FOX AZ, a.s.
IČO: 25320335 - V konkursu

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 12. 1996
StavV konkursu
Obchodní firma
od 10. 12. 1996

FOX AZ, a.s.

Sídlo
od 9. 2. 1998 do 23. 7. 2003
Zlín, K Pasekám 2984
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Zlín, Nad stráněmi 4512
IČO
od 10. 12. 1996

25320335

DIČ

CZ25320335

Identifikátor datové schránky:fwfaycv
Právní forma
od 10. 12. 1996
Akciová společnost
Spisová značka8556 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 10. 12. 1996
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 12. 1996
- Zprostředkovatelská činnost v obchodní oblasti
od 10. 12. 1996
- Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 10. 12. 1996
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 10. 12. 1996 do 19. 4. 2003
- Výroba nealkoholických nápojů
od 10. 12. 1996 do 19. 4. 2003
- Produkce audiovizuálních děl
Ostatní skutečnosti
od 24. 11. 2004 do 2. 2. 2007
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 13 Nc 18433/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému FOX AZ, a.s. ve prospěch oprávněného Eurotel Praha, spol. s r.o. o 18 272,- Kč. Soudní exekutor: JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5.
od 14. 1. 2004 do 4. 2. 2004
- Dne 14. 7. 2003 byl Exekutorským úřadem Zlín vydán exekuční příkaz č.j. Ex 1507/03 k provedení exekuce prodejem souboru hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání - podniku povinného FOX AZ, a.s., IČ 25320335, které jsou ve vlastnictví povinného. Správcem podniku se ustanovuje Mgr. Marek Freund, advokát ve Zlíně, se sídlem Zlín, Lešetín II/651.
od 19. 4. 2003
- Předloženy stanovy v novém znění, schváleném valnou hromadou dne 26.2.2002.
od 12. 11. 2002 do 23. 7. 2003
- Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16.7.2002 č.j. 22 NC 785/2002 - 5, které nabylo právní moci dne 12.11.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému FOX AZ, a.s., se sídlem Zlín, K Pasekám 2984, IČ 25 32 03 35 k uspokojení pohledávky oprávněného Ludmila Josefíková, bytem Lipov 401, okr. Hodonín. Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Hodonín, Velkomoravská 1.
od 19. 11. 1998
- Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 12.10.1998.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 12.10.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti takto:
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 46,000.000,- Kč úpisem nových akcií a to 4.600 ks akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá. Emisní kurz akcie činí 10.000,- Kč za kus. Každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč představuje jeden hlas. Akcie na majitele je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se dle zákona a stanov společnosti na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při případném zániku společnosti. Akcie na majitele zakládají stejná práva a povinnosti akcionáře, jako zakladatelské (kmenové) akcie na jméno. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva, spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Na základě výzvy představenstva společnosti byli stávající akcionáři vyzváni k přednostnímu úpisu nových akcií. Tohoto práva využil pouze pan Zbyněk Ševců, který upíše 1.060 ks akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tedy o celkové hodnotě 10,600.000,- Kč. Valná hromada schválila úpis 3.540 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, tedy v celkové hodnotě 35,400.000,- Kč manžely Evou a Romanem Vaškůjovými a to nepeněžitými vklady:
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Objekt občanské vybavenosti čp. 2984 na pozemku st.parc.č. 3383 a pozemky st.parc. 3383 - zastavěná plocha, parc č. 1718/6 - zahrada, parc č. 1718/27 - zahrada, parc.č.1718/32 - ostatní plocha, parc.č. 1728/3 - zahrada a parc.č. 1728/7 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 5379 v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Zlín.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Objekt bydlení č.p. 308 na pozemku st.parc.č. 412, ost. objekt na pozemku st. parc č. 505 a pozemky st.parc.č. 412 zastavěná plocha, st. parc.č. 505 zastavěná plocha, parc.č. 1167/1 lesní pozemek, parc.č. 1162/2 ostatní plocha, parc.č. 1167/14 ostatní plocha par.č.1 167/22 lesní pozemek, vše zapsáno na LV č. 828 v katastru nemovitostí pro obec Zlín, kat. území Kudlov.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky: - LV č. 828 v katastru nemovitostí pro obec Zlín, kat. území Kudlov - znalecký posudek soudního znalce ing. Jiřího Svobody, Zlín, tř. T.Bati 3697 ze dne 6.11.1997 č. 954/154/97 na částku 7,600.000,- Kč a znalecký posudek znalce ing. Jiřího Mrkvánka, Zlín, U Trojáku 4596 ze dne 3.11.1997 č. 174-11/97 na částku 8,200.000,- Kč. - LV č. 5379 v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Zlín - znalecký posudek soudního znalce ing. Jiřího Svobody, Zlín, tř. T.Bati 3697 ze dne 6.11.1997 č. 953/153/1997 na částku 27,800.000,- Kč a znalecký posudek znalce ing. Jiřího Mrkvánka, Zlín, u Trojáku 4596 ze dne 4.11.1997 č. 175-11/97 na částku 28,000.000,- Kč.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Uvedené znalecké posudky byly při jednání valné hromady čteny a projednány a na jejich základě valná hromada 100 % přítomných hlasů schválila výši nepeněžitého vkladu (7,600.000,-Kč + 27,800.000,- Kč).
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Valná hromada 100 % přítomných hlasů schválila, že upisování akcií bude probíhat formou a v termínu, stanoveném ve výzvě představenstva společnosti k upisování akcií po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Místo úpisu akcií: administrativní budova společnosti FOX AZ a.s., K Pasekám 2984, 760 01 Zlín, vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Lhůta k úpisu akcií: počíná běžet sedmým kalendářním dnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá 30 kalendářních dní od tohoto data.
od 19. 11. 1998 do 11. 5. 2000
- Upisovatel je povinen ve stanovené lhůtě k úpisu akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na účet společnosti číslo 660xxxx u Union banky a.s. pobočka Zlín a u nepeněžitých vkladů předat písemné prohlášení vkladatele v místě úpisu akcií.
od 10. 12. 1996
- Akciová společnost byla založena na základě uzavřené zakladatelské smlouvy o založení společnosti bez výzvy k upisování akcií ze dne 21.6.1996.
Kapitál
od 11. 5. 2000
Základní kapitál 47 000 000 Kč
od 10. 12. 1996 do 11. 5. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 11. 5. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 600.
od 10. 12. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 27. 8. 2013
Roman Vaškůj - předseda představenstva
Zlín, U Trojáku 4596, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002 - 28. 5. 2009
od 19. 4. 2003 do 27. 8. 2013
Roman Vaškůj - předseda představenstva
Zlín, U Trojáku 4596, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002 - 28. 5. 2009
od 19. 11. 1998 do 26. 2. 2002
Roman Vaškůj - člen představenstva
Zlín, U Trojáku 4596, PSČ 760 01
od 19. 11. 1998 do 19. 4. 2003
Zbyněk Ševců - člen představenstva
Zlín, U Splavu 1749, PSČ 760 01
od 19. 11. 1998 do 19. 4. 2003
Ing. Radim Malota - člen představenstva
Zlín, Potoky 4317, PSČ 760 01
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Zbyněk Ševců - člen představenstva
Zlín, U Splavu 1749
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Ing. Radim Malota - člen představenstva
Zlín, Potoky 4317
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Roman Vašků - člen představenstva
Zlín, U Trojáku 4596
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Ing. Martin Neubauer - předseda představenstva
Zlín, Podlesí 4939
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Ing. Pavel Mačák - místopředseda představenstva
Zlín, tř. T.Bati 1285
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
- generální ředitel
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Tomáš Bradáč - člen představenstva
Zlín, Mostní 1684
od 19. 4. 2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány předseda představenstva, nebo jím zmocněná osoba na základě písemné plné moci. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 19. 11. 1998 do 19. 4. 2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to vždy dva členové představenstva. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, případně osoby písemně pověřené představenstvem, obvykle generální ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.
od 9. 2. 1998 do 19. 11. 1998
Způsob jednání: 1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, příp. osoby, písemně pověřené představenstvem. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za představenstvo může jednat samostatně osoba, případně osoby písemně pověřené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva připojí své podpisy.
Dozorčí rada
od 17. 1. 2016
ZBYNĚK ŠEVCŮ - člen
Zlín, Podlesí V, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 24. 7. 2014
Ing. RADIM MALOTA - předseda
Napajedla, Pahrbek, PSČ 763 61
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 19. 4. 2003 do 24. 7. 2014
Ing. Radim Malota - předseda
Zlín, Potoky 4317, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 19. 4. 2003 do 17. 1. 2016
Zbyněk Ševců - člen
Zlín, U Splavu 1749, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 9. 2. 1998
Eva Vaškůjová - členka
Zlín, U Trojáků 4596
od 9. 2. 1998 do 19. 4. 2003
JUDr. Václav Petrásek - člen
Zlín, Luční 4593
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Pavel Slovák - člen
Zlín, Slunečná 4557
od 10. 12. 1996 do 9. 2. 1998
Zbyněk Ševců - člen
Zlín, U splavu 1749
od 10. 12. 1996 do 19. 4. 2003
JUDr. Radomír Šimek - předseda
Praha, Navigátorů 619
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+51
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+16
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-112
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-128
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-233
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.