Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík GRAND Pardubice, a.s., v likvidaci
IČO: 25289314 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 5. 1998
Datum zániku25. 2. 2011
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 1. 1. 2009 do 25. 2. 2011

GRAND Pardubice, a.s., v likvidaci

od 22. 10. 1999 do 1. 1. 2009

GRAND Pardubice, a.s.

od 26. 5. 1998 do 22. 10. 1999

GRAND Pardubice a.s.

Adresa sídla
od 26. 5. 1998 do 22. 10. 1999
Pardubice, Tř. 17. listopadu 342, PSČ 530 02
IČO
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011

25289314

DIČ

CZ25289314

Právní forma
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Akciová společnost
Spisová značka1808 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
- Realitní kancelář, zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
- Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 25. 2. 2011 do 25. 2. 2011
- Společnost GRAND Pardubice, a.s., v likvidaci, identifikační číslo 252 89 314 se vymazuje z obchodního rejstříku po provedené likvidaci.
od 1. 1. 2009 do 25. 2. 2011
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 11.12.2008 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.1.2009. Tímto dnem společnost vstoupila do likvidace.
od 22. 8. 2007 do 28. 1. 2008
- Dne 24.7.2007 Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti GRAND Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Náměstí republiky čp. 1400, PSČ 530 00, IČ: 25289314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 1808 rohodl o: a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem pro snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje všech aktiv společnosti zejména celého so uboru nemovitého majetku obchodní povahy v roce 2006. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 1998 a v roce 2005 ke zvýšení základního kapitálu . Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitálu použita k výplatě akcionáři. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti GRAND Pardubice, a.s. se snižuje o částku Kč 60.000.000,- (slovy: šedesát milionů korun českých) z původní částky Kč 62.000.000,- (slovy: šedesát dva milionů korun českých). Základní kap itál společnosti GRAND Pardubice, a.s. tak bude po snížení činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Rozsah snížení základního kapitálu společnosti GRAND Pardubice, a.s. bude realizován formou poměrného snížení jmenovité hodnoty každé akcie . Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 6.200.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) o 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu provedeno. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jme novitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionáři je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Jediný akcionář rozhodl o lhůtě k předložení listinných akcií za účelem výměny, která činí třicet (30) dnů. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenst vo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, který má listinné akcie, aby je předložil ve lhůtě určené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (t.j. třicet dnů) za účelem výměny.
od 9. 11. 2005 do 28. 1. 2008
- Jediný akcionář společnosti z důvodu rozšíření své podnikatelské činnosti v souladu s předmětem podnikání, jímž je realitní kancelář, zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí, správa objetků s bytovými a nebytovými prostory a koupě zboží za účele m jeho dalšího prodeje a prodej, rozhoduje o 1) tom, že se zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti GRAND Pardubice, a. s., se sídlem na adrese Pardubice, Náměstí republiky čp. 1400, PSČ: 530 00, okres Pardubice, stát Česká republika, identifikační číslo 25 28 93 14, zapsané ve vložce číslo 180 8 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, z dosavadní výše 41,000.000,--Kč (slovy Čtyřicet jeden milion Korun českých) o částku 21,000.000,--Kč (slovy: Dvacet jeden milion Korun českých) na základní kapitál ve výši 62,000. 000,--Kč (slovy: Šedesát dva miliony Korun českých) upsáním nových akcií, přičemž úpis nad částku tohoto zvýšení se nepřipouští; 2) tom, že se schvaluje, aby jediný akcionář společnosti, jímž je obchodní společnost Pražská správa nemovitostí, spol. s. r. o., se sídlem na adrese Praha 3 - Žižkov, Seifertova čp. 823/č. or. 9, PSČ: 130 00, městská část Praha 3, stát Česká republika, i dentifikační číslo : 17 04 88 69, zapsaná ve vložce číslo 1671 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, splatil emisní kurs akcií nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubic ký kraj, KP Pardubice, na listu vlastnictví číslo 10785, zapsanými jako: - budova čp. 113 v Zeleném Předměstí postavená na pozemku parcelní číslo St. 277/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1694 m2, - pozemek parcelní číslo St. 277/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1694 m2, oceněnými znaleckým posudkem vypracovaným dne 15.10.2005 dle usnesení Městského soudu v Praze čj. Nc 4363/2005-16 ze dne 18.7.2005 společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s. r. o. (znalecký ústav jmenovaný Ministrem spravedlnosti pod čj. 391/93 - OOD, člen České komory odhadců majetku) se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, pod pořadovým číslem 1974/2005 tržním oceněním na částku 21,000.000,--Kč (slovy: Dvacet jeden m ilion Korun českých); 3) tom, že jako protiplnění za nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 21 ks (slovy: Jedenadvacet kusů) nových kmenových lisinných akcií na majitele o nominální hodnotě každé akcie 1,000.000,--Kč (slovy: Jeden mlion Korun českých), kte ré nejsou kótovány a s nimiž budou spojena stejná práva jako s ostatními dosud vydanými akciemi společnosti; 4) tom, že akcie nového druhu nebudou vydány; 5) tom, že emisní kurz nově vydávaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, činí tedy 1,000.000,--Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) u každé nově vydávané akcie; 6) tom, že emisní ažio je nulové; 7) tom, že schvaluje se zpráva představenstva, v níž jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zlepšení bilančního vztahu mezi vlastními pasivy a stálými aktivy společnosti rozšířením nemovitých investic do majetku společnosti, zvýšení kredibility společnosti ve vztahu k obchodním partnerům, rozvoj nákupního centra v Pardubicích formou přístavby obchodních ploch a multikina na přilehlém pozemku, který má být vložen do základního kapitálu společnosti; 8) tom, že bere na vědomí vzdání se přednostního práva k upisování akcií učiněného jediným akcionářem, takže nové akcie nebudou ani částečně upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, nýbrž veškeré akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše jediný stávající akcionář, příčemž lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví 60 (slovy: Šedesát dnů) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, a to ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; 9) tom, že upisování akcií na základě veřejné výzvy neproběhne; 10) tom, že upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý jediným akcionářem dojde společnosti na adresu jejího sídla za předpokladu, že obchodní rejstřík zapíše rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku; sídlo společnosti za přítomnosti předsedy představenstva pana Ing. Michala Malého bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku; 11) tom, že návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat; doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za oznámení počát ku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude společností zaslána jedinému akcionáři ve lhůtě do 1 (slovy: Jednoho) týdne ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, takže nebude-li rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejst říku, stává se úpis neúčinným; 12) pravidlech postupu pro uzavření smlouvy o převodu nemovitostí, přičemž se stanoví - lhůta ke splacení vkladu, tj. uzavření smlouvy o převodu nemovitosti (splacení emisního kurzu nově upsaných akcií) počíná běžet prvním dnem následujícím po uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a činí 15 (slovy: Patn áct) dnů; 13) tom, že nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; 14) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanovuje, neboť akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti; 15) číslo účtu společnosti ke splacení se nestanovuje, neboť emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem.
od 30. 11. 1998 do 28. 1. 2008
- Jediný akcionář rozhodnutím ze dne 19. listopadu 1998 schválil zvýšení základního jmění takto:
od 30. 11. 1998 do 28. 1. 2008
- l) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých) s tím, že zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění dle § 203 obchodního zákoníku je přípustné, neboť zakladatel a jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií.
od 30. 11. 1998 do 28. 1. 2008
- 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 70 (sedmdesát) kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedenstotisíc korun českých), které budou v listinné podobě.
od 30. 11. 1998 do 28. 1. 2008
- 3) Nové akcie upíše peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých) jediný akcionář v souladu s § 204a obchodního zákoníku s využitím přednostního práva k upisování v rozsahu jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti takto: společnost Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Seifertova 9, IČO 17 04 88 69, upíše sedmdesát kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), které budou v listinné podobě, a to peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 30. 11. 1998 do 28. 1. 2008
- 4) Úpis akcií s využitím přednostního práva bude proveden v sídle společnosti GRAND Pardubice a.s. na adrese Pardubice, Tř. 17 listopadu 342, PSČ 530 02. Lhůta pro úpis akcií činí 5 (pět) měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové bude zapsáno toto usnesení o zvýšení základního jmění.
od 30. 11. 1998 do 28. 1. 2008
- 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedá o vklad peněžitý emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisovatele a jeho podpis.
od 30. 11. 1998 do 28. 1. 2008
- 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že emisní kurs sedmdesáti kusů akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), které budou v listinné podobě činí 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých) nejpozději do pěti měsíců ode dne, kdy v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové bude zapsáno toto usnesení o zvýšení základního jmění, a to složením peněžní hotovosti odpovídající emisnímu kurzu na účet č. 63xxxx vedený u UNION banky a.s., pobočky Praha 3.
od 23. 9. 1998 do 30. 11. 1998
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14. července 1998.
od 23. 9. 1998 do 30. 11. 1998
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 8.000.000,- Kč (slovy: osmmiliónůkorunčeských) na konečnou výši základního jmění 34.000.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimiliónůkorunčeských), přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští.
od 23. 9. 1998 do 30. 11. 1998
- Bude upsáno 80 ks (slovy: osmdesát kusů) akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 23. 9. 1998 do 30. 11. 1998
- Akcie budou upsány jediným zakladatelem a akcionářem v celkové výši 8.000.000,- Kč (slovy: osmmiliónůkorunčeských), tedy 80 ks (slovy: osmdesát kusů) akcií v sídle akciové společnosti do jednoho měsíce, počítáno od prvního dne následujícího po dni zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 23. 9. 1998 do 30. 11. 1998
- Akcie budou splaceny peněžitým vkladem zakladatele a akcionáře do pěti měsíců, počítáno od prvního dne následujícího po dni zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to složením uvedené částky na účet vedený u UNION banky a.s., pobočka Praha 3, číslo 63xxxx.
Kapitál
od 28. 1. 2008 do 25. 2. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 2005 do 28. 1. 2008
Základní kapitál 62 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 1999 do 7. 12. 2005
Základní kapitál 41 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 1998 do 8. 2. 1999
Základní kapitál 34 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 5. 1998 do 9. 11. 1998
Základní kapitál 26 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 1. 2008 do 25. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 22. 8. 2007 do 28. 1. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 7. 12. 2005 do 22. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 21.
od 8. 2. 1999 do 22. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 410.
od 9. 11. 1998 do 8. 2. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 340.
od 26. 5. 1998 do 9. 11. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 260.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Ing. Michal Malý - Předseda představenstva
Praha 3, U Kněžské louky 14, PSČ 130 00
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Ondřej Heřman - Místopředseda představenstva
Pardubice, Jungmannova 1825, PSČ 530 02
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Martin Pokorný - Člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Borovanského 2220, PSČ 155 00
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Způsob jednání za společnost: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jehož jednotliví členové mohou v celém rozsahu jednat vůči třetím osobám, před soudy a před jinými právními orgány jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
Likvidace
od 1. 1. 2009 do 25. 2. 2011
Martin Pokorný
Praha 5, Borovanského 2220/11, PSČ 155 00
od 1. 1. 2009 do 25. 2. 2011
- Likvidátor jedná jménem společnosti samostatně ve všech úkonech směřujících k likvidaci. Likvidátor se jménem společnosti podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dovětkem likvidátor.
Dozorčí rada
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Jaroslav Landsman - Člen dozorčí rady
Pardubice, Sladkovského 2053, PSČ 530 02
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Zdeněk Joudal - Člen dozorčí rady
Pardubice, U Kostelíčka 108, PSČ 530 03
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Pavel Cita - Člen dozorčí rady
Praha - východ, Dřevčice, 91, PSČ 250 01
Akcionáři
od 26. 5. 1998 do 25. 2. 2011
Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.,, IČO: 17048869
Praha 3, Seifertova 9
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 9 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+29
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+21
+
-
3.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+2
+
-
4.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

-52
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-119
+
-

Články na Heroine.cz

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services