Zemědělská společnost Svobodné a.s.
IČO: 25256114

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 8. 1996
Obchodní firma
od 30. 8. 1996

Zemědělská společnost Svobodné a.s.

Sídlo
od 6. 12. 2002 do 21. 10. 2013
Havlovice nad Úpou, čp. 307, PSČ 542 38
od 30. 8. 1996 do 6. 12. 2002
Havlovice nad Úpou,
IČO
od 30. 8. 1996

25256114

DIČ

CZ25256114

Identifikátor datové schránky:pz7g5d4
Právní forma
od 30. 8. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1495 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 30. 9. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 30. 9. 2014
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 30. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 12. 2002
- Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 6. 12. 2002
- Opravy silničních vozidel
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Velkoobchod
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Specializovaný maloobchod
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Opravy pracovních strojů
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Výroba pilařská a impregnace dřeva
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 12. 11. 1997 do 6. 12. 2002
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Výroba dřevěných obalů, stavebních podlážek a přepravních palet
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Výroba a opravy zemědělských strojů a zemních strojů
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Obchodní činnost
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Opravy motorových vozidel
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Silniční motorová doprava nákladní
od 30. 8. 1996 do 6. 12. 2002
- Zemědělská výroba
od 30. 8. 1996 do 6. 12. 2002
- Lesní výroba
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2014
- Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a manželem nebo mezi akcionářem a potomky v pokolení přímém. Akcionáři mají přednostní právo k nákupu akcií. To se realizuje tak, že záměr akcionáře převés t určený počet akcií s požadovanou cenou bude zveřejněn na vývěsce v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti po dobu 15 dnů. V případě, že nikdo z akcionářů nabídku nebude v termínu akceptovat, může akcionář nabídnout akcie třetí osobě minimálně za cenu učiněnou v nabídce ostatním akcionářům. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho m ěsíce od jejího doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti , platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 6.234.000,- Kč, t.j. slovy šestmilionůdvěstětřicetčtyřitisíc korun českých na celkovou částku 43.734.000,- Kč a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 62 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 34 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 2. K upsání akcií může být použit pouze a výlučně nepeněžitý vklad tvořený věcmi movitými a nemovitými, jehož předmět je popsán v posudcích soudních znalců Ing.Hany Mládkové a Ing.Jaroslava Kvasničky a jež byl těmito znalci shodně oceněn částkou 6.234.000,- Kč.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 3. Vzhledem k upisování nepeněžitého vkladu jediným akcionářem, použití ustanovení § 203 odstavec 1 písmeno d) obchodního zákoníku nepřichází v úvahu, upisování na základě veřejné výzvy k upisování akcií při tomto zvýšení základního jmění je pojmově vyloučeno a není přípustné.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 4.Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku ( zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: " V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 4.12.1996 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 6.234.000,- Kč upsáním nepeněžitého vkladu popsaného v posudcích soudních znalců Ing. Hany Mládkové a Ing.Jaroslava Kvasničky vyzývají se akcionáři akciové společnosti k uplatnění přednostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodnému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 4.12.1996. b) Místo upisování: Sídlo akciové společnosti Havlovice nad Úpou. c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 62 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 34 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. e) Emisní kurs = 1 ( t.j. na 1.000,- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty) Na 1.000,- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 166,24 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty."
Kapitál
od 30. 9. 2014
Základní kapitál 43 734 000 Kč, splaceno 43 734 000 Kč.
od 31. 5. 1999 do 30. 9. 2014
Základní kapitál 43 734 000 Kč, splaceno 43 481 321 Kč.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Základní kapitál 37 500 000 Kč
od 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 534.
od 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 400.
od 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 62.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 500.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 400.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 21. 10. 2013
KAREL JANSA - předseda představenstva
Maršov u Úpice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 17. 9. 2013
od 21. 10. 2013
VLADIMÍR SOUČEK - místopředseda představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 17. 9. 2013
od 21. 10. 2013
LUBOŠ MATĚNA - člen představenstva
Maršov u Úpice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013
od 21. 10. 2013
IVO TEICHMAN - člen představenstva
Libňatov, , PSČ 542 36
den vzniku členství: 18. 7. 2013
od 21. 10. 2013
EMIL KRAUS - člen představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Karel Jansa - předseda představenstva
Maršov u Úpice, 18, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Vladimír Souček - místopředseda představenstva
Havlovice, 1, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Luboš Matěna - člen představenstva
Maršov u Úpice, 66, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Ivo Teichman - člen představenstva
Libňatov, 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Milan Vodička - člen představenstva
Havlovice, 180, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Karel Jansa - předseda představenstva
Maršov u Úpice, 18, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Vladimír Souček - místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 1, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Luboš Matěna - člen představenstva
Maršov u Úpice, 66, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Ivo Teichman - člen představenstva
Libňatov, 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Milan Vodička - člen představenstva
Havlovice nad Úpou, 180, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 1. 7. 2005 do 30. 11. 2005
Ivo Teichman - Člen představenstva
Libňatov, čp. 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 1. 7. 2005
Ivo Teichnam - Člen představenstva
Libňatov, čp. 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 16. 6. 2001
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Karel Jansa - Předseda představenstva
Maršov u Úpice, čp. 18, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Luboš Matěna - Člen představenstva
Maršov u Úpice, čp. 66, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Vladimír Souček - Místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, čp. 1, PSČ 542 38
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Josef Pechanec - Člen představenstva
Úpice, Regnerova čp. 763, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 21. 6. 2001 do 20. 11. 2001
Vladimír Souček - Místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 1
od 12. 11. 1997 do 20. 11. 2001
Karel Jansa - Předseda představenstva
Maršov u Úpice, 18
od 12. 11. 1997 do 20. 11. 2001
Josef Pechanec - Člen představenstva
Úpice, Regnerova 763
od 30. 8. 1996 do 12. 11. 1997
Josef Falta - Předseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 81
od 30. 8. 1996 do 12. 11. 1997
Karel Jansa - Člen představenstva
Maršov u Úpice, 18
od 30. 8. 1996 do 21. 6. 2001
Vilém Žďárský - Místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 239
od 30. 8. 1996 do 21. 6. 2001
Vladimír Souček - Člen představenstva
Havlovice nad Úpou, 1
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Luboš Matěna - Člen představenstva
Maršov u Úpice, 66
od 30. 8. 1996
Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněn jednat každý z členů představenstva. Za společnost podepisuje buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Smlouvy týkající se zcizování, nabývání a zatěžování nemovitostí, jakož i smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 15. 12. 2017
JOSEF FALTA - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Borovičky, PSČ 544 01
den vzniku členství: 21. 9. 2017
od 17. 9. 2016
JOSEF SOUČEK - místopředseda dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 25. 6. 2016
od 4. 12. 2015 do 17. 9. 2016
JOSEF SOUČEK - místopředseda dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 22. 8. 2015 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 8. 2015 - 22. 6. 2016
od 4. 12. 2015 do 17. 9. 2016
- Jmenovaný je náhradním členem DR za zemřelého člena DR, kterého jmenovala dozorčá rada podle § 454 odst.1 zák.č.90/2012 Sb. do příští valné hromady společnosti.
od 21. 10. 2013
ZDEŇKA MATĚNOVÁ - předseda dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 23. 9. 2013
od 21. 10. 2013 do 26. 7. 2015
JOSEF VLČEK - místopředseda dozorčí rady
Libňatov, , PSČ 542 36
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 17. 7. 2015
den vzniku funkce: 23. 9. 2013 - 17. 7. 2015
od 21. 10. 2013 do 16. 8. 2017
JOSEF FALTA - člen dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 24. 7. 2017
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Zdeňka Matěnová - předseda dozorčí rady
Havlovice, 287, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Josef Vlček - místopředseda dozorčí rady
Libňatov, 50, PSČ 542 36
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Josef Falta - člen dozorčí rady
Havlovice, 81, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Zdeňka Matěnová - předseda dozorčí rady
Havlovice nad Úpou, 287, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 12. 9. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Josef Vlček - místopředseda dozorčí rady
Libňatov, 50, PSČ 542 36
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 12. 9. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Zdeněk Peterka - člen dozorčí rady
Havlovice nad Úpou, 143, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Jaromír Kadaník - Člen
Libňatov čp., 126, PSČ 542 36
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Alena Kollertová - Člen
Havlovice nad Úpou, čp. 183, PSČ 542 38
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Zdeněk Peterka - Člen
Havlovice nad Úpou, čp. 143, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Jaromír Kadaník
Libňatov, 126
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Alena Kollertová
Havlovice nad Úpou, 183
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Zdeněk Peterka
Havlovice nad Úpou, 258
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+6
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-44
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-92
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-273
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-310
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.