Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Garáže Ostrava, a.s.
IČO: 25360817

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 12. 1996
Obchodní firma
od 9. 12. 1996

Garáže Ostrava, a.s.

Sídlo
od 3. 10. 2001 do 27. 5. 2014
728 26 Ostrava-Moravská Ostrava, Výstaviště Černá Louka 1167, Pavilon K
od 27. 8. 1999 do 3. 10. 2001
Výstaviště Černá Louka, Pavilon K, PSČ 728 26, Ostrava
od 9. 12. 1996 do 27. 8. 1999
Ostrava-Moravská Ostrava, Českobratrská 7, PSČ 702 00
IČO
od 9. 12. 1996

25360817

DIČ

CZ25360817

Identifikátor datové schránky:qfkvx6j
Právní forma
od 9. 12. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1510 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 25. 10. 2011
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 25. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 8. 2005 do 25. 10. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 8. 2005 do 25. 10. 2011
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 30. 12. 2003 do 25. 10. 2011
- zprostředkování služeb
od 30. 12. 2003 do 25. 10. 2011
- reklamní činnost a marketing
od 15. 10. 2003 do 25. 10. 2011
- správa a údržba nemovitostí - správa nemovitostí
od 6. 11. 2002 do 25. 10. 2011
- technické činnosti v dopravě
od 3. 10. 2001 do 25. 10. 2011
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 9. 12. 1996 do 6. 11. 2002
- b) provozování parkovišť a garáží
od 9. 12. 1996 do 10. 8. 2005
- a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 9. 12. 1996 do 10. 8. 2005
- c) provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
Ostatní skutečnosti
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. o zvýšení základního jmění ze dne 3.4.2000
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši 27,400.000,-Kč, slovy: dvacetsedmmiliónůčtyřistatisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 274 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: stotisíc korun českých;
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 3. Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,-Kč, slovy: stotisíc korun českých;
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 4. Vylučuje přednostní právo akcionářů dle ust. § 204a odst. 5, obchodního zákoníku z důležitého zájmu společnosti, a to z důvodu získat rychle a efektivně nové finanční prostředky pro další rozvoj společnosti a jejího postavení na trhu;
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 5. Určuje, že všechny nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž akcionář OKD, a.s. přejímá závazek k úpisu 186 ks nových kmenových akcií na zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem ve výši 18,600.000,-Kč, slovy: osmnáctmiliónůšestsettisíc korun českých, a to pohledávkou akcionáře OKD, a.s. za společností, respektive její části ve výši 18,600.000,-Kč, kterou má akcionář OKD, a.s. za společností na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.10.1999 a akcionář Město Ostrava přejímá závazek k úpisu 88 ks nových kmenových akcií na zvýšení základního jmění peněžitým vkladem ve výši 8,800.000,-Kč, slovy: osmmiliónůosmsettisíc korun českých; tato dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu;
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 6. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem akcionáře OKD, a.s., schvaluje předmět vkladu, a to část pohledávky akcionáře OKD, a.s. za společností Garáže Ostrava, a.s. ve výši 18,600.000,-Kč, kterou má akcionář OKD, a.s. za společností Garáže Ostrava, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.10.1999 mezi VOKD, akciová společnost jako postupitelem a akcionářem OKD, a.s. jako postupníkem.
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 7. Uděluje souhlas s vložením části pohledávky akcionáře OKD, a.s. vůči společnosti v její nominální hodnotě ve výši 18,600.000,-Kč, slovy: osmnáctmiliónůšestsettisíc korun českých jako vklad do základního jmění společnosti, přičemž tuto pohledávku má akcionář OKD, a.s. za společností z titulu uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek mezi obchodní společností VOKD, akciová společnost se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ulice Českobratrská 7, identifikační číslo: 47 67 58 53 jako postupitelem a akcionářem OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6, identifikační číslo: 00 00 25 93 jako postupníkem ze dne 15.10.1999.
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 8. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií nahrazené dohodou akcionářů je sídlo společnosti, tedy Výstaviště Černá Louka, Pavilon K, 728 26 Ostrava, kancelář ředitele společnosti a lhůta činí 15 (patnáct) dnů. Lhůta pro upsání akcií činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že tato lhůta 15-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs činí 100.000,-Kč (1 akcie);
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 9. Lhůta a účet pro splacení peněžitého vkladu a lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií. Peněžitý vklad je povinen zaplatit upisovatel v této lhůtě na účet společnosti Garáže Ostrava, a.s. vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s., číslo 111xxxx a nepeněžitý vklad je povinen upisovatel zaplatit v této lhůtě v sídle společnosti; tento nepeněžitý vklad je pak splacen účinností smlouvy o postoupení pohledávky;
od 7. 4. 2000 do 1. 8. 2000
- 10. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30-ti dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Usnesení zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Valná hromada společnosti dne 25.6.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 2,000.000,- Kč a to upsáním 20 ks (slovy: dvacet) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých;
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Emisní kurs upisované akcie činí 102.933,50 Kč, slovy: stodvatisícedevětsettřicettři korun českých padesát haléřů, a je tvořen jmenovitou hodnotou akcie ve výši 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých a emisním ážiem akcie á 2.933,50 Kč;
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Akcie na zvýšení základního jmění jsou zcela nabídnuty určenému zájemci, a to Městu Ostrava; Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění se uskuteční bez veřejné výzvy k upisování akcií vložením nepeněžitého vkladu určeného zájemce Města Ostravy;
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 15 (patnáct) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak, že lhůta 15-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku, tedy ode dne právní moci tohoto usnesení. Emisní kurs činí 102.933,50 Kč/1 akcie;
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Stanoví lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, a to do 15 dnů ode dne upsání akcií na zvýšení základního jmění a místo splacení je sídlo upisovatele;
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Předmět vkladu: Předmětem vkladu je nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu v Ostravě, a to pozemek parcela číslo 4193 o výměře 1918 m2 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava; popsaná ve znaleckém posudku znalce Jaromíra Kleina ze dne 26.2.1998 pod poř. číslem 3458-135/98;
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu uvedeného výše provedené ve znaleckém posudku znalce Jaromíra Kleina ze dne 26.2.1998, číslo 3458-135/98 částkou 2,058.670,- Kč, dvamiliónypadesátosmtisícšestsetsedmdesát korun českých;
od 7. 7. 1999 do 1. 8. 2000
- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 31. 3. 1998 do 1. 8. 2000
- Usnesením mimořádné valné hromady společnosti bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 90,000.000,- Kč a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje z částky 45,000.000,- Kč na 135,000.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.   Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých; akcie nejsou veřejně obchodovatelné;   Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých;   Vylučuje se přednostní právo pro všechny akcionáře v plném rozsahu s tím, že všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to z důvodu efektivního zajištění dalších finančních prostředků nutných pro zlepšení postavení společnosti na trhu a zvýšení její bonity;   Akcie na zvýšení základního jmění budou všechny upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku; Upisovaný vklad akcionáře Města Ostravy bude činit 50,000.000,- Kč, slovy: padesátmiliónů korun českých. Upisovaný vklad akcionáře OKD, a.s. bude činit 40,000.000,- Kč, slovy: čtyřicetmiliónů korun českých;   Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií nahrazené dohodou akcionářů je sídlo společnosti a lhůta činí 15 (patnáct) dnů. Lhůta pro upsání činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku; Emisní kurs činí 100.000,- Kč/1 akcie;   Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů, přičemž tato lhůta bude stanovena v citované dohodě akcionářů, a to na účet společnosti vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., číslo účtu 111xxxx;
od 9. 12. 1996 do 30. 12. 2014
- Akcie: Všechny akcie jsou v listinné podobě.
Kapitál
od 30. 12. 2014
Základní kapitál 164 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2000 do 30. 12. 2014
Základní kapitál 164 400 000 Kč
od 23. 11. 1999 do 1. 8. 2000
Základní kapitál 137 000 000 Kč
od 8. 1. 1999 do 23. 11. 1999
Základní kapitál 135 000 000 Kč
od 9. 12. 1996 do 8. 1. 1999
Základní kapitál 45 000 000 Kč
od 30. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 83 800 000, počet akcií: 1.
od 30. 12. 2014
Převoditelnost akcie na jméno je omezena a převod akcie na jméno je podmíněn souhlasem představenstva.
od 30. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 80 600 000, počet akcií: 1.
od 30. 12. 2014
Převoditelnost akcie na jméno je omezena a převod akcie na jméno je podmíněn souhlasem představenstva.
od 10. 8. 2005 do 30. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 10. 8. 2005 do 30. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 8. 2000 do 10. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 644.
od 23. 11. 1999 do 1. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 370.
od 8. 1. 1999 do 23. 11. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 350.
od 9. 12. 1996 do 8. 1. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 450.
Statutární orgán
od 8. 1. 2018
Ing. et Ing. MARTIN DRASTICH, Ph.D., MBA - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, náměstí Antonie Bejdové, PSČ 708 00
den vzniku členství: 13. 6. 2017
den vzniku funkce: 21. 6. 2017
od 15. 6. 2016
Ing. MARCELA TOMÁŠKOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Radvanice, U Lípy, PSČ 716 00
den vzniku členství: 20. 5. 2016
od 13. 8. 2015
Ing. PETR ŠIPULA - předseda představenstva
Frýdek-Místek - Frýdek, Bruzovská, PSČ 738 01
den vzniku členství: 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 16. 3. 2015
od 13. 8. 2015 do 15. 6. 2016
Ing. ANTONÍN KLIMŠA - člen představenstva
Ostrava - Muglinov, Křížkovského, PSČ 712 00
den vzniku členství: 16. 3. 2015 - 5. 4. 2016
od 13. 8. 2015 do 8. 1. 2018
Ing. DAVID TICHÝ - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Podroužkova, PSČ 708 00
den vzniku členství: 16. 3. 2015 - 13. 6. 2017
den vzniku funkce: 16. 3. 2015 - 13. 6. 2017
od 27. 5. 2014 do 13. 8. 2015
Ing. RICHARD BEDNAŘÍK - místopředseda představenstva
Ostrava - Vítkovice, U Nádraží, PSČ 703 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 18. 2. 2011 - 16. 3. 2015
od 27. 5. 2014 do 13. 8. 2015
Ing. ANTONÍN KLIMŠA - člen představenstva
Ostrava - Muglinov, Křížkovského, PSČ 712 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
od 9. 1. 2014 do 13. 8. 2015
Ing. PETR ŠIPULA - předseda představenstva
Frýdek-Místek - Frýdek, Bruzovská, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 18. 2. 2011 - 16. 3. 2015
od 10. 3. 2011 do 9. 1. 2014
Ing. Petr Šipula - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Bruzovská, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 18. 2. 2011
od 10. 3. 2011 do 27. 5. 2014
Ing. Richard Bednařík - místopředseda představenstva
Ostrava - Vítkovice, U nádraží, PSČ 703 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 18. 2. 2011
od 10. 3. 2011 do 27. 5. 2014
Ing. Antonín Klimša - člen představenstva
Ostrava - Muglinov, Křížkovského, PSČ 712 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 25. 1. 2008 do 10. 3. 2011
Ing. Petr Šipula - člen představenstva
Frýdek-Místek, Bruzovská 261, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 3. 2. 2011
od 3. 4. 2007 do 10. 3. 2011
Ing. Antonín Klimša - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2312/55, PSČ 702 00
den vzniku členství: 9. 2. 2007 - 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 9. 2. 2007 - 3. 2. 2011
od 3. 4. 2007 do 10. 3. 2011
Jaromír Hladiš - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, U Oblouku 501/10, PSČ 708 00
den vzniku členství: 9. 2. 2007 - 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 9. 2. 2007 - 3. 2. 2011
od 9. 8. 2006 do 3. 4. 2007
Ing. Petr Kudela - místopředseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Záblatská 22/41, PSČ 713 00
den vzniku členství: 3. 5. 2006 - 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 22. 5. 2006 - 8. 2. 2007
od 9. 8. 2006 do 25. 1. 2008
Ing. Josef Chamrád - člen představenstva
Sviadnov, Staříčská 77, PSČ 739 25
den vzniku členství: 3. 5. 2006 - 3. 12. 2007
od 25. 8. 2004 do 3. 4. 2007
Ing. Miroslav Svozil - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 2683/60, PSČ 702 00
den vzniku členství: 19. 5. 2004 - 8. 11. 2006
den vzniku funkce: 2. 6. 2004 - 8. 11. 2006
od 20. 4. 2004 do 9. 8. 2006
Ing. Josef Chamrád - člen představenstva
Sviadnov, Staříčská 77
den vzniku členství: 3. 9. 2003 - 3. 5. 2006
od 30. 12. 2003 do 9. 8. 2006
Ing. Petr Kudela - místopředseda představenstva
Ostrava - Heřmanice, Záblatská 22/41, PSČ 713 00
den vzniku členství: 3. 9. 2003 - 3. 5. 2006
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 3. 5. 2006
od 3. 10. 2001 do 20. 4. 2004
Ing. Josef Chamrád - člen představenstva
Sviadnov, Staříčská 77
od 3. 10. 2001 do 25. 8. 2004
Ing. Miroslav Anděl - předseda představenstva
Karviná-Hranice, Slovenská 2890/18
den vzniku členství: 26. 4. 2001 - 26. 4. 2004
den vzniku funkce: 26. 4. 2001 - 26. 4. 2004
od 4. 1. 2001 do 3. 10. 2001
Ing. Zdislav Wantula - předseda představenstva
Karviná-Nové Město, Fučíkova 1089, PSČ 735 06
od 4. 1. 2001 do 3. 10. 2001
Josef Chamrád - člen představenstva
Sviadnov, Staříčská 77
od 29. 2. 2000 do 30. 12. 2003
Ing. Jiří Černota - místopředseda představenstva
Ostrava, Příkrá 165, PSČ 725 28
od 9. 12. 1996 do 29. 2. 2000
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - místopředseda představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 3
od 9. 12. 1996 do 4. 1. 2001
Ing. Josef Kaniok, CSc. - člen představenstva
Havířov-Město, Dělnická 33
od 9. 12. 1996 do 4. 1. 2001
Ing. Zdislav Wantula - předseda představenstva
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 14/3078
od 30. 12. 2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 3. 10. 2001 do 30. 12. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 9. 12. 1996 do 3. 10. 2001
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda představenstva nebo místopředseda přestavenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 29. 10. 2018
Ing. RADMILA KUZICOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Klánovice, Nepasické náměstí, PSČ 190 14
den vzniku členství: 22. 6. 2018
den vzniku funkce: 22. 6. 2018
od 8. 1. 2018
PaedDr. IVONA KLÍMOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 31. 10. 2017
od 9. 8. 2017 do 29. 10. 2018
Ing. RADANA STAŇKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Zátiší, PSČ 738 01
den vzniku členství: 16. 3. 2015 - 22. 6. 2018
den vzniku funkce: 1. 4. 2015 - 22. 6. 2018
od 15. 6. 2016 do 8. 1. 2018
Ing. VLADIMÍR CIGÁNEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Bunčáku, PSČ 710 00
den vzniku členství: 20. 5. 2016 - 1. 6. 2017
od 15. 8. 2015 do 9. 8. 2017
Ing. RADANA STAŇKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Černá cesta, PSČ 738 01
den vzniku členství: 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 13. 8. 2015
LADISLAV RUMÁNEK - předseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Svojsíkova, PSČ 708 00
den vzniku členství: 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 13. 8. 2015 do 15. 8. 2015
Ing. RADANA ŠAŠKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Černá cesta, PSČ 738 01
den vzniku členství: 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2015
od 13. 8. 2015 do 15. 6. 2016
Mgr. PAVEL STUCHLÝ - člen dozorčí rady
Ostrava - Stará Bělá, Gregárkova, PSČ 724 00
den vzniku členství: 16. 3. 2015 - 20. 5. 2016
od 13. 7. 2015 do 13. 8. 2015
Ing. RADANA STAŇKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Černá cesta, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
od 27. 5. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. RADANA ŠAŠKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Černá cesta, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 27. 5. 2014 do 13. 8. 2015
Mgr. FRANTIŠEK ŠMEHLÍK - předseda dozorčí rady
Ostrava - Antošovice, Lopuchová, PSČ 711 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
den vzniku funkce: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
od 27. 5. 2014 do 13. 8. 2015
PETR PĚNTÁK - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Václava Jiřikovského, PSČ 700 30
den vzniku členství: 3. 2. 2011 - 16. 3. 2015
od 10. 3. 2011 do 27. 5. 2014
Mgr. František Šmehlík - předseda dozorčí rady
Ostrava - Antošovice, Lopuchová, PSČ 711 00
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 10. 3. 2011 do 27. 5. 2014
Ing. Radana Šašková - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Černá cesta, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 3. 2. 2011
od 10. 3. 2011 do 27. 5. 2014
Petr Pěnták - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Václava Jiřikovského, PSČ 700 30
den vzniku členství: 3. 2. 2011
od 28. 5. 2010 do 10. 3. 2011
Ing. Radana Šašková - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Frýdek, Černá cesta 1884, PSČ 738 01
den vzniku členství: 3. 12. 2007 - 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 11. 12. 2007 - 3. 2. 2011
od 25. 1. 2008 do 28. 5. 2010
Ing. Radana Šašková - místopředseda dozorčí rady
Dolní Domaslavice, 335, PSČ 739 38
den vzniku členství: 3. 12. 2007
den vzniku funkce: 11. 12. 2007
od 3. 4. 2007 do 25. 1. 2008
Ing. Radana Rohmová - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Dostojevského 5, PSČ 702 00
den vzniku členství: 9. 2. 2007 - 3. 12. 2007
den vzniku funkce: 9. 2. 2007 - 3. 12. 2007
od 3. 4. 2007 do 10. 3. 2011
Ing. Jan Krsička - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 16/424, PSČ 702 00
den vzniku členství: 9. 2. 2007 - 3. 2. 2011
den vzniku funkce: 9. 2. 2007 - 3. 2. 2011
od 3. 4. 2007 do 10. 3. 2011
Ing. Petr Pivoda - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, J. Matuška 18/12, PSČ 700 30
den vzniku členství: 9. 2. 2007 - 3. 2. 2011
od 9. 8. 2006 do 3. 4. 2007
Ing. Antonín Klimša - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2312/55, PSČ 702 00
den vzniku členství: 3. 5. 2006 - 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 3. 5. 2006 - 8. 2. 2007
od 20. 4. 2006 do 9. 8. 2006
Ing. Antonín Klimša - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2312/55, PSČ 702 00
den vzniku členství: 30. 9. 2005 - 3. 5. 2006
den vzniku funkce: 30. 9. 2005 - 3. 5. 2006
od 10. 8. 2005 do 20. 4. 2006
Ing. Michal Zeleňák - místopředseda
Český Těšín, nábř. Míru 1429/73
den vzniku členství: 4. 5. 2005 - 9. 8. 2005
den vzniku funkce: 21. 6. 2005 - 9. 8. 2005
od 15. 10. 2003 do 10. 8. 2005
Ing. Jiří Strnadel - místopředseda
Ostrava - Krásné Pole, Sklopčická 673, PSČ 725 26
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 4. 5. 2005
den vzniku funkce: 31. 7. 2003 - 4. 5. 2005
od 15. 10. 2003 do 3. 4. 2007
Ing. Jan Holuša - předseda
Ostrava, Studentská 1771, PSČ 708 00
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 31. 7. 2003 - 8. 2. 2007
od 15. 10. 2003 do 3. 4. 2007
Ĺubomír Košík - člen
Ostrava - Bělský Les, B. Četyny 7/953
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 8. 2. 2007
od 6. 11. 2002 do 15. 10. 2003
Ing. Jiří Strnadel - místopředseda
Ostrava-Krásné Pole, Sklopčická 673, PSČ 725 26
od 29. 2. 2000 do 6. 11. 2002
Ing. Jiří Strnadel - místopředseda
Ostrava-Poruba, Alšova 578, PSČ 708 00
od 29. 2. 2000 do 15. 10. 2003
Ing. Jan Holuša - předseda
Ostrava, Studentská 1771, PSČ 708 00
od 29. 2. 2000 do 15. 10. 2003
Ing. Marian Huťka - člen
Ostrava, Volgogradská 61, PSČ 700 30
od 9. 12. 1996 do 29. 2. 2000
Ing. Aleš Eliáš - předseda
Ostrava-Mariánské Hory, Mrštíkova 8
od 9. 12. 1996 do 29. 2. 2000
Ing. Vladimír Jirka - místopředseda
Ostrava-Poruba, Slavíkova 1760
od 9. 12. 1996 do 29. 2. 2000
Ing. Vladislav Schrom - člen
Ostrava-Mariánské Hory, Gen.Hrušky 1216
od 9. 12. 1996 do 29. 2. 2000
Ing. arch. Josef Pavela - člen
Ostrava-Poruba, Jedlová 1899
od 9. 12. 1996 do 29. 2. 2000
David Kovalský - člen
Ostrava-Hrabůvka, Mjr.Nováka č. 39
od 9. 12. 1996 do 3. 10. 2001
Ing. Miroslav Anděl - člen
Karviná-Hranice, Slovenská 2890
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 16 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 634,96 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 682,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+77
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-5
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-9
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-49
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-59
+
-

Články na Heroine.cz

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

Třicet let, které uběhly od revoluce, nezvou jen k ohlédnutí za událostmi Listopadu, ale...více

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dovolená
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Dovolená

Otázka: Dobrý den. Mám dotaz. Kolegyně přešla z rodičovské dovolené s jedním dítětem na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Můj dotaz zní, jak se počítají dny řádné dovolené, které bych ji měla vyplatit po uplynutí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services