Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
IČO: 25212931

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu18. 8. 1997
Obchodní firma
od 18. 8. 1997

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.

Sídlo
od 18. 8. 1997
Kasejovice, čp. 379
IČO
od 18. 8. 1997

25212931

DIČ

CZ25212931

Identifikátor datové schránky:hswtutn
Právní forma
od 18. 8. 1997
Akciová společnost
Spisová značka654 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 27. 9. 2018
- zámečnictví, nástrojářství
od 27. 9. 2018
- silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot nosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
od 27. 9. 2018
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 27. 9. 2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 9. 2018
- Pokrývačství, tesařství
od 27. 9. 2018
- klempířství a oprava karosérií
od 7. 7. 2006 do 27. 9. 2018
- pořez na katru
od 9. 12. 2005
- zednictví
od 9. 12. 2005
- vodoinstalatérství, topenářství
od 9. 12. 2005 do 27. 9. 2018
- tesařství
od 9. 12. 2005 do 27. 9. 2018
- pokrývačství
od 9. 12. 2005 do 27. 9. 2018
- klempířství
od 17. 3. 2000
- hostinská činnost
od 17. 3. 2000 do 7. 7. 2006
- pořez na kartu
od 17. 3. 2000 do 27. 9. 2018
- zámečnictví
od 17. 3. 2000 do 27. 9. 2018
- jednoduchá dřevovýroba - palety
od 17. 3. 2000 do 27. 9. 2018
- silniční motorová doprava nákladní
od 17. 3. 2000 do 27. 9. 2018
- ubytovací služby
od 17. 3. 2000 do 27. 9. 2018
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 8. 1997
- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 26. 7. 2012
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 27. června 2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč na celkovou výši 179.090.000,- Kč, b) upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu není připuštěno, c) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 100 ks nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč. Emisní kurs emoitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 5.000.00 0,- Kč, t.j. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude činit 50.000,- Kč., d) V důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo oakcionářů na upisování nových akcií, tímto důležitým zájmem je snížení celkových závazků společnosti a tím i zlepšení její ekonomické bilance, e) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií v celkové výši 5.000.000,- Kčpředem určeným zájemcem, kterým je společnost ALIMPEX-LOUNY spol. s r.o., identifikační číslo 261 19 773, g) připouští se započtení peněžité pohledávky zájemce za společností v celkové výši 5.000.000,- Kč, vzniklé na základě smluv o postoupení pohledávky uzavřené zájemcem se společností ALIMPEX FOOD proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouvy o úpisu akcií a o započtení budou uzavírány podle následujících pravidel: A) podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek zašle představenstvo společnosti ve trojím vyhotovení zájemci na adresu jeho sídla do dvou týdnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, přičemž podpisy osob jednajících z a společnost musí úředně ověřeny. B) zájemci bude písemným oznámením společnosti poskytnuta lhůta k upsání akcií 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. C) představenstvo společnosti je povinno doručit zájemci oznámení dle odst. B. bez zbytečného odkladu poté, co bud epodán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. D) Úpis akciíprovede zájemce podpisem zaslaného návrhu smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek, přičemž podpisy osob jednajících za zájemce musí být úředně ověřeny. E) Upsání akciíbude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tímto usnesením se ruší usnesení valné hromady ze dne 5. srpna 2011.
od 24. 8. 2011 do 21. 6. 2012
- Mimořádná valná hromada rozhodla dne 5. srpna 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč na celkovou výši 179.090.000,- Kč, b) upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu není připuštěno, c) Základní kapitál bude zvýšen novou emisí 100 ks nekotovaných kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč. Emisní kurs emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 5.000.000 ,- Kč, t.j. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude činit 50.000,- Kč. d) V důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií, tímto důležitým zájmem je snížení celkových závazků společnosti a tím i zlepšení její ekonomické bilance. e) Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií v celkové výši 5.000.000,- Kč předem určeným zájemcem, kterým je společnost ALIMPEX-LOUNY spol. s r.o., identifikační číslo 261 19 773. g) připouští se započtení peněžitých pohledávek zájemce za společností v celkové výši 5.000.000,- Kč, vzniklých na základě smluv o půjčce uzavřených mezi zájemcem a společností dne 30. května 2008 na částku 4.000.000,- Kč a dne 1. července 2011 na částku 1.000.000,- Kč, proti pohledávce n asplacení emisního kursu. Smlouvy o úpisu akcií a o započtení budou uzavírány podle následujících pravidel: A) návrh smlouvy o úpisu akcií a o započtení předloží představenstvo společnosti ve trojím vyhotovení zájemci do dvou týdnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, B) zájemce je oprávněn akceptovat návrh smlouvy do 30 dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, C) představenstvo společnosti je povinno doručit zájemci oznámení dle odst. B bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku D) upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku E) smlouvy budou uzavírány v sídle společnostiv Kasejovicích čp. 379 F) podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny
od 7. 7. 2006
- Akcie jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu představenstva.
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- Zápis rozhodnutí o zvýšení základního jmění:
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 1. Rozhodnutí Zemědělského družstva Kasejovice-Smolivec jako jediného akcionáře obchodní společnosti Agrochov Kasejovice- Smolivec, a.s., IČ 25 21 29 31, se sídlem Kasejovice čp. 379, o zvýšení základního jmění obchodní společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IČ 25 21 29 31, sídlo Kasejovice čp. 379, z dosavadní výše 172.090.000,- Kč o 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), to je na částku 174.090.000,- Kč (jedno sto sedmdesát čtyři milionů devadesát tisíc korun českých).
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akicí znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 3. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 4. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů společnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti ke dni emise akcií.
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 5. Upsání akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři společnosti, jímž je Zemědělské družstvo Kasejovice-Smolivec, IČ 00 66 94 74, sídlo Kasejovice.
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 6. Místem pro upisování akcií a splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti v Kasejovicích čp. 379 a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž bude zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 7. Emisní kurs upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 472.791,- Kč (čtyři sta sedmdesát dva tisíc sedm set devadesát jedna korun českých) za upsání jedné akcie.
od 14. 6. 2000 do 16. 10. 2000
- 8. Upsání akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem, přičemž předmětem vkladu jsou nemovitosti a cenné papíry v celkové částce dle znaleckých posudků 9.455.831,- Kč, která byla schválena jako cena nepeněžitého vkladu. Navrhované nepeněžité vklady jsou specifikovány v notářském zápisu notáře Mgr. Ladislava Černého ze dne 21.4.2000 č.j. NZ 85/2000 a N 79/2000, který byl pořízen o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění. Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalců Ing. Jany Bártové a Ing. Františka Toufara (nemovitosti) a znalců Jaroslava Martínka a ing. Otto Zwiefelhora (cenné papíry).
od 18. 4. 2000 do 7. 7. 2006
- Akcie: Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné pouze na osoby, které jsou oprávněnými osobami u zakladatele podle zákona č. 42/92 Sb. nebo podle zákona č. 229/91 Sb. ke dni vzniku společnosti nebo se stanou oprávněnými osobami na základě dědictví. Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu v případě, že by se realizací takového převodu stal nabyvatel vlastníkem akcií, jejichž nominální hodnota představuje více nez 5 % základního jmění společnosti.
od 16. 4. 1998 do 9. 11. 1998
- 1. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. se sídlem v Kasejovicích čp. 379, to je Zemědělského družstva Kasejovice-Smolivec, sídlo Kasejovice, PSČ 335 44, IČ 00669474 o zvýšení základního jmění společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., sídlo Kasejovice čp. 379, IČ 25212931, upsáním nových akcií v rozmezí od 161500000,- Kč do 167670000,- Kč, takže základní jmění společnosti bude po zvýšení činit od 165920000,- Kč do 172090000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad horní hranici navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 10000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč a od 15150 ks do 15767 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě a budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií k datu emise akcií, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů společnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti ke dni emise. 3. Úpis akcií bude nabídnut jedinému akcionáři a to Zemědělskému družstvu Kasejovice-Smolivec se sídlem v Kasejovicích, IČ 00669474. 4. Místo pro upisování akcií a splacení nepeněžitého vkladu je v sídle akciové společnosti - Kasejovice čp. 379 a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení krajského soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs akcií bude činit: a) 2900,- Kč v případě akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč b) 29000,- Kč v případě akcií o jmenovité hodnotě 10000,- Kč 6. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitými vklady. Předmětem vkladu jsou na základě rozhodnutí jediného akcionáře tj. ZD Kasejovice-Smolivec věci movité i věci nemovité v celkové hodnotě dle znaleckých posudků 486250226,- Kč (nemovitosti 401074703,- Kč, stroje 38344800,- Kč, zvířata 34031865,- Kč, zásoby 9272767,- Kč, nedokončená výroba 3526091,- Kč). Navrhované nepeněžité vklady jsou specifikovány v příloze notářského zápisu č.j. NZ 16/98, který byl pořízen o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění. Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalců Ing. Jany Bártové, a Ing. Františka Toufara (nemovitosti), znalců Ing. Václava Kubeše a Ing. Václava Hrubého (stroje a zařízení), znalců Jaroslava Martínka, MVDr. Jana Wáchy a Ing. Václava Kubeše (zásoby, zvířata, nedokončená výroba).
Kapitál
od 18. 9. 2012
Základní kapitál 179 090 000 Kč
od 16. 10. 2000 do 18. 9. 2012
Základní kapitál 174 090 000 Kč
od 17. 3. 2000 do 16. 10. 2000
Základní kapitál 172 090 000 Kč
od 9. 11. 1998 do 17. 3. 2000
Základní kapitál 172 090 000 Kč
od 18. 8. 1997 do 9. 11. 1998
Základní kapitál 4 420 000 Kč
od 18. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 418.
od 16. 10. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 277.
od 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 620.
od 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 001.
od 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 980.
od 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 300.
od 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 580.
od 17. 3. 2000 do 16. 10. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 257.
od 17. 3. 2000 do 18. 9. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 318.
od 9. 11. 1998 do 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
od 9. 11. 1998 do 17. 3. 2000
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné pouze na osoby, které jsou oprávněnými osobami u zakladatele podle zákona č. 42/92 Sb. nebo podle zákona č. 229/91 Sb. ke dni vzniku společnosti nebo se stanou oprávněnými osobami na základě dědictví. Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu v případě, že by se realizací takového převodu stal nabyvatel vlastníkem akcií, jejichž nominální hodnota představuje více než 5% základního jmění společnosti.
od 9. 11. 1998 do 17. 3. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 209.
od 18. 8. 1997 do 9. 11. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 442.
od 18. 8. 1997 do 9. 11. 1998
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné pouze na osoby, které jsou oprávněnými osobami u zakladatele podle zákona č. 42/92 Sb. nebo podle zákona č. 229/91 Sb. ke dni vzniku společnosti nebo se stanou oprávněnými osobami na základě dědictví. Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu v případě, že by se realizací takového převodu stal nabyvatel vlastníkem akcií, jejichž nominální hodnota představuje více než 5% základního jmění společnosti.
Statutární orgán
od 27. 9. 2018
VÁCLAV BUCHL - člen představenstva
Cítoliby, B. Němcové, PSČ 439 02
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 27. 9. 2018
Ing. STANISLAV ŠRÁMEK - člen představenstva
Mělník, Jezdecká, PSČ 276 01
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 27. 9. 2018
PAVEL CHÁRA - člen představenstva
Kasejovice, , PSČ 335 44
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 27. 9. 2018
MIROSLAV SLAVÍČEK - předseda představenstva
Mladý Smolivec - Starý Smolivec, , PSČ 335 01
den vzniku členství: 15. 6. 2018
den vzniku funkce: 15. 6. 2018
od 27. 9. 2018
Ing. FRANTIŠEK SEDLÁK - člen představenstva
Kasejovice - Polánka, , PSČ 335 44
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 27. 9. 2018
Ing, VÁCLAV ŠAMPALÍK - člen představenstva
Žinkovy, , PSČ 335 54
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 27. 9. 2018
Ing. OLDŘICH BOHÁČ - místopředseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
den vzniku členství: 15. 6. 2018
den vzniku funkce: 15. 6. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
ING. FRANTIŠEK SEDLÁK - předseda představenstva
Kasejovice - Polánka, , PSČ 335 44
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
den vzniku funkce: 29. 5. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
ING. OLDŘICH BOHÁČ - místopředseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
den vzniku funkce: 29. 5. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
MIROSLAV SLAVÍČEK - člen představenstva
Mladý Smolivec - Starý Smolivec, , PSČ 335 01
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
VÁCLAV BUCHL - člen představenstva
Cítoliby, B. Němcové, PSČ 439 02
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
PAVEL CHÁRA - člen představenstva
Kasejovice, , PSČ 335 44
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
ING. VÁCLAV ŠAMPALÍK - člen představenstva
Žinkovy, , PSČ 335 54
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
FRANTIŠEK ŠMOLÍK - člen představenstva
Mladý Smolivec - Radošice, , PSČ 335 01
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
ING. STANISLAV ŠRÁMEK - člen představenstva
Mělník, Jezdecká, PSČ 276 01
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
ING. LADISLAV VÁGNER - člen představenstva
Nezvěstice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 12. 2013 do 28. 5. 2014
Ing. OLDŘICH BOHÁČ - místopředseda představenstva
Plzeň - Lobzy, Sokolská, PSČ 312 00
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 9. 7. 2007 - 12. 9. 2012
od 12. 10. 2013 do 28. 5. 2014
Ing. STANISLAV ŠRÁMEK - člen představenstva
Mělník, Jezdecká, PSČ 276 01
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 12. 10. 2013
Ing. Stanislav Šrámek - člen představenstva
Mělník, Jezdecká 3276, PSČ 276 01
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 12. 2013
Ing. Oldřich Boháč - místopředseda představenstva
Plzeň, Sokolská 37, PSČ 312 02
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 9. 7. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Ing. František Sedlák - předseda představenstva
Kasejovice - Polánka, 4, PSČ 335 44
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 9. 7. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Miroslav Slavíček - člen představenstva
Mladý Smolivec - Starý Smolivec, 76, PSČ 335 01
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Václav Buchl - člen představenstva
Cítoliby, B. Němcové 288, PSČ 439 02
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Pavel Chára - člen představenstva
Kasejovice, 306, PSČ 335 44
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Ing. Václav Šampalík - člen představenstva
Žinkovy, 190, PSČ 335 54
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
František Šmolík - člen představenstva
Mladý Smolivec - Radošice, 37, PSČ 335 01
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Ing. Ladislav Vágner - člen představenstva
Nezvěstice, 164, PSČ 332 04
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Ing. František Sedlák - předseda představenstva
Kasejovice, Polánka 4, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Miroslav Slavíček - místopředseda představenstva
Nepomuk, Starý Smolivec 76, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Pavel Behenský - člen představenstva
Kasejovice, Řesanice 53, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Jan Fiala - člen představenstva
Nepomuk, Radošice 38, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Josef Faměra - člen představenstva
Kasejovice, Polánka 13, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Karel Fiala - člen představenstva
Kasejovice, Řesanice 29, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Pavel Chára - člen představenstva
Kasejovice, 306, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Bohumil Krejčí - člen představenstva
Dožice, 54, PSČ 335 43
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Lubomír Kříž - člen představenstva
Nepomuk, Budislavice 40, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Václav Ochotný - člen představenstva
Kasejovice, Chloumek 32, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Ing. Václav Šampalík - člen představenstva
Žinkovy, 190, PSČ 335 54
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Zdeněk Šampalík - člen představenstva
Kasejovice, Polánka 33, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Bohumila Šmídová - člen představenstva
Nepomuk, Mladý Smolivec 70, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
František Šmolík - člen představenstva
Nepomuk, Radošice 37, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Stanislav Zach - člen představenstva
Kasejovice, Újezd 19, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Ing. František Sedlák - předseda představenstva
Kasejovice, Polánka 4
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Ing. František Šustr - místopředseda představenstva
Dožice, Mladý Smolivec 5
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Bohumila Šmídová - člen představenstva
Dožice, Mladý Smolivec 70
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Jan Fiala - člen představenstva
Dožice, Radošice 38
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Václav Kalbáč - člen představenstva
Kasejovice, Újezd 1
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Stanislav Zach - člen představenstva
Kasejovice, Újezd 19
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Blažena Suchá - člen představenstva
Kasejovice, 326
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Josef Faměra - člen představenstva
Kasejovice, Polánka 13
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Lubomír Kříž - člen představenstva
Dožice, Budislavice 40
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Václav Šimůnek - člen představenstva
Kasejovice, 295
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
František Šmolík - člen představenstva
Dožice, Radošice 3
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Jiří Vávra - člen představenstva
Dožice, Starý Smolivec 44
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Bohumil Krejčí - člen představenstva
Dožice, 54
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Václav Hřídel - člen představenstva
Dožice, 16
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Pavel Chára - člen představenstva
Kasejovice, 306
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 20. 2. 2019
Způsob jednání: 1) zastupování - společnost navenek zastupuje: a) samostatně předseda představenstva b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva 2) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis a) předseda představenstva b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
od 18. 8. 1997 do 20. 2. 2019
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
Dozorčí rada
od 27. 9. 2018
FRANTIŠEK ŠMOLÍK - člen dozorčí rady
Mladý Smolivec - Radošice, , PSČ 335 01
den vzniku členství: 15. 6. 2018
od 27. 9. 2018
Ing. DALIBOR ŠNEJDAR - předseda dozorčí rady
Rakovník - Rakovník I, V Hradbách, PSČ 269 01
den vzniku členství: 15. 6. 2018
den vzniku funkce: 23. 7. 2018
od 27. 9. 2018
KAREL ŠIMŮNEK - místopředseda dozorčí rady
Kasejovice, , PSČ 335 44
den vzniku členství: 15. 6. 2018
den vzniku funkce: 23. 7. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
ING. DALIBOR ŠNEJDAR - předseda dozorčí rady
Rakovník - Rakovník I, V Hradbách, PSČ 269 01
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
ING. JIŘÍ KURC - místopředseda dozorčí rady
Kasejovice, , PSČ 335 44
den vzniku členství: 26. 4. 2013 - 26. 4. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 26. 4. 2018
od 28. 5. 2014 do 27. 9. 2018
JOSEF FAMĚRA - člen dozorčí rady
Kasejovice - Polánka, , PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2013 - 19. 4. 2018
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Ing. Dalibor Šnejdar - předseda dozorčí rady
Rakovník, V Hradbách 202, PSČ 269 01
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 5. 9. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Ing. Jiří Kurc - místopředseda dozorčí rady
Kasejovice, 202, PSČ 335 44
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 12. 9. 2012
den vzniku funkce: 5. 9. 2007 - 12. 9. 2012
od 25. 10. 2007 do 28. 5. 2014
Josef Faměra - člen dozorčí rady
Kasejovice - Polánka, 13, PSČ 335 44
den vzniku členství: 12. 6. 2007 - 12. 9. 2012
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Ing. Jiří Kurc - předseda
Kasejovice, 202, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
den vzniku funkce: 16. 7. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Zdeněk Chára - místopředseda
Kasejovice, 381, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
den vzniku funkce: 16. 7. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Josef Bouše - člen
Kasejovice, 350, PSČ 335 44
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Jan Spour - člen
Nepomuk, Budislavice 2, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 2. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Jiří Vávra - člen
Nepomuk, Starý Smolivec 44, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 13. 6. 2003 do 25. 10. 2007
Pavel Šmíd - člen
Nepomuk, Mladý Smolivec 70, PSČ 335 01
den vzniku členství: 19. 4. 2002 - 12. 6. 2007
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
František Lepič - předseda
Chloumek, 41
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Jan Spour - místopředseda
Dožice, Budislavice 2
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Karel Hrubeš - člen
Dožice, Mladý Smolivec 76
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Zdeněk Chára - člen
Kasejovice, 381
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Josef Bouše - člen
Kasejovice, 350
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
od 18. 8. 1997 do 13. 6. 2003
Václav Motejzík - člen
Kasejovice, 362
den vzniku funkce: 18. 8. 1997 - 19. 4. 2002
Akcionáři
od 18. 8. 1997 do 12. 1. 2002
Jediným akcionářem je Zemědělské družstvo Kasejovice-Smolivec se sídlem v Kasejovicích., IČO: 00669474
Kasejovice,
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Czech Exchange 2 688,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 744,60 Kč
ČSOB 2 744,60 Kč
Komerční banka 2 745,22 Kč
Expobank CZ 2 754,20 Kč
Česká spořitelna 2 762,00 Kč
Raiffeisenbank 2 801,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 802,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+11
+
-
2.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

+5
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

+4
+
-
4.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-1
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-37
+
-

Články na Heroine.cz

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

„Troufnu si tvrdit, že jeden z mých nejsilnějších filmových zážitků loňského podzimu je...více

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services