Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

LUKR prádelenská a.s., IČO: 25206621 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti LUKR prádelenská a.s.. Údaje byly staženy 7. 10. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25206621. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25206621 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
30. 1. 1997
Datum výmazu
4. 10. 2023
Obchodní firma
Prádelna a čistírna Zlatohlávek a. s.
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 25. 5. 2005
LUKR prádelenská a.s.
zapsáno 25. 5. 2005 vymazáno 4. 10. 2023
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Sportovní 15, 360 09 Karlovy Vary
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
IČO
25206621
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
DIČ
Identifikátor datové schránky
y65ez76
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
Spisová značka
B 565/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

4. 10. 2023
Vymazán člen statutárního orgánu Michaela Klesnarová
4. 10. 2023
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
4. 10. 2023
Vymazán skutečný majitel Ing. Karel Krištof
4. 10. 2023
Vymazán člen prokury Bc. Luboš Krištof
4. 10. 2023
Vymazán člen prokury Ing. Karel Krištof

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Čistění peří
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
Čištění textilu
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
Praní prádla
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
Šití prošívaných dek, polštářů, spacích pytlů a dalších výrobků z peří
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 4. 10. 2023
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 20. 4. 2006 vymazáno 4. 10. 2023
Zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 20. 4. 2006 vymazáno 4. 10. 2023
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
zapsáno 14. 11. 2006 vymazáno 4. 10. 2023
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 12. 12. 2006 vymazáno 4. 10. 2023
Základní kapitál
4 010 000 Kč
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 16. 5. 2006
52 790 000 Kč
Splaceno: 52 790 000 Kč
zapsáno 16. 5. 2006 vymazáno 8. 1. 2007
183 801 000 Kč
Splaceno: 183 801 000 Kč
zapsáno 8. 1. 2007 vymazáno 4. 10. 2023
Akcie
4010 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Základní jmění je rozvrženo na 4.010 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s čl. 8 stanov společnosti a vázána na podmínku souhlasu představenstva společnosti s převodem.
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 11. 6. 2001
4010 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie nejsou retgistrovaným účastnickým cenným papírem a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s č. 4 bod 19 a bod 20 stanov firmy a vázána na podmínku souhlasu představenstva firmy s převodem akcií
zapsáno 11. 6. 2001 vymazáno 16. 5. 2006
52790 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie nejsou registrovaným účastnickým cenným papírem a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s č. 4 bod 19 a bod 20 stanov firmy a vázána na podmínku souhlasu představenstva firmy s převodem akcií
zapsáno 16. 5. 2006 vymazáno 8. 1. 2007
183801 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie nejsou registrovaným účastnickým cenným papírem a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s č. 4 bod 19 a bod 20 stanov firmy a vázána na podmínku souhlasu představenstva firmy s převodem akcií
zapsáno 8. 1. 2007 vymazáno 4. 10. 2023
Ostatní skutečnosti
Dne 05. 03. 2006 obchodní společnost L U K R , a.s., jediný akcionář společnosti LUKR prádelenská a.s., r o z h o d l v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti LUKR prádelenská a.s. takto: Základní kapitál společnosti LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), a to tímto způsobem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Společnosti se schvaluje ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosmmilionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých ), tzn. že dosavadní základní kapitál Společnosti ve výši 4,010.000,- Kč (čtyři miliony deset tisíc korun českých) bude po zvýšení činit 52,790.000,- Kč (padesátdvamilionů sedmsetdevadesát tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií Společnosti, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), v počtu 48.780 (čtyřicetosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů akcií, ve formě jedné hromadné akcie emitované ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších právních předpisů. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, s právy vymezenými stanovami Společnosti, nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva, nebudou kótované. Převoditelnost nových akcií bude omezena podle ustanovení článku 4 bod 19 a bod 20 stanov Společnosti a vázána na podmínku souhlasu představenstva Společnosti s převodem akcií. 3. Jediný akcionář Společnosti se svého přednostního práva na upisování akcií vzdal prohlášením učiněným ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 ObchZ, které tvoří obsah článku prvního tohoto notářského zápisu. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech 48.780 (čtyřicetosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci, a to panu Milanu Kožíškovi, r.č. 710405/3231, trvale bytem: 54 Durham Court, Graham street, Sliena, Malta (dále také jen \"Určitý zájemce\"). 6. Akcie je možné upsat v sídle společnosti LUKR prádelenská a.s., tzn. na adrese Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci. 7. Určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí Společnost Určitému zájemci písemným oznámením, zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určitému zájemci do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 9. Pro případ, že všechny nové akcie budou zcela upsány Určitým zájemcem, se připouští započtení pohledávek Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), které vznikly na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi AB Bankou a.s. a Josefem Zlatohlávkem, když závazky z této smlouvy o úvěry přešly na společnost LUKR prádelenská a.s. na základě vkladu podniku pana Josefa Zlatohlávka do společnosti LUKR prádelenská a.s., když Určitý zájemce vstoupil do postavení věřitele Společnosti na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 8. prosince 2005, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 24. 02. 2006 (dvacátéhočtvrtého února roku dvatisícešest), byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. 10. Emisní kurs všech nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v odstavci 9 tohoto rozhodnutí. 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle odstavců 7 a 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání v odstavci 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvo Společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
zapsáno 20. 3. 2006 vymazáno 16. 5. 2006
Valná hromada společnosti LUKR prádelenská a.s. rozhodla dne 20.11.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti LUKR prádelenská a.s. takto: 1. Základní kapitál akciové společnosti LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 131.011.000,- Kč (jednostotřicetjedna milionů jedenáct tisíc korun českých), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 52.790.000,- Kč (padesátdva milionů sedmsetdevadesát tisíc korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 183.801.000,- Kč (jednostoosmdesáttři milionů osmsetjedna tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a v celkovém počtu 131.011 (jednostotřicetjedna tisíc jedenáct) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a jejich převoditelnost bude omezena v souladu s ustanovením článku 4 bod 19 a bod 20 stanov společnosti, tedy vázána na podmínku souhlasu představenstva s převodem akcií. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. 3. Oba akcionáři společnosti, kteří vlastní 100 % (sto procent) akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením podle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, tvořícím obsah tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, přednostního práva na upisování akcií vzdali. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech 131.011 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto předem určeným zájemcům, a to: - 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to společnosti L U K R , a.s., se sídlem Chodová Planá, Pohraniční stráže 192, IČ 252 30 280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 785 (dále též jen \"Určitý zájemci č. 1\"). - 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to Ing. Karlu Krištofovi, r.č. 480125/092, bytem Chodová Planá 204 (dále též jen \"Určitý zájemce č. 2\"). 6. Akcie je možné upsat v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Tomka, na adrese Karlovy Vary, Polská 4, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určitým zájemcům. 7. Určitý zájemce č. 1 a Určitý zájemce č. 2 upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení zájemci Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 9. Pro případ, že 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů nových akcií bude zcela uspáno Určitým zájemcem č. 1, schvaluje valná hromada společnosti, že Určitý zájemce č. 1 splatí celý emisní kurs 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů kmenových akcií, nekótovaných, emitovaných v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem sestávajícím se z nemovitého majetku, jmenovitě: stavby: - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St. 443/9, pozemku parc.č. St.443/25, pozemku parc.č. St.443/26, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/10, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/11, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/12, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/13, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/15, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/16, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/17, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/18, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/19, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/20, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/22, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/23, pozemky: - pozemek parc.č. St. 443/9 o výměře 1448 m2, - pozemek parc.č. St. 443/10 o výměře 357 m2, - pozemek parc.č. St. 443/11 o výměře 358 m2, - pozemek parc.č. St. 443/12 o výměře 359 m2, - pozemek parc.č. St. 443/13 o výměře 358 m2, - pozemek parc.č. St. 443/15 o výměře 366 m2, - pozemek parc.č. St. 443/16 o výměře 351 m2, - pozemek parc.č. St. 443/17 o výměře 236 m2, - pozemek parc.č. St. 443/18 o výměře 62 m2, - pozemek parc.č. St. 443/19 o výměře 18 m2, - pozemek parc.č. St. 443/20 o výměře 466 m2, - pozemek parc.č. St. 443/22 o výměře 235 m2, - pozemek parc.č. St. 443/23 o výměře 129 m2, vše v obci a katastrálním území Chodová Planá, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 536. Takto označený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1466/59/06 ze dne 15.11.2006 vyhotoveným Ing. Václavem Peleškou, znalcem k podání znaleckého posudku jmenovaným usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 170/2006. Dle znaleckého posudku byla zjištěna hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 58.653.000,- Kč (padesátosm milionů šestsetpadesáttři tisíc korun českých). 10. Pro případ, že 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určitým zájemcem č. 2, připouští se započtení pohledávky Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 72.358.000,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc korun českých), která vznikla jako závazek společnosti LUKR prádelenská a.s. zaplatit Ing. Karlu Krištofovi úplatu ve výši 72.358.904,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc devětsetčtyři korun českých) za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31. července 2006, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem č. 2 upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem č. 2 převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 11.11.2006, byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci č. 2, a to jako co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. 11. Emisní kurs 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v bodě 10 tohoto rozhodnutí. 12. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci č. 2 současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny.
zapsáno 27. 11. 2006 vymazáno 8. 1. 2007
Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační číslo 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnost Karlovarská prádelna s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační číslo 252 31 189, v důsledku jejího zrušení s převodem jmění na společníka.
zapsáno 1. 11. 2006 vymazáno 4. 10. 2023
Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, IČ 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnosti PRATEX SOKOLOV, spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Hornická 2157, PSČ 356 01, IČ 453 52 879, v důsledku jejího zrušení s převodem jmění na společníka.
zapsáno 1. 11. 2006 vymazáno 4. 10. 2023
Vymazává se obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 36009, identifikační číslo 252 06 621, z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných údajů. Výmaz se provádí v souladu s ust. § 308 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 13454/2010-B-124.
zapsáno 4. 10. 2023 vymazáno 4. 10. 2023

Údaje o insolvencích

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 10856/2010-A-2 ze dne 21. září 2010. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 21. září 2010 v 10:50 hodin.
zapsáno 27. 9. 2010 vymazáno 10. 11. 2010
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 10856/2010-A-10 ze dne 29.září 2010 bylo zastaveno insolvenční řízení pro zpětvzetí návrhu. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 30. září 2010 v 9:05 hodin.
zapsáno 10. 11. 2010 vymazáno 10. 11. 2010
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 13454/2010-A-2 ze dne 11. listopadu 2010. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 11. listopadu 2010 v 14:46 hodin.
zapsáno 18. 11. 2010 vymazáno 1. 9. 2023
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 13454/2010-A-16 ze dne 15. prosince 2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 20. prosince 2010 v 10:58 hodin.
zapsáno 27. 1. 2011 vymazáno 1. 9. 2023
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 13454/2010-B-12 ze dne 15. února 2011 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 25. února 2011 ve 14:42 hodin.
zapsáno 8. 4. 2011 vymazáno 1. 9. 2023
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 13454/2010-B-124 ze dne 27.7.2023 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka. Usnesení nabylo právní moci dne 26.8.2023.
zapsáno 1. 9. 2023 vymazáno 4. 10. 2023
Insolvenční správce
AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, v.o.s., IČO: 26330351
Jáchymovská 41/73, 360 04 Karlovy Vary
zapsáno 27. 1. 2011 vymazáno 4. 10. 2023

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Luděk Křeháček
Děpoltovická, Karlovy Vary
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 11. 11. 1997
Předseda představenstva
Josef Zlatohlávek
Lomená, Karlovy Vary
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 18. 9. 1998
Člen představenstva
Pavel Žemlička
Zámecký vrch, Karlovy Vary
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 18. 9. 1998
Člen představenstva
Alena Křeháčková
Děpoltovická, Karlovy Vary
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 11. 11. 1997 vymazáno 27. 8. 2003
Předseda představenstva
Pavel Žemlička
Zámecký vrch, Karlovy Vary
Den zániku funkce: 31. 10. 2002
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 18. 9. 1998 vymazáno 27. 8. 2003
Člen
Michal Křeháček
Jugoslávská, Karlovy Vary
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 21. 7. 1999 vymazáno 27. 8. 2003
Předseda představenstva
Pavel Žemlička
Zámecký vrch, Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 31. 10. 2002
Den zániku funkce: 17. 3. 2005
Den vzniku členstvi: 31. 10. 2002
Den zániku členstvi: 17. 3. 2005
zapsáno 27. 8. 2003 vymazáno 25. 5. 2005
Člen představenstva
Alena Křeháčková
Děpoltovická, Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 31. 10. 2002
Den zániku členstvi: 31. 3. 2004
zapsáno 27. 8. 2003 vymazáno 25. 5. 2005
Člen
Martina Žemličková
Zámecký vrch, Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 31. 10. 2002
Den zániku členstvi: 17. 3. 2005
zapsáno 27. 8. 2003 vymazáno 25. 5. 2005
Člen představenstva
Milan Uhlíř
Slunečná, 354 91 Lázně Kynžvart
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2005
Den zániku členstvi: 25. 7. 2005
zapsáno 25. 5. 2005 vymazáno 2. 9. 2005
Člen představenstva
Ing. Karel Krištof
Chodová Planá, Chodová Planá
Den vzniku členstvi: 25. 7. 2005
zapsáno 2. 9. 2005 vymazáno 26. 6. 2006
Předseda představenstva
Ing. Karel Krištof
Chodová Planá, Chodová Planá
Den vzniku funkce: 25. 4. 2006
Den zániku funkce: 13. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 7. 2005
Den zániku členstvi: 13. 9. 2010
zapsáno 26. 6. 2006 vymazáno 29. 9. 2010
Člen představenstva
Jaroslava Čvančarová
Májová, Cheb
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2006
Den zániku členstvi: 8. 1. 2007
zapsáno 26. 6. 2006 vymazáno 30. 1. 2007
Člen představenstva
Pavel Rozníček
Plzeňská, Mariánské Lázně - Úšovice
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2006
Den zániku členstvi: 8. 1. 2007
zapsáno 26. 6. 2006 vymazáno 30. 1. 2007
Člen představenstva
Antonín Machovec
Pražská, Kněževes
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2006
Den zániku členstvi: 8. 1. 2007
zapsáno 26. 6. 2006 vymazáno 30. 1. 2007
Člen představenstva
Bc. Luboš Krištof
Fučíkova, Planá
Den vzniku členstvi: 9. 1. 2007
zapsáno 30. 1. 2007 vymazáno 1. 3. 2007
Člen představenstva
Ing. Radek Novák
Vančurova, Ostrov
Den vzniku členstvi: 9. 1. 2007
Den zániku členstvi: 18. 11. 2007
zapsáno 30. 1. 2007 vymazáno 3. 12. 2007
Místopředseda představenstva
Bc. Luboš Krištof
Fučíkova, Planá
Den vzniku funkce: 2. 2. 2007
Den zániku funkce: 13. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 9. 1. 2007
Den zániku členstvi: 13. 9. 2010
zapsáno 1. 3. 2007 vymazáno 29. 9. 2010
Člen představenstva
Jaroslava Čvančarová
Májová, Cheb
Den vzniku členstvi: 19. 11. 2007
Den zániku členstvi: 13. 9. 2010
zapsáno 3. 12. 2007 vymazáno 29. 9. 2010
Předseda představenstva
Michaela Klesnarová
Polská, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: 13. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 13. 9. 2010
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 15. 10. 2013
Předseda představenstva
Michaela Klesnarová
Polská, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den vzniku funkce: 13. 9. 2010
Den vzniku členstvi: 13. 9. 2010
zapsáno 15. 10. 2013 vymazáno 4. 10. 2023
Způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva, b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 11. 6. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva, b) podepisování: za firmu se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně alespoň dva další členové přestavenstva
zapsáno 11. 6. 2001 vymazáno 25. 5. 2005
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje jediný člen představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva
zapsáno 25. 5. 2005 vymazáno 26. 6. 2006
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje a za ni jedná samostatně předseda představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva
zapsáno 26. 6. 2006 vymazáno 1. 3. 2007
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje a za ni jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva
zapsáno 1. 3. 2007 vymazáno 29. 9. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 4. 10. 2023

Dozorčí rada

Člen
Bohumil Šašek
U koupaliště, Karlovy Vary
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 27. 8. 2003
Člen
Dagmar Šafrová
U koupaliště, Karlovy Vary
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 27. 8. 2003
Člen
Jiřina Pokorná
Vítězná, Karlovy Vary
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 30. 1. 1997 vymazáno 27. 8. 2003
Člen
Michal Křeháček
Jugoslávská, Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 31. 10. 2002
Den zániku členstvi: 17. 3. 2005
zapsáno 27. 8. 2003 vymazáno 25. 5. 2005
Člen
Alena Zlatohlávková
Lomená, Karlovy Vary
Den vzniku členstvi: 31. 10. 2002
Den zániku členstvi: 17. 3. 2005
zapsáno 27. 8. 2003 vymazáno 25. 5. 2005
Člen
Věra Kunešová
Klínovecká, Ostrov
Den vzniku členstvi: 31. 10. 2002
Den zániku členstvi: 17. 3. 2005
zapsáno 27. 8. 2003 vymazáno 25. 5. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Krištof
Chodová Planá, Chodová Planá
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2005
Den zániku členstvi: 25. 7. 2005
zapsáno 25. 5. 2005 vymazáno 2. 9. 2005
Člen dozorčí rady
Bc. Luboš Krištof
Fučíkova, Planá
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2005
Den zániku členstvi: 8. 1. 2007
zapsáno 25. 5. 2005 vymazáno 30. 1. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Tomek
Nádražní, Žlutice
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2005
zapsáno 25. 5. 2005 vymazáno 1. 3. 2007
Člen dozorčí rady
Ludvík Juřík
Uhelná, 790 68 Uhelná
Den vzniku členstvi: 25. 7. 2005
zapsáno 2. 9. 2005 vymazáno 29. 12. 2016
Člen dozorčí rady
JUDr. Pavel Tomek
Nádražní, Žlutice
Den vzniku členstvi: 17. 3. 2005
Den zániku členstvi: 17. 6. 2010
zapsáno 1. 3. 2007 vymazáno 3. 9. 2010
Člen dozorčí rady
Ludvík Juřík
Uhelná, 790 70 Uhelná - Uhelná
Den vzniku členstvi: 25. 7. 2005
zapsáno 29. 12. 2016 vymazáno 4. 10. 2023

Prokura

Prokurista
Ing. Karel Krištof
Slovany, 348 13 Chodová Planá
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 3. 9. 2015
Prokurista
Bc. Luboš Krištof
Fučíkova, 348 15 Planá
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 2. 8. 2013
Prokurista
Bc. Luboš Krištof
Na Příkopech, 348 15 Planá - Planá
zapsáno 2. 8. 2013 vymazáno 23. 7. 2021
Prokurista
Ing. Karel Krištof
Slovany, 348 13 Chodová Planá - Chodová Planá
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 24. 1. 2018
Prokurista
Ing. Karel Krištof
Družstevní, 431 51 Klášterec nad Ohří - Klášterec nad Ohří
zapsáno 24. 1. 2018 vymazáno 4. 10. 2023
Prokurista
Bc. Luboš Krištof
Kyjovská, 348 15 Planá - Planá
zapsáno 23. 7. 2021 vymazáno 4. 10. 2023
Způsob jednání: Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně. Prokura opravňuje ke zcizování a zatěžování nemovitostí.
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 4. 10. 2023

Jediný akcionář

Jediný akcionář
LUKR a.s., IČO: 25230280
Plzeňská 298, 348 15 Planá - Planá
zapsáno 25. 5. 2005 vymazáno 4. 7. 2006
Jediný akcionář
Ing. Karel Krištof
Slovany, 348 13 Chodová Planá
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 3. 9. 2015
Jediný akcionář
Ing. Karel Krištof
Slovany, 348 13 Chodová Planá - Chodová Planá
zapsáno 3. 9. 2015 vymazáno 24. 1. 2018
Jediný akcionář
Ing. Karel Krištof
Družstevní, 431 51 Klášterec nad Ohří - Klášterec nad Ohří
zapsáno 24. 1. 2018 vymazáno 4. 10. 2023

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem
Ing. Karel Krištof
Družstevní, 431 51 Klášterec nad Ohří - Klášterec nad Ohří
Automatický průpis: ano
Podíl na hlasování: 100,00 %
Podíl na prospěchu: 100,00 %
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 3. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 24. 1. 2018
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 3. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Karel Krištof
Družstevní, 431 51 Klášterec nad Ohří - Klášterec nad Ohří
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 9. 2010
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 4. 10. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

82
-
+
Pavel Tykač

Pavel Tykač

podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-129
-
+
Jan Hrušínský

Jan Hrušínský

herec

-55
-
+
Daniel Vávra

Daniel Vávra

tvůrce videoher

40
-
+
Jaroslav Stárka

Jaroslav Stárka

podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-120
-
+
Václav Bláha

Václav Bláha

zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

30
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.