NAHOŘANSKÁ a.s.
IČO: 25289845

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu12. 5. 1998
Obchodní firma
od 12. 5. 1998

NAHOŘANSKÁ a.s.

Sídlo
od 12. 5. 1998 do 28. 7. 2014
Nahořany nad Metují 112, PSČ 549 07
IČO
od 12. 5. 1998

25289845

DIČ

CZ25289845

Identifikátor datové schránky:ngwvaef
Právní forma
od 12. 5. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1803 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 20. 6. 2013
- Zámečnictví, nástrojářství
od 20. 6. 2013
- Opravy silničních vozidel
od 20. 6. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 6. 2013
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 20. 6. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 24. 8. 1999
- Hostinská činnost
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Výroba a opravy zemědělských strojů (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Těžká mechanizace
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Výroba technologických celků (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Ubytovací služby
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Zámečnictví
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Silniční motorová doprava nákladní
od 24. 8. 1999 do 20. 6. 2013
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 12. 5. 1998
- Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 28. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 7. 2014 do 19. 8. 2015
- Počet členů správní rady: 4
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.940.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set čtyřicet tisíc korun českých, na celkovou částku 79.253.000,-- Kč, slovy: sedmdesát devět miliónů dvě stě padesát tři tisíc korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě v celkovém počtu 1.130 kusů, slovy: jeden tisíc sto třicet, kusů, z toho 1.100, slovy: jeden tisíc korun českých, 24, slovy: dvacet čtyři, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 6, slovy: šest, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- 2. K upsání akcií může být použit pouze a výlučně nepeněžitý vklad tvořený věcí movitou, a to zemědělským strojem obilním kombajnem CLAAS DOMINÁTOR 208 MEGA - Auto - Control včetně příslušenství, jež je popsáno v níže uvedeném posudku znalce. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn posudkem soudem jmenovaného znalce Ing. Zdeňka Hrušky ze dne 23.5.2002, číslo posudku 1015/2002, částkou 1.940.000,- Kč, slovy: jeden milión devět set čtyřicet tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad připadají veškeré akcie určené k upisování v souvislosti se zvýšením základního kapitálu na základě tohoto usnesení, tj. kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě v celkovém počtu 1.130, slovy jeden tisíc sto třicet, kusů z toho 1.100, slovy: jeden tisíc sto, kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, 24, slovy: dvacet čtyři, kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 6, slovy šest, kusů akcií ve jmenovíté hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- Předmět nepeněžitého vkladu je ve vlastnictví RYVOZ spol. s r.o. se sídlem Rychnovek, IČ 48 15 13 35. Tomuto subjektu jako zájemci budou nabídnuty k upsání veškeré akcie uvedené v bodu 1. tohoto usnesení určené k upisování v souvislosti se zvýšením základního kapitálu na základě tohoto usnesení.
od 17. 10. 2002 do 13. 12. 2002
- Valná hromada dále schvaluje: a) Místo upisování: Sídlo akciové společnosti NAHOŘANSKÁ a.s., Nahořany nad Metují 112, PSČ 549 07 b) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí jeden měsíc a počíná běžet desátým kalendářním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Hradci králové o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost oznámí zájemci uvedenému v bodu 3. písemně doporučeným dopisem poté, co rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové uvedené v přechozí větě nabude právní moci, den od kterého počně běžet lhůta pro upisování. c) Emisní kurz: Emisní kurz činí 1,00, slovy: jedna celá, tj., jmenovitá hodnota akcie je splacena jí rovnou hodnotou nepeněžitého vkladu. d) Místo a lhůta pro splácení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad musí být předán současně s upsáním akcií v místě určeném pro jejich upisování.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. 3. 1999 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění ve výši 1.015.000,- Kč se zvyšuje o částku 73.278.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo. Zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov společnosti, a to nejméně 73.278 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Upisování nových akcií je nepeněžitými vklady. I. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zák. č. 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami, členy i nečleny Zemědělského družstva Nahořany, IČO: 00 12 65 86 se sídlem v Nahořanech vůči majetku Zemědělského družstva Nahořany, se sídlem v Nahořanech. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady určených zájemců byly oceněny a specifikovány znaleckými posudky soudních znalců Ing. Zdeňka Maňáka č. 1612-47/99 ze dne 15. 3. 1999 a Ing. Pavla Josefíka, č. 105-18/99 ze dne 09. 03. 1999 a jediný akcionář akciové společnosti NAHOŘANSKÁ a.s. schvaluje toto ocenění pohledávek určených zájemců. II. Dalším předem určeným upisovatelem bude v souladu s usnesením členské schůze zemědělské družstvo Nahořany, se sídlem v Naho- řanech, IČO: 00 12 65 86, které do základního jmění upíše nepeněžitý vklad v hodnotě 24.278.000,- Kč. Upíše tedy 24.278 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, převoditelných dle stanov a obchodního zákoníku ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu bude hmotný majetek, a to : - ostatní stavební objekt na stavební parcele č. 351 v k.ú. Nahořany nad Metují - zemědělská hospodářská budova na stavebních parcelách č. 578/1, 578/2 a 578/3 v k.ú. Krčín - ostatní stavební objekt na stavebních parcelách č. 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9 v k.ú. Nahořany nad Metují
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalců: - Jaroslava Semeráka - znalecký posudek č. 1/871/99 a č. 3/873/99, - Miroslava Sychrovského - znalecký posudek č. 1670/2-99 a č. 1671/3 99, - ing. Vladimíra Kodytka - znalecký posudek č. 834/1/99 - ing. Eduarda Klimeše - znalecký posudek č. 1888-155/98 - Ladislava Marhy - znalecký posudek č. 1/11/99 - ing. Josefa Prouzy - znalecký posudek č. 260/1305/98
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Jediný akcionář schvaluje ocenění tohoto nepeněžitého vkladu a rozhodnutím je nepeněžitý vklad shora specifikovaný vkládán do akciové společnosti ve výši 24.278.000,- Kč, tj. ve výši vkladu odpovídající nejnižší znalci stanovené tržní ceně vkládaných nemovitostí.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Emisní kurs je ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Nahořany a nemovitostí a technologií, které jako vklad určila členská schůze)
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- Upisování bude trvat 5 dnů a lhůta začne běžet od prvého pondělí následující po právní moci usnesení. Místem pro upisování se stanoví sídlo společnosti Nahořany 112.
od 23. 4. 1999 do 24. 8. 1999
- K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitá hodnota, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotou nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele (v případě upisovatele právnické osoby obchodní jméno, sídlo a IČO), jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů.
Kapitál
od 13. 12. 2002
Základní kapitál 79 253 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Základní kapitál 77 313 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
Základní kapitál 1 015 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 683.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 197.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 26.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 74.
od 28. 7. 2014
Převoditelnost akcií je omezena ustanovením článku VII. bod 3. stanov.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 723.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 053.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 60.
od 13. 12. 2002 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 813.
od 13. 12. 2002 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 264.
od 13. 12. 2002 do 20. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 528.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 713.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 240.
od 24. 8. 1999 do 13. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 522.
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 015.
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
Statutární orgán
od 28. 7. 2014
Ing. JAN RATHOUSKÝ - Statutární ředitel
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
JAROSLAV ZÍTKO - předseda představenstva
Bohuslavice, , PSČ 549 06
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
JAN RATHOUSKÝ - místopředseda představenstva
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
JAN HARANT - člen představenstva
Česká Skalice, Husovo náměstí, PSČ 552 03
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
TOMÁŠ KLAUS - člen představenstva
Lejšovka, , PSČ 503 03
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
OTAKAR TRUNĚČEK - člen představenstva
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 13. 12. 2010 do 20. 6. 2013
Ing. Jan Rathouský - předseda představenstva
Semechnice, , PSČ 518 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 29. 6. 2010 - 3. 6. 2013
od 13. 12. 2010 do 20. 6. 2013
Zdeněk Slavík - člen představenstva
Nové Město nad Metují, Budínská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Otakar Truněček - místopředseda představenstva
Provodov - Šonov, 113, PSČ 549 08
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 29. 8. 2008 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Václav Bohdaský - člen představenstva
Nahořany - Městec, 8, PSČ 551 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Eva Bartáková - člen představenstva
Nahořany, 92, PSČ 549 07
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
od 1. 10. 2005 do 13. 12. 2010
Ing. Jan Rathouský - Předseda představenstva
Semechnice, 71
den vzniku členství: 11. 6. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 14. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 1. 10. 2005 do 13. 12. 2010
Zdeněk Slavík - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Budínská 54
den vzniku členství: 11. 6. 2005 - 29. 6. 2010
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Václav Bohdaský - Místopředseda představenstva
Městec, 8, PSČ 552 24
den vzniku členství: 31. 5. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2003 - 29. 8. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Ing. Jiří Šorf - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Pavel Houser - Člen představenstva
Nové Město nad Metují, Na Strážnici 221
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
od 9. 8. 2002 do 12. 12. 2003
Ing. Rudolf Förster - Člen představenstva
Starý Ples 79, 551 02 Jaroměř
den vzniku členství: 12. 5. 1998 - 31. 5. 2003
od 9. 8. 2002 do 1. 10. 2005
Ing. Jan Rathouský - Předseda představenstva
Semechnice, 71
den vzniku členství: 25. 11. 2000 - 11. 6. 2005
den vzniku funkce: 28. 3. 2002 - 11. 6. 2005
od 4. 1. 2001 do 9. 8. 2002
Ing. Jan Rathouský - Člen představenstva
Semechnice, 71
od 4. 1. 2001 do 1. 10. 2005
Zdeněk Slavík - Člen představenstva
Nové Město n. M., Budínská 54
od 12. 5. 1998 do 9. 8. 2002
Ing. Rudolf Förster - Předseda představenstva
Starý Ples 79, 551 02 Jaroměř
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Ing. Jiří Rousek - Místopředseda představenstva
Husitská 33, 549 01 Nové Město nad Metují
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Pavel Houser - Člen představenstva
Na strážnici 221, 549 01 Nové Město nad Metují
od 28. 7. 2014
Statutární ředitel jedná za společnost samostatně.
od 12. 5. 1998 do 28. 7. 2014
Za společnost a představenstvo jedná: - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně místopředseda představenstva, nebo - současně vždy dva členové představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Správní rada
od 17. 8. 2016
Ing. ZDENĚK KRATOCHVÍL - člen správní rady
Česká Skalice, Zelená, PSČ 552 03
den vzniku členství: 22. 6. 2016
od 19. 8. 2015
Ing. JAN RATHOUSKÝ - Člen správní rady
Trnov - Záhornice, , PSČ 517 32
den vzniku členství: 15. 6. 2015
od 28. 7. 2014
Ing. JAROSLAV ZÍTKO - předseda správní rady
Bohuslavice, , PSČ 549 06
den vzniku členství: 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2014
od 28. 7. 2014
Ing. JAN HARANT - člen správní rady
Česká Skalice, Husovo náměstí, PSČ 552 03
den vzniku členství: 16. 6. 2014
od 28. 7. 2014 do 19. 8. 2015
OTAKAR TRUNĚČEK - člen správní rady
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 15. 6. 2015
od 28. 7. 2014 do 19. 8. 2015
-
od 28. 7. 2014 do 17. 8. 2016
Ing. TOMÁŠ KLAUS - člen správní rady
Lejšovka, , PSČ 503 03
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 25. 3. 2016
Prokura
od 2. 8. 1999 do 9. 3. 2004
Ing. Jiří Šulc
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311
od 2. 8. 1999 do 9. 3. 2004
- Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí dodatek prokurista a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
DANIEL MACEK - předseda dozorčí rady
Velká Jesenice, , PSČ 552 24
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
den vzniku funkce: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
MARIE ROHLENOVÁ - člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují - Krčín, Husitská, PSČ 549 01
den vzniku členství: 3. 6. 2013 - 16. 6. 2014
od 20. 6. 2013 do 28. 7. 2014
PAVEL ŠKODA - člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Malecí, PSČ 549 01
den vzniku členství: 31. 5. 2013 - 16. 6. 2014
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Pavel Škoda - předseda dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311, PSČ 549 01
den vzniku členství: 23. 5. 2008 - 31. 5. 2013
den vzniku funkce: 25. 7. 2008 - 31. 5. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Stanislava Tupcová - místopředseda dozorčí rady
Nahořany, 108, PSČ 549 07
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
den vzniku funkce: 25. 7. 2008 - 3. 6. 2013
od 21. 11. 2008 do 20. 6. 2013
Vratislav Krištof - člen dozorčí rady
Bohuslavice, 66, PSČ 549 06
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 3. 6. 2013
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Ing. Rudolf Förster - Předseda dozorčí rady
Jaroměř - Starý Ples, 79
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2003 - 27. 6. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Jitka Valešová - Místopředsedkyně dozorčí rady
Velká Jesenice, 85
den vzniku členství: 31. 5. 2003 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 13. 6. 2003 - 27. 6. 2008
od 12. 12. 2003 do 21. 11. 2008
Pavel Škoda - Člen dozorčí rady
Nové Město nad Metují, Nahořanská 311
den vzniku členství: 22. 5. 2003 - 23. 5. 2008
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Ing. Jiří Šorf - Předseda dozorčí rady
Nahořanská 311, 549 01 Nové Město nad Metují
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Jitka Valešová - Místopředsedkyně dozorčí rady
Velká Jesenice 85, PSČ 552 24
od 12. 5. 1998 do 12. 12. 2003
Václav Bohdaský - Člen dozorčí rady
Městec 8, PSČ 552 24
Akcionáři
od 12. 5. 1998 do 24. 8. 1999
Zemědělské družstvo Nahořany, IČO: 00126586
Nahořany,
Hodnocení firmy
+3
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

16. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 25 komentářů

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

Dokážeme přetavit aktuální úspěchy našeho hospodářství v dlouhodobý růst životní úrovně? A jak ještě víc dupnout na plyn a dohnat vyspělejší evropské státy?

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

16. 3. 2018 | FINMARKET | Radim Zelený

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

Totální hypotéka je produkt portálu Hypotecnikalkulacka.cz. S tímto předhypotečním úvěrem můžete získat neomezenou částku a mít v kapse peníze už před nalezením té pravé nemovitosti. Líp tak můžete čelit prodejci nebo realitnímu makléři, který vám nutí zcela zaručeně nejvýhodnější hypotéku od banky, se kterou spolupracuje, nebo svého známého poradce.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+111
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+86
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-30
+
-
4.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-54
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-246
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 636,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: paragraf
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > paragraf

Otázka: dobry den chtela jsem se zeptat zda plati paragraf i soboty a nedele nebo jen pracovni dny dekuji za odpovedVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.