Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
interStroj, a.s., IČO: 25332341

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu26. 3. 1997
Obchodní firma
od 7. 2. 2001

interStroj, a.s.

od 26. 3. 1997 do 7. 2. 2001

ŽV - Stroj, a.s.

Adresa sídla
od 26. 3. 1997 do 10. 11. 2015
Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12
IČO
od 26. 3. 1997

25332341

DIČ

CZ25332341

Identifikátor datové schránky:n52ej49
Právní forma
od 26. 3. 1997
Akciová společnost
Spisová značka2303 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 8. 12. 2010
- obráběčství
od 8. 12. 2010
- kovářství, podkovářství
od 8. 12. 2010
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 8. 12. 2010
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 8. 12. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 12. 2010
- zámečnictví, nástrojářství
od 27. 7. 1998 do 8. 12. 2010
- kovářství
od 17. 4. 1998 do 8. 12. 2010
- výroba, montáž a prodej výrobků z plastických a umělých hmot
od 2. 4. 1998 do 8. 12. 2010
- montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 26. 3. 1997 do 8. 12. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 3. 1997 do 8. 12. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 26. 3. 1997 do 8. 12. 2010
- zámečnictví
od 26. 3. 1997 do 8. 12. 2010
- nástrojářství
od 26. 3. 1997 do 8. 12. 2010
- kovoobráběčství
od 26. 3. 1997 do 8. 12. 2010
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Ostatní skutečnosti
od 10. 3. 2015 do 20. 4. 2018
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 07.06.2014 s dílčími změnami schválenými valnou hromadou konanou dne 23.02.2015.
od 17. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 7. 2014 do 10. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 17. 7. 2014 do 10. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 12. 9. 2008 do 15. 12. 2008
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 25.07.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost interStroj, a.s. zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je zájem společnosti získat do vlastnictví nemovitosti, které slouží jako její administrativní a výrobní centrum. Zákla dní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 55.729.190,-Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set dvacet devět tisíc jedno sto devadesát korun českých), s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota nových akcií: kmenové, listinné, na majitele, 57 ks (slovy: padesát sedm kusů) akcií. Jmenovitá hodnota nových akcií- jednoho kusu: 55 ks (slovy: padesát pět kusů) akcií bude vydáno ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: je den milion korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán ve jmenovité hodnotě 145.838,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set třicet osm korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán ve jmenovité hodnotě 583.352,-Kč (slovy: pět set osmdesát tři tisíce tři sta padesát dvě koruny české). Přednostní právo akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, neboť emisní kurs nových akcií se navrhuje splatit nepeněžitým vkladem nemovitostmi, které jsou ve výlučném vlastnictv í obchodní společnosti Železárny Veselí, a.s., IČ: 000 11 380, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ: 698 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 428 (dále jen "Železárny Veselí, a.s. "). Mimořádná v alná hromada společnosti schvaluje upisování nových akcií nepeněžitým vkladem, předmětem nepeněžitého vkladu, kterým má být splacen emisní kurs nových akcií jsou tyto nemovitosti, a to budova bez čp/če, prům. objekt, stojící na pozemcích parc.č.st. 2269/1 , parc.č.st. 2269/2, parc.č.st. 2269/3, parc.č.st. 2269/4, parc.č.st. 2269/5, parc.č.st. 2269/6, parc.č.st. 2269/7 a pozemky parc.č.st. 2269/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9m2, parc.č. st. 2269/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 155m2, parc. č. st. 2269/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1977m2, parc.č.st. 2269/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529m2, parc.č.st. 2269/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1740m2, parc.č.st. 2269/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 660m2 a parc .č.st. 2269/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4900m2, to vše zapsané na LV č. 544 pro obec Veselí nad Moravou, kat. území Veselí - Předměstí. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 8249/204/08 ze dne 16.07.2008 vypracovaným Ing. Franti škem Obdržálkem, soudním znalcem, bytem Jalubí 571, PSČ: 687 05, podle kterého byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 55.729.190,-Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set dvacet devět tisíc jedno sto devadesát korun českých). Počet, podoba, forma a dr uh akcií, jež se vydají za nepeněžitý vklad: 57 ks (slovy: padesát sedm kusů), listinné, na majitele, kmenové. Jmenovitá hodnota akcií, jež se vydají za nepeněžitý vklad: 55 ks (slovy: padesát pět kusů) akcií bude vydáno ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán ve jmenovité hodnotě 145.838,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set třicet osm korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie bude vydán v e jmenovité hodnotě 583.352,- Kč (slovy: pět set osmdesát tři tisíc tři sta padesát dvě koruny české). Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: sídlo společnosti do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od zápisu usnesením o záměru zvýšit základní k apitál společnosti do obchodního rejstříku.
od 23. 11. 2002 do 16. 12. 2003
- Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 03.10.2002 č.j. Nc 1431/2002 - 9. které nabylo právní moci dne 23.11.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému inter Stoj, a.s. k uspokojení pohledávky opráněného Revírní bratrská pokladna v Ostravě, zaměstn anecká zdravotní pojišťovna , se sídlem Slezská Ostrava, Michálkovická č. 108 IČ: 47 67 30 36, ve výši 116.483,55 Kč s přísl. Soudním exekutorem byl pověřen : Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Hodonín, Velkomoravská 1, PSČ: 695 01.
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- Ostatní skutečnosti: na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 14.03.2002 se zapisuje záměr zvýšit základní kapitál společnosti: -důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, -navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 11.500.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 3.000.000,-Kč (slovy:tři miliony korun českých) na částku 14.500.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku,
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- b) - počet upisovaných akcií -115 (slovy: jedno sto patnáct) kusů - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou - druh upisovaných akcií: kmenové - forma upisovaných akcií: na majitele - podoba upisovaných akcií: listinné -podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých):115/30, upisovat lze pouze celé akcie,
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- c) všichni akcionáři se předem vzdali přednostního práva na upisování akcií
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- d) akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to: firmě FINTEST, s.r.o. se sídlem Zlín, Louky, tř. T. Bati 258, PSČ 764 20, IČO: 63484137, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21174
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- e) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci, resp.zájemcům, kterého resk. které určí představenstvo společnosti. -místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií - 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), kmenové, na majitele, listinné, je sídlo společnosti interStroj, a.s., Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, okres Hodonín, PSČ 698 12, IČO: 25 33 23 41, do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci, resp. zájemcům oznámen dopisem.
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady dále rozhodl o možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií ve výši 11.500.000,-Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korun českých). Uvedl důvod pro započtení, kterým je posílení finanční situace společnosti. Pohledávka, která bude započtena: -Na základě smlouvy o postoupení pohledávek číslo 0161101 ze dne 11.1.2002 (slovy: jedenáctého ledna roku dva tisíce dva) postoupila pohledávku za dlužníkem společností interStroj, a.s. společnost FINLINE SC, s.r.o. se sídlem Zlín 12 - Štípa 385, PSČ 763 14, IČO: 60 74 90 59, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19047, na společnost FINTEST, s.r.o. se sídlem tř. T. Bati 258, Zlín, Louky, PSČ 764 20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21174, IČO: 63 48 41 37 v celkové výši 16.168.078,60 Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedmdesát osm korun českých šedesát haléřů) z toho jistina činila 11.500.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korun českých), nesplacené úroky 2.937.811,39 Kč (slovy: dva miliony devět set třicet sedm tisíc osm set jedenáct korun českých třicet devět haléřů), úroky z prodlení vyúčtované od 1.1.2001 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce jedna) 1.529.908,41 Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet devět tisíc devět set osm korun českých čtřicet jedna haléřů), smluvní pokuty z částek po splatnosti, resp. úroky z prodlení vyúčtované do 31.12.2000 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce) 200.358,80 Kč (slovy: dvě stě tisíc tři sta podesát osm korun českých osmdesát haléřů). Podle rozhodnutí jediného akcionáře bude započtena vůči společnosti pouze jistina ve výši 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc korun českých). - akcie budou upsány určitému zájemci na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost interStroj, a.s. předem určenému zájemci do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- f) neurčuje se ve smyslu § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- g) akcie nového druhu se nevydávají
od 7. 6. 2002 do 4. 9. 2002
- h) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 1. do 3 (slovy: tří) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti interStroj, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti interStroj, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu. 2. upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti interStroj, a.s. ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti interStroj, a.s. podepsána dvěma členy představenstva, ze strany upisujícího věřitele bude podepsána Ing. Vlastimilem Semelou a Věrou Vrábelovou - statutárními zástupci. 3. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 22.11.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- důvodem zvýšení základního jmění je posílení finanční situace společnosti,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- navrhované zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním nových akcií,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- částka, o níž má být základní jmění společnosti zvýšeno činí 2,000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- navrhovaný druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na majitele, 20 kusů,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- jmenovitá hodnota nových akcií: 20 kusů akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,- Kč,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15 dnů ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,01 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, po zápisu nového počtu a nové jmenovité hodnoty akcií společnosti lze upsat na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 100.000,- Kč, kmenové na majitele, listinné, 100.000,- Kč,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15 dnů, lhůta pro úpis počne běžet 10-tým kalendářním dnem ode dne skončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva, emisní kurs takto upisovaných akcií činí 100.000,- Kč,
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s., číslo 161xxxx, upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty akcií do 30-ti dnů ode dne upsání akcií.
od 7. 2. 2001 do 10. 3. 2015
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 22.11.2000.
od 27. 7. 1998 do 7. 2. 2001
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.7.1998.
od 26. 3. 1997 do 17. 4. 1998
- Základní jmění: 1 000 000 Kč, splaceno 370 000 Kč
od 26. 3. 1997 do 7. 2. 2001
- Akcie lze převést na jinou osobu po povinné nabídce ke koupi ostatním akcionářům, prostřednictvím představenstva společnosti.
Exekuce
od 21. 10. 2005 do 21. 10. 2005
- Dne 25.10.2005 obdržel Krajský soud v Brně oznámení Exekutorského úřadu Praha 1 o ukončení exekučního řízení a zániku pověření k provedení exekuce soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorského úřadu Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2 .
od 21. 10. 2005 do 21. 10. 2005
- Dne 25.10.2005 obdržel Krajský soud v Brně oznámení Exekutorského úřadu Praha 1 o ukončení exekučního řízení a zániku pověření k provedení exekuce soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorského úřadu Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2 .
od 21. 10. 2005 do 21. 10. 2005
- Dne 25.10.2005 obdržel Krajský soud v Brně oznámení Exekutorského úřadu Praha 1 o ukončení exekučního řízení a zániku pověření k provedení exekuce soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorského úřadu Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2 .
od 29. 11. 2004 do 21. 10. 2005
- Usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 02.06.2004 č.j. 2Nc 615/2004, které nabylo právní moci dne 29.11.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému inter Stroj , a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, p ojišťoven a stavebnictví, Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ: 140 21. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, 337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III.
od 20. 11. 2004 do 21. 10. 2005
- Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 02.06.2004 č.j. 2NC 614/2004, které nabylo právní moci dne 20.11.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému interStroj, a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, p ojišťoven a stavebnictví, Praha 4, Roškova 1225/1, PSČ: 140 21. Soudním exekutorem by pověřen: JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, 337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III.
od 22. 9. 2004 do 21. 10. 2005
- Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 01.06.2004 č.j. 2Nc 595/2004, které nabylo právní moci dne 22.09.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému interStroj, a.s., Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, IČ: 253 32 341 k uspokojení pohledávky oprávněného Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišť oven a stavebnictví, Praha 4, Roškotova 1225/1. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Rokycany, Klostermannova 635/III, PSČ: 337 01
Kapitál
od 15. 12. 2008
Základní kapitál 70 229 190 Kč, splaceno 70 229 190 Kč.
od 4. 9. 2002 do 15. 12. 2008
Základní kapitál 14 500 000 Kč, splaceno 14 500 000 Kč.
od 20. 12. 2001 do 4. 9. 2002
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 3 000 000 Kč.
od 21. 9. 2001 do 20. 12. 2001
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 2 800 000 Kč.
od 17. 4. 1998 do 21. 9. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 26. 3. 1997 do 17. 4. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 10. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 12.
od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 9.
od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 583 352, počet akcií: 1.
od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 3.
od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 45 838, počet akcií: 1.
od 17. 7. 2014 do 10. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 12.
od 17. 7. 2014 do 10. 3. 2015
v listinné podobě
od 15. 12. 2008 do 17. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 55.
od 15. 12. 2008 do 17. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 15. 12. 2008 do 17. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 4. 9. 2002 do 17. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 145.
od 4. 9. 2002 do 17. 7. 2014
v listinné podobě
od 21. 9. 2001 do 4. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 21. 9. 2001 do 4. 9. 2002
v listinné podobě
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 7. 2. 2001 do 21. 9. 2001
v listinné podobě
od 26. 3. 1997 do 7. 2. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 20. 4. 2018
PAVEL LEHNERT - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 13. 3. 2017
od 13. 3. 2017 do 20. 4. 2018
JUDr. Ing. ZDENĚK ZEMEK - předseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 13. 3. 2017 - 18. 4. 2018
den vzniku funkce: 13. 3. 2017 - 18. 4. 2018
od 13. 3. 2017 do 20. 4. 2018
PAVEL LEHNERT - místopředseda představenstva
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 13. 3. 2017
den vzniku funkce: 13. 3. 2017 - 18. 4. 2018
od 17. 7. 2014 do 10. 3. 2015
ALEXANDR ZEMEK - člen představenstva č. 3
Zlín, Horní Vršava VII, PSČ 760 01
den vzniku členství: 7. 6. 2014 - 14. 1. 2015
od 17. 7. 2014 do 10. 3. 2015
Ing PAVLÍNA FILIPI - člen představenstva č. 4
Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí, PSČ 193 00
den vzniku členství: 7. 6. 2014 - 14. 1. 2015
od 17. 7. 2014 do 13. 3. 2017
JUDr. Ing. ZDENĚK ZEMEK - předseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 7. 6. 2014 - 13. 3. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2014 - 13. 3. 2017
od 17. 7. 2014 do 13. 3. 2017
PAVEL LEHNERT - místopředseda představenstva
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 7. 6. 2014 - 13. 3. 2017
den vzniku funkce: 7. 6. 2014 - 13. 3. 2017
od 17. 7. 2014 do 13. 3. 2017
Ing JIŘÍ KUNOVJÁNEK - člen představenstva č. 5
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 7. 6. 2014 - 27. 2. 2017
od 8. 11. 2013 do 17. 7. 2014
JUDr.Ing. ZDENĚK ZEMEK - předseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
od 18. 1. 2013 do 17. 7. 2014
PAVLÍNA FILIPI - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Mezilesí, PSČ 193 00
den vzniku členství: 29. 10. 2012 - 7. 6. 2014
od 18. 1. 2013 do 17. 7. 2014
JIŘÍ KUNOVJÁNEK - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 29. 10. 2012 - 7. 6. 2014
od 8. 12. 2010 do 8. 11. 2013
JUDr.Ing. Zdeněk Zemek - předseda představenstva
Vlčnov, 1037, PSČ 687 61
den vzniku členství: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
od 8. 12. 2010 do 17. 7. 2014
Pavel Lehnert - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Hutník 1482, PSČ 698 01
den vzniku členství: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
od 8. 12. 2010 do 17. 7. 2014
Alexandr Zemek - člen představenstva
Zlín, Horní Vršava VII 4469, PSČ 760 01
den vzniku členství: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
od 29. 6. 2007 do 8. 12. 2010
JUDr.Ing. Zdeněk Zemek - člen představenstva
Vlčnov, 1037, PSČ 687 61
den vzniku členství: 16. 8. 2005 - 11. 8. 2010
od 29. 6. 2007 do 8. 12. 2010
Pavel Lehnert - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Hutník 1482, PSČ 698 01
den vzniku členství: 16. 8. 2005 - 11. 8. 2010
od 29. 6. 2007 do 8. 12. 2010
Alexandr Zemek - člen představenstva
Zlín, Vršava 4469, PSČ 760 01
den vzniku členství: 16. 8. 2005 - 11. 8. 2010
od 7. 2. 2001 do 29. 6. 2007
Alexandr Zemek - člen představenstva
Zlín, Vršava 4469, PSČ 760 01
od 6. 1. 2000 do 7. 2. 2001
Ing. Vladimír Vojkovský - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Kollárova 557
od 13. 8. 1999 do 6. 1. 2000
Ing. Petr Moravec - člen představenstva
Ostrava, Keltíčkova 1905/44
od 26. 3. 1997 do 13. 8. 1999
Ing. Petr Moravec - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Sekaniny 1803
od 26. 3. 1997 do 29. 6. 2007
JUDr.ing. Zdeněk Zemek - člen představenstva
Vlčnov, 1037
od 26. 3. 1997 do 29. 6. 2007
Pavel Lehnert - člen představenstva
Veselí nad Moravou, Hutník 1482
od 20. 4. 2018
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který není předsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k takovému zastoupení písemně zmocněn. Má -li představenstvo jediného člena, zastupuje společnost tento člen představenstva samostatně.
od 13. 3. 2017 do 20. 4. 2018
Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.
od 10. 3. 2015 do 13. 3. 2017
Společnost zastupují společně předseda předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva.
od 17. 7. 2014 do 10. 3. 2015
Společnost zastupuje samostatně předseda předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva č. 3 nebo členem představenstva č. 4 anebo společně dva členové představenstva, a to člen představenstva č. 3 nebo č. 4 sp olečně se členem představenstva č. 5. Člen představenstva, který není předsedou, může společnost zastoupit samostatně, jen byl-li k takovému zastoupení zmocněn.
od 26. 3. 1997 do 17. 7. 2014
Způsob jednání: Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy nejméně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 13. 3. 2017
EVA LEHNERTOVÁ - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 13. 3. 2017
od 10. 11. 2015 do 13. 3. 2017
EVA LEHNERTOVÁ - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 7. 6. 2014 - 13. 3. 2017
od 17. 7. 2014 do 10. 11. 2015
EVA LEHNERTOVÁ - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Hutník, PSČ 698 01
den vzniku členství: 7. 6. 2014
od 17. 7. 2014 do 10. 11. 2015
-
od 10. 7. 2014 do 17. 7. 2014
ZDENĚK ZEMEK - člen dozorčí rady
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
od 8. 12. 2010 do 10. 7. 2014
Zdeněk Zemek - člen dozorčí rady
Vlčnov, 1037, PSČ 687 61
den vzniku členství: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
od 8. 12. 2010 do 17. 7. 2014
Eva Lehnertová - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Hutník 1482, PSČ 698 01
den vzniku členství: 11. 8. 2010 - 7. 6. 2014
od 14. 11. 2008 do 17. 7. 2014
Pavel Gottwald - člen dozorčí rady
Spořice, Luční 4, PSČ 431 01
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 7. 6. 2014
od 29. 6. 2007 do 8. 12. 2010
Zdeněk Zemek - člen dozorčí rady
Vlčnov, 1037, PSČ 687 61
den vzniku členství: 16. 8. 2005 - 11. 8. 2010
od 29. 6. 2007 do 8. 12. 2010
Eva Lehnertová - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Hutník 1482, PSČ 698 01
den vzniku členství: 16. 8. 2005 - 11. 8. 2010
od 16. 12. 2003 do 14. 11. 2008
Pavel Gottwald - člen
Spořice, Luční 4, PSČ 431 01
den vzniku funkce: 24. 9. 2003 - 1. 9. 2008
od 7. 2. 2001 do 29. 6. 2007
Zdeněk Zemek - člen
Vlčnov, 1037, PSČ 687 61
od 7. 2. 2001 do 29. 6. 2007
Eva Lehnertová - členka
Veselí nad Moravou, Hutník 1482, PSČ 698 01
od 2. 4. 1998 do 16. 12. 2003
Svatopluk Kurečka - člen
Veselí nad Moravou, Rumunská 729
od 26. 3. 1997 do 2. 4. 1998
Ing. Josef Jančařík - člen
Veselí nad Moravou, Štěpnická 1615
od 26. 3. 1997 do 7. 2. 2001
Ing. Antonín Smetka - člen
Kozojídky, 105
od 26. 3. 1997 do 7. 2. 2001
František Sečka - člen
Veselí nad Moravou, Štěpnická 1630
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 110 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

+9
+
-
2.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

+6
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

+3
+
-
4.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-3
+
-
5.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-6
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services