Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
KIMEX LC, a.s., IČO: 25390848 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 2. 1998
Datum zániku1. 9. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 11. 2. 2003 do 1. 9. 2015

KIMEX LC, a.s.

od 9. 3. 2001 do 11. 2. 2003

KIMEX L.C., a.s.

od 10. 2. 1998 do 9. 3. 2001

K.L.C. euro, a.s.

Adresa sídla
od 6. 11. 2014 do 1. 9. 2015
Paskov, Mitrovická 804, PSČ 739 21
od 10. 4. 2006 do 6. 11. 2014
Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21
od 10. 2. 1998 do 10. 4. 2006
Paskov, Mitrovická 37
IČO
od 10. 2. 1998 do 1. 9. 2015

25390848

DIČ

CZ25390848

Právní forma
od 10. 2. 1998 do
Akciová společnost
Spisová značka1824 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 8. 10. 2009 do 1. 9. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 7. 2001 do 25. 10. 2013
- provoz a obsluha výherních hracích přístrojů
od 3. 11. 1998 do 28. 7. 2001
- provoz výherního a hracího přístroje
od 10. 2. 1998 do 8. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 2. 1998 do 8. 10. 2009
- zprostředkování obchodu, služeb a reklamy
od 10. 2. 1998 do 8. 10. 2009
- leasing spojený s financováním
od 10. 2. 1998 do 8. 10. 2009
- pronájem movitých věcí
od 10. 2. 1998 do 8. 10. 2009
- provoz a obsluha nevýherních hracích přístrojů a zařízení
od 10. 2. 1998 do 7. 7. 2014
- výroba, instalace a opravy eletrických strojů a přístrojů
od 10. 2. 1998 do 1. 9. 2015
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 6. 6. 2011 do 1. 9. 2015
- Společnost KIMEX LC, a.s. je právním nástupcem společnosti KIMEX EU, a.s., IČ 27804526, se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 3256, a společnosti KIMEX 07, a.s., IČ 27804416, se sídlem Paskov, Paskov, Mitrovická 37, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 3405, které zanikly vnitrostátní fúzí sloučením se společností KIMEX LC, a.s. V rámci vn itrostátní fúze sloučením přešlo na společnost KIMEX LC, a.s. jmění zanikajících společností KIMEX EU, a.s. a KIMEX 07, a.s.
od 13. 12. 2010 do 22. 12. 2010
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti KIMEX LC, a.s. takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje financování a kapitálovou přiměřenost společnosti; b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nové akcie, jejíž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen; c) Přednostní právo k upsání nové akcie podle § 204a obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali, a to v souladu s § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. d) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých, ze současných 36,300.000,- Kč, slovy: třicetšestmilionůtřistatisíc korun českých, na 40,000.000,- Kč, slovy: čtyřicetmilionů korun českých. U pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. e) Upisovat se bude 1, slovy: jeden, kus nové kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých. Akcie nebude kótovaná; f) Emisní kurz upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých, činí 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých. g) Nově emitovaná akcie bude upsána předem určeným zájemcem - obchodní společností KIMEX NOVA s. r. o., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, identifikační číslo 479 74 974, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 5672. h) Lhůta pro upsání akcie činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty a emisní kurz akcie je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem urč enému zájemci na adresu jeho sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určenému zájemci osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určenému zájemci zaslat návrh smlouvy o upsá ní akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvaz ovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti KIMEX LC, a.s. na adrese Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21. j) Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti KIMEX NOVA s. r. o., vůči obchodní společnosti KIMEX LC, a.s. proti pohledávce obchodní společnosti KIMEX LC, a.s. na splacení emisního kursu akcie při zvýšení zák ladního kapitálu vůči předem určenému zájemci, obchodní společnosti KIMEX NOVA s. r. o., a to: peněžité pohledávky v celkové výši 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých, vyplývající z Kupní smlouvy ze dne 18.11.2010, uzavřené mezi obchodní společností KIMEX NOVA s. r. o. jako prodávajícím a obchodní společno stí KIMEX LC, a.s. jako kupujícím, na základě které obchodní společnost KIMEX NOVA s. r. o. převedla na obchodní společnost KIMEX LC, a.s., 43 kusů listinných kmenových akcií číslo 241-283 znějících na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsett isíc korun českých, na jednu akcii, obchodní společnosti KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, identifikační číslo 253 60 892, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 1512 a obchod ní společnost KIMEX LC, a.s. se za to zavázala uhradit obchodní společnosti KIMEX NOVA s. r. o. kupní cenu ve výši 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých, přičemž tato cena byla určena na základě znaleckého posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o, identifikační číslo 60774665, ze dne 15.11.2010, zapsaného pod pořadovým číslem znaleckého deníku 61/2010, který byl k tomuto účelu jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 28 Nc 4302/2010-7, ze dne 4.11.2010, které nabylo právní moci dne 11.11.2010. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcie se připouští započtení celé kupní ceny - tj. pohledávky v celkové výši 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých, z této částky se: - částka ve výši 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých, představující jmenovitou hodnotu nově emitované akcie, použije ke zvýšení základního kapitálu, - zbývající částka ve výši 59,234.000,- Kč, slovy: padesátdevětmilionůdvěstětřicetčtyřitisíc korun českých, tvoří emisní ážio. Existence této pohledávky byla potvrzena Zprávou auditorské společnosti ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Erbenova 783/29, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25899007, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 387, zastoupenou jednatele m Ing. Radislavem Tkáčem, auditorem s osvědčením č. 1817, tj. zpráva auditorské společnosti ze dne 2.prosince 2010 k) Emisní kurz upsané akcie bude splacen výhradně započtením výše specifikované pohledávky, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne upsání akcie. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcie. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný př edem určeným zájemcem bude doručen společnosti KIMEX LC, a.s. na adresu jejího sídla. l) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. m) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot.
od 10. 4. 2006 do 26. 4. 2006
- Valná hromada společnosti KIMEX LC, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o částku 29.100.000 Kč, slovy : dvacetdevětmilionůjednostotisíc korun českých, ze základního kapitálu 7.200.000 Kč na 36,300.000 Kč, za těchto podmínek : a) Z důvodů splnění kritérií pro pokračování a především rozvoj podnikatelské činnosti společnosti v oblasti loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění, se základní kapitál společnosti zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 29.100.000,- Kč, slovy: dvacetdevětmilionůjednostotisíc korun českých, ze základního kapitálu 7.200.000 Kč na základní kapitál 36.300.000 Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Upisováno bude 46 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč každé z nich a 61 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každé z nich. Všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem neregistrovaných a nekótovaných cenných papírů. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určenými zájemci : 1. nepeněžitým vkladem ve výši 14.400.000 Kč společností KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, IČ 479 74 974, který bude rozdělen na 18 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč v listinné podobě a na 54 kmenových a kcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč v listinné podobě. 2. nepeněžitým vkladem ve výši 14.700.000 Kč společností KIMEX, s.r.o., se sídlem Paskov, Mitrovická č. 37, IČ 005 60 936, který bude rozdělen na 28 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč v listinné podobě a na 7 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč v listinné podobě. d) Určuje se, že místem upsání akcií je sídlo společnosti, a to kancelář předsedy představenstva, vždy v každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Počátek běhu lhůty bude oznámen představenstvem společnosti. e) Určuje se lhůta pro upisování akcií, která činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen písemně. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínk u, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti KIMEX NOVA s.r.o., a to akcie emitenta KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, IČ 253 60 892 ? 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000 Kč, čísla 228 - 240. Předmět nepeněžitého vkladu je specifikován ve znaleckém posudku číslo 75/2005 ze dne 9. 12. 2005 znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a byl oceněn na částku 14.493.791 Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu 14.493.791 Kč a jmenovitou hodnotou akcií (14.400.000 Kč) vydávaných zájemci jako protiplnění, tedy částka 93.791 Kč, je emisní ážio. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti KIMEX, s.r.o., a to akcie emitenta KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, IČ 253 60 892 ? 1655 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.000 Kč, čí sla 1 -1655. Předmět nepeněžitého vkladu je specifikován ve znaleckém posudku číslo 75/2005 ze dne 9. 12. 2005 znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a byl oceněn na částku 14.760.945 Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu 14.760.945 Kč a jmenovitou hodnotou akcií (14.700.000 Kč) vydávaných zájemci jako protiplnění, tedy částka 60.945 Kč, je emisní ážio. Znalecký ústav v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů za účelem vypracování znaleckého posudku pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, který má být vložen do základního kapitálu, byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 11. 2005, č.j. NC 5302/2005-5, které nabylo právní moc 7. 12. 2005. g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy mezi společností a zájemcem do 14 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- Valná hromada rozhodla v souladu s ustanovením § 202 a násl. Obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením čl. 44 Stanov společnosti o zvýšení základního jmění společnosti K.L.C. euro, a.s., se sídlem Mitrovická 37, Paskov a to takto:
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- základní jmění společnosti K.L.C. euro, a.s. se zvyšuje o 6 200 000,- Kč na výši 7 200 000,- Kč,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií z důležitého zájmu společnosti, kterým je nabytí vlastnictví movitých věcí, které již na základě nájemních smluv slouží k podnikání společnosti a které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, kterými budou splaceny upsané akcie společnosti a které společnost bude hospodářsky využívat pro naplnění svého předmětu činnosti,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti K i m e x, společnost s ručením omezeným, IČ 560936, se sídlem Mitrovická 37, Paskov. Veřejná výzva k upisování akcií se vylučuje.
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- předmět nepeněžitého vkladu soubor VHP s příslušenstvím a to: 226 kusů výherních hracích přístrojů 21 kusů měničů mincí 27 kusů počítaček mincí 24 kusů interface jak je podrobně uvedeno ve znaleckých posudcích: a) čís. 2664/00 vypracovaném ADONE-znalecká kancelář, zapsaná do seznamu znaleckých ústavů, znalec Ing. Petr Schulmeister, Miličova 12, Ostrava 1 b) vypracovaném Ing. Petrem Korčem, Třanovice 244,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- výše ocenění určené posudky znalců činí: a) 9 408 496,- Kč b) 9 329 000,- Kč,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- ocenění nepeněžitého vkladu pro zvýšení základního jmění: 6 200 000,- Kč,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- počet nově emitovaných akcií: 620 ks,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- jmenovitá hodnota: 10 000,- Kč,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- emisní kurs: 10 000,- Kč,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- druh akcií: kmenové,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- forma: akcie na jméno,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- podoba: zaknihovaná,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva - do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku,
od 21. 8. 2000 do 11. 2. 2003
- místo pro složení nepeněžitého vkladu a lhůta pro složení nepeněžitého vkladu - v sídle společnosti současně s jejich upsáním a to předáním prohlášení podle § 60, odst. 1 Obchodního zákoníku do rukou předsedy představenstva.
Kapitál
od 1. 9. 2015 do 1. 9. 2015
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 40 000 000 Kč.
od 22. 12. 2010 do 22. 12. 2010
Základní kapitál 36 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 2006 do 26. 4. 2006
Základní kapitál 7 200 000 Kč, splaceno 7 200 000 Kč.
od 11. 1. 2001 do 11. 1. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 11. 7. 2000 do 11. 7. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 22. 12. 2010 do 1. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 26. 4. 2006 do 1. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 26. 4. 2006 do 1. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 80.
od 10. 4. 2006 do 26. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 10. 4. 2006 do 26. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 10. 4. 2006 do 1. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 430.
od 11. 1. 2001 do 10. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 670.
od 10. 2. 1998 do 11. 1. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 10. 2. 1998 do 10. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
Ing. MILAN KRUŠINA - předseda představenstva
Paskov, Mitrovická, PSČ 739 21
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
RADIM KUDĚLKA - člen představenstva
Velké Karlovice, , PSČ 756 06
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 25. 10. 2013 do 7. 7. 2014
MILAN KRUŠINA - předseda představenstva
Paskov, Mitrovická, PSČ 739 21
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 10. 2013 - 30. 6. 2014
od 25. 10. 2013 do 7. 7. 2014
RADIM KUDĚLKA - člen představenstva
Velké Karlovice, , PSČ 756 06
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 30. 6. 2014
od 28. 6. 2013 do 25. 10. 2013
TOMÁŠ KRÁTKÝ - člen představenstva
Brušperk, K Šištotu, PSČ 739 44
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 23. 10. 2013
od 13. 1. 2011 do 25. 10. 2013
Ing. Petr Jarolím - předseda představenstva
Paskov - Oprechtice, , PSČ 739 21
den vzniku členství: 15. 5. 2009 - 23. 10. 2013
den vzniku funkce: 18. 5. 2009 - 23. 10. 2013
od 17. 12. 2009 do 25. 10. 2013
Vlastimil Schenk - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 1266/29, PSČ 700 30
den vzniku členství: 2. 12. 2009 - 23. 10. 2013
od 16. 10. 2008 do 28. 6. 2013
Jakub Maralík - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Antonie Bejdové 1792/6
den vzniku členství: 8. 10. 2008 - 25. 6. 2013
od 11. 6. 2008 do 13. 1. 2011
Ing. Petr Jarolím - předseda představenstva
Paskov - Oprechtice, 32
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 15. 5. 2009
den vzniku funkce: 7. 6. 2004 - 15. 5. 2009
od 2. 10. 2006 do 8. 10. 2009
Ing. Pavel Čada - člen představenstva
Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5431/21
den vzniku členství: 18. 7. 2006 - 5. 10. 2009
od 12. 7. 2004 do 2. 10. 2006
Ing. Milan Maďa - člen představenstva
Ostrava - Zábřeh, Alejnikovova 1525/3
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 18. 7. 2006
od 12. 7. 2004 do 11. 6. 2008
Ing. Petr Jarolím - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Ostravská 692
den vzniku členství: 7. 6. 2004
den vzniku funkce: 7. 6. 2004
od 12. 7. 2004 do 11. 6. 2008
Miloslav Polách - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Horní 1434/72
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 3. 6. 2008
od 11. 1. 2001 do 11. 2. 2003
Ing. Tomáš Kříž - místopředseda představenstva
Brušperk, Sportovní 763
od 10. 2. 1998 do 11. 1. 2001
Radim Kudělka - místopředseda představenstva
Ostrava-Nová Bělá, Krčmárských 4
od 10. 2. 1998 do 11. 2. 2003
Josef Putala - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná 1744
od 10. 2. 1998 do 12. 7. 2004
Ing. Milan Krušina - předseda představenstva
Paskov, Mitrovická 395
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 25. 10. 2013 do 7. 7. 2014
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně
od 10. 4. 2006 do 25. 10. 2013
Jednání: Za společnost jednají navenek v celém rozsahu společně dva členové představenstva.
od 11. 1. 2001 do 10. 4. 2006
J e d n á n í : Navenek jedná za společnost ve všech věcech samostatně každý člen představenstva.
od 10. 2. 1998 do 11. 1. 2001
J e d n á n í : Navenek jedná za společnost ve všech věcech samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 7. 7. 2014 do 1. 9. 2015
JANA KUDĚLKOVÁ - člen dozorčí rady
Velké Karlovice, , PSČ 756 06
den vzniku členství: 30. 6. 2014
od 25. 10. 2013 do 7. 7. 2014
JANA KUDĚLKOVÁ - předseda dozorčí rady
Velké Karlovice, , PSČ 756 06
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 10. 2013 - 30. 6. 2014
od 25. 10. 2013 do 7. 7. 2014
EVA KRUŠINOVÁ - člen dozorčí rady
Paskov, Mitrovická, PSČ 739 21
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 30. 6. 2014
od 25. 10. 2013 do 7. 7. 2014
IVANA KRÁTKÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, Molákova, PSČ 725 25
den vzniku členství: 23. 10. 2013 - 30. 6. 2014
od 12. 10. 2011 do 25. 10. 2013
Radim Kudělka - předseda dozorčí rady
Velké Karlovice, , PSČ 756 06
den vzniku členství: 6. 9. 2011 - 23. 10. 2013
den vzniku funkce: 9. 9. 2011 - 23. 10. 2013
od 13. 1. 2011 do 12. 10. 2011
Radim Kudělka - předseda dozorčí rady
Velké Karlovice, 989, PSČ 756 06
den vzniku členství: 17. 7. 2006 - 6. 9. 2011
den vzniku funkce: 18. 7. 2006 - 6. 9. 2011
od 13. 1. 2011 do 25. 10. 2013
Ing. Milan Krušina - člen dozorčí rady
Paskov, Mitrovická, PSČ 739 21
den vzniku členství: 19. 5. 2009 - 23. 10. 2013
od 13. 1. 2011 do 25. 10. 2013
Šárka Kyselovská - člen dozorčí rady
Paskov, Papírenská, PSČ 739 21
den vzniku členství: 7. 6. 2010 - 23. 10. 2013
od 2. 10. 2006 do 13. 1. 2011
Radim Kudělka - předseda dozorčí rady
Ostrava - Nová Bělá, Krčmarských 46/4
den vzniku členství: 17. 7. 2006
den vzniku funkce: 18. 7. 2006
od 12. 7. 2004 do 13. 1. 2011
Ing. Milan Krušina - člen
Paskov, Mitrovická 395
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 19. 5. 2009
od 12. 7. 2004 do 13. 1. 2011
Jan Prokeš - člen
Ostrava - Hrabová, Příborská 481/21
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 27. 5. 2010
od 11. 2. 2003 do 12. 7. 2004
Jana Heimerová - člen
Paskov, Nádražní 525
den vzniku funkce: 2. 9. 2002
od 11. 1. 2001 do 11. 2. 2003
Šárka Macurová - člen
Ostrava-Michálkovice, Panská 50
od 11. 1. 2001 do 12. 7. 2004
Ing. Jarmila Vrublová - člen
Baška, Kunčičky u Bašky 91
od 11. 1. 2001 do 2. 10. 2006
Radim Kudělka - předseda
Ostrava-Nová Bělá, Krčmárských 4
den vzniku členství: 7. 8. 2000 - 6. 8. 2005
den vzniku funkce: 7. 8. 2000 - 6. 8. 2005
od 10. 2. 1998 do 11. 1. 2001
Dagmar Lacinová - předseda
Frýdek Místek, Bezručova 1769
od 10. 2. 1998 do 11. 1. 2001
JUDr. Oldřich Krpec - člen
Ostrava-Dubina, Gavlase 7
od 10. 2. 1998 do 11. 1. 2001
Ing. Tomáš Kříž - člen
Brušperk, Sportovní 763
Akcionáři
od 6. 11. 2014 do 1. 9. 2015
KIMEX invest, s.r.o., IČO: 03333353
Paskov, Mitrovická, PSČ 739 21
od 25. 10. 2013 do 6. 11. 2014
KIMEX, s.r.o., IČO: 00560936
Paskov, Mitrovická, PSČ 739 21
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 665,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Komerční banka 2 721,13 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

+83
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

+10
+
-
3.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

+2
+
-
4.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-1
+
-
5.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services