LUKR prádelenská a.s., IČO: 25206621 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti LUKR prádelenská a.s. Údaje byly staženy 2. 10. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25206621. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25206621 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 1. 1997
Obchodní firma
od 25. 5. 2005

LUKR prádelenská a.s.

od 30. 1. 1997 do 25. 5. 2005

Prádelna a čistírna Zlatohlávek a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 30. 1. 1997
Kraj: Karlovarský kraj
Okres: Karlovy Vary
Obec: Karlovy Vary
Část obce: Drahovice
Ulice: Sportovní
Adresní místo: Sportovní 574/15
PSČ: 36001
IČO
od 30. 1. 1997

25206621

DIČ

CZ25206621

Identifikátor datové schránky:y65ez76
Právní forma
od 30. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka565 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 12. 12. 2006
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 11. 2006
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 20. 4. 2006
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 20. 4. 2006
- zprostředkování obchodu a služeb
od 30. 1. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
od 30. 1. 1997
- praní prádla
od 30. 1. 1997
- čistění peří
od 30. 1. 1997
- šití prošívaných dek, polštářů, spacích pytlů a dalších výrobků z peří
od 30. 1. 1997
- čištění textilu
Ostatní skutečnosti
od 27. 11. 2006 do 8. 1. 2007
- Valná hromada společnosti LUKR prádelenská a.s. rozhodla dne 20.11.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti LUKR prádelenská a.s. takto: 1. Základní kapitál akciové společnosti LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 131.011.000,- Kč (jednostotřicetjedna milionů jedenáct tisíc korun českých), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 52.790.000,- Kč (padesátdva milionů sedmset devadesát tisíc korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 183.801.000,- Kč (jednostoosmdesáttři milionů osmsetjedna tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a v celkovém počtu 131.011 (jednost otřicetjedna tisíc jedenáct) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a jejich převoditelnost bude omezena v souladu s ustanovením článku 4 bod 19 a bod 20 stanov společnosti, tedy vázána na podmínku souhlasu představenstva s převodem akcií. Akcie nového dr uhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. 3. Oba akcionáři společnosti, kteří vlastní 100 % (sto procent) akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením podle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, tvořícím obsah tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, pře dnostního práva na upisování akcií vzdali. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech 131.011 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto předem určeným zájemcům, a to: - 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to společnosti L U K R , a.s., se sídlem Chodová Pl aná, Pohraniční stráže 192, IČ 252 30 280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 785 (dále též jen "Určitý zájemci č. 1"); - 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to Ing. Karlu Krištofovi, r.č. xxxx, bytem Chodová Planá 204 (dále též jen "Určitý zájemce č. 2"). 6. Akcie je možné upsat v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Tomka, na adrese Karlovy Vary, Polská 4, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií př edem určitým zájemcům. 7. Určitý zájemce č. 1 a Určitý zájemce č. 2 upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součást í oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení zájemci Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního re jstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 9. Pro případ, že 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů nových akcií bude zcela uspáno Určitým zájemcem č. 1, schvaluje valná hromada společnosti, že Určitý zájemce č. 1 splatí celý emisní kurs 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů k menových akcií, nekótovaných, emitovaných v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem sestávajícím se z nemovitého majetku, jmenovitě: stavby: - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St. 443/9, pozemku parc.č. St.443/25, pozemku parc.č. St.443/26, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/10, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/11, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/12, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/13, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/15, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/16, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/17, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/18, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/19, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/20, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/22, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/23, pozemky: - pozemek parc.č. St. 443/9 o výměře 1448 m2, - pozemek parc.č. St. 443/10 o výměře 357 m2, - pozemek parc.č. St. 443/11 o výměře 358 m2, - pozemek parc.č. St. 443/12 o výměře 359 m2, - pozemek parc.č. St. 443/13 o výměře 358 m2, - pozemek parc.č. St. 443/15 o výměře 366 m2, - pozemek parc.č. St. 443/16 o výměře 351 m2, - pozemek parc.č. St. 443/17 o výměře 236 m2, - pozemek parc.č. St. 443/18 o výměře 62 m2, - pozemek parc.č. St. 443/19 o výměře 18 m2, - pozemek parc.č. St. 443/20 o výměře 466 m2, - pozemek parc.č. St. 443/22 o výměře 235 m2, - pozemek parc.č. St. 443/23 o výměře 129 m2, vše v obci a katastrálním území Chodová Planá, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 536. Takto označený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1466/ 59/06 ze dne 15.11.2006 vyhotoveným Ing. Václavem Peleškou, znalcem k podání znaleckého posudku jmenovaným usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 170/2006. Dle znaleckého posudku byla zjištěna hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 58.653.000,- Kč (pad esátosm milionů šestsetpadesáttři tisíc korun českých). 10. Pro případ, že 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určitým zájemcem č. 2, připouští se započtení pohledávky Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 72.358.000,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc korun českých), která vznikla jako závazek společnosti LUKR prádelenská a.s. zaplatit Ing. Karlu Krištofovi úplatu ve výši 72.358.904,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc devětsetčtyři korun českých) za postoup ení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31. července 2006, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem č. 2 upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem č. 2 převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 11.11.2006, byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci č. 2 , a to jako co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. 11. Emisní kurs 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v bod ě 10 tohoto rozhodnutí. 12. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci č. 2 současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto ro zhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny.
od 1. 11. 2006
- Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační číslo 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnost Karlovarská prádelna s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační č íslo 252 31 189, v důsledku jejího zrušení s převodem jmění na společníka.
od 1. 11. 2006
- Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, IČ 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnosti PRATEX SOKOLOV, spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Hornická 2157, PSČ 356 01, IČ 453 52 879, v důsledku jejího z rušení s převodem jmění na společníka.
od 20. 3. 2006 do 16. 5. 2006
- Dne 05. 03. 2006 obchodní společnost L U K R , a.s., jediný akcionář společnosti LUKR prádelenská a.s., r o z h o d l v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti LUKR prádelenská a.s. takto: Základní kapitál společnosti LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), a to tímto způsobem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Společnosti se schvaluje ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosmmilionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých ), tzn. že dosavadní základní kapitál Společnosti ve výši 4,010.000,- Kč (čtyři miliony deset tisíc korun českýc h) bude po zvýšení činit 52,790.000,- Kč (padesátdvamilionů sedmsetdevadesát tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií Společnosti, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), v počtu 48.780 (čtyřice tosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů akcií, ve formě jedné hromadné akcie emitované ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších právních předpisů. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, s prá vy vymezenými stanovami Společnosti, nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva, nebudou kótované. Převoditelnost nových akcií bude omezena podle ustanovení článku 4 bod 19 a bod 20 stanov Společnosti a vázána na podmínku souhlasu představenstva Společno sti s převodem akcií. 3. Jediný akcionář Společnosti se svého přednostního práva na upisování akcií vzdal prohlášením učiněným ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 ObchZ, které tvoří obsah článku prvního tohoto notářského zápisu. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech 48.780 (čtyřicetosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci, a to panu Milanu Kožíškovi, r.č. xxxx, trva le bytem: 54 Durham Court, Graham street, Sliena, Malta (dále také jen "Určitý zájemce"). 6. Akcie je možné upsat v sídle společnosti LUKR prádelenská a.s., tzn. na adrese Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci. 7. Určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 od st. 3 ObchZ. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí Společnost Určitému zájemci písemným oznámením, zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsá ní akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určitému zájemci do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 9. Pro případ, že všechny nové akcie budou zcela upsány Určitým zájemcem, se připouští započtení pohledávek Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), které v znikly na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi AB Bankou a.s. a Josefem Zlatohlávkem, když závazky z této smlouvy o úvěry přešly na společnost LUKR prádelenská a.s. na základě vkladu podniku pana Josefa Zlatohlávka do společnosti LUKR prádelenská a.s., k dyž Určitý zájemce vstoupil do postavení věřitele Společnosti na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 8. prosince 2005, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 24. 02. 2006 (dvacátéhočtvrtého února roku dvatisícešest), byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. 10. Emisní kurs všech nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v odstavci 9 tohoto rozhodnutí. 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle odstavců 7 a 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání v odstavci 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvo Společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 8. 1. 2007
Základní kapitál 183 801 000 Kč, splaceno 183 801 000 Kč.
od 16. 5. 2006 do 8. 1. 2007
Základní kapitál 52 790 000 Kč, splaceno 52 790 000 Kč.
od 30. 1. 1997 do 16. 5. 2006
Základní kapitál 4 010 000 Kč
od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 183 801 v listinné podobě.
od 8. 1. 2007
Akcie nejsou registrovaným účastnickým cenným papírem a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s č. 4 bod 19 a bod 20 stanov firmy a vázána na podmínku souhlasu představenstva firmy s převodem akcií
od 16. 5. 2006 do 8. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52 790 v listinné podobě.
od 16. 5. 2006 do 8. 1. 2007
Akcie nejsou registrovaným účastnickým cenným papírem a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s č. 4 bod 19 a bod 20 stanov firmy a vázána na podmínku souhlasu představenstva firmy s převodem akcií
od 11. 6. 2001 do 16. 5. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 010.
od 11. 6. 2001 do 16. 5. 2006
Akcie nejsou retgistrovaným účastnickým cenným papírem a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s č. 4 bod 19 a bod 20 stanov firmy a vázána na podmínku souhlasu představenstva firmy s převodem akcií
od 30. 1. 1997 do 11. 6. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 010.
od 30. 1. 1997 do 11. 6. 2001
Základní jmění je rozvrženo na 4.010 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a jsou emitovány v listinné podobě. Převoditelnost akcií je omezena v souladu s čl. 8 stanov společnosti a vázána na podmínku souhlasu představenstva společnosti s převodem.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 15. 10. 2013
MICHAELA KLESNAROVÁ - předseda představenstva
Kladno - Kročehlavy, Polská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 13. 9. 2010
den vzniku funkce: 13. 9. 2010
od 29. 9. 2010 do 15. 10. 2013
Michaela Klesnarová - předseda představenstva
Kladno, Polská, PSČ 272 01
den vzniku členství: 13. 9. 2010
den vzniku funkce: 13. 9. 2010
od 3. 12. 2007 do 29. 9. 2010
Jaroslava Čvančarová - člen představenstva
Cheb, Májová 51
den vzniku členství: 19. 11. 2007 - 13. 9. 2010
od 1. 3. 2007 do 29. 9. 2010
Bc. Luboš Krištof - místopředseda představenstva
Planá, Fučíkova 701
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 13. 9. 2010
den vzniku funkce: 2. 2. 2007 - 13. 9. 2010
od 30. 1. 2007 do 1. 3. 2007
Bc. Luboš Krištof - člen představenstva
Planá, Fučíkova 701
den vzniku členství: 9. 1. 2007
od 30. 1. 2007 do 3. 12. 2007
Ing. Radek Novák - člen představenstva
Ostrov, Vančurova 1085
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 18. 11. 2007
od 26. 6. 2006 do 30. 1. 2007
Jaroslava Čvančarová - člen představenstva
Cheb, Májová 51
den vzniku členství: 25. 4. 2006 - 8. 1. 2007
od 26. 6. 2006 do 30. 1. 2007
Pavel Rozníček - člen představenstva
Mariánské Lázně - Úšovice, Plzeňská 723/12C
den vzniku členství: 25. 4. 2006 - 8. 1. 2007
od 26. 6. 2006 do 30. 1. 2007
Antonín Machovec - člen představenstva
Kněževes, Pražská 224
den vzniku členství: 25. 4. 2006 - 8. 1. 2007
od 26. 6. 2006 do 29. 9. 2010
Ing. Karel Krištof - předseda představenstva
Chodová Planá, 204
den vzniku členství: 25. 7. 2005 - 13. 9. 2010
den vzniku funkce: 25. 4. 2006 - 13. 9. 2010
od 2. 9. 2005 do 26. 6. 2006
Ing. Karel Krištof - člen představenstva
Chodová Planá, 204
den vzniku členství: 25. 7. 2005
od 25. 5. 2005 do 2. 9. 2005
Milan Uhlíř - člen představenstva
Lázně Kynžvart, Slunečná 381, PSČ 354 91
den vzniku členství: 17. 3. 2005 - 25. 7. 2005
od 27. 8. 2003 do 25. 5. 2005
Pavel Žemlička - předseda představenstva
Karlovy Vary, Zámecký vrch 37
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 17. 3. 2005
den vzniku funkce: 31. 10. 2002 - 17. 3. 2005
od 27. 8. 2003 do 25. 5. 2005
Alena Křeháčková - člen představenstva
Karlovy Vary, Děpoltovická 6
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 31. 3. 2004
od 27. 8. 2003 do 25. 5. 2005
Martina Žemličková - člen
Karlovy Vary, Zámecký vrch 37
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 17. 3. 2005
od 21. 7. 1999 do 27. 8. 2003
Michal Křeháček - člen
Karlovy Vary, Jugoslávská 14
od 18. 9. 1998 do 27. 8. 2003
Pavel Žemlička - předseda představenstva
Karlovy Vary, Zámecký vrch 37
od 11. 11. 1997 do 27. 8. 2003
Alena Křeháčková - člen představenstva
Karlovy Vary, Děpoltovická 6
od 30. 1. 1997 do 11. 11. 1997
Luděk Křeháček - člen představenstva
Karlovy Vary, Děpoltovická 6
od 30. 1. 1997 do 18. 9. 1998
Josef Zlatohlávek - předseda představenstva
Karlovy Vary, Lomená 3
od 30. 1. 1997 do 18. 9. 1998
Pavel Žemlička - člen představenstva
Karlovy Vary, Zámecký vrch 37
od 29. 9. 2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.
od 1. 3. 2007 do 29. 9. 2010
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje a za ni jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva
od 26. 6. 2006 do 1. 3. 2007
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje a za ni jedná samostatně předseda představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva
od 25. 5. 2005 do 26. 6. 2006
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje jediný člen představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva
od 11. 6. 2001 do 25. 5. 2005
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva, b) podepisování: za firmu se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně alespoň dva další členové přestavenstva
od 30. 1. 1997 do 11. 6. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva, b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
Prokura
od 23. 7. 2021
Bc. LUBOŠ KRIŠTOF
Planá, Kyjovská, PSČ 348 15
od 24. 1. 2018
Ing. KAREL KRIŠTOF
Klášterec nad Ohří, Družstevní, PSČ 431 51
od 3. 9. 2015 do 24. 1. 2018
Ing. KAREL KRIŠTOF
Chodová Planá, Slovany, PSČ 348 13
od 2. 8. 2013 do 23. 7. 2021
Bc. LUBOŠ KRIŠTOF
Planá, Na Příkopech, PSČ 348 15
od 29. 9. 2010 do 2. 8. 2013
Bc. Luboš Krištof
Planá, Fučíkova, PSČ 348 15
od 29. 9. 2010 do 3. 9. 2015
Ing. Karel Krištof
Chodová Planá, Slovany, PSČ 348 13
od 29. 9. 2010
Způsob jednání: Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně. Prokura opravňuje ke zcizování a zatěžování nemovitostí.
Dozorčí rada
od 29. 12. 2016
LUDVÍK JUŘÍK - člen dozorčí rady
Uhelná, , PSČ 790 70
den vzniku členství: 25. 7. 2005
od 1. 3. 2007 do 3. 9. 2010
JUDr. Pavel Tomek - člen dozorčí rady
Žlutice, Nádražní 308
den vzniku členství: 17. 3. 2005 - 17. 6. 2010
od 2. 9. 2005 do 29. 12. 2016
Ludvík Juřík - člen dozorčí rady
Uhelná, 36, PSČ 790 68
den vzniku členství: 25. 7. 2005
od 25. 5. 2005 do 2. 9. 2005
Ing. Karel Krištof - člen dozorčí rady
Chodová Planá, 204
den vzniku členství: 17. 3. 2005 - 25. 7. 2005
od 25. 5. 2005 do 30. 1. 2007
Bc. Luboš Krištof - člen dozorčí rady
Planá, Fučíkova 701
den vzniku členství: 17. 3. 2005 - 8. 1. 2007
od 25. 5. 2005 do 1. 3. 2007
Mgr. Pavel Tomek - člen dozorčí rady
Žlutice, Nádražní 308
den vzniku členství: 17. 3. 2005
od 27. 8. 2003 do 25. 5. 2005
Michal Křeháček - člen
Karlovy Vary, Jugoslávská 1311/14
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 17. 3. 2005
od 27. 8. 2003 do 25. 5. 2005
Alena Zlatohlávková - člen
Karlovy Vary, Lomená 252/3
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 17. 3. 2005
od 27. 8. 2003 do 25. 5. 2005
Věra Kunešová - člen
Ostrov, Klínovecká 952/11
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 17. 3. 2005
od 30. 1. 1997 do 27. 8. 2003
Bohumil Šašek - člen
Karlovy Vary, U koupaliště 841/6
od 30. 1. 1997 do 27. 8. 2003
Dagmar Šafrová - člen
Karlovy Vary, U koupaliště 6
od 30. 1. 1997 do 27. 8. 2003
Jiřina Pokorná - člen
Karlovy Vary, Vítězná 73
Akcionáři
od 24. 1. 2018
Ing. KAREL KRIŠTOF
Klášterec nad Ohří, Družstevní, PSČ 431 51
od 3. 9. 2015 do 24. 1. 2018
Ing. KAREL KRIŠTOF
Chodová Planá, Slovany, PSČ 348 13
od 29. 9. 2010 do 3. 9. 2015
Ing. Karel Krištof
Chodová Planá, Slovany, PSČ 348 13
od 25. 5. 2005 do 4. 7. 2006
LUKR a.s., IČO: 25230280
Chodová Planá, Pohraniční stráže 192
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+2

+
-
Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

-4

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-6

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-13

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-25

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-31

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services