Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Campell Finance, a.s.
IČO: 25322320 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 1. 1997
Datum zániku21. 7. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 7. 10. 2003 do 21. 7. 2014

Campell Finance, a.s.

od 17. 10. 2000 do 7. 10. 2003

Campell Finance, a.s. v likvidaci

od 2. 1. 1997 do 17. 10. 2000

Campell Finance, a.s.

Sídlo
od 7. 6. 2006 do 21. 7. 2014
Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00
od 7. 10. 2003 do 7. 6. 2006
Brno, Kaštanová 8, PSČ 620 00
od 9. 6. 1999 do 7. 10. 2003
Moravské Budějovice, nám. ČSA 43, PSČ 676 00
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
Moravské Budějovice, náměstí ČSA 43, PSČ 676 00
IČO
od 2. 1. 1997 do 21. 7. 2014

25322320

DIČ

CZ25322320

Právní forma
od 2. 1. 1997 do 21. 7. 2014
Akciová společnost
Spisová značka2199 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 17. 5. 2012 do 21. 7. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 7. 2006 do 17. 5. 2012
- realitní činnost
od 9. 6. 1999 do 17. 5. 2012
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 9. 6. 1999 do 17. 5. 2012
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 9. 6. 1999 do 17. 5. 2012
- finanční a organizační poradenství
od 30. 4. 1997 do 9. 6. 1999
- obchodování s cennými papíry v rozsahu stanoveném v § 8 odst.1 a výkon činností podle § 46 odst.2 a) obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby, b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst.2, § 34 až 37, c) obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, d) provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
- poradenství v oblasti cenných papírů
Ostatní skutečnosti
od 21. 7. 2014 do 21. 7. 2014
- Právním důvodem výmazu je fúze sloučením s nástupnickou společností LEIS, a.s., IČ 25568892 se sídlem Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00, zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3024
od 4. 9. 2002 do 21. 7. 2014
- Společnost předložila stanovy schválené rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.4.2002.
od 9. 6. 1999 do 4. 9. 2002
- Společnost předložila stanovy schválené valnou hromadou dne 18.5.1999.
od 9. 6. 1999 do 21. 7. 2014
- Akcie jsou převoditelné rubopisem a předáním. Nabyvatel je povinen o převodu informovat představenstvo a doložit kopii nabývací listiny. Představenstvo zajistí zápis změny do seznamu akcionářů ke dni účinnosti převodu dle předložené nabývací listiny.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Jediným akcionářem společnosti je Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo, IČO 63494167, nám. ČSA 43, Moravské Budějovice 676 00, a to od 9.10.1998.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Valná hromada 15.12.1998 schválila záměr zvýšení základního jmění podle § 203 obch. zák. a vytvoření ážia nepeněžitými vklady jediného 100% akcionáře Rodinné záložny, spořitelního a úvěrního družstva, IČO 63494167, se sídlem nám. ČSA 43, Moravské Budějovice, 676 00 (dále jen akcionář) a to takto:
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- A. Nepeněžitý vklad pohledávek podle § 59 odst.7 obch.zák. 1) Pohledávka č. 1 akcionáře ke společnosti vznikla na základě komisionářské smlouvy z 5.2.1997 postupným ukládáním peněžních záloh akcionáře u společnosti na nákup cenných papírů. Výše této pohledávky činí celkem 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionů korun českých).
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- 2) Pohledávka č. 2 akcionáře ke společnosti vznikla na základě nájemní smlouvy ze dne 16.11.1998 jako pohledávky z nájmu nemovitosti akcionáře zapsaným na LV 3820 na kat. území Slaný, okres Kladno. Výše této pohledávky činí celkem 20.644.000,- (slovy: dvacetmilionůšestsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých).
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- 3) Pohledávka č. 3 akcionáře ke společnosti vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky z úvěru vůči dlužníku Mgr. Josefu Pěnkavovi, r.č. xxxx, bytem Vysočanská 563/59 Praha 9, PSČ 190 00 a jedná se o kupní cenu za tento úvěr. Výše této pohledávky činí celkem 21.898.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůosmsetdevadesátosmtisíc korun českých).
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Předmětem vkladu je pohledávka rovnající se součtu nominálních hodnot pohledávek 1),2) a 3) v tomto článku, tj. pohledávka v nominální hodnotě celkem 116.542.000,- Kč (slovy: jednostošestnáctmilionůpětsetčtyřicetdvatisíc korun českých), která je pro účely této valné hromady považována za jedinou pohledávku. Valná hromada schválila, aby tento nepeněžitý vklad byl oceněn nominální hodnotou.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- B. Nepeněžitý vklad nemovitostí podle §60 odst.2 obch.zák. Jedná se o nemovitosti ve výlučném vlastnictví akcionáře zapsané na LV 3820 na kat.území Slaný, okres Kladno, tj. konkrétně o tyto nemovitosti: parc.číslo výměra m2 druh pozemku, způsob využití vlastnictví pozemku a stavby st. 2383 1439 zast. plocha, občanská vyb. vlastnictví pozemku st. 2382/2 96 zast. plocha, zbořeniště 832/23 142 ostatní pl., manipul. pl. 832/30 630 ostatní pl., manipul. pl. 832/31 391 ostatní pl., manipul. pl.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Tyto nemovitosti byly dne § 59 odst.3 obch. zák. oceněny pro potřebu této valné hromady dvěma znaleckými pusudky: b1) Znalec ing. Karel Macálka, Krajinova 21, 674 01 Třebíč, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 4.10.1989 č.j. Spr. 3316/89 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ocenil uvedené nemovitosti znaleckým posudkem č. 1493-196/1998 ze dne 11.12.1998 za cenu 17.618.000 (slovy: sedmnáctmilionůšestsetosmnácttisíc korun českých) b1) Znalec ing. Josef Petr, Mládežnická 982, 674 01 Třebíč, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 17.6.1991 č.j. Spr. 2300/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ocenil uvedené nemovitosti znaleckým posudkem č. 1253-141/1998 ze dne 14.12.1998 na cenu 17.936.530,-Kč (slovy: sedmnáctmilionůdevětsettřicetšesttisícpětsettřicet korun českých). Valná hromada schválila, aby tento peněžitý vklad byl přijat v ocenění dle bodu b1), tj. podle nižšího z obou znaleckých posudků.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Základní jmění a ážio bude vytvořeno takto: Součet nominálních hodnot pohledávek podle odst.A. je 116.542.000,- Kč (slovy: jednostošestnáctmilionůpětsetčtyřicetdvatisíc korun českých) a ocenění nemovitostí podle odst. B. je 17.618.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůšestsetosmnácttisíc korun českých), celkem tedy 134.160.000 (slovy: jednostotřicetčtyřimilionůstošedesát tisíc korun českých). Tato částka se započítává na zvýšení základního jmění ve výši 39.000.000,-Kč (slovy: třicetdevětmilionů korun českých) a ve výši 95.160.000,- Kč (slovy: devadesátpětmilionůjednostošedesát tisíc korun českých) na ážio. Základní jmění bude zvýšeno z 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion kroun českých) na 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionů korun českých). Bude vydáno 3900 kusů nových akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) téhož druhu jako jsou dosavadní akcie dle stanov, tj. budou to kmenové akcie na jméno, listinné a nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs jedné akcie je 34.400,- Kč (slovy: třicetčtyřitísíc čtyřista korun českých).
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Další náležitosti podle § 203 odst.2 a § 204a odst.2 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Přednostní právo na upisování akcií není vyloučeno ani omezeno.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Upisování akcií se provede v sídle společnosti v Moravských Budějovicích, nám. ČSA 43, ode dne 30.12.1998. tj. ode dne zveřejnění výzvy akcionářům ke zvýšení základního jmění v obchodním věstníku do dne 15.1.1999, a to každý pracovní den od 9.00 do 15.00 hodin.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Akcionář může upsat za každou jednu dosavadní akcii 39 nových akcií.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti Rodinnou záložnou, spořitelním a úvěrním družstvem,IČO 63494167, se sídlem nám. ČSA 43, Moravské Budějovice, 676 00 a nebudou nabídnuty veřejnosti.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle společnosti v téže lhůtě, která je určena výše pro upisování akcií.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Nepeněžitý vklad pohledávek podle odst. A. bude splacen dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky podle § 524 a násl. obč. zák. a § 59 odst. 7 obch. zák.
od 17. 12. 1998 do 9. 6. 1999
- Nepeněžitý vklad nemovitostí podle odst. B. bude splacen podle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. dnem ověřeného podpisu prohlášení akcionáře jako vkladatele a jeho předání do rukou státutárního orgánu společnosti.
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
- Základní jmění: l,OOO.OOO Kč, splaceno.
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
- Akcie: lOO ks akcií na jméno, jm. hodnoty lO.OOO Kč. Akcie jsou převoditelné po udělení souhlasu představenstva společnosti o který žádá akcionář - převodce a dokládá ji předběžnou kupní smlouvou. Představenstvo rozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti.
Kapitál
od 9. 6. 1999 do 21. 7. 2014
Základní kapitál 40 000 000 Kč
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 9. 6. 1999 do 21. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 9. 6. 1999 do 21. 7. 2014
v listinné podobě
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 1. 6. 2012 do 21. 7. 2014
Mgr. Katarína Hájková - člen představenstva
Brno, Černého, PSČ 635 00
den vzniku členství: 6. 3. 2012
od 26. 8. 2003 do 1. 6. 2012
Ladislav Medek - člen představenstva
Brno, Glocova 683/45, PSČ 620 00
den vzniku funkce: 20. 6. 2003 - 6. 3. 2012
od 26. 11. 2002 do 26. 8. 2003
Hana Polanská - člen představenstva
Brno, Bednaříkova 5, PSČ 628 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2002 - 20. 6. 2003
od 4. 9. 2002 do 26. 11. 2002
Ing. Jindřich Mikšaník - člen představenstva
Paskov, Bělská 603, PSČ 739 21
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 19. 6. 2002
od 17. 10. 2000 do 4. 9. 2002
Jiří Kvapil - předseda představenstva
Praha 7, Ortenovo nám. 448/9
od 17. 10. 2000 do 4. 9. 2002
Mgr. Jan Vrátný - člen představenstva
Praha 8, Chaberská 509/4
od 17. 10. 2000 do 4. 9. 2002
Ing. Jiří Hromada - člen představenstva
Brno, Štefánikova 6
od 27. 4. 2000 do 17. 10. 2000
Ing. Josef Kaštil - místopředseda představenstva
Prostějov, Brandlova 12, PSČ 796 01
od 27. 4. 2000 do 17. 10. 2000
Ing. Drahoslav Honek - člen představenstva
Brno, Rerychova 10, PSČ 635 00
od 27. 4. 2000 do 17. 10. 2000
Ing. Jan Socha - předseda představenstva
Štramberk, Dolní 200, PSČ 742 66
od 9. 6. 1999 do 27. 4. 2000
Ing. Karel Teplý - člen představenstva
Brno, Rerychova 1075/6, PSČ 635 00
od 9. 6. 1999 do 27. 4. 2000
Ing. Petr Žitník - předseda představenstva
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 5
od 9. 6. 1999 do 27. 4. 2000
Martin Kolář - místopředseda představenstva
Praha 8, Pěšinova 554/11, PSČ 181 00
od 7. 1. 1998 do 9. 6. 1999
Ing. Milan Oczadlý - místopředseda představenstva
Jaroměřice nad Rokytnou, Ke spravedlnosti 980, PSČ 675 51
od 7. 1. 1998 do 9. 6. 1999
JUDr. Milan Hicl - člen představenstva
Brno, Kachlíkova 5, PSČ 635 00
od 7. 1. 1998 do 9. 6. 1999
RNDr. Miloš Milostný - předseda představenstva
Třebíč, Na svahu 908, PSČ 674 01
od 2. 1. 1997 do 7. 1. 1998
Jan Prokop - předseda představenstva
Praha 6, Štefkova 22
od 2. 1. 1997 do 7. 1. 1998
RNDr. Miloš Milostný - místopředseda představenstva
Třebíč, Obránců míru 442
od 2. 1. 1997 do 7. 1. 1998
Ing. Milan Oczadlý - člen představenstva
Jaroměřice nad Rokytnou, Ke spravedlnosti 980
od 4. 9. 2002 do 21. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tvořené jediným členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo jinak zhotovené firmě společnosti připojí jediný člen představenstva společnosti svůj podpis.
od 17. 10. 2000 do 4. 9. 2002
Za společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo jinak zhotovenému obchodnímu jménu společnosti připojí vždy nejméně dva členové představenstva společnosti svůj podpis.
od 9. 6. 1999 do 17. 10. 2000
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně nebo zmocněnci v rozsahu udělené plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že vedle vytištěného nebo napsaného obchodního jména společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis jeden člen představenstva nebo zmocněnci v rozsahu udělené plné moci.
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně nebo zmocněnci v rozsahu udělené plné moci. Za společnost se podepisuje tak, že vedle vytištěného nebo napsaného obchodního jména společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva (prokurista s vyznačením prokury, zmocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci, ostatní pracovníci v rozsahu oprávnění daného organizačním nebo podpisovým řádem společnosti).
Likvidace
od 26. 8. 2003 do 7. 10. 2003
Ladislav Medek
Brno, Glocova 683/45, PSČ 620 00
od 26. 11. 2002 do 26. 8. 2003
Hana Polanská
Brno, Bednaříkova 5, PSČ 628 00
od 18. 9. 2001 do 26. 11. 2002
Ing. Jindřich Mikšaník
Paskov, Bělská 603, PSČ 739 21
od 12. 12. 2000 do 18. 9. 2001
Jiří Kvapil
Praha 7, Ortenovo nám. 448/9
od 17. 10. 2000 do 12. 12. 2000
Ing. Jiří Hromada
Brno, Štefánikova 6
od 17. 10. 2000 do 7. 10. 2003
Dnem zápisu vstupu společnosti do likvidace za společnost jedná a podepisuje likvidátor.
Dozorčí rada
od 14. 3. 2014 do 21. 7. 2014
Ing. VILIAM ZÁTHURECKÝ, MBA - předseda dozorčí rady
Brno - Stránice, Roubalova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 3. 4. 2008
den vzniku funkce: 3. 4. 2008
od 19. 5. 2008 do 14. 3. 2014
Ing. Viliam Záthurecký, MBA - předseda dozorčí rady
Brno, Roubalova 9, PSČ 602 00
den vzniku členství: 3. 4. 2008
den vzniku funkce: 3. 4. 2008
od 19. 5. 2008 do 21. 7. 2014
Ing. Jan Dvořák - člen dozorčí rady
Tvarožná Lhota, 321, PSČ 696 64
den vzniku členství: 3. 4. 2008
od 19. 5. 2008 do 21. 7. 2014
Ing. Eliška Grufíková - člen dozorčí rady
Dubňany, Hornická 1521, PSČ 696 03
den vzniku členství: 3. 4. 2008
od 19. 10. 2005 do 19. 5. 2008
Zuzana Dušková - předsedkyně
Brno, Bednářova 1d, PSČ 619 00
den vzniku funkce: 12. 3. 2004 - 3. 4. 2008
od 19. 8. 2004 do 19. 10. 2005
Zuzana Dušková - předsedkyně
Brno, Cornovova 28, PSČ 618 00
den vzniku funkce: 12. 3. 2004
od 19. 8. 2004 do 19. 5. 2008
Sylva Krupičková - členka
Hodonice, 289, PSČ 671 25
den vzniku funkce: 12. 3. 2004 - 3. 4. 2008
od 19. 8. 2004 do 19. 5. 2008
Martin Randýsek - člen
Zašová, 556, PSČ 756 51
den vzniku funkce: 12. 3. 2004 - 3. 4. 2008
od 27. 4. 2000 do 19. 8. 2004
Ing. Josef Daňsa - předseda
Česká Skalice, Podskalní 25, PSČ 552 03
od 27. 4. 2000 do 19. 8. 2004
Ing. Milan Martinek - místopředseda
Vítkov, Spojovací 813, PSČ 749 01
od 27. 4. 2000 do 19. 8. 2004
Karel Kodet - člen
Brno, Kostelíček 15, PSČ 628 00
od 9. 6. 1999 do 27. 4. 2000
RNDr. Oldřich Sedláček - člen
Jaroměřice nad Rokytnou, Družstevní 915, PSČ 675 51
od 9. 6. 1999 do 27. 4. 2000
Mgr. Martin Neborák - předseda
Rychvald, Lipová 750, PSČ 735 32
od 9. 6. 1999 do 27. 4. 2000
Ing. Hana Kacetlová - místopředseda
Želetava, nám.Míru 226, PSČ 675 26
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
RNDr. Oldřich Sedláček - místopředseda
Jaroměřice nad Rokytnou, Družstevní 915
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
Ing. Radek Kochrda - člen
Moravské Budějovice, Husova 1084
od 2. 1. 1997 do 9. 6. 1999
Ing. Petr Žitník - předseda
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 5
Akcionáři
od 13. 12. 2012 do 21. 7. 2014
LANDSBURY DEVELOPMENT LTD.
London, 2nd Floor, 9 Chapel Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 17. 10. 2012 do 13. 12. 2012
Ladislav Medek
Brno, Glocova 683/45, PSČ 620 00
od 26. 8. 2003 do 17. 10. 2012
Ladislav Medek
Brno, Glocova 683/45, PSČ 620 00
od 9. 6. 1999 do 26. 8. 2003
Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo, IČO: 63494167
Moravské Budějovice, nám.ČSA 43, PSČ 676 00
od 9. 6. 1999 do 26. 8. 2003
- od 9.10.1998
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 627,99 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 642,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+48
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-19
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-29
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-47
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-49
+
-

Články na Heroine.cz

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si nechá do počítače zavést Aerovod....více

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Otázka: Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services