Hluboká Invest, a. s.
IČO: 25189808

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu22. 2. 1999
Obchodní firma
od 22. 2. 1999

Hluboká Invest, a. s.

Sídlo
od 23. 10. 2002 do 8. 12. 2016
Hluboká nad Vltavou, nám. ČSLA 26, PSČ 373 41
od 22. 2. 1999 do 23. 10. 2002
České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21
IČO
od 22. 2. 1999

25189808

Identifikátor datové schránky:z3ceetf
Právní forma
od 22. 2. 1999
Akciová společnost
Spisová značka984 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 5. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 7. 2006
- hostinská činnost
od 16. 9. 2005 do 5. 6. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 29. 7. 1999 do 5. 6. 2009
- provozování sportovních zařízení
od 22. 2. 1999 do 5. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 28. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 28. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 26. 2. 2004 do 17. 6. 2004
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.1.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu zajištění hmnotných podmínek pro výkon činnosti společnosti, ekonomické stabillizace společnosti a zajištění ekonomického rozvoje společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti se navrhuje o částku 10,000.000,-Kč, slovy : desetmiliónů korun českých ze současné výše 25,800.000,- Kč, slovy : dvacetpětmiliónů osmsettisíc korun českých na konečnou částku ve výši 35,800.000,- Kč, slovy : třicet pětmiliónů osmsettisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Navrhuje zvýšení základního kapitálu vydáním 10 ks kmenových listinných akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilión korun českých. Nové akcie společnosti nebodou registrované. Emisní kurs nově upisovaný ch akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Veškeré nově upsané akcie budou primárně upisovány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionáře činí 14 dní ode dne oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ( lhůta pro uplatnění přednostního práva). Představenstvo je povinno oznámit vznik přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Hluboká Invest, a.s. nabude právní moci. Místem pro vykonání přednostního práva upsáním nových akcií je sídlo společnosti - Hluboká nad Vltavou, nám. ČSLA 26, PSČ 373 41. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze na základě přednostního práva upsat podíl 0,039 nové akcie, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs nově upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií, a to na účet společnosti, č.účtu 30650-020/2700. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upsány na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.
od 23. 10. 2002 do 28. 5. 2003
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 16.8.2002 o snížení základního kapitálu společnosti Hluboká Invest a.s. způsobem dle ust. § 213d obchodního zákoníku: Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmiliónůkorun českých) o částku 4,200.000,- Kč (slovy: čtyřimiliónydvěstětisíckorun českých) na částku 25,800.000,- Kč (slovy: dvacetpětmiliónůosmsettisíckorun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že upisovatelé jsou v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, které byly upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne 30.8.2000. Základní kapitál se snižuje způsobem dle ust. § 213d obchodního zákoníku - tj. upuštěním od vydání 42 ks akcií na mejitele v listinné podobě o jmenovíté hodnotě každé akcie 100.000,- Kč s tím, že každému z šesti upisovatelů a akcionářů nebude vydáno 7 ks uvedených akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Lhůta pro vrácení zatímních listů činí 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zatímní listy budou vráceny společnosti v jejím sídle.
od 27. 9. 2000 do 27. 9. 2000
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 8. 2000 o zvýšení základního jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. upsáním nových akcií: Základní jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. se zvyšuje z částky 2,700.000,-Kč o částku 27,300.000,-Kč na částku 30,000.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 273 ks akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, přičemž akcie mohou být upsány pouze nepeněžitými vklady a emisní kurs těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění nebudou upisovány veřejně, neboť stávajících pět akcionářů společnosti Hluboká Invest, a.s., jimiž jsou pánové Mgr. Jiří Šmejc, ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Vladimír Koubek, ing. Jaroslav Bucek, ing. Ivan Zach a ing. Rudolf Klacek plně využívají svého přednostního práva a upisují všech 273 ks akcií na majitele, představujících navržené zvýšení základního jmění ve výši 27,300.000,-Kč s tím, že ing. Klacek upíše 48 ks akcií a zbylých 5 akcionářů upíše každý z nich 45 akcií, když těchto pět akcionářů se v tomto rozsahu vzdává přednostního práva na úpis akcií ve prospěch ing. Klacka. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění budou s využitím přednostního práva upsány v místě sídla společnosti, tj. České Budějoviec, Husova 523 v době od 15. 9. 2000 do 30. 9. 2000 a splaceny do jednoho roku od úpisu takto: 30% jmenovité hodnoty každé jedné upsané akcie při úpisu a 70% počínaje 1. 4. 2001 měsíčně 10% upsaných vkladů v sedmi stejných pravidelných splátkách splatných vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce na účet společnosti č.ú. 30xxxx u Bank Austria Creditanstalt. Jakékoliv jiné upsání akcií, které nebude provedeno v souvislosti s využitím přednostního práva se nepřipouští. Zatímní listy budou vydány proti úpisu.
od 27. 9. 2000 do 14. 3. 2001
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 8. 2000 o zvýšení základního jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. upsáním nových akcií: Základní jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. se zvyšuje z částky 2,700.000,-Kč o částku 27,300.000,-Kč na částku 30,000.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 273 ks akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, přičemž akcie mohou být upsány pouze peněžitými vklady a emisní kurs těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění nebudou upisovány veřejně, neboť stávajících pět akcionářů společnosti Hluboká Invest, a.s., jimiž jsou pánové Mgr. Jiří Šmejc, ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Vladimír Koubek, ing. Jaroslav Bucek, ing. Ivan Zach a ing. Rudolf Klacek plně využívají svého přednostního práva a upisují všech 273 ks akcií na majitele, představujících navržené zvýšení základního jmění ve výši 27,300.000,-Kč s tím, že ing. Klacek upíše 48 ks akcií a zbylých 5 akcionářů upíše každý z nich 45 akcií, když těchto pět akcionářů se v tomto rozsahu vzdává přednostního práva na úpis akcií ve prospěch ing. Klacka. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění budou s využitím přednostního práva upsány v místě sídla společnosti, tj. České Budějoviec, Husova 523 v době od 15. 9. 2000 do 30. 9. 2000 a splaceny do jednoho roku od úpisu takto: 30% jmenovité hodnoty každé jedné upsané akcie při úpisu a 70% počínaje 1. 4. 2001 měsíčně 10% upsaných vkladů v sedmi stejných pravidelných splátkách splatných vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce na účet společnosti č.ú. 30xxxx u Bank Austria
Kapitál
od 17. 6. 2004
Základní kapitál 35 800 000 Kč, splaceno 35 800 000 Kč.
od 28. 5. 2003 do 17. 6. 2004
Základní kapitál 25 800 000 Kč, splaceno 25 800 000 Kč.
od 23. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 25 000 000 Kč.
od 8. 3. 2002 do 23. 10. 2002
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 19 890 000 Kč.
od 14. 3. 2001 do 8. 3. 2002
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 10 890 000 Kč.
od 22. 2. 1999 do 14. 3. 2001
Základní kapitál 2 700 000 Kč, splaceno 2 700 000 Kč.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 28. 7. 2014
K převodu akcií je nutný písemný souhlas statutárního ředitele společnosti.
od 16. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 258.
od 16. 9. 2005 do 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 17. 6. 2004 do 16. 9. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 17. 6. 2004 do 16. 9. 2005
v listinné podobě
od 28. 5. 2003 do 16. 9. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 258.
od 28. 5. 2003 do 16. 9. 2005
v listinné podobě
od 14. 3. 2001 do 28. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 300.
od 14. 3. 2001 do 28. 5. 2003
v listinné podobě
od 22. 2. 1999 do 14. 3. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 27.
Statutární orgán
od 28. 7. 2014
Bc. ANTONÍN LOUŽEK - statutární ředitel
České Budějovice - České Budějovice 2, Emy Destinové, PSČ 370 05
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 18. 5. 2012 do 18. 5. 2012
Ing. Jaroslav Bucek
České Budějovice, Panská 163/22, PSČ 370 01
od 18. 5. 2012 do 28. 7. 2014
Bc. Antonín Loužek - předseda představenstva
České Budějovice, Emy Destinové, PSČ 370 05
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 18. 5. 2012 do 28. 7. 2014
Karel Hájek - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Orlická, PSČ 375 01
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 18. 5. 2012 do 28. 7. 2014
Ing. Jaroslav Bucek - člen představenstva
České Budějovice, Panská, PSČ 370 01
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 28. 5. 2003 do 18. 5. 2012
Ing. Pavel Dlouhý - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce 724, PSČ 373 41
od 29. 7. 1999 do 18. 5. 2012
Ing. Jan Gerner - předseda představenstva
Karlovy Vary, nábř. Jana Palacha 4, PSČ 360 01
od 22. 2. 1999 do 29. 7. 1999
Mgr. Jiří Šmejc - předseda představenstva
Karlovy Vary, Svobodova 701/1B, PSČ 360 17
od 22. 2. 1999 do 28. 5. 2003
Ing. Pavel Dlouhý - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce 724, PSČ 373 41
od 22. 2. 1999 do 18. 5. 2012
Ing. Rudolf Klacek - člen představenstva
Třeboň, Lesní 1121/II, PSČ 379 01
od 22. 2. 1999 do 28. 7. 2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva současně.
Správní rada
od 28. 7. 2014
Bc. ANTONÍN LOUŽEK - předseda správní rady
České Budějovice - České Budějovice 2, Emy Destinové, PSČ 370 05
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
Dozorčí rada
od 7. 6. 2014 do 28. 7. 2014
Ing. JOSEF PŮR - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Alšova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 6. 10. 2013 do 28. 7. 2014
Ing. MIROSLAV SKOŘEPA - člen dozorčí rady
Deštná, U hřiště, PSČ 378 25
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 18. 5. 2012 do 6. 10. 2013
Ing. Miroslav Skořepa - člen dozorčí rady
Deštná, U Hřiště, PSČ 378 25
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 18. 5. 2012 do 7. 6. 2014
Ing. Josef Půr - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Alšova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 18. 5. 2012 do 28. 7. 2014
JUDr. MUDr. Dan Podstatzky-Lichtenstein - předseda dozorčí rady
Praha 7, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 2. 2012 - 30. 6. 2014
od 26. 2. 2004 do 18. 5. 2012
Ing. Jaroslav Bucek - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Panská 22, PSČ 370 01
den vzniku členství: 22. 2. 1999 - 27. 2. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2003 - 27. 2. 2012
od 17. 12. 2003 do 26. 2. 2004
Ing. Jaroslav Bucek - předseda dozorčí rady
České Budějovice, V.Volfa 39, PSČ 370 05
den vzniku členství: 22. 2. 1999
den vzniku funkce: 27. 6. 2003
od 17. 12. 2003 do 18. 5. 2012
Jiří Šmejc - člen dozorčí rady
Praha 5, Jílovišťská 550, PSČ 150 00
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 27. 2. 2012
od 17. 12. 2003 do 18. 5. 2012
Mgr. Martin Tomko - člen dozorčí rady
Hořice v Podkrkonoší, Pod Lipou 1647, PSČ 508 01
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 27. 2. 2012
od 22. 2. 1999 do 17. 12. 2003
JUDr. Vladimír Koubek - předseda dozorčí rady
České Budějovice, 28. října 19, PSČ 370 04
od 22. 2. 1999 do 17. 12. 2003
Ing. Jaroslav Bucek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Václava Volfa 39, PSČ 370 05
od 22. 2. 1999 do 17. 12. 2003
Ing. Ivan Zach - člen dozorčí rady
Slaný, Švermova 579, PSČ 274 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Josef Šíma: Proč by do toho stát měl vůbec mluvit?

19. 5. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Josef Šíma: Proč by do toho stát měl vůbec mluvit?

„Stavět paralely mezi fungováním ať už rodiny nebo firmy a společnosti je nesmírně nebezpečné. My přece nemáme vládu proto, aby o nás pečovala jako rodiče. Potřebujeme jen, aby nám někdo vytvořil prostor pro mírumilovné soužití,“ vysvětluje Josef Šíma, rektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut.

Spalničky: největší biomatka je stát

18. 5. 2018 | Co se děje | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Spalničky: největší biomatka je stát

Z očkování se stala drahá záležitost individuální zodpovědnosti – a teď se divíme, že jsou lidi škudliví a nezodpovědní.

Očima expertů: Zdanit pojišťovnám rezervy?

18. 5. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Očima expertů: Zdanit pojišťovnám rezervy?

Slibem nezarmoutíš. Andrej Babiš by mohl vyprávět. Sehnat peníze na realizaci plánů z cest po krajích a z vládního prohlášení, ale nebude hračka. Nějaká ta miliardička by se našla třeba u pojišťoven. Může si ji vzít, nebude chybět, když přijde velká pohroma a budou se muset vyplácet pojistky?

Výsledky penzijního připojištění: hodnota úspor klesá

17. 5. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 18 komentářů

Výsledky penzijního připojištění: hodnota úspor klesá

Penzijní společnosti zveřejnily, jaké zhodnocení připíšou fondy starého penzijka za loňský rok. Výsledky klienty rozhodně nepotěší.

Vyúčtování služeb. Na co má nárok nájemce, na co pronajímatel

16. 5. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Vyúčtování služeb. Na co má nárok nájemce, na co pronajímatel

Do kdy vám musí pronajímatel dodat vyúčtování služeb? Co dělat, když s ním nesouhlasíte? Do kdy musíte zaplatit nedoplatky nebo naopak dostat zpátky přeplatek? A jak vysoké pokuty nájemci i pronajímateli hrozí, když povinnosti poruší? Odpovíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+41
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+24
+
-
3.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-20
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-80
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-233
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
MONETA Money Bank 2 634,00 Kč
Sberbank CZ 2 634,00 Kč
Expobank CZ 2 634,70 Kč
Česká spořitelna 2 677,00 Kč
ČSOB 2 674,00 Kč
Komerční banka 2 693,73 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 715,30 Kč
Raiffeisenbank 2 725,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: žaloba na MPSV
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > žaloba na MPSV

Otázka: Dobrý den, dovolil bych si Vás požádat o pomoc s následujícím dotazem. Byl jsem úřadem práce vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání a v odvolání na MPSV jsem nebyl úspěšný. Věřím ve spravedlnost...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.