Jménem společnosti činí právní úkony a podepisují se vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.
od 5. 8. 1997 do 4. 2. 2000
Za společnost činí právní úkony navenek a podepisuje se kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Likvidace
od 21. 11. 2013 do 2. 12. 2013
LADISLAV MAREK
Praha 4 - Písnice, Písnické zahrady, PSČ 142 00
od 25. 8. 2008 do 21. 11. 2013
Ladislav Marek
Praha 4, Písnice, Písnické zahrady 421, PSČ 142 00
od 1. 1. 2006 do 25. 8. 2008
Ladislav Marek
České Budějovice, Chelčického 95/15, PSČ 370 01
Dozorčí rada
od 30. 12. 2004 do 28. 2. 2007
Ivana Kulhavá - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Doudleby 40
den vzniku funkce: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 30. 12. 2004 do 28. 2. 2007
Mgr. Tomáš Dvořák - člen dozorčí rady
České Budějovice, K. Lavičky 3, PSČ 370 07
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 30. 12. 2004 do 28. 2. 2007
Ing. Vítězslav Kryštůfek - člen dozorčí rady
České budějovice, Strádova 35
den vzniku členství: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ivana Kulhavá - člen dozorčí rady
České Budějovice, Doudleby 40
den vzniku členství: 13. 4. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Petr Hybrant - člen dozorčí rady
České Budějovice, Jasanová 40, PSČ 370 01
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 24. 8. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Vladimír Dvořák - člen dozorčí rady
Čestlice 201, Dobřejovice, PSČ 251 70
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 31. 12. 2004
od 4. 2. 2000 do 4. 2. 2000
Petr Vladyka - člen dozorčí rady
Praha 5, Průchova 709/54
od 4. 2. 2000 do 30. 12. 2004
Ladislav Marek - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Chelčického 15
den vzniku členství: 17. 12. 1999 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 17. 12. 1999 - 31. 12. 2004
od 4. 2. 2000 do 30. 12. 2004
Petr Vladyka - člen dozorčí rady
Praha 5, Průchova 709/54
den vzniku členství: 17. 12. 1999 - 31. 12. 2004
od 25. 5. 1998 do 4. 2. 2000
ing. Jaroslav Kokoška - předseda dozorčí rady
Praha 9, gen. Janouška 901
od 25. 5. 1998 do 4. 2. 2000
- r.č. 68 04 08/0481
od 24. 2. 1998 do 24. 11. 1998
Ing. Adolf Středa - člen dozorčí rady
České Budějovice, Krčínova 36
od 24. 2. 1998 do 30. 12. 2004
Li, Li Ching - člen dozorčí rady
9e Reit No. 46, 5233 JJ Den Bosch,, Nizozemské království
den vzniku členství: 6. 2. 1998 - 31. 12. 2004
od 24. 2. 1998 do 30. 12. 2004
- nar.19.9.1960
od 5. 8. 1997 do 24. 2. 1998
ing. Petr Hybrant - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Jasanová 40
od 5. 8. 1997 do 25. 5. 1998
ing. Jaroslav Kokoška - člen dozorčí rady
Praha 9, gen. Janouška 901
od 5. 8. 1997 do 25. 5. 1998
- r.č. 68 04 08/0481
od 5. 8. 1997 do 4. 2. 2000
ing. Petr Sedloň - člen dozorčí rady
Ratibořské Hory 3, okr. Tábor
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

19. 7. 2018 | Co se děje | Monika Veselíková

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

Připravit pas, koupit plavky a vyměnit valuty. Před odjezdem na dovolenou se toho musí hodně stihnout, proto není divu, když člověk občas něco opomene. Co dělat, když kvůli cestovní horečce zapomenete na cestovní pojištění, prodloužíte si dovolenou nebo si pojistku omylem sjednáte na kratší dobu? Poradíme.

Srovnání termínovaných vkladů. V čele jsou kampeličky

19. 7. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Srovnání termínovaných vkladů. V čele jsou kampeličky

Přečtěte si, kdo vám dnes nejlépe zhodnotí peníze, když je necháte na rok nebo na dva spát na termínovaném vkladu.

Cashback. Vybrat si při placení nákupu peníze bude jednodušší

18. 7. 2018 | Když se řekne | Monika Veselíková | 3 komentáře

Cashback. Vybrat si při placení nákupu peníze bude jednodušší

Cashback funguje v Česku několik let, velké oblibě se ale netěší. Karetní společnosti proto přichystaly změny. Co konkrétně je od července jinak a kdy se může cashback hodit? Poradíme.

Okamžitá výpověď. Z bytu tak rychle jako z práce nevyletíte

18. 7. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 4 komentáře

Okamžitá výpověď. Z bytu tak rychle jako z práce nevyletíte

Že můžete dostat okamžitou výpověď z práce, to asi víte, lemplové si možná vybaví i číslo paragrafu. Okamžitá výpověď z bytu, kterou přinesl nový občanský zákoník v roce 2014, v obecném povědomí ještě tak nezakotvila. Nehledě na to, že to s tou okamžitostí není tak žhavé.

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

17. 7. 2018 | Co se děje | Jan Traxler

V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

Vcelku opatrně. A vlastně nudně: obecně moc nereagují na módní trendy, nespekulují. Už roky dávají peníze nejvíc do firem, do vlastních a prostřednictvím akcií i do cizích.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+52
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-89
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-151
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-162
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-202
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 721 397 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Broadway Change 2 600,00 Kč
Czech Exchange 2 605,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 664,00 Kč
Expobank CZ 2 661,50 Kč
Česká spořitelna 2 706,00 Kč
Sberbank CZ 2 716,00 Kč
ČSOB 2 701,00 Kč
Komerční banka 2 716,67 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,60 Kč
Raiffeisenbank 2 782,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Největší problém zplodit dítě mají dvacetiletá a čtyřicátník

Největší problém zplodit dítě mají dvacetiletá a čtyřicátník

Veřejnost měla dlouhá desetiletí za to, že problém s neplodností se týká hlavně žen. Pro...více

Proč z dcery, jež mluví s Alexou, roste „nepříčetná kráva“

Proč z dcery, jež mluví s Alexou, roste „nepříčetná kráva“

„Alexo, prdni si!“ hlaholí sedmiletá dvojčata, zatímco rodiče a návštěva je pobaveně pozorují....více

Na sociálních sítích zoufale chybí kritické myšlení, říká Tomáš Klus

Na sociálních sítích zoufale chybí kritické myšlení, říká Tomáš Klus

S Tomášem Klusem jsme se sešli v Kavárně, co hledá jméno. Protože jsme tam oba skoro doma,...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dosáhnu na hypoteku sám?
Poradna > Hypoteční úvěr > Dosáhnu na hypoteku sám?

Otázka: Dobrý den, Je mi 25 a průměrná výše platu je 20 050,-. Mám šanci dostat hypotéku na nemovitost v hodnotě 2 300 000,-. Banka by chtěla abych měl našetřeno 15 procent + 4 procenta z daně z nemovitosti...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.