Coleman S.I., a.s., IČO: 25350048 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Coleman S.I., a.s. Údaje byly staženy 2. 4. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25350048. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25350048 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu26. 4. 1996
Obchodní firma
od 26. 4. 1996

Coleman S.I., a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 12. 2009 do 7. 1. 2015
Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01
od 26. 4. 1996 do 22. 12. 2009
Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01
IČO
od 26. 4. 1996

25350048

DIČ

CZ25350048

Identifikátor datové schránky:7psdfrs
Právní forma
od 26. 4. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1307 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 30. 10. 2018
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 7. 1. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 1. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 24. 6. 2005 do 7. 1. 2015
- přípravné práce pro stavby
od 25. 7. 2000 do 7. 1. 2015
- půjčování předmětů
od 26. 4. 1996 do 7. 1. 2015
- obchodní činnosti v rozsahu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 26. 4. 1996 do 7. 1. 2015
- zprostředkovatelské služby v rozsahu obchod, služby a stavebnictví
od 26. 4. 1996 do 7. 1. 2015
- poradenská činnost ve stavebnictví
od 26. 4. 1996 do 7. 1. 2015
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 26. 4. 1996 do 7. 1. 2015
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb
Ostatní skutečnosti
od 22. 11. 2016 do 4. 5. 2017
- Valná hromada obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, identifikační číslo: 253 50 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1307 (dále jen jako Společnost) rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a)rozsah snížení základního kapitálu činí 105.962.500,- Kč (slovy: jedno sto pět milionů devět set šedesát dva tisíc pět set korun českých); b)jako způsob provedení snížení základního kapitálu se určuje: i) ke snížení základního kapitálu se v souladu s ust. § 521 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále jen jako ZOK) nejprve použijí vlastní akcie, které Společnost za účelem prove dení tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu hodlá nabýt, a to 1.390 (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát) kusů kmenových akcií vydaných na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s číselným ozn ačením 1 až 1.390; ii) ve zbylém rozsahu snížení základního kapitálu dojde k poměrnému snížení jmenovité hodnoty všech ostatních akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé této kmenové akcie Společnosti vydané na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých); c)důvody a účel snížení základního kapitálu, a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: i) v rozsahu 13.900.000,- Kč (slovy: třinácti milionů devíti set tisíců korun českých) je důvodem a účelem skutečnost, že Společnost hodlá nabýt vlastní akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 13.900.000,- Kč (slovy: třinácti milionů devíti set tisíců korun če ských) od pana Ing. Petra Hurty, datum narození 19.6.1966, bydliště Vsetín, Lesní 2176, z důvodu vypořádání vzájemných finančních vztahů mezi Společností a panem Ing. Petrem Hurtou, přičemž k nabytí těchto akcií dojde zároveň za účelem provedení rozhodnut í valné hromady o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 306 ZOK; s ohledem na uvedené nebude s částkou odpovídající této části snížení základního kapitálu nijak nakládáno; ii) v rozsahu 35.504.014,- Kč (slovy: třiceti pěti milionů pět seti čtyř tisíců čtrnácti korun českých) je důvodem a účelem snížení základního kapitálu záměr Společnosti vypořádat ztráty minulých let; s touto částí snížení základního kapitálu bude naložen o tak, že bude použita na úhradu ztráty Společnosti minulých let, iii) v rozsahu 56.558.486,- Kč (slovy: padesáti šesti milionů pět seti padesáti osmi tisíců čtyř seti osmdesáti šesti korun českých) je důvodem a účelem záměr posílení ostatních složek vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál; s touto částí sn ížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude převedena do ostatních kapitálových fondů Společnosti; d)lhůta pro předložení akcií Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude v souvislosti s tímto snížením základního kapitálu snižovat, za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu se způsobem provedení tohoto snížení základního kapitálu Společnosti, se určuje na 30 (slovy: třicet) dní ode dne účinnosti tohoto snížení základního kapitálu, přičemž výše uvedené vlastní akcie Společnosti v této lhůtě v souladu s ust. § 522 ZOK Společnost zničí.
od 15. 12. 2009 do 22. 12. 2009
- Mimořádná valná hromada konaná dne 13.12.2009 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu v tomto znění: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. se zvyšuje o částku ve výši 105.850.000,- Kč (slovy: jednostopětmilionů-osmsetpadesáttisíc korun českých), tedy z částky 30.800.000,- Kč (slovy: třicetmilionů-osmsetisíc korun českých) na částk u ve výši 136.650.000,- Kč (slovy: jednostotřicetšest-milionůšestsetpadesáttisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospod ářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost společnosti; 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 10.585 ks (slovy: desetitisíc-pětisetosmdesátipěti kusy) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšen í základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. 4. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitými vklady a tyto akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídle m Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106, a dále dalšímu vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní společnost H & B delta, s.r.o. s e sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511; 5. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlo uvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zá pis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českýc h); 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady zájemců, kterými jsou obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106, a obchodní společnost H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511, přičemž I. zájemce - obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkl adem: A) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2648 pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, a to: - budova č.p. 722, v části obce Holice, způsob využití-jiná st., stojící na pozemku parcelního čísla 1445/3 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, způsob využití-jiná st., stojící na pozemku parcelního čísla 1445/2 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1445/1 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1445/2 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1445/3 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 1447 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; - pozemek parcelního čísla 1448 - zahrada; - pozemek parcelního čísla 1449 - zahrada; - pozemek parcelního čísla 1450/2 - orná půda; - pozemek parcelního čísla 1450/3 - orná půda; - pozemek parcelního čísla 1471/5 - orná půda; B) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2595 pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, a to: - spoluvlastnický podíl o velikosti 4749/10000 (čtyřitisícesedmsetčtyřicetdevět lomeno desetitisíc) na pozemku parcelního čísla 1446/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace; - spoluvlastnický podíl o velikosti 4749/10000 (čtyřitisícesedmsetčtyřicetdevět lomeno desetitisíc) na pozemku parcelního čísla 1454 - ostatní plocha, jiná plocha. C) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1502 pro katastrální území Brněnské Ivanovice, obec Brno, a to: - pozemek parcelního čísla 1331 - orná půda; - pozemek parcelního čísla 1333 - ostatní plocha, manipulační plocha; - pozemek parcelního čísla 1339/10 - ostatní plocha, jiná plocha. D) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 2701/10-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno p adesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-z astavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2701/16-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno p adesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129- zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno pa desátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-z astavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 553/51069 (pětsetpadesáttři lomeno pades átjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zas tavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 312 9-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2702/13-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 542/51069 (pětsetčtyřicetdva lomeno pad esátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-za stavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/3-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 542/51069 (pětsetčtyřicetdva lomeno pade sátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zast avěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicetosm lomeno pad esátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129; - bytová jednotka číslo 2703/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno p adesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129- zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 -zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2703/16-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 750/51069 (sedmsetpadesát lomeno padesá tjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zasta věné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2704/2-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 749/51069 (sedmsetčtyřicetdevět lomeno p adesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129; - bytová jednotka číslo 2705/2-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 763/51069 (sedmsetšedesáttři lomeno pade sát-jednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-za stavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2705/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicetosm lomeno pad esátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129; - bytová jednotka číslo 2705/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno p adesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 -zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2705/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/51069 (pětsetčtyřicet lomeno padesá tjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zast avěné plochy a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6153 a na listu vlastnictví 5776 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav. E) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 2726/5-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/4-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/6-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/7-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2727/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2728/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2729/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2729/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2729/9-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/6-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2730/7-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/1-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/4-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/9-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 311 5, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2731/11-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115 , 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/1-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116 , 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/10-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 311 6, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2732/12-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 31 15, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2733/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 334/53980 (třistatřicetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2733/10-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 311 6, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2733/12-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 31 15, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2735/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2735/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6900 a na listu vlastnictví 6899 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav. F) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 2973/4-byt, v budově č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 531/10176 (pětsettřicetjedna lomeno desettisícstosedmdesátšest) na společných částech budovy č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, a na pozemku St. parcelního čísla 4839-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 2974/8-byt, v budově č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 531/10176 (pětsettřicetjedna lomeno desettisícstosedmdesátšest) na společných částech budovy č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, a na pozemku St. parcelního čísla 4839-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6629 a na listu vlastnictví 6628 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav. G) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 972/3-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3005/121285 (třitisícepět lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstěosmdesátpět) na společných částec h budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 972/8-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3010/121285 (třitisícedeset lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstěosmdesátpět) na společných část ech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 972/14-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6320/121285 (šesttisíctřistadvacet lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstě-osmdesátpět) na společ ných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 972/15-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7260/121285 (sedmtisícdvěstěšedesát lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstě-osmdesátpět) na spole čných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3590 a na listu vlastnictví 2617 pro katastrální území Poštorná, obec Břeclav, okres Břeclav. Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 byl oceněn znalecký mi posudky soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Eduardem Hromadou, bytem Praha 10 Strašnice, Černokostelecká 2111/131, PSČ 108 00, doručovací adresa: Lidická 1974, Vsetín 755 01, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 2 9Nc 4276/2009 ze dne 1. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 7.12.2009 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body A) a B) ve svém znaleckém posudku č. 155/2009 ze dne 8.12.2009 na částku ve v ýši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých). Znalec dále ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod bodem C) ve svém znaleckém posudku č. 156/2009 ze dne 9.12.2009 na částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů kor un českých). Znalec dále ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body D) až G) ve svém znaleckém posudku č. 157/2009 ze dne 10.12.2009 na částku ve výši 31.250.000,- Kč (slovy: třicetjednamilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). Celková výše ocenění nepeněžitého vkladu tohoto zájemce tak na základě citovaných znaleckých posudků činí 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 částkou ve výši 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstě-padesáttisíc korun českých) s tím, že na vklad tohoto zájemce - vkladate le se započítává částka ve výši 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstě-padesáttisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 6.525 ks (slovy: šesttisícpětsetdvacetpět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. II. zájemce - obchodní společnost H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vk ladem: H) bytová jednotka, a to: - bytová jednotka číslo 410/17-byt, v budově č.p. 410, v části obce Rokytnice, na pozemku St. parcelního čísla 819, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 739/23330 (sedmsettřicetdevět lomeno dvacettřitisícetřistatřicet) na společných částech budovy č.p. 410, v části obce Rokytnice, na pozemku St. parcelního čísla 819, a na pozemku St. parcelního čísla 819-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 10360 a na listu vlastnictví 3941 pro katastrální území Rokytnice u Vsetína, obec Vsetín, okres Vsetín. I) bytové jednotky a jiné nebytové prostory, a to: - bytová jednotka číslo 1061/1-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p . 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/2-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p . 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/11-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/14-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č. p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/17-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 269/21768 (dvěstěšedesátdevět lomeno dvacetjednatisícsedmsetšedesátosm) na společných částech budovy č. p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/39-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/41-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/46-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/43536 (čtyřistadevadesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budov y č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/66-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1061/72-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č .p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/75-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 161/43536 (jednostošedesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných část ech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/76-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/43536 (třistapadesáttři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/77-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 163/43536 (jednostošedesáttři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částec h budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/78-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 125/43536 (jednostodvacetpět lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/79-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 175/21768 (jednostosedmdesátpět lomeno dvacetjednatisícsedmset-šedesátosm ) na společných č ástech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1061/80-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/43536 (jednostodevět lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech bud ovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6419 a na listu vlastnictví 5970 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. J) bytová jednotka a garáž, a to: - bytová jednotka číslo 1090/26-byt, v budově č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 741/19249 (sedmsetčtyřicetjedna lomeno devatenácttisícdvěstěčtyřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, a na pozemku parcelního čísla 614-zastavěná plocha a nádvoří; - jednotka číslo 1090/32-garáž, v budově č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 180/19249 (jednostoosmdesát lomeno devatenácttisícdvěstěčtyřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1090 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, a na pozemku parcelního čísla 614-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9169 a na listu vlastnictví 5993 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. K) bytová jednotka, a to: - bytová jednotka číslo 1841/19-byt, v budově č.p. 1841, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6503, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 736/23615 (sedmsettřicetšest lomeno dvacettřitisícešestsetpatnáct) na společných částech budovy č.p. 1 841, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6503, a na pozemku parcelního čísla 6503-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9110 a na listu vlastnictví 5991 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. L) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1844/3-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č .p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/15-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/16-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/19-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/26-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/21843 (dvěstědvacet lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1 844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/32-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/33-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/21843 (dvěstědvacet lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1 844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/50-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 73/7281 (sedmdesáttři lomeno sedmtisícdvěstěosmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/54-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 73/7281 (sedmdesáttři lomeno sedmtisícdvěstěosmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1844/63-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9124 a na listu vlastnictví 5992 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. M) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1853/11-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1853/19-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1853/24-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/13211 (sedmsetčtyřicet lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9062 a na listu vlastnictví 5987 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. N) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1856/11-byt, v budově č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, a na pozemku parcelního čísla 6831-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1856/20-byt, v budově č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, a na pozemku parcelního čísla 6831-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6427 a na listu vlastnictví 5985 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. O) bytová jednotka, a to: - bytová jednotka číslo 1858/1-byt, v budově č.p. 1858, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6833, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1858 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6833, a na pozemku parcelního čísla 6833-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6420 a na listu vlastnictví 5978 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. P) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1859/4-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1859 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1859/8-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 334/13211 (třistatřicetčtyři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1859/16-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 185 9, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8951 a na listu vlastnictví 5982 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. Q) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1860/6-byt, v budově č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 185/3539 (jednostoosmdesátpět lomeno třitisícepětsettřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1860 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, a na pozemku parcelního čísla 6835-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1860/22-byt, v budově č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 371/7078 (třistasedmdesátjedna lomeno sedmtisícsedmdesátosm) na společných částech budovy č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, a na pozemku parcelního čísla 6835-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8974 a na listu vlastnictví 5983 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. R) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1862/13-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 186 2, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1862/18-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/13211 (sedmsetčtyřicet lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1862/19-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 186 2, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1862/20-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8918 a na listu vlastnictví 5980 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. S) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1886/1-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/7871 (jednostoosmdesátjedna lomeno sedmtisícosmsetsedmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1886/2-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 625/23613 (šestsetdvacetpět lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 188 6, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1886/11-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 712/23613 (sedmsetdvanáct lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886 , v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1886/17-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 620/23613 (šestsetdvacet lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1886/21-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 710/23613 (sedmsetdeset lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1886/22-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 620/23613 (šestsetdvacet lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1886/37-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 209/7871 (dvěstědevět lomeno sedmtisícosmsetsedmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6416 a na listu vlastnictví 5967 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. T) bytové jednotky, a to: - bytová jednotka číslo 1815/1-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 465/43408 (čtyřistašedesátpět lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 18 15, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1815/45-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 307/21704 (třistasedm lomeno dvacetjednatisícsedmsetčtyři) na společných částech budovy č.p. 1815, v č ásti obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1815/55-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 457/43408 (čtyřistapadesátsedm lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1815/56-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 629/43408 (šestsetdvacetdevět lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 1 815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří; - bytová jednotka číslo 1815/75-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 625/43408 (šestsetdvacetpět lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 181 5, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6417 a na listu vlastnictví 5968 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín. Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 byl oceněn znalecký mi posudky soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Eduardem Hromadou, bytem Praha 10 Strašnice, Černokostelecká 2111/131, PSČ 108 00, doručovací adresa: Lidická 1974, Vsetín 755 01, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 2 9Nc 4276/2009 ze dne 1. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 7.12.2009 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body H) až T) ve svém znaleckém posudku č. 158/2009 ze dne 11.12.2009 na částku ve výši 40.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůšestsettisíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti obchodní společnosti H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrk y 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 částkou ve výši 40.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionů-šestsettisíc korun českých) s tím, že na vklad tohoto zájem ce - vkladatele se započítává částka ve výši 40.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůšestsettisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 4.060 ks (slovy: čtyřitisícešedesát kusů) nových kmenových akcií znějících na j méno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají b ýt vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 8. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. 9. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti.
od 7. 7. 2009 do 15. 12. 2009
- Mimořádná valná hromada schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií za těchto podmínek: a) Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., se sídlem Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, IČ 253 50 048, se zvyšuje z dosavadní výše 15 800 000,- Kč (slovy: patnáct milionů osm set tisíc Kč) o částku 15 000 000,- Kč (patnáct milionů Kč) na 30 800.000,- slovy : třicetmilionůosmsettisíckorunčeských upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Upsáno bude 1500 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurs na jednu akcii se rovná jmenovité hodnotě, tedy 10 000,- Kč za 1 kus akcie. Emisní ážio nevzniká. Akcie nebudou kótované. c) Prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií: Akcionáři obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., IČ 253 50 048 a to: (i) společnost H & B REAL, a.s., se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, IČ 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 a (ii) Ing. Petr Hurta, r.č. xxxx, bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147, PSČ 755 01 prohlašují, že se vzdávají svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Coleman S.I., a.s., IČ 253 50 048, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu této společnosti ve smysl u § 204a obchodního zákoníku. d) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchod ního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Petr Hurta, r.č. xxxx, bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147, PSČ 755 01. e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., na adrese Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, v pracovní dny v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnes ení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli (předem určenému zájemci), bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kursu takto upisovaných akcií oznámen písemným o známením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. f) Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem. Upisovatel (předem určený zájemce) je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na zvláštní účet číslo 230xxxx, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu u Českosloven ské obchodní banky, a.s. Lhůta, ve které je povinen upisovatel splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, je nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií. g) S nově vydanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jedná se o akcie kmenové. h) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods t. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. i) Poukázky na akcie podle §204b obchodního zákoníku nebudou vydány. Předseda mimořádné valné hromady pan Ing. Petr Hurta následně nechal o návrhu tohoto usnesení hlasovat. Provedeným hlasováním valná hromada, kdy nebyl vznesen žádný protest, dotaz či připomínka ani nebylo požadováno vysvětlení nebo uplatňován návrh a prot inávrh, schválila jednomyslně, tj. všemi hlasy, které mohly vykonávat hlasovací právo, usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. o zvýšení základního kapitálu:
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 1. Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. ve výši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých byl v plné výši splacen.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 2. Zvyšuje základní kapitál společnosti o částku ve výši 14,300.000,- Kč, slovy: čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českých, tedy z částky ve výši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých na částku ve výši 15,800.000,- Kč, slovy: patnáctmilionůosmsettisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost využívá tento nepeněžitý vklad k svému podnikání.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1430 ks (slovy: jedentisícčtyřistatřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; všechny akcie ma zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 5. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým jsou manželé Ing. Petr Hurta, rodné číslo 66-06-19/1064 a paní Martina Hurtová, rodné číslo 71-51-29/5525, oba bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147;
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Coleman S.I., a.s., tedy Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01 a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin;
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to manželé Ing. Petr a Martina Hurtovi, je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých;
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 9. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým jsou manželé Ing. Petr a Martina Hurtovi;
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 10. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou: - nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1418 pro katastrální území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, okres Ostrava - město, a to jednotka č. 5560/1 (dílna nebo provozovna) v budově č.p. 5560, Třebovice na pozemku parcelního čísla 1061/1 a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1061/1 - zastavěná plocha a nádvoří ve výši jednostosedmdesátsedmtisícčtyřistatři/milionpadesátdevěttisícšest setosmdesátpět (xxxx685); - nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1416 pro katastrální území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, okres Ostrava - město, a to pozemek parcelního čísla 1061/5 - manipulační plocha a pozemek parcelního čísla 1061/9 - manipulační plocha. Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 11. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce paní Ing. Martiny Schulmeisterové, bytem Ostrava 1, Milíčova 12 pod pořadovým číslem 178/02 částkou ve výši 14,300.000,- Kč, slovy, čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českých s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 14,300.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1430 ks (jedentisícčtyřistatřicet kusů) kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinné podobě znějící na jméno; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 12. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.
od 23. 8. 2002 do 30. 10. 2002
- 13. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti, tedy Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, a to kancelář přesedy představenstva.
od 26. 4. 1996 do 30. 10. 2002
- Akcie: 150 akcií na jméno, z toho 30 akcií je prioritních.
Kapitál
od 4. 5. 2017
Základní kapitál 30 687 500 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2009 do 4. 5. 2017
Základní kapitál 136 650 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 7. 2009 do 22. 12. 2009
Základní kapitál 30 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2002 do 22. 7. 2009
Základní kapitál 15 800 000 Kč
od 26. 4. 1996 do 30. 10. 2002
Základní kapitál 1 500 000 Kč
od 30. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 275.
od 4. 5. 2017 do 30. 10. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 275.
od 7. 1. 2015 do 4. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 665.
od 22. 12. 2009 do 7. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 665.
od 22. 12. 2009 do 7. 1. 2015
v listinné podobě
od 22. 7. 2009 do 22. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 050.
od 30. 10. 2002 do 22. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 550.
od 30. 10. 2002 do 22. 7. 2009
v listinné podobě
od 30. 10. 2002 do 22. 12. 2009
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 30. 10. 2002 do 22. 12. 2009
v listinné podobě
od 26. 4. 1996 do 30. 10. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 7. 1. 2015
PETR HURTA - člen představenstva
Vsetín, Lesní, PSČ 755 01
den vzniku členství: 21. 10. 2014
od 5. 9. 2014 do 7. 1. 2015
Ing. MAREK BAROŠ - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí, PSČ 756 61
den vzniku členství: 16. 12. 2009 - 21. 10. 2014
od 24. 8. 2013 do 7. 1. 2015
Ing. PETR HURTA - předseda představenstva
Vsetín, Lesní, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 12. 2009 - 21. 10. 2014
den vzniku funkce: 16. 12. 2009 - 21. 10. 2014
od 13. 9. 2011 do 24. 8. 2013
Ing. Petr Hurta - předseda představenstva
Vsetín, Lesní 2176, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 12. 2009
den vzniku funkce: 16. 12. 2009
od 22. 12. 2009 do 13. 9. 2011
Ing. Petr Hurta - předseda představenstva
Vsetín, Josefa Sousedíka 1147, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 12. 2009
den vzniku funkce: 16. 12. 2009
od 22. 12. 2009 do 5. 9. 2014
Ing. Marek Baroš - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 171, PSČ 756 61
den vzniku členství: 16. 12. 2009
od 22. 12. 2009 do 7. 1. 2015
Ing. Tomáš Hurta - člen představenstva
Vsetín - Horní Jasenka, 285, PSČ 755 01
den vzniku členství: 16. 12. 2009 - 21. 10. 2014
od 23. 6. 2001 do 22. 12. 2009
Ing. Jaromír Homola - člen představenstva
Huslenky, 528
den vzniku členství: 27. 11. 2000 - 16. 12. 2009
od 15. 9. 1998 do 23. 6. 2001
Ing. Jan Harabiš - člen představenstva
Ostrava, Mládeže 3
od 15. 9. 1998 do 22. 12. 2009
Ing. Petr Hurta - předseda představenstva
Vsetín, J. Sousedíka 1147
den vzniku členství: 26. 4. 1996 - 16. 12. 2009
den vzniku funkce: 26. 4. 1996 - 16. 12. 2009
od 10. 7. 1997 do 15. 9. 1998
Ing. Petra Hurta - předseda představenstva
Vsetín, Na hrázi 1258
od 10. 7. 1997 do 15. 9. 1998
Ing. Jan Harabiš - člen představenstva
Ostrava-Dubina, Jiříkovského 15
od 10. 7. 1997 do 22. 12. 2009
Jiří Havránek - člen představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 43
den vzniku členství: 10. 4. 1997 - 16. 12. 2009
od 26. 4. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. Petr Hurta - předseda představenstva
Vsetín, Na hrázi 1258
od 26. 4. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. Jana Kostelníková - člen představenstva
Vsetín, Na hrázi 1245
od 26. 4. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. Jan Harabiš - člen představenstva
Ostrava-Dubina, Jiříkovského 15
od 7. 1. 2015
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 26. 4. 1996 do 7. 1. 2015
Jednání: Jménem akciové společnosti jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně.
Prokura
od 7. 1. 2015
MAREK BAROŠ
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí, PSČ 756 61
Dozorčí rada
od 7. 1. 2015
VLADIMÍR HURTA - člen dozorčí rady
Kateřinice, , PSČ 756 21
den vzniku členství: 21. 10. 2014
od 21. 2. 2011 do 7. 1. 2015
Vladimír Hurta - předseda dozorčí rady
Kateřinice, , PSČ 756 21
den vzniku členství: 21. 7. 2010 - 21. 10. 2014
den vzniku funkce: 21. 8. 2010 - 21. 10. 2014
od 21. 2. 2011 do 7. 1. 2015
Ondřej Macek - člen dozorčí rady
Velká Lhota, , PSČ 757 01
den vzniku členství: 16. 12. 2009 - 21. 10. 2014
od 21. 2. 2011 do 7. 1. 2015
Ing. Mojmír Hurta - člen dozorčí rady
Kateřinice, , PSČ 756 21
den vzniku členství: 16. 12. 2009 - 21. 10. 2014
od 15. 9. 1998 do 21. 2. 2011
Martina Hurtová - člen
Vsetín, J. Sousedíka 1147
den vzniku členství: 26. 4. 1996 - 16. 12. 2009
od 10. 7. 1997 do 15. 9. 1998
Martina Hurtová - člen
Vsetín, Na hrázi 1258
od 10. 7. 1997 do 21. 2. 2011
Ing. Jiřího Chromčák - předseda
Vsetín, Dolní Jasenka 751/9
den vzniku členství: 26. 4. 1996 - 16. 12. 2009
den vzniku funkce: 26. 4. 1996 - 16. 12. 2009
od 10. 7. 1997 do 21. 2. 2011
Ondřej Macek - člen
Malá Bystřice 81,
den vzniku členství: 26. 4. 1996 - 16. 12. 2009
od 26. 4. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. Jiří Chromčák - předseda
Vsetín, Dolní Jasenka 751/9
od 26. 4. 1996 do 10. 7. 1997
Ondřej Macek - člen
Malá Bystřice 81,
od 26. 4. 1996 do 10. 7. 1997
Martina Hurtová - člen
Vsetín, Na hrázi 1258
Hodnocení firmy
-43
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+127

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+28

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-46

+
-
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

-133

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-202

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-331

+
-

A tohle už jste četli?

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Koupil si vstupenku, porušil pravidla. Pokuta platí, řekl soud

Obchodní podmínky a návštěvní řád nejspíš podrobně nestudujete. Přesto: nákupem vstupenky s nimi souhlasíte. A když pak porušíte pravidla, můžete dostat smluvní pokutu. Třeba i od fotbalového klubu, potvrdil soud.

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Jak lákavá je nabídka akcií společností Gevorkyan a M&T 1997? Máte čekat na Coloseum? Zeptali jsme se investičních expertů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 081 512 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Je tohle konec bitcoinu? Proč hlavní kryptoměna ztrácí na hodnotě

Cena jednoho bitcoinu se propadla už o víc než milion korun, jako nikdy v historii. Je to jeho konec?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Neviditelné padesátnice. Už nejsou juniorky, ale do důchodu mají daleko. Čemu čelí ženy, které dospěly za komunismu?

Současná generace 50+ a v těsném závěsu za ní i takzvané Husákovy děti z počátku 70. let tvoří početnou...

Partners Financial Services