Zemědělská společnost Svobodné a.s., IČO: 25256114 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zemědělská společnost Svobodné a.s. Údaje byly staženy 9. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25256114. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25256114 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 8. 1996
Obchodní firma
od 30. 8. 1996

Zemědělská společnost Svobodné a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 6. 12. 2002 do 21. 10. 2013
Havlovice nad Úpou, čp. 307, PSČ 542 38
od 30. 8. 1996 do 6. 12. 2002
Havlovice nad Úpou,
IČO
od 30. 8. 1996

25256114

DIČ

CZ25256114

Identifikátor datové schránky:pz7g5d4
Právní forma
od 30. 8. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1495 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 30. 9. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 30. 9. 2014
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 30. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 12. 2002
- Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 6. 12. 2002
- Opravy silničních vozidel
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Velkoobchod
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Specializovaný maloobchod
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Opravy pracovních strojů
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Výroba pilařská a impregnace dřeva
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 6. 12. 2002 do 30. 9. 2014
- Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 12. 11. 1997 do 6. 12. 2002
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Výroba dřevěných obalů, stavebních podlážek a přepravních palet
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Výroba a opravy zemědělských strojů a zemních strojů
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Obchodní činnost
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Opravy motorových vozidel
od 3. 10. 1996 do 6. 12. 2002
- Silniční motorová doprava nákladní
od 30. 8. 1996 do 6. 12. 2002
- Zemědělská výroba
od 30. 8. 1996 do 6. 12. 2002
- Lesní výroba
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2014
- Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a manželem nebo mezi akcionářem a potomky v pokolení přímém. Akcionáři mají přednostní právo k nákupu akcií. To se realizuje tak, že záměr akcionáře převés t určený počet akcií s požadovanou cenou bude zveřejněn na vývěsce v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti po dobu 15 dnů. V případě, že nikdo z akcionářů nabídku nebude v termínu akceptovat, může akcionář nabídnout akcie třetí osobě minimálně za cenu učiněnou v nabídce ostatním akcionářům. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho m ěsíce od jejího doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti , platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 6.234.000,- Kč, t.j. slovy šestmilionůdvěstětřicetčtyřitisíc korun českých na celkovou částku 43.734.000,- Kč a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 62 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 34 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 2. K upsání akcií může být použit pouze a výlučně nepeněžitý vklad tvořený věcmi movitými a nemovitými, jehož předmět je popsán v posudcích soudních znalců Ing.Hany Mládkové a Ing.Jaroslava Kvasničky a jež byl těmito znalci shodně oceněn částkou 6.234.000 ,- Kč.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 3. Vzhledem k upisování nepeněžitého vkladu jediným akcionářem, použití ustanovení § 203 odstavec 1 písmeno d) obchodního zákoníku nepřichází v úvahu, upisování na základě veřejné výzvy k upisování akcií při tomto zvýšení základního jmění je pojmově vylou čeno a není přípustné.
od 27. 1. 1997 do 31. 5. 1999
- 4.Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: " V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vy konávajícího působnost valné hromady ze dne 4.12.1996 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 6.234.000,- Kč upsáním nepeněžitého vkladu popsaného v posudcích soudních znalců Ing.Hany Mládkové a Ing.Jaroslava Kvasničky vyzývají se akcionář i akciové společnosti k uplatnění přednostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodnému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro upla tnění přednostního práva je 4.12.1996. b) Místo upisování: Sídlo akciové společnosti Havlovice nad Úpou. c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Akc ie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 62 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 34 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. e) Emisní kurs = 1 ( t.j. na 1.000,- K č hodnoty nepeněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty) Na 1.000,- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 166,24 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty."
Kapitál
od 13. 10. 2018
Základní kapitál 40 185 000 Kč, splaceno 40 185 000 Kč.
od 30. 9. 2014 do 13. 10. 2018
Základní kapitál 43 734 000 Kč, splaceno 43 734 000 Kč.
od 31. 5. 1999 do 30. 9. 2014
Základní kapitál 43 734 000 Kč, splaceno 43 481 321 Kč.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Základní kapitál 37 500 000 Kč
od 13. 10. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 595.
od 13. 10. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 359.
od 13. 10. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 190.
od 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 62.
od 31. 5. 1999 do 13. 10. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 534.
od 31. 5. 1999 do 13. 10. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 400.
od 31. 5. 1999 do 13. 10. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 500.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 400.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 30. 8. 1996 do 31. 5. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 13. 10. 2018
KAREL JANSA - předseda představenstva
Maršov u Úpice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2018
den vzniku funkce: 19. 7. 2018
od 13. 10. 2018
VLADIMÍR SOUČEK - místopředseda představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2018
den vzniku funkce: 19. 7. 2018
od 13. 10. 2018
LUBOŠ MATĚNA - člen představenstva
Maršov u Úpice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2018
od 13. 10. 2018
IVO TEICHMAN - člen představenstva
Libňatov, , PSČ 542 36
den vzniku členství: 18. 7. 2018
od 13. 10. 2018
EMIL KRAUS - člen představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2018
od 21. 10. 2013 do 13. 10. 2018
KAREL JANSA - předseda představenstva
Maršov u Úpice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 7. 2018
den vzniku funkce: 17. 9. 2013 - 18. 7. 2018
od 21. 10. 2013 do 13. 10. 2018
VLADIMÍR SOUČEK - místopředseda představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 7. 2018
den vzniku funkce: 17. 9. 2013 - 18. 7. 2018
od 21. 10. 2013 do 13. 10. 2018
LUBOŠ MATĚNA - člen představenstva
Maršov u Úpice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 7. 2018
od 21. 10. 2013 do 13. 10. 2018
IVO TEICHMAN - člen představenstva
Libňatov, , PSČ 542 36
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 7. 2018
od 21. 10. 2013 do 13. 10. 2018
EMIL KRAUS - člen představenstva
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 7. 2018
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Karel Jansa - předseda představenstva
Maršov u Úpice, 18, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Vladimír Souček - místopředseda představenstva
Havlovice, 1, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Luboš Matěna - člen představenstva
Maršov u Úpice, 66, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Ivo Teichman - člen představenstva
Libňatov, 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Milan Vodička - člen představenstva
Havlovice, 180, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Karel Jansa - předseda představenstva
Maršov u Úpice, 18, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Vladimír Souček - místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 1, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Luboš Matěna - člen představenstva
Maršov u Úpice, 66, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Ivo Teichman - člen představenstva
Libňatov, 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Milan Vodička - člen představenstva
Havlovice nad Úpou, 180, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 1. 7. 2005 do 30. 11. 2005
Ivo Teichman - Člen představenstva
Libňatov, čp. 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 1. 7. 2005
Ivo Teichnam - Člen představenstva
Libňatov, čp. 19, PSČ 542 36
den vzniku členství: 16. 6. 2001
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Karel Jansa - Předseda představenstva
Maršov u Úpice, čp. 18, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Luboš Matěna - Člen představenstva
Maršov u Úpice, čp. 66, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Vladimír Souček - Místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, čp. 1, PSČ 542 38
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
den vzniku funkce: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Josef Pechanec - Člen představenstva
Úpice, Regnerova čp. 763, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 21. 6. 2001 do 20. 11. 2001
Vladimír Souček - Místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 1
od 12. 11. 1997 do 20. 11. 2001
Karel Jansa - Předseda představenstva
Maršov u Úpice, 18
od 12. 11. 1997 do 20. 11. 2001
Josef Pechanec - Člen představenstva
Úpice, Regnerova 763
od 30. 8. 1996 do 12. 11. 1997
Josef Falta - Předseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 81
od 30. 8. 1996 do 12. 11. 1997
Karel Jansa - Člen představenstva
Maršov u Úpice, 18
od 30. 8. 1996 do 21. 6. 2001
Vilém Žďárský - Místopředseda představenstva
Havlovice nad Úpou, 239
od 30. 8. 1996 do 21. 6. 2001
Vladimír Souček - Člen představenstva
Havlovice nad Úpou, 1
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Luboš Matěna - Člen představenstva
Maršov u Úpice, 66
od 30. 8. 1996
Za společnost je oprávněn jednat každý z členů představenstva. Za společnost podepisuje buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Smlouvy týkající se zcizování, nabývání a zatěžování nemovitostí, jakož i smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 10. 2018
ZDEŇKA MATĚNOVÁ - předseda dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2018
den vzniku funkce: 19. 7. 2018
od 13. 10. 2018
JOSEF SOUČEK - člen dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2018
od 13. 10. 2018
JOSEF FALTA - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Borovičky, PSČ 544 01
den vzniku členství: 18. 7. 2018
od 15. 12. 2017 do 13. 10. 2018
JOSEF FALTA - člen dozorčí rady
Dvůr Králové nad Labem, Borovičky, PSČ 544 01
den vzniku členství: 21. 9. 2017 - 18. 7. 2018
od 17. 9. 2016 do 13. 10. 2018
JOSEF SOUČEK - místopředseda dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 18. 7. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2016 - 18. 7. 2018
od 4. 12. 2015 do 17. 9. 2016
JOSEF SOUČEK - místopředseda dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 22. 8. 2015 - 22. 6. 2016
den vzniku funkce: 22. 8. 2015 - 22. 6. 2016
od 4. 12. 2015 do 17. 9. 2016
- Jmenovaný je náhradním členem DR za zemřelého člena DR, kterého jmenovala dozorčá rada podle § 454 odst.1 zák.č.90/2012 Sb. do příští valné hromady společnosti.
od 21. 10. 2013 do 26. 7. 2015
JOSEF VLČEK - místopředseda dozorčí rady
Libňatov, , PSČ 542 36
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 17. 7. 2015
den vzniku funkce: 23. 9. 2013 - 17. 7. 2015
od 21. 10. 2013 do 16. 8. 2017
JOSEF FALTA - člen dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 24. 7. 2017
od 21. 10. 2013 do 13. 10. 2018
ZDEŇKA MATĚNOVÁ - předseda dozorčí rady
Havlovice, , PSČ 542 32
den vzniku členství: 18. 7. 2013 - 18. 7. 2018
den vzniku funkce: 23. 9. 2013 - 18. 7. 2018
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Zdeňka Matěnová - předseda dozorčí rady
Havlovice, 287, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Josef Vlček - místopředseda dozorčí rady
Libňatov, 50, PSČ 542 36
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
den vzniku funkce: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 11. 12. 2009 do 21. 10. 2013
Josef Falta - člen dozorčí rady
Havlovice, 81, PSČ 542 32
den vzniku členství: 5. 8. 2009 - 18. 7. 2013
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Zdeňka Matěnová - předseda dozorčí rady
Havlovice nad Úpou, 287, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 12. 9. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Josef Vlček - místopředseda dozorčí rady
Libňatov, 50, PSČ 542 36
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
den vzniku funkce: 12. 9. 2005 - 4. 8. 2009
od 30. 11. 2005 do 11. 12. 2009
Zdeněk Peterka - člen dozorčí rady
Havlovice nad Úpou, 143, PSČ 542 32
den vzniku členství: 25. 8. 2005 - 4. 8. 2009
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Jaromír Kadaník - Člen
Libňatov čp., 126, PSČ 542 36
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Alena Kollertová - Člen
Havlovice nad Úpou, čp. 183, PSČ 542 38
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 20. 11. 2001 do 30. 11. 2005
Zdeněk Peterka - Člen
Havlovice nad Úpou, čp. 143, PSČ 542 32
den vzniku členství: 16. 6. 2001 - 24. 8. 2005
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Jaromír Kadaník
Libňatov, 126
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Alena Kollertová
Havlovice nad Úpou, 183
od 30. 8. 1996 do 20. 11. 2001
Zdeněk Peterka
Havlovice nad Úpou, 258
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+356

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+10

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+9

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-11

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-41

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-315

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services