Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci
IČO: 25351354

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 6. 1996
Obchodní firma
od 16. 4. 2019

NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. v likvidaci

od 11. 6. 1996 do 16. 4. 2019

NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s.

Sídlo
od 6. 6. 2008 do 6. 6. 2008
Praha 4, Hvězdova 1416/2b, PSČ 140 78
od 15. 8. 2007 do 6. 6. 2008
Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62
od 17. 10. 2001 do 15. 8. 2007
Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října čp.239,č.or.59, PSČ 702 00
od 11. 6. 1996 do 17. 10. 2001
Ostrava, 28. října 59, PSČ 702 00
IČO
od 11. 6. 1996

25351354

Identifikátor datové schránky:6s7fchn
Právní forma
od 11. 6. 1996
Akciová společnost
Spisová značka12326 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 9. 2002 do 16. 7. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 7. 4. 1999 do 16. 7. 2009
- pronájem movitých věcí
od 11. 6. 1996 do 16. 7. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 11. 6. 1996 do 16. 7. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 6. 1996 do 16. 7. 2009
- činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 16. 4. 2019
- Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 507/2019- 3 ze dne 4.3.2019, které nabylo právní moci dnem 3.4.2019, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 25. 2. 2008 do 24. 9. 2008
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti přijal dne 13.2.2008 toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu : I. Důvod snížení: rozdělení přebytku provozního kapitálu mezi akcionáře. II. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sní žení: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři. III.Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 51.305.000,- Kč ( slovy: padesátjedenmiliontřistapěttisíc korun českých) ze stávajících 165.500.000,- K č na 114.195.000,- Kč. IV. Způsob, jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávajících 10.000,- Kč na 6.900,- Kč. V. Lhůta pro předložení listinných akcií : akcionář je povinen předložit li stinné akcie společnosti ve lhůtě 30 ( třicet) dnů ode dne, kdy společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře k předložení akcií k výměně.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnosti NATIONAL BUSINESS CENTRE Ostrava a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ: 702 00, IČ: 25 35 13 54, konané dne 17.1.2003, o zvýšení základního kapitálu:
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál v rozsahu o částku ve výši 65.500.000,- Kč, slovy: šedesátpětmilionůpětsettisíc korun českých úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku 65.500.000,-Kč se nepřipouští. Společnost nabízí upsání těchto akcií: 1. Počet upisovaných akcií jmenovité hodnoty 1.000.000,-Kč(jedenmilion korun českých): 64 ks (šedesátčtyři kusy), 2. Počet upisovaných akcií jmenovité hodnoty 100.000,-Kč(jednostotisíc korun českých): 15 ks (patnáct kusů), 3. Druh upisovaných akcií: kmenové, 4. Forma upisovaných akcií: na jméno, 5. Podoba všech upisovaných akcií: listinné
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj. emisní kurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a emisní kurs 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům určeným rozhodnutím valné hromady a současně věřitelům peněžitých pohledávek za společností.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- II. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva všech akcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku, a to z následujících důvodů: důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je snížení výše závazků společnosti vůči jejím věřitelům, kterým bude společností, jakožto předem určeným zájemcům, nabídnuto upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu. S ohledem na potřebu restrukturalizace pohledávek a závazků a posílení základního kapitálu je navrhováno, aby peněžité pohledávky předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči těmto zájemcům na splacení emisního kursu akcií peněžitými vklady, byly vzájemně započteny.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- III. Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 občanského zákoníku.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího sídla: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ 702 00. Sídlo společnosti je místem pro upisování akcií.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Lhůta pro upisování akcií činí 60 dnů, přičemž lhůta počíná běžet doručením písemného oznámení představenstva jednotlivým zájemcům. Skutečnost, že usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci, sdělí představenstvo jednotlivým zájemcům písemným oznámením doručeným nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu nabude právní moci. Současně s písemným oznámením zašle představenstvo zájemcům písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni upsat akcie do 15-ti dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu, ve shora uvedené lhůtě: - návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně - návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek bude doručen všem určitým zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce v 15-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem:
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, či podpisem osob oprávněných jednat jménem určitého zájemce, jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií a o započtení vzájemných pohledávek před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současně b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října čp. 239, č.or. 59, PSČ: 702 00.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácí peněžitými vklady určitých zájemců. Valná hromada připouští, aby pohledávky společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemců vůči společnosti uvedeným pod bodem III, a to smlouvou o započtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou tak uzavírány postupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valné hromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávka upisovatele vůči společnosti specifikovaná pod bodem III. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávka společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitým zájemcem, započtením.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci jsou níže uvedené subjekty, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií a smlouva o započtení:
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- A) Věřitel: Hotel Palace a.s., identifikační číslo: 45 19 36 49 Identifikace pohledávky: smlouva o postoupení pohledávky ze dne 1.3.2000, postupitel: Kredital a.s. ( smlouva o úvěru s přísl. ze dne 5.2.1997). Výše započítávané pohledávky: celkem: 26.300.000,-Kč, slovy: dvacetšestmilionůtřistatisíc korun českých. Počet akcií/jmenovitá hodnota: 26ks ( dvacetšest kusů ) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, 3 ks ( tři kusy ) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- B) Věřitel: společnost WBTC Ltd., identifikační číslo: 443 559 117 Identifikace pohledávky: - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2002, postupitel: Internet Promotion LLC (smlouva o úvěru s přísl. ze dne 26.8.1996), - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 30.6.2002, postupitel: Internet Promotion LLC (smlouva o půjčce s přísl. ze dne 10.2.1999), - smlouva po postoupení pohledávky ze dne 30.6.2002, postupitel: Internet Promotion LLC (smlouva o půjčce s přísl. ze dne 10.2.1999 a úrok ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.2.1999). Výše započítávané pohledávky: celkem: 27.800.000,-Kč, slovy: dvacetsedmmilionůosmsettisíc korun českých. Počet akcií/jmenovitá hodnota: 27 ks (dvacetsedm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, 8 ks (osm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých.
od 31. 3. 2003 do 19. 5. 2003
- C) Věřitel: BESKYDY INVEST, a.s., identifikační číslo: 25 85 35 46 Identifikace pohledávky: smlouva o postoupení pohledávky ze dne 15.11.2002, postupitel: SLAVA Kredit - finanční družstvo (smlouva o půjčce s přísl. ze dne 23.9.1996, vklad tichého společníka ze dne 25.6.1996). Výše započítávané pohledávky: celkem: 11.400.000,-Kč, slovy: jedenáctmilionůčtyřistatisíc korun českých. Počet akcií/jmenovitá hodnota: 11 ks (jedenáct kusů) akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, 4 ks (čtyři kusy) akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. CELKEM: 65 500 000,00 Kč Počet upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,00 Kč: 64 ks Počet upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,00 Kč: 15 ks
od 4. 3. 1998
- Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 % základního jmění společnosti.
Kapitál
od 28. 2. 2009
Základní kapitál 58 421 500 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 9. 2008 do 28. 2. 2009
Základní kapitál 114 195 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 5. 2003 do 24. 9. 2008
Základní kapitál 165 500 000 Kč
od 11. 6. 1996 do 19. 5. 2003
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 28. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 16 550.
od 24. 9. 2008 do 28. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 16 550.
od 25. 8. 2005 do 24. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 550.
od 19. 5. 2003 do 25. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 164.
od 19. 5. 2003 do 25. 8. 2005
v listinné podobě
od 19. 5. 2003 do 25. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15.
od 19. 5. 2003 do 25. 8. 2005
v listinné podobě
od 7. 4. 1999 do 19. 5. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 11. 6. 1996 do 7. 4. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 25. 5. 2011
František Trilč - předseda představenstva
Most, Česká, PSČ 434 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011
den vzniku funkce: 6. 5. 2011
od 25. 5. 2011
Ing. Zdeněk Jílek - člen představenstva
Teplice, Jugoslávská, PSČ 415 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011
od 25. 5. 2011 do 25. 5. 2011
Ing. Zdeněk Jílek - člen představenstva
Teplice, Jugoslávská, PSČ 415 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011
od 2. 3. 2011 do 25. 5. 2011
Ing. Ondřej Buršík - člen představenstva
Praha 8, Za Vodárnou, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 6. 5. 2011
od 3. 2. 2010 do 25. 5. 2011
Milan Janků - člen představenstva
Praha 6, Nad Strakovkou 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 6. 5. 2011
od 16. 7. 2009 do 25. 5. 2011
Ing. Antonín Jakubše, CSc. - předseda představenstva
Rudná u Prahy, V.Nováka 1122, PSČ 252 19
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 6. 5. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2009 - 6. 5. 2011
od 7. 10. 2008 do 16. 7. 2009
Ing. Jana Žejdlíková - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 1251/2A
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 9. 2008 - 30. 6. 2009
od 7. 10. 2008 do 3. 2. 2010
Ing. Petr Štyler - člen představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, U Václava 697/15, PSČ 184 00
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 25. 1. 2010
od 7. 10. 2008 do 2. 3. 2011
Ing. Ondřej Buršík - člen představenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2290/3, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 9. 2008
od 15. 8. 2007 do 7. 10. 2008
Ing. Tomáš Laštovka - člen představenstva
Praha 6 - Liboc, Vlastina 558/3
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 1. 9. 2008
od 1. 6. 2007 do 15. 8. 2007
Mgr. Martina Koppová - člen představenstva
Praha 6 - Řepy, Skuteckého 1383/8
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 27. 6. 2007
od 1. 6. 2007 do 7. 10. 2008
Mgr. Patrik Šimek - předseda představenstva
Praha 5, U Blaženky 453/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 5. 2005 - 1. 9. 2008
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 1. 9. 2008
od 1. 6. 2007 do 7. 10. 2008
Radim Fuka - člen představenstva
Brno - Královo Pole - Sadová, Kociánka 62/20
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 9. 2008
od 7. 9. 2005 do 15. 8. 2007
Milan Janků - člen představenstva
Praha 6, Nad Strakovkou 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 27. 6. 2007
od 10. 8. 2005 do 1. 6. 2007
Mgr. Patrik Šimek - člen představenstva
Praha 5, U Blaženky 453/3, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 5. 2005
od 17. 10. 2001 do 10. 8. 2005
Ing. Zdeněk Petrů - člen představenstva
Ostrava-Poruba, 17. listopadu 753/5
den vzniku členství: 9. 5. 2001 - 27. 5. 2005
od 17. 10. 2001 do 1. 6. 2007
Ing. Rudolf Tauchman - předseda představenstva
Ostrava-Muglinov, Vdovská 12
den vzniku členství: 9. 5. 2001 - 20. 4. 2007
od 17. 10. 2001 do 1. 6. 2007
Ing. Jiří Výtisk - člen představenstva
Ostrava, Nádražní 2685/64
den vzniku členství: 9. 5. 2001 - 20. 4. 2007
od 5. 3. 1998 do 17. 10. 2001
Ing. Rudolf Tauchman - člen představenstva
Ostrava-Muglinov, Vdovská 12
od 4. 3. 1998 do 5. 3. 1998
Ing. Rostislav Majkút - člen představenstva
Frýdek-Místek, Jeronýmova 426
od 17. 2. 1997 do 17. 10. 2001
Kateřina Břenková - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Mongolská 1466
od 11. 6. 1996 do 17. 2. 1997
Günter Augustin Horvath - člen představenstva
Eisenstrasse 55, A-4452 Ternberg, Rakousko
od 11. 6. 1996 do 4. 3. 1998
ing. Rastislav Smolinský - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, Pekařská 3117
od 11. 6. 1996 do 17. 10. 2001
Martin Ohnheiser - předseda představenstva
Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 295
od 15. 8. 2007
Jednání: Jménem společnosti jednají navenek ve všech věcech vždy společně dva členové představenstva.
od 7. 9. 2005 do 15. 8. 2007
J e d n á n í : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat tři členové představenstva společně.
od 4. 3. 1998 do 7. 9. 2005
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva společně.
od 11. 6. 1996 do 4. 3. 1998
Jednání za společnost: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, za něž jednají ve všech věcech samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva.
Likvidace
od 16. 4. 2019
NEŠTICKÁ - NEŠTICKÝ v.o.s., IČO: 27588106
Praha 2, Ječná 1, PSČ 120 00
Dozorčí rada
od 23. 1. 2016 do 23. 7. 2018
STANISLAV KOVÁŘÍK - člen dozorčí rady
Teplice, Na Letné, PSČ 415 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011 - 2. 7. 2018
od 1. 5. 2015 do 23. 1. 2016
STANISLAV KOVÁŘÍK - člen dozorčí rady
Teplice, náměstí Svobody, PSČ 415 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011
od 29. 4. 2015
ANNA PŘIBYLOVÁ - člen dozorčí rady
Most, Karla Marxe, PSČ 434 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011
od 25. 5. 2011 do 7. 5. 2014
Vladislav Kratochvíle - předseda dozorčí rady
Most, U věžových domů, PSČ 434 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011 - 19. 12. 2013
den vzniku funkce: 6. 5. 2011 - 19. 12. 2013
od 25. 5. 2011 do 29. 4. 2015
Anna Přibylová - člen dozorčí rady
Most, U Věžových domů, PSČ 434 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011
od 25. 5. 2011 do 1. 5. 2015
Stanislav Kovářík - člen dozorčí rady
Teplice, Americká, PSČ 415 01
den vzniku členství: 6. 5. 2011
od 2. 3. 2011 do 25. 5. 2011
Světlana Semeráková - předseda dozorčí rady
Praha 4, Pod Vyšehradem, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 6. 5. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2011 - 6. 5. 2011
od 2. 3. 2011 do 25. 5. 2011
Mgr. Petr Jelínek - člen dozorčí rady
Praha 10, Úvalská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 2. 2011 - 6. 5. 2011
od 3. 2. 2010 do 25. 5. 2011
Ing. Petr Štyler
Praha 8 - Dolní Chabry, U Václava 697/15, PSČ 184 00
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 6. 5. 2011
od 7. 10. 2008 do 3. 2. 2010
JUDr. Robert Hošťálek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Kbely, Jilemnická 783, PSČ 197 00
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 25. 1. 2010
den vzniku funkce: 1. 9. 2008 - 25. 1. 2010
od 7. 10. 2008 do 2. 3. 2011
Ing. Lenka Pospěchová - člen dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 63/822, PSČ 709 00
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 31. 1. 2011
od 7. 10. 2008 do 2. 3. 2011
Tomáš Damovský - člen dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Myslbekova 684/17, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 9. 2008 - 31. 1. 2011
od 15. 8. 2007 do 7. 10. 2008
Mgr. Petr Jelínek - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Úvalská 2393/23
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 1. 9. 2008
den vzniku funkce: 2. 7. 2007 - 1. 9. 2008
od 15. 8. 2007 do 7. 10. 2008
Ing. Pavel Viertl - člen dozorčí rady
Praha 8 - Trója, Nad Vavrouškou 698/14
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 1. 9. 2008
od 15. 8. 2007 do 7. 10. 2008
Ing. Petr Dománek - člen dozorčí rady
Praha 5, Přecechtělova 2497/30
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 1. 9. 2008
od 2. 3. 2005 do 15. 8. 2007
Eliška Jaworková - člen
Ostrava - Přívoz, Gebauerova 283/12, PSČ 702 00
den vzniku členství: 14. 12. 2004 - 27. 6. 2007
od 28. 12. 2001 do 2. 3. 2005
Josef Fraš - člen
Ostrava-Heřmanice, Koněvova 167/92
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 14. 12. 2004
od 17. 10. 2001 do 15. 8. 2007
Renáta Králová - člen
Ostrava-Hrabůvka, Horní 1437/78
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 18. 7. 2006
od 17. 10. 2001 do 15. 8. 2007
Ing. Lumír Peterek - člen
Ostrava-Muglinov, Vdovská 224/14
den vzniku členství: 18. 4. 2001 - 18. 7. 2006
od 7. 4. 1999 do 17. 10. 2001
Ing. František Břenek - člen
Ostrava 1, Lechowiczova 2843/25
od 7. 4. 1999 do 17. 10. 2001
Ing. Petr Kucharčík - člen
Orlová - Poruba, Zátiší 1177
od 7. 4. 1999 do 28. 12. 2001
Ing. Petr Žížek - člen
Široká Niva, 116, PSČ 793 22
od 11. 6. 1996 do 7. 4. 1999
ing. Rudolf Staškovan - člen
Ostrava-Petřkovice, Havraní 695
od 11. 6. 1996 do 7. 4. 1999
ing. Pavel Hruška - člen
Ostrava 4, A. Bejdové 1792
od 11. 6. 1996 do 7. 4. 1999
ing. Andrea Mizerová - členka
Ostrava-Poruba, Mongolská 1467
Akcionáři
od 7. 10. 2016 do 23. 6. 2017
TORSAR a.s. v likvidaci, IČO: 27415856
Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
od 25. 5. 2011 do 7. 10. 2016
TORSAR a.s., IČO: 27415856
Praha 4, Hvězdova, PSČ 140 78
od 24. 9. 2008 do 25. 5. 2011
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Luxembourg, Rue du Laboratoire 9, Lucemburské velkovévodství
od 24. 9. 2008 do 25. 5. 2011
- reg. číslo B 65153, PSČ L-1911
od 12. 11. 2007 do 24. 9. 2008
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Luxembourg, Avenue Charles de Gaulle 2, Lucemburské velkovévodství
od 12. 11. 2007 do 24. 9. 2008
- IČ: B 65153, PSČ L-1653
od 1. 6. 2007 do 12. 11. 2007
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Luxembourg, Boulevard de la Foire 5, Lucemburské velkovévodství
od 1. 6. 2007 do 12. 11. 2007
- IČ: B 65153
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 584,00 Kč
Komerční banka 2 590,07 Kč
Expobank CZ 2 591,50 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 640,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+19
+
-
2.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-44
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-68
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-71
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-147
+
-

Články na Heroine.cz

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Příběh židovské malířky Charlotte Salomon je tak krutý a barvitý, jak jen byla první polovina...více

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: příjem z prodeje bytu
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > příjem z prodeje bytu

Otázka: Dobrý den,v roce 2019 jsem darem v přímé linii dostala byt.Ten jsem ještě ten rok prodala,rozdíl dle znaleckého posudku v době daru a pak prodeje činil 100tis.kč jako příjem dle par.10.Provize realitce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services