Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
IČO: 25212257

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 7. 1997
Obchodní firma
od 29. 7. 1997

Zemědělská výroba Milknatur, a.s.

Sídlo
od 18. 5. 2011 do 28. 11. 2011
Líně, Na Vypichu , PSČ 330 21
od 11. 10. 2005 do 18. 5. 2011
Líně, Na Vypichu 636, PSČ 330 21
od 29. 7. 1997 do 11. 10. 2005
Líně, Na Vypichu , PSČ 320 21
IČO
od 29. 7. 1997

25212257

DIČ

CZ25212257

Identifikátor datové schránky:65qg5fq
Právní forma
od 29. 7. 1997
Akciová společnost
Spisová značka637 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 16. 1. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 4. 2012
- mlékárenství
od 18. 8. 1998 do 16. 1. 2015
- zprostředkování obchodu a služeb
od 18. 8. 1998 do 16. 1. 2015
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 8. 1998 do 16. 1. 2015
- reklamní činnost
od 29. 7. 1997
- zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 27. 7. 2011 do 28. 11. 2011
- Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje z 24.000.000,- Kč (dvaceti čtyř milionů korun českých) o 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) na 27.000.000,- Kč (dvacet sedm milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 15 (patnáct) kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) druh akcie: kmenové forma akcie: na jméno podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) Přednostní práva stávajících akcionářů: Nepřichází v úvahu, neboť se všichni akcionáři společnosti svého přednostního práva na upsání akcií svým prohlášením ze dne 22.6.2011 uvedeným shora v čl. IV. tohoto notářského zápisu vzdali. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že veškeré akcie budou nabídnuty k úpisu tomuto určenému zájemci: Ing. Pavel Šrámek, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ 330 16. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Líně, Na Vypichu 636 Lhůta: dva (2) týdny Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti doručí předem určenému zájemci buď osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem adresovaným předem určenému zájemci výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu. Emisní kurs jedné akcie: 200.000,- Kč (dvěstětisíckorun českých) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií splácený v penězích: Účet u banky: Zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. na firmu společnosti číslo 240xxxx. Lhůta pro splácení emisního kursu: Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu akcií ať již započtením nebo v penězích nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, zbytek emisního kursu je upisovatel povinen zaplatit nejpozději ve lhůtě jednoho (1) roku od úpisu akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít ihned po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ale upisování akc ií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek: Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Identifikace osob věřitelů a maximální výše jejich pohledávek, v jaké se schvaluje možnost jejich započtení proti povinnosti splatit emisní kurs jimi upsaných akcií: Ing. Pavel Šrámek, MBA, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně, PSČ 330 16. Pohledávky z titulu půjček ve výši 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých) poskytnutých dne 17.5.2011 ve výši 700.000,- Kč (sedmsettisíckorun českých) a dne 16.6.2011 ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Připouští se možnost započtení všech peněžitých pohledávek tohoto věřitele, které má vůči společnosti z titulu půjček peněz proti pohledávce společnosti vůči němu na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započt ení při úpisu akcií resp. při uzavření smlouvy o úpisu akcií.
od 15. 12. 2010 do 4. 1. 2011
- Zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000,-- Kč (jednoho milionu korun českých) o 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých) na 24.000.000,-- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 115 (jedno sto patnáct) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Důvod zvýšení základního kapitálu: I. Získání vlastnictví k nemovitostem tvořícím zemědělský areál, v nichž společnost provozuje svou činnost, proto je tento nepeněžitý vklad přímo hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. II. Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. III. Snížení výše závazku společnosti vůči upisovateli započtením jeho pohledávky proti povinnosti splatit emisní kurs akcií a tím zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Nepřichází v úvahu, neboť jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na upsání akcií svým prohlášením ze dne 18.11.2010 uvedeným shora v části A. tohoto notářského zápisu vzdal. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány předem určenými zájemci - a to jednak MVDr. Františkem Sikytou, nar. 28.1.1949, bytem Husova 1046, 344 01 Přeštice, a jednak Ing. Pavlem Šrámkem, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií - místo: sídlo společnosti Líně, Na Vypichu 636, PSČ: 330 21. - lhůta: jeden měsíc - způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy o úpisu akcií, převzetí výzvy bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem - emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě Jediný akcionář společnosti souhlasí, aby emisní kurs 84 (osmdesáti čtyř) kusů akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce a majitele nepeněžitého vkladu: MVDr. Františka Sikyty, nar. 28.1.1949, bytem Husova 1046, 344 01 Přeštice, a to: Nepeněžitým vkladem z vlastnictví MVDr. Františka Sikyty, jehož předmětem jsou nemovitosti tvořící zemědělský areál v Líních, všechny zapsané na listu vlastnictví č. 871 pro katastrální území a obec Líně u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastráln í pracoviště Plzeň-sever, které byly specifikovány, popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 3923-076/2010 znalkyně Jaroslavy Nové, znalce v oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí, bytem Klatovská 126, 320 08 Plzeň, jmenované ve smyslu ust. § 59 obchodn ího zákoníku za účelem ocenění nepeněžitých vkladů usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46Nc 226/2010-6 ze dne 18.8.2010. Podle závěru znalkyně ve znaleckém posudku č. 3923-076/2010 ze dne 6.10.2010 činí hodnota nepeněžitého vkladu z vlastnictví MVDr. Fr antiška Sikyty celkem 16.800.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů osm set tisíc korun českých) a podle závěru znalkyně tato hodnota odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být jako protiplnění vydány upisovateli akcií za tento nepeněžitý vklad. Znalecký posudek č. 3923-076/2010 znalkyně Jaroslavy Nové tvoří jako osmatřicetistránková příloha nedílnou součást tohoto notářského zápisu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: - počet akcií: 84 (osmdesát čtyři) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: - místo: sídlo společnosti Líně, Na Vypichu 636, PSČ: 330 21. - lhůta: jeden měsíc po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs akcií splácený nepeněžitým vkladem nemovitostí je splatný tak, že upisovatel předá společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 Obch. zák. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku a dále předá společnosti vkládané nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti je vklad splacen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě pí semného prohlášení upisovatele s úředně ověřeným podpisem. Návrh na vklad vlastnického práva podá společnost po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pravidla postupu pro úpis akcií a pro uzavření smlouvy o úpisu akcií: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápi s rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží předem určenému zájemci MVDr. Františku Sikytovi návrh smlouvy o úpisu akcií podle § 204 ods t. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto akcionáři lhůtu jednoho (1) měsíce k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu jednoho (1) měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií ke splacení nepeněžitého vkladu. Jediný akcionář společnosti souhlasí, aby emisní kurs 31 (jednatřiceti) kusů akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce: ----- Ing. Pavla Šrámka, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16. ---------------- Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií, jež budou upsány Ing. Pavlem Šrámkem: - počet akcií: 31 (třicet jedna) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Emisní kurs akcií splácený peněžitým vkladem je splatný tak, že upisovatel je povinen splatit nejméně 41% (čtyřicet jedna procent) emisního kurzu jím upisovaných akcií do jednoho (1) měsíce ode dne úpisu, zbývajících 59% (padesát devět procent) emisního k urzu jím upisovaných akcií je povinen splatit do jednoho (1) roka ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. na firmu společnosti číslo 240xxxx. Jediný akcionář společnosti souhlasí se započtením pohledávky v celkové výši 2.600.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti předem určený zájemce o úpis akcií Ing. Pavel Šrámek, nar. 25.3.1965, bytem Všeruby u Plzně 323, PSČ: 330 16 z titulu závazkových právních vztahů uzavřených mezi Ing. Pavlem Šrámkem a společností ? konkrétně z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2010 znějící na 1.200.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), dále z tit ulu smlouvy o půjčce ze dne 24.9.2010 znějící na 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a dále z titulu smlouvy o půjčce ze dne 30.9.2010 znějící na 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), a to proti jeho povinnosti splatit společ nosti svůj závazek ke splacení části emisního kurzu akcií ve výši 41% (čtyřicet jedna procent) emisního kurzu jím upisovaných akcií, tj. celkem 2.542.000,-- Kč (slovy: dva milióny pět set čtyřicet dva tisíc korun českých), s tím, že jeho pohledávka může b ýt započtena zcela nebo jen z části. ------ Pravidla postupu pro úpis akcií, pro uzavření smlouvy o úpisu akcií a smlouvy o započtení: Upisování akcií může začít před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ihned po podání návrhu na jeho zápis a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápi s rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ----------- Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží předem určenému zájemci Ing. Pavlu Šrámkovi návrh smlouvy o započtení spolu s návrhem smlouv y o úpisu akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a poskytne tomuto upisovateli lhůtu jednoho (1) měsíce k uzavření smlouvy o úpisu akcií a lhůtu jednoho (1) měsíce ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií k uzavření smlouvy o započtení.
od 2. 9. 2002 do 26. 5. 2003
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 9.5.2002: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: - o částku 40.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku 40.000.000,- Kč se nepřipouští - upisované akcie - 4000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,- Kč, akcie kmenové, na jméno a listinné - všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku - akcie budou upsány v sídle firmy ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč. - předmětem nepeněžitého vkladu je: - pozemková parcela parc.č. 1236/3 o výměře 950 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
od 2. 9. 2002 do 26. 5. 2003
- - pozemková parcela parc.č. 1238/2 o výměře 15505 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/3 o výměře 13518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/6 o výměře 7989 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/9 o výměře 397m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/21 o výměře 574 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/22 o výměře 80m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/23 o výměře 376 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/29 o výměře 1181 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/30 o výměře 588 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/32 o výměře 1593 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/35 o výměře 2660 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/49 o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1289/1 o výměře 8106 m2 (ostatní plochy) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1236/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/4 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/5 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/8 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/15 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/21 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/22 (zem. stva.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/23 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/24 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/25 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/26 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/27 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/28 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/30 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/32 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/49 (garáž), přičemž všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 871 pro k.ú. Líně, okres Plzeň-sever a - pozemková parcela parc.č. 1366 o výměře 1446 m2 (ostatní plochy), přičemž tato nemovitost je zapsána na LV č. 997 pro k.ú. Tlučná, obec Tlučná, okres Plzeň-sever - předmět vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalců ing. Václava Křena a ing. Stanislava Nesnídala ze dne 8.5.2002 pod č. 2224-64/02, za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4000 ks kmenových akcií na jméno, listinných ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč.
od 2. 9. 2002 do 26. 5. 2003
- Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských), když za tento nepeněžitý vklad se vydá 4000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, přičemž akcie jsou v listinné podobě. Stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských) na jeho konečnou výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionů- korunčeských).
od 22. 10. 2001 do 2. 9. 2002
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 12.10.2001 Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu - o částku 45.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku 45.000.000,- Kč se nepřipouští - upisované akcie - 4500 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, akcie kmenové, na jméno a listinné - všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku - akcie budou upsány v sídle firmy ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč. - předmětem nepeněžitého vkladu je: - pozemková parcela parc.č. 1236/3 o výměře 950 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
od 22. 10. 2001 do 2. 9. 2002
- - pozemková parcela parc.č. 1238/2 o výměře 15505 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/3 o výměře 13518 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/6 o výměře 7989 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/9 o výměře 397m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/21 o výměře 574 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/22 o výměře 80m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/23 o výměře 376 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/29 o výměře 1181 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/30 o výměře 588 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/32 o výměře 1593 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1238/35 o výměře 2660 m2 (ostatní plochy) - pozemková parcela parc.č. 1238/49 o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemková parcela parc.č. 1289/1 o výměře 8106 m2 (ostatní plochy) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1236/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/3 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/4 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/5 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/8 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/15 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/21 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/22 (zem. stva.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/23 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/24 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/25 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/26 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/27 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/28 (zem. used.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/30 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/32 (zem. stav.) - budova na pozemkové parcele parc.č. 1238/49 (garáž), přičemž všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 871 pro k.ú. Líně, okres Plzeň-sever a - pozemková parcela parc.č. 1366 o výměře 1446 m2 (ostatní plochy), přičemž tato nemovitost je zapsána na LV č. 977 pro k.ú. Tlučná, obec Tlučná, okres Plzeň-sever - Předmět vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalců ing. Václava Křena a ing. Stanislava Nesnídala ze dne 12.10.2001 pod č. 21227/320/01, za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4500 ks kmenových akcií na jméno, listinných ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč.
od 22. 10. 2001 do 2. 9. 2002
- Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpětmilionůkorunčeských), když za tento nepeněžitý vklad se vydá 4500 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, přičemž akcie jsou v listinné podobě. Stávající základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpětmilionůkorunčeských) na jeho konečnou výši 46.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetšestmilionů- korunčeských).
Kapitál
od 28. 11. 2011
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 27 000 000 Kč.
od 22. 9. 2011 do 28. 11. 2011
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 25 200 000 Kč.
od 18. 5. 2011 do 22. 9. 2011
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 24 000 000 Kč.
od 4. 1. 2011 do 18. 5. 2011
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 20 342 000 Kč.
od 30. 4. 1999 do 4. 1. 2011
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 29. 7. 1997 do 30. 4. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 22. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 135.
od 4. 1. 2011 do 22. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 15. 12. 2010 do 4. 1. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 29. 7. 1997 do 15. 12. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 29. 7. 1997 do 15. 12. 2010
v listinné podobě se jmenovitou hodnotou po 10 000,- Kč, převoditelnost pouze po předchozím souhlasu valné hromady.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 7. 2016
STANISLAV TLACHAČ - člen představenstva
Líně, U Rybníka, PSČ 330 21
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 12. 6. 2015
MVDr. FRANTIŠEK SIKYTA - předseda představenstva
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 13. 5. 2014
Ing. PAVEL ŠRÁMEK - místopředseda představenstva
Plzeň - Skvrňany, Pecháčkova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 13. 5. 2014
Ing. Pavel Šrámek - místopředseda představenstva
Všeruby u Plzně, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 12. 6. 2015
MVDr. František Sikyta - předseda představenstva
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 29. 7. 2016
Stanislav Tlachač - člen představenstva
Líně, , PSČ 330 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Radka Šindelářová - předseda představenstva
Zbůch, 5. května 280, PSČ 330 22
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
MVDr. František Sikyta - místopředseda představenstva
Přeštice, Husova 1046, PSČ 334 01
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Josef Touš - místopředseda představenstva
Líně, Slunečná 640, PSČ 330 21
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 29. 5. 2000 do 27. 8. 2009
Stanislav Tlachač - Člen představenstva
Líně, 565, PSČ 330 21
od 30. 4. 1999 do 27. 8. 2009
Josef Touš - Místopředseda představenstva
Přeštice, Kosmonautů 157
od 29. 7. 1997 do 30. 4. 1999
Josef Touš - Místopředseda představenstva
Přeštice, Klecany 453, Kosmonautů 157
od 29. 7. 1997 do 29. 5. 2000
Pavel Mentberger - Člen představenstva
Líně, Sulkov, Línská 548, PSČ 330 21
od 29. 7. 1997 do 27. 8. 2009
MVDr. František Sikyta - Předseda představenstva
Přeštice, Husova 1046
od 16. 1. 2015
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně buď předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva nebo člen představenstva společně s mís topředsedou představenstva.
od 29. 7. 1997 do 16. 1. 2015
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to samostatně buď předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, nebo člen představenstva společně s místopředsedou představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo člen představenstva spolu s předsedou představenstva, nebo člen představenstva spolu s místopředsedou představenstva, a to vždy s uvedením jména a funkce.
Dozorčí rada
od 11. 11. 2018
PAVEL ŠRÁMEK - člen dozorčí rady
Plzeň - Skvrňany, Slovanské údolí, PSČ 318 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 24. 3. 2017
GABRIELA SIKYTOVÁ - předseda dozorčí rady
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010
Jaroslava Sikytová - člen dozorčí rady
Přeštice, Husova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 24. 3. 2017
Gabriela Sikytová - předseda dozorčí rady
Přeštice, Husova, PSČ 334 61
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 2. 8. 2010 do 11. 11. 2018
Pavel Šrámek - člen dozorčí rady
Plzeň, U Svahu, PSČ 318 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Ing. Václav Horváth - předseda dozorčí rady
Stříbro, U Rybníka 575, PSČ 349 01
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Jaroslava Sikytová - člen dozorčí rady
Přeštice, Husova 1046, PSČ 334 01
den vzniku členství: 3. 8. 2009 - 4. 6. 2010
od 27. 8. 2009 do 2. 8. 2010
Josef Touš - člen dozorčí rady
Újezd u Plánice, 28, PSČ 339 01
od 11. 10. 2005 do 27. 8. 2009
Radka Šindelářová - člen dozorčí rady
Zbůch, 5. května 280, PSČ 330 22
den vzniku členství: 29. 6. 2005 - 3. 8. 2009
od 29. 5. 2000 do 27. 8. 2009
Ing. Václav Horváth - Předseda dozorčí rady
Plzeň, Žlutická 39
od 29. 7. 1997 do 29. 5. 2000
JUDr. Jaroslav Svejkovský - Předseda dozorčí rady
Plzeň, B. Smetany 7, PSČ 301 35
od 29. 7. 1997 do 11. 10. 2005
Martina Toušová - Člen dozorčí rady
Přeštice, Kosmonautů 157, PSČ 334 01
od 29. 7. 1997 do 27. 8. 2009
Gabriela Sikytová - Člen dozorčí rady
Přeštice, Husova 1046, PSČ 334 01
Akcionáři
od 2. 8. 2010 do 4. 1. 2011
MVDr. František Sikyta
Přeštice, Husova, PSČ 344 01
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+3
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-1
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-41
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-47
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-57
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services