Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

NAHOŘANSKÁ a.s.
IČO: 25289845

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu12. 5. 1998
Obchodní firma
od 12. 5. 1998

NAHOŘANSKÁ a.s.

Sídlo
od 12. 5. 1998 do 28. 7. 2014
Nahořany nad Metují 112, PSČ 549 07
IČO
od 12. 5. 1998

25289845

DIČ

CZ25289845

Identifikátor datové schránky:ngwvaef
Právní forma
od 12. 5. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1803 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 20. 6. 2013
- Zámečnictví, nástrojářství
od 20. 6. 2013
- Opravy silničních vozidel
od 20. 6. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 6. 2013
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 20. 6. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 24. 8. 1999
- Hostinská činnost
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Výroba a opravy zemědělských strojů (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Těžká mechanizace
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Výroba technologických celků (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Ubytovací služby
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Zámečnictví
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Silniční motorová doprava nákladní
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 12. 5. 1998
- Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 16. 3. 2018
- Valná hromada společnosti přijala dne 9. 3. 2018 usnesení o přechodu ostatních akcií na hlavního akcionáře společnosti tohoto znění: Valná hromada schvaluje přechod všech akcií společnosti NAHOŘANSKÁ a.s., které dosud nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti, jímž je společnost AGRO CS a.s. (sídlem č.p. 265, 55203 Říkov, IČ 64829413), na tohoto hlavního akcionáře. Jedná se o 444 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, 88 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen ovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. Výše protiplnění, které bude poskytnuto dosavadním vlastníkům akcií, bude činit 1.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází právo k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti. Dosavadní vlastníci akcií jsou povinni tyto akcie př edat společnosti do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům akcií jejich předáním společnosti. Pověřená osoba, tj. Komerční banka, a.s., poskytne protiplnění op rávněným osobám bez zbytečného odkladu poté, co budou akcie předány společnosti.
od 28. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.940.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set čtyřicet tisíc korun českých, na celkovou částku 79.253.000,-- Kč, slovy: sedmdesát devět miliónů dvě stě padesát tři tisíc korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě v celkovém počtu 1.130 kusů, slovy: jed en tisíc sto třicet, kusů, z toho 1.100, slovy: jeden tisíc korun českých, 24, slovy: dvacet čtyři, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 6, slovy: šest, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- 2. K upsání akcií může být použit pouze a výlučně nepeněžitý vklad tvořený věcí movitou, a to zemědělským strojem obilním kombajnem CLAAS DOMINÁTOR 208 MEGA - Auto - Control včetně příslušenství, jež je popsáno v níže uvedeném posudku znalce. Předmět nepe něžitého vkladu byl oceněn posudkem soudem jmenovaného znalce Ing. Zdeňka Hrušky ze dne 23.5.2002, číslo posudku 1015/2002, částkou 1.940.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set čtyřicet tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad připadají veškeré akc ie určené k upisování v souvislosti se zvýšením základního kapitálu na základě tohoto usnesení, tj. kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 1.130, slovy jeden tisíc sto třicet, kusů z toho 1.100, slovy: jeden tisíc sto, kusů ve j menovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 24, slovy: dvacet čtyři, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 6, slovy šest, kusů akcií ve jmenovíté hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc kor un českých.
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- Předmět nepeněžitého vkladu je ve vlastnictví RYVOZ spol. s r.o. se sídlem Rychnovek, IČ 48 15 13 35. Tomuto subjektu jako zájemci budou nabídnuty k upsání veškeré akcie uvedené v bodu 1. tohoto usnesení určené k upisování v souvislosti se zvýšením základ ního kapitálu na základě tohoto usnesení.
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- Valná hromada dále schvaluje: a) Místo upisování: Sídlo akciové společnosti NAHOŘANSKÁ a.s., Nahořany nad Metují 112, PSČ 549 07 b) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí jeden měsíc a počíná běžet desátým kalendářním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Hradci králové o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spol ečnost oznámí zájemci uvedenému v bodu 3. písemně doporučeným dopisem poté, co rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové uvedené v přechozí větě nabude právní moci, den od kterého počně běžet lhůta pro upisování. c) Emisní kurz:Emisní kurz činí 1,00, slovy: jedna celá, tj., jmenovitá hodnota akcie je splacena jí rovnou hodnotou nepeněžitého vkladu. d) Místo a lhůta pro splácení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad musí být předán současně s upsáním akcií v místě určeném pro jejich upisování.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. 3. 1999 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění ve výši 1.015.000,- Kč se zvyšuje o částku 73.278.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo. Zvýšení základního jmění bude pr ovedeno vydáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov společnosti, a to nejméně 73.278 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Upisování nových akcií je nepeněžitými vklady. I. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkovýchpodílů dle zák. č. 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami, členy i nečleny Zemědělského družstva Nahořany, IČO: 00 12 65 86 se sídl em v Nahořanech vůči majetku Zemědělského družstva Nahořany, se sídlem v Nahořanech. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady určených zájemců byly oceněny a specifikovány znaleckými posudky soudních znalců Ing. Zdeňka Maňáka č. 1612-47/99 ze dne 15. 3. 1999 a Ing. Pavla Josefíka, č. 105-18/99 ze dne 09. 03. 1999 a jediný akcionář ak ciové společnosti NAHOŘANSKÁ a.s. schvaluje toto ocenění pohledávek určených zájemců. II. Dalším předem určeným upisovatelem bude v souladu s usnesením členské schůze zemědělské družstvo Nahořany, se sídlem v Nahořanech, IČO: 00 12 65 86, které do základního jmění upíšenepeněžitý vklad v hodnotě 24.278.000,- Kč. Upíše tedy 24.278 kusů kmen ových akcií na jméno, v listinné podobě, převoditelných dle stanov a obchodního zákoníku ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu bude hmotný majetek, a to: - ostatní stavební objekt na stavební parcele č. 351 v k.ú. Nahořany nad Metují - zemědělská hospodářská budova na stavebních parcelách č. 578/1, 578/2 a 578/3 v k.ú. Krčín - ostatní stavební objekt na stavebních parcelách č. 311/3,311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9 v k.ú. Nahořany nad Metují
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalců: - Jaroslava Semeráka - znalecký posudek č. 1/871/99 a č. 3/873/99, - Miroslava Sychrovského - znalecký posudek č. 1670/2-99 a č. 1671/3 99, - ing. Vladimíra Kodytka - znalecký posudek č. 834/1/99 - ing. Eduarda Klimeše - znalecký posudek č. 1888-155/98 - Ladislava Marhy - znalecký posudek č. 1/11/99 - ing. Josefa Prouzy - znalecký posudek č. 260/1305/98
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Jediný akcionář schvaluje ocenění tohoto nepeněžitého vkladu a rozhodnutím je nepeněžitý vklad shora specifikovaný vkládán do akciové společnosti ve výši 24.278.000,- Kč, tj. ve výši vkladu odpovídající nejnižší znalci stanovené tržní ceně vkládaných nemo vitostí.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Emisní kurs je ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Nahořany a nemovitostí a technologií, které jako vklad určila členská schůze)
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Upisování bude trvat 5 dnů a lhůta začne běžet od prvého pondělí následující po právní moci usnesení. Místem pro upisování se stanoví sídlo společnosti Nahořany 112.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitá hodnota, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotou nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení up saných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele (v případě upisovatele právnické osoby obchodní jméno, sídlo a IČO), jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který m usí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů.
Kapitál
od 13. 12. 2002
Základní kapitál 79 253 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Základní kapitál 77 313 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
Základní kapitál 1 015 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 683 v listinné podobě.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 197 v listinné podobě.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 26 v listinné podobě.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 74 v listinné podobě.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 723 v listinné podobě.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 053 v listinné podobě.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 60 v listinné podobě.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 60 v listinné podobě.
od 13. 12. 2002 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 813.
od 13. 12. 2002 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 264.
od 13. 12. 2002 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 528.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 713.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 240.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 522.
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 015.
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 7. 8. 2019
Ing. JAN RATHOUSKÝ - statutární ředitel
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 14. 6. 2019
od 28. 7. 2014 do 7. 8. 2019
Ing. JAN RATHOUSKÝ - Statutární ředitel
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 16. 6. 2014 - 14. 6. 2019
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
JAROSLAV ZÍTKO - předseda představenstva
Bohuslavice, , PSČ 549 06
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
JAN RATHOUSKÝ - místopředseda představenstva
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
JAN HARANT - člen představenstva
Česká Skalice, Husovo náměstí, PSČ 552 03
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
TOMÁŠ KLAUS - člen představenstva
Lejšovka, , PSČ 503 03
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
OTAKAR TRUNĚČEK - člen představenstva
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 13. 12. 2010 do 20. 6. 2013
Ing. Jan Rathouský - předseda představenstva
Semechnice, , PSČ 518 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 29. 6. 2010 - 3. 6. 2013
od 13. 12. 2010 do 20. 6. 2013
Zdeněk Slavík - člen představenstva
Nové Město nad Metují, Budínská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Otakar Truněček - místopředseda představenstva
Provodov - Šonov, 113, PSČ 549 08
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 29. 8. 2008 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Václav Bohdaský - člen představenstva
Nahořany - Městec, 8, PSČ 551 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Eva Bartáková - člen představenstva
Nahořany, 92, PSČ 549 07
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
od 1. 10. 2005 do 13. 12. 2010
Ing. Jan Rathouský - Předseda představenstva
Semechnice, 71
den vzniku členství: 11. 6. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 14. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 1. 10. 2005 do 13. 12. 2010
Zdeněk Slavík - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Budínská 54
den vzniku členství: 11. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Václav Bohdaský - Místopředseda představenstva
Městec, 8, PSČ 552 24
den vzniku členství: 31. 5. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2003 - 29. 8. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Ing. Jiří Šorf - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Pavel Houser - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Na Strážnici 221
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
od 9. 8. 2002 do 12. 12. 2003
Ing. Rudolf Förster - Člen představenstva
Starý Ples 79, 551 02 Jaroměř
den vzniku členství: 12. 5. 1998 - 31. 5. 2003
od 9. 8. 2002 do 1. 10. 2005
Ing. Jan Rathouský - Předseda představenstva
Semechnice, 71
den vzniku členství: 25. 11. 2000 - 11. 6. 2005
den vzniku funkce: 28. 3. 2002 - 11. 6. 2005
od 4. 1. 2001 do 9. 8. 2002
Ing. Jan Rathouský - Člen představenstva
Semechnice, 71
od 4. 1. 2001 do 1. 10. 2005
Zdeněk Slavík - Člen představenstva
Nové Město n. M., Budínská 54
od 12. 5. 1998 do 9. 8. 2002
Ing. Rudolf Förster - Předseda představenstva
Starý Ples 79, 551 02 Jaroměř
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Ing. Jiří Rousek - Místopředseda představenstva
Husitská 33, 549 01 Nové Město nad Metují
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Pavel Houser - Člen představenstva
Na strážnici 221, 549 01 Nové Město nad Metují
od 28. 7. 2014
Statutární ředitel jedná za společnost samostatně.
od 12. 5. 1998 do 28. 7. 2014
Za společnost a představenstvo jedná: - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně místopředseda představenstva, nebo - současně vždy dva členové představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Správní rada
od 7. 8. 2019
Ing. JAROSLAV ZÍTKO - předseda správní rady
Bohuslavice, , PSČ 549 06
den vzniku členství: 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 14. 6. 2019
od 7. 8. 2019
Ing. JAN HARANT - člen správní rady
Česká Skalice, Husovo náměstí, PSČ 552 03
den vzniku členství: 14. 6. 2019
od 7. 8. 2019
Ing. JAN RATHOUSKÝ - člen správní rady
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 14. 6. 2019
od 7. 8. 2019 do 25. 6. 2020
Ing. LIBOR ZÍTKO - člen správní rady
Žernov, , PSČ 552 03
den vzniku členství: 14. 6. 2019 - 15. 5. 2020
od 25. 4. 2019 do 7. 8. 2019
Ing. LIBOR ZÍTKO - člen správní rady
Žernov, , PSČ 552 03
den vzniku členství: 9. 3. 2018 - 14. 6. 2019
od 16. 3. 2018 do 25. 4. 2019
Ing. LIBOR ZÍTKO - člen správní rady
Česká Skalice, Družstevní, PSČ 552 03
den vzniku členství: 9. 3. 2018
od 17. 8. 2016 do 16. 3. 2018
Ing. ZDENĚK KRATOCHVÍL - člen správní rady
Česká Skalice, Zelená, PSČ 552 03
den vzniku členství: 22. 6. 2016 - 9. 3. 2018
od 19. 8. 2015 do 7. 8. 2019
Ing. JAN RATHOUSKÝ - Člen správní rady
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 15. 6. 2015 - 14. 6. 2019
od 28. 7. 2014 do 19. 8. 2015
OTAKAR TRUNĚČEK - člen správní rady
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 15. 6. 2015
od 28. 7. 2014 do 19. 8. 2015
-
od 28. 7. 2014 do 17. 8. 2016
Ing. TOMÁŠ KLAUS - člen správní rady
Lejšovka, , PSČ 503 03
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 25. 3. 2016
od 28. 7. 2014 do 7. 8. 2019
Ing. JAROSLAV ZÍTKO - předseda správní rady
Bohuslavice, , PSČ 549 06
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 14. 6. 2019
den vzniku funkce: 16. 6. 2014 - 14. 6. 2019
od 28. 7. 2014 do 7. 8. 2019
Ing. JAN HARANT - člen správní rady
Česká Skalice, Husovo náměstí, PSČ 552 03
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 14. 6. 2019
Prokura
od 2. 8. 1999 do 9. 3. 2004
Ing. Jiří Šulc
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311
od 2. 8. 1999 do 9. 3. 2004
- Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí dodatek prokurista a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
DANIEL MACEK - předseda dozorčí rady
Velká Jesenice, , PSČ 552 24
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
MARIE ROHLENOVÁ - člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují - Krčín, Husitská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
PAVEL ŠKODA - člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Malecí, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 16. 6. 2014
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Pavel Škoda - předseda dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311, PSČ 549 01
den vzniku členství: 23. 5. 2008 - 31. 5. 2013
den vzniku funkce: 25. 7. 2008 - 31. 5. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Stanislava Tupcová - místopředseda dozorčí rady
Nahořany, 108, PSČ 549 07
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 25. 7. 2008 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Vratislav Krištof - člen dozorčí rady
Bohuslavice, 66, PSČ 549 06
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Ing. Rudolf Förster - Předseda dozorčí rady
Jaroměř - Starý Ples, 79
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2003 - 27. 6. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Jitka Valešová - Místopředsedkyně dozorčí rady
Velká Jesenice, 85
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2003 - 27. 6. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Pavel Škoda - Člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 23. 5. 2008
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Ing. Jiří Šorf - Předseda dozorčí rady
Nahořanská 311, 549 01 Nové Město nad Metují
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Jitka Valešová - Místopředsedkyně dozorčí rady
Velká Jesenice 85, PSČ 552 24
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Václav Bohdaský - Člen dozorčí rady
Městec 8, PSČ 552 24
Akcionáři
od 7. 8. 2019
AGRO CS a.s., IČO: 64829413
Říkov, , PSČ 552 03
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
Zemědělské družstvo Nahořany, IČO: 00126586
Nahořany,
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 818,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+282
+
-
2.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+105
+
-
3.Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+14
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-27
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-168
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services