SPEKTRUM CZ a.s., IČO: 25258575 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SPEKTRUM CZ a.s. Údaje byly staženy 24. 2. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25258575. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25258575 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 10. 1996
Datum zániku11. 9. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2019

SPEKTRUM CZ a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 4. 2008 do 12. 1. 2017
Praha 1, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09
od 6. 2. 2008 do 22. 4. 2008
Modletice, AOS II č.p.109, PSČ 251 70
od 3. 8. 2007 do 6. 2. 2008
Lanškroun, Na Terase 224, PSČ 563 01
od 17. 10. 1996 do 3. 8. 2007
Lanškroun, J.E.Purkyně 109
IČO
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2019

25258575

DIČ

CZ25258575

Identifikátor datové schránky:cvzcdp9
Právní forma
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2019
Akciová společnost
Spisová značka14113 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 8. 2011 do 11. 9. 2019
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 1. 2003 do 23. 8. 2011
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 22. 2. 2002 do 13. 8. 2008
- Zprostředkování obchodu
od 22. 2. 2002 do 13. 8. 2008
- Reklamní činnost a marketing
od 22. 2. 2002 do 23. 8. 2011
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 2. 2002 do 23. 8. 2011
- Realitní činnost
od 22. 2. 2002 do 23. 8. 2011
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 17. 10. 1996 do 23. 8. 2011
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- Valná hromada konaná dne 6. srpna 2003 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti zčásti z vlastních zdrojů společnosti a zčásti upsáním nových akcií, celkem o částku Kč 61,020.000:
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- Základní kapitál společnosti SPEKTRUM CZ a.s. se zvyšuje o 61,020.000,- Kč (slovy: šedesát jeden milion dvacet tisíc korun českých).
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- Základní kapitál se zvyšuje: 1. z vlastních drojů společnosti o částku 10,800.000,- Kč (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých). Vlastním zdrojem zvýšení kapitálu je nerozdělený zisk z minulých let, to je zisk dosažený společností do 31. prosince 2002 ve výši 10,800.000,- Kč, (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti bude provedeno vydáním 40 kusů nových akcií společnosti, stejného druhu (kmenové), v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé nově vydávané akcie 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdes át tisíc korun českých). Emisní kurz každé akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
- 2. upsáním nových akcií o částu 50,220.000,- Kč (slovy: padesát milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje o částku 50,220.000,- Kč (slovy: padesát milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celková částka základního kapitálu po zvýšení (po zvýšení z vlastních zdrojů společnosti) je 159,840.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát devět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 186 kusů nových akcií společnosti stejného druhu (kmenové), v listinné podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé nově vydávané akcie ve výši 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) . Základní kapitál společnosti bude zvýšen v souladu s dohodou akcionářů, sepsanou ve formě notářského zápisu podle § 205 obchodního zákoníku, kterou se všichni akcionáři na základě předchozí dohody dohodnou na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapit álu tak že každý z akcionářů upíše 93 nově emitovaných akcií a na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se bude podílet částkou 25,110.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů jedno sto deset tisíc korun českých). Tato dohoda bude uzavřena do tří tý dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a bude obsahovat prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, to je každý z akcionářů po 93 kusech nových akcií společnosti stejného druhu (kmenové), v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé nově vydávané akcie ve výši 270.000,- Kč ( slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), výši emisního kursu kaž dé z upisovaných akcií, který bude činit 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) a lhůtu pro jeho splacení v plné výši, která bude činit tři měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude splacen v penězích bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx. Veškeré nově emitované akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, jak je uvedeno shora a žádná akcie nebude nabídnuta k upsání jiné osobě ani k upsání na základě veřejné nabídky. Emisní kurs nově akcionáři upisovaných akcií podle dohody akcionářů bude splacen v penězích bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx ve lhůtě tři měsíce ode dne zápisu t ohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V případě marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu bude mít každý z akcionářů přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, počátek upisování nových akcií je stanoven na čtrnáctý d en ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy akcionářů dle předchozího odstavce, přičemž bude postupováno takto: 1. kolo: (výkon přednostního práva): počínaje čtrnáctým kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu 2. kolo: počínaje třicátým prvním kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu zveřejnění rozhodnutí valné hromady 3. kolo: počínaje třicátým čtvrtým kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu do třicátého šestého kalendářního dne po tomto dni. Místem pro upisovanání je sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. V prvním kole mohou nové akcie upsat pouze dosavadní akcionáři, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti (výkon přednostního práva). Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti při výkonu přednostního prá va se stanoví jako podíl součtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a dosavadního počtu akcií. Počet nových akcií, které může upsat akcionář s přednostním právem se stanoví jako součin jeho dosavadního podílu na základním kapitálu společnosti a počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Ve druhém kole mohou nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, upisovat dosavadní akcionáři, a to bez ohledu na to v jakém poměru se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Ve třetím kole mohou nové akcie upisovat jakékoliv osoby, včetně dosavadních akcionářů. Druh akcií, jejich forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kurs jsou stejné pro akcie upisované s využitím přednostního práva i pro akcie upisované bez využití přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání valné hroma dy, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který upíše nové akcie je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtyř týdnů ode dne úpisu (uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu společnosti), a to b ezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx. Zbylých 70 % (slovy: sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií je akcionář povinen splatit ve prospěch stejného účtu nejpozději do jednoho roku ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla. Nově upsané akcie společnosti lze splácet pouze peněžitými vklady. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 270 000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) za každou akcii. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu společnosti vedeného bankou Komerční banka, a.s., číslo účtu: 8451xxxx ve lhůtě tři měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do o bchodního rejstříku.
od 25. 11. 1996 do 2. 3. 1998
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.11.1996 o zvýšení základního jmění takto: - zvýšení základního jmění společnosti o 27,000.000,- Kč, tedy na částku 29,700.000,-Kč - upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští - počet nových akcií: 100 ks - jmenovitá hodnota akcie: 270.000,- Kč - druh: kmenové akcie - forma: akcie na majitele - podoba: listinné akcie s náležitostmi uvedenými v § 155 ObZ - přednostní práva stávajících akcionářů jsou zcela vyloučena - všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva - místem upisování akcií je sídlo společnosti SPECTRUM CZ a.s. na adrese Lanškroun, J.E.Purkyně 109 - lhůta pro upisování akcií je 2 měsíc a započne běžet 15-tým dnem ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku - emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny akcie stejný - účet u banky pro splácení vkladů: Komerční banka expozitura Lanškroun č. 8451xxxx - upisovatel je povinen splatit min. 30% emisního kursu upisovaných akcií do 14-ti dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů - upisování nepeněžitými vklady se vylučuje
Kapitál
od 23. 10. 2003 do 11. 9. 2019
Základní kapitál 159 840 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2003 do 23. 10. 2003
Základní kapitál 98 820 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 2001 do 6. 1. 2003
Základní kapitál 70 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 4. 1998 do 17. 10. 2001
Základní kapitál 29 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 3. 1998 do 27. 4. 1998
Základní kapitál 29 700 000 Kč
od 17. 10. 1996 do 2. 3. 1998
Základní kapitál 2 700 000 Kč
od 3. 8. 2007 do 11. 9. 2019
Akcie na majitele err, počet akcií: 592.
od 23. 10. 2003 do 3. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 582.
od 23. 10. 2003 do 3. 8. 2007
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 23. 10. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 356.
od 6. 1. 2003 do 23. 10. 2003
v listinné podobě
od 6. 1. 2003 do 3. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 6. 1. 2003 do 3. 8. 2007
v listinné podobě
od 17. 10. 2001 do 6. 1. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 17. 10. 2001 do 6. 1. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 250.
od 10. 4. 1998 do 17. 10. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 2. 3. 1998 do 10. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 2. 3. 1998 do 17. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 17. 10. 1996 do 2. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 12. 1. 2017 do 11. 9. 2019
MILENA ONDRIŠKOVÁ - Člen představenstva
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Poděbradova, PSČ 563 01
den vzniku funkce: 17. 10. 1996
od 23. 10. 2003 do 22. 4. 2009
Jiří Klement - Místopředseda představenstva
Lanškroun, B.Martinů 955
den vzniku členství: 23. 1. 2002 - 17. 2. 2009
den vzniku funkce: 6. 8. 2003 - 17. 2. 2009
od 11. 9. 2003 do 23. 10. 2003
Jiří Klement - Člen představenstva
Lanškroun, B.Martinů 955
den vzniku funkce: 6. 8. 2003
od 9. 4. 1998 do 11. 3. 2009
Ing. Josef Ondrišek - Předseda představenstva
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
den vzniku funkce: 17. 10. 1996 - 8. 12. 2008
od 17. 10. 1996 do 9. 4. 1998
Ing. Josef Ondrišek - Člen představenstva
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
od 17. 10. 1996 do 11. 9. 2003
Jiří Klement - Člen představenstva
Lanškroun, B.Martinů 955
den vzniku funkce: 17. 10. 1996
od 17. 10. 1996 do 12. 1. 2017
Milena Ondrišková - Člen představenstva
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
den vzniku funkce: 17. 10. 1996
od 11. 9. 2003 do 11. 9. 2019
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Písemné úkony jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva ta k, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 6. 1. 2003 do 11. 9. 2003
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Písemné úkony jménem společnosti podepisuje předseda představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 17. 10. 1996 do 6. 1. 2003
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Prokura
od 6. 2. 2008 do 16. 7. 2008
Mgr. Jiří Purket
Brno - Chrlice, V rejích 20, PSČ 643 00
Dozorčí rada
od 12. 1. 2017 do 11. 9. 2019
JOSEF ONDRIŠEK
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Poděbradova, PSČ 563 01
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 12. 1. 2017 do 11. 9. 2019
TOMÁŠ BORUCH
Lanškroun - Žichlínské Předměstí, Na Větru, PSČ 563 01
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 22. 2. 2002 do 19. 3. 2013
Luděk Blažeňak
Lanškroun - Dolní Třešňovec, 110
den vzniku členství: 25. 4. 2001 - 25. 7. 2006
od 22. 2. 2002 do 12. 1. 2017
Josef Ondrišek
Lanškroun, Jiřího z Poděbrad 767
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 22. 2. 2002 do 12. 1. 2017
Tomáš Boruch
Lanškroun, Na Větru 436
den vzniku členství: 25. 4. 2001
od 17. 10. 1996 do 22. 2. 2002
Ing. Jaromír Kuba
Pardubice, Kpt.Jaroše 330
od 17. 10. 1996 do 22. 2. 2002
Ing. Antonín Fejfar
Pardubice, Brožíkova 435
od 17. 10. 1996 do 22. 2. 2002
Ing. Josef Pohan
Lanškroun, Albrechtická 363
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Boleslav Polívka
+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

0

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-50

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-55

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-129

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-148

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services