Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Technické služby Havířov a.s.
IČO: 25375601

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 7. 1997
Obchodní firma
od 1. 7. 1997

Technické služby Havířov a.s.

Sídlo
od 1. 7. 1997 do 18. 2. 2015
Havířov-Město, Karvinská 66/1461
IČO
od 1. 7. 1997

25375601

DIČ

CZ25375601

Identifikátor datové schránky:dyjtrwn
Právní forma
od 1. 7. 1997
Akciová společnost
Spisová značka1664 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 30. 4. 2013
- - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - zámečnictví, nástrojářství - opravy silničních vozidel - silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - provozování pohřební služby - zednictví - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 11. 2001 do 30. 4. 2013
- výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 7. 11. 2001 do 30. 4. 2013
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 7. 11. 2001 do 30. 4. 2013
- opravy silničních vozidel
od 7. 11. 2001 do 30. 4. 2013
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 1. 7. 1997 do 7. 11. 2001
- opravy motorových vozidel
od 1. 7. 1997 do 7. 11. 2001
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 1. 7. 1997 do 7. 11. 2001
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 1. 7. 1997 do 7. 11. 2001
- provoz placených parkovišť a tržišť
od 1. 7. 1997 do 7. 11. 2001
- ustájení toulavých psů
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- pohřební služba
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- provozování pohřebišť a krematorií
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- zámečnictví
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- koupě zboží za účelem dalšího jeho prodeje a prodej v rozsahu živností volných
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- zednictví
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- práce zemními stroji
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- terenní úpravy, výsadba a údržba zeleně
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- údržba a čištění komunikací a veřejných prostranství
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- provoz a údržba veřejných WC
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- zřizování a opravy svislého a vodorovného dopravního značení
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- pronájem movitých věcí
od 1. 7. 1997 do 30. 4. 2013
- zprostředkovatelská činnost v rozsahu živností volných
Ostatní skutečnosti
od 24. 1. 2014 do 13. 5. 2014
- Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.11.2013, sepsaným notářským zápisem Nz 156/2013, N 175/2013 rozhodl takto: 1. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s. /dále jen společnost/, se sídlem Havířov, Město, Karvinská 66/1461, identifikační číslo 253 75 601, se zvyšuje o částku 7,9000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých, ze stávající výše 93,710.000 ,- Kč, slovy: devadesáttřimiliónysedmsetdesettisíc korun českých, na částku ve výši 101,610.000,- Kč, slovy: jednostojedenmiliónšestsetdesettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, tj. statutárního města Havířova. 3. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 15 /patnáct/ kusů prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých a 4 /čtyři/ kusy prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, kaž dá o jmenovité hodnotě 100.000, Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to statutárním městem Havířovem, identifikační číslo 002 97 488, jako předem určeným zájemcem, na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře tento akcionář se společností dle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. 5. Emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí u jednoho kusu akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, tedy 500.000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, u jednoho kusu akcie o jmenovité h odnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, tedy 100.000,- Kč, slovy : jednostotisíc korun českých. Emisní kurz všech upisovaných akcií činí celkem 7,900.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých. 6. Místem pro upisování akcií jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem se stanoví sídlo jediného akcionáře, tj. Havířov, Svornosti 86/2. 7.Lhůta pro upisování akcií činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií vyhotoveného společností s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s.upisovateli akcií, statutárnímu městu Havířovu. Návrh smlouvy o upsání ak cií společnost doručí upisovateli na adresu jejího sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do 10.12.2013 / desátého prosince roku dvoutisícíhotřináctého/. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví jediného akcionáře, statutárního města Havířova, na ulici Jarošova 11a v katastrálním území Šumbark, obci Havířov, a to budova - stavba občanského vybavení (hala) číslo popisné 1219 na parce le číslo 826/4 a pozemky parcelní čísla 826/4 zastavěná plocha a nádvoří a 826/2 ostatní plocha, jiná plocha, zapsané, mimo jiné, na listu vlastnictví 10001, obec Havířov, katastrální území Šumbark, včetně veškerého faktického i právnického příslušenství a součástí, zejmena venkovních úprav ( přípojka elektro, žumpa, plochy s povrchem betonovým, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody, připojka kanalizace, vrata ocelová, vedení elektrické sítě osvětlovací) a trvalých por ostů, v hodnotě dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem Ing. Vladimírem Pešákem, ze dne 26.06.2013 /: dvacetéhošestého června roku dvoutisícíhotřináctého:/ zapsaným pod pořadovým číslem 638-29-2013 znaleckého deníku s tím, že soudní znalec In g. Vladimír Pešák byl jmenován znalcem za účelem stanovení hodnoty výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu navrhovatele, tj. společnosti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s., usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.10.2013, jedna cí číslo 28 Nc 4219/2013-14, v souladu s ustanovením § 59 obchodního zákoníku. Citovaný znalecký posudek ve svém závěru obsahuje potvrzení znalce, že hodnota nepeněžitého vkladu 7,9000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých, odpovídá úhr nnému emisnímu kurzu 15 ( patnácti) kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, každé jedné akcie a 4 (čtyř) kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každé j edné akcie, které mají výše uvedenou akciovou společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 9. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad popsaný ve znaleckém posudku shora uvedenému, jímž jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovi ště Ostrava na listu vlastnictví číslo 10001, obec Havířov, katastrální území Šumbark, a to budova - stavba občanského vybavení (hala) číslo popisné 1219 na parcele číslo 826/4 a pozemky parcelní čísla 826/4 zastavěná plocha a nádvoří a 826/2 ostatní ploc ha, jiná plocha, včetně veškerého faktického i právnického příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav ( přípojka elektro, žumpa, plochy s povrchem betonovým, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody, přípojka kana lizace, vrata ocelová, vedení elektrické sítě osvětlovací) a trvalých porostů a jeho ocenění , jak je vše shora specifikováno s tím, že na základě výše uvedeného znaleckého posudku byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7,9000.000,- Kč, slovy: sedm miliónůdevětsettisíc korun českých a touto částkou se hodnota nepeněžitého vkladu započítává na vklad akcionáře. Citované nemovitosti jsou ve vlastnictví statutárního města Havířova. 10.Jediný akcionář, jímž je statutární město Havířov, splatí nepeněžtý vklad předáním citovaných nemovitostí spolu s písemným prohlášením o vkladu výše citovaných nemovitostí podle ustanovení § 60 odstavce 1 a § 204 odstavce 3 obchodního zákoníku společno sti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s. 11. Zápisem nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dochází současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu , počtu prioritních akcií a jejich jmenovitých hodnot. Tato změna nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
od 12. 7. 2002
- Akcie: Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 7. 11. 2001 do 8. 5. 2003
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.6.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 2.620.000,- Kč nepeněžitým vkladem. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 262 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 7. 11. 2001 do 8. 5. 2003
- Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je rozhodnutím valné hromady vyloučeno z důvodu charakteru zvýšení základního kapitálu, tj. nepeněžitým vkladem, v důležitém zájmu společnosti, jímž je efektivnější výkon předmětu podnikání-svozu komunálního odpadu.
od 7. 11. 2001 do 8. 5. 2003
- Všechny akcie budou upsány určeným zájemcem - vkladatelem nepeněžitého vkladu statutárním městem Havířov se sídlem Svornosti 2, Havířov-Město, IČ 297488.
od 7. 11. 2001 do 8. 5. 2003
- Místem upisování akcií je sídlo společnosti Karvinská 66/1461, Havířov-Město. Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a její počátek (ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku) bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Úpis akcií nad částku navrhovaného základního kapitálu se nepřipouští.
od 7. 11. 2001 do 8. 5. 2003
- Předmětem nepeněžitého vkladu je 266 pozemků druhu ostatní plocha-manipulační plocha (stanoviště pro kontejnery) s venkovními úpravami v katastrálním území Havířov-Město, Bludovice, Prostřední Suchá a Šumbark, a dále dvě stavby bez pozemků označené jako: Středisko MTZ na pozemcích 2590/12, 2590/13 a 2590/14 a Umývárna na pozemku 2590/9, obě v katastrálním území Dolní Suchá, obci Havířov, okresu Karviná. Ocenění nepeněžitého vkladu činí dle posudku znalce 2 620 000,- Kč.
od 7. 11. 2001 do 8. 5. 2003
- Za nepeněžitý vklad bude vydáno 262 ks (kmenových) akcií, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve formě: na jméno a v listinné podobě.
od 24. 4. 2000 do 12. 7. 2002
- Omezení převoditelnosti akcií: Všechny vydané zaměstnanecké akcie jsou převoditelné jen mezi zaměstnanci společnosti a bývalými zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu z pracovního poměru u společnosti po datu jejího zapsání do obchodního rejstříku.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Základní jmění společnosti se zvýší o 2 600.000,-Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2 600 kusů nových zaměstnaneckých akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie činí 1 000,-Kč.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Přednostní právo na upsání akcií mohou zaměstnanci - držitelé zaměstnaneckých akcií vykonat v sídle společnosti Karvinská č. 66/1461, 736 01 Havířov - Město, ve lhůtě: 15-ti kalendářních dnů, s počátkem : od kalendářního dne bezprostředně následujícího po dni právní moci zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Na jednu dosavadní zaměstnaneckou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč lze upsat jednu novou zaměstnaneckou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- S využitím přednostního práva se upisuje 2 600 ks zaměstnaneckých akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč s emisním kursem 1 000,-Kč.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Zaměstnanecké akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemcům - zaměstnancům společnosti.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Bez využití přednostního práva lze zaměstnanecké akcie upisovat v sídle společnosti: ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město, ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů s počátkem: od 17. kalendářního dne následujícího po dni právní moci usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií: 1 000,-Kč.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Upisovatelé jsou povinni splatit 50 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data upsání akcií a zbývající část do 12-ti měsíců, a to u Komerční banky, a.s. Praha, pobočka Havířov, na účtu č. 18xxxx.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Splacení upisovatele - zaměstnance, nepodléhá část emisního kursu, ve výši 900,-Kč.
od 22. 12. 1999 do 12. 7. 2002
- Vlastní zdroje, z nichž společnost bude krýt část emisního kursu akcie nepodléhajícího povinnosti splacení upisovatele dle § 209 a) odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku jsou: - ostatní (nespecifikované) fondy společnosti - syntetický účet 427.
od 29. 12. 1998 do 12. 7. 2002
- Omezení převoditelnosti akcií je dáno předkupním právem ostatních akcionářů prostřednictvím představenstva dle článku 7.14 stanov společnosti.
od 19. 10. 1998 do 12. 7. 2002
- Představenstvo společnosti rozhodlo dne 1.9.1998, na základě pověření valné hromady společnosti konané dne 27.5.1998, o zvýšení základního jmění společnosti o 43.970.000,-Kč nepeněžitým vkladem. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 3.737 ks kmenových akcií a 660 ks prioritních akcií, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, v listinné podobě, na jméno. Emisní kurz jedné akcie činí 10.001,73 Kč. Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučeno z důvodu charakteru nepeněžitého vkladu v důležitém zájmu společnosti, neboť se jedná o movité a nemovité věci užívané k zajišťovaní provozu společnosti. Všechny akcie budou upsány vkladatelem nepeněžitého vkladu, městem Havířov, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, IČO: 29 74 88. Místem upsání akcií je sídlo společnosti: Havířov-Město, Karvinská 66/1461 a lhůtou je doba 30ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení usnesení představenstva o zvýšení základního jmění. Úpis akcií na částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští.
od 4. 8. 1998 do 12. 7. 2002
- Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění: Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.5.1998 o zvýšení základního jmění společnosti o 2.600.000,- Kč kombinovaným způsobem. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2.600 kusů zaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie.
od 4. 8. 1998 do 12. 7. 2002
- Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučeno z důvodu vydání první emise zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutí valné hromady společnosti.
od 4. 8. 1998 do 12. 7. 2002
- Včechny akcie budou upsány zaměstnanci spoolečnosti.
od 4. 8. 1998 do 12. 7. 2002
- Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kurzu ve výši 800,- Kč.
od 4. 8. 1998 do 12. 7. 2002
- Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro úpis akcií činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Úpis akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští.
od 2. 12. 1997 do 12. 7. 2002
- Ostatní skutečnosti: Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 28.210.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2 821 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, z toho 2 469 kusů kmenových a 352 kusů prioritních. Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie činí 10.001,81 Kč. - Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučeno dle rozhodnutí mimořádné valné hromady povahou zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem akcionáře a důležitým zájmem společnosti. - Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení záladního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku. - Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dni zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Úpis akcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští.
od 1. 7. 1997
- Akcie: s prioritními akciemi na jméno není spojeno právo hlasování na valné hromadě
od 1. 7. 1997
- Ostatní skutečnosti: Společnost byla založena jako právní nástupce příspěvkové organizace Technické služby města Havířova, jenž byla ke dni 1.7.1997 zrušena rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ze dne 24.3.1997, v souladu se zákonem 367/90 Sb. o obcích.
od 1. 7. 1997 do 29. 12. 1998
- Rozsah splacení základního jmění: splaceno v plné výši
od 1. 7. 1997 do 29. 12. 1998
- Omezení převoditelnosti akcií: stanovy omezují převoditelnost akcií předkupním právem ostatních akcionářů
od 1. 7. 1997 do 12. 7. 2002
- Jediný akcionář: Město Havířov, se sídlem: Svornosti 2, Havířov-Město, IČO: 297 488
Kapitál
od 13. 5. 2014
Základní kapitál 101 610 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2002 do 13. 5. 2014
Základní kapitál 93 710 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 4. 2000 do 10. 4. 2002
Základní kapitál 91 090 000 Kč
od 29. 12. 1998 do 24. 4. 2000
Základní kapitál 88 490 000 Kč
od 20. 10. 1998 do 29. 12. 1998
Základní kapitál 44 520 000 Kč
od 2. 4. 1998 do 20. 10. 1998
Základní kapitál 41 920 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 1997 do 2. 4. 1998
Základní kapitál 13 710 000 Kč
od 13. 5. 2014
Prioritní akcie na jméno 500 000, počet akcií: 15 v listinné podobě.
od 13. 5. 2014
Prioritní akcie na jméno 100 000, počet akcií: 4 v listinné podobě.
od 10. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 797.
od 7. 11. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 123.
od 7. 11. 2001
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 535.
od 7. 11. 2001
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 267.
od 7. 11. 2001 do 10. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 535.
od 24. 4. 2000 do 7. 11. 2001
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 5 200.
od 29. 12. 1998 do 7. 11. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 509.
od 29. 12. 1998 do 7. 11. 2001
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 1 080.
od 20. 10. 1998 do 24. 4. 2000
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 600.
od 2. 4. 1998 do 29. 12. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 772.
od 2. 4. 1998 do 29. 12. 1998
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 420.
od 1. 7. 1997 do 2. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 303.
od 1. 7. 1997 do 2. 4. 1998
Prioritní akcie na jméno err, počet akcií: 68.
Statutární orgán
od 6. 2. 2019
Ing. PAVEL RAPANT, MBA - předseda představenstva
Havířov - Podlesí, Nad Terasou, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 7. 2016
den vzniku funkce: 14. 1. 2019
od 6. 2. 2019
Ing. JAKUB CHLOPECKÝ, Ph.D. - místopředseda představenstva
Havířov - Podlesí, Kubelíkova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 14. 1. 2019
od 6. 2. 2019
Ing. KAREL ŠLACHTA - člen představenstva
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 6. 2. 2019
Ing. JAKUB DOBOSZ - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Nový Svět, PSČ 735 64
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 6. 2. 2019
JAN VESELÝ - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Na Kremplách, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 12. 10. 2017
Bc. MAREK PLAWNY - člen představenstva
Havířov - Město, Uzavřená, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 7. 2017
od 12. 10. 2017 do 6. 2. 2019
Ing. ONDŘEJ BARÁNEK - místopředseda představenstva
Havířov - Šumbark, Letní, PSČ 736 01
den vzniku členství: 25. 1. 2017 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 28. 8. 2017 - 31. 12. 2018
od 29. 4. 2017 do 12. 10. 2017
RÓBERT MASAROVIČ, MSc. - místopředseda představenstva
Havířov - Životice, K Přehradě, PSČ 736 01
den vzniku členství: 25. 1. 2017 - 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 30. 1. 2017 - 1. 7. 2017
od 29. 4. 2017 do 12. 10. 2017
Ing. ONDŘEJ BARÁNEK - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Letní, PSČ 736 01
den vzniku členství: 25. 1. 2017
od 29. 4. 2017 do 6. 2. 2019
Bc. PAVEL RAPANT - předseda představenstva
Havířov - Podlesí, Nad Terasou, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 7. 2016
den vzniku funkce: 30. 1. 2017 - 14. 1. 2019
od 29. 4. 2017 do 6. 2. 2019
IVETA KOČÍ PALKOVSKÁ - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Hálkova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 25. 1. 2017 - 31. 12. 2018
od 29. 4. 2017 do 6. 2. 2019
MIROSLAV POLAK - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Pěkná, PSČ 735 64
den vzniku členství: 25. 1. 2017 - 31. 12. 2018
od 21. 1. 2017 do 29. 4. 2017
ALICE KRISTLÍKOVÁ - člen představenstva
Havířov - Město, Česká, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 7. 2016 - 25. 1. 2017
od 16. 9. 2016 do 21. 1. 2017
ALICE HEGYI - člen představenstva
Havířov - Město, Česká, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 7. 2016
od 16. 9. 2016 do 29. 4. 2017
Bc. PAVEL RAPANT - místopředseda představenstva
Havířov - Podlesí, Nad Terasou, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 7. 2016
den vzniku funkce: 3. 8. 2016 - 30. 1. 2017
od 16. 9. 2016 do 6. 2. 2019
VOJTĚCH KOZÁK - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Modřínová, PSČ 735 64
den vzniku členství: 27. 7. 2016 - 31. 12. 2018
od 22. 4. 2016 do 16. 9. 2016
ONDŘEJ BARÁNEK - místopředseda představenstva
Havířov - Šumbark, Letní, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 27. 7. 2016
den vzniku funkce: 7. 3. 2016 - 27. 7. 2016
od 22. 4. 2016 do 29. 4. 2017
Ing. JAROSLAV GONGOL, CSc. - předseda představenstva
Havířov - Bludovice, Prostřední, PSČ 736 01
den vzniku členství: 2. 3. 2016 - 25. 1. 2017
den vzniku funkce: 7. 3. 2016 - 25. 1. 2017
od 22. 4. 2016 do 29. 4. 2017
Ing. JIŘÍ ŠEBESTA - člen představenstva
Havířov - Město, Dlouhá třída, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 25. 1. 2017
od 12. 11. 2015 do 22. 4. 2016
JIŘÍ ŠEBESTA - místopředseda představenstva
Havířov - Město, Dlouhá třída, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 31. 8. 2015 - 7. 3. 2016
od 12. 11. 2015 do 16. 9. 2016
IVETA KOČÍ PALKOVSKÁ - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Hálkova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 8. 2015 - 27. 7. 2016
od 8. 5. 2015 do 12. 11. 2015
ALICE HEGYI - místopředseda představenstva
Havířov - Město, Česká, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 31. 7. 2015
den vzniku funkce: 23. 12. 2014 - 31. 7. 2015
od 18. 2. 2015 do 8. 5. 2015
ALICE HEGYI - místopředseda představenstva
Havířov - Město, Česká, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 23. 12. 2014
od 18. 2. 2015 do 12. 11. 2015
JIŘÍ ŠEBESTA - člen představenstva
Havířov - Město, Dlouhá třída, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014
od 18. 2. 2015 do 22. 4. 2016
RÓBERT MASAROVIČ, MSc. - předseda představenstva
Havířov - Životice, K Přehradě, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 2. 3. 2016
den vzniku funkce: 23. 12. 2014 - 2. 3. 2016
od 18. 2. 2015 do 22. 4. 2016
ONDŘEJ BARÁNEK - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Letní, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014
od 18. 2. 2015 do 29. 4. 2017
VÁCLAV KUBELKA - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Petřvaldská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 25. 1. 2017
od 23. 7. 2014 do 18. 2. 2015
MIROSLAV POLAK - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Pěkná, PSČ 735 64
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 17. 12. 2014
od 15. 3. 2013 do 18. 2. 2015
PAVEL RAPANT - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Nad Terasou, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 17. 12. 2014
od 4. 7. 2011 do 18. 2. 2015
Vojtěch Kozák - předseda představenstva
Havířov - Město, Mánesova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 11. 5. 2011 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 5. 2011 - 17. 12. 2014
od 4. 7. 2011 do 18. 2. 2015
Vladislav Fukala - místopředseda představenstva
Havířov - Bludovice, Padlých hrdinů, PSČ 736 01
den vzniku členství: 11. 5. 2011 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 11. 5. 2011 - 17. 12. 2014
od 15. 4. 2011 do 15. 3. 2013
Ing. Jiří Martínek - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Dělící, PSČ 736 01
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 31. 12. 2012
od 15. 4. 2011 do 23. 7. 2014
Miroslav Polak - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Mládežnická, PSČ 736 01
den vzniku členství: 23. 2. 2011
od 15. 4. 2011 do 18. 2. 2015
Mgr. Radek Kupczak - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Na Záguří, PSČ 736 01
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 17. 12. 2014
od 22. 3. 2010 do 15. 4. 2011
Alice Hegyi - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Heleny Malířové 1152/2, PSČ 736 01
den vzniku členství: 24. 6. 2008 - 23. 2. 2011
od 22. 7. 2009 do 4. 7. 2011
Vladislav Fukala - místopředseda představenstva
Havířov - Bludovice, Padlých hrdinů 809/5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 11. 5. 2011
den vzniku funkce: 24. 6. 2008 - 11. 5. 2011
od 21. 7. 2008 do 22. 7. 2009
Vladislav Fukala - místopředseda představenstva
Havířov - Bludovice, Padlých hrdinů 809/5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 26. 6. 2008
od 21. 7. 2008 do 22. 3. 2010
Alice Hegyi - člen představenstva
Havířov - Šumbark, Emy Destinnové 1169/1c, PSČ 736 01
den vzniku členství: 24. 6. 2008
od 3. 7. 2007 do 21. 7. 2008
Doc. RSDr. Eduard Pawera, CSc. - místopředseda představenstva
Havířov - Město, Dělnická 562/20, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 25. 3. 2008
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 25. 3. 2008
od 3. 7. 2007 do 21. 7. 2008
Vladislav Fukala - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Padlých hrdinů 809/5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007
od 3. 7. 2007 do 15. 4. 2011
Jiřina Brablcová - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Květná 768/5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 23. 2. 2011
od 3. 7. 2007 do 15. 4. 2011
Ing. Ludvík Martinek - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Palackého 428, PSČ 739 61
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 23. 2. 2011
od 3. 7. 2007 do 4. 7. 2011
Vojtěch Kozák - předseda představenstva
Havířov - Město, Mánesova 556/10, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 11. 5. 2011
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 11. 5. 2011
od 23. 12. 2003 do 3. 7. 2007
Ing. Ludvík Martinek - člen představenstva
Třinec VI, Palackého 428
den vzniku členství: 13. 10. 2003 - 30. 5. 2007
od 27. 8. 2003 do 3. 7. 2007
Jiřina Brablcová - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Květná 768/5
den vzniku členství: 30. 4. 2003 - 30. 5. 2007
od 27. 8. 2003 do 3. 7. 2007
RSDr. Jiří Novák - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Elišky Krásnohorské 1290/2
den vzniku členství: 30. 4. 2003 - 30. 5. 2007
od 27. 8. 2003 do 3. 7. 2007
Vojtěch Kozák - člen představenstva
Havířov - Město, Mánesova 997/50
den vzniku členství: 30. 4. 2003 - 30. 5. 2007
od 27. 8. 2003 do 3. 7. 2007
Marcela Polanská - člen představenstva
Havířov - Město, U Stromovky 343/50
den vzniku členství: 30. 4. 2003 - 30. 5. 2007
od 7. 11. 2001 do 27. 8. 2003
Ing. Michal Brabec - člen představenstva
Havířov - Město, Matuškova 14
den vzniku funkce: 1. 7. 2001
od 7. 11. 2001 do 1. 11. 2003
Ing. Pavel Slíva - člen představenstva
Havířov-Šumbark, U parkoviště 432/9a
den vzniku funkce: 1. 7. 2001
od 24. 5. 1999 do 27. 8. 2003
Ing. Karel Chodura - člen představenstva
Havířov - Bludovice, U Stružníku 1/524
den vzniku funkce: 31. 3. 1999
od 24. 5. 1999 do 27. 8. 2003
Ing. Vlastimil Kučera - člen představenstva
Havířov - Prostřední Suchá, Životická 6a/1372
den vzniku funkce: 31. 3. 1999
od 24. 5. 1999 do 27. 8. 2003
Jiřina Brablcová - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Květná 768/5
den vzniku funkce: 31. 3. 1999
od 2. 4. 1998 do 7. 11. 2001
Ing. Pavel Slíva - člen představenstva
Havířov-Šumbark, U parkoviště 432/9a
od 1. 7. 1997 do 2. 4. 1998
Ing. Pavel Slíva - člen představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 24
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
JUDr. Zdeněk Pohl - člen představenstva
Havířov-Město, Hlavní třída 37
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
PaedDr. Bohdan Suchanek - člen představenstva
Havířov-Podlesí, Kosmonautů 9
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
Kamil Stefan - člen představenstva
Havířov-Šumbark, Letní 15/487
od 1. 7. 1997 do 7. 11. 2001
Karel Sachmerda - člen představenstva
Havířov-Prostřední Suchá, Životická 6c
od 1. 7. 1997
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně každý člen představenstva, je-li k tomu písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 23. 10. 2019
Ing. VÁCLAV ZYDER - člen dozorčí rady
Horní Suchá, Trojanovská, PSČ 735 35
den vzniku členství: 25. 7. 2018
od 8. 2. 2019
Mgr. DAGMAR KOTAJNÁ - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Gorkého, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 14. 1. 2019
od 6. 2. 2019
Ing. IVO TARKOWSKI - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Město, Dělnická, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 14. 1. 2019
od 6. 2. 2019 do 8. 2. 2019
Ing. DAGMAR KOTAJNÁ - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Gorkého, PSČ 736 01
den vzniku členství: 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 14. 1. 2019
od 1. 9. 2018 do 23. 10. 2019
Ing. VÁCLAV ZYDER - člen dozorčí rady
Horní Suchá, Trojanovská, PSČ 735 35
den vzniku členství: 25. 7. 2018
od 12. 10. 2017 do 6. 2. 2019
Ing. BOHUSLAV NIEMIEC - předseda dozorčí rady
Havířov - Dolní Suchá, U Školy, PSČ 735 64
den vzniku členství: 1. 7. 2017 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 18. 7. 2017 - 31. 12. 2018
od 29. 4. 2017 do 12. 10. 2017
Bc. MAREK PLAWNY - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Uzavřená, PSČ 736 01
den vzniku členství: 25. 1. 2017 - 1. 7. 2017
den vzniku funkce: 31. 1. 2017 - 1. 7. 2017
od 29. 4. 2017 do 6. 2. 2019
Ing. VĚROSLAV RYŠKA - místopředseda dozorčí rady
Horní Bludovice - Prostřední Bludovice, , PSČ 739 37
den vzniku členství: 25. 1. 2017 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 31. 1. 2017 - 31. 12. 2018
od 16. 9. 2016 do 29. 4. 2017
MIROSLAV POLAK - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Prostřední Suchá, Pěkná, PSČ 735 64
den vzniku členství: 27. 7. 2016 - 25. 1. 2017
den vzniku funkce: 3. 8. 2016 - 25. 1. 2017
od 18. 2. 2015 do 16. 9. 2016
STANISLAVA GORECKÁ - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Šumbark, Zvonková, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 27. 7. 2016
den vzniku funkce: 23. 12. 2014 - 27. 7. 2016
od 18. 2. 2015 do 29. 4. 2017
VLADISLAV FUKALA - předseda dozorčí rady
Havířov - Bludovice, Padlých hrdinů, PSČ 736 01
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 25. 1. 2017
den vzniku funkce: 23. 12. 2014 - 25. 1. 2017
od 18. 2. 2015 do 1. 9. 2018
JARMILA POPIELUCHOVÁ - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Fibichova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 14. 5. 2018
od 5. 6. 2014 do 18. 2. 2015
LEOŠ LUKAŠTÍK - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Jaroslava Seiferta, PSČ 736 01
den vzniku členství: 23. 2. 2011 - 17. 12. 2014
od 5. 9. 2013 do 18. 2. 2015
JARMILA POPIELUCHOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Město, Fibichova, PSČ 736 01
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 14. 5. 2013
den vzniku funkce: 15. 5. 2013 - 23. 12. 2014
od 15. 4. 2011 do 5. 6. 2014
Leoš Lukaštík - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 23. 2. 2011
od 15. 4. 2011 do 18. 2. 2015
Bc. Michaela Horňáková - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Radniční, PSČ 736 01
den vzniku členství: 24. 2. 2011 - 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 24. 2. 2011 - 17. 12. 2014
od 22. 7. 2009 do 5. 9. 2013
Ing. Jarmila Popieluchová - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Podlesí, E. Krásnohorské 1283/21, PSČ 736 01
den vzniku členství: 14. 5. 2009 - 13. 5. 2013
den vzniku funkce: 18. 5. 2009 - 13. 5. 2013
od 3. 7. 2007 do 22. 7. 2009
Ing. Jarmila Popieluchová - místopředseda dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Elišky Krásnohorské 1283/21, PSČ 736 01
den vzniku členství: 12. 5. 2005 - 12. 5. 2009
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 12. 5. 2009
od 3. 7. 2007 do 15. 4. 2011
RSDr. Karel Křibský - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Moskevská 1118/12, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 23. 2. 2011
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 23. 2. 2011
od 3. 7. 2007 do 15. 4. 2011
Miroslav Polak - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Mládežnická 1562/7, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 23. 2. 2011
od 4. 10. 2005 do 3. 7. 2007
Ing. Jarmila Popieluchová - člen
Havířov - Podlesí, Elišky Krásnohorské 1283/21
den vzniku členství: 12. 5. 2005
od 19. 2. 2005 do 3. 7. 2007
Ing. Karel Žák - člen
Havířov - Město, Jana Švermy 10
den vzniku členství: 11. 11. 2004 - 30. 5. 2007
od 27. 8. 2003 do 19. 2. 2005
Jaroslav Jeziorski - člen
Havířov - Bludovice, U Stružníku 513/23
den vzniku členství: 30. 4. 2003 - 11. 11. 2004
od 27. 8. 2003 do 3. 7. 2007
Ing. Antonín Vojtasik - člen
Havířov - Město, Vančurova 68/1
den vzniku členství: 30. 4. 2003 - 30. 5. 2007
od 8. 5. 2003 do 27. 8. 2003
Vojtěch Kozák - člen
Havířov - Město, Mánesova 997/50
den vzniku funkce: 23. 1. 2003
od 7. 11. 2001 do 27. 8. 2003
Ing. Václav Wicher - člen
Havířov - Prostřední Suchá, Úzká 1377/15
od 7. 11. 2001 do 4. 10. 2005
Ing. Jarmila Popieluchová - člen
Havířov-Podlesí, Elišky Krásnohorské 1283/21
den vzniku funkce: 21. 6. 2001
od 1. 9. 2000 do 7. 11. 2001
Mgr. Erna Svěráková - člen
Havířov-Šumbark, Růžová 978/6
od 17. 7. 2000 do 7. 11. 2001
Ing. Václav Wicher - člen
Havířov-Podlesí, Balzacova 1193/7
od 24. 4. 2000 do 7. 11. 2001
Ing. Jarmila Popieluchová - člen
Havířov-Podlesí, Elišky Krásnohorské 1283/21
od 24. 5. 1999 do 17. 7. 2000
JUDr. Zdeněk Pohl - člen
Havířov - Město, Hlavní třída 37
od 24. 5. 1999 do 1. 9. 2000
Ing. Petr Smrček - člen
Havířov - Město, Husova 545/5
od 24. 5. 1999 do 27. 8. 2003
Lenka Juščáková - člen
Havířov - Šumbark, Jedlová 495/6
den vzniku funkce: 31. 3. 1999
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
Ing. Libuše Lukešová - člen
Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 113
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
Mgr. Hana Šimíčková - člen
Havířov-Město, Horymírova 3
od 1. 7. 1997 do 24. 5. 1999
Ing. Karel Chodura - člen
Havířov-Bludovice, U Stružníku 1/524
od 1. 7. 1997 do 24. 4. 2000
Ing. Jarmila Popieluchová - člen
Havířov-Město, Národní třída 592/16
od 1. 7. 1997 do 7. 11. 2001
Svatoslava Uhercová - člen
Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1172/99c
Akcionáři
od 12. 7. 2014
Statutární město Havířov, IČO: 00297488
Havířov - Město, Svornosti, PSČ 736 01
od 22. 7. 2009 do 12. 7. 2014
statutární město Havířov, IČO: 00297488
Havířov - Město, Svornosti 2, PSČ 736 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 15 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 628,00 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Komerční banka 2 634,44 Kč
Sberbank CZ 2 645,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 687,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

+25
+
-
2.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

+3
+
-
3.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-3
+
-
4.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

-6
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-47
+
-

Články na Heroine.cz

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Do kin jde šestý Terminátor. A možná zajímavější než to, že Arnold tentokrát řekne: Už...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Tržní řád obce
Poradna > Realitní poradna > Tržní řád obce

Otázka: Lze považovat schválený tržní řád obce, zakazující nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na určitém...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services