Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SPEKTRUM CZ a.s.
IČO: 25258575 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 10. 1996
Datum zániku11. 9. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2019

SPEKTRUM CZ a.s.

Sídlo
od 22. 4. 2008 do 12. 1. 2017
Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09
od 6. 2. 2008 do 22. 4. 2008
Modletice, AOS II č.p.109, PSČ 251 70
od 3. 8. 2007 do 6. 2. 2008
Lanškroun, Na Terase 224, PSČ 563 01
od 17. 10. 1996 do 3. 8. 2007
Lanškroun, J.E.Purkyně 109
IČO
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2019

25258575

DIČ

CZ25258575

Identifikátor datové schránky:cvzcdp9
Právní forma
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2019
Akciová společnost
Spisová značka14113 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 8. 2011 do 11. 9. 2019
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 1. 2003 do 23. 8. 2011
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 22. 2. 2002 do 13. 8. 2008
- Zprostředkování obchodu
od 22. 2. 2002 do 13. 8. 2008
- Reklamní činnost a marketing
od 22. 2. 2002 do 23. 8. 2011
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 2. 2002 do 23. 8. 2011
- Realitní činnost
od 22. 2. 2002 do 23. 8. 2011
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 10. 1996 do 23. 8. 2011
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- Valná hromada konaná dne 6. srpna 2003 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti zčásti z vlastních zdrojů společnosti a zčásti upsáním nových akcií, celkem o částku Kč 61,020.000:
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- Základní kapitál společnosti SPEKTRUM CZ a.s. se zvyšuje o 61,020.000,- Kč (slovy: šedesát jeden milion dvacet tisíc korun českých).
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- Základní kapitál se zvyšuje: 1. z vlastních drojů společnosti o částku 10,800.000,- Kč (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých). Vlastním zdrojem zvýšení kapitálu je nerozdělený zisk z minulých let, to je zisk dosažený společností do 31. prosince 2002 ve výši 10,800.000,- Kč, (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti bude provedeno vydáním 40 kusů nových akcií společnosti, stejného druhu (kmenové), v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé nově vydávané akcie 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdes át tisíc korun českých). Emisní kurz každé akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- 2. upsáním nových akcií o částu 50,220.000,- Kč (slovy: padesát milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje o částku 50,220.000,- Kč (slovy: padesát milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celková částka základního kapitálu po zvýšení (po zvýšení z vlastních zdrojů společnosti) je 159,840.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát devět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 186 kusů nových akcií společnosti stejného druhu (kmenové), v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé nově vydávané akcie ve výši 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) . Základní kapitál společnosti bude zvýšen v souladu s dohodou akcionářů, sepsanou ve formě notářského zápisu podle § 205 obchodního zákoníku, kterou se všichni akcionáři na základě předchozí dohody dohodnou na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapit álu tak že každý z akcionářů upíše 93 nově emitovaných akcií a na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se bude podílet částkou 25,110.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů jedno sto deset tisíc korun českých). Tato dohoda bude uzavřena do tří tý dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a bude obsahovat prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, to je každý z akcionářů po 93 kusech nových akcií společnosti stejného druhu (kmenové), v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé nově vydávané akcie ve výši 270.000,- Kč ( slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), výši emisního kursu kaž dé z upisovaných akcií, který bude činit 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) a lhůtu pro jeho splacení v plné výši, která bude činit tři měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude splacen v penězích bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx. Veškeré nově emitované akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, jak je uvedeno shora a žádná akcie nebude nabídnuta k upsání jiné osobě ani k upsání na základě veřejné nabídky. Emisní kurs nově akcionáři upisovaných akcií podle dohody akcionářů bude splacen v penězích bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx ve lhůtě tři měsíce ode dne zápisu t ohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V případě marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu bude mít každý z akcionářů přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, počátek upisování nových akcií je stanoven na čtrnáctý d en ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy akcionářů dle předchozího odstavce, přičemž bude postupováno takto: 1. kolo: (výkon přednostního práva): počínaje čtrnáctým kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu 2. kolo: počínaje třicátým prvním kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu zveřejnění rozhodnutí valné hromady 3. kolo: počínaje třicátým čtvrtým kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu do třicátého šestého kalendářního dne po tomto dni. Místem pro upisovanání je sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. V prvním kole mohou nové akcie upsat pouze dosavadní akcionáři, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti (výkon přednostního práva). Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti při výkonu přednostního prá va se stanoví jako podíl součtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a dosavadního počtu akcií. Počet nových akcií, které může upsat akcionář s přednostním právem se stanoví jako součin jeho dosavadního podílu na základním kapitálu společnosti a počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Ve druhém kole mohou nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, upisovat dosavadní akcionáři, a to bez ohledu na to v jakém poměru se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Ve třetím kole mohou nové akcie upisovat jakékoliv osoby, včetně dosavadních akcionářů. Druh akcií, jejich forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kurs jsou stejné pro akcie upisované s využitím přednostního práva i pro akcie upisované bez využití přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání valné hroma dy, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který upíše nové akcie je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtyř týdnů ode dne úpisu (uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu společnosti), a to b ezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx. Zbylých 70 % (slovy: sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií je akcionář povinen splatit ve prospěch stejného účtu nejpozději do jednoho roku ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla. Nově upsané akcie společnosti lze splácet pouze peněžitými vklady. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 270 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) za každou akcii. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx ve lhůtě tři měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do o bchodního rejstříku.
od 25. 11. 1996 do 2. 3. 1998
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.11.1996 o zvýšení základního jmění takto: - zvýšení základního jmění společnosti o 27,000.000,- Kč, tedy na částku 29,700.000,-Kč - upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští - počet nových akcií: 100 ks - jmenovitá hodnota akcie: 270.000,- Kč - druh: kmenové akcie - forma: akcie na majitele - podoba: listinné akcie s náležitostmi uvedenými v § 155 ObZ - přednostní práva stávajících akcionářů jsou zcela vyloučena - všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva - místem upisování akcií je sídlo společnosti SPECTRUM CZ a.s. na adrese Lanškroun, J.E.Purkyně 109 - lhůta pro upisování akcií je 2 měsíc a započne běžet 15-tým dnem ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku - emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny akcie stejný - účet u banky pro splácení vkladů: Komerční banka expozitura Lanškroun č. 8451xxxx - upisovatel je povinen splatit min. 30% emisního kursu upisovaných akcií do 14-ti dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů - upisování nepeněžitými vklady se vylučuje
Kapitál
od 23. 10. 2003 do 11. 9. 2019
Základní kapitál 159 840 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2003 do 23. 10. 2003
Základní kapitál 98 820 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 2001 do 6. 1. 2003
Základní kapitál 70 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 1998 do 17. 10. 2001
Základní kapitál 29 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 3. 1998 do 27. 4. 1998
Základní kapitál 29 700 000 Kč
od 17. 10. 1996 do 2. 3. 1998
Základní kapitál 2 700 000 Kč
od 3. 8. 2007 do 11. 9. 2019
Akcie na majitele err, počet akcií: 592.
od 23. 10. 2003 do 3. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 582.
od 23. 10. 2003 do 3. 8. 2007
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 23. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 356.
od 6. 1. 2003 do 23. 10. 2003
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 3. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 6. 1. 2003 do 3. 8. 2007
v listinné podobě
od 17. 10. 2001 do 6. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 17. 10. 2001 do 6. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 250.
od 10. 4. 1998 do 17. 10. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 2. 3. 1998 do 10. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 2. 3. 1998 do 17. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 17. 10. 1996 do 2. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 12. 1. 2017 do 11. 9. 2019
MILENA ONDRIŠKOVÁ - Člen představenstva
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Poděbradova, PSČ 563 01
den vzniku funkce: 17. 10. 1996
od 23. 10. 2003 do 22. 4. 2009
Jiří Klement - Místopředseda představenstva
Lanškroun, B.Martinů 955
den vzniku členství: 23. 1. 2002 - 17. 2. 2009
den vzniku funkce: 6. 8. 2003 - 17. 2. 2009
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
Jiří Klement - Člen představenstva
Lanškroun, B.Martinů 955
den vzniku funkce: 6. 8. 2003
od 9. 4. 1998 do 11. 3. 2009
Ing. Josef Ondrišek - Předseda představenstva
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
den vzniku funkce: 17. 10. 1996 - 8. 12. 2008
od 17. 10. 1996 do 9. 4. 1998
Ing. Josef Ondrišek - Člen představenstva
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2003
Jiří Klement - Člen představenstva
Lanškroun, B.Martinů 955
den vzniku funkce: 17. 10. 1996
od 17. 10. 1996 do 12. 1. 2017
Milena Ondrišková - Člen představenstva
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
den vzniku funkce: 17. 10. 1996
od 11. 9. 2003 do 11. 9. 2019
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Písemné úkony jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva ta k, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 6. 1. 2003 do 11. 9. 2003
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Písemné úkony jménem společnosti podepisuje předseda představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 17. 10. 1996 do 6. 1. 2003
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Prokura
od 6. 2. 2008 do 16. 7. 2008
Mgr. Jiří Purket
Brno - Chrlice, V rejích 20, PSČ 643 00
Dozorčí rada
od 12. 1. 2017 do 11. 9. 2019
JOSEF ONDRIŠEK
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Poděbradova, PSČ 563 01
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 12. 1. 2017 do 11. 9. 2019
TOMÁŠ BORUCH
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Na Větru, PSČ 563 01
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 22. 2. 2002 do 19. 3. 2013
Luděk Blažeňak
Lanškroun - Dolní Třešňovec, 110
den vzniku členství: 25. 4. 2001 - 25. 7. 2006
od 22. 2. 2002 do 12. 1. 2017
Josef Ondrišek
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 22. 2. 2002 do 12. 1. 2017
Tomáš Boruch
Lanškroun, Na Větru 436
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 17. 10. 1996 do 22. 2. 2002
Ing. Jaromír Kuba
Pardubice, Kpt.Jaroše 330
od 17. 10. 1996 do 22. 2. 2002
Ing. Antonín Fejfar
Pardubice, Brožíkova 435
od 17. 10. 1996 do 22. 2. 2002
Ing. Josef Pohan
Lanškroun, Albrechtická 363
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 626,09 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+35
+
-
2.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-38
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-174
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-182
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-190
+
-

Články na Heroine.cz

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Dvě americké autorky podávají precizně vystavěnou obžalobu nelítostného mechanismu, jehož...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services