A G R O ŽLUNICE, a.s., IČO: 25294121 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s. Údaje byly staženy 6. 4. 2013 z datové služby justice.cz dle IČO 25294121. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25294121 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 10. 1998
Obchodní firma
od 6. 10. 1998

A G R O   ŽLUNICE, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 6. 10. 1998

25294121

Identifikátor datové schránky:p9nvwxc
Právní forma
od 6. 10. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1851 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 15. 9. 2006
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 15. 9. 2006
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 2. 12. 1999
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 6. 10. 1998
- Zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 6. 10. 1998
- Silniční motorová doprava nákladní
od 6. 10. 1998
- Výroba a opravy zemědělských strojů
od 6. 10. 1998
- Opravy motorových vozidel
od 6. 10. 1998
- Zámečnictví
od 6. 10. 1998
- Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 6. 10. 1998
- Provádění zemních prací strojními mechanismy
od 6. 10. 1998
- Vedení účetnictví
od 6. 10. 1998 do 25. 1. 2002
- Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
od 6. 10. 1998 do 25. 1. 2002
- Poradenství v zemědělství
od 6. 10. 1998 do 25. 1. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 10. 1998 do 15. 9. 2006
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Ostatní skutečnosti
od 3. 5. 2000 do 19. 5. 2000
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 4.dubna 2000 přijal mezi jiným i toto   r o z h o d n u t í   o zvýšení základního jmění společnosti.
od 3. 5. 2000 do 19. 5. 2000
- I. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 15.060.000,- Kč, slovy: patnáct milionů šedesát tisíc korun českých.   Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.   II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:   300 ( tři sta ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých,   1.300 ( tisíc tři sta ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých,   2.560 ( dva tisíce pět set šedesát ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.   Podoba upisovaných akcií: listinné akcie.   Forma akcií: akcie na jméno.
od 3. 5. 2000 do 19. 5. 2000
- III. Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněn upsat stávající jediný akcionář společnosti, tedy Zemědělské obchodní družstvo se sídlem Žlunice, PSČ 507 34, IČO 47 46 85 05, a to výhradně nepeněžitým vkladem:   Předmět nepeněžitého vkladu:   A. - zemědělská hospodářská budova / seník / na st.p.č. 146 v kat. území Slavohostice, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Jičíně na LV č.532 pro obec a kat. území Slavohostice   v ceně 4.881.760,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set osmdesát jedna tisíc sedm set šedesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Jaroslava Odvárky ze dne 15.února 2000, pod poř. číslem 285 - 5/2000, resp. v ceně 4.834.420,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka ze dne 7.února 2000, pod poř. číslem 2303/23/2000.   B. Soubor samostatných movitých věcí v ceně 10.227.100,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě dvacet sedm tisíc sto korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing. Stanislava Leinvebera ze dne 14.března 2000, pod poř. čísly 2500 - 060/2000, resp. v ceně 11.812.300,- Kč, slovy: jedenáct milionů osm set dvanáct tisíc tři sta korun českých, jak byla stanovena posudky znalce Františka Huška, ze dne 17.února 2000, pod poř. čísly 001/2000 - 066/2000 a 064/2000a.   VI. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s. t.j. Žlunice čp. 50, okres Jičín, PSČ 507 34, kancelář místopředsedy představenstva společnosti.   Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém nabylo právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcioníře do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování.   Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.   V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.   Hodnota nepeněžitého vkladu spočívajícího v zemědělské hospodářské budově / seníku / na st.p.č. 146 v kat. území Slavohostice schvaluje se v souladu s výše uvedeným znaleckýn posudkem znalce Ladislava Němečka částkou 4.834.420,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun českých.   Na tento vklad budou vydány akcie v rozsahu:   - 200 ( dvěstě ) akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých,   - 160 ( sto šedesát ) akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých,   - 34 ( třicet čtyři ) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,   neboť na splacení základního jmění započte se tento vklad částkou 4.834.000,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set třicet čtyři tisíc korun českých.   Hodnota nepeněžitého vkladu spočívajícího v souboru samostatných movitých věcí v rozsahu, jak jsou popsány v čl. III, sub. B./ tohoto rozhodnutí schvaluje se v souladu s výše uvedeným znaleckým posudkem znalce ing. Stanislava Leinvebera částkou 10.227.100,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě dvacet sedm tisíc sto korun českých.   Na tento vklad budou vydány akcie v rozsahu:   - 100 ( sto ) akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých,   - 1.140 ( tisíc sto čtyřicet ) akcií o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých,   - 2.526 ( dva tisíce pět set dvacet šest ) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,   neboť na splacení základního jmění započte se tento vklad částkou 10.226.000,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě dvacet šest tisíc korun českých.   VI. Všechny nepeněžité vklady je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15 ( patnácti ) dnů od upsání akcií, a to tak, že nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitostí, ostatní nepeněžité vklady budou splaceny jejich předáním společnosti ( na základě inventarizačních protokolů ).
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 13. dubna 1999 přijal mezi jiným i toto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- I. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 48.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet osm milionů korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- 1.000 (jeden tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých,
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- 4.000 (čtyři tisíce) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých,
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- 8.000 (osm tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Podoba upisovaných akcií: listinné akcie.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Forma akcií: akcie na jméno.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- III. Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněn upsat stávající jediný akcionář společnosti, tedy Zemědělské obchodní družstvo se sídlem Žlunice, IČO 47 46 85 05, a to výhradně nepeněžitým vkladem:
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Předmět nepeněžitého vkladu:
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- A. Nemovitosti: a) v katastrálním území Žlunice (včetně všech součástí a příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 418 pro obec a kat. území Žlunice - ostatní stav. objekt /vstupní objekt + váha/ na st.p.č. 215/2 a na st.p.č. 215/1 - st.p.č. 215/1 - zeměd. hosp. budova /hala-garáže pro nákladní auta/ na st.p. č. 200 - zeměd. hosp. budova /hala ústřední dílny/ na st.p.č. 199 - občanská vybavenost /budova-sklad PHM, výdejní prostor, schodiště a rampa na st.p.č. 195 - zeměd. hosp. budova /mycí rampa/ na st.p.č. 219 - zeměd. hosp. budova /odvodňovací kanál a lapol/ na st.p.č. 220 - zeměd. hosp. budova /hala - Bios/ na st.p.č. 201/1, na st.p.č. 201/2 a na st.p.č. 201/3 - zeměd. hosp. budova /hala - kravín Žlunice/ na st.p.č. 177 - zeměd. hosp. budova /hala - otevřená stáj/ na st.p.č. 179 - zeměd. hosp. budova /hala - truhlárna/ na st.p.č. 189/1 - zeměd. hosp. budova /hala - klempírna/ na st.p.č. 189/2 - zeměd. hosp. budova /údržbářská dílna a sklady/ na st.p.č. 218 - zeměd. hosp. budova /hala - sklad řeziva/ na st.p.č. 204 - zeměd. hosp. budova /hala - přístř. zem. tech./ na st.p. 202 - zeměd. hosp. budova /hala - sušička/ na st.p. 206 - zeměd. hosp. budova /hala - sklad osiv/ na st.p. 207 - zeměd. hosp. budova /hala - sklad krmiv/ na st.p. 208 - zeměd. hosp. budova /včelín/ na st.p.č. 183 - zeměd. hosp. budova /hala - ovoc. stř./ na st.p.č. 188 - poz. parc. č. 12/1 - ostatní plocha /betonová/ - vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná - komunikace - inv. číslo 200 007 - vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná - komunikace - inv. číslo 200 006
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- b) v katastrálním území Sekeřice (včetně všech součástí a příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 144 pro obec a kat. území Sekeřice
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- - zeměd. hosp. budova /hala-výkrm brojlerů/ na st.p.č. 111 - zeměd. hosp. budova /hala Bios I/ na st.p.č. 105 - zeměd. hosp. budova /hala Bios II/ na st.p.č. 119 - zeměd. hosp. budova /hala Bios III/ na st.p.č. 120
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- c) v katastrálním území Kozojedy (včetně všech součástí a příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 531 pro obec a kat. Kozojedy
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- - zeměd. hosp. budova /hala I - porodna prasat, hala II - drůbežárna/ na st.p.č. 128/1 - včetně nedokončené investiční výstavby /stavba porodny prasat rovněž na st.p.č. 128/1/
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- d) v katastrálním území Sběř (včetně všech součástí a příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 18 pro obec a kat. Sběř
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- - zeměd. hosp. budova /hala - teletník/ na st.p.č. 122 - zeměd. usedlost /hala - seník/ na st.p.č. 169/1 a na st.p.č. 169/2 - zeměd. hosp. budova /hala - kravín - 4řadý/ na st.p.č. 123 - zeměd. hosp. budova /hala - ocelokolna/ na st.p.č. 133 - zeměd. hosp. budova /hala - ustájení dojnic - VKK/ na st.p.č. č. 170/1, na st.p.č. 170/2, na st.p.č. 170/3, na st.p.č. 170/4, na st.p.č. 170/5 a na st.p.č. 170/6 - zeměd. hosp. budova /hala - teletník/ na st.p.č. 127 - vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná - komunikace - inv. číslo 200 008 - vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná - komunikace - inv. číslo 200 009 - vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná - jímka - inv. číslo 200 022
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- v ceně 73.491.850,- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony čtyři sta devadesát jedna tisíc osm set padesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Františka Strnada ze dne 20. ledna 1999, pod poř. číslem 930/01, resp. v ceně 76.174.809,65 Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc osm set devět korun českých 65 haléřů, jak byla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka ze dne 15. února 1999, pod poř. číslem 2025/25/99.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- B. Pěstitelské celky v ceně 18.832.740,- Kč, slovy: osmnáct milionů osm set třicet dva tisíc sedm set čtyřicet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Františka Strnada ze dne 20. ledna 1999, pod poř. číslem 930/01, resp. v ceně 19.245.584,10 Kč, slovy: devatenáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých 10 haléřů, jak byla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka ze dne 15. února 1999, pod poř. číslem 2025/25/99.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- C. Samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- - dopravní prostředky: Inventární Název Odhadní Zůstatková číslo cena cena /v Kč/ 600109 Traktor Z 4050 JC 32-61 6.600,- Kč 0,- 600111 Traktor Z 3011 JC 43-57 21.600,- Kč 0,- 600112 Traktor Z 6710 JC 43-64 37.900,- Kč 0,- 600139 Traktor Z 8011 JC 56-05 31.800,- Kč 1.503,- 600141 Traktor Z 8011 JC 59-78 35.900,- Kč 0,- 600142 Traktor Z 8011 JC 33-39 42.700,- Kč 0,- 600143 Traktor Z 8011 JC 36-73 48.100,- Kč 0,- 600144 Traktor Z 8011 JC 48-37 33.500,- Kč 0,- 600146 Traktor ŠŠT180 JC 24-41 145.800,- Kč 4.843,90 600184 Traktor Z 5748 JC 34-49 10.800,- Kč 0,- 600196 Traktor Z 8011 JC 36-29 44.500,- Kč 1.517,30 600197 Traktor Z 8045 JC 34-62 261.300,- Kč 230.546,- 600201 Traktor Z 6748 JC 41-63 11.800,- Kč 0,- 600212 Traktor Z 6911 JC 38-40 40.000,- Kč 0,- 600213 Traktor Z 8011 JC 38-39 45.700,- Kč 1.623,20 600215 Traktor Z 6911 JC 38-92 38.400,- Kč 0,- 600218 Traktor Z 6911 JC 40-42 34.700,- Kč 0,- 600242 Traktor Z 7011 JC 45-30 43.800,- Kč 1.776,70 600289 Traktor Z 5211 JC 51-72 38.100,- Kč 2.460,35 600299 Traktor Z 5211 JC 52-51 36.000,- Kč 2.731,52 600305 Traktor Z 6911 JC 41-98 39.300,- Kč 0,- 600306 Traktor Z 5511 JC 44-25 9.600,- Kč 1.458,90 600307 Traktor ŠŠT180 JC 44-24 156.000,- Kč 3.381,- 600309 Traktor Z 70-11 JC 47-43 50.800,- Kč 639,52 600310 Traktor Z 70-11 JC 47-93 35.500,- Kč 853,66 600311 Traktor Z 70-11 JC 48-14 39.800,- Kč 960,36 600313 Traktor Z 16145 JC 48-65 100.900,- Kč 3.001,93 600314 Traktor Z 72-45 JC 49-67 68.000,- Kč 2.680,56 600315 Traktor Z 52-11 JC 53-12 32.100,- Kč 3.109,19 600318 Traktor Z 72-45 JC 53-47 54.800,- Kč 4.597,52 600319 Traktor Z 52-45 JC 53-75 51.000,- Kč 0,- 600320 Traktor Z 70-11 JC 44-94 59.800,- Kč 1.757,10 600321 Traktor Z 56-11 JC 39-00 34.000,- Kč 0,- 600327 Traktor Z 52-45 JC 54-95 52.700,- Kč 5.804,83 600339 Traktor Z 16145 JC 56-54 112.000,- Kč 14.245,05 600342 Traktor Z 72-45 JC 56-75 57.000,- Kč 8.654,95 600344 Traktor Z 12145 JC 57-33 85.500,- Kč 15.154,90 600345 Traktor Z 77-45 JC 5753 62.400,- Kč 9.594,34 600357 Traktor Z 77-45 JC 59-03 57.300,- Kč 12.003,73 600358 Traktor Z 77-45 JC 59-02 63.700,- Kč 12.004,32 600371 Traktor Z 52-11 JC 60-09 55.300,- Kč 10.303,73 600378 Traktor Z 77-11 JC 60-70 69.500,- Kč 12.055,28 600384 Traktor Fiatagri 1.628.200,- Kč 1.780.723,- JC 65-57 600298 Traktor Z 52-11 JC 52-50 36.900,- Kč 2.731,52
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Traktorové přívěsy 600262 PS 2 08-06 JC 61-10 23.900,- Kč 105,90 600273 PS 2 08-06 JC 58-93 26.800,- Kč 395,90 600300 PS 2 08-06 JC 58-84 24.900,- Kč 913,18 600301 PS 2 08-06 JC 61-12 32.700,- Kč 913,18 600332 PS 2 08-06 JC 56-20 20.100,- Kč 1.796,90 600333 PS 2 08-06 JC 56-21 22.000,- Kč 1.796,90 600334 PS 2 09-07 JC 66-20 37.600,- Kč 1.796,90 600340 PS 2 09-07 JC 64-04 28.000,- Kč 2.140,15 600341 PS 2 09-07 JC 65-04 34.800,- Kč 2.140,15 600366 PS 2 09-07 JC 65-02 31.800,- Kč 3.656,44 600367 PS 2 09-07 JC 66-21 38.600,- Kč 3.656,44 600368 PS 2 10-08 JC 55-95 25.100,- Kč 3.656,06 600374 PS 2 10-08 JC 55-96 30.900,- Kč 2.905,80 600376 PS 2 10-08 JC 61-50 36.900,- Kč 4.068,47 600377 PS 2 10-08 JC 61-51 34.400,- Kč 4.067,78 600380 PS 701 JC 44-18 11.900,- Kč 4.383,22 600381 PS 73S JC 37-95 13.200,- Kč 4.383,22 400566 PS 93S JC 37-97 13.700,- Kč 743,39 400567 PS 93S JC 38-61 17.600,- Kč 743,39 400651 PS 93S JC 42-04 18.700,- Kč 2.461,26 400660 PS 93S JC 42-28 21.700,- Kč 1.508,50 400680 STS MV2-028 JC 65-03 30.900,- Kč 3.363,- 400697 MV8-002 JC 66-19 50.500,- Kč 9.278,- 400765 BSS DT 7 JC 43-87 15.200,- Kč 3.830,30 600387 BSS PS 1010 H JC 64-61 63.100,- Kč 44.182,- 600647 BSS PS 1010 H JC 64-62 50.700,- Kč 1.397,50 600388 BSS PS 1010 H JC 49-28 62.300,- Kč 44.182,-
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Nákladní auta 600222 AVIA A 20N JC 33-40 42.400,- Kč 1.458,40 600224 AVIA A 30N JC 64-81 66.500,- Kč 1.750, 600226 PRAGA PV3S fekál JC 34-82 33.400,- Kč 1.620,- 600236 TATRA T 148 JC 37-11 130.300,- Kč 4.218,32 600245 AVIA A 31SPO JC 40-06 73.500,- Kč 2.531,45 600249 AVIA A 31 HC JC 66-91 196.500,- Kč 190.682,55 600259 Š 706 MTSP JC 42-09 67.400,- Kč 3.743,- 600264 AVIA A 31/4N JC 42-63 94.300,- Kč 474,44 600269 LIAZ MTSP JC 43-19 88.800,- Kč 1.495,80 600271 AVIA A 30KCA JC 40-11 171.600,- Kč 2.404,- 600275 MULTICAR M 25 JC 47-51 50.400,- Kč 0,- 600277 MULTICAR M 25 JC 77-96 43.300,- Kč 0,- 600323 MULTICAR M 25 JC 44-42 35.400,- Kč 0,- 600324 Š 706 MTSP JC 47-72 100.400,- Kč 10.388,50 600389 Škoda PICK UP JC 74-53 138.100,- Kč 134.672,- 600390 SEAT TERRA JC 80-93 86.400,- Kč 85.581,- 600295 P V3S autojeřáb 138.900,- Kč 11.461,- JC 45-64 400611 Š 706 MTSP rozm. 67.400,- Kč 0,- JC 44-91
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- v ceně 6.632.700,- Kč, slovy: šest milionů šest set třicet dva tisíc sedm set korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Josefa Vaníčka ze dne 28. března 1999, pod poř. čísly 2341 - 2341 T/99, 2356 A - 2356 Ž/99, 2340a - 2340 OU/99, 2342 - 2355 a -2355 V/99, resp. v ceně 6.464.100,- Kč, slovy: šest milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Jiřího Svobody pod poř. čísly 1434-1438/98, 1445/98, 1448-1454/98, 1456/98, 1459-1460/98, 1463-1474/98, 1486-1509/99, 1486-1492/99, 1447-1452/99, 1442-1447/98.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s. t.j. Žlunice čp. 50, okr. Jičín, PSČ 507 34, kancelář místopředsedy představenstva společnosti.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, neboť: a/ nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech, jak jsou výše popsány v čl. III, sub. A/ tohoto rozhodnutí, v ceně 73.491.850,- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony čtyři sta devadesát jedna tisíc osm set padesát korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Františka Strnada, resp. v ceně 76.174.809,65 Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc osm set devět korun českých 65 haléřů, jak byla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka, započte se na splacení základního jmění v hodnotě odpovídající zůstatkové účetní hodnotě nemovitostí, tedy částkou 39.863.000,- Kč, slovy: třicet devět milionů osm set šedesát tři tisíc korun českých,
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- b/ nepeněžitý vklad spočívající v pěstitelských celcích, jak jsou uvedeny v čl.III, sub. B/ tohoto rozhodnutí, v ceně 18.832.740,- Kč, slovy: osmnáct milionů osm set třicet dva tisíc sedm set čtyřicet korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Františka Strnada, resp. v ceně 19.245.584,10 Kč, slovy: devatenáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých 10 haléřů, jak byla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka, započte se na splacení základního jmění v hodnotě odpovídající účetní hodnotě pěstitelských celků, tedy částkou 1.747.000,- Kč, slovy: jeden milion sedm set čtyřicet sedm tisíc korun českých.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- c/ nepeněžitý vklad spočívající v samostatných movitých věcech a souborech samostatných movitých věcí jak jsou výše popsány v čl. III, sub. C/ tohoto rozhodnutí, v ceně 6.632.700,- Kč, slovy: šest milionů šest set třicet dva tisíc sedm set korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Josefa Vaníčka resp. v ceně 6.464.100,- Kč, slovy: šest milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce Jiřího Svobody, započte se na splacení základního jmění v hodnotě 6.390.000,- Kč, slovy: šest milionů tři sta devadesát tisíc korun českých.
od 20. 4. 1999 do 31. 5. 1999
- VI. Všechny nepeněžité vklady je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 7 /sedmi/ dnů od upsání akcií, a to tak, že nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitostí, ostatní nepeněžité vklady budou splaceny jejich předáním společnosti (na základě inventarizačních protokolů) a převodem dopravních prostředků na Dopravním inspektorátě.
Kapitál
od 19. 5. 2000
Základní kapitál 64 060 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 1999 do 19. 5. 2000
Základní kapitál 49 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 10. 1998 do 31. 5. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 5. 2000
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 1 350.
od 12. 5. 2008
Převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
od 19. 5. 2000
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 5 300.
od 12. 5. 2008
Převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
od 19. 5. 2000
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 10 560.
od 12. 5. 2008
Převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
od 31. 5. 1999 do 19. 5. 2000
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 1 050.
od 31. 5. 1999 do 19. 5. 2000
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 4 000.
od 31. 5. 1999 do 19. 5. 2000
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 8 000.
od 6. 10. 1998 do 31. 5. 1999
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 50.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán - představenstvo
od 20. 6. 2012
Ing. Radek Mydlář - místopředseda představenstva
Vysoké Veselí, Družstevní 249, PSČ 507 03
den vzniku členství: 24. 4. 2009
den vzniku funkce: 12. 5. 2009
od 1. 6. 2009
Jana Pokorná - předseda představenstva
Jablonec nad Nisou, Na vršku 3896/4, PSČ 466 01
den vzniku členství: 24. 4. 2009
den vzniku funkce: 12. 5. 2009
od 1. 6. 2009
Vlastimil Havelka - člen představenstva
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 504 01
den vzniku členství: 24. 4. 2009
od 1. 6. 2009
Milan Libánský - člen představenstva
Kozojídky, 68, PSČ 507 03
den vzniku členství: 24. 4. 2009
od 1. 6. 2009
Ing. Miroslav Čížek - člen představenstva
Vysoké Veselí, 303, PSČ 507 03
den vzniku členství: 24. 4. 2009
od 1. 6. 2009 do 20. 6. 2012
Radek Mydlář - místopředseda představenstva
Vysoké Veselí, Družstevní 249, PSČ 507 03
den vzniku členství: 24. 4. 2009
den vzniku funkce: 12. 5. 2009
od 1. 9. 2004 do 1. 6. 2009
Vlastimil Havelka - předseda představenstva
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 504 01
den vzniku členství: 23. 4. 2004 - 24. 4. 2009
den vzniku funkce: 26. 4. 2004 - 24. 4. 2009
od 1. 9. 2004 do 1. 6. 2009
Radek Mydlář - místopředseda představenstva
Vysoké Veselí, Družstevní 249, PSČ 507 03
den vzniku členství: 23. 4. 2004 - 24. 4. 2009
den vzniku funkce: 26. 4. 2004 - 24. 4. 2009
od 1. 9. 2004 do 1. 6. 2009
Josef Tesař - člen představenstva
Hrobičany, 7, PSČ 507 03
den vzniku členství: 23. 4. 2004 - 24. 4. 2009
od 1. 9. 2004 do 1. 6. 2009
Dana Jandová - člen představenstva
Kozojedy, 47, PSČ 507 03
den vzniku členství: 23. 4. 2004 - 24. 4. 2009
od 1. 9. 2004 do 1. 6. 2009
Milan Novotný - člen představenstva
Sekeřice, 48, PSČ 507 03
den vzniku členství: 23. 4. 2004 - 24. 4. 2009
od 13. 10. 2003 do 1. 9. 2004
Jaroslav Čížek - Člen představenstva
Sekeřice, 13, PSČ 507 03
den vzniku členství: 14. 7. 1999
od 13. 10. 2003 do 1. 9. 2004
Vlastimil Havelka - Předseda představenstva
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 504 01
den vzniku členství: 25. 5. 2002
den vzniku funkce: 29. 5. 2003
od 30. 12. 2002 do 13. 10. 2003
Vlastimil Havelka - Člen představenstva
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 504 01
den vzniku členství: 25. 5. 2002
od 20. 11. 2002 do 30. 12. 2002
Vladislav Brož - Člen představenstva
Žlunice, 59, PSČ 507 34
den vzniku členství: 14. 7. 1999 - 25. 5. 2002
od 20. 11. 2002 do 13. 10. 2003
Jaroslav Čížek - Předseda představenstva
Sekeřice, 13, PSČ 507 03
den vzniku členství: 14. 7. 1999
den vzniku funkce: 3. 4. 2002 - 29. 5. 2003
od 20. 11. 2002 do 1. 9. 2004
Josef Tesař - Místopředseda představenstva
Hrobičany, 7, PSČ 507 03
den vzniku členství: 14. 7. 1999
den vzniku funkce: 3. 4. 2002
od 20. 11. 2002 do 1. 9. 2004
František Balšánek - Člen představenstva
Kozojedy, 21, PSČ 507 03
den vzniku členství: 14. 7. 1999
od 3. 5. 2000 do 20. 11. 2002
Jaroslav Čížek - Člen představenstva
Sekeřice, 13, PSČ 507 03
od 3. 5. 2000 do 20. 11. 2002
Vladislav Brož - Předseda představenstva
Žlunice, 59, PSČ 507 34
od 15. 10. 1999 do 3. 5. 2000
Jaroslav Čížek - Předseda představenstva
Sekeřice, 13, PSČ 507 03
od 15. 10. 1999 do 3. 5. 2000
Vladislav Brož - Člen představenstva
Žlunice, 59, PSČ 507 34
od 15. 10. 1999 do 20. 11. 2002
František Balšánek - Místopředseda představenstva
Kozojedy, 21, PSČ 507 03
od 15. 10. 1999 do 20. 11. 2002
Josef Tesař - Člen představenstva
Hrobičany, 7, PSČ 507 03
od 15. 10. 1999 do 1. 9. 2004
František Boura - Člen představenstva
Kozojedy, 43, PSČ 507 03
od 6. 10. 1998 do 15. 10. 1999
Ing. Josef Havránek - Místopředseda představenstva
Kněžice, Dubečno 37, PSČ 289 02
od 6. 10. 1998 do 15. 10. 1999
Ing. Otto Ježek - Člen představenstva
Žlunice, 146, PSČ 507 34
od 6. 10. 1998 do 15. 10. 1999
Ing. Jiří Zelinka - Člen představenstva
Žlunice, 146, PSČ 507 34
od 6. 10. 1998 do 15. 10. 1999
Miroslav Drobný - Člen představenstva
Sekeřice, 37, PSČ 507 03
od 6. 10. 1998 do 15. 10. 1999
František Balšánek - Předseda představenstva
Kozojedy, 21, PSČ 507 03
od 6. 10. 1998
Způsob zastupování společnosti: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověření členové předstvenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu a sídlu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, případně dva pověření členové představenstva společnosti tak jak jsou uvedeni na podpisovém vzoru.
Dozorčí rada
od 28. 6. 2010
Jaroslava Knězová - předseda dozorčí rady
Sběř, , PSČ 507 03
den vzniku členství: 23. 4. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2010
od 28. 6. 2010
Vladimír Košátko - člen dozorčí rady
Běchary, , PSČ 507 32
den vzniku členství: 23. 4. 2010
od 1. 6. 2009
Jaroslav Haken - člen dozorčí rady
Žlunice, 89, PSČ 507 34
den vzniku členství: 6. 5. 2009
od 1. 6. 2009 do 28. 6. 2010
MVDr. Zdeněk Kořínek - předseda dozorčí rady
Libáň, Jiráskova 140, PSČ 507 23
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 23. 4. 2010
den vzniku funkce: 19. 5. 2009 - 23. 4. 2010
od 15. 9. 2006 do 1. 6. 2009
Milan Libánský - předseda dozorčí rady
Kozojídky, 68, PSČ 507 03
den vzniku členství: 13. 5. 2005 - 24. 4. 2009
den vzniku funkce: 16. 6. 2005 - 24. 4. 2009
od 15. 9. 2006 do 1. 6. 2009
MVDr. Zdeněk Kořínek - člen dozorčí rady
Libáň, Jiráskova 140, PSČ 507 23
den vzniku členství: 21. 4. 2006 - 24. 4. 2009
od 15. 9. 2006 do 28. 6. 2010
Jaroslava Knězová - člen dozorčí rady
Sběř, 65, PSČ 507 03
den vzniku členství: 13. 5. 2005 - 23. 4. 2010
od 25. 1. 2002 do 15. 9. 2006
Jitka Raichová - Člen dozorčí rady
Hlušice, 167, PSČ 503 56
den vzniku členství: 18. 5. 2001 - 13. 5. 2005
od 25. 1. 2002 do 15. 9. 2006
MVDr. Zdeněk Kořínek - Člen dozorčí rady
Libáň, Jiráskova 1140, PSČ 507 23
den vzniku členství: 18. 5. 2001 - 21. 4. 2006
od 24. 9. 2001 do 15. 9. 2006
Milan Libánský - Člen
Kozojídky, 68, PSČ 507 03
den vzniku členství: 18. 8. 2000 - 13. 5. 2005
od 6. 10. 1998 do 24. 9. 2001
Jana Pokorná - Člen
Liberec 30, Vnější 1395, PSČ 463 11
od 6. 10. 1998 do 25. 1. 2002
Ing. Helena Senftová - Člen
Praha 6, Čkalova 5, PSČ 160 00
od 6. 10. 1998 do 25. 1. 2002
Alena Kačírková - Člen
Žlunice, 15, PSČ 507 34
Akcionáři
od 6. 10. 1998 do 1. 12. 2009
Zemědělské obchodní družstvo, IČO: 47468505
Žlunice, , PSČ 507 34
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-1

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-33

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-33

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-56

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-121

+
-
Lukáš Konečný
+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services