Zemědělská výroba Milknatur, a.s., IČO: 25212257 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Údaje byly staženy 7. 7. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25212257. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25212257 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu29. 7. 1997
Obchodní firma
od 29. 7. 1997

Zemědělská výroba Milknatur, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 18. 5. 2011 do 28. 11. 2011
Líně, Na Vypichu , PSČ 330 21
od 11. 10. 2005 do 18. 5. 2011
Líně, Na Vypichu 636, PSČ 330 21
od 29. 7. 1997 do 11. 10. 2005
Líně, Na Vypichu , PSČ 320 21
IČO
od 29. 7. 1997

25212257

DIČ

CZ25212257

Identifikátor datové schránky:65qg5fq
Právní forma
od 29. 7. 1997
Akciová společnost
Spisová značka637 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 16. 1. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 4. 2012
- mlékárenství
od 18. 8. 1998 do 16. 1. 2015
- zprostředkování obchodu a služeb
od 18. 8. 1998 do 16. 1. 2015
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 8. 1998 do 16. 1. 2015
- reklamní činnost
od 29. 7. 1997
- zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 27. 7. 2011 do 28. 11. 2011
- Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje z 24.000.000,- Kč (dvaceti čtyř milionů korun českých) o 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) na 27.000.000,- Kč (dvacet sedm milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 15 (patnáct) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) druh akcie: kmenové forma akcie: na jméno podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) Přednostní práva stávajících akcionářů: Nepřichází v úvahu, neboť se všichni akcionáři společnosti svého přednostního práva na upsání akcií svým prohlášením ze dne 22.6.2011 uvedeným shora v čl. IV. tohoto notářského zápisu vzdali. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie budou nabídnuty k úpisu tomuto určenému zájemci: Ing. Pavel Šrámek, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ 330 16. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Líně, Na Vypichu 636 Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti doručí předem určenému zájemci buď osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem adresovaným předem určenému zájemci výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu. Emisní kurs jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií splácený v penězích: Účet u banky: Zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. na firmu společnosti číslo 240xxxx. Lhůta pro splácení emisního kursu: Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu akcií ať již započtením nebo v penězích nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, zbytek emisního kursu je upisovatel povinen zaplatit nejpozději ve lhůtě jednoho (1) roku od úpisu akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akc ií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: Ing. Pavel Šrámek, MBA, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně, PSČ 330 16. Pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) poskytnutých dne 17.5.2011 ve výši 700.000,- Kč (sedmsettisíckorun českých) a dne 16.6.2011 ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek tohoto věřitele, které má vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči němu na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započt ení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií.
od 15. 12. 2010 do 4. 1. 2011
- Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000,-- Kč (jednoho milionu korun českých) o 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých) na 24.000.000,-- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 115 (jedno sto patnáct) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Důvod zvýšení základního kapitálu: I. Získání vlastnictví k nemovitostem tvořícím zemědělský areál, v nichž společnost provozuje svou činnost, proto je tento nepeněžitý vklad přímo hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. II. Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. III. Snížení výše závazku společnosti vůči upisovateli započtením jeho pohledávky proti povinnosti splatit emisní kurs akcií a tím zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Nepřichází v úvahu, neboť jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na upsání akcií svým prohlášením ze dne 18.11.2010 uvedeným shora v části A. tohoto notářského zápisu vzdal. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány předem určenými zájemci - a to jednak MVDr. Františkem Sikytou, nar. 28.1.1949, bytem Husova 1046, 344 01 Přeštice, a jednak Ing. Pavlem Šrámkem, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií - místo: sídlo společnosti Líně, Na Vypichu 636, PSČ: 330 21. - lhůta: jeden měsíc - způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy o úpisu akcií, převzetí výzvy bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem - emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě Jediný akcionář společnosti souhlasí, aby emisní kurs 84 (osmdesáti čtyř) kusů akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce a majitele nepeněžitého vkladu: MVDr. Františka Sikyty, nar. 28.1.1949, bytem Husova 1046, 344 01 Přeštice, a to: Nepeněžitým vkladem z vlastnictví MVDr. Františka Sikyty, jehož předmětem jsou nemovitosti tvořící zemědělský areál v Líních, všechny zapsané na listu vlastnictví č. 871 pro katastrální území a obec Líně u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastráln í pracoviště Plzeň-sever, které byly specifikovány, popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 3923-076/2010 znalkyně Jaroslavy Nové, znalce v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí, bytem Klatovská 126, 320 08 Plzeň, jmenované ve smyslu ust. § 59 obchodn ího zákoníku za účelem ocenění nepeněžitých vkladů usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46Nc 226/2010-6 ze dne 18.8.2010. Podle závěru znalkyně ve znaleckém posudku č. 3923-076/2010 ze dne 6.10.2010 činí hodnota nepeněžitého vkladu z vlastnictví MVDr. Fr antiška Sikyty celkem 16.800.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů osm set tisíc korun českých) a podle závěru znalkyně tato hodnota odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být jako protiplnění vydány upisovateli akcií za tento nepeněžitý vklad. Znalecký posudek č. 3923-076/2010 znalkyně Jaroslavy Nové tvoří jako osmatřicetistránková příloha nedílnou součást tohoto notářského zápisu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: - počet akcií: 84 (osmdesát čtyři) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: - místo: sídlo společnosti Líně, Na Vypichu 636, PSČ: 330 21. - lhůta: jeden měsíc po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs akcií splácený nepeněžitým vkladem nemovitostí je splatný tak, že upisovatel předá společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 Obch. zák. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku a dále předá společnosti vkládané nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě pí semného prohlášení upisovatele s úředně ověřeným podpisem. Návrh na vklad vlastnického práva podá společnost po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pravidla postupu pro úpis akcií a pro uzavření smlouvy o úpisu akcií: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápi s rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží předem určenému zájemci MVDr. Františku Sikytovi návrh smlouvy o úpisu akcií podle § 204 ods t. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto akcionáři lhůtu jednoho (1) měsíce k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu jednoho (1) měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií ke splacení nepeněžitého vkladu. Jediný akcionář společnosti souhlasí, aby emisní kurs 31 (jednatřiceti) kusů akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce: ----- Ing. Pavla Šrámka, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16. ---------------- Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou upsány Ing. Pavlem Šrámkem: - počet akcií: 31 (třicet jedna) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Emisní kurs akcií splácený peněžitým vkladem je splatný tak, že upisovatel je povinen splatit nejméně 41% (čtyřicet jedna procent) emisního kurzu jím upisovaných akcií do jednoho (1) měsíce ode dne úpisu, zbývajících 59% (padesát devět procent) emisního k urzu jím upisovaných akcií je povinen splatit do jednoho (1) roka ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. na firmu společnosti číslo 240xxxx. Jediný akcionář společnosti souhlasí se započtením pohledávky v celkové výši 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti předem určený zájemce o úpis akcií Ing. Pavel Šrámek, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16 z titulu závazkových právních vztahů uzavřených mezi Ing. Pavlem Šrámkem a společností ? konkrétně z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2010 znějící na 1.200.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), dále z tit ulu smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2010 znějící na 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a dále z titulu smlouvy o půjčce ze dne 30.9.2010 znějící na 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), a to proti jeho povinnosti splatit společ nosti svůj závazek ke splacení části emisního kurzu akcií ve výši 41% (čtyřicet jedna procent) emisního kurzu jím upisovaných akcií, tj. celkem 2.542.000,-- Kč (slovy: dva milióny pět set čtyřicet dva tisíc korun českých), s tím, že jeho pohledávka může b ýt započtena zcela nebo jen z části. ------ Pravidla postupu pro úpis akcií, pro uzavření smlouvy o úpisu akcií a smlouvy o započtení: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápi s rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ----------- Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží předem určenému zájemci Ing. Pavlu Šrámkovi návrh smlouvy o započtení spolu s návrhem smlouv y o úpisu akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto upisovateli lhůtu jednoho (1) měsíce k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu jednoho (1) měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií k uzavření smlouvy o započtení.
od 2. 9. 2002 do 26. 5. 2003
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 9.5.2002: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: - o částku 40.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku 40.000.000,- Kč se nepřipouští - upisované akcie - 4000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,- Kč, akcie kmenové, na jméno a listinné - všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku - akcie budou upsány v sídle firmy ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč. - předmětem nepeněžitého vkladu je: - pozemková parcela parc.č. 1236/3 o výměře 950 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
od 2. 9. 2002 do 26. 5. 2003
- - pozemková parcela parc.č. 1238/2 o výměře 15505 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/3 o výměře 13518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/6 o výměře 7989 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/9 o výměře 397m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/21 o výměře 574 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/22 o výměře 80m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/23 o výměře 376 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/29 o výměře 1181 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/30 o výměře 588 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/32 o výměře 1593 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/35 o výměře 2660 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/49 o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1289/1 o výměře 8106 m2 (ostatní plochy) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1236/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/4 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/5 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/8 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/15 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/21 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/22 (zem. stva.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/23 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/24 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/25 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/26 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/27 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/28 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/30 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/32 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/49 (garáž), přičemž všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 871 pro k.ú. Líně, okres Plzeň-sever a - pozemková parcela parc.č. 1366 o výměře 1446 m2 (ostatní plochy), přičemž tato nemovitost je zapsána na LV č. 997 pro k.ú. Tlučná, obec Tlučná, okres Plzeň-sever - předmět vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalců ing. Václava Křena a ing. Stanislava Nesnídala ze dne 8.5.2002 pod č. 2224-64/02, za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4000 ks kmenových akcií na jméno, listinných ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč.
od 2. 9. 2002 do 26. 5. 2003
- Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských), když za tento nepeněžitý vklad se vydá 4000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, přičemž akcie jsou v listinné podobě. Stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských) na jeho konečnou výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů- korunčeských).
od 22. 10. 2001 do 2. 9. 2002
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 12.10.2001 Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu - o částku 45.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku 45.000.000,- Kč se nepřipouští - upisované akcie - 4500 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, akcie kmenové, na jméno a listinné - všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku - akcie budou upsány v sídle firmy ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč. - předmětem nepeněžitého vkladu je: - pozemková parcela parc.č. 1236/3 o výměře 950 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
od 22. 10. 2001 do 2. 9. 2002
- - pozemková parcela parc.č. 1238/2 o výměře 15505 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/3 o výměře 13518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/6 o výměře 7989 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/9 o výměře 397m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/21 o výměře 574 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/22 o výměře 80m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/23 o výměře 376 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/29 o výměře 1181 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/30 o výměře 588 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/32 o výměře 1593 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/35 o výměře 2660 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/49 o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1289/1 o výměře 8106 m2 (ostatní plochy) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1236/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/4 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/5 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/8 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/15 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/21 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/22 (zem. stva.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/23 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/24 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/25 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/26 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/27 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/28 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/30 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/32 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/49 (garáž), přičemž všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 871 pro k.ú. Líně, okres Plzeň-sever a - pozemková parcela parc.č. 1366 o výměře 1446 m2 (ostatní plochy), přičemž tato nemovitost je zapsána na LV č. 977 pro k.ú. Tlučná, obec Tlučná, okres Plzeň-sever - Předmět vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalců ing. Václava Křena a ing. Stanislava Nesnídala ze dne 12.10.2001 pod č. 21227/320/01, za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4500 ks kmenových akcií na jméno, listinných ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč.
od 22. 10. 2001 do 2. 9. 2002
- Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpětmilionůkorunčeských), když za tento nepeněžitý vklad se vydá 4500 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, přičemž akcie jsou v listinné podobě. Stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpětmilionůkorunčeských) na jeho konečnou výši 46.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetšestmilionů- korunčeských).
Kapitál
od 28. 11. 2011
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 27 000 000 Kč.
od 22. 9. 2011 do 28. 11. 2011
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 25 200 000 Kč.
od 18. 5. 2011 do 22. 9. 2011
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 24 000 000 Kč.
od 4. 1. 2011 do 18. 5. 2011
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 20 342 000 Kč.
od 30. 4. 1999 do 4. 1. 2011
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 29. 7. 1997 do 30. 4. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 22. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 135.
od 4. 1. 2011 do 22. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 15. 12. 2010 do 4. 1. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 29. 7. 1997 do 15. 12. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 29. 7. 1997 do 15. 12. 2010
v listinné podobě se jmenovitou hodnotou po 10 000,- Kč, převoditelnost pouze po předchozím souhlasu valné hromady.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 7. 2016
STANISLAV TLACHAČ - člen představenstva
Líně, U Rybníka, PSČ 330 21
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 12. 6. 2015
MVDr. FRANTIŠEK SIKYTA - předseda představenstva
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 13. 5. 2014
Ing. PAVEL ŠRÁMEK - místopředseda představenstva
Plzeň - Skvrňany, Pecháčkova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 13. 5. 2014
Ing. Pavel Šrámek - místopředseda představenstva
Všeruby u Plzně, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 12. 6. 2015
MVDr. František Sikyta - předseda představenstva
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 29. 7. 2016
Stanislav Tlachač - člen představenstva
Líně, , PSČ 330 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Radka Šindelářová - předseda představenstva
Zbůch, 5. května 280, PSČ 330 22
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
MVDr. František Sikyta - místopředseda představenstva
Přeštice, Husova 1046, PSČ 334 01
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Josef Touš - místopředseda představenstva
Líně, Slunečná 640, PSČ 330 21
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 29. 5. 2000 do 27. 8. 2009
Stanislav Tlachač - Člen představenstva
Líně, 565, PSČ 330 21
od 30. 4. 1999 do 27. 8. 2009
Josef Touš - Místopředseda představenstva
Přeštice, Kosmonautů 157
od 29. 7. 1997 do 30. 4. 1999
Josef Touš - Místopředseda představenstva
Přeštice, Klecany 453, Kosmonautů 157
od 29. 7. 1997 do 29. 5. 2000
Pavel Mentberger - Člen představenstva
Líně, Sulkov, Línská 548, PSČ 330 21
od 29. 7. 1997 do 27. 8. 2009
MVDr. František Sikyta - Předseda představenstva
Přeštice, Husova 1046
od 16. 1. 2015
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně buď předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo člen představenstva společně s mís topředsedou představenstva.
od 29. 7. 1997 do 16. 1. 2015
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to samostatně buď předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, nebo člen představenstva společně s místopředsedou představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo člen představenstva spolu s předsedou představenstva, nebo člen představenstva spolu s místopředsedou představenstva, a to vždy s uvedením jména a funkce.
Dozorčí rada
od 11. 11. 2018
PAVEL ŠRÁMEK - člen dozorčí rady
Plzeň - Skvrňany, Slovanské údolí, PSČ 318 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 24. 3. 2017
GABRIELA SIKYTOVÁ - předseda dozorčí rady
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010
Jaroslava Sikytová - člen dozorčí rady
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 24. 3. 2017
Gabriela Sikytová - předseda dozorčí rady
Přeštice, Husova, PSČ 334 61
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 11. 11. 2018
Pavel Šrámek - člen dozorčí rady
Plzeň, U Svahu, PSČ 318 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Ing. Václav Horváth - předseda dozorčí rady
Stříbro, U Rybníka 575, PSČ 349 01
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Jaroslava Sikytová - člen dozorčí rady
Přeštice, Husova 1046, PSČ 334 01
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Josef Touš - člen dozorčí rady
Újezd u Plánice, 28, PSČ 339 01
od 11. 10. 2005 do 27. 8. 2009
Radka Šindelářová - člen dozorčí rady
Zbůch, 5. května 280, PSČ 330 22
den vzniku členství: 29. 6. 2005 - 3. 8. 2009
od 29. 5. 2000 do 27. 8. 2009
Ing. Václav Horváth - Předseda dozorčí rady
Plzeň, Žlutická 39
od 29. 7. 1997 do 29. 5. 2000
JUDr. Jaroslav Svejkovský - Předseda dozorčí rady
Plzeň, B. Smetany 7, PSČ 301 35
od 29. 7. 1997 do 11. 10. 2005
Martina Toušová - Člen dozorčí rady
Přeštice, Kosmonautů 157, PSČ 334 01
od 29. 7. 1997 do 27. 8. 2009
Gabriela Sikytová - Člen dozorčí rady
Přeštice, Husova 1046, PSČ 334 01
Akcionáři
od 2. 8. 2010 do 4. 1. 2011
MVDr. František Sikyta
Přeštice, Husova, PSČ 344 01
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+162

+
-
Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

-13

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-49

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-49

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-81

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-223

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services